Byla 2A-1917/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3721-798/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilkpėdės ligoninei dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta preliminari pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtojas, pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Patalpų valymo ir priežiūros centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Švaros deivė“, D.Petraitienės firma „Akvija“, uždaroji akcinė bendrovė „Vitaresta“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Vilkpėdės ligoninei, prašydamas pripažinti atsakovo veiksmus, nustatant konkurso pasiūlymų eilę bei priimant sprendimą dėl konkurso laimėtojo patvirtinimo, neteisėtais ir panaikinti atsakovo priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo bei konkurso laimėtojo patvirtinimo, įpareigojant atsakovą patvirtinti naują pasiūlymų eilę konkurse, laimėtoju paskelbiant ieškovą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas VšĮ Vilkpėdės ligoninė 2011-12-13 centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė apie vykdomą patalpų valymo paslaugų pirkimą. Įvertinęs konkurso dalyvių pateiktus pasiūlymus, 2012-01-04 raštu ieškovas buvo informuotas apie pasiūlymų eilę bei konkurso laimėtoją. Mano, kad atsakovas, vykdydamas konkurso procedūras, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Konkurso sąlygų 2.5 p. nurodoma, kad paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, jog valymo paslaugas ligoninėje kiekvieną dieną teiks ne mažiau kaip 8 darbuotojai bei apibrėžiamas valymo paslaugų teikimo laikas – nuo 7.00 val. iki 15.30 val., kurio metu atsakovo patalpose turi būti atliekamos ligoninės valymo paslaugos. Pateikė skaičiavimus, jog minimalus metinis darbo užmokesčio fondas, neįvertinus apmokėjimo už darbą šventinėmis dienomis, sudaro 139 156,92 Lt. Atsižvelgiant į tai, pirmoje vietoje esančio tiekėjo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų reikalavimų, nes pateikta suma nesiekia net minimalaus darbo užmokesčio fondo sumos. Atsakovas pagal savo veiklos pobūdį yra specifinis subjektas – gydymo paslaugas teikianti organizacija. Teisės aktų reikalavimai numato griežtus reikalavimus valymo paslaugų teikimui ir jas teikiantiems tiekėjams bei jų darbuotojams. Nurodė, kad pasiūlymų eilės pirmose keturiose vietose esantys tiekėjai – tretieji asmenys – pateikdami pasiūlymų kainas, ne tik neįvertino darbo užmokesčio fondo reikalavimų, tačiau skaičiuodami pasiūlymo kainą, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas yra specifinis subjektas ir įprastos valymo priemonės, kurios gali būti naudojamos administracinių patalpų valymui, negali būti naudojamos. Dezinfekcijos priemonės, naudojamos gydymo įstaigose, atitinkamai padidina pasiūlymo kainą, nes yra brangesnės. Pirmose keturiose pasiūlymų eilės vietose esančių tiekėjų pasiūlymuose valymo – dezinfekcijos priemonės ir kitos specialios priemonės, būtinos teikiant valymo paslaugas gydymo įstaigoms, neįskaičiuotos, PVM mokestis taip pat neįskaičiuotas. Atsižvelgiant į tai, UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“, UAB „Švaros deivė“, D.Petraitienės firma „Akvija“ ir UAB „Vitaresta“ pasiūlymai neatitinka konkurso sąlygų 5.6 p., teigiančio, jog pasiūlymo kaina turi būti nurodoma su visais mokesčiais ir papildomomis išlaidomis, reikalavimų. Atsakovui į pasiūlymų eilę įrašius tiekėjus, kurių pasiūlymai neatitiko konkurso sąlygų 5.6 p. reikalavimų, buvo pažeistas ne tik konkurso sąlygų 9.7.4 p., VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., tačiau ir VPĮ 3 str. įtvirtintas skaidrumo principas. Nurodė, kad 2011-12-30 raštu atsakovas informavo ieškovą apie konkurse sudarytą pasiūlymų eilę. Tame pačiame rašte perkančioji organizacija paprašė pirmoje ir antroje vietoje esančių tiekėjų (UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ ir UAB „Švaros deivė“) pagrįsti neįprastai mažą kainą, pateikiant kainos sudėtines dalis. Atsakovas, prašydamas tiekėjų pagrįsti neįprastai mažą kainą jau po pasiūlymų eilės paskelbimo, atliko tik formalią VPĮ 40 str. 1 d. bei perkančiosios organizacijos patvirtintuose Viešųjų pirkimų taisyklėse nustatytą procedūrą. Tokiu būdu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai, įtvirtinti VPĮ 3 str. Nurodė, kad atsakovas pažeidė LR VPĮ 941 str. 3 d., nes 2012-01-12 rašte dėl pretenzijos atmetimo nenurodė jokių sprendimo atmesti ieškovo pretenziją motyvų.

5Atsakovas VšĮ Vilkpėdės ligoninė pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškinį kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vadovaudamasis viešųjų pirkimų taisyklių 32.3 punktu, paprašė pirmąsias dvi vietas užėmusius dalyvius UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras’’ ir UAB ,,Švaros deivė“ pateikti paaiškinimus dėl galimai neįprastai mažos kainos, pateikiant kainos sudėtines dalis (paskaičiavimus). Gavus UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras’’ ir UAB ,,Švaros deivė“ detalizuotus raštus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, 2012-01-03 atsakovo viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 3 buvo pritarta pateiktiems paaiškinimams, nutarta tiekėjų pasiūlymo eilės nekeisti, o laimėtoju paskelbti UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“. Trečiojo asmens UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pasiūlyme aiškiai nurodyta, kad paslaugos bus teikiamos pasitelkiant subtiekėjo UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“ paslaugas. Tai patvirtina ir kartu su pasiūlymu pridėtas 2010-08-05 UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“ neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimo nuorašas. Tokiu būdu UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“, vertindami sąnaudas paslaugų įvykdymui ir teikdami pasiūlymą, pasinaudojo Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 2 d. 5 p. dalyvio galimybe gauti valstybės pagalbą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Tai reiškia, kad subtiekėjui yra suteiktas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, o šioje įmonėje dirbs darbuotojai, priklausantys tikslinei grupei (su daliniu darbingumu) pagal valstybės numatytą rėmimo programą, pagal kurią apskaičiuotas darbo užmokestis ir draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmoka kompensuojama iki 70 proc., UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ 2011-12-29 pateiktame pasiūlyme patvirtino, kad į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos, PVM ir kiti mokesčiai. Nurodė, kad į pasiūlymo kainą UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ įskaičiavo ir atostoginius, apmokėjimą šventinėmis dienomis, administravimo dalis, valymo priemonių, įrangos, cheminių medžiagų, dezinfekuojančių medžiagų kainas. Be to, UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ darbuotojai ir šiuo laikotarpiu atsakovui teikia valymo paslaugas, tad šiam paslaugų teikėjui dalies papildomų priemonių ar įrangos jau nereikės įsigyti. Nurodė, kad pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 5.6 p. Nesutiko su ieškovo pozicija, kad atsakovas, prašydamas pagrįsti neįprastai mažą kainą jau po pasiūlymų eilės konkurse paskelbimo, atliko tik formalią Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 d. nustatytą procedūrą. Šie ieškovo teiginiai neparemti jokiais įrodymais. Nesutiko su ieškovo argumentais, jog atmesdami jo pretenziją pažeidė VPĮ 941 str. 3 d. Dėl konfidencialumo principo laikymosi negalėjo plačiau atskleisti ieškovui gautų kainų pagrindimo detalių.

6Tretysis asmuo UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Atsiliepime iš esmės pakartojo atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 3 000 Lt atstovavimo išlaidų.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Konkurso sąlygų 5.6 punktas numatė, kad pasiūlymo kaina turi būti nurodoma su visais mokesčiais ir papildomomis išlaidomis. Nurodė, kad, kaip matyti iš konkursą laimėjusio UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ 2011-12-29 pasiūlymo, tretysis asmuo patvirtino, jog į jo pasiūlytą kainą įeina visos išlaidos, PVM ir kiti mokesčiai. Taip pat nurodė, kad iš 2012-01-02 kainos pagrindimo matyti, jog į UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pasiūlymo kainą įskaičiuoti darbuotojų atostoginiai, apmokėjimas šventinėmis dienomis, paslaugos administravimas, valymo priemonių (cheminių ir dezinfekuojančių medžiagų, šluosčių ir t.t.), įrangos kaina, taip pat įskaičiuotos nenumatytos išlaidos. Be to, UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ teikdamas pasiūlymą pasitelkė subtiekėją UAB „Valymo ir priežiūros centras“, kuriai suteiktas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas, t.y. bendrovėje dirbs darbuotojai, priklausantys tikslinei grupei pagal valstybės numatytą rėmimo programą, pagal kurią apskaičiuotas darbo užmokestis ir draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmoka kompensuojama iki 70 proc. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas sprendė, jog UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 5.6 p., numatantį, jog pasiūlymo kaina nurodoma su visais mokesčiais ir papildomomis išlaidomis. Pažymėjo, kad pagal CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Šiuo atveju ieškovas, teigdamas, kad, jo manymu, į trečiųjų asmenų pasiūlymo kainą nebuvo įskaičiuoti visi mokesčiai, nepateikė jokių duomenų (dokumentų), kurie pagrįstų šiuos jo teiginius.

10Teismas konstatavo, jog bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovo VšĮ Vilkpėdės ligoninės viešųjų pirkimų komisija 2011 m. gruodžio 30 d. posėdžio metu sudarė konkurse pasiūlymus pateikusių tiekėjų eilę pagal mažiausios kainos kriterijų bei, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų taisyklių 32.3 punktu, paprašė pirmąsias dvi vietas užėmusius dalyvius – UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ ir UAB „Švaros deivė“ – pateikti paaiškinimus dėl galimai neįprastai mažos kainos, pateikiant kainos sudėtines dalis (paskaičiavimus). Teismo nuomone, priešingai nei nurodo ieškovas, VšĮ Vilkpėdės ligoninė, sudarydama pasiūlymų eilę bei tuo pačiu paprašydama tiekėjų pagrįsti galimai neįprastai mažą kainą, nepažeidė VPĮ nuostatų. Pažymėjo, kad sudaryta pasiūlymų eilė nebuvo galutinė ir, priklausomai nuo tiekėjų atsakymų į prašymą dėl kainos pagrindimo, galėjo keistis. Byloje esantis trečiojo asmens UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ 2012-01-02 raštas „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ bei trečiojo asmens UAB „Švaros deivė“ 2012-01-03 atsakymas „Dėl pasiūlyme pateiktos kainos pagrindimo“, teismo nuomone, patvirtina, jog atsakovui buvo pateikta informacija, pagrindžianti paslaugų kainą. Teismas vertino, kad VšĮ Vilkpėdės ligoninė, atsižvelgdama į tai, kad UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pateikė kainos išskaidymą pagal pirkimo techninę specifikaciją, detalizuojant ją pagal darbo užmokesčio fondą su visais privalomais mokesčiais ir atostogomis, pagal tai, kad valymo paslaugas teiks per subtiekėją, kuriam suteiktas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas (tiekėjas turi galimybę gauti valstybės pagalbą), pagal paslaugos administravimą, pagal valymo priemones ir įrenginius, pagal nenumatytas išlaidas ir pelną, taip pat įvertinęs, kad UAB „Švaros deivė“ taip pat pateikė pasiūlytos kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus su atskirai nurodytomis išlaidomis (darbo užmokesčiu, atostoginiais, socialinio draudimo mokesčiais, darbo įrankiais, įranga, valymo priemonėmis, kitomis išlaidomis ir pelnu), pagrįstai 2012 m. sausio 3 d. posėdžio metu nutarė nekeisti pasiūlymų eilės bei konkurso laimėtoju paskelbė UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“. Konstatavo, kad šiais veiksmais atsakovas VPĮ nuostatų, reglamentuojančių neįprastai mažos kainos vertinimo procedūras, bei VPĮ 3 str. įtvirtintų principų nepažeidė.

11Teismas sutiko, jog atsakovo VšĮ Vilkpėdės ligoninės atsakymas dėl pretenzijos atmetimo nebuvo išsamus. Kita vertus, ieškovas pateikta pretenzija ginčijo kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytą kainą, teigdamas, jog nebuvo įskaičiuoti visi mokesčiai. Pažymėjo, kad kitų tiekėjų pasiūlymuose pateikta informacija yra konfidenciali, todėl atsakovas negalėjo plačiau atskleisti gautų kainų pagrindimo detalių.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovas UAB „Corpus A“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį tenkinti, sumažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 800 Lt ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Vilniaus apygardos teismas skundžiamame sprendime visiškai nepasisako dėl ieškovo išdėstytų skaičiavimų, iš kurių akivaizdu, kad visų trečiųjų asmenų pasiūlymai yra neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų, nes remiantis pirkimo dokumentų formuluotėmis, į trečiųjų asmenų pasiūlymo kainas negali būti įtraukti visi mokesčiai bei visos išlaidos, nes jų pirkimui pateiktų pasiūlymų sumos nesiekia minimalių sumų, kurios privalo būti skaičiuojamos, jeigu pirkimo dalyviai laikosi pirkime nustatytų ir paskelbtų sąlygų. Jeigu tretieji asmenys savo pasiūlymuose pirkimui ir nurodo, kad į jų kainas įskaičiuoti visi mokesčiai, tai negali būti traktuojama kaip atitikimas pirkimo sąlygų reikalavimams, nes pirkimo sąlygose yra aiškiai ir konkrečiai įvardijamas privalomų darbuotojų skaičius ir jų darbo laikas atsakovo patalpose ir išlaidos darbo užmokesčiui bei su juo susijusioms įmokoms, kurios negali būti mažesnės nei yra numatyta teisės aktais bei nustatyta pirkimo reikalavimuose.

152. Konkurso sąlygų 3.6.2 p. nurodoma, kad „jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją“. Galimybės pasitelkti subtiekėjus konkurso sąlygos nenumato. Taigi, jeigu tiekėjas, esantis pirmoje vietoje, ketina remtis kito ūkio subjekto pajėgumais, laikantis minėtų konkurso sąlygų reikalavimų, buvo privaloma kartu su pasiūlymu pateikti ir jungtinės veiklos sutarties kopiją bei jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, nurodytus konkurso sąlygų 3.6.1 p. Šių dokumentų pirkimo laimėtojas nepateikė, nors ketino pasitelkti subtiekėjus. Dėl šios priežasties minėto tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į išdėstytas aplinkybes bei dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą skundžiamą sprendimą.

163. Atsakovas atsiliepime į ieškinį teigia, kad jis įvertino faktą, kad pirmoje vietoje esančio tiekėjo partneris yra neįgaliųjų socialinė įmonė, kuri pasinaudojo galimybe gauti valstybės pagalbą. Apelianto nuomone, tokia atsakovo pozicija pažeidžia VPĮ 40 str. 3 d. nuostatas, nes pagal šią nuostatą remtis valstybės pagalbos institutu galima tik tuomet, jei valstybės pagalbą tiekėjas jau yra gavęs. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad pirmoje vietoje esantis tiekėjas tikrai gaus valstybės pagalbą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neatsižvelgė ir į šias aplinkybes, kas lemia skundžiamo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą.

174. Atsižvelgiant į tai, kad konkursas vykdomas ne pagal VPĮ 13 str. ar 91 str. (rezervuota teisė pirkimuose dalyvauti socialinėms įmonėms), pasiūlymo teikimas, remiantis socialinių įmonių teise gauti kompensaciją darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, pažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. ir 16 str. nuostatas, kurios draudžia susitarimus ir veiksmus ribojančius konkurenciją. Be to, atsižvelgiant į Socialinių įmonių įstatyme įtvirtintą subsidijos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms gavimo tvarką (t. y. tvarką, kai išlaidos pirmiausia patiriamos (apmokamos iš juridinio asmens nuosavų lėšų), o vėliau kompensuojamos), laikytina, kad nustačius tokią mažą kainą, pirmoje vietoje esantis tiekėjas savo patiriamas išlaidas sutarties vykdymui pirmiausia turės dengti ne iš lėšų, numatytų vykdant sutartį, o iš kitų savo pelningos veiklos sąnaudų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tokia situacija vykdant viešuosius pirkimus yra negalima ir iškraipanti konkurenciją.

185. Remiantis teisingumo ministro rekomendacijomis už atsiliepimo į ieškinį pateikimą ir atsakovo atstovavimą teisme (1 val.), pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą iš ieškovo atsakovui priteisti daugiausia 2 520 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad nėra aplinkybių, kurios pagrįstų maksimalų priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, apelianto nuomone, iš ieškovo atsakovui turėtų būti priteista ne daugiau nei 800 Lt bylinėjimosi išlaidų.

19Trečiasis asmuo UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad su pasiūlymu pateikė visus reikalaujamus konkurso sąlygose dokumentus, kuriais patvirtino savo ir būsimo subtiekėjo kvalifikacijos tinkamumą iškeltiems reikalavimams. Patvirtino, kad pasiūlymo kaina yra paskaičiuota su visais mokesčiais ir papildomomis išlaidomis. Pažymi, kad 2012 m. sausio 2 d. trečiasis asmuo pateikė atsakovui raštą dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo ir įrodė, kad pasiūlymo kaina yra pagrįsta ir kad už ją bus galima tinkamai suteikti kokybiškas paslaugas.

20Atsakovas VšĮ Vilkpėdės ligoninė pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą aplikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

211. UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pateiktame pasiūlyme aiškiai patvirtino, kad į bendrą pasiūlymo kainą yra įtrauktos visos išlaidos, PVM ir kiti mokesčiai. Šią aplinkybę papildomai patvirtino ir UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ 2012 sausio 2 d. atsakovui pateiktas raštas dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, kuriame išsamiai detalizuotas pasiūlymo kainos paskaičiavimas. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog į trečiojo asmens pasiūlymo kainą buvo neįtrauktos kažkurios išlaidos. Tuo tarpu ieškovo pateikti skaičiavimai yra preliminarūs, apytiksliai, todėl vertintini kaip nepagrįsti. Be to, atsakovo nuomone, ieškovo suformuluotas ginčo dalykas apskritai neapėmė mokesčių apskaičiavimo teisėtumo klausimo, todėl teismas neturėjo pareigos dėl to pasisakyti. Bylos dalykas yra klausimas, ar į pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainą buvo įtraukti visi mokesčiai. Šią aplinkybę ir kitas bylai reikšmingas aplinkybes pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir priėmė teisėtą bei pagrįstą skundžiamą sprendimą.

222. Atmestinas apelianto argumentas, kad UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ privalėjo pateikti jungtinės veiklos sutartį, nes minėtas tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją, kurį pasitelkti draudžia konkurso sąlygos. Visų pirma, konkurso sąlygos nedraudžia konkurso dalyviams pasitelkti subtiekėjus. Antra, UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ konkurse dalyvavo būtent kaip vienas paslaugos teikėjas, o ne paslaugą teikiančių subjektų grupė, todėl jis neprivalėjo pateikti jungtinės veiklos sutarties.

233. Atmestinu yra laikytinas ir apelianto argumentas, kad neva dėl pasirinkto subtiekėjo yra pažeista VPĮ 40 str. 3 d. norma. VPĮ 40 str. 3 d. norma nurodo, kad „Kai perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai“. Pastebėtina, kad byloje nėra duomenų, kad valstybės pagalba tiekėjui UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ buvo suteikta neteisėtai.

244. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, nes pagal nusistovėjusią praktiką viešųjų pirkimų bylos yra priskiriamos prie sudėtingų bylų kategorijos, be to, viešojo pirkimo dokumentų paketas yra nemažos apimties, o visa tai reikalauja specialių žinių ir specialaus teisinio vertinimo.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

28Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

29Apeliantas 2012 m. sausio 10 d. perkančiajai organizacijai pareiškė pretenziją dėl pateiktų pasiūlymų vertinimo. Tiekėjo UAB ,,Corpus A“ nuomone, VšĮ Vilkpėdės ligoninė tik formaliai įvykdė VPĮ 40 str. 1 d. reikalavimus dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, pareikalaudama UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ bei UAB ,,Švaros deivė“ pagrįsti mažą kainą, pateikiant kainos sudėtines dalis. Be to, perkančioji organizacija pagal savo veiklos pobūdį yra specifinis subjektas – gydymo paslaugas teikianti organizacija, sveikatos apsaugą reglamentuojantys norminiai aktai nustato griežtus reikalavimus valymo paslaugų tiekimui, todėl tiekėjų pasiūlymų eilėje nurodytų tiekėjų Nr. 1-4 pasiūlymai realiai neužtikrina perkančiosios organizacijos interesų (b. l. 37-40).

30Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 30 d. perkančioji organizacija VšĮ Vilkpėdės ligoninė pareikalavo, kad UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ bei UAB ,,Švaros deivė“ pagrįstų neįprastai mažą kainą, pateikiant kainos sudėtines dalis (b. l. 42). Šis atsakovo reikalavimas buvo įvykdytas. UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ nurodė, kad į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir PVM, valymo paslaugos bus teikiamos pasitelkiant subtiekėją UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“, kuris turi neįgaliųjų socialinės įmonės statusą. Šios įmonės darbuotojai priklauso tikslinei grupei, kuriai pagal valstybės numatytą rėmimo programą apskaičiuotas darbo užmokestis ir draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmoka kompensuojamos iki 70 procentų. (b. l. 92-93). Tiekėjo pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 5.6 p. reikalavimą, šia prasme tiekėjas pagrindė neįprastai mažą kainą, įrodė, kad sugebės įvykdyti pirkimo sutartį pagal pasiūlytą kainą. Atsakovas 2012 m. sausio 12 d. ieškovo pretenziją pagrįstai atmetė (b. l. 41).

31Pažymėtina, kad pati perkančioji organizacija sprendžia ir vertina, ar kaina yra neįprastai maža, atsižvelgdama į viešojo pirkimo įstatymo reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus, t.y. rinkos kainą, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas. Neįprastai mažos kainos pagrindimo institutas taikomas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

32Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 4233 str. 3 d. numato, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimusi, pareikštu išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Šios įstatymo nuostatos yra realizuotos Viešųjų pirkimų įstatyme ir teismų praktikoje.

33VPĮ 93 str. nustatyta, kad tiekėjas turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų, o toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

34Pažymėtina, kad ieškovas nei pretenzijoje, nei pradiniame ieškinyje nekėlė klausimo dėl neįgaliųjų socialinės įmonės UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“ dalyvavimo konkurse, t. y. iš esmės išėjo iš pretenzijoje atsakovui pareikštų reikalavimų ribų, todėl teismas nebuvo saistomas pareigos atsakyti į šį klausimą.

35Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pasisako dėl šio ieškovo nurodyto argumento, nes viešųjų pirkimų bylos yra glaudžiai susijusios su viešojo intereso įgyvendinimu, todėl teismas nagrinėdamas viešųjų pirkimų bylas privalo būti aktyvus ir imtis visų priemonių teisingam bylos išnagrinėjimui.

36Pagal VPĮ 32 straipsnio, nustatančio tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo tvarką, 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

37Galimybę tiekėjui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais numato VPĮ, pagal kurio 32 straipsnio 3 dalies nuostatą prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

38UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ 2011 m. gruodžio 29 d. kartu su pasiūlymu pateikė visus reikalaujamus konkurso sąlygose dokumentus, kuriais patvirtino savo kvalifikacinį tinkamumą pagal konkurso reikalavimus. Pasiūlyme nurodyta, kad paslaugos bus teikiamos pasitelkus subtiekėją UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“. Abu tiekėjai pateikė atitinkamus dokumentus, patvirtinančius, kad jie įrašyti į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus, tiekėjo deklaracijas, tiekėjo sąžiningumo deklaracijas, t. y. įvykdė VPĮ 32 str. 3 d. reikalavimus (b. l. 87-80).

39Iš pateikto pasiūlymo yra akivaizdu, kad UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ konkurse dalyvauja kaip vienas paslaugos tiekėjas, o ne paslaugą teikiančių subjektų grupė, todėl neprivalėjo teikti jungtinės veiklos sutarties, t. y. jam netaikomi konkurso sąlygų 3.6.1 ir 3.6.2 punktų reikalavimai.

40Apeliantas teigia, kad pasirinkęs subtiekėją UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“ tretysis asmuo pažeidė VPĮ 40 str. 3 d., kuri numato, kad, kai perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laiką įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų , kad tiekėjas tikrai gaus valstybės pagalbą.

41Kaip minėta, pagal perkančiosios organizacijos reikalavimą tiekėjas UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pagrindė savo pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos. Perkančiąją organizaciją, šiuo atveju viešąją įstaigą Vilkpėdės ligoninę, patenkino tiekėjo pateiktos mažos kainos pagrindimas, sutiktina su atsakovo nuomone, kad buvo pasiektas viešojo pirkimo tikslas nupirkti teikiamas paslaugas kuo mažesne kaina ir nepažeidžiant įstatymų, tuo labiau, kad pati perkančioji organizacija vertino, ar kaina yra neįprastai maža.

42Akivaizdu ir tai, kad subtiekėjas UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“ pagal Lietuvos Darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 m. rugpjūčio 4 d. išduotą pažymėjimą turi neįgaliųjų socialinės įmonės statusą (b. l. 90), todėl turi teisę gauti lengvatas pagal valstybės numatytą rėmimo programą.

43Tiekėjas savo pasiūlyme deklaravo, kad valymo paslaugas perkančiajai organizacijai teiks subtiekėjas UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“. Pažymėtina, kad šioje byloje yra akivaizdus viešasis interesas apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę, suteikiant jiems darbą, kaip pragyvenimo šaltinį. Taigi net ir nustačius kai kuriuos viešojo pirkimo pažeidimus, būtų netikslinga pripažinti atliktas viešojo pirkimo procedūras negaliojančiomis.

44Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Apeliaciniu skundu ieškovas prašė sumažinti iš jo atsakovo naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija vertina, kad, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos pobūdį, sudėtingumą, kurį lemia byloje egzistuojantis viešasis interesas, būtinybę atsakovui rengti didelį kiekį procesinių dokumentų bei į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas), pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš ieškovo atsakovo naudai priteisė 3 000 Lt. Dėl šios priežasties nėra pagrindo mažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 800 Lt.

47CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju netenkinus ieškovo apeliacinio skundo, bylos rezultatas yra palankus atsakovui bei tretiesiems asmenims. Dėl šios priežasties ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, jam nėra priteistinos. Priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, prašo ir atsakovas. Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovas patyrė 2 371,60 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų apimtį, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nuostatas bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CPK 3 str. 1 d.), atsakovo prašoma priteisti suma vertintina kaip pagrįsta tik iš dalies ir jam yra priteistina 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą.

50Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ (į. k. 125167563, buveinės adresas Gabijos g. 30, Vilnius) atsakovo viešosios įstaigos Vilkpėdės ligoninės (į. k. 124245322, buveinės adresas Vilkpėdės g. 3, Vilnius) naudai 1 200 Lt (tūkstantį du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Corpus A“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 5. Atsakovas VšĮ Vilkpėdės ligoninė pateikė atsiliepimą, prašydamas... 6. Tretysis asmuo UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pateikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 29 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Konkurso sąlygų 5.6 punktas... 10. Teismas konstatavo, jog bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovo VšĮ... 11. Teismas sutiko, jog atsakovo VšĮ Vilkpėdės ligoninės atsakymas dėl... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „Corpus A“ pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus... 14. 1. Vilniaus apygardos teismas skundžiamame sprendime visiškai nepasisako dėl... 15. 2. Konkurso sąlygų 3.6.2 p. nurodoma, kad „jei pirkimo procedūrose... 16. 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį teigia, kad jis įvertino faktą, kad... 17. 4. Atsižvelgiant į tai, kad konkursas vykdomas ne pagal VPĮ 13 str. ar 91... 18. 5. Remiantis teisingumo ministro rekomendacijomis už atsiliepimo į ieškinį... 19. Trečiasis asmuo UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pateikė... 20. Atsakovas VšĮ Vilkpėdės ligoninė pateikė atsiliepimą į ieškovo... 21. 1. UAB „Patalpų valymo ir priežiūros centras“ pateiktame pasiūlyme... 22. 2. Atmestinas apelianto argumentas, kad UAB „Patalpų valymo ir priežiūros... 23. 3. Atmestinu yra laikytinas ir apelianto argumentas, kad neva dėl pasirinkto... 24. 4. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovo... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 28. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius... 29. Apeliantas 2012 m. sausio 10 d. perkančiajai organizacijai pareiškė... 30. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 30 d. perkančioji... 31. Pažymėtina, kad pati perkančioji organizacija sprendžia ir vertina, ar... 32. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 4233 str. 3 d. numato, kad... 33. VPĮ 93 str. nustatyta, kad tiekėjas turi teisę iki pirkimo sutarties... 34. Pažymėtina, kad ieškovas nei pretenzijoje, nei pradiniame ieškinyje... 35. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pasisako dėl šio ieškovo nurodyto... 36. Pagal VPĮ 32 straipsnio, nustatančio tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo... 37. Galimybę tiekėjui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais numato VPĮ, pagal... 38. UAB ,,Patalpų valymo ir priežiūros centras“ 2011 m. gruodžio 29 d. kartu... 39. Iš pateikto pasiūlymo yra akivaizdu, kad UAB ,,Patalpų valymo ir... 40. Apeliantas teigia, kad pasirinkęs subtiekėją UAB ,,Valymo ir priežiūros... 41. Kaip minėta, pagal perkančiosios organizacijos reikalavimą tiekėjas UAB... 42. Akivaizdu ir tai, kad subtiekėjas UAB ,,Valymo ir priežiūros centras“... 43. Tiekėjas savo pasiūlyme deklaravo, kad valymo paslaugas perkančiajai... 44. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Apeliaciniu skundu ieškovas prašė sumažinti iš jo atsakovo naudai... 47. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 49. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimą.... 50. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ (į. k....