Byla e2-955-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alauša“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alauša“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Vilniaus miesto sporto centrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „EMSI“, uždaroji akcinė bendrovė „Fleet Union“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Petroleum“, uždaroji akcinė bendrovė „Circle K Lietuva“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alauša“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei biudžetinei įstaigai (toliau – BĮ) Vilniaus miesto sporto centrui, tretieji asmenys – UAB „EMSI“, UAB „Fleet Union“, UAB „Baltic Petroleum“, UAB „Circle K Lietuva“, prašydama: 1) įpareigoti atsakovę atmesti trečiojo asmens UAB „EMSI“ pasiūlymą; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2019 m. vasario 27 d. sprendimą nutraukti viešą pirkimą; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Priimdamas ieškovės dubliką, teismas tenkino iš dalies ieškovės UAB „Alauša“ prašymą dėl įrodymų išreikalavimo ir įpareigojo UAB „EMSI“ pateikti ginčo pirkime nurodytų degalinių kasos aparato kontrolines juostas, patvirtintas UAB „Universalios valdymo sistemos“ elektroniniu parašu, už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 3 d. 0.00 val. iki 2018 m. liepos 5 d. 24.00 val. imtinai, neviešinant informacijos apie trečiuosius asmenis, nesančius bylos dalyviais.

83.

9Trečiasis asmuo UAB „EMSI“ triplike nurodė, jog, teismui tenkinus ieškovo prašymą, UAB „EMSI“ yra pasirengusi pateikti kontrolinių apsaugos juostų išrašus, tačiau tam reikalingas papildomas bent 7 dienų terminas ir prašė teismo išspręsti klausimą dėl komercinių paslapčių apsaugos.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi skyrė bylą nagrinėti iš esmės teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. gegužės 8 d., 8.30 val.; pratęsė terminą trečiajam asmeniui UAB „EMSI“ reikalaujamiems rašytiniams įrodymams pateikti iki 2019 m. gegužės 3 d.; siekdamas užtikrinti trečiojo asmens UAB „EMSI“ pateiktinų, vykdant teismo įpareigojimą, dokumentų konfidencialumą, neleido ieškovei bei kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims susipažinti su šiais dokumentais, daryti ir gauti jų išrašus, nuorašus ir kopijas (skaitmenines kopijas).

145.

15Teismas nurodė, kad duomenys, kuriuos teismas įpareigojo trečiąjį asmenį UAB „EMSI“ pateikti, yra susiję su trečiojo asmens taikoma kainodara, kainų reguliavimu mažmeninėje degalų prekyboje ir pan., kurie tiek Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo prasme, tiek kitų teisės aktų prasme, tiek atsižvelgiant į pačios UAB „EMSI“ įstatus bei generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymą „Dėl UAB ‚EMSI“ komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialios informacijos“, gali būti laikomi konfidencialia informacija, kuri dėl savo vertės ir svarbos gali būti neprieinama kitiems asmenims (įskaitant konkurentus) ir kurią trečiasis asmuo gali turėti pagrįstą tikslą bei lūkestį išsaugoti. Todėl, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 101 straipsnio 2 dalimi, teismas sprendė, kad tikslinga neteikti šių dokumentų susipažinti ir kopijuoti ieškovei ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

186.

19Ieškovė UAB „Alauša“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartį dalyje dėl konfidencialumo užtikrinimo ir UAB „EMSI“ pateiktas ginčo pirkime nurodytų degalinių kasos aparato kontrolines juostas, patvirtintas UAB „Universalios valdymo sistemos“ elektroniniu parašu, už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 3 d. 0.00 val. iki 2018 m. liepos 5 d. 24.00 val. imtinai, nelaikyti konfidencialia informacija. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

206.1.

21Kasos aparatų kontrolinėse juostose nurodomos parduodamo kuro kainos negali būti pripažįstamos konfidencialia informacija, nes tai yra vieša informacija. Mažmeninės kuro kainos yra skelbiamos viešai, todėl jos neturi neviešumo, juo labiau slaptumo požymio.

226.2.

23UAB „EMSI“ yra įpareigota pateikti kasos aparatų kontrolines juostas, neviešinant informacijos apie trečiuosius asmenis, nesančius bylos dalyviais, todėl dokumentai, kuriuos buvo įpareigota pateikti UAB „EMSI“ negalėjo būti pripažinti konfidencialia informacija.

247.

25Trečiasis asmuo UAB „EMSI“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad, turėdama tikslą konkuruoti, UAB „Alauša“ siekia be UAB „EMSI“ sutikimo gauti informaciją, kuri yra UAB „EMSI“ komercinė paslaptis. Tokie tikslai yra neteisėti, todėl negali būti įgyvendinami teismo pagalba.

26IV.

27Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

289.

29CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

3010.

31Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties dalies, kuria tam tikri dokumentai pripažinti konfidencialiais, todėl su jais neleista susipažinti ieškovei bei kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims bei daryti ir gauti jų išrašus, nuorašus ir kopijas (skaitmenines kopijas), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl skundžiamos nutarties teisėtumo / neteisėtumo

3211.

33CPK 10 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad asmuo, teikiantis teismui dokumentus ar medžiagą, kuriuose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti.

3412.

35Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio, teismas neleido ieškovei bei kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims susipažinti su tam tikrais dokumentais, daryti ir gauti jų išrašus, nuorašus ir kopijas (skaitmenines kopijas), tačiau nutartį priėmė vadovaudamasis ne minėta CPK 10 straipsnio 4 dalimi, o CPK 101 straipsnio 2 dalimi, kurios pagrindu priimtos nutartys gali būti skundžiamos atskiruoju skundu (CPK 101 straipsnio 5 dalis).

3613.

37Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu teismas skundžiama nutarties dalimi išsprendė trečiojo asmens į bylą teiktinų rašytinių įrodymų neviešumo klausimą, apeliacinės instancijos teismo nuomone, turėjo būti vadovaujamasi būtent CPK 10 straipsnio 4 dalimi.

3814.

39Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje nustatytas išimtis. Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalies nuostata pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik CPK nustatytais atvejais (CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 punktas) bei tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

4015.

41Įstatyme nėra numatyta galimybė nutartis, priimtas CPK 10 straipsnio 4 dalies pagrindu, skųsti apeliacine tvarka. Pažymėtina, kad CPK 10 straipsnio 4 dalies norma yra susijusi su įrodymų, kurių pagrindu vertinamas ieškinio reikalavimų ir atsikirtimų į jį pagrįstumas, teikimu bei rungimosi principo ribojimu teismo nustatomoje apimtyje, todėl tokio pobūdžio nutartys neužkerta kelio tolimesniam bylos nagrinėjimui.

4216.

43Vienodindamas teismų praktiką šiuo klausimu, Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-99-943/2018, aiškiai nurodė, kad tarpinė nutartis, priimta CPK 10 straipsnio 4 dalies pagrindu, kuria išspręstas klausimas dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša, negali būti apeliacijos objektu. Tokios pozicijos buvo laikomasi ir ankstesnėse Lietuvos apeliacinio teismo priimtose nutartyse (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1710/2013; 2015 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-764-943/2015; 2017 m. kovo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-736-180/2017).

4417.

45Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teismo nutartys dėl procesinio pobūdžio klausimų nei bylą nagrinėjančio teismo, nei juo labiau aukštesnės instancijos teismo paprastai nesaisto ir neatima galimybės vėliau byloje motyvuotai priimti kitokį sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017).

4618.

47Apeliantei išaiškintina, jog šį procesinio pobūdžio klausimą ji turi teisę pakartotinai iškelti pirmosios instancijos teisme arba prašyti pirmosios instancijos teismą spręsti klausimą dėl bylos medžiagos ar jos dalies pripažinimo nevieša priimant sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį (CPK 10 straipsnio 2 dalis). Be to, argumentus dėl pirmosios instancijos teismo pozicijos bylos viešumo klausimu bus galima įtraukti į apeliacinį skundą, jeigu bus nutarta apeliacine tvarka skųsti pirmosios instancijos teismo priimtą sprendimą (CPK 334 straipsnio 3 dalis).

4819.

49Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovės atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartis negali būti apeliacijos objektas, todėl, šiam trūkumui paaiškėjus bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis).

5020.

51Ieškovės pateikė prašymą priteisti 280,33 Eur bylinėjimosi išlaidų už atskirojo parengimą. Apeliacinį procesą pagal ieškovės UAB „Alauša“ atskirąjį skundą nutraukus, jos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos už atskirojo skundo dėl neskundžiamos nutarties parengimą neatlygintinos (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

53apeliacinį procesą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Alauša“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alauša“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Priimdamas ieškovės dubliką, teismas tenkino iš dalies ieškovės UAB... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo UAB „EMSI“ triplike nurodė, jog, teismui tenkinus... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi skyrė bylą... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad duomenys, kuriuos teismas įpareigojo trečiąjį asmenį... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 6.... 19. Ieškovė UAB „Alauša“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 20. 6.1.... 21. Kasos aparatų kontrolinėse juostose nurodomos parduodamo kuro kainos negali... 22. 6.2.... 23. UAB „EMSI“ yra įpareigota pateikti kasos aparatų kontrolines juostas,... 24. 7.... 25. Trečiasis asmuo UAB „EMSI“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 26. IV.... 27. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 9.... 29. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 30. 10.... 31. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019... 32. 11.... 33. CPK 10 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad asmuo, teikiantis teismui... 34. 12.... 35. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio,... 36. 13.... 37. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo metu teismas skundžiama... 38. 14.... 39. Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 40. 15.... 41. Įstatyme nėra numatyta galimybė nutartis, priimtas CPK 10 straipsnio 4... 42. 16.... 43. Vienodindamas teismų praktiką šiuo klausimu, Lietuvos apeliacinis teismas... 44. 17.... 45. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teismo nutartys dėl... 46. 18.... 47. Apeliantei išaiškintina, jog šį procesinio pobūdžio klausimą ji turi... 48. 19.... 49. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovės atskiruoju... 50. 20.... 51. Ieškovės pateikė prašymą priteisti 280,33 Eur bylinėjimosi išlaidų už... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 53. apeliacinį procesą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės...