Byla 2-210/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Marytės Mitkuvienės, kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino, Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumo atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo UAB „Fima“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-235-436/2006 pagal ieškovo UAB „Fima“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumui, atstovaujamam UAB „Siemens“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl visų dalyvių kvalifikacijos duomenų atitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams patvirtinimo, dėl UAB „Siemens“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, pateiktą labai mažos kainos pagrindimą pripažinimo tinkamu, dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo. Ieškovas teismo taip pat paprašė įpareigoti atsakovą atmesti UAB „Siemens“ pasiūlymą dėl to, kad tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų. 2006 m. sausio 27 d. ieškovas teismui pateikė prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai sudaryti su UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumu viešojo pirkimo sutartį vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti, o jei ji sudaryta, uždrausti ją vykdyti iki ieškinio dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimų panaikinimo išnagrinėjimo, o taip pat ieškovas paprašė uždrausti trečiajam asmeniui UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumui vykdyti prievoles, susijusias su viešuoju pirkimu vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti, atsakovui iki ieškinio dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimų panaikinimo išnagrinėjimo. Ieškovas nurodė, jog paaiškėjus, kad viešojo pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu nesudaryta būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios užtikrintų teismo sprendimo įvykdymą.

4Kauno apygardos teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino. Nurodė, kad teismas ieškinio pateikimo teismui dieną neturėjo duomenų apie sutarties sudarymą, pirkimo procedūros baigtį, 2005 m. lapkričio 29 d. ir 2005 m. gruodžio 1 d. nutartimis patenkino ieškovo prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovui ir trečiajam asmeniui pateikus atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2005 m. gruodžio 1 d. nutarties, ir teismui sutikus su skunduose išdėstytais argumentais, teismas 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi panaikino 2005 m. lapkričio 29 d. ir 2005 m. gruodžio 1 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kaip patvirtina bylos medžiaga, Kauno miesto savivaldybės administracija 2005 m. lapkričio 23 d. sutartį sudarė su UAB „Siemens“, o ne su trečiuoju asmeniu UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumu. Viešųjų pirkimų įstatymas neriboja perkančiosios organizacijos teisės sudaryti viešojo pirkimo sutartį potencialiam tiekėjui pareiškus ieškinį teisme, taip pat nenumato termino, kuris turi praeiti nuo pretenzijos, jei ji pateikta, išnagrinėjimo iki sutarties pasirašymo. Pasirašius sutartį ir pradėjus ją vykdyti teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, nes laikoma jog viešasis pirkimas yra pasibaigęs. Todėl teismas uždraudė atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai sudaryti su UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumu viešojo pirkimo sutartį vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti, o jei ji sudaryta, uždraudė ją vykdyti iki ieškinio dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimų panaikinimo išnagrinėjimo, o taip pat uždraudė trečiajam asmeniui UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumui vykdyti prievoles, susijusias su viešuoju pirkimu vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti, atsakovui iki ieškinio dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2005 m. lapkričio 9 d. sprendimų panaikinimo išnagrinėjimo.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartį. Nurodo, kad:

61) Viešojo pirkimo sutarties preambulėje yra nurodoma jog sutartis sudaroma remiantis 2005 m. lapkričio 23 d. Viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 32-6-60. Tai, kad sutarties preambulėje nurodytas nepilnas laimėtojo pavadinimas negali būti laikoma įrodymu, kad sutartis su trečiuoju asmeniu nesudaryta ir yra akivaizdu, jog tai galėtų būti laikoma korektūros klaida. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, aiškinant sutartį turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai, o visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, jos sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.

72) Ieškovas ieškinyje neprašo pripažinti neteisėta sutartį tarp trečiojo asmens ir Kauno miesto savivaldybės administracijos, todėl laikinoji apsaugos priemonė, kuri nesusijusi su ieškininiais reikalavimais yra naikintina.

83) Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju susijęs ne tik su tam tikrų apribojimų atsakovo, t.y. Kauno miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu taikymu, bet ir tiesiogiai su viešojo intereso pažeidimu.

94) Įrengus Kauno mieste vaizdo stebėjimo kameras į Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato budėtojų dalį būtų perduodamas net 25 teritorijų stebėjimas visą parą. Todėl viešas interesas, t.y Kauno gyventojų saugumas, kelio nusikaltimams ir viešosios tvarkos pažeidimams užkirtimas ginčijamu atveju daug svarbesnis, nei ieškovo tariamų interesų pažeidimo apsauga.

10Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartį. Nurodo, kad:

111) Nesutinka su teismo argumentu, kad Kauno miesto savivaldybės administracija sudarė aukščiau minėtą sutartį su UAB „Siemens“, o ne su trečiuoju asmeniu UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ konsorciumu, nes 2005 m. rugsėjo 21 d. jungtinės veiklos sutartyje sudarytoje tarp UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“ numatyta, jog šalys susitarė kartu dalyvauti Kauno miesto savivaldybės administracijos paskelbtame atvirajame konkurse Vaizdo stebėjimo sistemos Kauno mieste įrengimo ir eksploatacijos paslaugoms pirkti. Šioje sutartyje taip pat numatyta, jog UAB „Siemens“ šalių vardu pasirašo Pirkimo sutartį.

122) Vadovaujantis Lietuvos teismų praktika, teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą nenagrinėja bylos iš esmės. Tuo tarpu tai, ar sutartį pasirašė tinkama šalis galima spręsti tik nagrinėjant ginčą iš esmės.

133) Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad sutartis tarp atsakovo ir trečiojo asmens dėl vaizdo stebėjimo kamerų sistemos suprojektavimo, įrengimo ir jos priežiūros bei eksploatacijos yra sudaryta, todėl nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

144) Teismo nutarties dalis – draudimas atsakovui ir trečiajam asmeniui vykdyti prievoles, susijusias su viešuoju pirkimu yra naikintina, nes toks draudimas prieštarauja teismų praktikai bylose dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nes ieškovas ieškinyje neprašo pripažinti neteisėta sutartį tarp trečiojo asmens ir Kauno miesto savivaldybės administracijos, todėl laikinoji apsaugos priemonė, kuri nesusijusi su ieškininiais reikalavimais negali būti taikoma.

15Atskirieji skundai tenkintini.

16Apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys patvirtina, kad Kauno miesto savivaldybės administracija 2005 m. lapkričio 23 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį su UAB „Siemens“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, kuri faktiškai suponuoja viešojo pirkimo pabaigą (Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str. 2 d. 1 p.). Ieškovas šios sutarties pripažinti neteisėta ir negaliojančia neprašo. Tai rodo, kad veiksmas, kurį atlikti ieškovas prašo uždrausti, šiuo metu jau yra atliktas. Todėl šį atskirųjų skundų argumentą teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu ir tenkintinu.

17Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškininiais reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas, t.y. teismo nutartis dėl konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti realiai įvykdoma (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d., 152 str. 1 d.).

18Kadangi ieškovo prašomos sustabdyti pirkimo procedūros jau įvyko, prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones svarstymas netenka savo teisinės prasmės ir reikšmės, nes įvykdyti teismo nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras – nėra galimybės. Todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkinamas.

19Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pasirašius virš minėtą sutartį, jos šalims atsirado sutartimi numatyti įsipareigojimai. Tad ieškovo reikalavimas ieškinio užtikrinimui taikyti tokio pobūdžio laikinąją apsaugos priemonę nesant pareikštam reikalavimui pripažinti negaliojančia Kauno miesto savivaldybės administracijos 2005 m. lapkričio 23 d. viešojo pirkimo sutartį su UAB „Siemens“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį kartu su UAB „Mikrovisatos TV“ ir UAB „Mikrovisatos servisas“, taip pat negali būti tenkinamas, nes pagal formuojamą teismų praktiką laikinoji apsaugos priemonė, kaip būsimo sprendimo įvykdymo garantas, turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmei ir turi būti susijusi su būsimo teismo sprendimo vykdymu. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartį panaikinti, ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB „Fima“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 4. Kauno apygardos teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 5. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m.... 6. 1) Viešojo pirkimo sutarties preambulėje yra nurodoma jog sutartis sudaroma... 7. 2) Ieškovas ieškinyje neprašo pripažinti neteisėta sutartį tarp trečiojo... 8. 3) Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju susijęs ne tik su tam... 9. 4) Įrengus Kauno mieste vaizdo stebėjimo kameras į Kauno miesto Vyriausiojo... 10. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Siemens“, UAB „Mikrovisatos TV“... 11. 1) Nesutinka su teismo argumentu, kad Kauno miesto savivaldybės administracija... 12. 2) Vadovaujantis Lietuvos teismų praktika, teismas spręsdamas laikinųjų... 13. 3) Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad... 14. 4) Teismo nutarties dalis – draudimas atsakovui ir trečiajam asmeniui... 15. Atskirieji skundai tenkintini.... 16. Apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys patvirtina, kad Kauno miesto... 17. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį... 18. Kadangi ieškovo prašomos sustabdyti pirkimo procedūros jau įvyko, prašymo... 19. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pasirašius virš minėtą sutartį, jos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2... 21. Kauno apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartį panaikinti, ieškovo...