Byla 2A-1308-527/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Cirulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nerijaus Meilučio ir Rūtos Palubinskaitės, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės UAB „Akseleracija“ atstovės advokatės Eglės Arlauskytės apeliacinį skundą dėl 2015 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-760-944/2015 pagal ieškovės „DNSB Kovo 11–osios ( - )“ ieškinį atsakovei UAB „Akseleracija“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė „DNSB Kovo 11–osios ( - )“ (toliau – ieškovė arba Bendrija) ieškinyje (t. 1, b. l. 3–7) ir dublike (1 t., b,. l. 85–88) prašė priteisti iš atsakovės, kuriai priklauso negyvenamosios (administracinės) patalpos Kovo 11-osios g. ( - ), 24 825,69 Lt skolą, 6 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad šių patalpų buvęs savininkas UAB ,,Svarbūs sprendimai“, o po to ir atsakovė, 2012-04-11 įsigijusi tas patalpas, trukdė Bendrijai vykdyti renovacijos darbus, dėl ko Bendrija, prašydama pripažinti neteisėtu UAB ,,Svarbūs sprendimai“ ir UAB ,,Akseleracija“ atsisakymą leisti vykdyti renovacijos darbus, kreipėsi į teismą (c. b. Nr. 1583-528/2014), kuris 2014-02-21 sprendimu ieškinį patenkino. Iki tol Bendrija buvo įgyvendinusi beveik visą rekonstrukcijos projektą, išskyrus darbus atsakovės patalpų ribose (langų keitimas, balkonų įstiklinimas, balkono ir sienų apdaila bei šiltinimas). Kadangi šios patalpos buvo savavališkai pertvarkytos, t. y. dviejų balkonų vietoje buvo padarytas įėjimas į patalpas, uždėtos grotos, Bendrijai sutikus, kad atsakovė įteisintų savavališką statybą, reikėjo keisti rekonstrukcijos techninį projektą, kam turėta 49 651,38 Lt papildomų išlaidų renovacijos užbaigimui. Bendrija, turėjusi investicinį projektą įvykdyti per 2 m. (bet ne ilgiau kaip per 3 m.), įvykdė beveik visą renovacijos projektą dar 2008 m., tačiau buvęs patalpų savininkas UAB ,,Svarbūs sprendimai“ nemokėjo pradinio įnašo ir kitų įmokų bei neleido jo patalpų ribose vykdyti darbų, dėl ko ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos iš UAB ,,Svarbūs sprendimai“ priteisimo (c. b. Nr. 2-418-199/2011, kurioje UAB ,,Svarbūs sprendimai“ priešieškiniu prašė renovaciją pripažinti neteisėta ir panaikinti statybos leidimą bei kaip laikinąją apsaugos priemonę prašė sustabdyti renovacijos vykdymą). Bendrijai 2007 m. priėmus sprendimą įgyvendinti investicinį projektą, 50 proc. valstybės parama buvo taikoma ir investicijų daliai, tenkančiai negyvenamosioms patalpoms, tačiau Bendrija 2014-03-03 raštu buvo informuota, kad atskira parama už baigiamųjų darbų techninį projektą ir išlaidoms, susijusioms su Namo pridavimu valstybinei komisijai, nebus teikiama. Kadangi valstybės parama nebeteikiama investicijų daliai, tenkančiai negyvenamosioms patalpoms, o taip pat todėl, kad buvo pažeistas investicinio projekto įgyvendinimo laikotarpis bei reikalavimas visas priemones įgyvendinti viena sutartimi, renovacijos užbaigimui išleistos 49 651,38 Lt sumos pusę Bendrija, vadovaudamasi CK 4.83–4.85 straipsniais, prašo priteisti iš atsakovės, dėl kurios neteisėtų veiksmų (vilkinimo ir trukdymo užbaigti renovaciją laiku), Bendrija neteko šioje dalyje valstybės finansavimo.

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 73–77) ir triplike (1 t., b. l. 113–116) prašė ieškinį atmesti, priteisti 2 700 Lt bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodė, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, todėl namo renovacijos užbaigimo darbų išlaidos, kurios nėra dengiamos valstybės parama, turi būti paskirstytos kiekvienam iš bendraturčių proporcingai jo daliai (atsakovei tenkanti dalis sudaro tik 6,32 procento viso ploto). Bendrijos narių susirinkimas, kuriame buvo nutarta 50 proc. sumos finansuoti iš atsakovės, yra neteisėtas, nes jame dalyvavo mažiau kaip pusė Bendrijos narių, be to, priimtas nutarimas, laikytinas sandoriu CK 1.63 str. prasme, prieštarauja CK 4.76 ir 4.82 str. nuostatoms, todėl yra niekinis ir negalioja. Užsitęsęs šalių bylinėjimasis, susijęs su vykdoma renovacija, dėl kurio kaltę ieškovė nepagrįstai bando primesti atsakovei, niekaip neturėjo įtakos tam, kad 2008-03-30 pasikeitus teisiniam reguliavimui dėl valstybės pramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo, pagal kurį nuo 2008 m. valstybės parama neteikiama investicijų daliai, tenkančiai negyvenamosioms patalpoms, Bendrija neteko valstybės paramos. Teisminiai procesai su atsakove negalėjo turėti įtakos paramos skyrimui, nes: 1) bylinėjimąsi inicijavo pati ieškovė; 2) visos ginčo šalys vienodai atsakingos už tai, kad savo ginčus sprendė teisme; 3) atsakovė ginčo patalpų savininke tapo tik nuo 2012-04-11, kai tuo tarpu renovacija turėjo būti pabaigta iki 2011 m.; 4) 2013-06-05 susitarimu, kuriuo šalys susitarė bylinėjimąsi baigti taikos sutartimi, Bendrija įsipareigojo nereikšti jokių pretenzijų ir reikalavimų dėl užsitęsusios namo renovacijos bei iš to kylančių ar su tuo susijusių jokių kitų reikalavimų, kas rodo Bendrijos nesąžiningumą pareiškus ieškinį. Papildomų renovacijos užbaigimo darbų kaina buvo nepagrįstai perkelta ir paskirstyta namo bendrasavininkiams, tokiu būdu juos apmokestinant dvigubai, kadangi renovacijos užbaigimo darbai buvo visos renovacijos darbų dalis, o jų kaina turėjo būti ir buvo įskaičiuota į bendrą renovacijos darbų kainą, o kartu ir į Bendrijos dengiamą kainos dalį (į 1 077 084,75 Lt), kuri privalėjo būti išskaičiuota. Ieškovė nepagrindė projektavimo paslaugų pirkimo 2014-01-09 teisėtumo ir pagrindo namo savininkams išdalyti šių paslaugų sumą, be to, nepateikė pirkimų komisijos protokolo, pagrindžiančio, kad nustatyta tvarka buvo pritarta ir techninės priežiūros paslaugų bei kadastrinių matavimų paslaugų pirkimui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. sausio 30 d. sprendimu (t. 2, b. l. 19–23) ieškinį tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovės 7 190,02 Eur (24 825,69 Lt) žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-17) nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 215,77 Eur (745 Lt) žyminį mokestį už ieškinį ir 289,62 Eur (1 000 Lt) išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

7Teismas nustatė, kad ieškovės 2007-03-19 visuotiniame susirinkime buvo nuspręsta atlikti Namo renovaciją, grąžintiną paskolos sumą renovacijai paskirstyti kiekvienam butui ir negyvenamųjų patalpų savininkams proporcingai pagal šildomą plotą (b. l. 11–10), tačiau teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-418-199/2011 sustabdžius Namo renovacijos darbus, pasibaigus teisminiams procesams ieškovė ėmėsi veiksmų užbaigti nebaigtus renovacijos darbus pagal 2014-01-09 projektavimo darbų sutarčių pagrindu UAB „A3 studija“ parengtus Namo išorės rekonstravimo darbo ir techninį projektus nebaigtiems statybos darbams pagal statybos leidimą Nr. 38-3GR601-546/1 atlikti, pagal 2014-04-28 paslaugos teikimo sutartį Nr. 2014/04/28 su A. M. vykdyti statybos techninės priežiūros paslaugas pagal 2014-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastrinių duomenų nustatymo (tikslinimo) sutartį Nr. 2. Iš viso ieškovė turėjo 49 651,38 Lt papildomų išlaidų renovacijos užbaigimui (b. l. 92–106). Ieškovė ieškinį grindė neteisėtais atsakovės veiksmais – kad atsakovė trukdė, neleido atlikti renovacijos darbų jos patalpose, todėl ieškovei reikėjo pradėti teisminius procesus dėl leidimo užbaigti darbus be atsakovės sutikimo, o, pasikeitus teisiniam reglamentavimui, ieškovė neteko teisės į valstybės paramą. Kadangi atsakovė ginčo patalpas įsigijo tik 2012-04-11, todėl tik nuo šio momento teismas vertino jos elgesį ir jo sukeltas teisines pasekmes. Renovacijos darbus pradėjus 2007 m. galiojusi 2004-09-23 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1213 „Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos“ redakcija nenumatė išimties, kad valstybės parama negali būti skiriama investicijų daliai, tenkančiai negyvenamosioms (prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos paskirties) patalpoms. Nuostatos, susijusios su valstybės paramos ribojimu, šio nutarimo redakcijose atsirado nuo 2008-03-05. Kadangi Namo modernizavimo programa buvo paruošta 2007 m., todėl patalpų Nr. 102 savininkui UAB ,,Svarbūs sprendimai“, kaip visiems šio namo gyventojams, buvo skiriama 50 proc. valstybės parama. Dėl kilusių Bendrijos ir patalpų Nr. 102 buvusio savininko UAB „Svarbūs sprendimai“ teisminių ginčų renovacijos darbai užsitęsė, tačiau terminas darbams užbaigti buvo pratęstas iki 2013-12-30 (b. l. 151), t. y., kai ginčo patalpos jau priklausė atsakovei. Atsakovei įsigijus patalpas Nr. 102 iš UAB „Svarbūs sprendimai“, buvo pradėtos civ. bylos dėl leidimo įsiteisinti savavališką statybą (Nr. 2-1922-429/2013), dėl leidimo baigti renovacijos darbus be atsakovės sutikimo (Nr. 2-1583-528/2014). 2013-06-05 sudarius šalių susitarimą dėl teisminių ginčų ir jų baigimo (b. l. 53), ieškovė davė sutikimą įteisinti savavališką statybą, todėl byla Nr. 2-1922-429/2013 buvo baigta taikos sutartimi, tačiau, atsakovei nesudarius taikos sutarties byloje Nr. 2-1583-528/2014, byla išnagrinėta tik 2014-02-21 sprendimu, t. y. tuo metu Agentūros nustatytas terminas baigti renovaciją (iki 2013-12-30) pasibaigė. Vėliau Agentūra 2013-11-25 raštu nurodė, kad taikyti kitos tvarkos, pagal kurią 2007-09-17 buvo suderintas Namo atnaujinimo projektas, nėra juridinio pagrindo, bei patvirtino, kad parama nėra teikiama investicijų daliai, tenkančiai negyvenamosios patalpoms (t. 1, b. l. 52); 2014-03-03 raštu nurodė, kad atskira parama už baigiamųjų darbų techninį projektą neteikiama bei nefinansuojamos Bendrijos išlaidos, susijusios dėl Namo modernizavimo pridavimo valstybinei komisijai (t. 1, b. l. 51); 2014-03-14 raštu nurodė, kad projektas turi būti įgyvendintas iki 2014-07-01, priešingu atveju Agentūra svarstys dėl išmokėtų lėšų grąžinimo (b. l. 50). Teismas nurodė, kad neteisėti veiksmai yra bendrojo pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 str.). Ieškovė nuolat kreipėsi į atsakovės vadovą dėl renovacijos darbų (t. 1, b. l. 146, 147, 149), buvo priversta teisme ginti savo teises dėl renovacijos užbaigimo. Teismo nuomone, CK 6.246 str. įtvirtintą pareigą atsakovė pažeidė, t. y. ieškovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis įrodė, atsakovės veiksmų neteisėtumą. Pripažinus atsakovės veiksmus neteisėtais, kaltė yra preziumuojama. Šios prezumpcijos atsakovė nepaneigė. Nuo renovacijos darbų pradžios keitėsi rangovai, t. y. konkursą atlikti renovacijos darbus laimėjusiai UAB „Algerta“ Kauno apygardos teismas 2010-06-18 nutartimi iškėlė bankroto bylą, 2012-03-29 pasirašyta sutartis dėl darbų atlikimo su UAB „Vardona“, kuriai 2013-07-10 pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka. Pastarasis rangovas negalėjo užbaigti rangos darbų patalpose Nr. 102, nes nebuvo įleistas (b. l. 152). Dėl šių aplinkybių ieškovė turėjo imtis veiksmų dėl likusių darbų užbaigimo. Dėl renovacijos darbų užbaigimo, sutarčių sudarymo yra Bendrijos visuotinio narių susirinkimo pritarimas, byloje nėra pareikštas reikalavimas pripažinti šiuos nutarimus negaliojančiais, todėl jie laikytini teisėtais ir pagrįstais. Teismas sprendė, kad dėl užsitęsusios renovacijos proceso ir dėl pasikeitusios teisinio reglamentavimo ieškovė neteko teisės į pusės lėšų, t. y. 24 825,69 Lt, valstybės paramą. Šiuos nuostolius teismas laikė pagrįstais, realiais ir ieškovės įrodytais. Teismo nuomone, atsakovės veiksmai, susiję su renovacijos procesu, sąlygojo žalos atsiradimą, nes pasikeitus teisiniam reglamentavimui ieškovė prarado teisę dalį savo išlaidų padengti iš gaunamos valstybės paramos, t. y. atsakovės veiksmai turėjo teisiškai reikšmingą priežastinį ryšį tarp ieškovės negautos naudos ir atsakovės veiksmų.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovė apeliaciniame skunde (t. 2, b. l. 29–37) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-01-30 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti.

10Dėl neteisėtų atsakovės veiksmų ir kaltės nebuvimo

11Teismas akivaizdžiai teisiškai nepagrįstai ir net nelogiškai atsakovės neteisėtais veiksmais įvardina visiškai nesukonkretintą trukdymą/neleidimą ieškovei atlikti renovaciją bei atsakovės dalyvavimą teisminiuose procesuose su ieškove, taip neva atsakovei trukdant ieškovei tęsti renovacijos darbus.

12Pirma, nors teismas nurodo, jog į teismą kreiptis buvo priversta ieškovė, tačiau c. b. Nr. 2-1922-429/2013 buvo inicijuota ne ieškovės, bet atsakovės.

13Antra, teismo nuomone, tarp šalių užsitęsę teismo procesai lėmė žalos ieškovei atsiradimą. Kadangi teisė į teisminę gynybą įtvirtinta LR Konstitucijos 30 str., nepriklausomai nuo to, ar šalis kreipiasi į teismą siekdama apginti savo teises, ar ginasi teisme nuo kitos šalies reikalavimų, taip pat nepriklausomai nuo to, kas laimi bylą, dalyvavimas teisme savaime nelaikytina neteisėtais veiksmais. Negalima vien dėl neišvengiamo teisminio proceso vykimo ar užsitęsimo proceso šalį laikyti įvykdžius neteisėtus veiksmus, nors jų veikimas tepasireiškė kaip dalyvavimas bylose. Vadovaujantis priešinga logika, visus asmenis, kurie savo teises gina teisme, galima laikyti atlikusiais neteisėtus veiksmus CK 6.246 str. prasme. Teismas dėl tariamo trukdymo atlikti renovacijos darbus kilusias neigiamas pasekmes išimtinai priskyrė atsakovei, nors prieš tai buvęs patalpų savininkas UAB „Svarbūs sprendimai“ c. b. Nr. 2-1583-528/2014, kuria teismas rėmėsi kaip neteisėtų veiksmų įrodymu, kartu su apeliante buvo bendraatsakovu, o ieškovė prašė UAB „Svarbūs sprendimai“ atsisakymą leisti vykdyti renovaciją pripažinti neteisėtu ir pripažinti jai teisę užbaigti Namo renovaciją be jo sutikimo. Vadovaujantis teismo logika, dėl bylos Nr. 2-1583-528/2014 nagrinėjimo ir atsisakymo duoti sutikimą renovacijai kilusios neigiamos pasekmės (žala) turėtų būti priskiriama ir dalinama tarp UAB „Svarbūs sprendimai“ ir atsakovės, tačiau šiuo atveju teismas atsakomybę perkėlė išimtinai tik atsakovei, o UAB „Svarbūs sprendimai“ net nebuvo įtrauktas į bylą, todėl teismo sprendimas yra visiškai nepagrįstas apelianto civilinės atsakomybės atžvilgiu ir pažeidžia procesinės teisės normas dėl trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą.

14Trečia, kaip nurodo LAT 2014-07-03 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-369/2014, „remiantis CK 6.246 straipsniu, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi neteisėtumas bendriausia prasme suprantamas kaip asmens elgesio neatitiktis teisei“. Atitinkamai jokie konkrečiai neįvardinti atsakovės veiksmai, neva pasireiškę trukdymu atlikti renovacijos darbus, taip pat jos pasinaudojimas suteikta teise kreiptis į teismą teisminės gynybos ar dalyvavimas teisminiuose procesuose, vien jau vadovaujantis šia teismo praktika ir remiantis lingvistiniu bei loginiu teisės aiškinimo metodais negali būti laikomi teisės neatitinkančiu elgesiu.

15Ketvirta, tai, kad 2013-06-05 buvo sudarytas šalių susitarimas dėl teisminių ginčų ir jų baigimo, o civ. b. Nr. 2-1922-429/2013 buvo baigta šalių taikos sutartimi, rodo, kad į teismo procesą vietoje UAB „Svarbūs sprendimai“ įstojus atsakovei, šalių ginčas buvo sprendžiamas nuolaidų būdu, kas aiškiai įrodo atsakovės gerą valią ir siekį nesutarimus spręsti operatyviai ir taikiai. Tuo tarpu teismo išvada, neva atsakovei nesudarius taikos sutarties kitoje byloje užsitęsė bylos nagrinėjimas, yra akivaizdžiai šališka, neobjektyvi ir netgi nepagrįsta, nes taikos sutarties sudarymas yra šalių teisė, bet ne pareiga (CPK 42 str.), o, remiantis šalių lygiateisiškumo principu, tokia teisė yra nustatyta ir ieškovei, ir atsakovei lygiavertiškai. Galiausiai, visiškai nesvarbu, kuri šalis atsisakė sudaryti sutartį, nes tai yra abiejų šalių valios suderinamumo aktas, kurio nesant negalimas sutarties sudarymas. Jeigu ieškovė nesutiko su atsakovės siūlomomis sąlygomis arba pati siūlė atsakovei nepriimtinas sąlygas, nėra pagrindo šalį laikyti „kalta“ dėl tokio atsisakymo, juolab, kad taikos sutartis turi atitikti abiejų šalių teisėtus interesus. Visiškai neaišku, kokiu teisiniu pagrindu teismas atsisakymą sudaryti taikos sutartį laiko atsakovės neteisėtais veiksmais.

16Penkta, 2013-06-05 šalių susitarimo 6 punkte ieškovė įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų ir reikalavimų dėl užsitęsusios namo renovacijos bei iš to kylančių ar su tuo susijusių jokių kitų reikalavimų (b. l. 53). Susitarimas yra galiojantis ir nenuginčytas, taigi jis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Jeigu ieškovė turėjo pretenzijų atsakovei dėl 2013-06-05 susitarimo nevykdymo, reikalavimai turėjo būti reiškiami būtent susitarimo tariamo pažeidimo pagrindu, tačiau Pretenzijų dėl to ieškovė nereiškė, ieškinio susitarimo pažeidimu negrindė. Esant rašytiniam ieškovės patvirtinimui, jog ji neturi pretenzijų dėl renovacijos darbų atlikimo laiko (užsitęsusios namo renovacijos), nebuvo pagrindo tenkinti ieškinio dėl neva neteisėtų atsakovės veiksmų atsisakant leisti atlikti renovacijos darbus.

17Teismas motyvavo išimtinai ieškovės argumentais, nevertindamas jų atsakovės kontrargumentų kontekste ir jų neanalizavęs. Teismas ginčą sprendė neprofesionaliai, padarė nelogiškas ir nei faktiškai, nei teisiškai nepagrįstas išvadas. Nesant būtinų civilinės atsakomybės sąlygų – atsakovės neteisėtų veiksmų ir kaltės, negali kilti ir civilinė atsakomybė, teismo sprendimas, kuriame konstatuojama priešingai, laikytinas neteisingu ir neteisėtu.

18Dėl žalos fakto ir dydžio nustatymo. Negautomis pajamomis teismas laikė pusę papildomų renovacijos užbaigimui ieškovės patirtų išlaidų, netgi nesigilindamas į šios sumos pagrįstumą ir apskritai nenustatęs, kokio dydžio paramą ieškovė būtų gavusi. Teismas visiškai nevertino atsakovės argumentų dėl renovacijos užbaigimo darbų išlaidų susidarymo.

19Pirma, remiantis CK 4.82 str. 1 d., butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Be to, analogiškos pozicijos dėl išlaidų paskirstymo laikomasi ir teismų praktikoje (2009-11-27 LAT nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009; 2014-07-10 Kauno apygardos teismo nutartis c. b. Nr. 2A-1575-657/2014). Remiantis tokiu reguliavimu, Namo renovacijos užbaigimo darbų išlaidos, kurios nedengia valstybės parama, paskirstytinos kiekvienam iš bendraturčių proporcingai jo daliai pagal kiekvieno iš jų nuosavybės teise valdomą plotą renovuojamame name, t. y. kaip ir buvo išdalinta ir 1 077 084,75 Lt renovacijos projekto kaina. Tuo tarpu ieškovė, iš esmės pažeisdama nurodytas imperatyvias įstatymo nuostatas, savavališkai ir visiškai nepagrįstai, nenurodydama jokios teisės normos, renovavimo darbų pabaigimo išlaidas išdalinamo lygiomis dalimis (po 24 825,69 Lt) tarp Bendrijos ir atsakovės.

20Antra, teismo teiginys neva „kiti šalių nurodyti argumentai, susiję su dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimu, neturi reikšmės kvalifikuojant šalių tarpusavio teisinius santykius, todėl teismas dėl jų nepasisako“, yra nesuvokiamas, kadangi būtent tinkamas šių teisės normų pritaikymas lemia žalos dydžio nustatymą. Ieškovė teigia, kad neva šios renovacijos darbų išlaidos atsirado todėl, kad atsakovė trukdė jai vykdyti namo renovacijos darbus ir dėl to šie darbai buvo sustabdyti bei neatlikti savalaikiai pagal renovacijos planą. Iš to akivaizdu, kad ginčo darbai buvo visos renovacijos darbų dalis, o jų atlikimo kaina turėjo būti ir buvo įskaičiuota į bendrą renovacijos darbų kainą, o kartu ir į Bendrijos dengiamą kainos dalį (į 1 077 084,75 Lt sumą). Akivaizdu, kad pirminiame renovacijos etape atliktų darbų apimtis ir atitinkamai jų kaina (butų ir kitų patalpų savininkams tenkanti 1 077 084,75 Lt renovacijos darbų kainos dalis) turėjo būti sumažinta dėl neva atsakovės kaltės neatliktų ginčo darbų dalimi ir kaina (ieškovės nurodyta 49 654,38 Lt suma). Byloje nėra duomenų apie šios sumos išskaičiavimą iš bendros renovacijos darbų kainos ir jos atitinkamą sumažinimą atsakovei. Kadangi renovacijos užbaigimo darbų (ginčo darbų) kaina jau buvo padalinta atliekant renovacijos darbus pirmame etape, ieškovė nepagrįstai siekia už šiuos darbus ir susijusias paslaugas apmokestinti dvigubai. Kadangi pagal CK 1.80 str. 1 d. imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, ieškovės protokolai, pagal kuriuos buvo priimti Bendrijos narių ir visų gyventojų sprendimai dėl papildomų renovacijos užbaigimo darbų pirkimo ir jų išlaidų nustatymo, laikytini niekiniais ne tik dėl to, kad buvo priimti neteisėtai, bet ir dėl jo turinio neatitikimo teisės aktų nuostatoms. Privačių asmenų priimtas sprendimas išlaidas paskirstyti po 50 proc. ieškovei ir kitiems namo gyventojams kartu prieštarauja imperatyvioms CK normos, reglamentuojančioms bendrosios nuosavybės objektų išlaikymą. Teismas tai ignoravo, kas daro sprendimą neobjektyviu, nepagrįstu ir akivaizdžiai neteisingu. Nesuvokiamas teismo argumentas, kad byloje nepareikštas reikalavimas pripažinti nutarimus dėl renovacijos darbų užbaigimo, sutarčių sudarymo, Bendrijos visuotinio narių susirinkimo pritarimo, todėl jie laikytini teisėtais ir pagrįstais. Teismui nepripažįstant aktų ar sandorių neteisėtais vien tuo pagrindu, kad niekas teisme jų neginčijo, ir netgi laikant tokius sandorius teisėtais, tuo pažeidžiamas civilinio proceso ir konstitucinis principai, kad teismai vykdo teisingumą ir imperatyvioms įstatymo normoms priešingą sandorį vertina kaip niekinį ex officio (CPK 6 str.; LR Konstitucijos 109 str.).

21Trečia, į bylą nepateikta rašytinių įrodymų, kad ieškovei iš tiesų būtų finansuota renovacijos užbaigimui skirtų lėšų suma, t. y. 49 651,38 Lt ar bent pusė šios sumos, o ieškovės pateikti dokumentai tenurodo, kad Agentūra sutiko pratęsti renovacijos atlikimo terminą, tačiau ne, kad būtų finansuojama bet kokia patirta renovacijos užbaigimo darbų kaina.

22Dėl priežastinio ryšio nebuvimo.

23Pirma, teismas nepagrįstai priežastiniu ryšiu laiko tai, jog dėl atsakovės veiksmų užsitęsusio šalių bylinėjimosi pasikeitė teisinis reglamentavimas dėl valstybės paramos ir ieškovė prarado teisę dalį išlaidų padengti iš gaunamos valstybės paramos. Kadangi atsakovė buto savininke tapo tik nuo 2012-04-11, o nuostatos, susijusios su valstybės paramos ribojimu, šio nutarimo redakcijose atsirado nuo 2008-03-05, tai reiškia, kad ši nuostata galiojo dar iki atsakovė įsigijo patalpas ir iki bylų dėl renovacijos darbų užvedimo teisme. Todėl bylos su atsakove vedimas teisme negalėjo turėti jokios įtakos investicijų paramos tariamam praradimui, nes šios investicijos ir taip nebuvo kompensuojamos pagal esamą reglamentavimą. Taigi jokie atsakovės veiksmai, juolab daug vėlesnis dalyvavimas teismo procesuose su ieškove, negalėjo daryti įtakos tam, kad užsitęsė Namo renovacijos atlikimo darbai ir to pasekmėje neva pasikeitė teisinis reglamentavimas dėl valstybės paramos skyrimo dydžio. Atitinkamai nėra jokio priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ir dėl minėto LR Vyriausybės nutarimo neva ieškovei kilusios žalos (valstybės nefinansuojamos renovacijos lėšų dalies). Be to, į bylą nepateikta jokio rašytinio įrodymo, kad ieškovei iš tiesų būtų finansuota renovacijos užbaigimui skirtų lėšų suma, t. y. 49 651,38 Lt ar bent pusė šios sumos. Nors pagal LAT praktiką „negautos pajamos turi būti įrodytos su pagrįstu tikrumu, jog atsakovės veiksmai lėmė ieškovo ateities įplaukų praradimą", šiuo atveju nėra įrodytas reikalaujamas pagrįstas tikrumas. Atitinkamai nėra pagrindo daryti prielaidą buvus priežastinį ryšį tarp atsakovės veiksmų ir garantuoto ieškovės 49 651,38 Lt ar pusės šių lėšų gavimo.

24Antra, teismas, darydamas išvadą apie netiesioginio priežastinio ryšio egzistavimą tarp atsakovės veiksmų ir ieškovės tariamai patirtos žalos, sprendime ne dėsto argumentuotą įrodymais ir teisės normomis pagrįstą poziciją, bet remiasi abstrakčiomis sąvokomis, kad „atsakovės veiksmai susiję su renovacijos procesu“. Pats nesugebėdamas įvardinti konkrečių veiksmų teismas negali daryti išvados apie šių veiksmų ir ieškovės įrodinėtos žalos neatsiejamumą.

25Trečia, teismas nenurodė, kuo remiantis daro išvadą apie priežastinio ryšio tarp būtent pusės renovacijos užbaigimo darbų išlaidų sumos, kaip žalos, ir atsakovės veiksmų (nesukonkretizuotų!) nustatymą. Teismas nepagrindė, kokia yra ta dalis, į kurią ieškovė parado teisę savo išlaidų padengti iš gaunamos valstybės paramos, kuri šiuo atveju yra laikytina viena iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų (žala). Taigi, atitinkamai, objektyviai nėra galima išvada apie priežastinio ryšio įrodymą, o jo nesant nėra ir visų civilinės atsakomybės sąlygų, dėl ko teismo sprendimas, konstatavęs priešingai, laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu.

26Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 2, b. l.54–58) prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas teisingai nustatė, kad Bendrija renovacijos darbus Name pradėjo 2007 m., tačiau negalėjo laiku įvykdyti renovacijos darbų dėl buvusio patalpų Nr. 102 savininko UAB „Svarbūs sprendimai“ veiksmų, t. y. neleidžiant vykdyti renovacijos darbų, o taip pat, kad atsakovei įsigijus šias patalpas situacija nepasikeitė. Tarp šalių tęsėsi ginčai dėl renovacijos darbų užbaigimo be atsakovės sutikimo (c. b. Nr. 2-1583-528/2014) ir dėl savavalinės statybos įteisinimo (c. b. Nr. 2-1922-429/2013). Nors byla Nr. 2-1583-528/2014 buvo pradėta anksčiau, nei atsakovė tapo patalpų savininke, tačiau ir atsakovė toliau neleido ieškovei užbaigti renovacijos darbų. Teismas teisingai svarbia aplinkybe laikė tai, jog 2013-06-05 buvo sudarytas šalių susitarimas dėl teisminių ginčų ir jų baigimo (b. l. 53), kurio pagrindu ieškovė davė sutikimą įteisinti savavališką statybą, todėl c. b. Nr. 2-1922-429/2013 buvo baigta taikos sutartimi, tačiau atsakovė nesudarė taikos sutarties c. b. Nr. 2-1583-528/2014, kuri buvo išnagrinėta tik 2014-02-21 sprendimu, t. y. tuo metu Agentūros nustatytas terminas baigti renovaciją (iki 2013-12-30) pasibaigė. Sprendime Nr. 2-1583-528/2014 atsakovės atsisakymas leisti vykdyti Namo renovaciją buvo laikytas neteisėtu, o ieškovei pripažintina teisė užbaigti Namo renovaciją be atsakovės sutikimo, taip pat atsakovė buvo įpareigota netrukdyti ieškovei vykdyti Namo renovacijos darbų. Taigi, atsakovės neteisėti veiksmai – neteisėtas trukdymas vykdyti namo renovacijos darbus – yra konstatuotas įsiteisėjusiame teismo sprendime, todėl, sprendžiant dėl atsakovės veiksmų neteisėtumo, teismas pagrįstai rėmėsi Kauno apylinkės teismo sprendimu c. b. Nr. 2-1583-528/2014. Esant nustatytiems atsakovės neteisėtiems veiksmams, žalos padarymo faktui ir dydžiui bei priežastiniam ryšiui, atsakovei nepaneigus kaltės prezumpcijos, teismas pagrįstai atsakovei taikė civilinę atsakomybę. Taip pat nepagrįstas apeliantės argumentas, kad teismas atsakomybę už žalą perkėlė išimtinai atsakovei, nors atsakovu c. b. Nr. 2-1583-528/2014 buvo ir buvęs patalpų savininkas UAB „Svarbūs sprendimai“, kadangi, atsakovei tapus patalpų savininke, sprendimas leisti ar neleisti vykdyti renovacijos darbus išimtinai priklausė nuo atsakovės, kaip patalpų savininkės, valios.

27Pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintų Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodinių reikalavimų 26 punktą Investicijų projekte numatytos valstybės remiamos priemonės turi būti įgyvendintos ne ilgiau kaip per dvejus metus nuo paramos teikimo sutarties pasirašymo dienos. Pagal šių reikalavimų 59 punktą Valstybės parama nemokama, kai projekto administratorius, įgyvendindamas investicijų projektą, pažeidė Taisyklių, Metodinių reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas (59.2) arba kai investicijų projektas ar jo dalis nėra įgyvendinama pagal paramos teikimo sutartyje (jos priede) nustatytą grafiką (59.5). Faktiškai Bendrija turėjo įvykdyti investicinį planą per 2 metus (bet ne ilgiau nei per 3 metus). Bendrija įvykdė beveik visą renovacijos projektą dar 2008 m., tačiau buvęs patalpų savininkas, iš kurio atsakovė įsigijo patalpas, atsisakė mokėti pradinį įnašą už renovaciją ir kitas įmokas už renovaciją bei neleido jo patalpų ribose vykdyti renovacijos darbų. Bendrija kreipėsi į teismą dėl skolos iš UAB „Svarbūs sprendimai“ priteisimo (c. b. Nr. 2-418-199/2011) bei su ieškiniu pripažinti neteisėtu UAB „Svarbūs sprendimai“ ir atsakovės atsisakymą leisti Bendrijai vykdyti Namo renovacijos darbus ir teisės užbaigti namo renovaciją be jų bei įpareigojimo atsakovei netrukdyti ieškovei vykdyti Namo renovacijos darbus (c. b. Nr. 2-1583-528/2014). Tokiu būdu Bendrija net iki 2014 m. negalėjo užbaigti renovacijos darbų. Per šį laikotarpį (nuo 2008 iki 2014 m.) bankrutavo rangovas UAB „Algerta“, laimėjęs renovacijos konkursą, ir kitas pasirinktas rangovas UAB „Vardona“, todėl investiciniame projekte numatytiems renovacijos darbams užbaigti reikėjo papildomai skelbti naują konkursą, parengti baigiamųjų darbų projektą, kad naujam rangovui būtų aišku, kokie darbai pagal projektą dar neatlikti ir kokia būtų jų kaina, kadangi palyginus su 2008 m. darbų atlikimo kainos pasikeitė. Todėl Bendrija, kaip darbų užsakovas, 2014-01-09 pasirašė su UAB „A3 Studija“ projektavimo darbų sutartis dėl techninio ir darbo projektų namo išorės rekonstravimo darbams ir nebaigtiems darbams pagal išduotą statybos leidimą parengimo (viso 2 400 Lt sumai). 2014-04-08 įvyko Bendrijos narių susirinkimas, kuriame buvo nutarta išrinkti komisiją iš 3 asmenų dėl baigiamųjų rangos darbų konkurso nugalėtojo nustatymo, pirmo aukšto baigiamųjų darbų techninį ir darbo projektus finansuoti paskirstant po 50 proc. Bendrijai ir atsakovei, organizuoti rangovo parinkimą baigiamiems renovacijos darbams ir daugiabučio pridavimui valstybinei komisijai. 2014-04-10 išrinkta komisija atliko konkurso procedūrą ir nugalėtoju išrinko UAB „Fasadena“, kuri atliko darbų už 43 251,38 Lt, be to, už techninę priežiūrą A. M. sumokėta 1 000 Lt, už pastato kadastrinius matavimus užbaigiant statinio renovaciją – 3 000 Lt. Viso papildomų išlaidų renovacijos užbaigimui – 49 651,38 Lt, nuo kurių valstybė 50 proc. paramos neteiks, kadangi tai investicijų dalis, tenkanti negyvenamosioms patalpoms, o taip pat todėl, kad buvo pažeistas investicinio projekto įgyvendinimo laikotarpis bei reikalavimas visas priemones įgyvendinti viena pirkimo sutartimi. Todėl pusę šios sumos 24 825,69 Lt privalo sumokėti Bendrija iš renovacijai paimto kredito, kadangi ši suma buvo įskaičiuota į bendrą renovacijos sumą ir paskirstyta visiems butų savininkams (tame tarpe ir atsakovei), pagal dalį bendrojoje nuosavybėje, o likusią pusę – 24 825,69 Lt turi sumokėti atsakovė, kuri vilkino ir trukdo užbaigti renovaciją laiku, Bendrija neteko šioje dalyje Valstybinio finansavimo (Valstybės paramos). Ieškovė pateikė teismui visus įrodymus dėl apmokėjimo už atliktus darbus, t. y., kad realiai sumokėjo visus 49 651,38 Lt. Teismas teisingai konstatavo, kad visos šios išlaidos yra pagrįstos bylos duomenimis, realiai patirtos ieškovės, todėl teismui nėra pagrindo abejoti jų pagrįstumu. Dėl renovacijos darbų užbaigimo, sutarčių sudarymo yra Bendrijos visuotinio narių susirinkimo pritarimas, byloje nebuvo pareikštas atsakovės reikalavimas pripažinti šiuos nutarimus negaliojančiais, todėl jie laikytini teisėtais ir pagrįstais. Taip pat teismas teisingai konstatavo, kad dėl užsitęsusio renovacijos proceso ir dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo ieškovė neteko teisės į valstybės paramą, kuri būtų kompensavusi pusę išlaidų, t. y. šiuo atveju 24 825,69 Lt.

28Apeliantė neteisėtais veiksmais užkirto ieškovei galimybę užbaigti renovacijos darbus laiku, dėl to ieškovė patyrė žalą. CK 6.246 str. įtvirtintą pareigą sąžiningai ir rūpestingai atsakovė pažeidė, t. y. ieškovė leistinomis įrodinėjimo priemonėmis įrodė, atsakovės veiksmų neteisėtumą. Teismas teisingai konstatavo, jog pagal CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Taigi nagrinėjamu atveju atsakovės veiksmai – trukdymas, neleidimas vykdyti renovacijos darbus – susiję su renovacijos darbų atlikimu, būtent ir sąlygojo žalos atsiradimą, ieškovė dėl atsakovės veiksmų prarado galimybę dalį savo išlaidų padengti iš gaunamos valstybės paramos.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

31Kaip nurodyta LAT 2014-07-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2014, „remiantis CK 6.246 straipsniu, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi neteisėtumas bendriausia prasme suprantamas kaip asmens elgesio neatitiktis teisei“.

32Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsakovė pažeidė CK 6.246 straipsnyje įtvirtintą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, kadangi trukdė, neleido atlikti renovacijos darbų jai priklausančiose patalpose, todėl ieškovei reikėjo pradėti teisminius procesus, ieškovė buvo priversta teisminiu būdu ginti savo teises dėl renovacijos užbaigimo; ieškovė nuolat kreipėsi į atsakovės vadovą dėl renovacijos darbų (b. l. 146, 147, 149).

33Kadangi apylinkės teismas skundžiamame sprendime net neįvardino, kuo konkrečiai pasireiškė atsakovės atliktas trukdymas ir neleidimas vykdyti renovacijos darbus, kolegija pritaria apeliantei, jog negali būti laikoma pakankamai motyvuota teismo išvada konkrečiai neapibrėžtus ir nežinia kuo pasireiškusius atsakovės veiksmus laikyti neteisėtais.

34Konstatuotina, jog skundžiamame sprendime visiškai nepagrįstai nurodyta, jog ,,atsakovei įsigijus patalpas (...) buvo pradėtos bylos dėl leidimo įteisinti savavališką statybą (civilinės bylos Nr. 2-1922-429/2013), dėl leidimo baigti renovacijos darbus be UAB ,,Akseleracija“ sutikimo (civilinės bylos Nr. 2-1583-528/2014)“.

35Pažymėtina, jog civ. byla Nr. 2-1922-429/2013, kurioje šalys 2013-05-15 sudarė taikos sutartį ir kuri buvo nutraukta Kauno apylinkės teismo 2013-05-17 nutartimi, buvo pradėta pagal UAB „Svarbūs sprendimai“ 2012-03-01 ieškinį pripažinti jam teisę atlikti ginčo patalpų kapitalinio remonto (savavališkos statybos padarinių šalinimo) įteisinimo procedūras be atsakovų Kauno miesto savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir butų savininkų sutikimo (DNSB „Kovo 11-osios g. ( - ) byloje buvo trečiuoju asmeniu ir į atsakovą buvo pakeista tik 2013-05-15 protokoline nutartimi). Kadangi UAB ,,Akseleracija“ toje byloje vietoj UAB „Svarbūs sprendimai“ ieškove įstojo tik po to, kai 2012-04-11 tapo patalpų savininke, o konkrečiai 2012-06-05, akivaizdu, jog ši byla negalėjo būti pradėta atsakovei įsigijus patalpas.

36Taip pat pažymėtina, jog civ. byla Nr. 2-1583-528/2014 (ankstesni Nr. 2-02928-528/2009, Nr. 2-408-528/2012, Nr. 2-619-528/2013) buvo pradėta dar 2009-01-07, t. y. akivaizdžiai iki atsakovei įsigyjant patalpas, pagal Bendrijos ieškinį atsakovams UAB „Svarbūs sprendimai“ ir R. P. dėl atsisakymo leisti vykdyti rekonstrukciją pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo netrukdyti užbaigti rekonstrukciją. Ši byla 2009-03-25 nutartimi civ. b. Nr. 2-02928-528/2009 pagal atsakovo UAB „Svarbūs sprendimai“ prašymą buvo sustabdyta, iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-00636-435/2009, kurioje atsakovas UAB „Svarbūs sprendimai“ reiškė priešieškinį Bendrijai dėl rekonstrukcijos pripažinimo neteisėta ir statybos darbų sustabdymo, ir atnaujinta buvo tik 2012-02-09 nutartimi, teismui nustačius, jog civ. byla Nr. 2-000636-435/2009 (vėlesni Nr. 2-84-199/2010, Nr. 2-418-199/2011) išnagrinėta apeliacine tvarka (civ. bylos Nr. 2A-2264-230/2011); be to, 2012-04-23 nutartimi civ. b. Nr. 2-408-528/2012 vėl buvo sustabdyta iki įsiteisės LAT sprendimas civ. byloje Nr. CIK-340/2012, o atnaujinta 2012-08-29 nutartimi, LAT 2012-07-13 nutartimi civ. byloje Nr. 3K-3-369/2012 palikus nepakeistus žemesnių instancijų sprendimus (kuriais buvo netenkintas UAB ,,Svarbūs sprendimai“ (bet ne atsakovės, kuri toje byloje nedalyvavo) priešieškinis dėl renovacijos pripažinimo neteisėta). Be to, 2012-10-30 nutartimi civ. byloje Nr. 2-408-528/2012 tenkinant pačios Bendrijos prašymą byla buvo vėl sustabdyta iki įsiteisės teismo sprendimas Kauno miesto apylinkės teismo civ. byloje Nr. 2-2490-568/2012 pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui UAB „Svarbūs sprendimai“ dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, kurioje ieškinys reiškiamas ir dėl įėjimų į ginčo patalpas pašalinimo. 2013-09-17 nutartimi civ. b. Nr. 2-619-528/2013 buvo atnaujinta, nustačius, jog 2013-07-25 Kauno apylinkės teismo nutartimi ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos buvo leista atsiimti ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-545-638/2013 (anksčiau civilinė byla Nr. 2-2490-568/2013) ir ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas.

37Nors teismas nurodė, jog į teismą kreiptis buvo priversta ieškovė, tačiau pažymėtina, jog paties teismo paminėta civ. byla Nr. 2-1922-429/2013 buvo inicijuota ne ieškovės, bet atsakovės (o tiksliau – jos pirmtako UAB ,,Svarbūs sprendimai“, LITEKO duomenimis atsakovė į bylą įstojo 2012-06-05), iš ko akivaizdu, kad šis teisminis procesas, inicijuotas UAB ,,Svarbūs sprendimai“, kuriame ieškiniu buvo prašoma pripažinti jam teisę atlikti ginčo patalpų kapitalinio remonto (savavališkos statybos padarinių šalinimo) įteisinimo procedūras be atsakovų Kauno miesto savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir butų savininkų sutikimo, pats savaime nepatvirtina atsakovės neteisėtų veiksmų, tuo labiau, kad toje byloje Bendrija su UAB ,,Akseleracija“ 2013-05-15 sudarė taikos sutartį, kuri buvo patvirtinta Kauno apylinkės teismo 2013-05-17 nutartimi, civ. bylą Nr. 2-1922-429/2013 nutraukus. Taikos sutartimi Bendrija sutiko, kad tos bylos ieškovė UAB „Akseleracija“ atliktų ginčo patalpų įteisinimo procedūras pagal V. M. įmonės 2011-09 kapitalinio remonto (savavališkos statybos padarinių šalinimo) projektą, papildomai įrengiant atraminę koloną (atramą) atraminės sienos ašyje tarp patalpų 101 ir 103 pagal 2013 m. balandžio mėn. UAB „Įraža“ parengtą papildomos atramos pririšimo schemą. Akivaizdu, jog civ. bylos Nr. 2-1922-429/2013 vedimo kontekste būtina vertinti tiek UAB ,,Svarbūs sprendimai“, tiek UAB ,,Akseleracija“, tiek ir pačios Bendrijos atsakomybę, aiškintis, ar atsakovė UAB „Akseleracija“ anksčiau kaip iki Kauno apylinkės teismo 2013-05-17 nutarties įsiteisėjimo turėjo realias galimybes atlikti jos valdomų patalpų, įgytų iš UAB ,,Svarbūs sprendimai“, kapitalinio remonto (savavališkos statybos padarinių šalinimo) įteisinimo procedūras pagal V. M. įmonės 2011-09 projektą. Tos bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė tam neturėjo Kauno m. savivaldybės sutikimo, kurį ji davė 2012-08-07 (Kauno apylinkės teismo 2012-11-08 nutarties civ. bylos Nr. 2-5764-429/2012 duomenys), ir Bendrijos sutikimo, kurį gavo tik 2013-05-15.

38Pritariant apeliacinio skundo argumentams, pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas dėl tariamo trukdymo atlikti renovacijos darbus kilusias neigiamas pasekmes išimtinai priskyrė atsakovei, nors prieš tai buvęs ginčo patalpų savininkas UAB „Svarbūs sprendimai“ Kauno apylinkės teismo civ. byloje Nr. 2-1583-528/2014, kuria remiasi teismas kaip neteisėtų veiksmų įrodymu, kartu su apeliante buvo bendraatsakovu, o Bendrija toje byloje 2009-01-07 pareikštu ieškiniu, kuris tik 2012-08-28 jį patikslinus ir bendraatsakove nurodžius UAB ,,Akseleracija“ buvo patenkintas 2014-02-21 sprendimu, pirmiausia prašė būtent UAB „Svarbūs sprendimai“ atsisakymą leisti vykdyti renovaciją pripažinti neteisėtu, pripažįstant Bendrijai teisę užbaigti Namo renovaciją be UAB „Svarbūs sprendimai“ sutikimo. Vadovaujantis civ. byloje Nr. 2-1583-528/2014 priimtu sprendimu, kuriuo buvo pripažintas neteisėtu UAB ,,Svarbūs sprendimais“ ir atsakovės atsisakymas leisti Bendrijai vykdyti Namo renovacijos darbu ir pripažinta Bendrijai teisė užbaigti Namo renovaciją be atsakovų UAB „Svarbūs sprendimai“ ir UAB ,,Aklseleracija“ sutikimo bei atsakovė UAB ,,Akseleracija“ įpareigota netrukdyti bendrijai vykdyti Namo renovacijos darbus atsakovės, kilusios neigiamos pasekmės (žala), kolegijos nuomone, turėtų būti priskiriama ir dalinama tarp tos bylos atsakovų (t. y. ne tik atsakovės, bet ir UAB „Svarbūs sprendimai“), tačiau šiuo atveju teismas 2014-02-21 sprendimo pagrindu atsakinga už žalą išimtinai laikė tik atsakovę, net nenurodydamas, kuo konkrečiai nuo 2012-08-29 nutarties priimti Bendrijos patikslintą ieškinį priėmimo civ. byloje Nr. 2-408-528/2012 iki 2014-02-21 sprendimo byloje priėmimo pasireiškė būtent atsakovės UAB ,,Akseleracija“ neteisėti veiksmai, sąlygoję 50 procentų dydžio nuo renovacijos užbaigimo darbų sumos valstybės paramos praradimą.

39Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 320 str. 2 dalimi, nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visais atvejais privalo aptikrinti, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Vienu iš numatytų pagrindų yra toks atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendžia dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (CPK 329str. 2 d. 2 p.).

40Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismo sprendime ir apeliaciniame skunde nurodomas aplinkybes, susijusias su UB ,,Svarbūs sprendimai“ neįtraukimu į bylos nagrinėjimą, sprendžia, kad administracinių patalpų, kurias atsakovė įgijo iš UAB ,,Svarbūs sprendimai“, kurio neteisėti veiksmai konstatuoti Kauno apylinkės teismo 2014-02-21 sprendime civ. byloje Nr. 2-1583-528/2014, turėjo būti įtraukta dalyvaujančiu byloje asmeniu, o jo neįtraukimas dalyvauti byloje sudaro pagrindą konstatuoti esant absoliutų teismo sprendimo negaliojimo pagrindą, numatytą CPK 329 str. 2 d. 2 p..

41Pažymėtina ir tai, jog byloje net nėra pateikta pirkimo–pardavimo sutartis, kuria atsakovė įgijo ginčo administracines patalpas iš UAB ,,Svarbūs sprendimai“, skundžiamame sprendime neanalizuotos aplinkybės, susiję su atsakovės tapimo Bendrijos nare (jeigu ji šiuo metu yra Bendrijos nare) aplinkybėmis ir tai, kokias teises ir pareigas perėmė atsakovė iš UAB ,,Svarbūs sprendimai“ įgijusi ginčo patalpas.

42Be to, bylos duomenys taip pat patvirtina, jog bendros renovacijos darbų (investicinio projekto) kainos (2 154 169,5 Lt) 1/2 dalį (t. y. dalį, nekompensuojamą valstybės) išdalinus tarp patalpų bendrasavininkų, ginčo patalpoms tekusi Bendrijos paskaičiuota mokėtina dalis sudaro 66 448,05 Lt, iš jų 6 810,51 Lt nuosavos lėšos (1 t., b. l. 30). Kadangi ginčo darbai nėra jokie naujai atsiradę, renovacijos plane nenumatyti darbai, o tai yra tie patys darbai, kurie buvo visos renovacijos darbų dalis, kolegijos nuomone, ginčo baigiamieji renovacijos darbai turėjo būti įskaičiuoti į bendrą renovacijos darbų kainą (2 154 169,5 Lt). Kaip matyti iš Bendrijos 2014-09-19 pažymos (1 t., b. l. 107), pirmajame darbų etape viso pagal atliktų darbų aktus UAB ,,Algerta“ atliko darbų už 2 055 377,8 Lt ir UAB ,,Vardona“ atliko darbų už 13 467,49 Lt, t. y. viso atlikta darbų už 2 068 845,29 Lt (2 055 377,8 + 13 467,49). Kadangi investicinio projekto (bendros renovacijos darbų) kaina buvo 2 154 169,5 Lt, iš Bendrijos pateiktų duomenų darytina išvada, jog faktiškai buvo atlikta darbų už 85 324,21 Lt mažesnę sumą nei investicinio projekto kaina. Nesant byloje pateiktų duomenų apie tai, jog šios 85 324,21 Lt sumos dalis, proporcinga atsakovės daliai Name, yra išskaičiuota iš ginčo patalpoms priskaičiuotos mokėti 66 448,05 Lt sumos (1 t., b. l. 30), ieškinyje nurodyta ir pirmosios instancijos teismo priteista 24 825,69 Lt suma, kolegijos nuomone, negali būti laikoma pagrįstais Bendrijos nuostoliais taip pat ir dėl šios priežasties.

43Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriuo nuspręsta dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą BUAB ,,Svarbūs sprendimai“ materialiųjų teisių ir pareigų, be to, neatskleidė nagrinėjamos bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, dėl ko pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 329 str. 2 d. 2 p., 327 str. 1 d. 2 p.), nebepasisakant dėl kitų apeliacinio skundo argumentų, kaip nebereikšmingų šios apeliacijos galutiniam rezultatui.

44Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

45apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

46Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-01-30 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė „DNSB Kovo 11–osios ( - )“ (toliau – ieškovė arba Bendrija)... 4. Atsakovė atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 73–77) ir triplike (1 t., b.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. sausio 30 d. sprendimu (t. 2, b. l. 19–23)... 7. Teismas nustatė, kad ieškovės 2007-03-19 visuotiniame susirinkime buvo... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovė apeliaciniame skunde (t. 2, b. l. 29–37) prašo panaikinti Kauno... 10. Dėl neteisėtų atsakovės veiksmų ir kaltės nebuvimo... 11. Teismas akivaizdžiai teisiškai nepagrįstai ir net nelogiškai atsakovės... 12. Pirma, nors teismas nurodo, jog į teismą kreiptis buvo priversta ieškovė,... 13. Antra, teismo nuomone, tarp šalių užsitęsę teismo procesai lėmė žalos... 14. Trečia, kaip nurodo LAT 2014-07-03 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-369/2014,... 15. Ketvirta, tai, kad 2013-06-05 buvo sudarytas šalių susitarimas dėl... 16. Penkta, 2013-06-05 šalių susitarimo 6 punkte ieškovė įsipareigoja... 17. Teismas motyvavo išimtinai ieškovės argumentais, nevertindamas jų... 18. Dėl žalos fakto ir dydžio nustatymo. Negautomis pajamomis teismas laikė... 19. Pirma, remiantis CK 4.82 str. 1 d., butų ir kitų patalpų savininkams... 20. Antra, teismo teiginys neva „kiti šalių nurodyti argumentai, susiję su... 21. Trečia, į bylą nepateikta rašytinių įrodymų, kad ieškovei iš tiesų... 22. Dėl priežastinio ryšio nebuvimo.... 23. Pirma, teismas nepagrįstai priežastiniu ryšiu laiko tai, jog dėl atsakovės... 24. Antra, teismas, darydamas išvadą apie netiesioginio priežastinio ryšio... 25. Trečia, teismas nenurodė, kuo remiantis daro išvadą apie priežastinio... 26. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą (t. 2, b. l.54–58) prašo... 27. Pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintų Daugiabučių namų... 28. Apeliantė neteisėtais veiksmais užkirto ieškovei galimybę užbaigti... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 31. Kaip nurodyta LAT 2014-07-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2014,... 32. Pirmosios instancijos teismo nuomone, atsakovė pažeidė CK 6.246 straipsnyje... 33. Kadangi apylinkės teismas skundžiamame sprendime net neįvardino, kuo... 34. Konstatuotina, jog skundžiamame sprendime visiškai nepagrįstai nurodyta, jog... 35. Pažymėtina, jog civ. byla Nr. 2-1922-429/2013, kurioje šalys 2013-05-15... 36. Taip pat pažymėtina, jog civ. byla Nr. 2-1583-528/2014 (ankstesni Nr.... 37. Nors teismas nurodė, jog į teismą kreiptis buvo priversta ieškovė, tačiau... 38. Pritariant apeliacinio skundo argumentams, pažymėtina, jog pirmosios... 39. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 320 str. 2 dalimi,... 40. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismo sprendime ir apeliaciniame skunde... 41. Pažymėtina ir tai, jog byloje net nėra pateikta pirkimo–pardavimo... 42. Be to, bylos duomenys taip pat patvirtina, jog bendros renovacijos darbų... 43. Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos... 44. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 45. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 46. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-01-30 sprendimą ir perduoti bylą...