Byla 2-1559-793/2013
Dėl žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant J. R., dalyvaujant ieškovo BUAB „BV OPTIMUS“ bankroto administratoriui A. K., atsakovo J. M. atstovui advokatui R. N., atsakovo G. S. atstovei advokatei S. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „BV OPTIMUS“ bankroto administratoriaus A. K. ieškinį atsakovams G. S. ir J. M. dėl žalos atlyginimo ir administravimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas BUAB „BV OPTIMUS“ bankroto administratorius A. K. 2012-12-31 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 29095,12 Lt žalos, 4950,00 Lt administravimo išlaidų, 5 procentus metinių procesinių palūkanų. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-14 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „BV OPTIMUS“. Nurodo, kad atsakovai laikotarpiu nuo 2008-06-11 iki 2009-03-18, nuo 2010-03-24 iki 2011-06-01, nuo 2011-06-01 iki bankroto bylos iškėlimo dienos, buvo paskirti UAB „BV OPTIMUS“ vadovais. Teigia, kad laikotarpiu nuo 2008 iki 2011 metų UAB „BV OPTIMUS“ turimi įsipareigojimai viršijo pusę į bendrovės balansą įrašytos turto vertės, todėl minėti bendrovės vadovai turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo. Teigia, kad atsakovai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „BV OPTIMUS“ į teismą nesikreipė, tuo darydami žalą kreditoriams. Minėtus atsakovų veiksmus (neveikimą) laiko neteisėtais (b. l. 2-5). 2013-10-24 teismo posėdžio metu ieškovas ieškinio sumą patikslino, atsižvelgdamas į UAB „BV OPTIMUS“ balanse esančius duomenis, sumažino ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo iki 23530,12 Lt (b. l. 123-132).

3Atsakovas J. M. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka. Atkreipia dėmesį, kad ieškinyje neteisingai nurodyti jo vadovavimo UAB „BV OPTIMUS“ laikotarpiai. Teigia, kad savo vadovavimo laikotarpiu jokių sandorių nesudarinėjo, jokių pavedimų neatliko, naujų kreditorių atsiradę nebuvo. Pažymi, kad ieškovo nurodyti įsiskolinimai neatitinka tikrovės. Teigia, kad būtinybės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „BV OPTIMUS“ nebuvo. Nurodo, kad jei ieškovo nurodoma žala ir atsirado, tai ne dėl atsakovo J. M. kaltės. Prašo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą (b. l. 31-36).

4Atsakovas G. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimų nepateikimo priežasčių.

5Ieškovas ieškinį palaiko.

6Atsakovo J. M. atstovas su ieškiniu nesutinka.

7Atsakovo G. S. atstovė su ieškiniu nesutinka.

8Teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, jog palaiko ieškinį jame nurodytais motyvais ir papildomai paaiškino, kad tarp UAB „BV OPTIMUS“ padarytos žalos ir nesikreipimo į teismą yra tiesioginis priežastinis ryšys. Teigia, kad įmonė sunaudojusi turtą, didino savo nuostolius ir tai yra įmonės vadovo kaltė. Teigia, kad atsakovai, nekreipdami dėmesio į įmonei daromą žalą, didino jos nuostolius. Nurodo, kad atsakovų atsakomybė yra solidari, nes jų atsakomybės atriboti negalima. Prašo ieškinį tenkinti.

9Atsakovo J. M. atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad 2008-2009 metais įmonės nemokumo nebuvo, 2009 metų pabaigoje įmonės skolos buvo tris kartus mažesnės, nei įmonės turtas, 2010 metais įmonė turėjo pakankamai lėšų ir turto padengti įsiskolinimus. Nurodo, kad ieškovas neįrodė, kokio dydžio skolos lyginant su turtu buvo J. M. įmonės valdymo laikotarpiu, ar skolos buvo pradelstos. Teigia, kad J. M. vadovavimo laikotarpiu nenustatyta, kad būtų susidariusi įmonės nemokumo būklė. Prašo ieškinį J. M. atžvilgiu atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą.

10Atsakovo G. S. atstovė teismo posėdyje nurodo, kad ieškinio pagrindas suformuluotas netinkamai, nėra aišku kuris iš atsakovų ir kuriuo laikotarpiu turėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir kokia žala buvo padaryta kiekvienu laikotarpiu, nėra įrodymų, kad įmonės skola padidėjo būtent per tą laikotarpį, kai G. S. buvo įmonės vadovu. Pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011-12-23 nutarimu, išsprendus G. S. administracinės atsakomybės dėl nesavalaikio kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo klausimą, administracinė byla G. S. atžvilgiu buvo nutraukta, nenustačius jo veikoje administracinio teisės pažeidimo sudėties. Prašo ieškinį, kaip nepagrįstą, atmesti.

11Ieškinys atmestinas.

12LR CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių LR CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendra įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Taigi ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindimą. Ieškovui neįrodžius ieškinio faktinio pagrindimo, ieškinys netenkinamas. LR CPK 185 str. 1 d. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusiškus ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Taigi šioje įstatymo normoje įtvirtintas įrodymų vertinimas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas. Kartu teismas saistomas įrodymo leistinumo ir sąsajumo (LR CPK 177 str. 4 d., 180 str.), kitų įrodinėjimo taisyklių (LR CPK 182 str.). Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Teismo įsitikinimą formuoja vieni ar kiti įrodymai. Taigi teismas, remdamasis byloje esančiais faktiniais duomenimis, gali konstatuoti, kad atitinkama aplinkybė yra įrodyta arba neįrodyta.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2302-159/2011 iškėlė bankroto bylą UAB „BV optimus“, jos administratoriumi paskyrė A. K. (b. l. 6). Iš Klaipėdos apygardos teismo 2011-11-14 nutarties minėtoje byloje matyti, kad UAB „BV optimus“ finansinių įsipareigojimų dydis 2010-12-31 sudarė – 27315,00 Lt, įmonės turtą sudarė 6244,00 Lt (b. l. 11-12). Iš Juridinio asmens UAB „BV optimus“ registro 2011-11-22 juridinių faktų peržiūros (su istorija) matyti, kad UAB „BV optimus“ direktoriumi atsakovas J. M. buvo laikotarpiais nuo 2008-06-11 iki 2009-03-18, nuo 2010-03-24 iki 2011-06-01, atsakovas G. S. direktoriumi buvo laikotarpiais nuo 2009-03-18 iki 2010-03-24 ir nuo 2011-06-01 iki 2011-11-09 (b. l. 15-16). Iš UAB „BV optimus“ 2008 metų balanso matyti, kad 2008-12-31 įmonės kreditoriniai įsipareigojimai sudarė – 42033,00 Lt, o įmonės turtą sudarė 41043,00 (b. l. 110). Iš UAB „BV optimus“ 2009 metų balanso matyti, kad 2009-12-31 įmonės kreditoriniai įsipareigojimai sudarė – 41194,00 Lt, o įmonės turtą sudarė 21391,00 (b. l. 19). Iš UAB „BV optimus“ 2010 metų balanso matyti, kad 2010-12-31 įmonės kreditoriniai įsipareigojimai sudarė – 27315,00 Lt, o įmonės turtą sudarė 6244,00 (b. l. 112). Iš valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – Fondas) 2013-10-01 pažymos matyti, kad UAB „BV optimus“ Fondui 2008-12-31 nebuvo skolinga, 2009-12-31 buvo skolinga 15,78 Lt, 2010-12-31 buvo skolinga 9414,74 Lt, 2011-11-25 buvo skolinga 11400,83 Lt (b. l. 119). Pagal VMI 2013-09-27 rašte Nr. (12.25-31-3)-1R-7334 nurodytus duomenis UAB „BV optimus“ VMI 2008-12-31 buvo skolinga 1361,78 Lt, 2009-12-31 buvo skolinga 4031,87 Lt, 2010-12-31 buvo skolinga 14909,30 Lt, 2011-11-25 buvo skolinga 17081,29 Lt (b. l. 118). Iš pateikto bankroto administratoriaus 2013-11-05 Paaiškinimo Nr. 60 matyti, kad pagal 2010-02-19 sutartį atsakovas G. S. paskolino UAB „BV optimus“ 32543,50 Lt (b. l. 132). Iš 2010-02-19 paskolos sutarties Nr. 02/19 matyti, kad UAB „BV optimus“ sutarties sudarymo dieną kaip paskolą G. S. pripažino 32668,55 Lt sumą, kurią įsipareigojo grąžinti iki 2010-12-31 (b. l. 141). Iš Kasos išlaidų orderio Nr. 10-018 matyti, kad 2010-12-20 G. S. UAB „BV optimus“ išmokėjo 13000,00 Lt, Kasos išlaidų orderis Nr. 10-019 patvirtina, kad 2010-12-21 G. S. UAB „BV optimus“ išmokėjo 20800,00 Lt (b. l. 142).

14Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavimą atsakovams atlyginti padarytą žalą grindžia LR Įmonių bankroto (toliau ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalimi, kuri nustato atsakovui pareigą kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo, bei ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies nuostata, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, analizuodamas civilinės atsakomybės klausimus, savo nutartyse yra pasisakęs, jog Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Taigi būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Šis konstitucinis principas neatskiriamas nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo: įstatymais turi būti sudarytos visos reikiamos teisinės prielaidos padarytą žalą atlyginti teisingai. Taigi Konstitucija imperatyviai reikalauja įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad asmuo, kuriam neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala, visais atvejais galėtų reikalauti teisingo tos žalos atlyginimo ir tą atlyginimą gauti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas).

16CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

17Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

18Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius. Nurodyta įmonės administracijos vadovo civilinės atsakomybės specifika lemia, kad įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės prieš jos kreditorius už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuo interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybė (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą.

19Teismų praktikoje nėra plačiai taikoma asmeninė bendrovės vadovo atsakomybė prieš kreditorius bendrųjų atsakomybę nustatančių teisės normų pagrindu. Ši praktika pagrįsta siekiu suderinti verslo riziką siekiant pelno. Tačiau tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu, o ne vien aplinkybe, kad įmonė negali padengti skolos savo kreditoriams. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas.

20Taigi tiek teisės aktai, tiek teismų praktika yra patvirtinusi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę už jo neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Nurodytos teisės normos gali būti taikomos ir tais atvejais, kai reikalaujama žalos atlyginimo už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

21Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog UAB „BV optimus“ direktoriumi atsakovas J. M. buvo laikotarpiais nuo 2008-06-11 iki 2009-03-18, nuo 2010-03-24 iki 2011-06-01, atsakovas G. S. direktoriumi buvo laikotarpiais nuo 2009-03-18 iki 2010-03-24 ir nuo 2011-06-01 iki 2011-11-09. Ieškovo teigimu, atsakovams J. M. ir G. S. atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo tiek 2008 metais, tiek 2009 metais, kai atsakovai buvo bendrovės vadovas. Ieškovas nurodo, jog atsakovai kreditoriams padarytą žalą turėtų atlyginti solidariai.

22Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama.

23Dėl neteisėtų veiksmų ir dėl jų atsiradusios žalos, bei priežastinio neteisėtų veiksmų ir žalos ryšio.

24Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas G. S. privalėjo pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nuo to momento, kai įmonė tapo nemoki, tačiau konkrečiai nenurodė, G. S. turėjo paaiškėti įmonės nemokumas. Apie tai, kada atsakovas J. M. privalėjo pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovas, apskritai, ieškinyje nenurodė. Teismo posėdžio metu ieškovas argumentavo, jog neteisėti atsakovų veiksmai pasireiškia tuo, kad jie laiku neiniciavo bankroto bylos iškėlimo savo vadovaujamai UAB „BV optimus“. Pažymėtina, jog ieškovo argumentai dėl atsakovų neteisėtų veiksmų yra nenuoseklūs, nekonkretūs ir prieštaringi. Teismo posėdžio metu ieškovas negalėjo paaiškinti, kada kiekvienam iš atsakovų atsirado pareiga inicijuoti bankroto bylos iškėlimą vadovaujamai bendrovei. Ieškovas aiškino, jog nėra galimybės nustatyti kiekvieno iš atsakovų atsakomybės atskirai, kokia žala buvo padaryta dėl to, kad kiekvienas iš atsakovų jų vadovaujamu laikotarpiu laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl jų atsakomybė už padarytą kreditoriams žalą yra solidari. Iš pradžių ieškovas teigė, jog įmonės vadovas J. M. privalėjo kreiptis dėl bankroto iškėlimo 2009 metais, vėliau, teismo posėdžio metu paaiškėjus, kada turi būti sudaromas balansas, pripažino, jog įmonės vadovas apie įmonės nemokumą sužinojo sudarius 2008 m. balansą, tokiu būdu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo J. M. turėjo kreiptis nuo 2009 birželio mėnesio. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad finansinės atskaitomybės sudarymo už 2008 metus laikotarpiu J. M. nebedirbo įmonės vadovu, tuo metu įmonės direktorius nuo 2009-03-18 buvo atsakovas G. S.. Atsakovo pareigos kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo atsiradimą, ieškovas sieja su momentu, kada buvo sudarytas 2008 m. bendrovės balansas. Susipažinus su bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentais matyti, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „BV optimus“ buvo nemoki. Teismas sutinka su atsakovo J. M. atstovo argumentu, kad J. M. vadovavimo laikotarpiu nuo 2008-06-11 iki 2009-03-18 nenustatyta, kad būtų susidariusi įmonės nemokumo būklė. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas, sudaręs 2008 m. bendrovės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, privalėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo, nes buvo aišku, kad bendrovė negali ir negalės atsiskaityti su savo kreditoriais. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, jog nei atsakovas J. M. nei atsakovas G. S., sudarius 2008 m. bendrovės balansą, neprivalėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo. Iš rašytinės bylos medžiagos matyti, kad bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „BV optimus“ buvo nemoki. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „BV optimus“ balansas už finansinės atskaitomybės laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31 sudarytas 2010-09-28. Direktoriumi tuo metu dirbo J. M., kuris pasirašė balansą. Iš bendrovės finansinės atskaitomybės matyti, kad prieš tai minėto laikotarpio pabaigoje bendrovės turtas sudarė 21391 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 41194 Lt, t.y. bendrovės įsipareigojimai buvo 19803 Lt didesni už turimą turtą, tačiau įsipareigojimai neviršijo pusės į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Įvertinus nurodytas aplinkybes konstatuotina, jog pagal 2009 m. balanse esamus duomenis bendrovės vadovas neprivalėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo. Teismas sutinka su atsakovo J. M. atstovo argumentu, kad įmonės nemokumui konstatuoti nepakanka tos aplinkybės, jog įsipareigojimai metų pabaigoje viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės, būtina sąlyga, kad tie įsipareigojimai būtų pradelsti. Ieškovas nepateikė įrodymų, kokią dalį iš 41194 Lt bendrovės įsipareigojimų buvo pradelsti. Teismo posėdžio metu ieškovas patvirtino, jog negali pateikti įrodymų, patvirtinančių kokią sumą į 2009 m. balansą įrašytų trumpalaikių įsipareigojimų sudaro pradelsti įsipareigojimai. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „BV optimus“ balansas už finansinės atskaitomybės laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31 sudarytas 2011-05-31. Finansinės atskaitomybės sudarymo metu direktoriumi dirbo atsakovas G. S.. Iš bendrovės finansinės atskaitomybės matyti, kad prieš tai minėto laikotarpio pabaigoje bendrovės turtas sudarė 6244 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 27315 Lt, t.y. bendrovės įsipareigojimai buvo 21071 Lt didesni už turimą turtą, ir įsipareigojimai buvo didesni už pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Šiuo atveju laikytina, jog pagal 2010 m. balanse esamus duomenis bendrovės vadovas, sudarius balansą nuo 2011-05-31 privalėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atmestinas, kaip nepagrįstas ieškovo argumentas, kad dėl įmonės nemokumo pagal 2010 m. balanso duomenis pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo turėjo atsakovas J. M.. Bylos medžiaga iš juridinių faktų peržiūros (su istorija) matyti, kad atsakovas J. M. bendrovės direktoriumi nebedirbo nuo 2011-06-01, tačiau iš UAB „Bonus ventus“ vienintelio akcininko sprendimo 10/12.02-01/185 matyti, kad nuo 2010-12-02 UAB „BV optimus“ direktoriumi paskirtas G. S.. Nustatyta, kad 2011-05-31 sudarytą 2010 m. balansą pasirašė atsakovas G. S., todėl teismas neturi pagrindo netikėti atsakovo J. M. atstovo teiginiu, jog faktiniu įmonės vadovu nuo 2010-12-02 buvo atsakovas G. S., todėl konstatuotina, kad J. M. nėra atsakingas dėl kreipimosi į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo, paaiškėjus įmonės finansinei būklei po balanso už finansinės atskaitomybės laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31 sudarymo, kadangi nebedirbo įmonės vadovu. Atsakovo G. S. atstovė teismo posėdyje nurodė, jog Sodra kreipėsi į UAB „BV optimus“ 2011-05-05 ir nustatė 30 dienų terminą įsipareigojimams įvykdyti, kadangi įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, Sodra kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šių aplinkybių ieškovas nepaneigė. Teismas sutinka su atsakovo atstovės argumentu, jog po to, kai Sodra kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovui G. S. nebebuvo pareigos ir pagrindo papildomai savo ruožtu, taip pat kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina ir tai, jog atsakovo G. S. atsakomybė dėl to, jog laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo buvo nagrinėjama administracine tvarka. Klaipėdos apygardos teismas 2011-12-23 nutarimu administracinę bylą nutraukė, nenustatęs pažeidimo sudėties (prijungta civilinė byla Nr. 2-6773-323/2012, b. l. 26-27).

25Konstatuotina, kad byloje nenustatyta, ieškovas neįrodė, jog atsakovai kaip įmonės administracijos vadovai, šiuo konkrečiu atveju savo vadovavimo įmonei laikotarpiais direktoriaus pareigas vykdė, pažeisdami objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio standartus.

26ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nagrinėjamos bylos atveju matyti, tą aplinkybę patvirtino ir ieškovo pateikti įrodymai, jog UAB „BV optimus“ skirtumas tarp turto ir įsipareigojimų, o tuo pačiu ir galimi nuostoliai kreditoriams 2009 gruodžio 31 dienai buvo 19803 Lt, 2010 metų gruodžio 31 dienai skirtumas tarp turto ir įsipareigojimų buvo 21071 Lt. Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog nuo 2009-12-31 iki 2010-12-31 UAB „BV optimus įsipareigojimai ir nuostoliai ženkliai nepadidėjo, todėl darytina išvada, jog dėl to, kad atsakovas G. S. dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo nesikreipė 2011-05-31, kreditoriams padaryta žala nepadidėjo. Kaip jau buvo minėta, ieškovas nepateikė įrodymų kokią dalį bendrovės įsipareigojimų sudarė pradelsti įsipareigojimai, kurių pagrindu galima spręsti apie įmonės nemokumą. Todėl konstatuotina, jog dėl atsakovų pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimo ieškovo nurodomais laikotarpiais nepadidėjo UAB „BV optimus“ skola kreditoriams, ir darytina išvada, kad tokiais veiksmais atsakovai žalos kreditoriams nepadarė.

27Esant byloje nustatytoms aplinkybėms taip pat konstatuotina, kad tarp ieškovo nurodomos žalos ir atsakovų pareigos nevykdymo nėra priežastinio ryšio, nes, atsakovei, ieškovės nurodomu laiku kreipusis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo, būtų skolos didesnės, nei bankroto bylos iškėlimo dieną. Konstatavus, jog nenustatyti atsakovo neteisėti veiksmai ir žala, dėl žalos dydžio, kaip šiuo konkrečiu atveju neturinčios teisinės reikšmės aplinkybės, išsamiau nepasisakytina.

28Dėl kaltės.

29Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju nenustačius vadovų - atsakovų J. M. ir G. S. neteisėtų veiksmų, lėmusių žalos (nuostolių) atsiradimą, darytina išvada, jog dėl žalos kreditoriams atsiradimo dėl to, kad atsakovai J. M., būdamas įmonės vadovu nuo 2008-06-11 iki 2009-03-18 ir nuo 2010-03-24 iki 2011-06-01, atsakovas G. S., būdamas direktoriumi nuo 2009-03-18 iki 2010-03-24 ir nuo 2011-06-01 iki 2011-11-09, dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo į teismą nesikreipė, kaltės nėra.

30Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė būtinų civilinės deliktinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų atsakovų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Nenustačius visų būtinų civilinės deliktinės atsakomybės sąlygų ieškinys dėl 23530,12 Lt kreditoriams padarytos žalos priteisimo atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

31Dėl solidarios atsakomybės

32Ieškovas nurodo, kad atsakovų atsakomybė yra solidari, nes jų atsakomybės atriboti negalima. Šis atsakovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Pirmiausia, abu atsakovai J. M. ir G. S. vienu metu įmonės UAB „BV optimus“ vadovais nebuvo. Antra, ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato įmonės vadovui pareigą kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo nuo tos dienos, kai vadovas sužino arba turi sužinoti, jog įmonė yra nemoki. Tą aplinkybę, paprastai, vadovas sužino parengus įmonės balansą už praėjusius finansinius metus. Pagal bylos medžiagą - UAB „BV optimus“ 2008 – 2010 metų balansus matyti, jog įmonės balansus pasirašė kiekvienas iš atsakovų atskirai, tuo būdu, tik tuo metu įmonės direktoriumi dirbusiam atsakovui galėjo kilti atsakomybė, jei pagal balanso duomenis paaiškėja jog vadovas įgyja pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas privalo atlyginti tą žalą, kuri susidarė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje, konstatavus, kad atsakovai jų vadovavimo laikotarpiu buvo įgiję pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, galima būtų nustatyti kokia žala padaryta vadovaujant įmonei kiekvienam iš atsakovų, todėl nėra pagrindo daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovų atsakomybė būtų solidari.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų.

34Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistinos iš ieškovės. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovai įrodymų, pagrindžiančių turėtas bylinėjimosi išlaidas, teismui nepateikė, bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašo, todėl bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės atsakovams nepriteistinos.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

36ieškinį atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant... 2. ieškovas BUAB „BV OPTIMUS“ bankroto administratorius A. K. 2012-12-31... 3. Atsakovas J. M. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka. Atkreipia... 4. Atsakovas G. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, taip pat nenurodė... 5. Ieškovas ieškinį palaiko.... 6. Atsakovo J. M. atstovas su ieškiniu nesutinka.... 7. Atsakovo G. S. atstovė su ieškiniu nesutinka.... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, jog palaiko ieškinį jame nurodytais... 9. Atsakovo J. M. atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad 2008-2009 metais... 10. Atsakovo G. S. atstovė teismo posėdyje nurodo, kad ieškinio pagrindas... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. LR CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos... 14. Nagrinėjamoje byloje ieškovas reikalavimą atsakovams atlyginti padarytą... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, analizuodamas civilinės atsakomybės... 16. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 17. Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įmonės administracijos... 18. Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam... 19. Teismų praktikoje nėra plačiai taikoma asmeninė bendrovės vadovo... 20. Taigi tiek teisės aktai, tiek teismų praktika yra patvirtinusi įmonės... 21. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, jog UAB „BV optimus“ direktoriumi... 22. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog tam, kad būtų galima taikyti... 23. Dėl neteisėtų veiksmų ir dėl jų atsiradusios žalos, bei priežastinio... 24. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas G. S. privalėjo pateikti... 25. Konstatuotina, kad byloje nenustatyta, ieškovas neįrodė, jog atsakovai kaip... 26. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo... 27. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms taip pat konstatuotina, kad tarp ieškovo... 28. Dėl kaltės.... 29. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių)... 30. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir teisiniam reglamentavimui,... 31. Dėl solidarios atsakomybės... 32. Ieškovas nurodo, kad atsakovų atsakomybė yra solidari, nes jų atsakomybės... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 34. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 36. ieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...