Byla e2-161-894/2017
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai Ganienei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovui advokato padėjėjui S. K. (S. K.), atsakovo K. K. atstovui advokato padėjėjui L. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį pareikštą atsakovui K. K., dėl žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovo priteisti 5126,01 Eur žalos atlyginimą.

52016 m. birželio 27 d. teismas priėmė sprendimą už akių ir ieškovės ieškinį tenkino.

62016 m. rugpjūčio 29 d. teisme gautas atsakovo prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

72016 m. spalio 17 d. nutartimi atsakovo prašymas tenkintas, nutarta panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 27 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-7889-894/2016, ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

8Ieškinyje ieškovė nurodė, kad vykdant ieškovės bankroto procesą, buvo gautas Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 21 d. baudžiamasis įsakymas, kuriame Kauno apylinkės teismas nustatė, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2010 m. vasario 17 d. iki 2010 m. birželio 18 d. dirbdamas ieškovės direktoriumi bei vykdydamas kasininko pareigas, apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, t.y. 2010 m. gegužės mėnesio ieškovės kasos knygoje, užpildytoje 2010 m. gegužės 31 d. nepagrįstai 1033,68 Eur sumažino kasos likutį mėnesio pradžiai. Taip pat, laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2010 m. birželio 18 d. kasos knygoje neapskaitė 1051,32 Eur pajamų, įrašytų 2010 m. birželio 16 d. kasos pajamų orderyje. Be kita ko, atsakovas laikotarpiu nuo 2010 m. vasario 17 d. iki 2010 m. birželio 18 d., dirbdamas ieškovės direktoriumi ir vykdydamas kasininko pareigas, pasisavino jam patikėtą ieškovės turtą, t.y. 2010 m. birželio 18 d., pagal 2010 m. birželio 18 d. pakvitavimą iš A. B. gavo 13032,90 Eur, kuriuos pastarasis grąžino, kadangi negalėjo perduoti ventiliacinės sistemos, kurią ieškovė įsigijo pagal 2010 m. vasario 25 d. pirkimo – pardavimo sutartį. Dalį sumos - 9702,27 Eur sumokėjo S. D. už atliktus darbus, tačiau likusios dalies pinigų (3330,63 Eur) į ieškovės kasą neįnešė bei nepateikė piniginių lėšų panaudojimą pateisinančių dokumentų. Tokiu būdu pasisavino jam patikėtą ieškovės turtą, tuo ieškovei padarydamas 5126,01 Eur žalą (1 t., b. l. 1-4).

9Atsakovas prašyme peržiūrėti sprendimą už akių pateikė atsikirtimo į ieškinį argumentus ir nurodė, kad 2011 m. kovo 14 d. atsakovas ir ieškovė sudarė taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1745-717/2011, kuria šalys susitarė, kad atsakovas ieškovei iš viso privalo sumokėti 2896,35 Eur. Taip pat, atsakovas pažymėjo, kad Kauno apylinkės teismo baudžiamajame įsakyme Nr. 1-1176-573-2013 nustatytas prejudicinis faktas, kad ieškovės patirta žala yra atlyginta. Atsakovas nurodė, kad prievolę atsiskaityti su ieškove atsakovas įvykdė visiškai, o ieškovės direktorius tai patvirtino nurodydamas, kad jokių pretenzijų ieškovė atsakovui neturi. Be to, atsakovas papildomai pažymėjo, jog byloje turėtų būti taikoma ieškinio senatis, nes žala ieškovei padaryta 2010 m. gegužę – birželį, o bankroto byla ieškovei iškelta tik 2013 m. gruodžio 5 d., t. y. sutrumpintas ieškinio senaties terminas buvo praleistas dar iki bankroto bylos iškėlimo (1 t., b. l. 60-64).

10Teismas

konstatuoja:

11Civilinė byla nutrauktina

122017 m. kovo 21 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pateikė prašymą dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo, kuriame nurodė, jog ieškovė atsisako dalies ieškinio reikalavimo – 2085,00 Eur. Nurodė, jog dalies ieškinio reikalavimo atsisakymo pasekmės ieškovei yra žinomos (1 t., b. l. 143).

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Ieškinio atsisakymo rašytiniame pareiškime turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 294 str.).

14Ieškovės prašymas dėl ieškinio reikalavimo 2085,00 Eur sumai atsisakymo, nurodžius, kad jai yra žinomos dalies ieškinio atsisakymo pasekmės, kaip neprieštaraujantis įstatymui ir niekieno teisių ir teisėtų interesų nepažeidžiantis, teismo priimtinas. Civilinė byla dalyje dėl 2085,00 Eur reikalavimo nutrauktina, nurodant, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

15Teismas toliau pasisakys dėl ieškinio reikalavimo priteisti 3041,01 Eur sumą (5126,01 Eur - 2085,00 Eur).

16Ieškovė savo reikalavimą kildina iš Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 21 d. baudžiamojo įsakymo. Minėtame įsakyme, be kita ko, nurodyta: „<...> K. K. laikotarpiu nuo 2010-02-17 iki 2010-06-18, dirbdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), reg. ( - )) direktoriumi, bei pagal 2010-05-19 įsakymą Nr. 265 vykdydamas kasininko pareigas, pasisavino jam patikėtą UAB „( - )“ turtą, t.y. <...> iš A. B. gavo 45000,00 Lt, kuriuos pastarasis grąžino, kadangi negalėjo perduoti ventiliacinės sistemos, kurią UAB „( - )“ įsigijo pagal 2010-02-25 pirkimo-pardavimo sutartį, dalį pinigų 33500 litų sumokėjo S. D. už atliktus darbus ( - ), tačiau likusios dalies pinigų 11500 litų į UAB „( - )“ kasą neįnešė bei nepateikė piniginių lėšų panaudojimą pateisinančių dokumentų, tokiu būdu pasisavino jam patikėta UAB „( - )“ turtą, tuo UAB „( - )“ padarė 11500 Lt žalą“ (apžiūrai pridėtos baudžiamosios bylos Nr. 20-1-00103-11-2 b. l. 100).

17Iš apžiūrai prie nagrinėjamos bylos pridėtos Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1745-717/2011 lapų 27-29 matyti, kad 2010 m. spalio 22 d. UAB „( - )“ pateikė ieškinį atsakovui K. K., prašydama iš jo priteisti 45 000,00 Lt nuostolių atlyginimo. Šiuo reikalavimu buvo siekiama prisiteisti iš atsakovo K. K. žalą, kurią jis padarė būdamas ieškovės direktoriumi, iš A. B. atsiimdamas ieškovės vardu sumokėtus 45000,00 Lt pagal neįvykdytą 2010 m. vasario 25 d. sutartį dėl ventiliacinės sistemos įsigijimo, tačiau negrąžindamas šių lėšų ieškovei. 2011 m. vasario 8 d. teismo posėdžio protokole užfiksuoti šie UAB „( - )“ direktoriaus D. R. paaiškinimai dėl reikalavimo pagrindo: „atsakovas K. K. dirbo UAB „( - )“ vadovu ir tebedirbdamas vadovu sudarė sutartį 2010-02-25 su B. dėl ventiliacinės sistemos pirkimo. Kiek aš žinau, ta sistema nebuvo nupirkta, sutartį pasirašė, pinigai buvo sumokėti B. grynais iš kasos <...> Užklausus pilietį B. dėl sudaryto sandorio jis paaiškino, kad 45000,00 litų buvo atiduoti atsakovui“ (apžiūrai prie nagrinėjamos bylos pridėtos Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1745-717/2011 b. l. 111-112). Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1745-717/2011 priimta 2011 m. kovo 14 d. nutartis, kuria aukščiau nurodytame ginče (dėl atsakovo K. K. iš A. B. atsiimtų ieškovės lėšų pagal 2010 m. vasario 25 d. sutartį dėl ventiliacijos sistemos įsigijimo) buvo patvirtina šalių taikos sutartis.

18Vienas iš Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 3 punkte nurodytų bylos nutraukimo pagrindų yra įsiteisėjusi teismo nutartis, kuria patvirtinta šalių taikos sutartis byloje dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

19Teismas sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1745-717/2011 ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 21 d. baudžiamojo įsakymo faktinės aplinkybės, susijusios su žalos ieškovei atlyginimo dėl pagal sandorį su A. B. negrąžintų sumų yra tapačios. Minėta, kad reikalavimą nagrinėjamoje byloje ieškovė kildina iš Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 21 d. baudžiamojo įsakymo. Darytina išvada, jog Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1745-717/2011 bei nagrinėjamos bylos tiek šalys, tiek ir pagrindas yra tapatūs.

20Ieškovės nagrinėjamoje byloje pradiniu reikalavimu prašyta priteisti 3 330,63 Eur (11500,00 Lt) suma yra mažesnė, nei civilinėje byloje Nr. 2-1745-717/2011 reikalauta priteisti 13 032,90 Eur (45 000,00 Lt) suma. Teismo vertinimu, sumos skiriasi dėl to, kad ieškovei rengiant ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1745-717/2011 dėl 45 000,00 Lt žalos atlyginimo, atsakovas nebuvo pateikęs įrodymų, patvirtinančių, kad 33 500,00 Lt buvo panaudoti ieškovės reikmėms. Šių įrodymų pagrindu vėliau 2011 m. civilinėje byloje buvo sudaryta taikos sutartis, o baudžiamojoje byloje konstatuota 11 500,00 Lt žala. Nagrinėjamoje byloje ieškovei ieškinio pagrindu nurodžius Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 21 d. baudžiamąjį įsakymą, teismas sprendžia, jog minėto baudžiamojo įsakymo rezoliucinėje dalyje nurodyta atsakovo iš ieškovės pasisavinta 11 500,00 Lt suma yra sudėtinė 45 000,00 Lt sumos, kuri buvo civilinės bylos Nr. 2-1745-717/2011 dalykas, dalis. Atitinkamai, teismas sprendžia, jog nagrinėjamos bylos dalykas (ginčo materialusis santykis, esantis teisminio nagrinėjimo objektu ir gynybos būdas) yra tapatus civilinės bylos Nr. 2-1745-717/2011 dalykui. Konstatavus, jog civilinės bylos Nr. 2-1745-717/2011 šalys, dalykas ir pagrindas sutampa su nagrinėjamos bylos, šios bylos laikytinos tapačiomis. Nustačius, jog civilinėje byloje Nr. 2-1745-717/2011 teismas patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, nagrinėjama byla ieškinio reikalavimo dalyje dėl 3041,01 Eur priteisimo nutrauktina (CPK 293 str. 3 p.).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Pateikta atsakovo ir advokato padėjėjo L. S. atstovavimo sutartis (1 t., b. l. 65).

23Atsakovas sumokėjo 21,00 Eur žyminio mokesčio už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (1 t., b. l. 66).

24Pateiktas atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas – 968,00 Eur advokato padėjėjo paslaugoms apmokėti. Pateikti minėtas išlaidas detalizuojantys bei išlaidų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (b. l. 129-137).

25CPK 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje taip pat svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010).

26Šioje byloje atsakovo turėtos išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti buvo sąlygotos ieškovės inicijuoto teisminio proceso dėl žalos priteisimo iš atsakovo. Pažymėtina, kad ieškovė, nepagrįstai pateikdama tapatų ieškinį, pati sukūrė priežastis bylinėjimosi išlaidoms atsirasti. Atsakovo procesinis elgesys buvo tinkamas (CPK 93 str. 4 d.). Byloje nesant objektyvių duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti dėl atsakovo nesąžiningumo byloje, proceso vilkinimo, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, teismas sprendžia, kad atsakovas pagrįstai prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

27Už pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimą atsakovo turėtos išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – ir Rekomendacijos) nustatyto maksimalaus dydžio. Šios išlaidos yra pagrįstos, todėl iš ieškovės priteistinos atsakovui.

28Už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose atsakovo turėtos išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą viršija maksimalų Rekomendacijose nustatytą dydį, todėl mažintinos nuo 300,00 Eur iki 190,38 Eur (63,46 Eur x 3 val. = 190,38 Eur).

29Bendra už advokato padėjėjo paslaugas atsakovui priteistina suma – 858,38 Eur (968,00 Eur – 109,62 Eur) (CPK 98 str. 1 d.).

30Atsakovui iš ieškovės priteistina 21,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Bendra atsakovui iš ieškovės priteistina bylinėjimosi išlaidų suma – 879,38 Eur (858,38 Eur+21,00 Eur).

31Lietuvos Apeliacinis teismas 2017 m. kovo 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-27-464/2017 pažymėjo, kad tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, 2015-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-618-686/2015). Vadovaujantis suformuota praktika, atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės bankroto administravimui skirtų lėšų.

32Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 293 str. 3, 4 p., 294 str., 295 str., teismas,

Nutarė

34civilinę bylą Nr. e2-161-894/2017 nutraukti.

35Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

36Priteisti atsakovui K. K., asmens kodas ( - ) gyvenamosios vietos adresas ( - ), iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), bankroto administravimui skirtų lėšų 879,38 Eur (aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 38 centus) bylinėjimosi išlaidų.

37Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.

38Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Rasai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovo priteisti 5126,01 Eur... 5. 2016 m. birželio 27 d. teismas priėmė sprendimą už akių ir ieškovės... 6. 2016 m. rugpjūčio 29 d. teisme gautas atsakovo prašymas dėl sprendimo už... 7. 2016 m. spalio 17 d. nutartimi atsakovo prašymas tenkintas, nutarta panaikinti... 8. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad vykdant ieškovės bankroto procesą, buvo... 9. Atsakovas prašyme peržiūrėti sprendimą už akių pateikė atsikirtimo į... 10. Teismas... 11. Civilinė byla nutrauktina... 12. 2017 m. kovo 21 d. vykusio teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pateikė... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 14. Ieškovės prašymas dėl ieškinio reikalavimo 2085,00 Eur sumai atsisakymo,... 15. Teismas toliau pasisakys dėl ieškinio reikalavimo priteisti 3041,01 Eur sumą... 16. Ieškovė savo reikalavimą kildina iš Kauno apylinkės teismo 2013 m. kovo 21... 17. Iš apžiūrai prie nagrinėjamos bylos pridėtos Kauno miesto apylinkės... 18. Vienas iš Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 3 punkte nurodytų bylos... 19. Teismas sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr.... 20. Ieškovės nagrinėjamoje byloje pradiniu reikalavimu prašyta priteisti 3... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Pateikta atsakovo ir advokato padėjėjo L. S. atstovavimo... 23. Atsakovas sumokėjo 21,00 Eur žyminio mokesčio už pareiškimą dėl... 24. Pateiktas atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas – 968,00 Eur... 25. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo... 26. Šioje byloje atsakovo turėtos išlaidos advokato padėjėjo pagalbai... 27. Už pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimą atsakovo... 28. Už pasirengimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose atsakovo turėtos... 29. Bendra už advokato padėjėjo paslaugas atsakovui priteistina suma – 858,38... 30. Atsakovui iš ieškovės priteistina 21,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio.... 31. Lietuvos Apeliacinis teismas 2017 m. kovo 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 32. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 293 str. 3, 4 p., 294 str.,... 34. civilinę bylą Nr. e2-161-894/2017 nutraukti.... 35. Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 36. Priteisti atsakovui K. K., asmens kodas 37. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.... 38. Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos...