Byla 2A-1362/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Artūro Driuko ir Danutės Milašienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Zip Travel“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, bei Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. papildomo sprendimo, kuriuo trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos, civilinėje byloje Nr. 2-464-71/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Zip Travel“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „Šiaulių universitetas“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kelionių agentūra“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Estravel Vilnius“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Zip Travel“ pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto sprendimą dėl preliminarios eilės sudarymo kainų apklausos konkurse (pirkimo Nr. 67092) toje dalyje, kurioje į pasiūlymų eilę pirmuoju bei antruoju numeriais buvo įtraukti tretieji asmenys UAB „Baltijos kelionių agentūra“ bei UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlymai ir įpareigoti atsakovą tęsti kainų apklausos konkurso procedūras.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovas paskelbė kainų apklausos konkursą Šiaulių universiteto darbuotojų tarnybinių kelionių oro transportu organizavimo paslaugoms (aviabilietų, nakvynių viešbutyje rezervavimo ir pirkimo paslaugoms) pirkti. Pasiūlymai konkurse turėjo būti pateikti nurodant atitinkamų aviabilietų bei nakvynių viešbučiuose kainas. Iki pasiūlymų pateikimo atsakovas 2010-08-09 ir 2010-09-01 raštais pirkimo dokumentus patikslino. Atsakovas 2010-09-14 raštu pranešė apie sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę, iš kurios matyti, kad trečioje-penktoje vietoje esančių konkurso dalyvių (įskaitant ieškovo) pasiūlytos kainos skyrėsi keliais šimtais litų, o pirmoje-antroje vietoje esančių konkurso dalyvių (trečiųjų asmenų) pasiūlytos kainos buvo net keliasdešimt tūkstančių litų mažesnės už kitų dalyvių. Atsižvelgiant į tai, kad konkurso dalyviai yra kelionių agentūros – tarpininkai, kurie gali tik nežymiai (gaunamų komisinių dydžiu) įtakoti paslaugų kainą, ieškovas 2010-10-29 pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas paskirti ekspertą, kuris nustatytų, ar tretieji asmenys laikėsi konkurso reikalavimų. Atsakovas 2010-10-06 raštu ieškovo pretenziją atmetė, nurodydamas, kad trečiųjų asmenų pasiūlymai atitiko konkurso reikalavimus.

7Ieškovas teigė, kad tretieji asmenys pasiūlymuose nurodė nepagrįstai sumažintas kainas dėl to, kad jie nesilaikė konkrečių konkurso dokumentų reikalavimų, kurie įtakoja bilietų kainų pabrangimą, tai yra neleistinai įtraukė bilietų kainas su datų keitimo ir/arba grąžinimų apribojimais, pritaikė neleistinas nuolaidas bilietų kainoms, neleistinai nurodė kaip skrydžio į Linkopingą aviakompaniją „Next Jet“ (2N), kuri nebuvo IATA narė. Be to, tretieji asmenys savo pasiūlymuose nenaudojo aviakompanijos „Skandinavijos avialinijos“ (SK) kainų, nes trečiųjų asmenų pasiūlymai buvo pateikti 2010-09-03, konkurso sąlygos įpareigojo pateikti kainas, galiojančias 2010 m. rugsėjo 5-7 dienomis, o aviakompanijos „Skandinavijos avialinijos“ (SK) paskelbtų kainų galiojimo terminas tik viena diena. Ieškovo įsitikinimu, minėtos aplinkybės patvirtina, kad atsakovo organizuotame viešajame konkurse ieškovui nebuvo sudarytos galimybės sąžiningai konkuruoti ir varžytis dėl pirkimo sutarties sudarymo su trečiaisiais asmenimis, dėl ko buvo pažeistas lygiateisiškumo principas. Be to, atsakovui atsisakius suteikti ieškovui informaciją apie trečiųjų asmenų pasiūlymus, buvo pažeistas skaidrumo principas.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas sprendė, jog byloje nenustatyta, kad atsakovas būtų pažeidęs lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.

11Teismas nustatė, kad atsakovas, skelbdamas konkursą, siekė įsigyti kelionių oro transportu (aviabilietų) organizavimo paslaugas bei kitas su kelionėmis susijusias paslaugas už kuo mažesnę kainą, kad tam skirtos lėšos būtų panaudotos racionaliai. Šiam tikslui pasiekti atsakovui buvo svarbu išsiaiškinti kiekvieną siūlomos kainos sudėtinę dalį, todėl pirkimo sąlygose buvo nurodyta, kad visos pasiūlyme pateiktos kainos, įskaitant ir tarifui taikomas nuolaidas, turi būti pagrįstos dokumentais. Teismas, įvertinęs tai, kad trečiųjų asmenų UAB „Baltijos kelionių agentūra“ ir UAB „Estravel Vilnius“ pasiūlytos kainos buvo labai artimos, atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą ieškovo argumentą, jog tretieji asmenys nurodė nepagrįstai mažas kainas dėl to, kad nesilaikė konkrečių konkurso dokumentų reikalavimų.

12Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, nustatant ar perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir viešųjų pirkimų principus, turi būti įvertinti atitinkami perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliami padariniai tiekėjams, tai yra ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems. Nagrinėjamu atveju abu tretieji asmenys atitiko konkurso kriterijus, todėl abejoti šių bendrovių pateiktais pasiūlymais teismas nematė jokio pagrindo.

13Nurodė, kad pasiūlymų vertinimo objektyvumas kaip lygiateisiškumo principo įgyvendinimas reiškia perkančiosios organizacijos pareigą (priklausomai nuo konkurso sąlygose nurodytų tiekėjų vertinimo kriterijų) laimėtoju pripažinti kompetentingą tiekėją, pasiūliusį arba mažiausią kainą, arba ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Nustačius, kad ieškovas pateikė tik prielaidas apie nepagrįstai mažas trečiųjų asmenų pasiūlytas kainas, ieškovo argumentai dėl lygiateisiškumo principo pažeidimo buvo atmesti kaip nepagrįsti.

14Teismas nustatė, kad atsakovas, gavęs ieškovo prašymą pateikti informaciją apie trečiuosius asmenis, jokių dokumentų, išskyrus trečiųjų asmenų pasiūlymų kopijas, pateikti ieškovui negalėjo, nes šie asmenys buvo nurodę, jog visa kita su pasiūlymu pateikta informacija yra konfidenciali. Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad Perkančiosios organizacijos pareigos neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą, laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Be to, atsakovo prašyti pateikti duomenys apie pirmoje ir antroje pozicijoje įrašytų pasiūlymų charakteristikas ir santykinius pranašumus, gali būti teikiami tik apie laimėtoją (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 str. 2 d. 2 p.). Pagal ginčo pirkimo dokumentus tiekėjams nebuvo keliamas reikalavimas, kad jų siūlomos nuolaidos būtų pagrįstos aviakompanijų garantiniais raštais.

15Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. papildomu sprendimu tenkino trečiojo asmens UAB „Estravel“ prašymą ir priteisė pastarajam iš ieškovo UAB „Zip Travel“ 726 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovas UAB „Zip Travel“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011-04-28 sprendimą bei Šiaulių apygardos teismo 2011-05-20 papildomą sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismo sprendimas naikintinas kaip nemotyvuotas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.) ir pažeidžiantis įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, nes netirti ieškovo argumentai, kuriais buvo įrodinėjama, jog tretieji asmenys nepagrįstai sumažino pasiūlymuose pateikiamas kainas tik dėl to, kad neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, tai yra siūlė atsakovui aviabilietus su keitimo ir grąžinimo apribojimais (neatitinka konkurso sąlygų 1 priedo 11 p. bei 12 p.), bilietų kainoms pritaikė neleistinas nuolaidas (neatitinka konkurso sąlygų 1 priedo 27 p., 39-40 p.), nurodė kaip skrydžio į Linkiopingą aviakompaniją „Next Jet“ (2N), kuri nebuvo IATA narė. Teismas netyrė argumento, kad aviakompanijos „Skandinavijos avialinijos“ (SK) rezervacinėse sistemose pateikiamos tik tikrinimo dieną nustatytos bilietų kainos, taigi trečiasis asmuo UAB „Baltijos kelionių agentūra“, pateikdamas atsakovui 2010-09-03 pasiūlymą, nenaudojo aviakompanijos „Skandinavijos avialinijos“ (SK) kainų, o jei naudojo – tai neteisėtai, nes tiekėjų pasiūlymai atsakovui turėjo būti pateikti pagal 2010 m. rugsėjo mėnesio 5, 6 ar 7 dieną galiojusias kainas.
  2. Teismas nepagrįstai sprendime rėmėsi ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų vertinimo taisyklėmis, nes šiuo atveju pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (konkurso sąlygų 10.1 p.).
  3. Teismas nepagrįstai sprendime nurodė neįprastai mažos kainos instituto normas, nes ieškovas rėmėsi tik nepagrįstai mažos kainos institutu.
  4. Teismas priėjo nepagrįstos išvados, kad tiekėjams nebuvo keliamas reikalavimas siūlomas nuolaidas pagrįsti aviakompanijų garantiniais raštais. Priešingai, konkurso sąlygų 5.8.5.2 punkte bei 1 priedo 39 punkte buvo įtvirtintas reikalavimas tiekėjų pasiūlymuose taikomas nuolaidas pagrįsti aviakompanijų pažymomis.
  5. Teismas pažeidė ieškovo absoliučią teisę leisti susipažinti su bylos medžiaga, tai yra trečiųjų asmenų pasiūlymuose nurodytas kainas pagrindžiančiais dokumentais (CPK 42 str. 2 d.), nes aviabilietų kainos yra skelbiamos viešai ir nėra slaptos.
  6. Teismas nepagrįstai ieškovo direktoriaus neatvykimą į teismo posėdį dėl komandiruotės, apie kurią ieškovas teismą informavo iš anksto, laikė nesvarbia priežastimi, leidžiančia nagrinėti bylą teismo posėdyje. Teismas taip pat nepagrįstai, nedalyvaujant teismo posėdyje ieškovui, bylą išnagrinėjo iš esmės ir priėmė ne sprendimą už akių, o galutinį sprendimą (CPK 246 str. 1 d.).

18Atsakovas VšĮ Šiaulių universitetas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovo argumentai yra įrodymais nepagrįstos prielaidos. Trečiųjų asmenų pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, todėl abejoti jų pasiūlymais nebuvo pagrindo. Pasiūlymų eilė buvo nustatyta vadovaujantis konkurso sąlygose nustatytu pasiūlymų vertinimo kriterijumi – mažiausia kaina. Trečiasis asmuo UAB „Baltijos kelionių agentūra“ pateikė atsakovui išrašą iš Amadeus rezervacinės sistemos, kuriame nurodyta, jog trečiasis asmuo netaiko jokio aptarnavimo mokesčio, bilietų keitimas ir grąžinimas vykdomas be jokių apribojimų, o maršrutui Vilnius-Linkiopingas-Vilnius taikomos avialinijų „Scandinavian Airlines“ (SK), o ne žemų kaštų oro skrydžio bendrovės „Next Jet“ (2N) taisyklės. Atsakovas pažymi, kad minėtą maršrutą vykdys aviakompanija „Next Jet“, bet skrydis bus nurodytas su aviakompanijos „Scandinavian Airlines“ (SK) numeriu. Visas pateiktas trečiųjų asmenų kainas galima patikrinti Amadeus rezervacinėje sistemoje naudojant FQD komandą. Šios kainos paprastai galioja nuo šešių mėnesių iki vienerių metų. Atsakovas bei teismas pagrįstai neleido ieškovui susipažinti su trečiųjų asmenų medžiaga, kurią jie laikė konfidencialia. Be to, ieškovo prašymas dėl informacijos pateikimo apie pirmojoje ir antrojoje pozicijoje įrašytus pasiūlymus negalėjo būti tenkintas, nes ieškovas nebuvo konkurso laimėtojas (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 str. 2 d. 2 p.). Ieškovas turėjo pakankamai laiko į teismo posėdį nusiųsti kitą ieškovo direktoriaus įgaliotą asmenį, todėl teismas pagrįstai ieškovo direktoriaus neatvykimą į teismo posėdį dėl komandiruotės nelaikė svarbia priežastimi (CPK 246 str. 2 d.).

19Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad trečiojo asmens nuolaida nebuvo išreikšta neigiamu skaičiumi bei ji buvo taikoma komisinių, pagrįstų pažymomis, sąskaita. Atsakovas pirmenybę teikė ne tam, kad pasiūlymo formos lentelė būtų užpildyta skrydžiais, vykdomais tik aviakompanijų IATA narių, bet tam, kad pasiūlymas būtų pateiktas visam teikiamų paslaugų kiekiui (pirkimo dokumentų 2.6 p.). Ieškovas neįrodė, kad trečiojo asmens siūlyta kaina buvo neįprastai ar nepagrįstai maža. Trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos galiojo 2010-09-06.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas tenkinamas.

22Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei materialinės teisės normų pažeidimų, prieštaraujančių viešajam interesui, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas tik ieškovo apeliacinio skundo ribose (CPK 320 str. 2 d.).

23Iš ieškovo UAB „Zip Travel“ apeliacinio skundo argumentų matyti, kad skundžiamo sprendimo pagrįstumas kvestionuojamas remiantis iš esmės trimis aplinkybėmis. Pirma, buvo pažeista ieškovo proceso teisė susipažinti su bylos medžiaga, tai yra konkurso laimėtojo bei kito konkurso dalyvio, kuris užėmė antrąją vietą, pasiūlymais, nepagrįstai teismui laikant šią medžiagą konfidencialia informacija. Antra, teismas netyrė ieškinio argumentų dėl konkurso laimėtojo bei konkurso dalyvio, kuris užėmė antrąją vietą, neatitikimo konkurso sąlygoms. Trečia, teismas netinkamai pritaikė procesinės teisės normas, nes neatvykus į teismo posėdį ieškovui, išnagrinėjo bylą iš esmės ir priėmė sprendimą, o ne sprendimą už akių.

24Įvertinus ieškovo apeliacinio skundo argumentus bylos faktinių aplinkybių kontekste, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju byloje yra kilęs ginčas dėl aiškinimo ir taikymo materialiosios teisės normų, apibrėžiančių kriterijus, kuriais remiantis pirkimo pasiūlymą sudaranti informacija pripažįstama konfidencialia, bei proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų viseto tyrimą, kuomet tam tikra bylos medžiaga (tiekėjų pasiūlymuose esanti dalis informacijos) paties medžiagos tiekėjo pripažįstama konfidencialia.

25Pažymėtina, kad atsakovui 2010-07-30 paskelbus konkursą, dėl kurio pirkimo procedūrų teisėtumo šioje byloje vyksta ginčas, galiojo Viešųjų pirkimų įstatymo 2010-02-11 aktuali redakcija Nr. I-1491, tarp šios bylos šalių kilusiems teisiniams santykiams yra taikomos minėtos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) redakcijos teisės normos.

26VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai, kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 3 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

27Iš aukščiau nurodytų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas aiškiai įtvirtino, jog vykdant pirkimo procedūras negali būti pripažinta konfidencialia informacija visa konkurso dalyvio pasiūlymą sudaranti medžiaga. Tokia informacija pripažįstama tik ta konkurso dalyvio pasiūlymo dalis, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai.

28Kaip žinoma, CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžta komercinės (gamybinės) paslapties sąvoka, nurodant, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tuo tarpu nei VPĮ, nei jokiame kitame teisės akte nėra apibrėžta tai, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija turėtų (galėtų) būti laikoma konfidencialia. Tačiau įvertinus paminėtoje CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, bei atsižvelgus į tai, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra komercinis subjektas, kuris konkurse dalyvauja, siekdamas komercinės naudos, galima daryti išvadą, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais turėtų (galėtų) būti pripažįstama ta pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju.

29Taigi nustatytos aplinkybės patvirtina, kad perkančioji organizacija negali pripažinti konfidencialia informacija visą pasiūlymą sudarančią medžiagą, tai yra visus šioje medžiagoje esančius duomenis. Kiekvienu atveju perkančioji organizacija pagal tam tikrus kriterijus turi spręsti, kuri informacija, tiekėjo nurodyta kaip konfidenciali, iš tikrųjų patenka į VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą pasiūlymą sudarančios konfidencialios informacijos sąvoką, o kuri nėra pripažintina konfidencialia.

30Pažymėtina ir tai, kad su tokia konfidencialia informacija nebus supažindinami kiti konkurso dalyviai, todėl įstatymo leidėjas, įtvirtindamas galimybę tam tikrą pasiūlymų informaciją laikyti konfidencialia, nustatė išimtį iš VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų, kurie perkančiąją organizaciją įpareigoja sudaryti tiekėjams vienodas galimybes varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo bei atitinkamai vienodas galimybes ginčyti jos priimtų sprendimų teisėtumą, remiantis pirkimo medžiaga, kurią sudaro taip pat ir tiekėjų pasiūlymai. Būtent šių principų turinys įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises.

31Vadovaujantis CPK 9 ir 10 straipsniais, teismas taip pat turi prerogatyvą tam tikrais atvejais motyvuota nutartimi nuspręsti, jog dalis bylos medžiagos nėra vieša. Vieni iš tokių atvejų, kuomet teismas turi paskelbti teismo posėdį uždaru ar pripažinti bylos medžiagą (jos dalį) nevieša, yra tie atvejai, kai reikia apsaugoti privataus gyvenimo slaptumą, taip pat kai yra pagrindas manyti, kad bus atskleista profesinė, komercinė paslaptis (CPK 9 str. 1 d., 10 str. 2 d.). Europos žmogaus teisių teismo praktikoje konstatuota, kad negalima manyti, jog privataus gyvenimo sąvoka turi būti aiškinama kaip neapimanti fizinių bei juridinių asmenų profesinės ar komercinės veiklos (2003-01-28 sprendimas Peck prieš Jungtinę Karalystę, Recueil des arr?ts et décisions 2003-I, § 57).

32Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad teismas, nagrinėjantis ginčus, kilusius dėl pirkimo procedūrų, turi prerogatyvą pripažinti konfidencialia informacija tą bylos medžiagos dalį, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ar kiti konfidencialūs pasiūlymo aspektai. Ši išvada veda prie kitos logiškos išvados, jog teismas, nagrinėjantis ginčą dėl pirkimo procedūrų teisėtumo, prieš nustatydamas, kuri bylos medžiagą sudaranti informacija yra konfidenciali, turi pareigą ištirti visus pirkimo procedūrų dokumentus, ir nepaisant to, kad tam tikra dalis šių dokumentų gali būti konfidencialia informacija, priimti galutinį teismo sprendimą tik įvertinus visų byloje esančių įrodymų visetą, jų tarpusavio sąsajumą bei įrodytinumo lygį. Tik tokiu būdu bus užtikrinta byloje dalyvaujančių asmenų teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą, nepažeidžiant lygybės įstatymui ir teismui principo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., CPK 6 str.). Analogišką išvadą savo praktikoje yra suformulavęs ir Teisingumo Teismas, konstatuodamas, kad institucija, atsakinga už peržiūros procedūras, privalo turėti galimybę gauti visą būtiną, įskaitant ir konfidencialią, informaciją, kad susipažinusi su visomis bylos aplinkybėmis galėtų priimti sprendimą (2008-02-14 Sprendimo Varec SA prieš Belgijos valstybę, C-450/06, 53 punktas).

33Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytu Teisingumo Teismo sprendimu, skundžiamame sprendime nurodė, jog pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją tarp valstybių narių, be kitų priemonių, pasiekiamas taip pat ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Teisėjų kolegija, įvertinusi šią Teisingumo Teismo išvadą, pažymi, kad ji nepaneigia aukščiau nutartyje teisėjų kolegijos suformuluotos išvados, jog teismas, prieš taikydamas ribojimus byloje dalyvaujantiems asmenims susipažinti su konfidencialia informacija, pats susipažinęs su šia medžiaga motyvuota nutartimi turi nustatyti, kuri bylos medžiagos dalis pripažintina konfidencialia informacija (CPK 10 str. 2 d.). Tokią išvadą patvirtina ir kiti tame pačiame Teisingumo Teismo sprendime nurodyti argumentai, jog vis dėlto reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą.

34Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė teismui prašymą susipažinti su trečiųjų asmenų, kurių pasiūlymai užėmė pirmąją ir antrąją vietą, pasiūlymuose nurodyta informacija (t. 1, b. l. 128-129, t. 2, b. l. 20-21). Atsakovas prašė šį ieškovo prašymą atmesti (t. 2, b. l. 163-164). Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas ne tik kad neišsprendė šio procesinio klausimo atskira rašytine nutartimi (CPK 10 str. 2 d., 290 str. 1-2 d.), bet ir priimdamas byloje skundžiamą sprendimą, apskritai nevertino ir netyrė ieškovo bei trečiųjų asmenų pasiūlymų medžiagos. Tokią išvadą patvirtina 2011-04-14 teismo posėdžio metu priimta žodinė nutartis neatplėšti atsakovo atsiųstų vokų, kuriuose yra ieškovo ir trečiųjų asmenų pasiūlymai (t. 2, b. l. 34-36).

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokiu būdu teismas padarė eilę proceso teisės normų pažeidimų, tai yra nenustatė, kokia dalis bylos medžiagos pripažintina nevieša dėl to, kad ją sudaro konfidenciali informacija (CPK 9 ir 10 str.); neišsprendęs šio klausimo atskira rašytine nutartimi, teismas apribojo byloje dalyvaujančių asmenų teisę paduoti dėl šios nutarties atskirąjį skundą (CPK 10 str. 2 d.); teismas netyrė ir nevertino ieškovo bei trečiųjų asmenų pasiūlymų, iš ko seka, kad teismas netyrė didžiosios dalies byloje esančių įrodymų bei jais remiantis nenustatinėjo ir nevertino, ar tretieji asmenys atitinka tas konkurso sąlygas, kurių neatitikimą ieškinyje įrodinėjo ieškovas (CPK 176 -185 str.).

36Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija laiko pagrįstais ieškovo apeliacinio skundo argumentus, kad teismas be pakankamo pagrindo neleido jam susipažinti su visa trečiųjų asmenų pasiūlymų medžiaga, bei sutinka su jo argumentais, kad tokiu būdu be pagrindo liko neištiri ieškinio motyvai, kuriais įrodinėjamas trečiųjų asmenų pasiūlymų neatitikimas konkurso sąlygoms.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris pagal CPK 4 straipsnį formuoja vienodą teismų praktiką, yra konstatavęs, jog: „Tiekėjų, neatitinkančių minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (VPĮ 32 straipsnio 6 dalis) ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia“. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš šio VPĮ teisės normų taikymo išaiškinimo seka, jog nagrinėjamoje byloje teismas iš pradžių turėjo įvertinti, ar tretieji asmenys, kurių pasiūlymai užėmė pirmąją ir antrąją vietas, atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus, ir tik nustačius jų atitikimą, galėjo vertinti, ar pagrįstai tretieji asmenys buvo įtraukti į pasiūlymų eilę pagal pasiūlytos mažiausios kainos dydį. Tuo tarpu norint nustatyti, ar tretieji asmenys atitinka konkurso sąlygas, būtina įvertinti tiekėjų pateiktuose pasiūlymuose nurodytą informaciją. Tuo tarpu iš bylos medžiagos ir skundžiamame sprendime nurodytų teismo motyvų matyti, kad teismas visiškai nevertino tiekėjų atitikimo konkurso sąlygoms (minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir techninei specifikacijai).

38Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad yra pagrįsti ir įrodyti apeliacinio skundo argumentai, jog teismas be pagrindo nenagrinėjo ieškovo motyvų, kuriais remiantis šis asmuo įrodinėjo trečiųjų asmenų neatitikimą konkurso sąlygoms, o taip pat argumentai, kad teismas, nustatinėdamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą, be pagrindo vertino tik formalią aplinkybę, ar konkurso laimėtojo pasiūlyta kaina nėra nepagrįstai maža (CPK 12 ir 178 str.).

39Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį motyvai taip pat kelia pagrįstų abejonių dėl to, ar konkurse dalyvavę tiekėjai bei pati perkančioji organizacija konkurso sąlygas suprato vienodai ir nedviprasmiškai. Iš ieškovo apeliacinio skundo argumentų matyti, kad ieškovas sąlygą aiškino taip, jog tuo atveju, kai skrydį gali pasiūlyti tiek aviakompanijos, kurios yra IATA narės, tiek aviakompanijos, kurios nėra IATA narės (pastarųjų aviabilietai žymiai pigesni), konkurso dalyviai turi pasiūlyti tik tokius skrydžius, kuriuos vykdo aviakompanijos, esančios IATA narėmis. Tuo tarpu kaip matyti iš atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentų, šis asmuo trečiojo asmens UAB „Baltijos kelionių agentūra“ pasiūlymą laikė atitinkančiu konkurso sąlygas, nepaisant to, kad nurodyta, jog vieną iš pasiūlyme nurodytų skrydžių vykdys aviakompanija „Next Jet“ (2N), kuri nėra IATA narė. Iš trečiojo asmens UAB „Estravel Vilnius“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentų matyti, kad šis tiekėjas apskritai suprato, jog skrydžiai nebūtinai turi būti vykdomi aviakompanijų, kurios yra IATA narės.

40Šių byloje dalyvaujančių asmenų argumentų visiškas prieštaringumas kelia pagrįstų abejonių, ar konkurso sąlygos buvo aiškios, ar perkančioji organizacija visiems konkurso dalyviams taikė vienodus reikalavimus (kas privaloma vadovaujantis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintu lygiateisiškumo principu) bei ar konkurso dalyviams taikytų reikalavimų esmė nesiskyrė nuo paskelbtųjų (kas privaloma vadovaujantis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintu skaidrumo principu). Visos šios aplinkybės gali būti nustatytos ir įvertintos tik ištyrus ir įvertinus konkurso sąlygas, ieškovo ir trečiųjų asmenų pasiūlymus, atsakovo atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus pirkimo procedūrų metu bei, esant būtinybei, išsireikalavus kitų konkurso dalyvių pasiūlymus, kuriuose matytųsi, kaip kiti konkurso dalyviai suprato konkurso sąlygas.

41Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir įvertino įrodymus, kuriais remiantis padarė išvadą, jog perkančioji organizacija pagrįstai į pasiūlymų eilę įtraukė trečiųjų asmenų pasiūlymus, teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų ieškovo apeliacinio skundo argumentų bei atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose nurodytų atsikirtimų į juos, nes jų pagrįstumas/nepagrįstumas neįtakos skundžiamo sprendimo neteisėtumo.

42Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Zip Travel“ apeliacinį skundą, daro išvadą, kad teismas netinkamai pritaikė VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas materialinės teisės normas, nustatančias kriterijus, vadovaujantis kuriais pirkimo sąlygų tam tikra informacija pripažintina konfidencialia, bei netinkamai pritaikė įrodymų (įskaitant ir tuos, kurie sudaro konfidencialią informaciją) tyrimo taisykles (CPK 176-185 str.), sprendžiant ginčą dėl pirkimo procedūrų (perkančiosios organizacijos sprendimų) teisėtumo, todėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimas naikinamas (CPK 329 str. 1 d. ir 330 str.).

43Akivaizdu, kad pagal byloje pateiktus įrodymus, tai yra nesant kitų konkurso dalyvių pasiūlymų medžiagos, negalima bylos išnagrinėti iš esmės, tai yra nustatyti, ar konkurso sąlygos buvo aiškios bei vienodai taikytos visų konkurso dalyvių atžvilgiu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog dėl neatskleistos bylos esmės bei objektyvių įrodymų nepakankamumo, negalima bylos išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl ši civilinė byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Būtinumą perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo pagrindžia ir CPK įtvirtinta teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinė sistema (CPK 301 str.). Būtent ši instancinė sistema užtikrina kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens teisę, jog jo argumentai bei įrodymai būtų išnagrinėti iš pradžių pirmosios instancijos teisme, o vėliau pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų teisėtumas ir pagrįstumas būtų patikrinti apeliacine tvarka.

44Teisėjų kolegija pažymi, kad būtinumo perduoti civilinę bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo nepaneigia ir CPK 7 straipsnyje įtvirtinti proceso ekonomiškumo bei koncentracijos principai, kurie ypač aktualūs yra nagrinėjant ginčus, kilusius iš viešųjų pirkimų teisinių santykių (VPĮ 95 str. 6 d.). CPK 7 straipsnio 1 dalyje aiškiai nurodyta, kad proceso koncentracija gali būti vykdoma tik tuomet, jei tai nekenkia tinkamam bylos išnagrinėjimui. Taigi proceso ekonomiškumo bei koncentruotumo principai turi būti taikomi nepažeidžiant kitų proceso principų - teisminės gynybos prieinamumo (CPK 5 str.) bei visų asmenų lygybės teismui (CPK 6 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į VPĮ 95 straipsnio 6 dalies normą, jog ginčai dėl viešųjų pirkimų yra nagrinėjami CPK nustatyta rašytinio arba žodinio proceso tvarka, pirmiau paminėti CPK imperatyvaus pobūdžio principai yra taikytini taip pat ir šiose bylose, nepaisant to, kad jie VPĮ 95 straipsnyje tiesiogiai nėra nurodyti.

45Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas apskritai netyrė faktinių aplinkybių, reikšmingų ginčo išsprendimui bei nepasiūlė byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomų argumentų ir įrodymų, reikšmingų konfidencialios informacijos apimties bei pirkimo procedūrų teisėtumo nustatymui (CPK 179 str.). Tuo tarpu apeliacinės instancijos teisme yra apribota byloje dalyvaujančių asmenų galimybė pateikti naujus reikalavimus, paaiškinimus ir įrodymus, tais klausimais, kurie kyla nagrinėjant bylą (CPK 306 str. 2 d., 314 str.). Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nagrinėjamu atveju proceso koncentracijos principo pritaikymas, tai yra bylos išnagrinėjimas iš esmės apeliacinės instancijos teisme, pažeistų byloje dalyvaujančių asmenų teisę į tinkamą bylos išnagrinėjimą, nes šiame teisme nėra pakankamai objektyvių įrodymų, būtinų išvadai dėl naujai iškilusių klausimų išnagrinėjimo bei ieškinio pagrįstumo. Taigi nagrinėjamu atveju proceso koncentracijos principas negali būti priešpastatomas teisminės gynybos prieinamumo principui bei negali nepagrįstai suvaržyti kiekvieno asmens teisės į teisingą ir visapusišką bylos išnagrinėjimą. Būtent siekdama įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę į teisminę gynybą (įskaitant ir galimybę vienodai pasinaudoti teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancine sistema), teisėjų kolegija perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 185 str., 327 str. 1 d. 2 p.).

46Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. papildomu sprendimu išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, kurių paskirstymo proporcijos tiesiogiai priklauso nuo ieškinio reikalavimų tenkinimo/atmetimo proporcijų, tai yra nuo materialinio ginčo išsprendimo byloje, panaikinus Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą ir perdavus ginčą iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui, atitinkamai naikinamas ir papildomas teismo sprendimas (CPK 270 str. 5 d. 3 p., 277 str. 1 d. 3 p.).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

48Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą ir Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 20 d. papildomą sprendimą panaikinti.

49Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Zip Travel“ ieškinį dėl atsakovo viešosios įstaigos Šiaulių universiteto kainų apklausos konkurse (pirkimo Nr. 67092) priimto sprendimo dalies, pagal kurią į preliminarią pasiūlymų eilę pirmuoju bei antruoju numeriais buvo įtraukti tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kelionių agentūra“ bei uždaroji akcinė bendrovė „Estravel Vilnius“, panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą tęsti kainų apklausos konkurso procedūras – perduoti Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Zip Travel“ pateikė teismui ieškinį, prašydamas... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovas paskelbė kainų apklausos konkursą Šiaulių... 7. Ieškovas teigė, kad tretieji asmenys pasiūlymuose nurodė nepagrįstai... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas sprendė, jog byloje nenustatyta, kad atsakovas būtų pažeidęs... 11. Teismas nustatė, kad atsakovas, skelbdamas konkursą, siekė įsigyti... 12. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką,... 13. Nurodė, kad pasiūlymų vertinimo objektyvumas kaip lygiateisiškumo principo... 14. Teismas nustatė, kad atsakovas, gavęs ieškovo prašymą pateikti... 15. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d. papildomu sprendimu tenkino... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Ieškovas UAB „Zip Travel“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 18. Atsakovas VšĮ Šiaulių universitetas atsiliepimu į apeliacinį skundą... 19. Trečiasis asmuo UAB „Estravel Vilnius“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 22. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 23. Iš ieškovo UAB „Zip Travel“ apeliacinio skundo argumentų matyti, kad... 24. Įvertinus ieškovo apeliacinio skundo argumentus bylos faktinių aplinkybių... 25. Pažymėtina, kad atsakovui 2010-07-30 paskelbus konkursą, dėl kurio pirkimo... 26. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog perkančioji organizacija, Viešojo... 27. Iš aukščiau nurodytų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas aiškiai... 28. Kaip žinoma, CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžta komercinės (gamybinės)... 29. Taigi nustatytos aplinkybės patvirtina, kad perkančioji organizacija negali... 30. Pažymėtina ir tai, kad su tokia konfidencialia informacija nebus... 31. Vadovaujantis CPK 9 ir 10 straipsniais, teismas taip pat turi prerogatyvą tam... 32. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad teismas, nagrinėjantis ginčus,... 33. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis... 34. Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė teismui prašymą susipažinti su... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokiu būdu teismas padarė eilę proceso... 36. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija laiko pagrįstais... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kuris pagal CPK 4 straipsnį formuoja... 38. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad yra pagrįsti ir įrodyti apeliacinio... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį... 40. Šių byloje dalyvaujančių asmenų argumentų visiškas prieštaringumas... 41. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ištyrė ir... 42. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 43. Akivaizdu, kad pagal byloje pateiktus įrodymus, tai yra nesant kitų konkurso... 44. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtinumo perduoti civilinę bylą nagrinėti... 45. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas apskritai... 46. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 20 d.... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą ir Šiaulių... 49. Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Zip Travel“...