Byla 2-1846-571/2014
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės atstovei A. G., trečiojo asmens UAB „Marijampolės butų ūkis“ atstovui K. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovei D. C., tretiesiems asmenims UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“, išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir

Nustatė

2Ieškovas Marijampolės savivaldybė teismo prašo nutraukti 2011 m. balandžio 20 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis" ir D. C., a.k. ( - ) gyvenančios Marijampolėje, J. J. g. 2A-409. Iškeldinti atsakovę D. C., a.k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolėje, J. J. g. 2A-409, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

3Atsakovė D. C. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), atsiliepimo į ieškinį ar prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl byla nagrinėtina atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

4Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ su ieškiniu sutinka.

5Trečiasis asmuo UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į ieškinį, su kuriuo sutinka.

6Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas atsiliepimas į ieškinį, su kuriuo sutinka, ir prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 26).

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatyta, kad dviejų kambarių 35,37 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa, esanti Marijampolėje, J. J. g. 2A-409, nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr. 84 „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo" ir jį keitusiu Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. 1-865 „Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo", bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-849 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio - kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo UAB „Marijampolės butų ūkis" pavesta sudaryti ir pasirašyti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir rinkti nuomos mokestį.

9Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. DV-398 „Dėl gyvenamojo ploto bendrabutyje suteikimo" suteikė atsakovei minėtą gyvenamąją patalpą (b.l. 13). Su atsakove D. C., a.k. ( - ) 2011 m. balandžio 20 d. buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.l. 5-8). Kartu su atsakove nuomojamoje patalpoje apsigyveno duktė D. C., gim. 2003 m. rugsėjo 10 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimu, civilinėje byloje Nr. 2-88-374/2013, nepilnametės dukros D. D. gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu R. D. a.k. ( - ) (b.l. 15-18). Tokiu būdu, patalpose, esančiose Marijampolėje, J. J. 2A-409, mergaitė negyvena ir jokių vaiko daiktų bute nėra.

10UAB „Marijampolės butų ūkis" 2013 m. balandžio 1 d. pateikė atsakovės nuomojamo buto apyvartos žiniaraštį už laikotarpį nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio iki 2014 metų kovo mėnesio. Už minėtą laikotarpį yra susidaręs 1425,94 Lt įsiskolinimas (b.l. 25). Ieškovas nurodo, kad antstolei S. Ž. vykdymui 2013-10-03 pateiktas vykdomasis įrašas Nr. 5521 dėl 631,17 Lt išieškojimo (b.l.14), dėl likusios skolos dalies ruošiamas ieškinys teismui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnis įtvirtina, kad mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių ir mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Sutarties II dalis apibrėžia atsiskaitymus ir mokėjimus pagal nuomos sutartį. Sutarties 8 punkte reglamentuojama, kad nuomininkas Vyriausybės nustatyta tvarka atskirai moka mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas). Todėl atsakovė Sutartimi įsipareigojo mokėti ne tik gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, bet ir kitus mokesčius, susijusius su gyvenamąja patalpa.

11UAB „Litesko" filialas „Marijampolės šiluma" 2014-03-03 raštu Nr. 3.3-158 informavo Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyrių apie susidariusią skolą už gyvenamąsias patalpas, esančias Marijampolėje, J. J. g. 2A-409. Už minėtai patalpai pateiktą šiluminę energiją ir kitas paslaugas atsakovė privalo atsiskaityti kas mėnesį. Atsakovė D. C. nustatytos prievolės tinkamai nevykdė, nuo Sutarties sudarymo dienos nemokėjo įmokų, todėl 2014 m. kovo 1 d. UAB „Litesko" filialui „Marijampolės šiluma" atsakovė skolinga 4243,27 Lt (b.l. 10). Dėl 3895,25 Lt skolos už paslaugas tiekėjas yra kreipęsis į Marijampolės rajono apylinkės teismą, dėl 348,02 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės dar nesikreipta.

12UAB „Marijampolės butų ūkis" 2013 m. balandžio 9 d. įspėjimu Nr. l-203-(2.3) „Dėl nuomos sutarties nutraukimo" informavo atsakovę, kad ji pažeidžia Sutarties 13.1 punktą, nes nemoka buto nuompinigių ir mokesčių už komunalinius patarnavimus. Atsakovė buvo įspėta, kad ir toliau nesumokėjus mokesčių bus kreiptasi į teismą dėl Sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos patalpos (b.l. 9).

13Ieškovo nurodytas aplinkybes patvirtina ir trečiųjų asmenų nurodytos atsiliepimuose į ieškinį aplinkybės (b.l. 23-24, 35-36) bei išvadą teikiančios institucijos Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvada (b.l. 26).

14Įstatymas reglamentuoja, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4. 37 str. 1 d.). Turto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo nuosavybės teisių į turtą pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK4.98 str.).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, išaiškino, kad ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą, tai yra suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Bylą nagrinėjantis teismas pagal savo kompetenciją tiria ir vertina faktines bylos aplinkybes, pagal ieškovo nurodytas faktines aplinkybes savarankiškai atlieka faktų teisinį kvalifikavimą, parenka ginčo santykius reglamentuojantį įstatymą, teisiškai argumentuodamas atskleidžia taikomo įstatymo nuostatos prasmę. Ieškovo nurodyti įstatymai ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui neprivalomi (Pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2010-06-23 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2010, kt.).

16Kasacinis teismas savo teisminėje praktikoje yra nurodęs, jog iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų, priklausomai nuo šalis siejančių materialinių teisių santykių turinio, gali būti tiek pažeistų daiktinių teisių gynimo būdas, tiek prievolinis teisinis pažeistų teisių gyvenimo būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-790/2003, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2008 ). Tuo atveju, kai šalių nesieja prievoliniai teisiniai santykiai, ginčo dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų nagrinėjimo turinį ir ribas lemia CK ketvirtosios knygos normos dėl savininko teisių apsaugos; teismas turi nustatyti, ar ieškovas yra savininkas ir ar egzistuoja neteisėtas jo nuosavybės teisės pažeidimas (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės mėn. 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1220-345/2011).

17Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, ji gali būti nutraukta, taip pat fiziniai asmenys iš gyvenamųjų patalpų gali būti iškeldinami tik teismo tvarka (CK 6.610 str.). Nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas (CK 6.611 str.). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovė skolą už buto nuomą ir komunalinius patarnavimus nemoka jau ilgą laiką ir susidariusios didelės skolos (b.l. 23-24, 35-36). Akivaizdu, kad atsakovė piktnaudžiauja savo teisėmis ir nevykdo pareigų, taip savo veiksmais pažeidžia esmines Sutarties sąlygas.

18Teismas sutinka su ieškovo nuomone - savivaldybei nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos nuomojamos vadovaujantis socialinio būsto nuomą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiuo metu savivaldybėje yra 929 šeimos ir asmenys, esantys sąrašuose socialiniam būstui nuomoti. Atsižvelgiant į socialinio teisingumo, asmens lygiateisiškumo principus, esant socialinio būsto trūkumui, neiškeldinus asmenų, pažeidžiančių nuomos sutarties sąlygas, nėra užtikrinami asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir laukiančių eilėje šį būstą išsinuomoti, teisės ir teisėti interesai.

19Dėl aukščiau nurodytų ir teismo nustatytų aplinkybių, spręstina, kad ieškinys pagrįstas ir įrodytas (CK 6.610 str.).

20Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis ir teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.).

21Vadovaujantis LR CPK 42, 178, 270 str., teismas

Nutarė

22Ieškinį patenkinti.

23Nutraukti 2011 m. balandžio 20 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis" ir D. C., a.k. ( - ) gyvenančios Marijampolėje, J. J. g. 2A-409.

24Iškeldinti atsakovę D. C., a.k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolėje, J. J. g. 2A-409, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

25Priteisti iš atsakovės D. C., a.k. ( - ) gyvenančios Marijampolėje, J. J. g. 2A-409, 144 Lt žyminio mokesčio ir 12 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

26Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S.,... 2. Ieškovas Marijampolės savivaldybė teismo prašo nutraukti 2011 m. balandžio... 3. Atsakovė D. C. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą... 4. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ su ieškiniu sutinka.... 5. Trečiasis asmuo UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ teismo... 6. Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Nustatyta, kad dviejų kambarių 35,37 m2 bendrojo naudingo ploto gyvenamoji... 9. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2011 m. kovo 30 d.... 10. UAB „Marijampolės butų ūkis" 2013 m. balandžio 1 d. pateikė atsakovės... 11. UAB „Litesko" filialas „Marijampolės šiluma" 2014-03-03 raštu Nr.... 12. UAB „Marijampolės butų ūkis" 2013 m. balandžio 9 d. įspėjimu Nr.... 13. Ieškovo nurodytas aplinkybes patvirtina ir trečiųjų asmenų nurodytos... 14. Įstatymas reglamentuoja, kad nuosavybės teisė, tai teisė savo nuožiūra,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, išaiškino,... 16. Kasacinis teismas savo teisminėje praktikoje yra nurodęs, jog iškeldinimas... 17. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, ji... 18. Teismas sutinka su ieškovo nuomone - savivaldybei nuosavybės teise... 19. Dėl aukščiau nurodytų ir teismo nustatytų aplinkybių, spręstina, kad... 20. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis ir teismo... 21. Vadovaujantis LR CPK 42, 178, 270 str., teismas... 22. Ieškinį patenkinti.... 23. Nutraukti 2011 m. balandžio 20 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį,... 24. Iškeldinti atsakovę D. C., a.k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos, esančios... 25. Priteisti iš atsakovės D. C., a.k. ( - ) gyvenančios Marijampolėje, J. J.... 26. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...