Byla 2A-918-555/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Sondrai Venslovienei, atsakovo atstovui advokatui Justui Jankauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Malsena plius“ ir atsakovo UAB „Baltic Transline“ apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Malsena Plius“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Transline“, trečiajam asmeniui BUAB „Ideka“ dėl nuostolių atlyginimo, ir UAB „Baltic Transline“ priešieškinį dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Malsena plius“ ieškiniu prašė iš atsakovo UAB „Baltic Transline“ priteisti: 1) 74 475,91 Lt nuostolių atlyginimo; 2) 5 % dydžio metines palūkanas nuo 2008-12-24 dienos (pirmos pretenzijos atsakovui pateikimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) 2 234,00 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas; 4) grąžinti 39,00 Lt permokėto žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2008-10-15 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Krovinių vežimo sutartis, pagal kurią 2008-12-22 atsakovas pristatė pirkėjui R. H. kviečių gemalus į Sautamptono Malūną (Southampton Mill). Pirkėjas atsisakė priimti krovinį ir elektroniniu laišku informavo ieškovą, kad jam pristatyti kviečių gemalai nekokybiški, pažeistomis pakuotėmis, todėl pareikalavo krovinį išgabenti. Ieškovas 2008-12-24 pretenzija informavo atsakovą apie atsisakymą priimti krovinį, nurodė priežastis, kodėl krovinys tapo netinkamas naudoti ir pareikalavo nuostolių atlyginimo. Vežėjas (atsakovas), nepaisydamas ieškovo ir krovinio gavėjo nurodymų, krovinį išoriškai aptvarkė ir savavališkai dar kartą pristatė pirkėjui. Pirkėjas, pastebėjęs, jog tai ta pati siunta, atsisakė ją priimti ir informavo ieškovą, kad pristatyta produkcija neatitinka maisto saugos reikalavimų, produktai yra greitai gendantys, todėl atidavė perdirbti bendrovei AB „Nutrition", kurios siūloma kaina buvo 25 svarai už toną. Pirkėjas R. H. atsisakė apmokėti ieškovo pateiktą sąskaitą Nr. MPL- 2573 už prekes 31.332,52 Lt sumoje ir apmokėjo tik 1.273,43 Lt už perdirbtą produkciją. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, ieškovas patyrė 30.059,09 Lt nuostolių. Taip pat nurodė, kad atsakovas nepaisė krovinio gavėjo 2008-12-24 nurodymų, krovinį savavališkai pabandė pristatyti pirkėjui, žinodamas, kad krovinys yra netinkamas naudoti, nepaisė nurodymų ir suvokė, kad dėl jo veiksmų kils žala ieškovui. Dėl atsakovo kaltų veiksmų, pirkėjas R. H. 2008-12-30 sustabdė bendradarbiavimą su ieškovu ir atsisakė tolesnių prekių užsakymų, dėl ko ieškovas patyrė 44.416,82 Lt nuostolių (negautų pajamų).

3Atsakovas UAB „Baltic Transline“ priešieškiniu prašė iš ieškovo UAB „Malsena Plius“ priteisti: 1) 13 143,31 Lt skolos; 2) 467,46 Lt delspinigių; 3) 13,70% metinių palūkanų, skaičiuotinų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo priešieškinio pateikimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 4) patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal šalių 2008-10-15 sudarytą Krovinių pervežimo sutartį atsakovas pervežė krovinį maršrutu Panevėžys -Southampton (GB), ir, Vievis – Birmingham (UK). Paslaugas atliko laiku ir kokybiškai, krovinius pristatė gavėjams, už suteiktas paslaugas buvo išrašytos sąskaitos – faktūros: Nr. 0027348 12 22,91 Lt, apmokėjimo terminas 2009-01-22; Nr. 0027551, 920,40 Lt, apmokėjimo terminas 2009-02-14, sąskaitos iki šiol neapmokėtos. Ieškovas sutarties 4.4 p. pagrindu turi už kiekvieną pavėluotą dieną sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už transporto paslaugas, kas sudaro 467,46 Lt, iš viso - 13 610,77 Lt.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino dalinai: priteisė UAB „Malsena plius“ iš UAB „Baltic Transline“ 30.059,09 Lt nuostolių atlyginimo; 5 % dydžio metines palūkanas nuo 2008-12-24 dienos (pirmos pretenzijos atsakovui pateikimo dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 894,00 Lt žyminio mokesčio; 400,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, nusprendė prašymą dėl permokėto 39,00 Lt žyminio mokesčio grąžinimo išspręsti nutartimi, likusioje dalyje ieškinį atmetė, priteisė valstybei iš UAB „Malsena plius“ 60,00 Lt pašto išlaidų, priešieškinį tenkino dalinai: priteisė UAB „Baltic Transline“ iš UAB „Malsena plius“ 13 143,31 Lt skolos; 467,46 Lt delspinigių; 4500,00 Lt advokato pagalbai apmokėti; 408,00 Lt žyminio mokesčio; 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo priešieškinio pateikimo teismui 2009-07-27dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, likusioje dalyje priešieškinį atmetė, priteisė valstybei iš UAB „Baltic Transline“ 60,00 Lt pašto išlaidų.

5Teismas nurodė, kad 2008-10-15 Krovinių pervežimo sutarties (toliau – Sutarties) 6.1 dalimi atsakovas ir ieškovas susitarė, kad Krovinio priėmimas, transportavimas ir atidavimas bus vykdomas pagal CMR Konvencijos sąlygas, taip pat šalys sutartyje nurodė savo padėtį kaip vežėjo - UAB „Baltic Transline“ ir užsakovo - UAB “Malsena plius“ (1t., b.l. 37), o tai reiškia, kad vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus ir klaidas savo agentų ir kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi, kai šie agentai ir kiti asmenys vykdo jo įpareigojimus (CMR konvencijos 3 straipsnis), vežėjas negali būti atleistas nuo atsakomybės, jei žalą padarė ne pats, o kiti asmenys, todėl ieškovas pagrįstai atsakovu nurodė UAB „Baltic Transline". Teismo vertinimu, atsakovas kaip vežėjas tarp šalių pasirašyta Krovinių pervežimo sutartimi prisiėmė visą atsakomybę už krovinio saugumą, transportavimą ir jo pristatymą. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas darė išvadą, jog vežėjui buvo išsamiai nurodytos atsisakymo priimti krovinį priežastys, gavėjas ir ieškovas nepažeidė CMR konvencijos 30 straipsnio reikalavimų, nepraleidę terminų kreipėsi į vežėją dėl pateiktos nekokybiškos produkcijos, konstatuodami, kad prekių būklė nėra tinkama (2001-06-15 LAT Teisėjų Senato nutarimas Nr. 31, 42 punktas), tačiau atsakovas į ieškovo 2008-12-24 pretenziją reagavo tik 2009-02-09 (1 t., b.l. 40, 64-65), nepripažindamas savo kaltės dėl ieškovo nuostolių. Be to, atsakovas šiuo atveju visą nuostolių atlyginimo riziką už krovinio sugadinimą prisiėmė sau, nes krovinys nebuvo apdraustas, nors pagal atsakovo UAB "Baltic Transline" ir trečiojo asmens UAB "IDEKA Sutarties - užsakymo Nr.081216/K79 2 dalį, vežėjas įsipareigojo turėti galiojantį vežėjo civilinės atsakomybės draudimą, visus reikalingus leidimus ir pan. (KTK 57 straipsnio 2 dalis). Pagal Sutarties 5.1 punktą nuostolių dydis nustatomas pagal krovinio įkainojimą gavimo ir apmokėjimo dokumentuose, todėl teismas nurodo, kad krovinio vertė nustatytina pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. MPL-002573 (1 t., b.l.32), iš kurios seka, kad krovinio kaina sudarė 31.332,52 Lt (8.844,00 EUR x 3.4528 Lt), pirkėjas R. H. apmokėjo 1.273,43 Lt už perdirbtus kviečių gemalus pagal sąskaitą 2008-12-16 Nr. MPL-003407 (2 t., b.l.112), likusią 30.059,09 Lt sumą atsisakė apmokėti, PVM sąskaita-faktūra Nr. MPL-002573 buvo stornuota (t.y. sunaikinta) ir išrašyta nauja sąskaita 2008-12-16 Nr. MPL-003407 (2 t., b.l.112), viso tik 1.273,43 Lt (3.68,81 EUR) sumai, kurią pirkėjas apmokėjo 2009-02-26 (2 t., b.l.111). Pagal CMR konvencijos 25 straipsnį krovinio vertės sumažėjimo atveju vežėjas turi kompensuoti krovinio vertės sumažėjimo sumą, be to, teismo vertinimu, atsakovui netaikytina ribota civilinė atsakomybė, todėl ieškinio reikalavimas dėl 30.059,09 Lt nuostolio atlyginimo yra pagrįstas. Kadangi CMR konvencijos nuostatos nenumato negautų pajamų ir kitų su vežimu nesusijusių nuostolių (šalutinių nuostolių) atlyginimo, išskyrus 23 str. 5 p. ir 26 str. nurodytas išimtis, teismas ieškinio reikalavimo dėl 44.416,82 Lt nuostolių (negautų pajamų) priteisimo netenkino. Iš atsakovo UAB "Baltic Transline" pateiktų CMR važtaraščių Nr. 323212, Nr. 0008499 (2 t., b.l.17,19), PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimui Nr. 0027348, Nr. 0027551 (2 t., b.l.10, 11), darė išvadą, kad atsakovas krovinius gavėjui pristatė laiku ir tinkamai, važtaraščiuose pažymėta apie krovinio gavimą, pretenzijų pagal minėtus CMR važtaraščius ieškovas nėra pateikęs, todėl ieškovas neturi teisinio pagrindo sustabdyti apmokėjimą už suteiktas paslaugas atsakovui. Teismas nurodė, kad iš esmės priešieškinys įrodytas, todėl tenkintinas: iš ieškovo priteistina 13 143,31 Lt skolos, 0,02% delspinigių (2 t., b.l.4). Atsakovo prašymą priteisti 13,70% metinių palūkanų, skaičiuotinų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo priešieškinio pateikimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos tenkino dalinai – atsakovui priteisė 6% dydžio metinės palūkanos CK 6.210 str. 2 d. nustatyta tvarka, kadangi VILIBOR palūkanų normos yra taikomos tarpbankiniuose atsiskaitymuose, o ne atsiskaitymuose tarp ūkio subjektų. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, protingumo kriterijų, atsakovui iš ieškovo priteisė 4 500 Lt advokato pagalbai apmokėti.

6Apeliaciniu skundu atsakovas UAB "Baltic Transline" prašo pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą dalyje dėl 30 059, 09 Lt nuostolių priteisimo ir 13,70 % procesinių palūkanų sumažinimo iki 6 %, išdėstant sprendimą sekančiai: atmesti ieškovo ieškinį Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-651-713/2010 ir priteisti iš ieškovo UAB „Malsena plius" atsakovo UAB „Baltic Transline" naudai 13,70 % metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos skolos sumos, skaičiuojamų nuo priešieškinio teismui pateikimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, priteisti iš ieškovo 902 Lt žyminio mokesčio bei atstovavimo išlaidas pagal teismui pateiktus dokumentus. Mano, kad teismas netinkamai taikė procesinės ir materialinės teisės normas. Dėl netinkamo atsakovo. Nurodo, kad ieškovas UAB „Malsena Plius" ir atsakovas UAB „Baltic Transline" sudarė 2008 10 15 krovinių pervežimo sutartį (toliau - Sutartis), tačiau atsakovas UAB „Baltic Transline" perdavė šį užsakymą vykdyti vežėjui UAB Ideka", pagal sutartį - užsakymą Nr. 081216/K79 - atsakovas UAB „Baltic Transline" faktiškai suteikė užsakovui UAB „Malsena Plius" tik tarpininkavimo/ekspediavimo paslaugas, surasdamas vežėją UAB „Ideka", kuris ir turėjo nugabenti krovinį gavėjui, ieškovas UAB „Malsena Plius" ir UAB „Ideka" veikė kaip krovinio siuntėjas ir jo vežėjas, todėl siuntėjo ir vežėjo tarptautiniu maršrutu teisiniai santykiai susiklostė tik tarp UAB „Malsena Plius" ir UAB „Ideka". Kadangi byloje nėra įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad atsakovas UAB „Baltic Transline" priėmė krovinį vežti, dalyvavo vežimo santykiuose kaip realiai gabenantis krovinį vežėjas (šias aplinkybes patvirtina krovinio važtaraštis) ir padarė nuostolius ieškovui, todėl yra neadekvatu reikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo atsakovui kaip pirmam vežėjui, nes dėl atsiradusių nuostolių nėra atsakovo kaltės, vienos iš būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei kilti. Teigia, kad teismas netinkamai įvertino aplinkybes dėl priežastinio ryšio tarp ieškovo keliamų reikalavimų ir atsakovo UAB „Baltic Transline" pareigos atsakyti į pareikštą ieškovo reikalavimą, todėl ieškinys turėtų būti reiškiamas UAB „Ideka". Dėl krovinio sugadinimo. Apeliantas nurodo, kad iš ginčo sprendimo nėra aišku, kur baigiasi vežėjo atsakomybė dėl kilusių nuostolių. Teigia, jog CMR važtaraštyje nėra jokių pastabų dėl gavėjui pristatyto krovinio kokybės - krovinys buvo visiškai sunaikintas jau po to kai krovinį perėmė gavėjas, o tai nepatvirtina fakto, kad krovinys buvo pristatytas netinkamos kokybės ar sugadintas dėl vežėjo kaltų veiksmų. Dėl kokių priežasčių gavėjas krovinį sunaikino nėra žinoma. Krovinio vėžėjo kaltė šioje dalyje laikytina neįrodyta. Dėl žalos dydžio pagrįstumo. Teigia, kad teismas pilnai tenkino ieškovo reikalavimą neatsižvelgdamas į tai, kad ieškovas nepateikė jokių aiškių įrodymų, kuo remiantis buvo apskaičiuotas nuostolių dydis, be to, teismui atsisakius gavėją traukti trečiuoju asmeniu byloje, šio asmens atsakomybės ribų klausimai nebuvo analizuojami, be to akivaizdu, kad atsakomybė dėl nuostolių atsiradimo kyla gavėjui. Dėl kitų būtinųjų sąlygų kilti civilinei atsakomybei nebuvimo. Nurodo, kad atsakovas UAB „Baltic Transline" neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurių pasėkoje buvo sunaikintas krovinys, t.y. tarp krovinio sugadinimo ir UAB „Baltic Transline" veiksmų nėra priežastinio ryšio, be to, atsakovas negali atsakyti už gavėjo savavališkai priimto sprendimo visiškai sunaikinti pristatytą krovinį pagrįstumą. Dėl vežėjo civilinės atsakomybės ribojimo. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių atsakovo didelį nerūpestingumą patvirtinančių įrodymų, kadangi, visų pirma, nuostoliai nebuvo padaryti sąmoningai arba dėl atsakovo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus šią bylą nagrinėjančio teismo, būtų prilyginama tyčiniams veiksmams, antra, atsakovas nėra asmuo tiesiogiai atsakingas už nuostolių atsiradimą. Dėl metinių palūkanų priteisimo. Apelianto nuomone, teismo pozicija, kad VILIBOR palūkanų normos yra taikomos tarpbankiniuose atsiskaitymuose, o ne atsiskaitymuose tarp ūkio subjektų, yra absoliučiai nepagrįsta ir neteisėta. Nurodo, jog Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai.

7Ieškovas UAB „Malsena plius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą dalyje, kurioje tenkintas atsakovo priešieškinys ir priteista atsakovui iš ieškovo 467,46 Lt delspinigių, 4 500 Lt advokato pagalbai apmokėti, 408 Lt žyminio mokesčio, 6 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo priešieškinio pateikimo teismui 2009-07-27 dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad byloje pateikti įrodymai, jog ieškovas pareiškė atsakovui pretenzijas dėl patirtos žalos atlyginimo, į kurias buvo reaguota ne iš karto, t.y. atsakovas vengė bendradarbiauti, o vėliau apskritai atsisakė pretenzijas tenkinti bet kokia apimtimi, todėl ieškovas sustabdė (tai nereiškia, kad atsisakė apskritai mokėti) savo mokėjimus atsakovui už vežimo paslaugas iki tol, kol bus išspręstas klausimas dėl žalos atlyginimo. Apelianto nuomone, teisėtai pasinaudojo CK suteikta teise stabdyti savo prievolių vykdymą, todėl priešieškinio tenkinimas dalyje, kurioje teismas priteisė iš ieškovo atsakovui delspinigius ir palūkanas, yra nepagrįstas ir neteisėtas.

8Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovo UAB „Malsena plius“ atstovė prašo atsakovo UAB „Baltic Transline“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo sprendimą dalyje, kuria iš atsakovo ieškovui priteista 30.059,09 Lt dydžio nuostolių atlyginimo, palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas dalinai, atsakovo atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 1 d.alis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė nuostatas, reglamentuojančias prievolės įvykdymo sustabdymą, atsakovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatas, nustatydamas asmenį, atlikusį vežimo paslaugas, vežėjo atsakomybę bei žalos dydį.

11Dėl atsakovo apeliacinio skundo.

12Nagrinėjamojoje byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB “Malsena plius“ ir atsakovas UAB „Baltic Transline“ 2008-10-15 sudarė Krovinių pervežimo sutartį, pagal kurią atsakovas, sutartyje įvardintas vežėju, įsipareigojo pervežti ieškovo krovinius (1 t., b.l. 37-38, sutarties 1.1 p.). Sutinkamai su šalių sudarytos sutarties 3.2 ir 3.4 punktais, vežėjas įsipareigojo užtikrinti krovinio gabenimo saugumą ir operatyvumą, o maisto prekių pervežimui įsipareigojo naudoti tik higienos normas ir prekių gabenimo temperatūrinį režimą užtikrinantį transportą. Sutarties 3.3 punktu atsakovas sutartimi prisiėmė higienos normų laikymosi pareigą, atsakomybę už krovinio pakrovimo ir iškrovimo ypatingą patikrą. Atsakovas 2008-12-16 sudarė sutartį - užsakymą su UAB „Ideka“ (2 t., b.l. 81, 86), dėl maistinių kviečių gemalų gabenimo. Užsakymo 4 punktu ir 5 punktu atsakovas su trečiuoju asmeniu susitarė, jog vežėjas atsako už krovinio trūkumus, sugadinimą. Krovinio gavėjas R. H., atsisakė priimti maistinių kviečių gemalų krovinį, pristatytą 2008-12-23 kaip nekokybišką, nurodydamas, kad kviečių gemalų pakuotės buvo pažeistos, kartu su maistui skirta produkcija ant didmaišių buvo uždėtas ir transportuotas neaiškios kilmės metalinis įrenginys, paliekantis po savimi rūdžių dėmes, vienas didmaišis buvo atsirišęs ir negalėjo būti saugiai nuimtas, ant likusių didmaišių buvo užkrauti neaiškios kilmės drėgnos medienos gabalai, vieno didmaišio viršus buvo ypač išteptas purvu, keletas didmaišių, besiribojančių su priekabos tentu, buvo sudrėkę. Apie tai krovinio gavėjas ieškovą informavo elektroniniu paštu. Ieškovui 2008-12-24 pretenzija informavus atsakovą apie atsisakymą priimti krovinį, krovinys buvo išoriškai aptvarkytas ir savavališkai dar kartą buvo pabandytas pristatyti. Gavėjęs pastebėjęs, jog tai ta pati siunta, atsisakė priimti ir apmokėti už krovinį.

13Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, jog atsakovas ieškovui suteikė tik tarpininkavimo/ekspedijavimo paslaugas, todėl pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, jog atsakovas yra atsakingas už ieškovo patirtus nuotolius. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas UAB „Baltic Transline“ šioje byloje nagrinėjamu atveju CMR konvencijos prasme yra vežėjas. Tokia išvada atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką. Jeigu asmuo sudaro sutartį kroviniui pervežti į paskirties vietą, bet veža ne pats, o paveda tai daryti trečiajam asmeniui, jis vis tiek yra vežėjas CMR konvencijos prasme. Netgi tuo atveju, kai ekspeditorius prisiima atsakomybę už visą pervežimo organizavimą, tačiau be atskiro nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį, jis taip pat laikytinas vežėju CMR konvencijos prasme. Taip pat ekspeditorius, gaunantis atlyginimą už visą konkretų pervežimą, yra vežėjas pagal CMR konvenciją, nebent sutartyje su siuntėju būtų nurodyta, kad jis atlieka tik ekspedijavimo paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Klevas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-457/2006). Kai pervežimo procese dalyvavo keli asmenys, kuris asmuo laikytinas vežėju, nustatytina ir pagal tai, kuris asmuo kaip vežėjas yra nurodytas važtaraštyje, bei kitas susitarimo aplinkybes, iš kurių galima spręsti, kad vežimo užsakovas turėjo suprasti, kas yra vežėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Utenos trikotažas“ v. UAB „Eksperta“, bylos Nr. 3K-3-1333/2002). Vežėjo nurodymas važtaraštyje yra tik vienas iš kriterijų, kuriais reikia vadovautis nustatant, kas iš vežimo teisinių santykių dalyvių laikytinas vežėju pagal CMR konvenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „Eika“, bylos Nr. 3K-3-104/2006). Būtent siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui (gavėjui) apimtį ir garantuoja siuntėjui (gavėjui), kad netinkamo sutarties vykdymo atveju, susitariančioji šalis atsakys siuntėjui (gavėjui) už jo patirtus nuostolius, todėl jeigu iš sutarties aiškiai matyti, kad šalis įsipareigoja pervežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo. Tai, kas CMR važtaraštyje yra nurodytas vežėju, teisinės reikšmės kvalifikuojant šalių teisinius santykius turi tais atvejais, kai iš siuntėjo ir susitariančiojo vežėjo sutarties neaišku, ar susitariančioji su siuntėju šalis įsipareigojo teikti ekspedijavimo ar vežimo paslaugas. Vien tai, jog CMR važtaraštyje vežėju nurodytas ne susitariantysis vežėjas, bet kitas asmuo, ir tai, kad krovinį faktiškai veža ne susitariantysis vežėjas, bet kitas asmuo, nepaneigia siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo susitarimu nustatytos siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo atsakomybės apimties pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Portolitus“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2007).

14Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo sprendimai dėl krovinio sugadinimo yra prieštaringi. CMR Konvencijos 17 straipsnio 1 punkte numatyta vežėjo atsakomybės už krovinio sugadinimą nuo krovinio priėmimo vežti iki jo perdavimo momento prezumpcija. Pažymėtina, kad CMR Konvencija tiesiogiai neapibrėžia krovinio perdavimo momento. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog krovinys gavėjui buvo pristatytas į paskirties vietą 2008-12-23, iškraunant kviečių gemalus buvo nustatyta, kad pakuotės pažeistos, kartu su maistui skirta produkcija ant pakuočių buvo uždėtas ir transportuotas neaiškios kilmės metalinis įrenginys, todėl gavėjas atsisakė priimti krovinį ir apie tai informavo ieškovą. Aplinkybę, jog krovinys 2008-12-23 buvo atsisakytas priimti, pirmosios instancijos teismas įvertino kaip netinkamą krovinio pervežimą, todėl sprendė, jog vežėjui taikytina atsakomybė už krovinio sugadinimą.

15Kolegijos vertinimu, bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino CMR Konvencijos nuostatas, reglamentuojančias krovinio perdavimą. Sutinkamai su CMR Konvencijos nuostatomis, darytina išvada, jog krovinio perdavimas sietinas su krovinio valdymo perdavimu gavėjui momentu, nuo kurio vežėjo pareiga rūpintis kroviniu pasibaigia. Nagrinėjamos bylos atveju nustačius, kad kroviniui atvykus į paskirties vietą 2008-12-23 bei gavėjui atsisakius jį priimti, nurodant konkrečias atsisakymo priimti krovinį priežastis, pareiškus pretenzijas krovinio siuntėjui dėl netinkamo pervežimo bei nurodžius, kad krovinys tapo netinkamas naudojimui (b.l. 33-34, 1 t.), pagrįstai spręsta, kad vežėjo veiksmai, kuriais krovinys buvo pakartotinai pristatytas gavėjui, negali būti laikomi tinkamu pervežimo sutarties įvykdymu t.y. tinkamu krovinio perdavimu.

16Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas be jokio pagrindo tenkino ieškovo reikalavimą dėl žalos dydžio, neatsižvelgdamas į tai, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kuo remiantis buvo apskaičiuotas nuostolių dydis. CMR Konvencijos 23 straipsnyje nustatyti vežėjo atsakomybės pagrindai ir krovinio įvertinimo būdai, nustatant kompensavimo ribas. Atsakomybė už krovinio praradimą ribojama tiesioginiais nuostoliais. Praradus dalį ar visą krovinį, žala apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai krovinys buvo priimtas vežti (CMR Konvencijos 23 straipsnio 1 punktas). Krovinio vertė įvertinama pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra – pagal rinkos kainas, o jei ir tokių nėra – tai pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę (CMR Konvencijos 23 straipsnio 2 punktas). Jei teismui nėra pateikti įrodymai apie prekių biržos ar rinkos vertę, teismas gali vadovautis ta krovinio verte, kuri yra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, lydinčioje krovinį ir pateikiamoje muitinei. Nagrinėjamoje byloje nepateikti įrodymai apie krovinio dalies, dėl kurios praradimo reikalaujama priteisti žalos atlyginimą, biržos ar rinkos vertę, todėl, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas atlygintinos žalos dydį, pagrįstai vadovavosi sąskaitoje-faktūroje nurodyta krovinio verte. Pažymėtina, kad nėra pagrindo sutikti su atsakovo apeliacinio skundo argumentu, jog gavėjas savavališkai priėmė sprendimą sunaikinti krovinį, nedėjo pastangų, kad bent dalis krovinio būtų išsaugota. Kaip jau minėta, gavėjui 2008-12-23 atsisakius priimti krovinį, atsakovui buvo išsiųsta pretenzija su nurodymu, jog krovinys naudojimui tapo netinkamas. Darytina išvada, kad vežėjui buvo suteikta informacija apie trūkumus, kad vežėjas galėtų imtis veiksmų žalos dydžiui, jos pobūdžiui ir susidarymo mechanizmui nustatyti. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas neatsakė į krovinio siutėjo pretenziją, t.y. nesiekė nustatyti žalos kilimo priežastį, ieškovui pateikus įrodymus apie gabento krovinio vertę, bei jo vertės sumažėjimą netinkamo krovinio pristatymo atveju, neįrodinėjo, kad sugadinto krovinio vertė yra didesnė nei pirkėjas sumokėjo ieškovui (b.l. 112, 2 t.).

17Kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentu dėl būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei nebuvimo ir vežėjo civilinės atsakomybės ribojimo. Kolegijos vertinimu, pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas yra vežėjas CMR konvencijos prasme, vežėjas yra atsakingas už tinkamo krovinio pervežimą, nustačius, kad krovinys buvo sugadintas kada jis buvo vežėjo žinioje, spręstina, kad nustatytos visos būtinosios sąlygos kilti civilinei atsakomybei.

18Vežėjo didelis nerūpestingumas suprantamas kaip paprasčiausių atidumo ir nerūpestingumo sąlygų nepaisymas. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad pervežamo krovinio paskirtis - maisto prekės. Vežėjas neužtikrino tinkamo maisto prekių transportavimo, nepaisė higienos normų reikalavimų, vengė bendrauti su krovinio siuntėju. Nesugebėjimas nugabenti krovinio teismo gali būti pripažintas kaip didelis neatsargumas, prilygintas tyčiniams veiksmams, todėl pagrįstai spręsta, kad nenustatyta sąlygų taikyti ribotą vežėjo atsakomybę (CMR konvencijos 23 straipsnio 3 punktas).

19Dėl ieškovo apeliacinio skundo.

20Civilinės teisės normos suteikia galimybę asmeniui tam tikrais atvejais panaudoti veiksmus savo teisei priverstinai įgyvendinti – savigyną. CK 1.139 straipsnyje nustatyta, kad ginant savo civilines teises savigyną leidžiama naudoti tik CK nustatytais atvejais, be to, savigynos būdai ir priemonės turi atitikti teisės pažeidimo pobūdį ir kiekvienu konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų. Vienas iš savigynos būdų – prievolės vykdymo sustabdymas. Sprendžiant klausimą dėl sutarties šalies teisės sustabdyti savo prievolės vykdymą, kai savo priešpriešinės prievolės neįvykdo (netinkamai įvykdo) kita sutarties šalis, taikytinos atitinkamos 6.46, 6.58 ir 6.207 straipsnių nuostatos. Pagal CK 6.46 straipsnio 2 dalį skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą.

21Byloje nustatyta, kad pagal šalių sudarytą 2008-10-15 Krovinių pervežimo sutartį, atsakovas, sutartyje įvardintas vežėju, įsipareigojo pervežti ieškovo krovinius, atsakyti už krovinio ar jo dalies praradimą, atlyginti nuostolius (Sutarties 3.1 p., 5.1 p. 5.2 p.). Ieškovas, įvardintas sutartyje užsakovu, įsipareigojo apmokėti už atliktas paslaugas pagal vežėjo išrašytas sąskaitas-faktūras (Sutarties 4.3 p.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas sulaikė apmokėjimą pagal atsakovo pateiktas sąskaitas-faktūras (b.l. 10-11, 2 t.) už tris pervežimus (CMR 323212, 0008499, 002034) ir pranešė apie tai vežėjui, laikydamas, kad atsakovo įvykdyto pervežimo metu (CMR 00001111), ieškovas patyrė nuostolius dėl krovinio sugadinimo. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas su ieškovo teiginiu, kad jis netinkamai įvykdė pervežimą bei yra atsakingas už krovinio sugadinimą, nesutinka. Kolegija sprendžia, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog atsakovas įvykdė keletą ieškovo krovinių pervežimą 2008-10-15 sutarties pagrindu, todėl tarp šalių iškilus ginčui vykdant 2008-10-15 krovinių pervežimo sutartį, kurioje nebuvo įtvirtintos nuostatos, kad atsiskaitoma už kiekvieną pervežimą atskirai (tai patvirtinama atsakovo išrašyta sąskaita-faktūra ART Nr. 0027348), spręstina, kad byloje yra nustatytos visos sąlygos tam, jog ieškovo prievolės vykdymo sustabdymą būtų galima pripažinti teisėtai panaudota savigynos priemone: atsakovas turėjo savo prievolę įvykdyti pirmiau už ieškovą, tačiau jos tinkamai neįvykdė (pervežimo metu krovinys buvo sugadintas); dėl to, kad prievolė tinkamai neįvykdyta, nėra ieškovo kaltės, taip pat nenustatyta kitų aplinkybių, dėl kurių ieškovas neturėtų teisės sustabdyti prievolės atsiskaityti vykdymo, apeliantas nepateikė savo prievolės įvykdymo užtikrinimo, taip pat nenustatyta, kad buvo peržengtos savigynos priemonės.

22Pripažinus, kad ieškovas teisėtai pasinaudojo savigynos būdu ir priemonėmis, spręstina, kad yra pagrindas dalinai tenkinti ieškovo apeliacinį skundą, tuo tarpu atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamai priteistų metinių palūkanų normos, pripažinti nepagrįstais.

23Ieškovas apeliaciniu skundu neskundžia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria iš ieškovo priteista 13 143,31 Lt skola už atliktą pervežimą, tačiau iškilus ginčui dėl atsakovo tinkamo prievolės įvykdymo, pasinaudojo savigynos būdu - prievolės vykdymo sustabdymu. Pripažinus, kad atsakovas tinkamai neįvykdė prievolės t.y. dėl atsakovo kaltės krovinys buvo sugadintas, dėl ko ieškovas patyrė nuostolius, taip pat nustačius, kad ieškovas, šalių 2008-10-15 sudarytos sutarties pagrindu yra skolingas atsakovui pagal kitus atlikus pervežimus, esant priešpriešiniai pareigai šalims sumokėti viena kitai pinigus, spręstina, kad išsprendžiant tarp šalių ginčą iš esmės, galimas įskaitymas - priteistina iš atsakovo ieškovui suma mažintina ieškovo atsakovui už pervežimus įsiskolinimo suma (CK 6.123 straipsnis).

24Tenkinus ieškovo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškovo ieškinys keistina, priteista nuostolių suma mažintina iki 16 915,78 Lt (30 059,09-13 143,31), teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas atsakovo priešieškinys dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) naikintina, atsakovo reikalavimai atmestini. Iš esmės palikus nepakeistą (priteista suma sumažinta atlikus įskaitymą) sprendimo dalį, kuria tenkinti ieškinio reikalavimai 40 proc., nėra pagrindo keisti ir pirmosios instancijos teismo tinkamai paskaičiuotą bei priteistą iš ieškovo atsakovui 4500 Lt sumą advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

25Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme – 67 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnis).

26Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos CPK 330 straipsniu,

Nutarė

27ieškovo UAB „Malsena plius“ apeliacinį skundą tenkinti dalinai, atsakovo UAB „Baltic Transline“ apeliacinį skundą atmesti.

28Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškinys, priteistą nuostolių sumą sumažinant iki 16 915,78 Lt.

29Sprendimo dalį, kuria tenkinant iš dalies priešieškinį priteista 13 143,31 Lt skolos, 467,46 Lt delspinigių ir 408 Lt žyminio mokesčio ir 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo priešieškinio pateikimo teismui 2009-07-27 dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, panaikinti ir šioje dalyje priešieškinį atmesti.

30Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

31Priteisti ieškovui UAB „Malsena plius“ iš atsakovo UAB „Baltic Transline“ 67 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas UAB „Malsena plius“ ieškiniu prašė iš atsakovo UAB „Baltic... 3. Atsakovas UAB „Baltic Transline“ priešieškiniu prašė iš ieškovo UAB... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas nurodė, kad 2008-10-15 Krovinių pervežimo sutarties (toliau –... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB "Baltic Transline" prašo pakeisti Kauno... 7. Ieškovas UAB „Malsena plius“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 8. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovo UAB „Malsena plius“... 9. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas dalinai, atsakovo atmestinas.... 10. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 11. Dėl atsakovo apeliacinio skundo. ... 12. Nagrinėjamojoje byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 13. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, jog atsakovas ieškovui suteikė tik... 14. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismo sprendimai dėl... 15. Kolegijos vertinimu, bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai... 16. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas be jokio... 17. Kolegija taip pat neturi pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentu dėl... 18. Vežėjo didelis nerūpestingumas suprantamas kaip paprasčiausių atidumo ir... 19. Dėl ieškovo apeliacinio skundo. ... 20. Civilinės teisės normos suteikia galimybę asmeniui tam tikrais atvejais... 21. Byloje nustatyta, kad pagal šalių sudarytą 2008-10-15 Krovinių pervežimo... 22. Pripažinus, kad ieškovas teisėtai pasinaudojo savigynos būdu ir... 23. Ieškovas apeliaciniu skundu neskundžia pirmosios instancijos teismo sprendimo... 24. Tenkinus ieškovo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimo... 25. Patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteistinos... 26. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos CPK 330 straipsniu,... 27. ieškovo UAB „Malsena plius“ apeliacinį skundą tenkinti dalinai, atsakovo... 28. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 13 d. sprendimo... 29. Sprendimo dalį, kuria tenkinant iš dalies priešieškinį priteista 13 143,31... 30. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 31. Priteisti ieškovui UAB „Malsena plius“ iš atsakovo UAB „Baltic...