Byla 2-286/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Švarinta” atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. kovo 5 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-309-357/2008, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Švarinta” ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo, kuriuo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo viešojo konkurso laimėtoju paskelbti ieškovą, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Švarinta” ieškiniu prašė teismo: 1) panaikinti atsakovo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro viešojo pirkimo komisijos 2008 m. sausio 29 d. sprendimą, kuriuo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė atvirame konkurse dėl Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų teikimo; 2) įpareigoti atsakovą šio viešojo konkurso laimėtoju paskelbti ieškovą bei sudaryti su juo sutartį. Nurodė, kad tariamai geresnį pasiūlymą pateikusi UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ neturi teisės teikti tokių paslaugų, dėl kurių paskelbtas viešasis konkursas. Be to, viešojo pirkimo komisijos du nariai yra trečiojo asmens, laimėjusio konkursą, darbuotojai. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti šio atviro konkurso pirkimo procedūras. Prašymą grindė tuo, kad atsakovas, gavęs ieškovo pretenziją, nesustabdė viešojo pirkimo procedūrų, gali skubiai patvirtinti pasiūlymų eilę, priimti sprendimą dėl laimėjusio neteisėto pasiūlymo ir neteisėtai sudaryti paslaugų pirkimo sutartį su viešojo pirkimo neteisėtu laimėtoju UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“.

4Šiaulių apygardos teismas 2008 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į abiejų šalių interesus bei galimą laikinųjų apsaugos priemonių poveikį kitų asmenų teisėms. Teismo nuomone, sustabdžius atvirojo konkurso pirkimo procedūras, nukentėtų regiono gyventojų bei juridinių asmenų ekonominiai interesai kuo palankesnėmis sąlygomis gauti teikiamas atliekų surinkimo bei tvarkymo paslaugas. Be to, dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas galėtų patirti nuostolių.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Švarinta” prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. kovo 5 d. nutartį. Skundą grindžia šiais motyvais:

  1. netaikęs laikinųjų apsaugos priemonių, teismas sudarė sąlygas apsunkinti galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymą;
  2. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso, nes ir šiuo metu ieškovas su trečiuoju asmeniu teikia vartotojams kokybiškas atliekų surinkimo bei tvarkymo paslaugas;
  3. teismo nuomonė, kad atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali patirti nuostolių, nesudaro pagrindo netaikyti šių priemonių, nes teismas turi teisę pareikalauti, jog ieškovas užtikrintų atsakovo galimų nuostolių atlyginimą (CPK 147 str. 1 d.);
  4. teismas nukrypo nuo kasacinio teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo suformuotos praktikos tokio pobūdžio bylose.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prašo pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

  1. viešasis konkursas, kurio preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo tvarką ginčija ieškovas, yra įvykęs, laimėtoju paskelbta UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“, tarp atsakovo ir šio asmens 2008 m. kovo 20 d. sudaryta paslaugų teikimo sutartis, todėl ieškovo atskirasis skundas neturėtų būti nagrinėjamas;
  2. atsakovas viešąjį konkursą organizavo nepažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, o šiame konkurse dalyvavęs ir jį laimėjęs UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ turi teisę teikti atliekų tvarkymo bei pervežimo paslaugas;
  3. ieškovo teiginiai dėl tariamo viešojo pirkimo komisijos dviejų narių suinteresuotumo konkurso rezultatais nėra pagrįsti įrodymais;
  4. ieškovas neįrodė, kad teismas, priimdamas nutartį, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pažeidė konkrečias įstatymo normas ar suformuotą teismų praktiką nagrinėjamu klausimu.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Šioje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo, pareiškusio ieškinį dėl atsakovo organizuoto viešojo pirkimo komisijos sprendimo, kuriuo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė atvirame konkurse, ginčijimo ir ieškovo pripažinimo šio konkurso laimėtoju, prašymą dėl viešojo konkurso pirkimo procedūrų sustabdymo. Siekdama teisingai išnagrinėti šį klausimą, teisėjų kolegija turėtų ištirti bylos faktines aplinkybes, įvertinti viešąjį konkursą organizavusio atsakovo bei jį vykdžiusios pirkimo komisijos veiksmus, spręsti, ar teismo atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atitinka viešąjį interesą, ar nepažeidžia ieškovo teisių bei teisėtų interesų.

9Tačiau iš atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktų duomenų matyti, kad po teismo skundžiamos nutarties priėmimo ir ieškovo atskirojo skundo padavimo Viešojo pirkimo komisija 2008 m. kovo 18 d. sprendimu paskelbė įvykusio viešojo konkurso laimėtoją. 2008 m. kovo 20 d. atsakovas ir UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ sudarė Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo, parengimo perdirbti, išrūšiuotų atliekų perdavimo jų tvarkytojams ir komunalinių atliekų pervežimo į Šiaulių regioninį sąvartyną paslaugų teikimo sutartį, todėl viešasis konkursas laikomas pasibaigusiu (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d. 1 p.). Kadangi ieškovo prašomos sustabdyti pirkimo procedūros jau įvyko, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones svarstymas netenka savo teisinės prasmės ir reikšmės, nes įvykdyti teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras – nėra galimybės. Todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkinamas.

10Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašius aukščiau nurodytą paslaugų teikimo sutartį, jos šalims atsirado sutartyje nustatyti įsipareigojimai (CK 6.154 str. 1 d., 6.180 str. 1 d.). Tad ieškovo reikalavimas ieškinio užtikrinimui sustabdyti pirkimo procedūras, nesant pareikšto reikalavimo dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia, negali būti tenkinamas, nes laikinoji apsaugos priemonė, kaip ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo garantas, turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir turi būti susijusi su sprendimo vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civ. byloje UAB „Fima“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 2-210/2006, proc. spr. kat. 110.1.). Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

11Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies

131 punktu,

Nutarė

14Šiaulių apygardos teismo 2008 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai