Byla 2-1493/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Daikaras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 1 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo UAB „Daikaras“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-6295-431/2009, iškeltoje pagal ieškovo UAB „Daikaras“ ieškinį atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, IĮ „Eloras“, UAB „Ikstar“, UAB „YIT technika“, UAB „Santjana“, UAB „Veskonas“, UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, UAB „Vėjo tiltas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Daikaras“ ieškiniu prašė teismo panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VSDFV) 2009 m. birželio 9 d., 2009 m. birželio 30 d. priimtus sprendimus bei 2009 m. rugpjūčio 21 d. priimto sprendimo Nr. (7.31) I-5184 „Dėl pirkimo procedūrų“ dalį, kuria kitų tiekėjų IĮ „Eloras“, UAB „Ikstar“, UAB „YIT technika“, UAB „Santjana“, UAB „Veskonas“, UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, UAB „Vėjo tiltas“ pateikti pasiūlymai buvo pripažinti atitinkantys atsakovo organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui“ sąlygas. Ieškinyje nurodė, kad atsakovui pateikė keletą pretenzijų, susijusių su organizuotu viešuoju pirkimu: dėl nekompetentingos viešųjų pirkimų komisijos negalimumo tinkamai įvertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus, dėl netinkamų kvalifikacinių reikalavimų nustatymo, dėl vokų atplėšimo procedūrų pažeidimo, taip pat dėl tiekėjų pasiūlymų eilės nustatymo. Tačiau atsakovas šias pretenzijas atmetė kaip nepagrįstas. Ieškovo nuomone, atsakovas pažeidė daugumą viešųjų pirkimų principų, nustatė netinkamas konkurso sąlygas, nesilaikė pirkimo procedūrų, vertino trečiųjų asmenų pasiūlymus, kurie neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, o ieškovo pasiūlymą nepagrįstai atmetė. Ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bylos išnagrinėjimo sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo konkurso „Oro kondicionavimo įrangos ir jos priežiūros bei remonto paslaugų pirkimui“ procedūras. Prašymą grindė tuo, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, iš esmės pasunkėtų ieškovo teisėtų interesų teisminė gynyba.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 1 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad sustabdžius konkurso vykdymą bei sutarties sudarymą su laimėtoju, būtų pažeistas viešasis interesas, šalių proporcingumo ir interesų pusiausvyros principas. Nutartyje pažymima, kad atsakovo vykdomas konkursas yra susijęs su viešuoju interesu, kadangi pirkimas finansuojamas iš biudžeto lėšų. Sustabdžius konkursą, perkančiosios organizacijos vykdomas konkursas pareikalautų didesnių pirkimo procedūrų laiko sąnaudų ir, galbūt, didesnių prekių/paslaugų kainų. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, sustabdant pirkimo procedūras, šiuo atveju gali turėti neigiamos įtakos valstybės biudžeto lėšų panaudojimui, t. y. pažeistų viešąjį interesą. Be to, teismui priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, jis pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnį turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

5Ieškovas UAB „Daikaras“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Ieškovas atsikrąjį skundą grindžia šiais motyvais:

61) Jeigu nebus sustabdytos pirkimo procedūros, atsakovas galės sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju ir užbaigti pirkimo procedūras. Tokiu būdu pareikštų reikalavimų nagrinėjimas neteks prasmės.

72) Vien tai, kad viešasis pirkimas vykdomas iš valstybės biudžeto lėšų, nereiškia, kad jo negalima stabdyti. Priešingu atveju praktiškai nebūtų galima stabdyti nei vieno viešojo pirkimo, jeigu jis vykdomas iš valstybės biudžeto. Tai reikštų, kad nėra prasmės bylinėtis dėl tokio pirkimo neteisėtumo.

83) Užsitęsus pirkimo procedūroms, atsakovo teisėti interesai nebūtų pažeisti, nes perkama oro kondicionavimo įranga, kuri bus skirta naudotis šiltu metų laiku.

94) Teismo nutartyje išdėstytas argumentas, kad galima rinktis kitą teisminės gynybos būdą, nepagrįstas, pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Galimybė pasirinkti kitą teisminės gynybos būdą neeliminuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio pagal anksčiau pareikštus reikalavimus. Be to, dėl to, kad ieškovas nelaimėjo konkurso, jis neteks galimybės dalyvauti ir kituose panašaus pobūdžio viešuose pirkimuose, neįgis daugiau patirties ir negaus pajamų.

10Atsakovas VSDFV atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

111) Ieškovas ne kartą teikė skundus dėl atsakovo organizuoto viešojo pirkimo, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės šiuos skundus atmetė ir neprieštaravo, kad pirkimo procedūros būtų vykdomos toliau.

122) 2009 m. spalio 23 d. atsakovas sudarė oro kondicionavimo įrangos pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebeužtikrintų ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymo byloje.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos dalyvaujančių byloje asmenų prašymu tam, kad būtų apsaugoti ieškovo ar kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai, o priėmus ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, jį būtų galima realiai įvykdyti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimą teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Konkrečioje byloje gali būti taikoma tik tokia laikinoji apsaugos priemonė, kuri atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę ir yra susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu.

15Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio pirmojoje dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio trečiosios dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma. Todėl viešojo pirkimo procedūrų stabdymas, kaip laikinojji apsaugos priemonė, gali būti taikomas tik iki šių procedūrų pasibaigimo. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 94 straipsnio trečiojoje dalyje, nes toks procesinis veiksmas nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

16Iš atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų duomenų matyti, kad po teismo skundžiamos nutarties priėmimo ir ieškovo atskirojo skundo padavimo atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2009 m. spalio 23 d. su viešojo pirkimo konkurso laimėtoju UAB „Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas“ sudarė oro kondicionavimo įrangos pirkimo sutartį. Esant tokioms aplinkybėms, viešasis konkursas laikomas pasibaigusiu (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 d. 1 p.). Kadangi ieškovo prašomos sustabdyti pirkimo procedūros jau įvyko, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones svarstymas netenka savo teisinės prasmės ir reikšmės, nes įvykdyti teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras – nėra galimybės. Todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkinamas.

17Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašius aukščiau nurodytą sutartį, jos šalims atsirado sutartyje nustatyti įsipareigojimai (CK 6.154 str. 1 d., 6.180 str. 1 d.). Tad ieškovo reikalavimas ieškinio užtikrinimui sustabdyti pirkimo procedūras, nesant pareikšto reikalavimo dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia, negali būti tenkinamas, kadangi laikinoji apsaugos priemonė, kaip ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo garantas, turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir turi būti susijusi su sprendimo vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-210/2006; 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-286/2008). Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

18Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Daikaras“ ieškiniu prašė teismo panaikinti atsakovo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 1 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl... 5. Ieškovas UAB „Daikaras“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos... 6. 1) Jeigu nebus sustabdytos pirkimo procedūros, atsakovas galės sudaryti... 7. 2) Vien tai, kad viešasis pirkimas vykdomas iš valstybės biudžeto lėšų,... 8. 3) Užsitęsus pirkimo procedūroms, atsakovo teisėti interesai nebūtų... 9. 4) Teismo nutartyje išdėstytas argumentas, kad galima rinktis kitą... 10. Atsakovas VSDFV atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo pirmosios... 11. 1) Ieškovas ne kartą teikė skundus dėl atsakovo organizuoto viešojo... 12. 2) 2009 m. spalio 23 d. atsakovas sudarė oro kondicionavimo įrangos pirkimo... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos dalyvaujančių byloje... 15. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145... 16. Iš atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų duomenų matyti, kad... 17. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašius... 18. Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 20. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą...