Byla 2-150-664/2011
Dėl isiskolinimo, delspinigiu, palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkes teismo teiseja Irena Vapsviene

2rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB “SMScredit.lt”, buveine (duomenys neskelbtini, Kaunas, im.k. (duomenys neskelbtini, a.s. ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas (duomenys neskelbtini, ieškini atsakovui E. I., a.k( - ) gyv. (duomenys neskelbtini, Visagine, del isiskolinimo, delspinigiu, palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo,-

3n u s t a t e :

4Ieškovas kreipesi i teisma su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 250,00 Lt skola, 540,00 Lt delspinigiu, 50,00 Lt palukanu, 5 % metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ieškovas 2009-03-19 paskolos sutarties pagrindu atsakovui suteike 250,00 Lt kredita, tuo tarpu atsakovas, isipareigojes gražinti kredita, mokedamas nustatyto dydžio imokas, palukanas bei delspinigius, minetu isipareigojimu tinkamai nevykde, todel ieškovui liko skolingas 250,00 Lt negražintos skolos, 50,00 Lt komisinio mokescio už paskola, 540,00 Lt delspinigiu, 5 % metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendima už akiu, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas i pareikšta ieškini.

5Atsakovui E. I. procesiniai dokumentai iteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu budu 2011-01-04.

6Atsakovas gaves procesinius dokumentus per teismo nustatyta termina nepateike atsiliepimo i ieškini, todel ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akiu (Lietuvos Respublikos CPK 142 str.4 d.).

7Ieškinys tenkintinas dalinai.

8Ieškovo pateikti irodymai leidžia daryti išvada, kad pasitvirtinus ju turiniui, ieškinys butu pagristas dalinai.

9Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

10Priimdamas sprendima už akiu, teismas atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t.y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2009-03-19 telekomunikaciju galiniais irenginiais sudare kredito sutarti, kurios pagrindu ieškovas UAB „SMScredit.lt“ suteike 250,00 Lt kredita atsakovui E. I., o pastarasis isipareigojo ieškovui mineta kredita gražinti, mokedamas imokas, palukanas bei delspinigius.

12Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., 6.383-6.391 str.), taciau atsakovas savo prievoles gražinti kredita neivykde, todel iš jo priteistina 250,00 Lt paskolos suma.

13Paskolos sutarties bendruju salygu 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo komisinis mokestis – 50,00 Lt. Atsakovas prievoles pagal sutarti nevykde, paskolos numatytu terminu negražino ir liko skolingas ieškovui 250,00 Lt paskolos, 50,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokescio. Ieškovas atsakovui paskaiciavo 540,00 Lt delspinigiu už 180 dienu po 1 % nuo negeražintos sumos per diena.

14Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus.

15Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažistama sudaryta nuo pinigu arba daiktu perdavimo momento. Ieškovo pinigu perdavimo atsakovei fakta patvirtina 2009-03-19 mokejimo nurodymas Nr.2892, kuriame nurodyta, jog 250,00 Lt suma ieškovo yra pervesta i atsakovo saskaita, nurodyta mokejimo paskirtis – paskolos sutarties Nr.9323701.

16Atsakovas sutarties nevykde, irodymu apie prievoliu ivykdyma byloje nera, todel remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d., iš jo priteistina 250,00 Lt paskolos, 50,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokescio ieškovo naudai.

17Savo reikalavima priteisti 540,00 Lt delspinigiu ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendruju paskolos sutarties salygu 9.2. punktu. Lietuvos Aukšciausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstataves, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybu dydi, kad nebutu sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagristai praturteti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukšciausiasis teismas yra pasisakes, kad sažiningumo ir protingumo principu sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturteti del neprotingo dydžio netesybu, yra viešas interesas, kuri teismas turi igyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekviena pradelsta diena, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per dideles netesybos (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. lapkricio 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

18Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai dideles, teismas gali netesybas sumažinti, taciau jos negali buti mažesnes už nuostoliu, atsiradusiu del prievoles neivykdymo ar netinkamo ivykdymo, suma. Taigi, netesybu dydžio klausimas turi buti sprendžiamas atsižvelgiant i konkrecios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: i prievoles pobudi, padaryta pažeidima, jo padarinius, prievoles suma, palyginus su delspinigiu suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-107/2006). Pažymetina, kad šiuo konkreciu atveju ieškovas nepateike irodymu, kad jis butu patyres butent tokio dydžio nuostolius (540,00 Lt) del atsakovo netinkamo prievoles vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

19Taigi, pagal Lietuvos Aukšciausiojo teismo formuojama praktika, taipogi šaliu sulygta sutartimi (sutarties 9.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekviena velavimo diena yra laikomi aiškiai per didelemis netesybomis, nes sudaro 365,00 % metiniu delspinigiu. Todel, remiantis išdestytu, bei atsižvelgiant ir i tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutarti su ieškovu sudare prisijungdamas prie ieškovo parengtu standartiniu sutarciu salygu, sutartiniu delspinigiu dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negražintos sumos per diena. Tokiu budu, iš atsakovo ieškovui priteistina 54,00 Lt delspinigiu (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

20Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palukanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neivykdes savo pinigines prievoles, turi moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metines palukanos už priteista suma nuo bylos iškelimo 2010-12-20 teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

21Ieškovas patyre 67,00 Lt žyminio mokescio išlaidas, todel remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina bylinejimosi išlaidu dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 42,14 % reikalavimu, todel iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 28,23 Lt žyminio mokescio (67,00 Lt × 42,14 % = 28,23 Lt). Taciau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali buti mažesnis kaip 50,00 Lt, o ivertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatyta indeksavima, žyminio mokescio dydis negali buti mažesnis nei 67,00 Lt, todel iš atsakovo priteistina 67,00 Lt žyminio mokescio.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

23Ieškini tenkinti dalinai.

24Priteisti iš atsakovo E. I. 250,00 Lt (dvieju šimtu penkiasdešimties litu 00 ct) paskola, 50,00 Lt (penkiasdešimt litu 00 ct) komisinio mokescio, 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus 00 ct) delspinigiu, 5 % metiniu palukanu už priteista 354,00 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme 2010-12-20 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis litus 00 ct)žyminio mokescio ieškovo UAB “SMScredit.lt” naudai.

25Priteisti valstybes naudai pašto išlaidu: iš atsakovo E. I. – 6,35 Lt, iš ieškovo UAB „SMScredit.lt“ – 8,71 Lt.

26Sprendimas už akiu atsakovo E. I. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, taciau atsakovas per 20 dienu nuo šio sprendimo priemimo turi teise paduoti teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo, kuriame turi buti nurodoma: teismo, priemusio sprendima už akiu, pavadinimas, šalies, paduodancios pareiškima, pavadinimas, aplinkybes, liudijancios neatvykimo i teismo posedi ir teismo neinformavimo iki teismo posedžio priežasciu svarbuma, taip pat irodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybes, galincios tureti itakos sprendimo teisetumui ir pagristumui, bei irodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškima paduodancios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sarašas, pareiškima paduodancios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

27Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienu ši sprendima gali skusti Vilniaus apygardos teismui per ši teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkes teismo teiseja Irena Vapsviene... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB... 3. n u s t a t e :... 4. Ieškovas kreipesi i teisma su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo... 5. Atsakovui E. I. procesiniai dokumentai iteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovas gaves procesinius dokumentus per teismo nustatyta termina nepateike... 7. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 8. Ieškovo pateikti irodymai leidžia daryti išvada, kad pasitvirtinus ju... 9. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 10. Priimdamas sprendima už akiu, teismas atlieka formalu byloje pateiktu irodymu... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2009-03-19... 12. Prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 13. Paskolos sutarties bendruju salygu 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 16. Atsakovas sutarties nevykde, irodymu apie prievoliu ivykdyma byloje nera, todel... 17. Savo reikalavima priteisti 540,00 Lt delspinigiu ieškovas grindžia UAB... 18. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 19. Taigi, pagal Lietuvos Aukšciausiojo teismo formuojama praktika, taipogi šaliu... 20. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palukanas. Lietuvos... 21. Ieškovas patyre 67,00 Lt žyminio mokescio išlaidas, todel remiantis Lietuvos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d.,... 23. Ieškini tenkinti dalinai.... 24. Priteisti iš atsakovo E. I. 250,00 Lt (dvieju šimtu penkiasdešimties litu 00... 25. Priteisti valstybes naudai pašto išlaidu: iš atsakovo E. I. – 6,35 Lt, iš... 26. Sprendimas už akiu atsakovo E. I. apeliacine ir kasacine tvarka... 27. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienu ši sprendima gali skusti...