Byla 2-564/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Ž. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjo prašymas ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešųjų pirkimų komisijos sprendimo dėl procedūrų nutraukimo vykdymą ir uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su procedūrų nutraukimu civilinėje byloje pagal ieškovo Ž. S. ieškinį atsakovei VšĮ Kauno klinikinei ligoninei, tretiesiems asmenims E. G., advokatų profesinei bendrijai „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinei bendrijai dėl atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas dalyvavo atsakovo skelbtame konkurse teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugoms pirkti. Atsakovo viešųjų pirkimų komisijai atmetus ieškovo pasiūlymą ir jo pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas tokius atsakovo sprendimus panaikinti. 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3397-230/2011 Kauno apygardos teismas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis atsakovas buvo įpareigotas nesudaryti su trečiuoju asmeniu advokatų profesine bendrija NORDIA BAUBLYS & PARTNERS Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties, o jei sutartis jau sudaryta – sustabdyti su pirkimo laimėtoju sudarytos sutarties vykdymą ir viešojo pirkimo konkurso procedūras. Šioje byloje Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 13 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė.

52011 m. lapkričio 25 d. ieškovas buvo informuotas apie tai, kad atsakovas nutraukia pirkimo procedūras. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovės VšĮ Kauno klinikinė ligoninė viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimą nutraukti viešojo pirkimo konkurso „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ procedūras, panaikinti atsakovės VšĮ Kauno klinikinė ligoninė viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gruodžio 8 d. priimtą sprendimą atmesti ieškovo, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis, 2011 m. lapkričio 25 d. pretenziją dėl teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų supaprastintų skelbiamų derybų būdu procedūrų nutraukimo. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės VšĮ Kauno klinikinė ligoninė viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimą nutraukti viešojo pirkimo konkurso „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ procedūrų vykdymą ir uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešojo pirkimo konkurso „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ procedūrų nutraukimu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, jog remiantis CPK 145 str. 1 d. 13 p., VPĮ 95 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į ekonomiškumo principą, gali taikyti specialią laikinąją apsaugos priemonę- pirkimo procedūrų sustabdymą. Teismas nurodė, jog šio pirkimo procedūros jau yra sustabdytos įsiteisėjusia 2011 m. lapkričio 2 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, todėl jokios grėsmės, jog procedūros bus tęsiamos nėra; be to, ieškovo prašymas nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, neįvardintos jokios konkrečios pasekmės, susijusios su ginčijamo sprendimo vykdymu, kurios galėtų įtakoti galimai ieškovui palankaus teismo procesinio sprendimo vykdymą; ieškovas nenurodė jokių konkrečių grėsmių jo interesams, susijusių su ginčo sprendimo vykdymu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas Ž. S. prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovės VšĮ Kauno klinikinė ligoninė viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą nutraukti viešojo pirkimo konkurso „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ procedūrų vykdymą ir uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešojo pirkimo konkurso „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ procedūrų nutraukimu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo prielaida, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kitoje civilinėje byloje, nėra pagrindo jų taikyti nagrinėjamoje civilinėje byloje, yra nepagrįsta, kadangi laikinosios apsaugos priemonės kiekvienoje konkrečioje byloje taikomos atskirai, siekiant užtikrinti skirtingus konkrečioje byloje pareikštus reikalavimus. Skirtingose bylose nagrinėjami skirtingi ieškovo reikalavimai, todėl šiems reikalavimams užtikrinti kiekvienoje byloje ieškovas prašė taikyti skirtingas laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neprivalėjo nurodyti konkrečių faktinių aplinkybių, kurios turi įtakos ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pareikštu ieškiniu ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą, kuriuo buvo nutrauktas viešasis pirkimas, tai yra ieškovas kvestionuoja šio sprendimo teisėtumą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su sprendimo nutraukti pirkimo procedūras įgyvendinimu, yra tiesiogiai susijęs su ieškinio dalyku ir yra neabejotinai būtinas, siekiant užtikrinti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių viešasis pirkimas bus baigtas, dėl ko būsimas teismo sprendimas taps neįgyvendinamu ir gali iš esmės prarasti teisinę reikšmę.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovei ieškovas buvo pareiškęs ieškinį dėl sprendimų, vykdant viešąjį pirkimą „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ bei įpareigojimo atlikti veiksmus. Ieškiniui užtikrinti buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - sustabdytos VšĮ Kauno klinikinės ligoninės vykdomos viešojo pirkimo konkurso procedūros. 2012 m. sausio 13 d. Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1076-230/2012 (buvęs Nr. 2-3397-230/2011) ieškinį atmesti. Sprendimui įsiteisėjus naikintinos laikinosios apsaugos priemonės.
  2. Viešojo pirkimo nutraukimas nėra procedūra, kuriai galėtų būti pritaikomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismo nutartimi buvo uždrausta atlikti veiksmus viešajam pirkimui (į)vykdyti. Viešojo pirkimo nutraukimas nėra viešojo pirkimo procedūra pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių prasme, o natūralus, teisėtas ir vienintelis galimas veiksmas, perkamam objektui tapus nereikalingam. Kadangi pirkimas yra nutrauktas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturi net objekto, kam jos turi būti pritaikytos.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones teisėtumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320 str.).

13Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo ieškinys yra patenkinamas. Todėl teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali tapti sunkiai įvykdomu arba visiškai nebeįmanomu įvykdyti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygas ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo būtent toje civilinėje byloje priimto teismo sprendimo realus įvykdymas gali pasunkėti arba tapti visiškai nebeįvykdomu. Pažymėtina ir tai, kad laikinosios apsaugos priemonės yra procesinės priemonės, padedančios geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą, bet nėra materialiojo teisinio pobūdžio teisinės gynybos priemonės, juo labiau, kad laikinosios apsaugos priemonės pagal savo prigimtį yra ribotos laike ir galioja tik iki galutinio ginčo išsprendimo, jos neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Todėl jas taikant, byla negali būti išnagrinėta iš esmės, nes tokių priemonių tikslas yra ne ginčo išsprendimas ir teisinės taikos atkūrimas tarp šalių, o siekis užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo teismo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą, status quo padėties išlaikymas, kuri leistų ieškovui, priėmus jam palankų sprendimą, tikėtis, jog sprendimas bus realiai įvykdytas.

14Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra būsimo teismo sprendimo, kuriuo išsprendžiamas tarp šalių kilęs teisminis ginčas, įvykdymo galimybės užtikrinimas, siekiant išvengti situacijų, kai teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali komplikuotis nuo jo įvykdymo pasunkėjimo iki tapimo visiškai neįvykdomu.

15Nagrinėjamu atveju ieškovas laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašo užtikrinti teismo sprendimo byloje, kurioje jis ginčija atsakovo VšĮ Kauno klinikinė ligoninė viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimą nutraukti viešojo pirkimo konkurso „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ procedūras, įvykdymą. Tuo atveju, jeigu teismo sprendimu būtų patenkintas šis ieškinys ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos ginčijamas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras būtų panaikintas, toks teismo sprendimas nereikalautų jokių priverstinio vykdymo veiksmų: tokio pobūdžio teismo sprendimas priskiriamas prie savaime besirealizuojančių, t.y. teisines pasekmes sukelia pats teismo sprendimas.

16Todėl apeliantas atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad jis, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neprivalėjo nurodyti konkrečių faktinių aplinkybių, kurios turi įtakos ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pareikštu ieškiniu ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą, kuriuo buvo nutrauktas viešasis pirkimas, o kaip laikinąsias apsaugos priemones prašė sustabdyti atsakovo sprendimą nutraukti viešojo pirkimo konkurso procedūrų vykdymą ir uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešojo pirkimo konkurso procedūrų nutraukimu.

17Pirmoji ieškovo prašyta taikyti laikinoji apsaugos priemonė- atsakovo sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras sustabdymas savo esme reiškia viešojo pirkimo procedūrų atnaujinimą bei jų tęsimą, tačiau, viena vertus, tokia laikinojo apsaugos priemonė reikštų ne būsimo sprendimo vykdymo užtikrinimą, o ieškovo pareikšto materialus teisinio reikalavimo patenkinimą dar iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės, nors laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimas lemia tai, kad byloje negali būti taikomos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios, dar neišnagrinėjus ginčo iš esmės, reikštų ieškinio reikalavimo patenkinimą. Laikinosios apsaugos priemonės nėra materialieji teisinai civilinių teisių gynimo būdai, jos tik padeda užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą; antra vertus, pirkimo procedūrų tęsimas nebuvo galimas dėl tos priežasties, kad to paties ieškovo prašymu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kitoje byloje dėl to paties viešojo pirkimo, perkančioji organizacija negalėjo tęsti pirkimo procedūrų. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje prašyta taikyti laikinoji apsaugos priemonė savo esme prieštarauja kitai laikinajai apsaugos priemonei, dėl kurios taikymo teismo nutartis buvo įsiteisėjusi.

18Dėl to nepripažįstamas pagrįstu atskirojo skundo argumentas, esą teismas neturėjo pagrindo skundžiamoje nutartyje pasiakyti dėl kitoje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės įtakos šioje byloje prašomoms taikyti laikinosioms apsaugos priemonėms.

19Prašydamas uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešojo pirkimo konkurso procedūrų nutraukimu, ieškovas nenurodė, kokie veiksmai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų nutraukimu, turėtų ar galėtų būti atlikti, vykdomi (vykti). Nutraukus pirkimo procedūras, jokios viešojo pirkimo procedūros, jokie veiksmai tame viešajame pirkime nebevyksta, todėl prašymas taikyti tokio turinio apsaugos priemonę apskritai nesuprantamas.

20Apelianto argumentai, kuriais jis grindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį, tiek prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek atskirajame skunde, yra abstraktaus pobūdžio, deklaratyvūs ir nesuponuoja išvados, jog tokio reikalavimo užtikrinimui apskritai galėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, juo labiau- ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Atsižvelgiant į tai, ieškovo Ž. S. atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama Kauno apygardos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329, 330, 338 str.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 str.aipsnio1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas dalyvavo atsakovo skelbtame konkurse teisinio konsultavimo ir... 5. 2011 m. lapkričio 25 d. ieškovas buvo informuotas apie tai, kad atsakovas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas Ž. S. prašo Kauno apygardos teismo 2011 m.... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties, kuria atsisakyta... 13. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu... 14. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra būsimo teismo... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovas laikinosiomis apsaugos priemonėmis prašo... 16. Todėl apeliantas atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad jis, prašydamas... 17. Pirmoji ieškovo prašyta taikyti laikinoji apsaugos priemonė- atsakovo... 18. Dėl to nepripažįstamas pagrįstu atskirojo skundo argumentas, esą teismas... 19. Prašydamas uždrausti atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su viešojo... 20. Apelianto argumentai, kuriais jis grindžia laikinųjų apsaugos priemonių... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....