Byla 2A-966-658/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės L. S. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-215-835/2012 pagal ieškovės AB „Lesto“ ieškinį atsakovei L. S., trečiajam asmeniui E. Č. dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškiniu (b.l. 26-27, t. 1) ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 1021,69 Lt žalos atlyginimą, 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė nurodė, jog 2009 m. balandžio 24 d. patikrinus elektros energijos apskaitą buvo nustatyta, kad yra suklastotos skaitiklio gaubto plombos. Perskaičiavus elektros energijos suvartojimą nustatytas 818,69 Lt žalos dydis. Papildomi 203 Lt iš atsakovės priteistini už apskaitos prietaiso, kuris dėl atsakovės kaltės sugadintas nepataisomai, atstatymą.

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 42-43, t. 1) atsakovė prašė ieškinį atmesti ir nurodė apie plombų suklastojimą sužinojusi patikrinimo metu, akcentavo, jog plombos buvo tokios, kokias paliko jai butą perleidęs trečiasis asmuo, atkreipė dėmesį į tai, jog trūkumai buvo sunkiai pastebimi, jų neužfiksavo ir kelis kartus skaitiklių parodymus tikrinę ieškovės darbuotojai. Atsakovė atkreipė dėmesį į tai, jog apskaitos prietaisai jai nebuvo perduoti sudarant su ieškove sutartį dėl elektros energijos tiekimo.

4Dublike (b.l. 46-47, t. 1), laikydamasi savo ieškinyje išdėstytos pozicijos, ieškovė papildomai nurodė, kad Elektros energijos pirkimo- pardavimo sutartis su atsakove buvo sudaryta 2002 m. spalio 30 d., šia sutartimi atsakovė įsipareigojo užtikrinti apskaitos prietaisų ir plombų saugumą bei priežiūrą, apie pastebėtus trūkumus nedelsiant informuoti ieškovę. Šias savo prievoles atsakovė pažeidė, todėl jai taikytina civilinė atsakomybė.

5Triplike (b.l. 52-53, t. 1), laikydamasi savo atsiliepime į ieškinį išdėstytos pozicijos, atsakovė papildomai nurodė, kad dublike ieškovė neginčijo atsakovės atsiliepime į ieškinį išdėstytų argumentų pagrįstumo, atkreipė dėmesį į tai, jog ieškovė nurodo atsakovę pažeidus taisykles, kurios įsigaliojo 2005 m., nenurodydama kada pažeidimas buvo padarytas. Pažeidimas galėjo būti padarytas tiek iki ieškovės nurodomų taisyklių patvirtinimo, tiek iki sutarties su atsakove sudarymo dienos. Taip pat ieškovė nenurodo, kokiu būdu plombų pažeidimai padaryti.

6Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 175, t. 1) trečiasis asmuo nurodė 2002 m. spalio 24 d. mainų sutartimi perleidęs atsakovei butą, dėl kurio apskaitos prietaisų pažeidimo kilo ginčas. Apskaitos prietaiso patikrinimas buvo atliktas 2002 m. spalio 1 d., jokių pažeidimų nebuvo nustatyta. Mainų sutarties sudarymo dieną atsakovei perduotas ieškovės atlikto patikrinimo aktas, atsakovė pati patikrino prietaiso būklę, plombas ir rodmenis pagal atsiskaitymo knygelę ir pareiškė neturinti jokių pretenzijų.

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 4 d. sprendimu (b.l. 24-28, t. 2) ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovės ieškovei 1021,69 Lt žalos atlyginimą, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009 m. rugsėjo 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 66 Lt žyminio mokesčio, 766,21 Lt ekspertizės išlaidų atlyginimą, priteisė iš atsakovės valstybei 21,35 Lt teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti. Teismas nurodė, kad plombų klastojimo ir poveikio skaitikliams faktą patvirtino byloje paskirta ekspertizė. Atsakovės kaltė šio atveju preziumuojama, jos įrodinėti ieškovė neprivalo. Nors skaitiklis buvo užplombuotas dar iki atsakovei tampant buto savininke, po sutarties pasirašymo skaitiklio parodymai buvo kelis kartus tikrinami ir jokie pažeidimai patikrinimų metu nebuvo nustatyti. Po skaitiklio keitimo 2002 m. spalio 1 d. trečiasis asmuo neturėjo jokio pagrindo per itin trumpą laiką iki mainų sutarties sudarymo daryti poveikį apskaitos prietaisui. Žalos dydis taip pat paskaičiuotas laikantis teisės aktų reikalavimų. Nurodytų aplinkybių visumą teismas įvertino kaip pagrindą ieškinio reikalavimams patenkinti.

8Apeliaciniu skundu (b.l. 36, t. 2) atsakovė prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir nurodo esanti nekalta dėl nustatytų plombų ir apskaitos prietaisų pažeidimų, akcentuoja, jog teismas nepasisakė dėl atsakovės argumentų, jog sudarant elektros energijos pirkimo- pardavimo sutartį apskaitos prietaisai jai nebuvo perduoti, su reikalavimais plomboms atsakovė nebuvo supažindinta, nepagrįstai nurodė, jog skaitiklis buvo keistas 2002 m. spalio 1 d., nors faktiškai jis pakeistas 2002 m. balandžio 2 d. Teismas neatsižvelgė ir į ieškovės darbuotojų padarytus pažeidimus prieš perduodant prietaisą ekspertizei. Nuėmęs skaitiklį ieškovės darbuotojas atidarė jo korpusą ir apžiūrėjo turinį, nors privalėjo iš karto patalpinti skaitiklį į maišelį ir užtikrinti jo saugumą. Teismas formaliai vertino ir klausimą dėl ieškovės paskaičiuoto žalos dydžio pagrįstumo, neatsižvelgė į tai, jog atsakovė reguliariai moka už suvartotą elektros energiją.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 45-47, t. 2) ieškovė prašo skundą atmesti ir nurodo visiškai sutinkanti su ginčijamo sprendimo motyvais, savo poziciją grindžia argumentais, analogiškais nurodytiems ieškovės pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose.

10Apeliacinis skundas atmestinas, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, sprendimo rezoliucinė dalis tikslintina.

11Apeliacinės instancijos teismas bylą išnagrinėjo neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

12Vadovaujantis CPK 12, 178 straipsniuose reglamentuojama įrodinėjimo pareigos paskirstymo tvarka, bylai reikšmingas aplinkybes privalo įrodyti tas proceso dalyvis, kuris šiomis aplinkybėmis remiasi. Remiantis CK 6.248 straipsniu, preziumuojama tik viena civilinės atsakomybės sąlyga- skolininko kaltė. Kitas sąlygas - neteisėtus veiksmus, nuostolius ir priežastinį ryšį tarp veiksmų ir nuostolių, privalo įrodyti civilinę atsakomybę, kaip turtinę prievolę, priverstine tvarka prašantis taikyti asmuo.

13Neteisėtų veiksmų atlikimo faktą ieškovė įrodinėja kaip kylantį iš sutartinių elektros energijos pirkimo- pardavimo teisinių santykių. Atsakovė neneigia, jog ją su ieškove sieja sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu jai tiekiama elektros energija. Pati atsakovė yra įsipareigojusi ne tik sumokėti už gaunamą prekę, bet ir laikytis elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, užtikrinti apskaitos prietaisų ir įrenginių bei plombų saugumą, apie trūkumus nedelsdama pranešti ieškovei (CK 6.387 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 45.11.1, 62, 64 punktai, Elektros energijos pirkimo- pardavimo sutartis su buitiniu vartotoju (toliau- Sutartis) (b.l. 48, t. 1)). Nagrinėjamos bylos kontekste vertinant atsakovės argumentus dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių galiojimo, dėmesys atkreiptinas į tai, jog ginčo klausimai buvo analogiškai reglamentuojami tiek Sutarties sudarymo, tiek ir pažeidimo nustatymo metu galiojusiose atitinkamai Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398 ir 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių redakcijose. Kadangi pažeidimas buvo nustatytas galiojant 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintos redakcijos dokumentui, kurio reikalavimai, vadovaujantis Sutarties 2 punktu, atsakovei buvo privalomi, apeliacinio skundo argumentai dėl nepagrįsto rėmimosi atitinkamu teisės aktu tiek ieškovei nustatant pažeidimą ir kreipiantis į teismą, tiek teismui priimant ginčijamą sprendimą, atmestini kaip nepagrįsti. Ginčydama reiškiamo reikalavimo pagrįstumą atsakovė nurodo jokių neteisėtų veiksmų neatlikusi, akcentuoja, jog elektros energijos apskaitos prietaiso plombos nebuvo pažeistos. Šiuos skundo argumentus paneigia, o kartu elektros energijos apskaitos prietaisų plombų klastojimo bei prietaisų mechaninio pažeidimo faktą patvirtina ieškovės į bylą pateikti rašytiniai įrodymai (2009 m. balandžio 24 d. neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas su priedu (b.l. 4-5, t. 1), nelegalaus vartojimo akto svarstymo komisijos posėdžio protokolas (b.l. 10, t. 1)) bei bylos nagrinėjimo metu atliktos ekspertizės išvados (b.l. 68-75, t. 1). Kaip matyti iš į bylą pateiktos 2009 m. balandžio 24 d. užduoties (b.l. 54, t. 1) turinio, apskaitos prietaisas atsakovės bute buvo įrengtas 2002 m. spalio 1 d. Šią aplinkybę savo atsiliepime į ieškinį patvirtino ir trečiasis asmuo. Nors atsakovė apeliaciniame skunde ir nurodo skaitiklį buvus įrengtą anksčiau, ji nepateikia jokių savo argumentą patvirtinančių įrodymų, todėl abejoti pirmosios instancijos išvada, jog skaitiklis buvo įrengtas likus mažiau nei mėnesiui iki buto perleidimo sutarties sudarymo, nėra jokio pagrindo. Kadangi elektros energijos apskaitos prietaisas buvo pakeistas prieš pat trečiajam asmeniui perleidžiant butą atsakovei, trečiasis asmuo neturėjo jokio suinteresuotumo klastoti prietaiso plombas ir keisti jo parodymus. Iš kitos pusės, abejones dėl to, kada- iki ar po buto perleidimo- plombos buvo sufalsifikuotos, paneigia pirmosios instancijos teismo nustatytas faktas, kurio šalys neginčijo, jog po Sutarties sudarymo atsakovei priklausančiame bute skaitiklis buvo tikrinamas kelis kartus ir pažeidimai nebuvo nustatyti. Apeliacinio skundo argumentai, jog plombos nebuvo pažeistos, atmestini vien įvertinus aplinkybę, jog buvo nustatyti ir skaitiklio būgnų pažeidimai, kuriuos padaryti nenuimant plombų neįmanoma. Kaip jokiais įrodymais nepagrįsti atmestini ir skundo argumentai dėl skaitiklio paėmimo bei saugojimo procedūrų pažeidimo. Nurodytų aplinkybių visuma neleidžia teismui abejoti eksperto išvados, jog apskaitos prietaisui iki pažeidimo nustatymo buvo daromas neleistinas poveikis, teisingumu.

14Vertinant kaltės klausimą, kaip minėta, galiojant įstatyminei prezumpcijai, pareiga nuginčyti kaltę dėl neteisėtų veiksmų tenka atsakovei (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009, 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011), tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė nepateikė teismui jokių jos kaltę paneigiančių įrodymų. Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad atsakovė nevykdė savo pareigų, susijusių su apskaitos prietaisų priežiūra. Sutartimi atsakovė įsipareigojo užtikrinti apskaitos prietaisų ir plombų saugumą, nekeisti jų prijungimo schemos, apie pastebėtus gedimus nedelsdama informuoti ieškovę. Tokia nuostata atitinka CK 6.387 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą. CK 6.387 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, kai abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją buitinėms reikmėms, energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos techninę būklę ir saugų naudojimą turi užtikrinti energijos tiekimo įmonė, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytoje Sutartyje aiškiai įtvirtinta, kad už apskaitos prietaisų priežiūrą yra atsakinga atsakovė, nors ji ir laikytina vartotoja CK 6.387 straipsnio 2 dalies prasme. Be to, tiek Sutarties sudarymo metu galiojusiųjų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398, tiek ir pažeidimo nustatymo metu galiojusių Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatos įpareigojo elektros energijos vartotojus rūpintis elektros apskaitos prietaisų būkle ir nedelsiant pranešti energijos tiekėjams apie bet kokius pastebėtus elektros apskaitos prietaisų gedimus, plombų pažeidimus, avarijas ir pan. Nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga laikytina ir ta aplinkybė, jog apskaitos prietaisas buvo įrengtas atsakovei priklausančiame bute, todėl pašaliniai asmenys daryti jam poveikį neturėjo jokių galimybių. Kartu atsakovė atkreipia dėmesį į tai, jog Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 60 punkte buvo įtvirtinta ieškovės pareiga pateikti atsakovei informaciją apie apskaitos prietaisą ir jo plombas. Kadangi Sutartį su atsakove ieškovė sudarė 2002 m. spalio 30 d., šalių teisėms ir pareigoms, susijusioms su Sutarties sudarymo procedūrų laikymusi, taikytinos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 398 patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, kurių 52.3 punkte buvo numatyta išimtinė situacija, kai elektros energijos tiekėjas nusprendžia naudoti papildomas apskaitos prietaiso plombas, t.y. neapsiriboja skaitiklio gaubto plombavimu. Būtent tokiu atveju jis privalo informuoti vartotoją apie plombų buvimo vietą. Nagrinėjamu atveju susiklosčiusi visiškai kitokia situacija, kadangi ginčas kilo dėl skaitiklio gaubto plombų falsifikavimo. Iš kitos pusės, aplinkybė, jog Sutarties sudarymo metu atsakovei nebuvo suteikta informacija apie apskaitos prietaisus, pati savaime nepaneigia poveikio skaitiklio mechanizmui fakto, kuriuo objektyviai suinteresuota gali būti tik atsakovė. Atsakovei nenurodžius jokių konkrečių įrodymais pagrįstų aplinkybių, kurios leistų spręsti poveikį apskaitos prietaisui darius kitus asmenis, ji laikytina neįvykdžiusia pareigos paneigti įstatyminę savo kaltės prezumpciją.

15Tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, suvartotos elektros energijos kiekio objektyviai neįmanoma nustatyti pagal apskaitos prietaisų rodmenis, nes šie neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio. Dėl to tokiais atvejais suvartotos elektros energijos kiekis ir atitinkamai šios energijos tiekėjo ar subjekto, atsiskaičiusio su tiekėju už kito asmens neteisėtai vartotą elektros energiją, nuostolių dydis nustatomas remiantis kitais apskaičiavimo būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2008). Šiuo atveju teisės aktuose nustatytos metodikos taikymo pagrįstumo atsakovė neginčija, tenurodydama, jog ji reguliariai apmokėdavo už sunaudotą elektros energiją. Ši aplinkybė pati savaime pažeidimo fakto nepaneigia, be to, pati atsakovė teismo posėdžių metu pripažino, jog mokesčius mokėdavo ne kiekvieną mėnesį, jog mokesčių dydžiai skyrėsi. Akcentuotina ir tai, jog apskaitos prietaisui esant atsakovei priklausančiame bute, jo parodymų patikrinimo galimybės yra ribotos, kas taip pat išplečia galimybes piktnaudžiauti deklaruojant skaitiklio parodymus. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia kaip nepagrįstą atmesti apeliacinio skundo argumentą, jog nuostolių dydžio pagrįstumo klausimą pirmosios instancijos teismas vertino formaliai.

16Visus apeliacinio skundo argumentus atmetęs, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog naikinti ar keisti ginčijamą sprendimą apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

17Kartu teismas atkreipia dėmesį į tai, jog civilinė atsakomybė šiuo atveju kyla iš sutarties pažeidimo, todėl vertintina ne kaip deliktinė, bet kaip sutartinė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011). Sutartinės civilinės atsakomybės taikymo atveju spręstinas ne žalos, bet nuostolių atlyginimo klausimas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Nors ieškovė formuluodama ieškinio dalyką visą prašomą priteisti sumą ir įvardijo kaip žalos atlyginimą, iš ieškinio pagrindo akivaizdu, jog reikalavimas kyla iš sutartinės civilinės atsakomybės. Nepriklausomai nuo to, jog ieškovė pavartojo netinkamą sąvoką, bylą nagrinėjantis teismas, kurio kompetencijai priskirtinas teisinio pareikšto reikalavimo pagrindo nustatymas, privalėjo konstatuoti, jog reikalavimas reiškiamas dėl nuostolių atlyginimo sutartinės civilinės atsakomybės pagrindu. Iš kitos pusės, netinkamų teisinių sąvokų vartojimas nagrinėjamu atveju vertintinas kaip formalus netikslumas, neįtakojančius ginčijamo teismo sprendimo esmės. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia teismui daryti išvadą, jog 1021,69 Lt suma ieškovei iš atsakovės priteista pagrįstai, ginčijamo sprendimo rezoliucinė dalis tikslintina nustatant, jog iš atsakovės ieškovei priteisintas 1021,69 Lt nuostolių atlyginimas.

18Vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

19Apeliacinį skundą atmesti.

20Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Patikslinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. sprendimo rezoliucinę dalį nurodant, jog ieškovei AB „Lesto“ iš atsakovės L. S. priteistinas ne 1021,69 Lt žalos atlyginimas, bet 1021,69 Lt nuostolių atlyginimas.

22Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, viešame teismo posėdyje... 2. Ieškiniu (b.l. 26-27, t. 1) ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 1021,69... 3. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 42-43, t. 1) atsakovė prašė ieškinį atmesti... 4. Dublike (b.l. 46-47, t. 1), laikydamasi savo ieškinyje išdėstytos pozicijos,... 5. Triplike (b.l. 52-53, t. 1), laikydamasi savo atsiliepime į ieškinį... 6. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 175, t. 1) trečiasis asmuo nurodė 2002 m.... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 4 d. sprendimu (b.l. 24-28, t.... 8. Apeliaciniu skundu (b.l. 36, t. 2) atsakovė prašo Alytaus rajono apylinkės... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 45-47, t. 2) ieškovė prašo skundą... 10. Apeliacinis skundas atmestinas, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio... 11. Apeliacinės instancijos teismas bylą išnagrinėjo neperžengdamas... 12. Vadovaujantis CPK 12, 178 straipsniuose reglamentuojama įrodinėjimo pareigos... 13. Neteisėtų veiksmų atlikimo faktą ieškovė įrodinėja kaip kylantį iš... 14. Vertinant kaltės klausimą, kaip minėta, galiojant įstatyminei prezumpcijai,... 15. Tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų... 16. Visus apeliacinio skundo argumentus atmetęs, apeliacinės instancijos teismas... 17. Kartu teismas atkreipia dėmesį į tai, jog civilinė atsakomybė šiuo atveju... 18. Vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p., teismas... 19. Apeliacinį skundą atmesti.... 20. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. sprendimą palikti... 21. Patikslinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 4 d. sprendimo... 22. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....