Byla 2S-162-278/2012
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Valiulienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės žemės ūkio bendrovės (toliau – ŽŪB) „Pirmasis ūkis“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2749-188/2012 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Dotnuvos projektai“ ieškinį atsakovei ŽŪB „Pirmasis ūkis“ dėl skolos priteisimo ir,

Nustatė

3Kėdainių rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 14 sprendimu paliko nepakeistą 2011 m. rugsėjo 6 d. preliminarų sprendimą, kuriuo buvo patenkintas ieškovės UAB „Dotnuvos projektai“ ieškinys ir iš atsakovės ŽŪB „Pirmasis ūkis“ ieškovei priteista 88 949,18 Lt skola, 5 276,36 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė ŽŪB „Pirmasis ūkis“ dėl minėto sprendimo padavė apeliacinį skundą ir prašė teismą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki nutarties apeliacinėje byloje priėmimo. Nurodė, jog bendrovės finansinė būklė yra sunki.

4Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012-01-17 nutartimi atsakovės prašymo netenkino, nustatė ŽŪB „Pirmasis ūkis“ terminą pašalinti apeliacinio skundo trūkumą – sumokėti žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinantį dokumentą. Nurodė, kad atsakovė nepateikė pakankamai rašytinių įrodymų, patvirtinančių prašymo pagrįstumą. Teismas konstatavo, jog 2011-12-09 antstolio Jurijaus Kolyško patvarkymas išieškotoms sumoms paskirstyti, patvirtinantis ŽŪB „Pirmasis ūkis“ skolų išieškojimo vykdymą, nėra pakankamas pagrįsti bendrovės turtinę padėtį. Be to, įvertino jog nepateikti įrodymai kad, apeliacinės instancijos teismui priėmus atsakovei nepalankų sprendimą, bendrovė turės lėšų sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį. Nurodė, jog dėl teisinės pagalbos suteikimo atsakovė kreipėsi į kitame mieste esantį advokatą, kas leidžia manyti, jog ŽŪB „Pirmasis ūkis“ turtinė padėtis nėra itin bloga.

5Atskiruoju skundu ŽŪB „Pirmasis ūkis“ prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012-01-17 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki nutarties apeliacinėje instancijoje priėmimo. Nurodo, kad nesutinka jog bendrovė nepateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių sunkią finansinę padėtį, nes dėl turtinės padėties atsakovė finansiškai nėra pajėgi laiku ir tinkamai atsiskaityti su visais kreditoriais ir dėl to vyksta teisminiai ginčai bei priverstinis skolų išieškojimas. Teigia, kad skundo padavimo metu, išieškotina suma nuo 130 532,54 Lt sumažėjo iki 117 149,88 Lt ir tai rodo, jog atsakovė atsiskaito su kreditoriais. Teigia, kad iki bus išnagrinėtas apeliacinis skundas, bendrovė turės pakankamai lėšų sumokėti žyminiam mokesčiui.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Dotnuvos projektai“ prašo nutartį palikti nepakeistą. Teigia, jog atsakovės prašymas atmestas pagrįstai, nes ŽŪB „Pirmasis ūkis“ nepateikė įrodymų objektyviai atskleidžiančių turtinę padėtį ir duomenų, kad ši padėtis ateityje pagerės. Nurodo, jog teisinės pagalbos naudojimasis kitame mieste leidžia abejoti atsakovės sunkia turtine padėtimi. Mano, kad atsakovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, pateikė akivaizdžiai nepagrįstą skundą, siekia užvilkinti procesą, todėl prašo ŽŪB „Pirmasis ūkis“ skirti iki 20 000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, kurio dydį nustatytas įstatymo, mokėjimas už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti teisę į realią teisminę gynybą sudaro pagrindą teismui spręsti klausimą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ar atleidimo nuo dalies šio mokesčio. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos suteikia teismui teisę, atsižvelgus į dalyvaujančio byloje asmens prašymą ir įvertinus jo pateiktus konkrečius duomenis, spręsti, ar yra pagrindas atidėti tokio mokesčio sumokėjimą (CPK 84 str.). Pareiga įrodyti žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą tenka dalyvaujančiam byloje asmeniui, pareiškusiam tokį prašymą (CPK 12, 178 str.). Sprendžiant prašymo pagrįstumo klausimą, teismas turi ne tik nustatyti sunkią asmens turtinę padėtį bet ir išsiaiškinti ar ši asmens turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra prašymo pateikimo teismui metu. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo registrų duomenys apie turimą turtą, pažymos apie kredito įstaigose esančias lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylos Nr. 2-347/2007, Nr. 2-778/2009 ir kt.). Sprendžiant, ar asmens turtinė padėtis ateityje gali pagerėti tiek, kad jis bus pajėgus sumokėti bylinėjimosi išlaidas bylos pralaimėjimo atveju, turi būti pateikti duomenys, pagrindžiantys įmonės veiklos perspektyvas ir galimą pelningumą. Tai gali būti tiek finansinės atskaitomybės dokumentai, kreditorių ir debitorių sąrašai, verslo planai, kiti dokumentai. Prašydama atidėti žyminio mokesčio mokėjimą už apeliacinį skundą, atsakovė ŽŪB „Pirmasis ūkis“ pirmosios instancijos teismui pateikė 2011-12-09 antstolio Jurijaus Kolyško patvarkymą išieškotoms sumoms paskirstyti, iš kurio matyti, jog iš bendrovės turto yra vykdomi skolų išieškojimai kreditoriams ir neišieškota skola sudaro 117 149,88 Lt (b.l. 146). Kitų duomenų, patvirtinančių atsakovės finansinę būklę, t.y., duomenų apie turimą turtą, pinigines lėšas, esamą kreditorinį ir debitorinį įsiskolinimą ir kt., teismui nepateikė. Byloje esantys duomenys apie vykdomą skolų išieškojimą rodo, jog atsakovo turtinė padėtis yra sunki, 2012-01-11 antstolio J. Kolyško turto arešto aktas patvirtina, kad bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas yra areštuotas, o duomenų, jog artimiausiu metu ŽŪB „Pirmasis ūkis“ turės lėšų, nepateikta ir apeliacinės instancijos teismui (b.l. 155-158). Teiginys, jog bendrovės turtinės padėties pagerėjimą patvirtina aplinkybė, kad neišieškota skola kreditoriams sumažėjo nuo 130 532,54 Lt iki 117 149,88 Lt, minėto teiginio nepatvirtina, nes neaišku per kokį laikotarpį priverstine tvarka išieškota 13 382,63 Lt skola. Be to, antstolio patvarkymas išduotas 2011-12-09, tačiau duomenų apie didesnį skolos kreditoriams grąžinimą vėlesniu laikotarpiu, t.y., iki atskirojo skundo padavimo dienos (2012-01-30), nepateikta. Nesant duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad, atidėjus žyminio mokesčio mokėjimą, atsakovės turtinė padėtis pagerės ir apeliacinės instancijos teismui atmetus bendrovės apeliacinį skundą ji galės sumokėti nustatytą žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo tenkinti atsakovės prašymo.

9Nors ieškovė UAB „Dotnuvos projektai“ prašo skirti atsakovei piniginę baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, tačiau tenkinti prašymą nėra pagrindo, nes atsakovė turi teisę skųsti teismų procesinius sprendimus, jeigu jos manymu jie pažeidžia apeliantės teises. Ta aplinkybė, jog analogiškoje byloje buvo sprendžiamas atsakovės prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, neužkerta kelio tokį prašymą atsakovei teikti ir kitose bylose.

10Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai atmetė ŽŪB „Pirmasis ūkis“ prašymą, todėl keisti ar naikinti nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.). Kadangi atsakovei nustatytas apeliacinio skundo trūkumų pašalinimo terminas yra pasibaigęs, atsakovei nustatytinas naujas terminas sumokėti žyminį mokestį ir tai patvirtinančius dokumentus pateikti pirmosios instancijos teismui (CPK 115 str. 2 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Nustatyti atsakovei ŽŪB „Pirmasis ūkis“ terminą iki 2012 m. kovo 26 d. sumokėti 2 826,77 Lt dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir Kėdainių rajono apylinkės teismui pateikti mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Proceso dalyviai
Ryšiai