Byla e2-510-722/2018
Dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų antstolių veiksmų, atlyginimo, trečiasis asmuo UADBB „(duomenys neskelbtini)“

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija Deksnienė, sekretoriaujant Ramintai Pranckevičiūtei, dalyvaujant ieškovui R. G. ir jo atstovui advokato padėjėjui Ričardui Lilui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. G. ieškinį atsakovams antstoliui A. Š. ir antstolei V. M. dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų antstolių veiksmų, atlyginimo, trečiasis asmuo UADBB „( - )“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas R. G. prašo priteisti solidariai iš antstolių A. Š. ir V. M. jo naudai 380 Eur žalos, atsiradusios dėl antstolių neteisėtų veiksmų, atlyginimą (el. b. 1 t., l. 1–4).

5Ieškinyje nurodė, kad antstolis A. Š. vykdo Kauno rajono apylinkės teismo 2004-10-11 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-24-04 dėl 586,77 Eur (2 026 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko R. G. išieškotojui P. E. K.. Ieškovas nuo 2008-09-22 atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl jo buvimo vieta antstoliui turėjo būti žinoma, antstolis turėjo informuoti apie vykdomus išieškojimus jo atžvilgiu. Tačiau ieškovas iš antstolio negavo jokios informacijos apie jo atžvilgiu vykdomą išieškojimą. Ieškovas neturi jokio turto, negauna pajamų, todėl, sutinkamai su Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jis kreipėsi į kreditorius informuodamas, kad jis kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas paprašė antstolio A. Š. pareikšti savo poziciją dėl ieškovo prašymo iškelti bankroto bylą. Tačiau antstolis nepareiškė savo nuomonės dėl ieškovo ketinimų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o tik informavo apie jo kontoroje vykdomą išieškojimą. Antstolis taip pat ieškovą informavo, kad 2015-10-13 buvo surašytas patvarkymas Nr. SK-12719 areštuoti skolininko turtines teises, susijusias su piniginėmis išmokomis, kuris išsiųstas antstolei V. M.. 2015-10-19 buvo pervesta 319,63 Eur išieškojimui ir 129,63 Eur vykdymo išlaidoms. Gavęs šią informaciją, ieškovas kreipėsi į antstolį su skundu, nurodydamas, kad šiuo metu jis atlieka laisvės atėmimo bausmę, jo gaunamos pajamos, neviršijančios 1 MMA, yra tokios pajamos, iš kurių negalima išskaičiuoti išieškomų sumų, ir paprašė grąžinti iš antstolės V. M. pervestas pinigines lėšas į antstolio A. Š. depozitinę sąskaitą. Antstolis A. Š. Nr. SK-2844 ieškovą informavo, kad iš antstolės V. M. kontoros buvo išieškota 319,63 Eur skolos ir 129,68 Eur vykdymo išlaidų pagal 2015-10-13 patvarkymą Nr. SK-12719, areštuojant skolininko turtines teises. Patvarkymas Nr. SK-12719 2015-10-13 buvo išsiųstas antstolei V. M., todėl jam nežinoma, kokios lėšos yra pas minėtą antstolę. Taip pat nurodė, kad išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas buvo priimtas antstolės V. M.. Tuomet ieškovas su skundu kreipėsi į antstolę V. M., kadangi dėl neteisėtų antstolės veiksmų jis patyrė 380 Eur (1 MMA) nuostolius. Vadovaujantis CPK 668 straipsnio 1 dalimi, Sprendimų vykdymo instrukcijos 93.6 punktu, bei teismų praktika, į šias lėšas išieškojimas negalėjo būti nukreipiamas. Kadangi ieškovas nebuvo laiku informuotas apie išieškotų piniginių lėšų pervedimą antstoliui A. Š., jis prarado galimybę atgauti 380 Eur (1 MMA). Ieškovas iš antstolės V. M. gavo 2017-02-15 patvarkymą Nr. 9 15 2017 02 15 07771, kuriame nurodoma, kad antstolis A. Š. nustatęs, kad V. M. kontoroje vykdomas išieškojimas R. G. naudai, priėmė patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises, susijusias su piniginėmis išmokomis Nr. SK-12719 ir nurodė R. G. naudai išieškotas pinigines lėšas pervesti ne R. G., o į antstolio depozitinę sąskaitą. Nagrinėjamu atveju, antstolis A. Š. ieškovui neatsiuntė raginimo, tokiu būdu pažeisdamas CPK 655 straipsnio 1 dalies nuostatas. Antstolis areštavo ieškovui priklausančias pinigines lėšas, jas pervedė į depozitinę sąskaitą ir paskirstė išieškotojams. Jeigu ieškovas būtų laiku informuotas apie jam priklausančių piniginių lėšų areštą ir pervedimą į antstolio A. Š. depozitinę sąskaitą, antstolio patvarkymą būtų skundęs ir paprašęs grąžinti piniginių lėšų sumą, neviršijančią 1 MMA. Apie ieškovui priklausančių piniginių lėšų pervedimą į antstolio A. Š. depozitinę sąskaitą kalta ir antstolė V. M., kuri neinformavo ieškovo apie atliktą pervedimą, manydama, kad apie tai ieškovą informuos antstolis A. Š..

6Dalyvaudamas teismo posėdyje ieškovas palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad ieškovas nebuvo laiku informuotas apie antstolės V. M. išieškotų piniginių lėšų pervedimą antstoliui A. Š., todėl jis prarado galimybę atgauti 380 Eur (1 MMA).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį bei jame išdėstytus argumentus, papildomai paaiškino, kad ieškovas nuo 2008-09-22 atlieka laisvės atėmimo bausmę, šios aplinkybės antstoliams turėjo būti žinomos. Antstolis privalėjo ieškovą informuoti apie jo atžvilgiu vykdomus išieškojimus, tuo pačiu ir apie vykdomojoje byloje atliktus veiksmus, priimtus patvarkymus, tačiau ieškovas nėra gavęs iš antstolių jokios informacijos apie vykdomą 586,77 Eur išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0110/12/15823/1 pagal Kauno rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-24-04 išieškotojo P. E. K. naudai. Antstoliai nepagrįstai iš ieškovo išieškojo sumą, neviršijančią 1 MMA. Kadangi ieškovas apie jo atžvilgiu vykdomą išieškojimą nebuvo informuotas, todėl jis savalaikiai negalėjo šių antstoli veiksmų apskųsti. Ieškovas priverstas ginti savo pažeistas teises, paduodant teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo.

8Atsakovas antstolis A. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovo nurodyti motyvai neatitinka tikrovės. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad antstolis jam neatsiuntė raginimo ir tuo pažeidė CPK 655 straipsnio 1 dalies nuostatas. Antstolis vykdomąją bylą Nr. 0110/12/15823/1 dėl skolos išieškojimo iš R. G. perėmė iš antstolio J. K. ir toliau tęsė išieškojimą. Šioje vykdomojoje byloje raginimas įvykdyti sprendimą ieškovui buvo įteiktas dar 2008-01-15. Skolininkas 2016-03-02 antstoliui teikė prašymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. 2016-04-01 ieškovui buvo suteikta informacija apie išieškotą ir likusią išieškoti skolą. 2016-04-12 vėl buvo gautas skolininko R. G. prašymas, kurio antstolis netenkino bei 2016-04-18 pateikė informaciją. Jonavos rajono apylinkės teismas 2016-10-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-2889-598/2016 atsisakė priimti R. G. skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti antstolio A. Š. patvarkymą 2015-10-19 pervesti 319,63 Eur ieškinio ir 129,68 Eur vykdymo išlaidas, iš viso 449,31 Eur ir įpareigoti antstolį grąžinti jam pinigų sumą, neviršijančią vieną MMA, kaip pasibaigus naikinamajam 90 dienų terminui. Antstolio nuomone, visi antstolių veiksmai buvo atlikti teisėtai, žala ieškovui nepadaryta (el. b. 1 t., l. 19–20).

9Atsakovė antstolė V. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškovo ieškinį atmesti. Nagrinėjamu atveju antstolei V. M. buvo atsiųstas antstolio A. Š. patvarkymas Nr. SK-12719, kuriame, vadovaujantis CPK 749 straipsnio 3 dalimi, buvo nurodyta pinigines lėšas, kurias antstolė turi išmokėti R. G., pervesti į antstolio A. Š. depozitinę sąskaitą. Šis patvarkymas buvo privalomas ir antstolės įvykdytas – visos antstolės vykdomoje vykdomojoje byloje R. G. išmokėtinos piniginės lėšos, išieškotos iš UAB „( - )“, buvo pervestos antstoliui A. Š.. Jokie įstatymai neįtvirtina antstolio pareigos informuoti išieškotoją apie jo atžvilgiu gautus kitų antstolių patvarkymus dėl išieškotojo gautinų piniginių lėšų arešto, kaip ir neįtvirtina antstolio pareigos informuoti išieškotoją apie tai, kad antstolis vykdo kito antstolio atsiųstą patvarkymą ir išieškotas pinigines lėšas iš skolininko, gauto patvarkymo pagrindu, perveda kitam antstoliui. Šią informaciją pats ieškovas galėjo gauti iš antstolės. Tam, kad būtų pagrindas tenkinti ieškovo pareikštą reikalavimą ir taikyti antstoliui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas antstolio civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį neteisėtų veiksmų bei žalos ryšį, taip pat kaltę (el. b. 1 t., l. 24–26).

10Atsakovas antstolis A. Š. į teismo posėdį, apie kurį buvo tinkama ir laiku informuotas, neatvyko, teisme gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina antstoliui A. Š. nedalyvaujant.

11Atsakovė antstolė V. M. į teismo posėdį, apie kurį buvo tinkama ir laiku informuota, neatvyko, teisme gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovei nedalyvaujant, todėl byla nagrinėtina antstolei V. M. nedalyvaujant.

12Trečiasis asmuo UADBB „( - )“ per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo byloje. Trečiojo asmens atsakovas į teismo posėdį, apie kurį buvo tinkama ir laiku informuotas, neatvyko, iki teismo posėdžio dienos prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 246 straipsnis).

13Ieškinys atmestinas.

14Remiantis ieškovo ir jo atstovo paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, vykdomosios bylos Nr. 0110/12/15823/1 nustatyta, kad antstolio A. Š. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. Nr. 0110/12/15823/1 pagal Kauno rajono apylinkės teismo 2004-10-11 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-24-04 dėl 586,77 Eur (2 026 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko R. G. išieškotojui Petrui E. K.. Antstolis vykdomąją bylą Nr. 0110/12/15823/1 dėl skolos išieškojimo iš R. G. perėmė iš antstolio J. K. ir toliau tęsė išieškojimą. Vykdomoji byla antstolio J. K. kontoroje buvo užvesta 2004-11-22. Šioje vykdomojoje byloje raginimas įvykdyti sprendimą ieškovui buvo įteiktas dar 2008-01-15 (vykd. b. l. 41). Antstolei V. M. antstolis A. Š. pateikė patvarkymą Nr. SK-12719, kuriame, vadovaudamasis CPK 749 straipsnio 3 dalimi, nurodė pinigines lėšas, kurias antstolė turi išmokėti R. G., pervesti į antstolio A. Š. depozitinę sąskaitą. Piniginės lėšos antstolės vykdytoje vykdomojoje byloje, kurioje vykdė išieškojimą išieškotojo R. G. naudai, buvo išieškotos iš areštuotos skolininkės UAB „( - )“ sąskaitos. Visos antstolės V. M. vykdomojoje byloje R. G. išmokėtinos piniginės lėšos pagal antstolio A. Š. reikalavimą buvo pervestos antstoliui A. Š.. 2015-10-19 buvo pervesta 319,63 Eur išieškojimui ir 129,63 Eur vykdymo išlaidoms. Skolininkas R. G. 2016-03-02 antstoliui A. Š. teikė prašymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. 2016-04-01 R. G. buvo suteikta informacija apie išieškotą ir likusią išieškoti skolą. 2016-04-12 R. G. pateikė prašymą, kurio antstolis netenkino bei 2016-04-18 pateikė informaciją. Jonavos rajono apylinkės teismas 2016-10-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-2889-598/2016 atsisakė priimti R. G. skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti antstolio A. Š. patvarkymą 2015-10-19 pervesti 319,63 Eur ieškinio ir 129,68 Eur vykdymo išlaidas, iš viso 449,31 Eur ir įpareigoti antstolį grąžinti jam pinigų sumą, neviršijančią vieną MMA, kaip pasibaigus naikinamajam 90 dienų terminui. Todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš antstolių A. Š. ir V. M. jo naudai priteisti žalos, atsiradusios dėl antstolių neteisėtų veiksmų, atlyginimą.

15Antstolių atsakomybę reglamentuojančio Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Dėl to ginčo sprendimui taikytinos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę. Kasacinis teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad, sprendžiant ginčus dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo, taikytinos CK normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę, kartu atsižvelgiant į antstolio profesinės veiklos teisinio reglamentavimo nulemtą civilinės atsakomybės taikymo specifiką (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Dėl to nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus būtina patikrinti, ar egzistuoja visos būtinosios deliktinės atsakomybės sąlygos, bei įvertinti tai, kad profesine veikla užsiimančiam asmeniui nustatyti griežtesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai negu paprastai.

16Būtinosios deliktinės atsakomybės taikymo sąlygos yra neteisėti veiksmai, žala, skolininko veiksmų bei žalos priežastinis ryšys ir kaltė (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės) (CK 6.246–6.249 straipsniai).

17Todėl tam, kad būtų pagrindas tenkinti nagrinėjamoje byloje pareikštus ieškinio reikalavimus ir taikyti antstoliams civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas antstolių civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, padarytą žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.246–6.249 straipsniai). Ieškovas, reikalaudamas atlyginti žalą, neatleidžiamas nuo CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. jam tenka pareiga įrodyti tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas: antstolių neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-319/2008).

18CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendrojo pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

19Sprendžiant dėl to, ar antstolis tinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas pareigas, be kita ko, būtina vadovautis CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagal kurias antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, taip pat Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, jog, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Sprendžiant dėl profesines funkcijas vykdančio antstolio kaltės, turi būti įvertinta, ar antstolis ėmėsi visų jam prieinamų teisėtų priemonių savo veiksmų teisėtumui užtikrinti; antstolio kaltės ribas nustato bendrasis teisės principas, kad iš nieko negali būti reikalaujama to, kas yra neįmanoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2012).

20Ieškovas vertina, kad neteisėti antstolio A. Š. veiksmai yra, kad jis savalaikiai iš antstolio negavo jokios informacijos apie jo atžvilgiu vykdomą išieškojimą. Taip pat tai, kad antstolis neteisėtai priėmė 2015-10-13 patvarkymą Nr. SK-12719 areštuoti skolininko turtines teises, susijusias su piniginėmis išmokomis, ir išsiuntė patvarkymą vykdyti antstolei V. M., apie tai neinformuodamas ieškovo. Vadovaujantis minėtu patvarkymu nepagrįstai buvo išskaičiuotos jo įkalinimo įstaigoje gaunamos pajamos, neviršijančios 1 MMA. Ieškovo nuomone, iš šių pajamų nebuvo galima išskaičiuoti išieškomų sumų. Ieškovo nuomone, jam privalėjo būti grąžinta 380 Eur, tačiau jis apie piniginių lėšų pervedimą sužinojo per vėlai, tuo pačiu prarado galimybę skųsti antstolio neteisėtus veiksmus. Ieškovas vertina, kad neteisėti antstolės V. M. veiksmai yra, kad antstolė, gavusi antstolio A. Š. patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises, susijusias su piniginėmis išmokomis Nr. SK-12719, kuriame nurodyta R. G. naudai išieškotas pinigines lėšas pervesti ne R. G., o antstoliui A. Š.. Apie ieškovui priklausančių piniginių lėšų pervedimą į antstolio A. Š. depozitinę sąskaitą antstolė V. M. neinformavo ieškovo.

21Ieškovas ieškinyje nurodo, kad apie antstolio A. Š. kontoroje vykdomą Kauno rajono apylinkės teismo 2004-10-11 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-24-04 dėl 586,77 Eur (2 026 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko R. G. išieškotojui Petrui E. K. nieko nežinojo iki to laiko, kol pats nepasikreipė į antstolį informuodamas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas nuo 2008-09-22 atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl jo buvimo vieta antstoliui turėjo būti žinoma, antstolis turėjo informuoti apie vykdomus išieškojimus jo atžvilgiu. Tačiau ieškovas iš antstolio negavo jokios informacijos apie jo atžvilgiu vykdomą išieškojimą. Su šia ieškovo pozicija teismas neturi pagrindo sutikti, kadangi vykdomąją bylą Nr. 0110/12/15823/1 dėl skolos išieškojimo iš R. G. išieškotojo P. E. antstolis A. Š. perėmė iš antstolio J. K., vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-02-10 įsakymu Nr. 1R-43. Vykdomojoje byloje 2008-01-08 raginimas įvykdyti sprendimą geruoju R. G. buvo įteiktas 2008-01-15 per Pravieniškių pataisos namus ( vykd.bylos lapas 41). CPK 655 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vykdant tą patį vykdomąjį dokumentą, raginimas skolininkui pateikiamas tik vieną kartą, išskyrus atvejus, kai vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui jo paties prašymu ir vėl pateiktas vykdyti. Šis dokumentas nubuvo grąžintas išieškotojui ir vėl pateiktas vykdyti, antstolis A. Š. tik tęsė antstolio J. K. pradėtą išieškojimą iš R. G.. Skolininkas 2016-03-02 antstoliui teikė prašymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. 2016-04-01 antstolis jam suteikė informaciją apie išieškotą ir likusią išieškoti skolą.

22Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Siekiant kuo efektyviau ir sparčiau įvykdyti vykdomuosius dokumentus, vykdymo procese antstoliui suteikiama teisė išieškojimą nukreipti j skolininko pinigų sumas ar kitokį turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų (CPK 688 straipsnio 1 dalis). Išieškojimas iš turtinių teisių vykdomas antstoliui priėmus patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises (CPK 749 straipsnio 1 dalis). Areštuojant skolininko turtines teises pagal CPK 749 straipsnio nuostatas, prievolė atsiranda ne tik skolininkui, bet ir prievolės skolininkui. Taigi, areštuojant turtines teises ribojamos ne tik skolininko teisės, bet ir prievolės skolininko veiksmai, nustatant prievolės skolininkui pareigą pervesti areštuotas lėšas į nurodytą sąskaitą. Prievolės skolininkui pateiktas patvarkymas, kuriuo areštuojamos skolininkui išmokėtinos piniginės lėšos, yra privalomas visa apimtimi ir turi būti vykdomas patvarkyme nustatyta tvarka.

23Nagrinėjamu atveju, antstolis A. Š., nustatęs, kad antstolės V. M. kontoroje vykdomas išieškojimas iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojo R. G. naudai, priėmė 2015-10-13 patvarkymą Nr. SK-12719, kuriame, vadovaudamasis CPK 749 straipsnio 3 dalimi, nurodė antstolei pinigines lėšas, kurias antstolė turi išmokėti R. G., pervesti į antstolio A. Š. depozitinę sąskaitą. Minėtas patvarkymas buvo pateiktas vykdyti antstolei V. M.. Nurodytas 2015-10-13 patvarkymas Nr. SK-12719 apribojo ne tik skolininko (antstolės V. M. vykdytoje byloje išieškotojo) R. G., tačiau ir antstolės veiksmus. Toks patvarkymas buvo privalomas ir antstolės įvykdytas – visos vykdomojoje byloje iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotos R. G. išmokėtinos piniginės lėšos pagal nurodytą reikalavimą buvo pervestos antstoliui A. Š.. Piniginės lėšos antstolės vykdytoje byloje buvo išieškotos iš areštuotos skolininkės UAB „( - )“ sąskaitos. 2015-10-19 buvo pervesta 319,63 Eur išieškojimui ir 129,63 Eur vykdymo išlaidoms.

24Sutiktina su antstolės V. M. pozicija, kad nagrinėjamu atveju jokios įstatymo nuostatos neįtvirtina antstolio pareigos informuoti išieškotoją apie jo atžvilgiu gautus kitų antstolių patvarkymus dėl išieškotojo gautinų piniginių lėšų arešto, kaip ir neįtvirtina antstolio pareigos informuoti išieškotoją apie tai, kad antstolis vykdo kito antstolio atsiųstą patvarkymą ir išieškotas pinigines lėšas iš skolininko, gauto patvarkymo pagrindu, perveda kitam antstoliui. Šią informaciją ieškovas be jokių apribojimų galėjo iš antstolės gauti, kreipęsis į antstolę su prašymu, kadangi vykdymo procese išieškotojas turi ne tik teisę dalyvauti procese, bet ir pareigą aktyviai domėtis vykdomosios bylos eiga. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovas, būdamas išieškotoju antstolės V. M. vykdomoje vykdomojoje byloje, pats nesiėmė aktyvių veiksmų savo interesams apginti bei neprieštaravo, kad jo naudai išieškotos lėšos būtų pervestos kitam antstoliui.

25Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju negalima konstatuoti, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. CPK 640 straipsnis nustato išieškotojo pareigas vykdymo procese, kur nurodoma, kad išieškotojas privalo aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 640 straipsnio 2 punktas). Teismo vertinimu ieškovas, kaip išieškotojas, domėdamasis vykdymo procesu ir nesutikdamas, kad jo naudai išieškotos lėšos būtų pervestos kitam antstoliui, turėjo teisę skųsti tokį antstolio patvarkymą.

26Išnagrinėjus šalių pateiktus įrodymus, teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad tiek antstolis A. Š., vykdydamas priverstinį skolos išieškojimą iš R. G., tiek antstolė V. M., vykdydama priverstinį skolos išieškojimą išieškotojo R. G. naudai, būtų pažeidę jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, dėl ko būtų pagrindas konstatuoti, kad jie atliko neteisėtus veiksmus. Ieškovas neįrodė antstolių veiksmų neteisėtumo vykdomojoje byloje, antstolis A. Š., vykdydamas išieškojimą, pažeidimų nepadarė (CPK 185 straipsnis), o tik pripažinus neteisėtus veiksmus, yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo.

27CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Kadangi nuostoliai yra žalos piniginė išraiška (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), teismas, spręsdamas dėl priežastinio ryšio konkrečiu atveju egzistavimo, turi įvertinti atsiradusios žalos prigimtį. Kasacinio teismo praktikoje antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos pobūdis aiškinamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos vykdymo procese aplinkybes. Taikant civilinę atsakomybę atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję priežastiniu ryšiu su tam tikrais veiksmais (CK 6.247 straipsnis).

28Šioje civilinėje byloje prašomą priteisti 380 Eur turtinės žalos atlyginimą ieškovas kildina iš to, kad antstolis nepagrįstai išskaičiavo jo įkalinimo įstaigoje gaunamas pajamas, neviršijančias 1 MMA. Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė jo prašomos priteisti žalos dydžio, kadangi antstolio A. Š. 2015-10-13 patvarkymas Nr. SK-12719 nesusijęs su piniginių lėšų, esančių įkalinimo įstaigos sąskaitoje areštu, kuo būtent remiasi ieškinyje ieškovas, nurodydamas, kad antstolis nepagrįstai išskaičiavo jo įkalinimo įstaigoje gaunamas pajamas, neviršijančias 1 MMA. Kaip minėta, minėtu patvarkymu antstolis pareikalavo įvykdyti prievolę ir lėšas, kurias antstolė V. M. turi R. G. naudai išieškotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Šis patvarkymas neprivalėjo būti siunčiamas R. G.. Todėl nėra jokio pagrindo pripažinti, kad ieškovui buvo padaryta 380 Eur žala.

29Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad antstoliai, vykdydami išieškojimus vykdomosiose bylose, neįvykdė jiems įstatymų nustatytų pareigų, ar jas vykdė netinkamai, dėl ko būtų pagrindas jų civilinei atsakomybei kilti. Ieškovas neįrodė visų deliktinei civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų (neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio, kaltės), todėl ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

30Atmetus ieškinį, atmestinas ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

31Byloje yra 7,72 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi ieškovas atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo, jam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, šios išlaidos iš ieškovo valstybei nepriteisiamos.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

33Ieškovo R. G. ieškinį dėl atsakovams antstoliui A. Š. ir antstolei V. M. dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų antstolių veiksmų, atlyginimo, trečiasis asmuo UADBB „( - )“ ,atmesti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Lidija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas R. G. prašo priteisti solidariai iš antstolių A. Š. ir V. M. jo... 5. Ieškinyje nurodė, kad antstolis A. Š. vykdo Kauno rajono apylinkės teismo... 6. Dalyvaudamas teismo posėdyje ieškovas palaikė ieškinį, prašė jį... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinį bei jame... 8. Atsakovas antstolis A. Š. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 9. Atsakovė antstolė V. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 10. Atsakovas antstolis A. Š. į teismo posėdį, apie kurį buvo tinkama ir laiku... 11. Atsakovė antstolė V. M. į teismo posėdį, apie kurį buvo tinkama ir laiku... 12. Trečiasis asmuo UADBB „( - )“ per teismo nustatytą terminą nepateikė... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Remiantis ieškovo ir jo atstovo paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais... 15. Antstolių atsakomybę reglamentuojančio Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1... 16. Būtinosios deliktinės atsakomybės taikymo sąlygos yra neteisėti veiksmai,... 17. Todėl tam, kad būtų pagrindas tenkinti nagrinėjamoje byloje pareikštus... 18. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 19. Sprendžiant dėl to, ar antstolis tinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas... 20. Ieškovas vertina, kad neteisėti antstolio A. Š. veiksmai yra, kad jis... 21. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad apie antstolio A. Š. kontoroje vykdomą Kauno... 22. Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma... 23. Nagrinėjamu atveju, antstolis A. Š., nustatęs, kad antstolės V. M.... 24. Sutiktina su antstolės V. M. pozicija, kad nagrinėjamu atveju jokios... 25. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju negalima konstatuoti, kad atsakovai... 26. Išnagrinėjus šalių pateiktus įrodymus, teismas neturi pagrindo... 27. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 28. Šioje civilinėje byloje prašomą priteisti 380 Eur turtinės žalos... 29. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismas neturi pagrindo... 30. Atmetus ieškinį, atmestinas ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi... 31. Byloje yra 7,72 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. Ieškovo R. G. ieškinį dėl atsakovams antstoliui A. Š. ir antstolei V. M.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...