Byla 2-2154-301/2013
Dėl pirkimo – pardavimo sutarties dalies dėl sutarties šalies- pirkėjo pripažinimo negaliojančia bei pirkėjo nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresei Klimienė, sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant ieškovo Z. S. atstovui advokato padėjėjui Erikui Rugieniui, atsakovei O. D., atsakovės atstovei advokatei Ramunei Grefienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Z. S. ieškinį atsakovei O. D., tretiesiems asmenims L. L., V. L., Marijampolės 3-ojo notarų biuro notarei Gintarei Strazdienei dėl pirkimo – pardavimo sutarties dalies dėl sutarties šalies- pirkėjo pripažinimo negaliojančia bei pirkėjo nustatymo ir

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu (t.2, b.l.1-4) ir jo atstovas teisme, prašė, remiantis CK 1.87 str. 1 d., 6.193 str. 1 ir 2 d., pripažinti 2003-06-02 pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovė O. D. įsigijo 0,0560 ha ploto žemės sklypą su želdiniais, unikalus Nr. 1801-0011-0327, su priklausiniu pastatu-sodo pastatu, unikalus Nr. 1898-5007-7015, pastatu-šiltnamiu, unikalus Nr. 1898-5007-7026, ir inžineriniais statiniais-įrenginiais-kiemo statiniais (kiemo aikštele, šuliniu), unikalus Nr. 1898-5007-7073, esančius adresu SB „Tarpučiai“, skl. Nr. 127, Marijampolės sav., negaliojančia dalyje, kurioje nustatyta, kad atsakovė O. D. yra pirkėja ir šios sutarties šalimis pirkėjais nustatyti atitinkamai: 4/10 dalių nekilnojamojo turto pirkėją ieškovą Z. S. ir 6/10 dalių pirkėją O. D.. Nurodė, kad ginčijamas sandoris yra apsimestinis sandoris, kadangi juo yra pridengtas kitas pirkėjas-ieškovas. Nurodė, kad, kadangi ieškovas turėjo išvykti į komandiruotę (tai patvirtinantys duomenys nėra išlikę), todėl ginčo nekilnojamasis turtas buvo nupirktas ir registruotas atsakovės vardu. Nurodė, kad ieškovas prie ginčo turto įsigijimo prisidėjo 4000 Lt suma, o atsakovė O. D. 6000Lt suma, viso turtas įsigytas už 10 000Lt. Tai ieškovas įrodinėja pateiktu garso įrašu (atsakovė:„aš sumokėjau šešis, tu man paskolinai keturis tūkstančius“) bei atsakovės parašytu rašteliu (atsakovė rašo:„ paskolinai prie pirkimo 4000Lt“). Nurodė, kad ieškovas 4000Lt sumos niekada nelaikė paskola atsakovei, o dalimi, kuria jis prisidėjo prie nekilnojamojo turto (sodo sklypo su nameliu) įsigijimo ginčijamu sandoriu. Įsigytą turtą ieškovas tvarkė kaip savo ir tam neprieštaravo atsakovė, tai yra: įdėjo kamino indėklą, pastatė tualetą, įrengė elektros skydinę, atliko geodezinius matavimus, pakeitė langus, plyteles prie židinio,viso už 7454 Lt, ką savo raštelyje pripažino ir atsakovė.

3Atsakovė atsiliepimu (t.2, b.l.11-14) prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčijamu sandoriu yra išreikšta tikroji šį sandorį sudariusių šalių valia, jis sudarytas su tikrąja sandorio šalimi (pirkėja-atsakove) ir nėra apsimestinis. Nurodė, kad ieškovo teiginys, jog jis sandorio sudarymo metu buvo išvykęs į komandiruotę ir negalėjo pasirašyti, yra niekuo nepagrįstas. Be to, ieškovas, jeigu jis būtų buvęs tikrąja sandorio šalimi, kaip teigia, būtų galėjęs ją (ieškovę ) įgalioti už jį pasirašyti arba pats pasirašyti sugrįžęs, nes jokio skubotumo nebuvo, derybos su pardavėjais vyko ilgą laiką. Nurodė, kad turtą ginčijamu sandoriu ji (atsakovė) įsigijo už asmenines lėšas (sutaupytą indėlį bei pervestas darbovietės), nes ieškovas tik gyveno kartu (jos vieno kambario bute kartu su dviem jos dukromis), tačiau bendro ūkio su jiedu nevedė (kiekvienas pragyveno iš savo gaunamo darbo užmokesčio, jokio nei kilnojamojo nei nekilnojamojo turto neįsigijo). Nurodė, kad ji viena ieškojo pirktino sodo, viena derėjosi dėl sutarties sąlygų su pardavėjais (ieškovas ją tik nuvežė apžiūrėti sodo, o vėliau nuvežė į sodo pardavėjos darbovietę) , įgijo bei vykdė pirkėjo teises bei pareigas , o būtent: atsiskaitė su pardavėju, priėmė sutartimi įsigytą turto objektą, jį valdė, naudojosi juo ir disponavo: 2007-05-14 sudarė kadastrinių matavimų sutartį Nr. MP-78 ( 2007-06-04 PVM sąskaitą faktūra serija SFZ Nr.0000087), rūpinosi daržu, sodu, vasarnamiu, mokėjo nario mokesčius SB „Tarpučiai“(t.1, b.l.52), su Lesto sudarė elektros energijos prikimo-pardavimo sutartį ir atsiskaitydavo už sunaudotą elektros energiją. Nurodė, kad ieškovas jos vieno kambario bute, esančiame adresu Vytauto g. 43-401, Marijampolė, apsigyveno 2001m. Kartu gyveno ir jos (atsakovės) dukros A. ir G., o nuo 2003-06-02, tai yra jai (atsakovei) įsigijus sodo sklypą su nameliu, dukros vasaros metu gyvendavo jame, nes bute buvo labai ankšta. Tačiau 2007-03-03 dukrai A. D. susilaukus dukros, atsakovės prašymu ieškovas persikėlė pagyventi į sodą, nes viename kambaryje su mažu vaiku gyventi visiems nebuvo galimybės. Sodo namelyje ji (atsakovė) gyveno kartu su ieškovu, nes palikus pastarąjį vieną , jis ten girtaudavo ir dėl jo elgesio skųsdavosi kaimynai. Teigia, kad sodo namelyje ieškovas gyveno ne kaip savininkas, o naudojosi ieškovės turtu neatlygintinai (o paskutiniu metu tą turtą jau ir niokojo), nors jau 5(penkeri) metai laiko ji (atsakovė) su ieškovu nebepalaiko jokių santykių tik ieškovo prašymu leidusi pastarajam gyventi sodo namelyje. Be to nurodė, kad ieškovas nuolat jos sodo namelyje negyveno, nes jiedu dažnai pykdavosi ir ieškovas gyvendavo ir savo turimoje nuosavybėje, kur yra registruotas ( Kalvarijos g.1 arba Alytaus g.2, Marijampolė). Dėl netinkamo ieškovo elgesio 2013-04-23 jam buvo įteiktas pranešimas dėl išsikėlimo iš jos sodo namelio, ko pasekoje ieškovas pateikė ieškinį dėl sandorio (dalies) nuginčijimo. Teigia, kad ieškovas nebuvo faktinis turto pirkėjas, todėl nuo 2010 m. reikalavo parduoti šį turtą jam už 6000Lt, o atsisakius tai padaryti, - rašė grasinančio pobūdžio žinutes (t.1, b.l.71-74). Nurodė, kad sodo namelyje statybiniai darbai buvo atliekami tiek jos (atsakovės) tiek ieškovo pagalba, o pinigai už užsakytus sodo namelio langus ieškovui buvo sumokėti. Nurodė, kad ieškovui yra skolinga 4000Lt, kuriuos iš pastarojo yra pasiskolinusi. Atsakovė ir jos atstovė teisme ieškinio taip pat nepripažino, patvirtino atsiliepime nurodytas aplinkybes. Pažymėjo, kad ieškinys atmestinas šiais motyvais: pirkti sodą norėjo ir jo ieškojo viena (atsakovė), su pardavėjais Leonora ir V. L. derėjosi ir užstatą jiems sumokėjo ji (atsakovė) viena iš savo asmeninių lėšų, o ieškovas elgėsi atsainiai, nurodydamas pardavėjams, kad tai atsakovė užsimanė pirkti šį sklypą; turtą ( sklypą su sodo nameliu) pagal ieškovo ginčijamą sandorį atsakovė O. D. įsigijo iš asmeninių lėšų (dirbo, turėjo sutaupytą indėlį ir kitų darbinių pajamų – tai patvirtina banko išrašai). Atsakovė teisme pripažino garso įraše užfiksuotą pokalbį, tai yra kad skolinosi iš ieškovo 4000Lt (2, b.l.82 kita lapo pusė ir b..l. 83 kita lapo pusė), tačiau nurodė, jog juos išleido pragyvenimui ir neigė, kad turtą įsigijo kartu su ieškovu. Nurodė, kad namelio pirkimui panaudojo savo asmenines lėšas: 3353Lt terminuotą indėlį ir 1799 Lt pervesti iš darbovietės (t2, b.l. 83). Nurodė, kad 4000Lt skolą ieškovui ji (atsakovė) grąžino 2013-11-19 (t.2, b.l. 93-94). Nurodė, kad ieškovas visą tą laiką, kai gyveno kartu, tik engė ją ir naudojosi jos turtu, bendro ūkio jie nevedė. Nurodė, kad ji sumokėjo 500 Lt už geodezinius planus, 20Lt už klijus, o ieškovas už : kambario langą 800Lt,virtuvės langą 400 Lt, indėklą kaminui 800 Lt, tualeto padarymas 250Lt, elektros skydinę pagal sąskaitą 440 Lt.(t.2,b.l.65).

4Trečiajam asmeniui L. L. apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (t.2, b.l.69) , pareiškimu (t.2, b.l.74) prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant , o ieškinį atmesti. Tretysis asmuo L. L. teisme nurodė (t.2, b.l.33 kita lapo pusė), kad prieš 10 metų ji davė skelbimą dėl sodo sklypo su nameliu pardavimo. Nurodė, kad atsakovė O. D. telefonu derėjosi dėl šio turto pirkimo (sakė, kad ji nori pirkti sodą), kartu su ja (L. L.) vyko į žemėtvarkos skyrių dėl dokumentų tvarkymo. Tačiau pirkimo-pardavimo procesas užsitęsė, nes žemėtvarkos skyriuje buvo ilgai, tai yra apie 2 mėnesius, tvarkomi dokumentai. Nurodė, kad ieškovą Z. S. matė viso du kartus: pirmą kartą ieškovas su atsakove kartu buvo atvykę į sodą (pasižiūrėti, - tuomet pardavėja ir nurodė parduodamo turto kainą – už 4000Lt, tačiau dėl pardavimo konkrečiai nesusitarė), antrąkart – jos darbovietėje ( parduotuvėje), kuomet atsakovė O. D., kurią atvežė ieškovas, sumokėjo 100 dolerių dydžio užstatą ir abidvi pasirašė raštelį dėl jo (užstato) sumokėjimo, o ieškovas šio proceso eigoje nedalyvavo - liko stovėti prie lango. Nurodė, kad O. D. viena sumokėjo už perkamą turtą 3600 Lt automobilyje prieš sutarties patvirtinimą notarų biure, po to viena sudarė notarinę pirkimo-pardavimo sutartį. Nurodė, kad sodo namelį pardavė ir realiai perdavė O. D., jokios skubos šio pardavimo procese nebuvo, nes dokumentus tvarkė net 2 mėnesius (t.2, b.l.34).

5Trečiajam asmeniui V. L. apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (t.2, b.l.70) , pareiškimu (t.2, b.l.75) prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, o ieškinį atmesti. Tretysis asmuo V. L. teisme nurodė (t.2, b.l.34), kad jis pažinojo ieškovą Z. S., tačiau pastarasis jokių derybų su juo dėl sodo pardavimo nevedė, nesiderėjo, pinigų nesiūlė, priešingai, ieškovui su atsakove atvykus į sodą, ieškovas Z. S. jam (liudytojui) sakė, kad „ji nori sodo“. Todėl jis (V. L.) su žmona suprato, kad būtent atsakovė O. D. perka sodo namelį. Apžiūros metu jiems pasakė pardavimo kainą – už 4000 Lt. Nurodė, kad būtent atsakovė O. D. su jo žmona L. L. derėjosi dėl sodo sklypo su nameliu pirkimo, žino, kad atsakovė davė sutuoktinei 100 dolerių užstatą. Sandorio sudarymas užtruko dėl dokumentų tvarkymo žemėtvarkos skyriuje, todėl jokios skubos pardavimo procese nebuvo, be to jis (liudytojas V. L.) su žmona L. L. tuo metu į užsienį nevyko ir išvykti neplanavo.

6Trečiajam asmeniui Marijampolės 3-ojo notarų biuro notarei Gintarė Strazdienei apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (t.2, b.l.71), pareiškimu (t.2, b.l.67) paršo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, atsiliepime (t.1, b.l.47) nurodo, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės, jog sandoris buvo apsimestinis ir kad juo buvo pridengtas kitas pirkėjas, jai (notarei) nėra, nebuvo ir negalėjo būti sudarant ir tvirtinant sandorį žinomos.

7Liudytoja K. L., kuri nuo 2006 m. gyvena viename bendrabutyje su atsakove, parodė (t.2, b.l.34 kita lapo pusė, 35), kad nėra mačiusi, jog ieškovas ir atsakovė ką nors darytų kartu kaip sugyventiniai. Parodė, kad ieškovas atvažiuodavo pas kaimynę O. D., dažnai girdėjosi pas juos barniai. Ieškovas palikdavo nešvarius rūbus, dažnai trenkdavo durimis ir išlėkdavo, o O. D., išėjusi iš buto, jo klausdavo ar šis paskambinsiąs jai. Iš to liudytoja suprato, kad O. D. kažko iš ieškovo tikėjosi, nes skalbdavo paliktus rūbus ir taip leidosi būti jo tarnaite .

8Liudytoja B. R., kuri taip pat yra atsakovės kaimynė nuo 1994 metų, parodė (t.2, b.l.35), kad ieškovas pastoviai pas O. D. negyveno : tik ateidavo ir išeidavo, ieškovas mėgdavo pabaliavoti, o sugrįžęs keldavo triukšmą. Matė, kad atsakovė O. D. šventes švęsdavo viena su dukromis, žino, kad O. D. viena išlaikė butą ir viena pirko maistą bei įvairius daiktus, bendro ūkio su ieškovu nevedė. Parodė, kad ieškovo ji jau nebemato nuo tada, kai išvyko į sodą.

9Liudytojas J. B., kuris yra sodo kaimynas (20 metrų atstumu), parodė (t.2, b.l.35 ir kita lapo pusė), kad matė, jog visus žemės darbus sode dirbo atsakovė O. D., o ieškovas iš šiferio statė pašiūrę malkoms bei tualetą, išgriovė kaminą, primetė geležų, sugadino ir įkišo vamzdį. Parodė, kad Z. S. niekada nelaikė sodo kaimynu, nes sodas priklauso O. D.. Parodė, kad, kai ieškovas būdavo prisigėręs, tai ten darėsi košmarai, o paskutiniu metu jis (liudytojas) buvo priėjęs jas gelbėti, policija į sodą buvo kviesta tris kartus dėl triukšmo. Z. S. matydavo sode, einantį į tualetą.

10Liudytoja A. D., kuri yra atsakovės dukra, parodė (t.2, b.l.35 kita lapo pusė), kad atsakovas gyveno pas juos bendrabutyje viename kambaryje, kuriame buvo dvi lovos ir į kurį jis vesdavosi draugus ir gerdavo. Ir nors ji su seserimi mamai sakydavo, kad nenori, jog pas juos gyventų ieškovas, tačiau pastarasis buvo toks kaip prielipa: gražiai pašneka ir vėl viskas gerai. Žino, kad ieškovas mamai pinigų neduodavo tik sau maisto nusipirkdavo, prie komunalinių mokesčių mokėjimo taip pat neprisidėjo. Žino, kad mama sodo namelį pirko už savo sutaupytus pinigus.

11Ieškinys atmestinas .

12Sandoris yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str.), tai yra asmens vidinės valios išorinė išraiška. Tam, kad galiotų tam tikras sandoris, jį sudariusių asmenų valia, išreikšta išorine išraiškos forma, turi atitikti jų vidinę valią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2208).

13Apsimestiniai sandoriai yra niekiniai, nes jie nesukuria jokių padarinių, išskyrus negaliojimo padarinius (CK 1.86 str., 1.87 str.). Jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės (CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 str. 2 d., CK 1.87 str. 1 d.). Tam reikia išsiaiškinti tikruosius šalių ketinimus ir motyvus, sudarant konkretų sandorį. Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010). Jeigu apsimestiniu sandoriu yra pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, šie asmenys, gindami savo teises gali panaudoti apsimetimo faktą prieš apsimestinio sandorio šalis (CK1.87 str.2 d.). Apsimestinis sandoris nuo tariamo sandorio skiriasi tuo, kad šalys iš tikrųjų sudaro du sandorius – apsimestinį, kuris yra sudaromas tik dėl akių, ir kitą sandorį, kurio pagrindu atsiranda šalių teisės ir pareigos. Tais atvejais, kai sutarties negaliojimo faktas nėra akivaizdus ir sutartį ginčija tik viena šalis, galioja bendros įrodinėjimo taisyklės. Tai reiškia, kad šalis, reikalaujanti sutartį pripažinti negaliojančia, privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimą (CPK 178 str.) ( LAT CBS teisėjų kolegijos 2003-01-20 nutartis c.b. Marijampolės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. UAB „ Kraitenė „, Nr.3K-3-62/2003 ). Pareigą įrodyti aplinkybę, kad faktiškai sandorį sudarė kitas asmuo nei tas, kuris nurodytas kaip sandorio šalis, turi asmuo, ginčijantis sandorį kaip apsimestinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-44/2011).

14Nagrinėjamoje byloje notarine 2003-06-02 pirkimo pardavimo, registro Nr.4843, sutartimi (t.1, b.l.8-12) tretieji asmenys (pardavėjai) L. L. ir V. L. pardavė atsakovei (pirkėjai) O. D. žemės sklypą su sodiniais ir želdiniais, su priklausiniais: pastatu-sodo pastatu, pastatu-šiltnamiu ir inžineriniais statiniais-įrenginiais (kiemo aikštelė, šulinys), esančius sodininkų bendrijoje „Tarpučiai“, Marijampolės m. ir sav., už 4000Lt, kuriuos pirkėja O. D. sumokėjo pardavėjams šios sutarties sudarymo dieną prieš sutarties pasirašymą. 2003-06-02 notariškai patvirtinu perdavimo-priėmimo aktu, registro Nr.4846 (t.1, b.l.13-14), tretieji asmenys (pardavėjai) 2003-06-02 pirkimo pardavimo sutartimi parduotą turtą perdavė atsakovei (pirkėjai) O. D., įsigytas turtas buvo įregistruotas O. D. vardu (t.1, b.l.32-34).

15Byloje iš ieškovo ir atsakovės aiškinimų, liudytojų K. L., B. R., A. D. parodymų nustatyta, kad ginčo sutarties sudarymo metu ieškovas gyveno pas atsakovę vieno kambario bute, esančiame Vytauto g. 43-401, Marijampolė (t.2, b.l.43) , kartu su dviem atsakovės dukromis. Tuo metu ieškovas turėjo kitą deklaruotą gyvenamąją vietą pas savo tėvus adresu Alytaus g. 2 / arba Kalvarijos g. 1, Marijampolė (t.1, b.l. 97, 98) , o nuo 2012-02-21 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu ieškovui nuosavybės teise priklauso 3/16 šio nekilnojamojo turto, esančio adresu Kalvarijos g.1 arba Alytaus g.2, Marijampolė (t.1, b.l.92-94).

16Esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; kt.).

17Iš atsakovės aiškinimo, trečiųjų asmenų (pardavėjų) L. L. ir V. L. paaiškinimų nustatyta, kad dėl pirkimo pardavimo sutarties sąlygų turinio bei pačios sutarties sudarymo derėjosi tik atsakovė O. D., tai yra: a) per skelbimus susirado pardavėjus, b) su pardavėjais bendravo ir aktyviai derėjosi, ieškovas tik atvežė atsakovę į vietą apžiūrėti pirktino objekto, o pats sudarytinos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis visiškai nesidomėjo, elgėsi indiferentiškai, o būtent - būsimam vienam iš sodo pardavėjų trečiajam asmeniui V. L. tik nurodydamas, jog tai atsakovė nori sodo; c) vėliau: ieškovas, atvežęs atsakovę į trečiojo asmens (pardavėjos) L. L. darbovietę (parduotuvėje) su užstatu, vėlgi , elgėsi kaip pašalinis, tai yra asmuo atlikęs vairuotojo funkciją, nes, atvežęs O. D., liko atsainiai stovėti prie lango, o atsakovė O. D. sumokėjo pardavėjai 100 dolerių užstatą ir abi su sodo pardavėja surašė užstato sumokėjimo/gavimo raštelį bei jį pasirašė. I. Z. S. ir jo atstovas šių aplinkybių neginčijo. Aukščiau nurodytos byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas iki ginčo sutarties sudarymo ir jos sudarymo metu ketinimo pirkti sodo žemės sklypą su nameliu ( priklausiniais) neturėjo tik vežiojo atsakovę, su kuria tuo metu gyveno, pastarajai siekiant susirasti ir nusipirkti tinkamą sodo namelį. Iš bylos duomenų ( t.2, b.l.87-91 – socialinio draudimo pažymėjimas; b.l. 49- O. D. sąskaitos išrašas 2002-08-01 – 2003-06-02 , 2003-03-03 indėlio suma iš sąskaitos 20073943042 – 3037,71Lt; b.l.92 - atsakovės sąskaitos Nr. 20073943042 (istorija) išrašo; t.1, b.l.70- O. D. sąskaitos išrašo 2003-05-19 – 2003-05-19) - nustatyta, kad ginčo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu 2013-06-02 atsakovė turėjo pakankamai asmeninių lėšų tokiam turtui įsigyti. Iš aukščiau nurodytų bylos duomenų, atsakovės aiškinimo, trečiųjų asmenų paaiškinimų, liudytojos A. D. parodymų, nustatyta, kad atsakovė ginčo sutartimi sodo sklypą su nameliu įsigijo už asmenines lėšas ir buvo faktinis bei tikrasis ginčo turto pirkėjas. Vienok, pirkimo metu (pragyvenimui) iš ieškovo atsakovė pasiskolino 4000Lt (t.1, b.l.108 ir t.2, b.l.81 ir b.l.6) ir paskolą 2013-11-19 ji grąžino ieškovui (t.2, b.l.93, 94). Iš atsakovės aiškinimo, liudytojos A. D. parodymų nustatyta, kad gyventi vieno kambario bute atsakovei su dviem dukromis ir ieškovu buvo itin ankšta, todėl ieškovas, atsakovei leidus, apsigyveno atsakovės įsigytam sodo namelyje ir jame gyveno. Dėl pasakyto spręstina, kad ieškovas neįrodė, kad 4000 Lt dydžio asmeninės lėšos buvo jo indėlis į ginčo nuosavybę, o ne paskola atsakovei. Kadangi ieškovas nepateikė įrodymų, kad ginčo 2003-06-02 pirkimo pardavimo sandoris buvo sudarytas kitam sandoriui pridengti, jis negali būti kvalifikuojamas kaip apsimestinis. Tokiu būdu ieškinys dėl pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia dalyje, kurioje nustatyta, kad atsakovė O. D. yra pirkėja ir šios sutarties šalimis pirkėjais nustatymo atitinkamai: 4/10 dalių nekilnojamojo turto pirkėją ieškovą Z. S. ir 6/10 dalių pirkėją O. D. atmestinas kaip nepagrįstas .

18Iš ieškovo atsakovei priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 1200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo (t.1, b.l.59 - pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 656437 ir b.l.79- pinigų priėmimo kvitas serija LAT Nr. 656440) (CPK 93 str. 1 d. , 98 str.) , o valstybei - išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą atlyginimas (t.1, b.l.1) (CPK 88 str. 1 d. 3 p.,96 str.).

19Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str., 270 str., 150 str. 2 d.

Nutarė

20Ieškinį atmesti .

21Priteisti iš ieškovo Z. S. atsakovei O. D. 1200Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo.

22Priteisti iš ieškovo Z. S. valstybės naudai 37,60 Lt (trisdešimt septynis litus 60 cnt.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo, sumokant VMI prie LR FM sąskaiton Nr. LT247300010112394300 Swedbank, AB, įmokos kodas 5660.

23Sprendimui įsiteisėjus panaikinti šio teismo 2013-05-15 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - areštą 0,0571 ha žemės sklypui, kurio unikalus Nr.1801-0011-0327, su želdiniais ir su priklausiniais: pastatu - sodo pastatu, unikalus Nr. 1898-5007-7015, pastatu - šiltnamiu, unikalus Nr. 1898-5007-7026, ir kitais statiniais (inžineriniais) - kiemo statiniais (kiemo aikštele, šuliniu), unikalus Nr. 1898-5007-7073, adresas nurodytas prašyme SB „Tarpučiai“, skl. 127, Marijampolės sav., adresas nurodytas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše - Marijampolės m., Meškučių 15-oji g. 11, registruotiems atsakovės O. D., a.k. ( - ) vardu, uždraudžiant atsakovei juos perleisti tretiesiems asmenims.

24Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresei Klimienė,... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu (t.2, b.l.1-4) ir jo atstovas teisme, prašė,... 3. Atsakovė atsiliepimu (t.2, b.l.11-14) prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 4. Trečiajam asmeniui L. L. apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai... 5. Trečiajam asmeniui V. L. apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai... 6. Trečiajam asmeniui Marijampolės 3-ojo notarų biuro notarei Gintarė... 7. Liudytoja K. L., kuri nuo 2006 m. gyvena viename bendrabutyje su atsakove,... 8. Liudytoja B. R., kuri taip pat yra atsakovės kaimynė nuo 1994 metų, parodė... 9. Liudytojas J. B., kuris yra sodo kaimynas (20 metrų atstumu), parodė (t.2,... 10. Liudytoja A. D., kuri yra atsakovės dukra, parodė (t.2, b.l.35 kita lapo... 11. Ieškinys atmestinas .... 12. Sandoris yra asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba... 13. Apsimestiniai sandoriai yra niekiniai, nes jie nesukuria jokių padarinių,... 14. Nagrinėjamoje byloje notarine 2003-06-02 pirkimo pardavimo, registro Nr.4843,... 15. Byloje iš ieškovo ir atsakovės aiškinimų, liudytojų K. L., B. R., A. D.... 16. Esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties... 17. Iš atsakovės aiškinimo, trečiųjų asmenų (pardavėjų) L. L. ir V. L.... 18. Iš ieškovo atsakovei priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra... 19. Teismas , vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 14 str., 260 str.,... 20. Ieškinį atmesti .... 21. Priteisti iš ieškovo Z. S. atsakovei O. D. 1200Lt (vieną tūkstantį du... 22. Priteisti iš ieškovo Z. S. valstybės naudai 37,60 Lt (trisdešimt septynis... 23. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti šio teismo 2013-05-15 nutartimi taikytą... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas...