Byla e2-736-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens Sito Rakennuttajat OY atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovės valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos prašymas dėl dalies civilinės bylos Nr. e2-1007-265/2017 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „MT Group“ ir Jan De Nul N. V. ieškinį atsakovei valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui Sito Rakennuttajat OY, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, medžiagos pripažinimo nevieša, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovai UAB „MT Group“ ir Jan De Nul N. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami panaikinti atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2016 m. gruodžio 15-16 d., 2017 m. sausio 6 d. sprendimus, priimtus viešajame pirkime, kuriuo siekiama įsigyti užteršto grunto saugojimo aikštelės, užteršto grunto iškasimo iš dokų, duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto keitimo (koregavimo) (B laida) darbus (toliau – pirkimas, konkursas), priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. 2017 m. sausio 24 d. pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo teismas įpareigojo atsakovę pateikti trečiojo asmens ir jo jungtinės veiklos partnerių kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus pagal pirkimo sąlygų 3.1.1-3.1.8 ir 3.2.1-3.2.6 punktų reikalavimus bei informaciją iš jungtinės veiklos sutarties apie nurodytų ūkio subjektų grupės narių procentinį pasiskirstymą vykdyti pirkimo darbus.
 3. Atsakovė 2017 m. vasario 3 d. pateikė teismui 2017 m. sausio 24 d. pranešime nurodytus dokumentus bei prašymą juos pripažinti nevieša bylos medžiaga ir neteikti jų susipažinti, kopijuoti. Perkančioji organizacija nurodė, kad gavusi ieškovų prašymą susipažinti su trečiojo asmens ir jo partnerių pasiūlymo dokumentais, kreipėsi į pastaruosius, prašydama nurodyti, kuri kartu su pasiūlymu pateikta informacija yra konfidenciali. Ūkio subjektų grupė informavo perkančiąją organizaciją, kad visi su pasiūlymu pateikti dokumentai, kuriuos perkančioji organizacija atsisakė pateikti ieškovams, yra konfidencialūs. Įvertinusi tai, kad pirkimo dalyviai, taip pat ir ieškovai, visus to paties pobūdžio dokumentus nurodė konfidencialiais, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo abejoti ūkio subjektų grupės nurodytų dokumentų konfidencialumo pagrįstumu.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. vasario 7 d. nutartimi atsakovės prašymo netenkino.
 2. Įvertinęs, tai, kad atsakovės prašomi pripažinti neviešais dokumentai yra susiję su trečiojo asmens kvalifikacija, teisinį reglamentavimą, nustatytą Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 6 straipsnio 1 dalyje, 41 straipsnio 3 dalyje, CK 1.116 straipsnio 1 dalyje bei šių normų pagrindu suformuotus kasacinio teismo išaiškinimus, pateiktus civilinėse bylose Nr. 3K-3-119/2011, Nr. 3K-3-326/2012, 3K-3-495/2013, teismas sprendė, kad tokio pobūdžio dokumentai paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių požymių, jų turinio išviešinimas tiekėjui nesuteikia jokio neteisėto konkurencinio pranašumo, šią informaciją galima sužinoti ir kitais būdais.
 3. Atsakovė nei atsiliepime į ieškinį, nei prašyme dėl dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša nenurodo, kuo trečiojo asmens kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančių dokumentų atskleidimas pakenktų jo teisėtiems komerciniams interesams, todėl darytina išvada, kad atsakovės prašymas yra deklaratyvus, nemotyvuotas, todėl nepagrįstas ir netenkintinas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Trečiasis asmuo – Sito Rakennuttajat OY, pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutartį ir pripažinti atsakovės su 2017 m. vasario 3 d. prašymu pateiktus dokumentus (priedas Nr. 1-16) nevieša bylos medžiaga, neleidžiant su jais susipažinti ir kopijuoti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Galiojančiuose teisės aktuose bei teismų praktikoje pripažįstama, kad viešuosiuose pirkimuose su pasiūlymais pateikiama informacija paprastai būna konfidenciali, net nepriklausomai nuo to, ar apie konfidencialumą nurodė tiekėjas.
 2. Ieškovai, pateikdami pretenziją ir ieškinį, naudojo viešai prieinamą informaciją ir ja grindžia ieškinį. Taigi ieškovai disponavo visa informacija, kurią buvo galima pripažinti nekonfidencialia. Akivaizdu, kad atitinkamų trečiojo asmens pasiūlymo duomenų neatskleidimas nesutrukdė ieškovams laiku surinkti informaciją apie trečiąjį asmenį ir jo atstovaujamos ūkio subjektų grupės narius, suformuoti reikalavimus bei pateikti pretenziją ir ieškinį, todėl ieškovų teisės nebuvo pažeistos.
 3. Pagal suformuotą teismų praktiką pripažįstama, kad konfidenciali informacija viešajame pirkime yra dalyvio pateikiami: lokalinės sąmatos, sutartys ir darbų atlikimo aktai, pažymos (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1066-381/2016); jungtinės veiklos sutartis, darbuotojų, specialistų sąrašai, specialistų deklaracijos, sutikimai įsidarbinti ir darbo sutartys, jų gyvenimo aprašymai bei atestatai etc. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-695-302/2016).
 4. Atsižvelgiant į tai, kad teismui nebuvo pateiktos ūkio subjektų grupės įmonių vidaus taisyklės dėl dokumentų neplatinimo trečiosioms šalims, šis dokumentas pateikiamas kartu su skundu.
 1. Atsakovė – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą patenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismui išviešinus dokumentus, kurie tiekėjų buvo pateikti atsakovei pirkimo procedūrų metu, tiesioginė žala bus padaryta ne atsakovės teisėms ir interesams, o tiekėjų (išviešintos konfidencialios informacijos savininkų ir subjektų) interesams. Atsakovė nukentėtų tik dėl tikėtina pablogėsiančio jos, kaip perkančiosios organizacijos įvaizdžio, užtikrinant intelektualinės nuosavybės ir informacijos apsaugą viešojo pirkimo procedūrų metu.
 2. Atsakovė motyvus dėl teikiamos trečiojo asmens informacijos pripažinimo ne vieša bylos medžiaga nurodė atsiliepimo į ieškinį 33-38 punktuose.
 3. Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl prašymo argumento, kad kiti tiekėjai, taip pat ir ieškovai, analogišką prašomai pripažinti nevieša pasiūlymų informaciją nurodė kaip konfidencialią.
 1. Ieškovai – UAB „MT Group“ ir Jan De Nul N. V., atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens skundą nutraukti arba skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. CPK nenustato galimybės skųsti teismo procesinį sprendimą dėl atsisakymo patenkinti prašymą pripažinti dalį bylos medžiagos nevieša.
 2. Skundą dėl teismo nutarties pateikė tik trečiasis asmuo, kuris neturi teisės skųsti tokio procesinio sprendimo, todėl egzistuoja papildomas apeliacinio proceso nutraukimo pagrindas.
 3. Trečiasis asmuo tik su skundu pateikė papildomus dokumentus, kurie, jo teigimu, pagrindžia dokumentų konfidencialumą, tačiau tokius dokumentus trečiasis asmuo turėjo pateikti pirkimo metu, bet to nepadarė.
 4. Trečiojo asmens skunde cituojama teismų praktika, suformuota skirtingomis aplinkybėmis, neturėtų būti ta priežastis, kurios pagrindu konkrečius trečiojo asmens ir jungtinės veiklos partnerių dokumentus būtų galima pagrįstai laikyti (ne)konfidencialiais.
 5. Atsiliepime į skundą atsakovė patvirtino, kad dėl atitinkamų duomenų pripažinimo konfidencialiais iš esmės rėmėsi išimtinai paties trečiojo asmens nurodymais, nors būtent pati atsakovė turi įstatyminę pareigą galutinai nuspręsti, kas yra konfidencialu, o kas ne. Situacija, kuomet perkančioji organizacija veikia išimtinai pagal paties tiekėjo nurodymus, akivaizdžiai nėra suderinama su skaidrumo principo reikalavimais.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

 1. Remiantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).
 2. CPK 334 straipsnyje apibrėžti pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimo atskirai nuo teismo sprendimo atvejai. Skųsti teismo procesinį sprendimą galima tuomet, kai tokia galimybė yra nustatyta CPK arba teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
 3. Atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutarties dalykas – atsisakymo patenkinti atsakovės prašymą dėl dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams. Atsižvelgęs į tai, teismas pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo perkančiąją organizaciją įpareigojo pateikti atitinkamus trečiojo asmens pasiūlymo duomenis. Perkančioji organizacija nurodytą įpareigojimą įvykdė, tačiau kartu pateikė ir prašymą trečiojo asmens pasiūlymo duomenis, dėl jų konfidencialumo, pripažinti nevieša bylos medžiaga ir neteikti jų susipažinti, kopijuoti. Iš nustatytų aplinkybių aišku, kad atsakovė nurodytą prašymą teismui pateikė pagal CPK 10 straipsnio 4 dalį, kuri nustato, kad asmuo, teikiantis teismui dokumentus ar medžiagą, kuriose esantys duomenys sudaro profesinę ar komercinę paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ar kopijuoti; dėl to teismas priima nutartį. Paminėta teisės norma nenustato, kad teismo procesinį sprendimą, priimtą nurodytu klausimu, būtų galima skųsti apeliacine tvarka.
 5. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad nutartis, priimta pagal CPK 10 straipsnio 4 dalį, negali būti apeliacijos objektu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1710/2013; 2015 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-764-943/2015), nes jos apskundimas įstatyme nenumatytas ir ji neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.
 6. Tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu, nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti, kad ji gali būti apeliacijos objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.). CPK 10 straipsnio 4 dalyje suformuluota procesinė teisės norma yra susijusi su įrodymų, kurių pagrindu vertinamas ieškinio reikalavimų ir atsikirtimų į jį pagrįstumas, teikimu bei rungimosi principo ribojimu teismo nustatomoje apimtyje. Argumentus dėl pirmosios instancijos teismo pozicijos teisėtumo ginčo klausimu trečiasis asmuo galės įtraukti į apeliacinį skundą, jeigu nutars skųsti apeliacine tvarka teismo priimtą sprendimą (CPK 334 str. 3 d.).
 7. Nurodytos aplinkybės lemia apeliacinio proceso, pradėto pagal trečiojo asmens Sito Rakennuttajat OY atskirąjį skundą, nutraukimą (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu

Nutarė

11Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal trečiojo asmens Sito Rakennuttajat OY atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. vasario 7 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai