Byla 2S-247-258/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. S., išieškotojas BUAB „Baltic Logistika“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (skolininkės) V. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos (skolininkės) V. P. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. S., išieškotojas BUAB „Baltic Logistika“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja pareiškimu prašė panaikinti antstolės A. S. 2017-04-14 patvarkymą „Dėl turto arešto ir įpareigojimo pateikti informaciją apie turtą“, reg. Nr. S017-6565 bei užbaigti vykdomąją. bylą Nr. 0177/17/00519. Skunde nurodė, kad 2017-04-26 pareiškėja gavo antstolės A. S. 2017-04-14 patvarkymą „Dėl turto arešto ir įpareigojimo pateikti informaciją apie turtą“, reg. Nr. S017-6565. Patvarkyme antstolė nurodė, kad siunčia 2017-04-14 turto arešto aktą bei informavo, kad šiuo turto arešto aktu yra apribotos pareiškėjos nuosavybės teisės į areštuotą turtą. Pareiškėjos įsitikinimu, skundžiamas patvarkymas yra nepagrįstas ir neteisėtas dėl žemiau išdėstytų priežasčių: antstolės surašytame pareiškėjos turto arešto akte nurodyta, kad vykdomoji byla Nr. 0177/17/00519 yra užvesta pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-380-340/2015 UAB „Baltic Logistika“ naudai, vykdomojo dokumento išdavimo data 2015-11-11. Turto arešto mastas: 76 457 Eur 17 ct. Susipažinusi su patvarkymu ir turto arešto aktu, pareiškėja nurodo, kad savo prievolę BUAB „Baltic Logistika“ naudai yra įvykdžiusi, todėl BUAB „Baltic Logistika“ pateiktas vykdomasis dokumentas negali būti vykdomas priverstine tvarka. Šią aplinkybę, pripažino ir patvirtino pati BUAB „Baltic Logistika“, 2015-03-24 raštiškai patvirtinusi apie pareiškėjos įsipareigojimų tinkamą įvykdymą. Pareiškėja pinigus BUAB ,,Baltic Logistika“ sumokėjo geruoju, jokie priverstiniai išieškojimo veiksmai dėl priteistos sumos nebuvo atliekami. Pareiškėja pažymi, kad nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „Baltic Logistika“ įsiteisėjo tik 2015-05-14, todėl tiek trišalis susitarimas dėl piniginių sumų pervedimo, tiek 2015-03-20 mokėjimo nurodymas dėl pinigų pervedimo buvo atlikti pagrįstai ir teisėtai. Pateikdamas vykdomąjį dokumentą antstolei BUAB „Baltic Logistika“ bankroto administratorius nuslėpė šias aplinkybes, todėl antstolė nepagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdymui (CPK 651 str. 2 d. 7 p.). Kadangi Vilniaus apygardos teismo 2015-01-22 sprendimas, dėl kurio buvo išduotas vykdomasis dokumentas, jau yra įvykdytas, todėl antstolei visgi priėmus vykdomąjį dokumentą vykdymui, vykdomoji byla turi būti užbaigta.
 2. Antstolė 2017-05-12 patvarkymu dėl atsisakymo tenkinti skolininkės skundą dėl antstolės veiksmų nurodė, kad ji vykdo Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-380-340/2015, išduotą 2015-11-11, dėl 73 113,39 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės V. P. išieškotojo UAB „Baltic Logistika“ naudai. Vykdomojoje byloje Nr. 0177/17/00519 gautas skolininkės skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašoma užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0177/17/00519, kadangi 2015-01-22 Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis dokumentas Nr. 2-380-340/2015 yra įvykdytas. Antstolė nurodo, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Vykdomojoje byloje informacijos apie 2015-01-22 Vilniaus apygardos teismo išduoto vykdomojo rašto Nr. 2-380-340/2015 panaikinimą, nėra. Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne jo teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Antstolių D. Š. ir A. S. kontoroje, 2017-03-21 buvo gautas antstolio V. M. persiųstas 2015-11-11 Vilniaus apygardos teismo vykdomasis raštas. Antstolė, vadovaudamasi CPK 650 str., 651 str., patikrinusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2017-03-21 patvarkymu Nr. 0177/17/00519 priėmė 2015-11-11 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-380-340/2015 vykdyti. Vykdomojoje byloje išieškotojas pateikė informaciją, kad ginčas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. sprendimo įvykdymo šiuo metu yra nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme (civilines bylos Nr. e2-196-345/2017). Skolininkė nepagrįstai nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. teismo sprendimą ji įvykdė trečiajam asmeniui D. S. sumokėjus priteistą sumą kreditoriaus UAB „Baltic Logistika“ kreditoriui KU „Vilniaus taupomoji kasa“. Faktą, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. sprendimas nėra įvykdytas, įsiteisėjusiais sprendimais yra konstatavę teismai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-1597-943/2016).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 birželio 2 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad pareiškėjos argumentas, jog šioje byloje ji įvykdė Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. teismo sprendimą trečiajam asmeniui D. S. sumokėjus priteistą sumą kreditoriaus UAB „Baltic Logistika“ kreditoriui KU „Vilniaus taupomoji kasa“, atmestinas kaip nepagrįstas, nes šios aplinkybės bus nustatytos ir įvertintos Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus ieškovės V. P. ieškinį atsakovei BUAB „Baltic Logistika“ dėl prievolės pripažinimo tinkamai įvykdyta, atsakovės BUAB „Baltic Logistika“ priešieškinį ieškovei V. P. ir atsakovui D. S. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys – Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, F. K.. Teismas sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 11 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-380-340/2015 yra nenuginčytas, galiojantis, vykdytinas, todėl konstatavo, jog antstolio V. M. kontoroje vykdoma vykdomoji byla teisėtai ir pagrįstai buvo užbaigta CPK 631 straipsnio 1 dalies ir 632 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 2 dalies pagrindu, t. y. – neįvykdžius iki galo vykdomojo dokumento ir išieškotojo prašymu persiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui, o antstolei A. S. nebuvo kliūčių priimti vykdyti 2015 m. lapkričio 11 d. vykdomąjį dokumentą. Dėl šios priežasties teismas nesutiko su pareiškėjos vertinimu, kad yra pagrindas nutraukti vykdomąją bylą CPK 629 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, tai yra dėl to, kad vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti. Kitų aplinkybių, numatytų CPK 651 straipsnyje, kurios būtų buvusios kliūtimi priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nenustatyta.
 3. Teismas nurodė, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), V. P., 2015 m. vasario 23 d. pateikusi apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. sprendimo, nei apeliaciniame skunde, nei vėliau jokių argumentų dėl jos skolininko D. S. įsipareigojimo įvykdyti už ją sprendime konstatuotą prievolę ar jau neva tinkamai įvykdyto sprendimo, nepateikė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Teismas sprendė, kad byloje nenustatyta, kad antstolė būtų pažeidusi CPK 651 straipsnio, 613 straipsnio nuostatas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0177/17/00519 iki civilinėje byloje Nr.2YT-26032-433/2017 priimto sprendimo įsiteisėjimo dienos. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

66.1. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl antstolės veiksmų teisėtumo, neturėjo jokio teisinio pagrindo atmesti pareiškėjos skundą remdamasis tuo, kad yra nagrinėjama kita civilinė byla, kurioje sprendžiamas klausimas dėl 2015-01-22 Vilniaus apygardos teismo sprendimo įvykdymo. Ši aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. e2-196-345/2017, niekaip neužkerta pareiškėjai galimybės skųsti antstolės veiksmų teisėtumo. Teismas privalėjo vertinti antstolės veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą būtent šioje konkrečioje vykdomojoje byloje Nr.0177/17/00519, kiek tai susiję su pareiškėjos reikalavimais.

76.2. Teismui nurodžius, kad pareiškėjos skundas netenkinamas, kadangi Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.e2-196-345/2017, tokia teismo padaryta išvada aiškiai prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse, priimtose išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-1597-943/2016 bei civilinę bylą Nr.e2-459-516/2017, padarytoms išvadoms, kadangi priešingu atveju pareiškėja netektų galimybės gintų savo teisių ir interesų tokiu būdu, kaip tai nurodė aukštesnės instancijos teismas.

86.3. Pareiškėjos skundo faktinė ir teisinė argumentacija yra pagrįsta ta aplinkybe, kad pareiškėja yra jau įvykdžiusi Vilniaus apygardos teismo 2015-01-22 sprendimą, todėl antstolės prašoma užbaigti vykdomąją bylą. Pareiškėja pateikė įrodymus dėl teismo sprendimo įvykdymo bei prašė panaikinti patvarkymą dėl pareiškėjos turto arešto. Pažymi, kad pareiškėja prašė ne nutraukti vykdomąją bylą tuo pagrindu, kad vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti, tačiau ją užbaigti, kadangi teismo sprendimas visiškai įvykdytas.

96.4. Antstolei toliau vykdant išieškojimo veiksmus pagal išduotą vykdomąjį raštą Nr.2-380-340/2015, nebebus galima įvykdyti teismo sprendimo, jeigu bus patenkintas pareiškėjos skundas dėl vykdomosios bylos užbaigimo, kadangi pareiškėjos turtas jau bus realizuotas. Nesustabdžius vykdymo proceso ir vėliau galimai priėmus pareiškėjai palankų teismo sprendimą, vykęs priverstinis išieškojimas iš pareiškėjos turto galėtų būti traktuojamas kaip žalos jai padarymas, o siekiant atitaisyti žalą, reikėtų inicijuoti naujus teisinius procesus, neišvengiant rizikos, kad tam tikras turtas natūra gali būti ir negrąžintas (LR CPK 760 str. 3 d.).

107. Atsiliepimu į apeliacinį skundą antstolė prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad skolininkė nepagrįstai nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. sprendimą ji įvykdė trečiajam asmeniui D. S. sumokėjus priteistą sumą kreditoriaus UAB „Baltic Logistika“ kreditoriui KU „Vilniaus taupomoji kasa“. Faktą, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. sprendimas nėra įvykdytas, įsiteisėjusiais sprendimais yra konstatavę teismai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-1597-943/2016,18 pastraipa, priedas Nr. 6). Vilniaus miesto apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai taikė procesinės teisės normas, nurodydamas, jog nėra jokio pagrindo užbaigti vykdomąją bylą Nr. 0177/17/00519, taip pat nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo pripažinti, jog antstolė neteisėtai ir nepagrįstai priėmė 2017-04-14 patvarkymą „Dėl turto arešto ir įpareigojimo pateikti informaciją apie turtą“ Nr. SOI7-6565 ar kitaip pažeidė skolininkės teises ar teisėtus interesus vykdomojoje, byloje Nr. 0177/17/00519, todėl nėra jokio pagrindo tenkinti skolininkės skundą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Teismas nurodo, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (LR antstolių įstatymo 3 str. 2 d.). Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas, kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą.
 3. Pareiškėja ginčija antstolės atsisakymą užbaigti vykdomąją bylą CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą). Pareiškėjos teigimu, 2015-02-10 buvo pasirašytas susitarimas, pagal kurį pareiškėjos skolininkas D. S. BUAB „Baltic Logistika“ sutikimu ir nurodymu teismo sprendimu iš pareiškėjos BUAB „Baltic Logistika“ naudai priteistą sumą už pareiškėją įsipareigojo sumokėti BUAB „ Baltic Logistika“ kreditoriui – KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“, taip pat iš dalies įvykdant BUAB „Baltic Logistika“ įsipareigojimus pagal 2012-07-19 su Kredito unija sudarytą Paskolos sutartį Nr. 12-00257 LTL. Vykdydamas trišalį susitarimą, 2015-03-20 mokėjimo pavedimu D. S. pervedė 95 000 Eur į KB Kredito Unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ atsiskaitomąją sąskaitą. Iš 95 000 Eur sumos 73 113,39 Eur buvo skirti pareiškėjos įsipareigojimų dengimui pagal 2015-01-22 priimtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą, likusi suma buvo skirta avanso sumokėjimui už atliekamus darbus. Tokiu būdu, pareiškėjos manymu, pareiškėjos prievolė 73 113,39 Eur sumai pagal Vilniaus apygardos teismo sprendimą BUAB „Baltic Logistika“ buvo įvykdyta.
 4. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis civilinėje byloje Nr. e2-196-345/2017 pareiškėja kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti jos prievolę pagal Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-380-345/2015 sumokėti bankrutavusiai UAB „Baltic Logistika“ 73 113,39 Eur sumą pilnai ir tinkamai įvykdyta. Atsakovas BUAB „Baltic Logistika“ šioje byloje su ieškiniu nesutiko, pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2015-02-10 Trišalį susitarimą CK 1.80 ir 1.86 straipsnių pagrindu. Vilniaus apygardos teismas 2017-06-14 sprendimu ieškovės ieškinį ir atsakovo priešieškinį šioje byloje atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad byloje nėra objektyvių duomenų apie tai, kad ieškovė V. P. tinkamai įvykdė Vilniaus apygardos teismo 2015-01-22 sprendimą, priešingai, įvertinus nustatytas aplinkybes, šalių paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, darytina išvada, jog ieškovė Vilniaus apygardos teismo 2015-01-22 sprendimu priteistos skolos BUAB „Baltic Logistika“ nesumokėjo (sprendimo 23 punktas). Vilniaus apygardos teismo 2017-06-14 sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes dėl jo yra paduoti du apeliaciniai skundai.
 5. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis žinodamas, kad vyksta ginčas dėl 2015-02-10 Trišalio susitarimo pripažinimo negaliojančiu/ galiojančiu, kuris anot pareiškėjos neva pagrindžia Vilniaus apygardos teismo 2015-01-22 sprendimo įvykdymą, pagrįstai nesivadovavo šiuo susitarimu, spręsdamas dėl bylos užbaigimo CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą). Tuo labiau, kad išieškotojas nesutinka su teismo sprendimo įvykdymu. Nesant byloje kitų įrodymų apie sprendimo įvykdymą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų, kuriuo antstolė netenkino prašymo užbaigti vykdomąją bylą. Pripažinus aplinkybę, kad antstolė pagrįstai atlieka vykdymo veiksmus ir pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo užbaigti vykdomąją bylą, nėra pagrindo pripažinti antstolės atliekamus veiksmus vykdomojoje byloje , įskaitant ir 2017-04-14 priimtą patvarkymą „Dėl turto arešto ir įpareigojimo pateikti informaciją apie turtą“, neteisėtu ar pažeidžiančiu pareiškėjos teisėtus interesus.
 6. Netenkinus prašymo pripažinti antstolės atliktus veiksmus vykdomojoje byloje neteisėtais, spręstina, jog nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.
 7. Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartį nepakeistą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai