Byla e2A-1071-513/2018
Dėl 2011 m. gegužės 4 d. sutikimo ir 2011 m. gegužės 10 d. pritarimo pripažinimo negaliojančiais ab initio

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Irmos Čuchraj (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Aušros Maškevičienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės E. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės E. G. ieškinį atsakovėms D. N., L. R., N. G., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, V. Š., A. A. dėl 2011 m. gegužės 4 d. sutikimo ir 2011 m. gegužės 10 d. pritarimo pripažinimo negaliojančiais ab initio.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė E. G. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais ab initio 2011 m. gegužės 4 d. sutikimą, duotą N. G., ir 2011 m. gegužės 10 d. pritarimą, pasirašytą L. R., N. G. atstovo A. A. bei D. N., dėl kondicionieriaus ant daugiabučio namo ( - ), Klaipėdoje, fasadinės sienos įrengimo.

82.

9Nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. sausio 19 d. išduotu statybos leidimu Nr. LSPR-31-170119-00001 atsakovei daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), Klaipėda, 1 buto savininkei D. N. leista įrengti oro kondicionierių ant pastato bendrojo naudojimo konstrukcijos (fasadinės sienos) ties butu Nr. 1. Ieškovės teigimu, dabartiniai daugiabučio namo butų savininkai savo sutikimo dėl kondicionieriaus įrengimo nedavė, o 2011 m. gegužės 10 d. tuometinių 1, 2, 4 butų savininkių D. N., L. R. ir N. G. įgalioto asmens A. A., veikusio pagal 2011 m. vasario 21 d. notarinį įgaliojimą Nr. 5-2-447, duotas sutikimas statybos darbams ir N. G. 2011 m. gegužės 4 d. sutikimas yra negaliojantys.

103.

11Ieškovė teigė, kad 2011 m. gegužės 4 d. atsakovės N. G. sutikimas prieštarauja CK 2.138 straipsnio reikalavimams, o teisė duoti tokį sutikimą nebuvo numatyta 2011 m. vasario 21 d. notariniame įgaliojime Nr. 5-2-447, todėl jos vardu duodamas 2011 m. gegužės 10 d. sutikimą A. A. viršijo įgaliojimą.

124.

13Ieškovės manymu, negaliojantis ir 2011 m. gegužės 10 d. duotas sutikimas įrengti oro kondicionierių, kuris buvo pasirašytas tuometinių butų savininkių D. N., L. R. bei N. G. įgalioto asmens A. A., nes toks sutikimas neatitinka CK 4.85 straipsnio reikalavimų ir prieštarauja CK 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punktui, t. y. butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai turėjo būti priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime prieš dvi savaites viešai paskelbus jo darbotvarkę, o toks susirinkimas organizuotas nebuvo. Dėl to kaip niekinis sandoris negalioja vadovaujantis CK 1.80 ir 1.81 straipsnių nuostatomis.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 22 d. sprendimu ieškinys atmestas.

176.

18Atsakovėms prašant teismas taikė CK 4.85 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą apskųsti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus. Teismas nustatė, kad ieškinio senaties terminas 2011 m. gegužės 10 d. pritarimui ginčyti prasidėjo 2017 m. vasario 2 d. ieškovei gavus ginčijamą pritarimą ir sužinojus jo turinį, tačiau ieškinį teismui ieškovė pateikė tik 2017 m. spalio 3 d. (praėjus aštuoniems mėnesiams), kai buvo priimtas jai nepalankus Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-805-342/2017. Teismas nenustatė svarbių priežasčių ir neatnaujino senaties termino 2011 m. gegužės 10 d. sutikimui ginčyti.

197.

20Senaties termino 2011 m. gegužės 4 d. sutikimui ginčyti atnaujinimo klausimo teismas nesvarstė konstatavęs, jog toks sutikimas nelaikytinas sandoriu, nes tai yra tik pritarimas būsimam sandoriui.

21II.

22Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

238.

24Ieškovė (apeliantė) E. G. apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

259.

26Ieškovė apeliacinį skundą grindžia argumentais, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas, padarė prieštaringas išvadas, neatskleidė bylos esmės.

2710.

28Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2011 m. gegužės 4 d. sutikimas nelaikytinas sandoriu. Apeliantės nuomone, teismas negalėjo taikyti CK 2.136 straipsnio, nes šis sutikimas duotas pirmiau, t. y. prieš 2011 m. gegužės 10 d. pritarimą, o ne po jo, kaip patvirtinantis įgaliotinio veiksmus. Todėl būtent 2011 m. gegužės 4 d. sutikimas laikytinas N. G. valią išreiškiančiu dokumentu. Be to, pažymi, kad N. G. įgalioto asmens A. A. teisė duoti sutikimą nebuvo numatyta 2011-02-21 notariniame įgaliojime Nr. 5-2-447.

2911.

30Apeliantė argumentuoja, jog tik gavusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-805-342/2017 suprato turinti ginčyti nurodytus sutikimus. Be to, teismas nevertino, kad 2011 m. gegužės 4 d. sutikimą ji gavo tik 2017 m. balandžio 1 d., todėl senaties termino jam ginčyti nepraleido.

3112.

32Ieškovė nurodė, jog kaip buto savininkė taip pat turėjo teisę pareikšti savo nuomonę dėl statybos darbų butų savininkų susirinkime, tačiau apie tokį susirinkimą informuota nebuvo, susirinkimas šaukiamas nebuvo, o ginčijamame teismo sprendime nepasisakyta dėl balsavimo raštu tvarkos. Teigia, jog tinkamas butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas yra viešasis interesas, todėl, iškilus grėsmei viešajam interesui, jis turi būti ginamas. Mano, kad pritarimai kaip sandoriai yra niekiniai ir negalioja vadovaujantis CK 1.80 ir 1.81 straipsniais, nes nebuvo paskelbta apie rengiamą balsavimą, neparengti ir neįteikti balsavimo biuleteniai, nesilaikyta jų atplėšimo ir skaičiavimo tvarkos, rezultatai neįforminti balsų skaičiavimo komisijos protokole ir pan., apie sprendimą nepaskelbta viešai pagal CK 4.85 straipsnio reikalavimus Be to, 2011 m. gegužės 10 d. sutikimas prieštarauja dar ir CK 1.74 straipsnio 1 dalies 1 punktui.

3313.

34Atsakovė D. N. atsiliepimu su ieškovės apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Argumentuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo.

3514.

36Atsakovė argumentuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Nurodo, kad ieškovei ginčijamas 2011 m. gegužės 10 d. sutikimas pateiktas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. vasario 2 d. raštu, jį panaikinti ieškovė prašė Klaipėdos apygardos administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje, teisėjų kolegija siūlė jį ginčyti bendrosios kompetencijos teisme, tačiau ieškovė laiku ieškinio nepareiškė. Pažymi, kad administracinio proceso metu ieškovė buvo atstovaujama teisininko ir advokato. Taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad teisines pasekmes sukelia tik 2011 m. gegužės 10 d. sutikimas, kurio pagrindu ir buvo išduotas statybos leidimas, kurį ieškovė ginčijo administracinėje byloje.

3715.

38Atsakovės teigimu, statybos teisinius santykius reguliuojančiuose teisės aktuose (Statybos įstatymo 27 straipsnyje) yra nustatyta, kad statybos leidimui gauti yra būtinas statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių raštu išreikštas sutikimas, tačiau nereglamentuota, kaip toks sutikimas turi būti įformintas – privalomai rengiant bendraturčių susirinkimą ir balsuojant ar tiesiog raštu išreiškiant savo valią ir pasirašant rašytinį sutikimą. Mano, kad šiuo atveju nebuvo privaloma šaukti gyventojų susirinkimo, be to, tai būtų tik formalaus pobūdžio procedūrinis pažeidimas. Teigia, kad tinkamai, aiškiai ir suprantamai bendraturčiams atskleidė savo ketinamų atlikti statybos darbų siekį ir sutikimas, išreiškiantis tikrąją bendraturčių valią, duotas konkretiems statybos darbams.

3916.

40Atsakovės teigimu, jai nebuvo žinoma, kad ieškovė yra buto Nr. 3 bendraturtė, nes, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, butas priklausė jos sutuoktiniui, kuris iki mirties 2015 metais pats asmeniškai ir tvarkė visus su bendrojo naudojimo objektais ir kiemo priežiūra susijusius klausimus. Pažymi, kad ieškovė pati yra įsirengusi oro kondicionierių, tačiau, ginčydama kitų bendraturčių analogišką teisę, elgiasi piktybiškai ir neadekvačiai, pažeisdama jų teises ir interesus.

4117.

42Atsakovė nurodo, jog preliminariojoje buto pirkimo–pardavimo sutartyje buvo sąlyga, jog pardavėja N. G. sudarys jai sąlygas įsirengti oro kondicionierių. N. G. davė įgaliojimą A. A. parduoti butą, todėl jis vykdydamas pavedimą įgaliotojos vardu atliko su pardavimu susijusį veiksmą – davė 2011 m. gegužės 10 d. sutikimą.

4318.

44Atsakovė L. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Argumentuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra teisinio pagrindo jį panaikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, ir dėsto iš esmės analogiškus motyvus kaip atsakovės D. N. atsiliepime.

4519.

46Atsakovė sutinka, jog yra pagrindas taikyti ieškinio senatį, o ieškovė nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių būtų galima praleistą terminą atnaujinti. Pažymi, jog teiginys, kad tik Klaipėdos apygardos administraciniam teismui priėmus ieškovei nepalankų sprendimą ši suprato, kad turi ginčyti bendraturčių sutikimą, niekuo nepagrįstas ir nesudaro pagrindo praleistą terminą atnaujinti. Nurodo, kad administracinėje byloje ieškovei atstovavo du teisininkai, kurių vienas advokatas, todėl ji turėjo ir galėjo suvokti savo veiksmų ir pasirinkto pasyvaus elgesio pasekmes.

4720.

48Atsakovė taip pat nesutinka su apeliantės teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas ex officio turėjo konstatuoti niekinius sandorius. Pažymi, jog toks konstatavimas galimas ir administraciniame procese, o kadangi skundą administracinėje byloje dėl statybos leidimo teisėtumo ieškovė grindė analogiškais argumentais, juos administracinis teismas išanalizavo ir atmetė kaip nepagrįstus. Taip pat teigia, kad pagal teisinių santykių metu galiojusią CK 4.85 straipsnio 5 dalį butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. Teigia, kad nė viename ieškovės procesiniame dokumente nenurodyti jokie konkretūs imperatyvių teisės normų pažeidimai, o dėstomi tik deklaratyvūs teiginiai.

49Teisėjų kolegija

konstatuoja:

50III.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

52Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

5321.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

5522.

56CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

5723.

58Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5924.

60Ieškovė ginčijo 2011 m. gegužės 4 d. sutikimą ir 2011 m. gegužės 10 d. rašytinį pritarimą, kad ant daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), Klaipėda, fasadinės sienos ties butu Nr. 1 būtų įrengtas oro kondicionierius.

6125.

62Nustatyta, kad 2011 m. gegužės 4 d. sutikimu atsakovė N. G. neprieštaravo, kad ant daugiabučio gyvenamojo namo, adresu ( - ), Klaipėda, lauko fasadinės sienos ties D. N. priklausančiu butu Nr. 1 būtų įrengtas oro kondicionierius, ir rašytinį pritarimą savo vardu įgaliojo pasirašyti A. A., veikiantį pagal 2011 m. vasario 1 d. notarinį įgaliojimą. Atsakovės (butų Nr. 1, 2, 4 savininkės) D. N., L. R. bei N. G. įgaliotas asmuo A. A., veikiantis pagal 2011 m. vasario 21 d. notarinį įgaliojimą, pasirašė 2011 m. gegužės 10 d. rašytinį sutikimą, jog neprieštarauja, kad ant pastato bendrojo naudojimo konstrukcijos (fasadinės sienos) ties butu Nr. 1 būtų įrengtas kondicionierius. Savo pareikštą valią ir jos teisingumą atsakovės patvirtino ir atsiliepimuose bei pirmosios instancijos teismo posėdyje.

6326.

64Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atmetė konstatavęs, kad ieškovė praleido CK 4.85 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą butų ir kitų patalpų savininkų sprendimams ginčyti, nes apie bendraturčių 2011 m. gegužės 10 d. rašytinį sutikimą sužinojo 2017 m. vasario 2 d., tačiau ieškinį teismui pateikė tik 2017 m. spalio 3 d. (praėjus aštuoniems mėnesiams). Svarbių termino praleidimo priežasčių teismas nenustatė, todėl praleisto termino neatnaujino. Dėl 2011 m. gegužės 4 d. sutikimo teismas konstatavo, jog jis nelaikytinas sandoriu, nes yra tik pritarimas būsimam sandoriui, ir senaties termino atnaujinimo klausimo nesvarstė.

6527.

66Pagal CK 1.63 straipsnio 1 dalį sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Sandoriai gali būti vienašaliai (CK 1.63 straipsnio 2 dalis). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog 2011 m. gegužės 4 d. sutikimas nelaikytinas sandoriu, tačiau tokią išvadą padarė nevertinęs jo turinio ir atitikties sandorio požymiams. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis.

6728.

68CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010). Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą reikalauja, kad prieštaravimai, tiriant bei vertinant byloje surinktus įrodymus ir jų pagrindu nustatant faktines bylos aplinkybes, būtų pašalinti, prieinant prie teismo vidiniu įsitikinimu pagrįstos išvados dėl vienų ar kitų teisiškai reikšmingų aplinkybių, kuriomis grindžiamas priimamas galutinis teismo sprendimas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, tik išnagrinėjęs bylą iš esmės pirmosios instancijos teismas galėjo padaryti atitinkamas išvadas apie ginčijamo dokumento pobūdį bei ieškinio senaties instituto taikymo galimybę nagrinėjamoje byloje.

6929.

70Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2011 m. gegužės 4 d. sutikimą vertino tik pagal jo pavadinimą ir neanalizavo jo turinio. Sutiktina su apeliantės argumentu, jog 2011 m. gegužės 4 d. sutikime išreikšta N. G. valia. Šiame dokumente atsakovė išreiškė savo valią ir įpareigojo įgaliotą asmenį atlikti tam tikrą veiksmą – pasirašyti sutikimą jos vardu. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamas sutikimas, neatlikus jo turinio ir sukeliamų teisinių pasekmių analizės, nepagrįstai pripažintas tik juridiniu faktu, sudarančiu prielaidas sudaryti sandorį. Pažymėtina ir tai, jog konstatavęs, kad 2011 m. gegužės 4 d. sutikimas neatitinka sandorių požymių, pirmosios instancijos teismas šią ieškinio dalį atmetė, nors, vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 punktu, nustatęs, kad bylos dalis nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka, bylos dalį turėjo nutraukti.

7130.

72Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs 2011 m. gegužės 4 d. sutikimo įrodomąją reikšmę, nevertino jos įtakos bendraturčių 2011 m. gegužės 10 d. rašytiniam sutikimui. Abiejuose dokumentuose išreikšta bendraturčių valia, todėl, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, jie abu turėtų būti analizuojami kaip vientisas dokumentas statybos leidimui gauti. Pažymėtina, jog iš Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų (Klaipėdos apygardos administracinio teismo) 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-805-342/2017 matyti, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, išduodama šioje administracinėje byloje ginčytą statybos leidimą, būtent ir vertino abu dokumentus kaip vientisą dokumentą (sandorį), kuriame išreikšta bendraturčių valia.

7331.

74Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, jog apie 2011 m. gegužės 10 d. rašytinį sutikimą sužinojo tik iš Klaipėdos miesto savivaldybės 2017 m. vasario 2 d. rašto Nr. (21.21.)-SL-18, o apie 2011 m. gegužės 4 d. sutikimą sužinojo iš atsakovės D. N. 2017 m. balandžio 1 d. atsiliepimo Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų (Klaipėdos apygardos administracinio teismo) nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-805-342/2017. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad ieškovei butas Nr. 3 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso nuo 2009 m. rugpjūčio 31 d., nuo 2015 m. birželio 4 d. – asmeninės nuosavybės teise. Šių aplinkybių ir jų reikšmės senaties termino pradžiai pirmosios instancijos teismas taip pat nevertino. Be to, pirmosios instancijos teismas, nenagrinėjęs ginčo iš esmės, konstatavo, kad 2011 m. gegužės 10 d. rašytiniam sutikimui ginčyti yra suėjęs senaties terminas, tačiau, ieškovės teigimu, 2011 m. gegužės 4 d. sutikimui ginčyti senaties termino ji nepraleido. Šios aplinkybės ir jos įtakos abiem sutikimams ir ieškovės teisei juos ginčyti teismas taip pat nevertino, tačiau nurodė, kad ieškinio senaties termino 2011 m. gegužės 4 d. sutikimui ginčyti atnaujinimo klausimas nesvarstytinas, nors nenustačius, ar jis iš viso buvo praleistas, neaišku, kokiu pagrindu padaryta tokia išvada. Kolegijos vertinimu, spręsti dėl ieškinio senaties galima tik išnagrinėjus ginčą dėl sutikimų reikšmės ir teisėtumo, nes tik tada būtų galima įvertinti, kokias pasekmes sukelia sandoriai, kada ieškovė sužinojo arba turėjo sužinoti apie juos ir dėl kokių priežasčių praleido terminą juos ginčyti, jeigu praleido, ar nėra pagrindo terminą atnaujinti ir t. t.

7532.

76Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tik tinkamai išnagrinėjęs bylą iš esmės ir atskleidęs jos esmę pirmosios instancijos teismas, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, jų pagrindu galėjo padaryti atitinkamas išvadas apie ginčijamo dokumento pobūdį bei ieškinio senaties instituto taikymo galimybę nagrinėjamoje byloje. Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad ieškinio senatį reikia taikyti ne mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą, o atsižvelgiant į įvairias aplinkybes – šalių elgesį, jų aktyvumą, jų ginamos vertybės svarbą, lyginant ją su būtinybe remtis ieškinio senaties instituto normomis. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos dviejų viešųjų interesų – užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą – pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20-248/2017, 2018 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-421-1075/2018).

7733.

78Nors apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti visas bylos faktines ir teisines aplinkybes bei išspręsti ginčą iš esmės, tačiau tokia apeliacinės instancijos teismo teisė ir pareiga nereiškia, kad apeliacinės instancijos teismas įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo procese gali pakeisti pirmosios instancijos teismą. Pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas. Šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Tą patvirtina ir CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, numatantis, kad apeliacinės instancijos teismas turi panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad sprendžiant, ar yra šios normos taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių mastą ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes – jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi ir dėl naujų aplinkybių, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir pagrindą perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-121/2009; 2010-12-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010). Iš apeliacijos dalyku esančio pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad bylą nagrinėjęs teismas netyrė bei neanalizavo faktinių ir teisinių aplinkybių ir ginčo šalių keltų klausimų, todėl šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą iš esmės, kai to nepadarė pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai prisiimtų pirmosios instancijos teismo funkciją ir paneigtų šalių teisę į apeliacinį procesą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tikslinga bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

7934.

80Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Teisėjų kolegija taip pat nesprendžia bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, nes šis klausimas turės būti išspręstas nagrinėjant bylą iš naujo.

81Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

82panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 22 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės E. G. apeliacinį... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė E. G. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais ab initio 2011... 8. 2.... 9. Nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. sausio 19... 10. 3.... 11. Ieškovė teigė, kad 2011 m. gegužės 4 d. atsakovės N. G. sutikimas... 12. 4.... 13. Ieškovės manymu, negaliojantis ir 2011 m. gegužės 10 d. duotas sutikimas... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 22 d.... 17. 6.... 18. Atsakovėms prašant teismas taikė CK 4.85 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą 6... 19. 7.... 20. Senaties termino 2011 m. gegužės 4 d. sutikimui ginčyti atnaujinimo klausimo... 21. II.... 22. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 23. 8.... 24. Ieškovė (apeliantė) E. G. apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apylinkės... 25. 9.... 26. Ieškovė apeliacinį skundą grindžia argumentais, jog pirmosios instancijos... 27. 10.... 28. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2011 m.... 29. 11.... 30. Apeliantė argumentuoja, jog tik gavusi Klaipėdos apygardos administracinio... 31. 12.... 32. Ieškovė nurodė, jog kaip buto savininkė taip pat turėjo teisę pareikšti... 33. 13.... 34. Atsakovė D. N. atsiliepimu su ieškovės apeliaciniu skundu nesutinka, prašo... 35. 14.... 36. Atsakovė argumentuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė... 37. 15.... 38. Atsakovės teigimu, statybos teisinius santykius reguliuojančiuose teisės... 39. 16.... 40. Atsakovės teigimu, jai nebuvo žinoma, kad ieškovė yra buto Nr. 3... 41. 17.... 42. Atsakovė nurodo, jog preliminariojoje buto pirkimo–pardavimo sutartyje buvo... 43. 18.... 44. Atsakovė L. R. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.... 45. 19.... 46. Atsakovė sutinka, jog yra pagrindas taikyti ieškinio senatį, o ieškovė... 47. 20.... 48. Atsakovė taip pat nesutinka su apeliantės teiginiais, kad pirmosios... 49. Teisėjų kolegija... 50. III.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai... 52. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 53. 21.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 55. 22.... 56. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 57. 23.... 58. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo... 59. 24.... 60. Ieškovė ginčijo 2011 m. gegužės 4 d. sutikimą ir 2011 m. gegužės 10 d.... 61. 25.... 62. Nustatyta, kad 2011 m. gegužės 4 d. sutikimu atsakovė N. G. neprieštaravo,... 63. 26.... 64. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atmetė konstatavęs, kad... 65. 27.... 66. Pagal CK 1.63 straipsnio 1 dalį sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais... 67. 28.... 68. CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris... 69. 29.... 70. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2011 m. gegužės 4 d. sutikimą... 71. 30.... 72. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs 2011 m. gegužės 4 d. sutikimo... 73. 31.... 74. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, jog apie 2011 m. gegužės 10 d.... 75. 32.... 76. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tik tinkamai išnagrinėjęs bylą... 77. 33.... 78. Nors apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti... 79. 34.... 80. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 81. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 82. panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo...