Byla eB2-2134-657/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Tampa“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Tampa“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Tampa“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad UAB „Tampa“ skola pradėjo didėti nuo 2012 m. II ketvirčio ir 2015-06-15 jos įsiskolinimas Fondo biudžetui sudarė 7.567,76 Eur sumą. Paskutinis apdraustasis buvo atleistas 2014-08-31.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsakovė tiek apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek apie pareiškimo atsakovei iškelti bankroto bylą priėmimą ir jo nagrinėjimą buvo informuota tinkamai. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 straipsnio 2 dalyje, 124 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka. Be to, apie pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo priėmimą ir bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka posėdžio datą teismas paskelbė specialiame interneto tinklalapyje (ĮBĮ 9 str. 3 d., CPK 133 str. 3 d.). Atsakovė jokių 2015 m. liepos 20 d. nutartimi reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę, net ir jos vadovui P. U. už šios nutarties nevykdymą paskyrus baudą, teismui nepateikė. Teismas, įvertinęs susidariusią situaciją, sprendžia, kad atsakovė pripažįsta, jog yra nemoki.

8Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas nepateikia teismui įmonės ūkinę, finansinę padėtį patvirtinančių dokumentų, teismas atsakovės finansinę padėtį vertina pagal savo iniciatyva surinktus rašytinius įrodymus, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

9Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovė paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus VĮ Registrų centras pateikė už 2007 metus, todėl realiai susidariusią finansinę situaciją pagal balansus įvertinti nėra galimybės, kadangi šie duomenys yra itin seno laikotarpio. Teismo nuomone pastaroji aplinkybė bei ieškovo nurodyta aplinkybė, kad paskutinis apdraustasis buvo atleistas 2014-08-31, sudaro pagrindą spręsti, kad realiai įmonė veiklos nevykdo.

10Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovė jos vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės išrašo matyti, kad UAB „Tampa“ vardu buvo registruotos šios transporto priemonės: PEUGEOT 405, valst. Nr. ( - ), 1993 m. gamybos ir PEUGEOT 205, valst. Nr. ( - ), 1985 m. gamybos, kurios šiuo metu yra išregistruotos, kadangi nėra techninės apžiūros ar draudimo, be to, jų likutinė vertė esminės reikšmės atsakovės mokumui nesudaro.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad vien pradelstas atsakovės mokestinis įsiskolinimas ieškovui 2015-06-15 sudarė 7.567,76 Eur sumą. Kaip nurodė ieškovas, skola fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2012 m. II ketvirčio, taigi, tęsiasi jau keletą metų. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu įmonės finansiniai sunkumai tęsiasi keletą metų, tokie sunkumai teismo gali būti pripažinti ne laikinais, bet nemokiais finansiniais sunkumais, kurie paneigia įmonės restruktūrizavimo galimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-496/2009). Be to, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teismui pateiktoje pažymoje nurodė, kad UAB „Tampa“ pagal pateiktas deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus bei apskaitos duomenis 2015-07-13 turi 3.213,45 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams. Teismo vertinimu nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

12Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010). Teismo nuomone byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

13Nustačius aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės finansinė būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustačius faktinį atsakovės nemokumą, UAB „Tampa“ Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

14UAB „Tampa“ administratoriumi skirtina MB „Bankroto byla“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, teismas

Nutarė

16Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Tampa“ (juridinio asmens kodas 135610516, buveinės adresas Dusios g. 7, Kaunas) bankroto bylą.

17Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Tampa“ administratoriumi MB „Bankroto byla“ (juridinio asmens kodas 304072733, sąrašo Nr. B-JA263).

18Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Tampa“ (juridinio asmens kodas 135610516, buveinės adresas Dusios g. 7, Kaunas) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

20Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Tampa“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 eurų baudą.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui, informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 7. Atsakovė tiek apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 8. Tais atvejais, kai atsakovo – įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto... 9. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovė paskutinį... 10. Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovė jos vardu registruoto... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad vien pradelstas atsakovės mokestinis... 12. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 13. Nustačius aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 14. UAB „Tampa“ administratoriumi skirtina MB „Bankroto byla“, kurios... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 16. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Tampa“ (juridinio asmens kodas... 17. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Tampa“ administratoriumi MB... 18. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Tampa“ (juridinio asmens kodas... 19. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 20. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Tampa“ valdymo organai nė... 21. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...