Byla 2-807/2013
Dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo panaikinimo taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Raimista“ ieškinį atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Utenos melioracija“, dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo panaikinimo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Raimista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Utenos rajono savivaldybės administracijos 2012 m. lapkričio 14 d. konkurso komisijos sprendimą atmesti jungtinės veiklos partnerių UAB „Tvirta“ ir UAB „Raimista“ pasiūlymą atviro konkurso būdu vykdomam viešajam pirkimui „Sniego valymas nuo seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių varstymo paslauga“ ir pasiūlymą grąžinti į viešąjį pirkimą pirkimo objekto III ir V dalių apimtyje.

6Reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti atsakovo vykdomo konkurso pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo objekto sutarties. Nurodė, kad nepritaikius šių priemonių galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės, nes teks papildomai ginčyti atsakovo priimtus sprendimus ir iš naujo organizuoti bei vykdyti pirkimą. Be to, atsakovui reikėtų atlyginti ieškovo patirtus nuostolius bei papildomas išlaidas atskiroje byloje dėl žalos atlyginimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Raimista“ prašymą, t. y. sustabdė Utenos rajono savivaldybės administracijos atviro konkurso „Sniego valymas nuo seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga“ pirkimo procedūras pirkimo objekto III ir V dalyse bei uždraudė sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto V dalyje. Nurodė, kad tokiu būdu nebus pažeistos atsakovo teisės, viešasis interesas, nes įstatymas numato trumpus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus. Pažymėjo, kad sudarius sutartį dėl darbų pirkimo, sprendimo įvykdymas, jei ieškinys būtų tenkintinas, gali pasunkėti arba tapti negalimas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Teismas netinkamai įvertino viešojo intereso aspektus ir be pagrindo didesnę reikšmę suteikė ieškovo, kaip konkurso dalyvio, interesui. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus nuvalyti ir pabarstyti seniūnijų vietinės reikšmės keliai, todėl nukentėtų visuomenės interesas.

122. Teismas pasisakė dėl bylos esmės, kadangi nurodė, jog atsakovas viešąjį pirkimą vykdė neobjektyviai ir nesilaikė viešųjų pirkimų principų, tikslų bei normų.

13Ieškovas UAB „Raimista“ atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

141. Viešasis interesas nepažeidžiamas, kadangi tiek Vyžuonų seniūnijoje (V pirkimo dalis), tiek Užpalių seniūnijoje (III pirkimo dalis) yra pratęstos viešojo pirkimo sutartys su iki šiol analogiškas paslaugas teikusiais tiekėjais.

152. Viešojo pirkimo bylų procesas vyksta operatyviai, todėl pirkimo procedūrų sustabdymas šiam laikotarpiui viešojo intereso nepažeidžia.

163. Teismas tik preliminariai įvertino pareikštus ieškinio reikalavimus, tačiau nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl bylos esmės nepasisakė.

17Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą tenkinti, o teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad:

181. Teismas nutarties nemotyvavo, netyrė aplinkybių, susijusių su viešojo intereso egzistavimu byloje.

192. Teismas pažeidė viešąjį interesą, kadangi dėl nenuvalytų kelių gali būti neužtikrintas eismo saugumas.

203. Sutartys dėl kelių valymo Užpalių, Vyžuonų seniūnijose yra sudarytos iki 2012 metų pabaigos, o jų pratęsimas galimas tik jeigu tam pritaria abi šalys, todėl kyla grėsmė viešajam interesui.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Nagrinėjama, ar pagrįsta ir teisėta teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atviro konkurso pirkimo procedūrų pirkimo sustabdymas bei sutarties sudarymo uždraudimas.

23Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog ši byla jau išnagrinėta ir Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinys patenkintas visiškai, tačiau teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs. Dėl to teisėjų kolegija nagrinėja, ar 2012 m. gruodžio 6 d. buvo pagrindas taikyti minėtas apsaugos priemones.

24Kaip minėta, byloje ginčas tarp šalių kilo dėl to, kad, anot ieškovo, atsakovas 2012-11-14 sprendimu nepagrįstai atmetė jo pateiktą pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygose nustatytų minimalių tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų. Teismas skundžiama nutartimi laikinai sustabdė atsakovo vykdomo Konkurso procedūras ir uždraudė sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

25Kaip yra žinoma, viešasis interesas viešajame pirkime apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir jos interesą užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi, todėl šio intereso apsauga taikant laikinąsias apsaugos priemones turi apimti abu jo aspektus ir nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendimas atsisakyti taikyti apsaugos priemones arba jas panaikinti viešojo intereso tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Tai yra, teismas gali nuspręsti netaikyti šių priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str.).

26Visų pirma, nėra pagrindo teiginiams, jog teismas, pritaikęs apsaugos priemones, pažeidė viešąjį interesą. Atsakovas pripažino, jog pirkimo sutartis dėl kelių valymo ir barstymo bus sudaroma trejiems metams, todėl vykdydamas procedūras, turėjo įvertinti, kad dėl Konkurso rezultatų gali kilti ginčas teisme bei, atsižvelgdamas į įstatyme nustatytus tokių bylų nagrinėjimo teisme terminus, užtikrinti nepertraukiamą kelių valymą bei barstymą nurodytuose regioniniuose keliuose. Be to, atsakovas teismui nepateikė jokių duomenų, jog yra nutrauktos sutartys su anksčiau kelių valymo bei barstymo paslaugas teikiančiais tiekėjais ar kitokiu būdu yra iškilusi grėsmė eismo saugumui, o tuo pačiu ir viešajam interesui (CPK 178 str.). Dėl nurodytų priežasčių naikinti teismo nutartį nėra teisinio pagrindo, nors joje tiesiogiai ir nepasisakyta dėl viešojo intereso sąsajumo su ieškovo privačiais interesais (CPK 185 str.).

27Antra, įstatymas nustato, kad sprendimas viešųjų pirkimų byloje turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos, o byloje pagal apeliacinį skundą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.). Ieškinys pirmosios instancijos teisme priimtas 2012-12-06, o sprendimas, kuriuo reikalavimai patenkinti, paskelbtas 2013-01-31, t. y. nepraleidus įstatyme nustatyto termino, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismo pritaikyti laikini suvaržymai trumpą įstatymo nustatytą laikotarpį viešojo intereso principo ne tik nepažeidžia, o priešingai, jį užtikrina (CPK 185 str.).

28Trečia, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog teismas nutartyje pasisakė dėl bylos esmės. Įvertinusi nutarties motyvus, sprendžia, kad teismas tik nustatė ieškovo reikalavimą bei santykį su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, t. y. vertino, ar ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas procesinį apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1399/2012). Kaip minėta, Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinys yra patenkintas visiškai. Nors sprendimas ir neįsiteisėjęs, tačiau skundžiamos nutarties priėmimas patvirtina galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo civilinėje byloje priėmimo tikimybės buvimą.

29Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas tikėtinai (lot. prima facie) pagrindė ieškinio reikalavimus, teismas apsaugos priemones taikė nepažeisdamas šalių teisėtų interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso, todėl skundžiama pirmosios instancijos nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Raimista“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi patenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo... 11. 1. Teismas netinkamai įvertino viešojo intereso aspektus ir be pagrindo... 12. 2. Teismas pasisakė dėl bylos esmės, kadangi nurodė, jog atsakovas... 13. Ieškovas UAB „Raimista“ atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą... 14. 1. Viešasis interesas nepažeidžiamas, kadangi tiek Vyžuonų seniūnijoje (V... 15. 2. Viešojo pirkimo bylų procesas vyksta operatyviai, todėl pirkimo... 16. 3. Teismas tik preliminariai įvertino pareikštus ieškinio reikalavimus,... 17. Trečiasis asmuo AB „Utenos melioracija“ atsiliepimu prašo atsakovo... 18. 1. Teismas nutarties nemotyvavo, netyrė aplinkybių, susijusių su viešojo... 19. 2. Teismas pažeidė viešąjį interesą, kadangi dėl nenuvalytų kelių gali... 20. 3. Sutartys dėl kelių valymo Užpalių, Vyžuonų seniūnijose yra sudarytos... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Nagrinėjama, ar pagrįsta ir teisėta teismo nutartis, kuria taikytos... 23. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog ši byla jau... 24. Kaip minėta, byloje ginčas tarp šalių kilo dėl to, kad, anot ieškovo,... 25. Kaip yra žinoma, viešasis interesas viešajame pirkime apima tiek visuomenės... 26. Visų pirma, nėra pagrindo teiginiams, jog teismas, pritaikęs apsaugos... 27. Antra, įstatymas nustato, kad sprendimas viešųjų pirkimų byloje turi būti... 28. Trečia, teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog... 29. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti...