Byla 2A-601/2012
Dėl skolos priteisimo (ieškinio suma 474 760 Lt), trečiasis asmuo T. L

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. N. ir ieškovo S. V. apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. balandžio 22 d. sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-605-280/2011 pagal ieškovo S. V. ieškinį atsakovui V. N. dėl skolos priteisimo (ieškinio suma 474 760 Lt), trečiasis asmuo T. L..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas S. V. prašė priteisti iš atsakovo V. N. 137 500 Eurų (474 760 Lt) bei 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, kad jis su trečiuoju asmeniu T. L. 2009 m. birželio 23 d. perdavė atsakovui V. N. 275 000 eurų, skirtų šalių 2009 m. birželio 23 d. pasirašytoje sutartyje nurodytoms funkcijoms atlikti. Atsakovas raštu patvirtino pinigų gavimo faktą. Atsakovas V. N. buvo įgaliotas vesti derybas su mokslininkais ir medikais, dirbančiais kamieninių ląstelių srityje Ukrainoje, dėl laboratorijos įsteigimo (įrengimo) bei tai atlikti per sutartyje numatytus terminus. Ieškovas nurodė, kad nepaisant daugelio raginimų, įrodymų apie laboratorijos įsteigimą ieškovui nebuvo pateikta, negrąžinti pinigai, sumokėti pagal sutartį. Sutartyje numatyta įnašo grąžinimo galimybė ir tvarka. Atsakovui pinigus sumokėjo ieškovas ir tretysis asmuo, todėl ieškovas prašė pusės pagal sutartį sumokėtos sumos - 137 500 eurų.

5Panevėžio apygardos teismas 2011 m. sausio 10 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo V. N. ieškovui S. V. 474 760 Lt, kas atitinka 137 500 eurų, 4 374 Lt žyminio mokesčio ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo 474 760 Lt sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė iš atsakovo V. N. 13 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad iš ieškovo pateiktos trišalės sutarties dėl bendros įmonės įsteigimo Ukrainoje, sudarytos 2009 m. birželio 23 d. Vilniuje, matyti, kad šalys ir tretysis asmuo susitarė įsteigti laboratoriją ir įsteigti kompaniją, kurios akcijos sutarties šalims priklausys sutarto dydžio dalimis. Atsakovas V. N. iš ieškovo S. V. ir trečiojo asmens T. L. 2009 m. birželio 23 d. gavo 275 000 eurus kaip jų dalį už akcijas. Laboratorijos neįrengus susitarta, kad visi sumokėti pinigai privalo būti grąžinti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pareikalavimo. Ieškovas tvirtino, kad laboratorijos įsteigimo ir kiti su tuo susiję darbai nebuvo atlikti, todėl atsakovas turi pinigus grąžinti. 2010 m. spalio 19 d. raštu jis reikalavo, kad atsakovas jam perduotus pinigus grąžintų gera valia, nes atsakovas ieškovui nepateikė duomenų, kad pinigai buvo panaudoti aptartos laboratorijos įsteigimui. Teismas konstatavo, kad iš sutarties teksto negalima daryti aiškios išvados, kad atsakovas įsipareigojo atlikti visus kompanijos steigimo darbus, tačiau jam buvo perduota didelė pinigų suma. Jeigu V. N. neįsipareigojo atlikti laboratorijos steigimo darbus, tai jam perduoti pinigai turi būti išieškomi kaip gauti be pagrindo, nes nėra jokių duomenų, kam tie pinigai buvo naudojami. Nurodė, kad pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę. CK 6.38 str. 1 d. įpareigoja šalis prievoles vykdyti tinkamai ir sąžiningai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal CK 6. 53 str. 1 d. jeigu prievolės įvykdymo terminas nenustatytas arba apibrėžtas reikalavimo ją įvykdyti momentu, tai kreditorius turi teisę bet kada pareikalauti ją įvykdyti, o skolininkas turi teisę bet kada ją įvykdyti. Pagal 2 d. prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per 7 dienas nuo dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti. Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymas yra bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Remdamasis visomis šiomis nurodytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, teismas darė išvadą, kad yra pakankamas pagrindas ieškovo reikalavimą tenkinti, ir dėl to priėmė preliminarų sprendimą (CPK 424 str.1 d., 427 str.).

6Atsakovas V. N. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir prašė Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 10 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį dėl skolos priteisimo atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas tvirtino, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai, nes nenurodo aplinkybių, liudijančių, kad atsakovas V. N. neturi skolinių įsipareigojimų ieškovo atžvilgiu. Pripažino, kad buvo sudaryta trišalė sutartis, tačiau ieškovas S. V. V. N. perdavė ne 137 000 eurų, bet tik 100 000 eurų. Šalys V. N. ir T. L. susitarė lygiomis dalimis grąžinti ieškovui 100 000 eurų. Atsakovas V. N. savo dalį 50 000 eurų ieškovui grąžino 2010 m. birželio 21 d. per liudytoją V. G., todėl atsakovas V. N. jokių skolinių įsipareigojimų ieškovui nebeturi. 50 000 eurų įsipareigojo grąžinti tretysis asmuo T. L., trišalės sutarties dalyvis, išrašęs ieškovui vekselį. Tvirtino, kad ieškovas piktnaudžiauja teise (CPK 95 str. 1-2 d.).

7Ieškovas S. V. atsiliepimu į prieštaravimus su jame nurodytomis aplinkybėmis nesutiko, tvirtino, kad jam skola negrąžinta. Teismo posėdyje nurodė, kad vekseliai išrašyti pagal papildomus finansinius T. L. ir V. G. įsipareigojimus, V. N. pagal sutartį įsipareigojo grąžinti ieškovui priklausančias sumas, savo skolos be ieškovo sutikimo perkelti negalėjo.

8Tretysis asmuo T. L. atsiliepimu į V. N. prieštaravimus iš esmės patvirtino atsakovo nurodytas aplinkybes, nurodė, kad 2010 m. birželio 23 d. ieškovui išrašė 51 100 eurų vekselį, įsipareigodamas ieškovui priklausančią pagal trišalę sutartį 50 000 eurų sumą su palūkanomis grąžinti dalimis. 2011 m. sausio 7 d. pradėtas priverstinis šios skolos išieškojimas.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 10 d. preliminarų sprendimą pakeitė ir priėmė galutinį sprendimą jį išdėstydamas taip:

11„Priteisti iš atsakovo V. N. ieškovui S. V. 158 125,58 Lt, kas atitinka 45 833,5 eurų, 4 374 Lt žyminio mokesčio ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo 158 125,58 Lt sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo;

12Priteisti iš atsakovo V. N. 40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir 370 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

13Priteisti iš ieškovo S. V. atsakovui V. N. 2 904 Lt atstovavimo išlaidų.

14Kitą ieškinio dalį atmesti.

15Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovui V. N. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartimi, sprendimui įsiteisėjus pakeisti, areštuotino turto vertę sumažinant iki 158 125,58 Lt, ir jų galiojimą nustatyti iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo.“

16Remdamasis šalių paaiškinimais ir sutarties tekstu, teismas darė išvadą, kad V. N., kuriam buvo pavesta vesti derybas su mokslininkais Kijeve, ieškovas S. V. perdavė ne 137 000 eurų, bet tik 100 000 eurų, nes tą pripažino T. L. ir V. N., o sutartyje nenurodyta tiesiogiai, kad tik T. L. ir S. V. V. N. perdavė 275 000 eurų, kaip tvirtina ieškovas S. V.. Be to, teismas pažymėjo, kad ir sutartyje įrašyta, kad „šalys perduoda V. N. 275 000 EUR kiekviena savo dalį kaip nurodyta akcijų pasidalijime procentiškai“. Nurodė, kad trišalėje sutartyje pinigų grąžinimo teisė nurodoma tuo atveju, jei laboratorija nebus įsteigta. Konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, ar laboratorija įkurta, bet atsakovas ir trečiasis asmuo pripažįsta ieškovo teisę į jo įmokėtų 100 000 eurų pinigų grąžinimą, kas atitinka pareikštą reikalavimą byloje.

17Teismas atkreipė dėmesį, kad, nors ir ieškovas tvirtina, kad jo įmokėtus pinigus turi grąžinti atsakovas V. N., bet jis šio tvirtinimo pakankamai nepagrindė. Teismo nuomone, vien to fakto, kad jam, kaip įgaliotam asmeniui, buvo perduoti pinigai, nereiškia, kad V. N. juos ir turi grąžinti, nes atsakovas V. N. veikė ne vien savo interesais, bet trijų asmenų, siekiančių įsteigti medicininę laboratoriją, interesais. Nurodė, kad šie asmenys tapo Lietuvoje 2010-09-30 įregistruotos įmonės UAB „LUX VITAE“ akcininkais. Todėl darė išvadą, kad ieškovas, pasitraukdamas iš bendro verslo, turi teisę reikalauti grąžinti jo įneštus pinigus, kaip numatyta trišalėje sutartyje, su kuo iš esmės sutinka ir T. L. bei V. N., neatskleidžiantys ieškovui informacijos apie susitarimo įvykdymą, iš likusių abiejų trišalės sutarties šalių, nes šie likę dalyviai toliau veikia pagal trišalę sutartį, įregistravo bendrovę „LUX VITAE“, kurios akcininku formaliai yra ir ieškovas, kuris ieškiniu nereikalauja 8 333 EUR akcininko įnašo.

18Teismas nurodė, jog byloje yra pateikti šie duomenys: 2010-06-22 V. G. ieškovui S. V. sumokėjo 50 000 eurų, 2010-06-21 gautus iš atsakovo V. N.. Bet 2009-06-23 (tą pačią dieną, kai buvo sudaryta trišalė sutartis), S. V. paprastuoju vekseliu V. G. įsipareigojo iki 2010-06-23 sumokėti 100 000 eurų ir aštuoniolika tūkstančių eurų. Liudytojas V. G. teismo posėdyje tvirtino, kad šie įsipareigojimai pagal vekselius susiję su šalių verslu ir jis tokiu būdu garantavo S. V. jo įnašą pagal trišalę sutartį. Liudytojas V. G. tvirtino, kad kai sumokėjo S. V. 50 000 eurų 2010-06-22, skolos pagal abu vekselius ieškovas S. V. iš jo nebereikalauja, vekselius jam grąžino; ieškovas S. V. teismo posėdžio metu nurodė, kad su V. G. turi savarankiškų kitų finansinių santykių.

19Teismas taip pat nurodė, jog byloje yra pateikti šie duomenys: T. L. 2010-06-23 pasirašė vekselį ieškovui S. V., kuriuo įsipareigojo šiam iki 2010-09-23 sumokėti 51 100 eurų, kurių nesumokėjo, vekselis pripažintas negaliojančiu, 2010 spalio mėn. išrašytas naujas vekselis, teismui nepateiktas, pagal kurį skolos ieškovui S. V. išieškojimui 2011-01-07 buvo notaro padarytas vykdomasis įrašas. T. L. 2010-11-04 išrašė vekselį 54 000 Lt atsakovui V. N., kuriuo įsipareigojo sumokėti šiam 54 000 Lt 2011-03-04, nes gavo iš šio lėšų iš dalies atsiskaityti su ieškovu S. V. pagal pasirašytus vekselius.

20Teismo vertinimu, šie įrodymai tiesiogiai nepatvirtina to fakto, kad ieškovui S. V. grąžinti jo sumokėti 100 000 eurų, kuriuos pareigą grąžinti pripažįsta atsakovas V. N. ir trečiasis asmuo T. L., kai ieškovas nurodo, kad pagal išrašytus vekselius dengiamos kitos skolos, o ne kitų sutarties šalių pripažinta ir jo prašoma šioje byloje.

21Išaiškino, kad vekselio išrašymas - abstraktus vienašalis sandoris. Dėl šio abstraktaus vienašalio sandorio sukuriamas naujas civilinių teisių objektas - vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Dėl šios priežasties teismas vertino, kad byloje pateiktų vekselių bei kitų rašytinių pakvitavimų pagrindu negalima daryti išvados, kad ieškovui S. V. jo įmokėta suma grąžinta. Pažymėjo, kad teismas pateiktu garso įrašu priimdamas sprendimą nesivadovauja, nes įrašas padarytas ieškovui nežinant apie pokalbio įrašinėjimą, jame nėra jokių pripažinimų, kad S. V. jo įmokėti pinigai sumokėti ( CPK 220 str.)

22Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir nurodytų teisinių argumentų pagrindu teismas konstatavo, kad Panevėžio apygardos teismo preliminarus sprendimas keistinas, priimtinas naujas sprendimas - S. V. ieškinį tenkinti iš dalies. Nurodė, jog S. V. iš atsakovo V. N. priteistina 45 833,5 eurų ( 158 125,58 Lt) ( 100000-8333=91 667:2=45 833,5), t.y. tik 1/2 dalis visos jo sumokėtos ir reikalaujamos sumos, nes kitą ½ dalies jis turi reikalauti iš kito nepasitraukusio iš susitarimo asmens T. L., bet jam reikalavimai nagrinėjamoje byloje nepareikšti.

23Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi priteisė iš atsakovo V. N. ieškovui S. V. 678 Lt advokato pagalbos išlaidų.

24Teismas nutartyje nurodė, kad CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą. Nustatė, jog nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias patvirtina 2011 m. kovo 21 d. pinigų priėmimo kvitas, t. y. ieškovas advokatui sumokėjo 1 694 Lt. Pažymėjo, kad teismas šio prašymo nesprendė, todėl vertino, kad yra pagrindas priimti papildomą sprendimą ir priteisti ieškovo prašomas sumas ( CPK 227 str. 1 d. 3 p.). Atsižvelgiant į tai, kad teismas sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, t. y. teismas priteisė ne prašomą 474 760 Lt sumą, o tik 158 125,58 Lt ir 5 procentus metinių procesinių palūkanų, teismas nutartimi ieškovui priteisė 40 procentų atstovavimo išlaidų.

25III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

26Atsakovas V. N. pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2001 m. balandžio 22 d. sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutarties. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovo S. V. ieškinys, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Taip pat prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

271. Teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą kad atsakovas V. N. iki šiol nėra įvykdęs jam tenkančios pareigos grąžinti ieškovui pusę ieškovo į bendrą verslą įneštos pinigų sumos. Atsakovas nesutinka su šia teismo išvada, kuri buvo padaryta neįvertinus arba netinkamai įvertinus byloje surinktų įrodymų visumą. Aplinkybę, kad atsakovas V. N. savo dalį, sudarančią 50 000 EUR, dar 2010 m. birželio 21-22 d. grąžino ieškovui per abiejų šalių bendrai pažįstamą asmenį V. G. ir kad daugiau jokių skolinių įsipareigojimų atsakovas ieškovui nebeturi, patvirtina šie byloje surinkti įrodymai, kurie nebuvo įvertinti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme:

28a. atsakovo V. N. ir jo atstovo paaiškinimai, išdėstyti atsakovo 2011 m. vasario 3 d. prieštaravimuose bei 2011 m. balandžio 15 d. teismo posėdyje;

29b. trečiojo asmens T. L. paaiškinimai, išdėstyti trečiojo asmens 2011 m. kovo 8 d. atsiliepime bei 2011 m. balandžio 15 d. teismo posėdyje;

30c. liudytojo V. G. parodymai, duoti 2011 m. balandžio 15 d. teismo posėdyje.

31Šio liudytojo teismo posėdyje duoti parodymai patvirtina tai, jog atsakovas V. N. jam tenkančią pareigą grąžinti ieškovui pusę ieškovo į bendrą verslą įneštos pinigų sumos įvykdė dar 2010 m. birželio 21-22 d., kuomet šis liudytojas 2010 m. birželio 21 d. iš atsakovo pagal trišalę sutartį gautą 50 000 EUR dydžio pinigų sumą jau sekančią dieną (t.y. 2010 m. birželio 22 d.) perdavė ieškovui bei gavo iš ieškovo byloje pateiktą jo 2010 m. birželio 22 d. rašytinį patvirtinimą apie šios pinigų sumos gavimą. Šis liudytojas, be kita ko, patvirtino ir tai, kad skoliniai įsipareigojimai ieškovui dėl likusios jo į bendrą verslą įneštos pinigų sumos dalies, sudarančios 50 000 EUR, grąžinimo iki šiol iš dalies nėra įvykdyti tik iš trečiojo asmens T. L. pusės, kurio atžvilgiu ieškovo iniciatyva yra vykdomi priverstinio skolos išieškojimo veiksmai. Galiausiai, šis liudytojas pašalino ieškovo (jo atstovo) bylos nagrinėjimo metu iškeltas jokiais įrodymais nepagrįstas prielaidas, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens egzistuoja kokie nors kiti savarankiški finansiniai santykiai ir kad priverstinis skolos išieškojimas iš trečiojo asmens ieškovo naudai yra vykdomas ne pagal trišalę sutartį. Šis liudytojas, paneigdamas ieškovo atstovo teiginius, taip pat nurodė, kad jo paties su ieškovu nesieja jokie įsipareigojimai, ką patvirtina ir tai, jog šis liudytojas turi ieškovo byloje pateiktų 2009 m. birželio 23 d. paprastųjų vekselių nuorašų originalius egzempliorius;

32d. rašytiniai įrodymai: 2010 m. birželio 21 d. V. G. raštas bei 2010 m. birželio 22 d. ieškovo S. V. raštas (rašytinis patvirtinimas). Abu šie rašytiniai įrodymai vienareikšmiškai patvirtina, kad atsakovas V. N. savo pareigą grąžinti ieškovui pusę ieškovo į bendrą verslą įneštos pinigų sumos įvykdė dar 2010 m. birželio 21-22 d., kuomet 50 000 EUR dydžio pinigų suma ieškovui atsakovo buvo perduota per V. G., prieš tai gavus paties ieškovo patvirtinimą telefonu, kad toks pinigų perdavimas jam tinka

33e. paties ieškovo S. V. ir jo atstovo nenuoseklūs, nelogiški ir jokiais kitais byloje surinktais įrodymais nepagrįsti paaiškinimai apie esminę reikšmę šioje byloje turinčias faktines aplinkybes. Teismas į tai visiškai neatsižvelgė.

34f. 2011 m. sausio 25 d. garso įrašas ir jo stenograma, kuriais teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nesivadovavo.

35Vertinant atsakovo byloje pateikto 2011 m. sausio 25 d. garso įrašo ir jo stenogramos, kaip įrodinėjimo priemonės, leistinumą, atsižvelgtina į keletą esminių aspektų: pirma, atsakovas šiuos įrodymus gavo nepažeisdamas nei ieškovo, nei trečiojo asmens teisių ir teisėtų interesų, jų teisės į privatų gyvenimą, jo neliečiamumą; antra, šie įrodymai yra būtini siekiant atsakovui apsiginti nuo ieškovo byloje pareikšto akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio, ieškovo bandymo nesąžiningai pasipelnyti atsakovo sąskaita; trečia, garso įrašas padarytas byloje dalyvaujančių asmenų laisvame pokalbyje viešoje vietoje (t.y. susitikus kavinėje); ketvirta, šie įrodymai patvirtina, kad ieškovas nesąžiningai elgiasi ne tik atsakovo, bet ir teismo atžvilgiu (t.y. nurodo akivaizdžiai tikrovės neatitinkančias aplinkybes; net ir davęs priesaiką byloje, duoda melagingus paaiškinimus). Vertinant atsakovo byloje pateikto 2011 m. sausio 25 d. garso įrašo ir jo stenogramos, kaip įrodinėjimo priemonės, leistinumą, taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas byloje netgi neginčija, kad toks pokalbis tarp byloje dalyvaujančių asmenų buvo ir kad jo turinys atitinka atsakovo byloje pateiktų įrodymų turinį. Akivaizdu, jog teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai nesivadovavo atsakovo byloje pateiktu 2011 m. sausio 25 d. garso įrašu ir jo stenograma, o taip pat pažeidė CPK 177 str. 3 d. ir 220 str. 1 d. įtvirtintas proceso teisės normas bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos šių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos. Šie pažeidimai lėmė tai, jog bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme visiškai nebuvo atsižvelgta į tai, kad ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi ne siekdamas apginti kokias nors pažeistas jo teises, bet siekdamas atkeršyti atsakovui ir iš dalies trečiajam asmeniui už nepavykusį bendrą verslą (stenogramos 6 psl. 11 paskutinių pastraipų); ieškovas, bendraudamas su atsakovu ir trečiuoju asmeniu ne teisme, pripažįsta, jog trečiajam asmeniui su ieškovu pilnutinai atsiskaičius, šio teisminio ginčo nebeliktų, „viskas būtų gerai“ (stenogramos 7 psl. 10-14 pastraipos); ieškovas, bendraudamas su atsakovu ir trečiuoju asmeniu ne teisme, pripažįsta, jog tai, kas parašyta jo byloje pateiktame ieškinyje, neatitinka tikrovės, yra tik jo advokatų išgalvota (stenogramos 7 psl. 20-21 pastraipos); ieškovas, bendraudamas su atsakovu ir trečiuoju asmeniu ne teisme, pripažįsta, jog teismui priteisus šioje byloje prašomą priteisti pinigų sumą, jis dar spręstų, ar šiuos pinigus paimti, ar jų nepaimti (stenogramos 8 psl. 7-10 pastraipos), taip pat nurodo, kad tokiu atveju jis galimai šiuos jam nepriklausančius pinigus paaukotų senelių namams (stenogramos 8 psl. paskutinė pastraipa, 9 psl. 1-3 pastraipos); ieškovas, bendraudamas su atsakovu ir trečiuoju asmeniu ne teisme, išreiškia piktavališką įsitikinimą, kad jam nepriklausanti pinigų suma teisme turėtų būti priteista vadovaujantis vien jo byloje pateiktais dokumentais, kurių nei atsakovas, nei trečiasis asmuo, ieškovo nuomone, negalės paneigti (stenogramos 8 psl. 18 pastraipa, 9 psl. 23-24 pastraipos, 10 psl. 21-22 pastraipos, 11 psl. 9-16 pastraipos).

362. Kita dalis teismo skundžiamame sprendime padarytų pažeidimų pasireiškia tuo, jog teismas, patenkinęs ieškovo ieškinį iš dalies, priteisė ieškovo naudai iš atsakovo visą ieškovo byloje sumokėtą žyminį mokestį (t.y. 4 374 Lt) ir tokiu būdu pažeidė CPK 93 str. 2 d. įtvirtintą proceso teisės normą, reglamentuojančią bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tais atvejais, kai ieškinys yra patenkinamas iš dalies. Kadangi pagal CPK 93 str. 2 d. įtvirtintą proceso teisės normą ieškovui jo patirtos bylinėjimosi išlaidos yra priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai, teismas neturėjo pagrindo skundžiamu sprendimu priteisti ieškovo naudai iš atsakovo visą ieškovo byloje sumokėtą žyminį mokestį, sudarantį 4 374 Lt. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo turinio, ieškovo naudai iš atsakovo buvo priteista 158 125,58 Lt dydžio pinigų suma, kuri proporcingai sudaro tik 33,3 proc. ieškovo byloje pareikšto reikalavimo sumos (474 760 Lt). Taigi ieškovo naudai iš atsakovo galėjo būti priteista ne didesnė kaip 1 456,54 Lt dydžio ieškovo byloje sumokėto žyminio mokesčio dalis bei ne didesnė kaip 564,10 Lt dydžio ieškovo byloje patirtų atstovavimo išlaidų dalis. Atitinkamai atsakovo naudai iš ieškovo turėjo būti priteisti 66,7 proc. atsakovo byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 5 808 Lt (su PVM) dydžio atstovavimo išlaidos ir 215 Lt dydžio dokumentų vertimo išlaidos, viso - 6 023 Lt. Apskaičiavęs šias išlaidas CPK 93 str. 2 d. nustatyta tvarka, teismas skundžiamu sprendimu atsakovo naudai iš ieškovo turėjo priteisti ne mažesnę kaip 4 017,34 Lt dydžio atsakovo byloje patirtų bylinėjimosi išlaidų dalį, tačiau be jokių motyvų ir argumentų skundžiamu sprendimu priteisė tik 2 904 Lt bylinėjimosi išlaidų.

373. Taip pat atsakovui yra visiškai nesuprantamas dar vienas skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies nurodymas apie bylinėjimosi išlaidų byloje paskirstymą, kuriuo valstybės naudai iš atsakovo yra priteisiamos ne tik visos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, bet ir 370 Lt dydžio žyminis mokestis, apie kurio sumokėjimą byloje nėra jokių duomenų. Byloje taip pat nėra duomenų, kad ieškovas būtų vienu ar kitu pagrindu atleistas nuo 370 Lt dydžio žyminio mokesčio mokėjimo, kas suteiktų teisę teismui priteisti šią sumą iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 str. 1 d.). Galiausiai, teismas, pažeisdamas CPK 277 str. normas, ieškovo prašymu papildomo sprendimo priėmimo klausimą byloje išsprendė nutartimi, nors įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja teismą šį klausimą išspręsti priimant papildomą sprendimą, o ne nutartį.

38Ieškovas S. V. pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2001 m. balandžio 22 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo atmesti ieškovo reikalavimai, ir priimti naują sprendimą – visiškai patenkinti ieškinį. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

391. Sutarties tekstas ir tikrieji šalių ketinimai vienareikšmiškai patvirtina, kad 275 000 eurų sumą atsakovas yra gavęs iš T. L. bei S. V.. Nėra įrodymų, jog dalį šios sumos atsakovui būtų sumokėję kiti asmenys. Akcentuotina, jog byloje nėra jokių duomenų apie tai, jog 275 000 eurų suma atsakovui būtų perduota ne lygiomis dalimis, t. y. jog ieškovas atsakovui būtų perdavęs 100 000 eurų, o trečiasis asmuo T. L. 175 000 eurų. Kadangi ieškovui ir trečiajam asmeniui buvo nustatytas vienodas akcijų skaičius (po 33 %), jie pagrįstai pinigus atsakovui sumokėjo lygiomis dalimis. Šias aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai (Sutarties tekstas). Nepaisant to, teismas sprendime nepagrįstai padarė išvadą, jog ieškovas atsakovui iš viso yra perdavęs tik 100 000 eurų.

402. Nesuprantamas teismo motyvas, kad atsakovui perduotus pinigus turėtų grąžinti ne atsakovas, o kitas asmuo. Apeliantas įsitikinęs, jog atsakovui perduotus pinigus (Sutartyje yra atsakovo patvirtinimas, kad pinigus gavo) turi grąžinti būtent atsakovas, nes jis jais disponavo (disponuoja). Ta aplinkybė, kad atsakovas veikė visų trijų asmenų interesais nagrinėjamu atveju nėra aktuali, nes pinigų sumokėjimo ir jų grąžinimo prievolės šioje dalyje sieja išimtinai ieškovą ir atsakovą. Dėl šių priežasčių teismas nepagrįstai sprendime nurodo, kad S. V. iš atsakovo V. N. priteistina 1/2 dalis visos jo sumokėtos ir reikalaujamos sumos, nes kitą 1/2 dalį jis turi reikalauti iš kito nepasitraukusio iš susitarimo asmens T. L.. Reikalaujamų grąžinti pinigų ar jų dalies ieškovas nėra perdavęs trečiajam asmeniui T. L., todėl nesuprantama, kodėl ieškovas dėl 1/2 dalies pinigų grąžinimo turėtų kreiptis į T. L.. Ieškovas šioje civilinėje byloje reikalauja ne priteisti atitinkamą dalį (procentą) iš bendro verslo, kuriame iki šiol dalyvauja atsakovas bei trečiasis asmuo, o grąžinti pagal sutartį sumokėtus pinigus. Dėl šių priežasčių prievolė grąžinti pinigus tenka juos gavusiam asmeniui - atsakovui V. N.. Be to, pagal CK 6.116 str. 1 d. perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka. Pabrėžtina, kad ieškovas nėra davęs sutikimo, kad skola pagal Sutartį (prievolė grąžinti sumokėtus pinigus) būtų perkelta kitam asmeniui, todėl yra laikoma, kad skola neperkelta (CK 6.116 str. 3 d.).

41Ieškovas S. V. pateikė atsiliepimą į atsakovo V. N. apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo atsakovo V. N. apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

421. Apeliantas prieštarauja pats sau, nurodydamas apeliaciniame skunde, kad bendro verslo pradžiai reikėjo 300 000 EUR, t.y. po 100 000 EUR iš kiekvienos šalies. Sutarties 1 punkte yra nurodyta, kad 300 000 EUR reikia ne bendro verslo pradžiai, o informacijos pirkimui, o dar iki 40 000 EUR- laboratorijos įsteigimui.

432. Atsakovas neteisingai interpretuoja ir sutarties nuorodą dėl piniginių lėšų grąžinimo. Atsikertant į apeliacinio skundo motyvą, kad 50 000 EUR ieškovas turi reikalauti iš trečiojo asmens, pažymėtina, kad ieškovas pinigus sumokėjo atsakovui ir neturi teisės reikalauti juos grąžinti iš negavusių asmenų, o nesant ieškovo sutikimo atsakovas neturėjo teisės skolos perkelti trečiajam asmeniui. Pabrėžtina, kad ieškovas nėra davęs sutikimo, kad skola pagal sutartį (prievolė grąžinti sumokėtus pinigus) būtų perkelta kitam asmeniui, todėl yra laikoma, kad skola neperkelta (CK 6.116 str. 3 d.). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad sutartyje, kurią vertino teismas, yra atsakovo įrašas, kad pinigus jis gavo, o pinigų mokėtojais pagal sutartį buvo ieškovas ir trečiasis asmuo.

443. Nesutiktina su atsakovo pozicija, kad teismas turėjo vertinti garso įrašą, kuris padarytas ieškovui nežinant. Teismo motyvai dėl tokių įrašų įrodomosios galios atitinka teismų praktiką. Be to, atsakovo apeliacinio skundo dalyje, kurioje jis komentuoja, kas buvo ieškovo pasakyta įrašinėjamo pokalbio metu, atsispindi ne bylos esmė, o subjektyvi atsakovo nuomonė ir jų pagrindu atsiradusios emocijos.

45Atsakovas V. N. pateikė atsiliepimą į ieškovo S. V. apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo ieškovo S. V. apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime atsakovas iš esmės pakartoja jo apeliaciniame skunde ir su atsakovo pozicija sutampančius pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo argumentus.

46Atsakovas V. N. pateikė prašymą civilinę bylą 2A-601/2012 nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka yra reikalinga, nes ginčas kilo dėl didelės pinigų sumos, pirmosios instancijos teismas neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių ir įrodymų, kuriuos išsamiau ištirti būtų galimybė tik teismo posėdžio metu, atsakovas tikėjosi pasinaudoti savo teise pasisakyti teismo posėdžio metu.

47Atsakovas V. N. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir pateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus.

48Atsakovas V. N. pateikė prašymą dėl papildomo rašytinio įrodymo prijungimo. Atsakovas pateikė antstolio G. B. aktualų raštą, iš kurio matyti, kad ieškovas tą pačią sumą, kurią prašo priteisti iš atsakovo, yra pateikęs priverstinai išieškoti iš trečiojo asmens ir šio išieškojimo ieškovas nėra atsisakęs. Pažymi, kad šių duomenų sąsajumo su byla klausimas jau yra išspręstas pirmosios instancijos teismo, todėl atsakovas su tuo susijusių motyvų ir argumentų prašyme pakartotinai nenurodė.

49IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Atsakovo V. N. apeliacinis skundas tenkintinas, o ieškovo S. V. apeliacinis skundas atmestinas.

51Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

52Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais konstatuota, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 straipsnio 2, 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011). Taigi įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką ir pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą bei susiformavusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002; kt.).

53Byloje nustatyta, kad V. N., T. L. ir S. V. 2009 m. birželio 23 d. sudarė trišalę sutartį dėl bendros įmonės įsteigimo Ukrainoje (toliau – Sutartis). Minėtos sutarties šalys susitarė, kad įsteigtoje kompanijoje akcijos bus padalintos tokiomis proporcijomis: S. V. 33%, T. L. 33 %, V. N. 34 %. Pareiškė, kad įmonės įsteigimui yra reikalinga 300 000 EUR, o ateityje dar įmonės įsteigimo kaštai gali padidėti 40 000 EUR. Sutartyje nurodyta, kad šalys perduoda V. N. 275 000 EUR kiekviena savo dalį kaip nurodyta akcijų pasidalijime procentiškai. Sutarties šalys taip pat sutarė, kad sutarties pasirašymo dieną perveda į įsteigtos įmonės sąskaitą po 8 333 EUR kaip akcininkų paskolą įmonei. Taigi Sutarties pasirašymo dieną šalys iš viso sumokėjo sutartus 300 000 EUR (275 000 EUR + (8 333 EUR×3)) įmonei steigti. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje numatyta, jog Sutarties šalys yra 3, t. y. V. N., T. L. ir S. V., vertintina, kad kiekviena iš šalių į įmonę investavo po 100 000 EUR. Atitinkamai konstatuotina, kad ieškovas į įmonės steigimą investavo ne 137 000 EUR, kaip nurodo ieškinyje, o 100 000 EUR. Tai pagrįstai pripažino ir pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime.

54Byloje taip pat nustatyta, kad V. N. ir T. L. pripažįstą ieškovo teisę atgauti jo investuotus 100 000 EUR. Vertintina, kad šią sumą V. N. ir T. L. ieškovui turi atlyginti per pusę, o ne tik atsakovas V. N., kaip teigia ieškovas, nes, kaip teisingai nurodo pirmosios instancijos teismas, ta aplinkybė, kad V. N. buvo perduoti pinigai, nereiškia, kad būtent atsakovas V. N. turi juos grąžinti. Pažymėtina, kad V. N. veikė ne vien savo interesais, bet 3 asmenų, t. y. V. N., T. L. ir S. V., interesais, šie asmenys tapo įmonės UAB „LUX VITAE“ akcininkais, todėl atitinkamai vienam iš akcininkų (šiuo atveju ieškovui) traukiantis iš verslo kitiems akcininkams (atsakovui V. N. ir trečiajam asmeniui T. L.) tenka pareiga lygiomis dalimis grąžinti ieškovui S. V. į verslą investuotą sumą, t. y. 100 000 EUR.

55Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas S. V. grąžinti skolą reikalauja tik iš atsakovo V. N.. Dėl šios priežasties byloje spręstinas klausimas tik dėl atsakovui V. N. tenkančios ieškovui grąžinti pinigų sumos dalies – 50 000 EUR. Atsakovas V. N. nurodo, kad su ieškovu atsiskaitė. Remiantis CPK 178 str. atsakovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia nustatinėti. Atsakovas teismui pateikė 2010 m. birželio 21 d. V. G. raštą, kuriame nurodoma, jog jis iš atsakovo V. N. gavo 50 000 EUR, kuriuos pagal 2009 m. birželio 23 d. trišalę sutartį įsipareigojo perduoti ieškovui S. V. (b. l. 24). Taip pat atsakovas pateikė teismui ieškovo S. V. 2010 m. birželio 22 d. raštą, kuriame nurodoma, jog ieškovas iš V. G. gavo 50 000 EUR, kuriuos V. G. gavo iš V. N. (b. l. 56). Šie raštai yra akivaizdžiai susiję, nes atitinka minėtų raštų datos, t. y. V. G. 2010 m. birželio 21 d. gavo pinigus iš atsakovo ir atitinkamai kitą dieną – 2010 m. birželio 22 d., perdavė pinigus ieškovui, sutampa atsakovo perduotų V. G. ir V. G. ieškovui perduota pinigų suma, t. y. 50 000 EUR, sutampa ir tai, kad pinigus V. G. perdavė atsakovas V. N., o ieškovas nurodo, kad iš V. G. gavo pinigus, kuriuos jam perdavė atsakovas V. N.. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas V. N. atsiskaitė su ieškovu, t. y. atsakovas sumokėjo jam priklausančią sumokėti ieškovui pinigų dalį - 50 000 EUR, ieškovui, pagal 2009 m. birželio 23 d. trišalę sutartį. Be to, pažymėtina, kad šias aplinkybes paliudijo ir V. G. (b. l. 101).

56Ieškovas nurodo, kad V. G. ieškovui turėjo asmeninių prievolių pagal vekselius, todėl jo ieškovui sumokėti 50 000 EUR yra atsiskaitymas pagal vekselius, o ne atsiskaitymas už atsakovą V. N. pagal Sutartį. Tuo tarpu V. G. nurodo, kad vekseliais buvo užtikrinta atsakovo V. N. ir T. L. prievolė grąžinti ieškovui jo į įmonę investuotus pinigus, tuo atveju jei verslas nepasisektų. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra kilęs klausimas dėl atsiskaitymų pagal vekselius. Dėl šios priežasties minėtas klausimas nėra spręstinas šioje byloje. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju ginčas yra kilęs dėl atsakovo V. N. atsiskaitymo pagal 2009 m. birželio 23 d. sutartį. Kaip jau minėta, iš byloje esančios įrodymų visumos matyti, kad atsakovas V. N. pagal Sutartį su ieškovu atsiskaitė.

57Apeliantas nurodo, kad jo teiginius taip pat pagrindžia teismui pateikta pokalbio tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens stenograma. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, minėtas pokalbio įrašas buvo padarytas ieškovui nežinant bei jame nėra jokių ieškovo ar atsakovo prisipažinimų apie sumokėtas ar gautas sumas. Dėl šios priežasties vertintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo tarp šalių įvykusio pokalbio įrašu ir stenograma, kaip įrodymu. Apeliacinės instancijos teismas savo motyvų taip pat negrindžia minėtu įrodymu.

58Kiti apeliaciniuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

59Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

60CPK 322 str. nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pareiškęs atsakovas V. N., todėl atsakovo prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka netenkintinas.

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

62CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą – ieškinį atmesti, bylos rezultatas yra palankus atsakovui V. N., kuris prašo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atitinkamai nagrinėjamoje byloje perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos šalių patirtos pirmosios instancijos teisme ir priteistinos bylinėjimosi išlaidos patirtos apeliacinės instancijos teisme. Kartu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidas paskirstė ne tik skundžiamu sprendimu, bet ir Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi, kurioje bylinėjimosi išlaidos šalims buvo paskirstytos atsižvelgiant į Panevėžio apygardos teismo 2011 m. balandžio 22 d. sprendimo rezultatą. Pažymėtina, kad pasikeitus bylos rezultatui, bylinėjimosi išlaidos turi būti perskirstytinos pagal nurodytas taisykles, kas lemia, kad Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis taip pat naikintina.

63Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas V. N. pirmosios instancijos teisme patyrė 215 Lt dokumentų vertimo išlaidų (b. l. 87), taip pat patyrė 5 808 Lt advokato pagalbos išlaidų (b. l. 88-93). Taigi atsakovui iš ieškovo yra priteistinos jo patirtos dokumentų vertimo išlaidos, t. y. 215 Lt, o, remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.5, 8.17, 8.18 punktais, atsakovui yra priteistina 3 000 Lt advokato pagalbos išlaidų.

64Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teisme buvo patirta 43,65 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (b. l. 1). Ši suma iš ieškovo yra priteistina valstybei.

65Apeliacinės instancijos teisme atsakovas V. N. patyrė 4 162,51 Lt bylinėjimosi išlaidų, t. y. sumokėjo žyminį mokestį už apeliacinio skundo pateikimą (b. l. 125), ir patyrė 3 630 Lt advokato pagalbos išlaidų. Taigi atsakovui iš ieškovo yra priteistinas sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinio skundo pateikimą ir, remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.10, 8.11, 8.17 punktais, atsakovui yra priteistina 3 000 Lt advokato pagalbos išlaidų.

66Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

67Panevėžio apygardos teismo 2011 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują spendimą – ieškinį atmesti.

68Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį panaikinti.

69Priteisti iš ieškovo S. V. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) atsakovo V. N. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) naudai 215 Lt (du šimtus penkiolika litų) dokumentų vertimo išlaidų ir 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) advokato pagalbos išlaidų, atsakovo patirtų pirmosios instancijos teisme.

70Priteisti iš ieškovo S. V. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) valstybės naudai 43,65 Lt (keturiasdešimt tris litus šešiasdešimt penkis centus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

71Priteisti iš ieškovo S. V. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) atsakovo V. N. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) naudai 4 162,51 Lt (keturis tūkstančius šimtą šešiasdešimt du litus penkiasdešimt vieną centą) žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą ir 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) advokato pagalbos išlaidų, atsakovo patirtų apeliacinės instancijos teisme.

72Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovui V. N. taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. V. prašė priteisti iš atsakovo V. N. 137 500 Eurų (474 760 Lt)... 5. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. sausio 10 d. preliminariu sprendimu... 6. Atsakovas V. N. pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir... 7. Ieškovas S. V. atsiliepimu į prieštaravimus su jame nurodytomis... 8. Tretysis asmuo T. L. atsiliepimu į V. N. prieštaravimus iš esmės patvirtino... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Panevėžio... 11. „Priteisti iš atsakovo V. N. ieškovui S. V. 158 125,58 Lt, kas atitinka 45... 12. Priteisti iš atsakovo V. N. 40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų... 13. Priteisti iš ieškovo S. V. atsakovui V. N. 2 904 Lt atstovavimo išlaidų.... 14. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 15. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas atsakovui V. N. Panevėžio apygardos... 16. Remdamasis šalių paaiškinimais ir sutarties tekstu, teismas darė išvadą,... 17. Teismas atkreipė dėmesį, kad, nors ir ieškovas tvirtina, kad jo įmokėtus... 18. Teismas nurodė, jog byloje yra pateikti šie duomenys: 2010-06-22 V. G.... 19. Teismas taip pat nurodė, jog byloje yra pateikti šie duomenys: T. L.... 20. Teismo vertinimu, šie įrodymai tiesiogiai nepatvirtina to fakto, kad... 21. Išaiškino, kad vekselio išrašymas - abstraktus vienašalis sandoris. Dėl... 22. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir nurodytų teisinių argumentų... 23. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi priteisė iš... 24. Teismas nutartyje nurodė, kad CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios... 25. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 26. Atsakovas V. N. pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo... 27. 1. Teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą kad atsakovas V. N. iki... 28. a. atsakovo V. N. ir jo atstovo paaiškinimai, išdėstyti atsakovo 2011 m.... 29. b. trečiojo asmens T. L. paaiškinimai, išdėstyti trečiojo asmens 2011 m.... 30. c. liudytojo V. G. parodymai, duoti 2011 m. balandžio 15 d. teismo posėdyje.... 31. Šio liudytojo teismo posėdyje duoti parodymai patvirtina tai, jog atsakovas... 32. d. rašytiniai įrodymai: 2010 m. birželio 21 d. V. G. raštas bei 2010 m.... 33. e. paties ieškovo S. V. ir jo atstovo nenuoseklūs, nelogiški ir jokiais... 34. f. 2011 m. sausio 25 d. garso įrašas ir jo stenograma, kuriais teismas... 35. Vertinant atsakovo byloje pateikto 2011 m. sausio 25 d. garso įrašo ir jo... 36. 2. Kita dalis teismo skundžiamame sprendime padarytų pažeidimų pasireiškia... 37. 3. Taip pat atsakovui yra visiškai nesuprantamas dar vienas skundžiamo... 38. Ieškovas S. V. pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo... 39. 1. Sutarties tekstas ir tikrieji šalių ketinimai vienareikšmiškai... 40. 2. Nesuprantamas teismo motyvas, kad atsakovui perduotus pinigus turėtų... 41. Ieškovas S. V. pateikė atsiliepimą į atsakovo V. N. apeliacinį skundą.... 42. 1. Apeliantas prieštarauja pats sau, nurodydamas apeliaciniame skunde, kad... 43. 2. Atsakovas neteisingai interpretuoja ir sutarties nuorodą dėl piniginių... 44. 3. Nesutiktina su atsakovo pozicija, kad teismas turėjo vertinti garso... 45. Atsakovas V. N. pateikė atsiliepimą į ieškovo S. V. apeliacinį skundą.... 46. Atsakovas V. N. pateikė prašymą civilinę bylą 2A-601/2012 nagrinėti... 47. Atsakovas V. N. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir... 48. Atsakovas V. N. pateikė prašymą dėl papildomo rašytinio įrodymo... 49. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 50. Atsakovo V. N. apeliacinis skundas tenkintinas, o ieškovo S. V. apeliacinis... 51. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 52. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai plėtojamoje praktikoje... 53. Byloje nustatyta, kad V. N., T. L. ir S. V. 2009 m. birželio 23 d. sudarė... 54. Byloje taip pat nustatyta, kad V. N. ir T. L. pripažįstą ieškovo teisę... 55. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas S. V. grąžinti skolą reikalauja tik iš... 56. Ieškovas nurodo, kad V. G. ieškovui turėjo asmeninių prievolių pagal... 57. Apeliantas nurodo, kad jo teiginius taip pat pagrindžia teismui pateikta... 58. Kiti apeliaciniuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai... 59. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 60. CPK 322 str. nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 62. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 63. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovas V. N. pirmosios... 64. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teisme buvo patirta... 65. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas V. N. patyrė 4 162,51 Lt... 66. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 67. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti ir... 68. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį panaikinti.... 69. Priteisti iš ieškovo S. V. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) atsakovo V. N. (a.... 70. Priteisti iš ieškovo S. V. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) valstybės naudai... 71. Priteisti iš ieškovo S. V. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) atsakovo V. N. (a.... 72. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovui V. N....