Byla B2-1793-657/2012
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje Nr. B2-1429-395/2012. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2Sekretoriaujant Rasai Juronienei,

3Dalyvaujant S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ bankroto administratoriaus UAB „Orinata“ atstovui Edmundui Raukčiui, S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ savininkui S. B.,

4Nedalyvaujant kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o ir UAB „Inter partes“ atstovams (apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka),

5Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje Nr. B2-1429-395/2012. Teismas

Nustatė

6Administratoriaus įgaliotas asmuo prašo patvirtinti kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o. kreditorinį reikalavimą pagal 2009-11-05 paprastą neprotestuotiną vekselį 552.448,00 Lt, kuri kildinama iš S. B. firma „Dzūkijos popierius” ir Aquila Spolka Z.O.O. pasirašyto vekselio.

7Administratoriaus atstovas ir S. B. firmos „Dzūkijos popierius” savininkas S. B. teismo posėdyje paaiškino, jog vekselio išrašymo dieną buvo skolingas kreditoriui Aquila Spolka z.o.o. virš 400000,00 Lt. Vekselis buvo išrašytas tam, kad kreditorius nenutrauktų bendradarbiavimo su įmone ir toliau tiektų jai žaliavas. Po šio vekselio pasirašymo kreditorius ir toliau teikė įmonei žaliavas, todėl įmonė turėjo galimybę gaminti pakuotes. Po vekselio pasirašymo įmonė tikėjosi toliau tęsti veiklą, gauti pelną, buvo pajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Vekselis į įmonės apskaitą nebuvo įtrauktas dėl to, jog, įmonės buhalterės nuomone, nebuvo pagrindo pagal ką užfiksuoti šio dokumento įmonės apskaitoje. Įmonė tuo pačiu buvo įsiskolinusi ir bankui, kuris, prasidėjus ekonominei krizei, drastiškai padidino kredito palūkanas, reikalavo grąžinti skolą, ėmė stabdyti įmonės atsiskaitymus su kreditoriais. Administratoriaus įgaliotas asmuo, S. B. teismo posėdžio metu ir kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o procesiniuose dokumentuose prašė kreditoriaus UAB „Inter partes” prašymą atmesti.

8Kreditorius UAB „Skirnuva” (teisių perėmėja UAB „Inter partes“) prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2010-06-29 nutartimi patvirtintą Aquila Spolka z.o.o. 1.032.194,91 Lt kreditorinį reikalavimą dalyje dėl 552.448,00 Lt kaip nepagrįstą ir jį atmesti, patvirtinti 479.746,91 Lt kreditorinį reikalavimą (T.1, b.l. 9-13). Kreditorius nurodė, jog bankroto bylos iškėlimo stadijoje S. B. firma „Dzūkijos popierius” teismui pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus, kur kreditorių sąraše nurodyta, kad S. B. firma „Dzūkijos popierius” yra skolinga Aquila Spolka z.o.o 138.944,31 eurų, t. y. 479.746,91 Lt, tai atitinka ir balanso, sudaryto prieš bankrotą, duomenis. Tie patys duomenys nurodyti 2010-02-18 kreditorinių įsiskolinimų sąraše. Nei balanse, nei kreditorių sąraše nėra duomenų, kad S. B. firma „Dzūkijos popierius” būtų skolinga Aquila Spolka z.o.o 1.032.194,91 Lt. Kreditoriaus nuomone, skolininkas, užtikrindamas skolinį įsipareigojimą, 2009-11-05 išrašė Aquila Spolka z.o.o 160.000 EUR vekselį. 2009-11-11 skolų suderinimo akte firmos skola Aquila Spolka z.o.o nurodyta 142.912,97 EUR, tačiau S. B. firmos „Dzūkijos popierius” buhalteriniuose dokumentuose nėra duomenų apie pinigų gavimą pagal vekselį. Pagal dokumentų eiliškumą taip pat darytina išvada, kad vekselis skirtas užtikrinti finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytos skolos grąžinimą. Tokiu būdu Aquila Spolka z.o.o teikia dvigubą kreditorinį reikalavimą, kuris nėra pagrįstas dokumentais ir balansu.

9Kreditorių Aquila Spolka z.o.o ir UAB „Inter partes“ atstovai į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str.). Neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Kreditoriaus UAB „Inter partes“ atstovas prašė nagrinėti bylą nedalyvaujant Byla dalyvaujančių asmenų prašymu nagrinėtina tretiesiems asmenims nedalyvaujant (CPK 246 str.).

10Prašymas patvirtinti kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o 552.448,00 Lt kreditorinio reikalavimą tenkintinas.

11CPK 176 straipsnio nuostatomis įtvirtinta, kad įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

12Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų padaryti išvadą dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugpjūčio 7 d. nutartis UAB „Barklita“ bankroto byloje, bylos Nr. 2-504/2007).

13Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo klausimas dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo, nes jis kildinamas iš reikalavimo pagal neprotestuotiną paprastąjį vekselį.

14Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 29 d. nutartimi administratoriaus prašymu S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ bankroto byloje patvirtino kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o kreditorinį reikalavimą 1.032.194,91 Lt sumai (T.1, b.l. 7-8). Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o. kreditorinį reikalavimą 479.746,91 Lt, dėl kurio tarp šalių ginčo nėra (T.3, b.l. 143-144). Ginčas dėl kreditorinio reikalavimo dalies 552.448,00 Lt pagal neprotestuotiną vekselį nagrinėjamas šioje byloje.

15Nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 5 d. S. B. „Dzūkijos popierius“ savininkas S. B. pasirašė neprotestuotiną paprastąjį vekselį 160.000,00 EUR (552.448,00 Lt) sumai (T.1, b.l. 29). Šio vekselio davėja S. B. firma „Dzūkijos popierius”, atstovaujama įmonės savininko S. B., įsipareigojo, Aquila Spolka z.o.o pateikus vekselį apmokėjimui, besąlygiškai sumokėti 160.000,00 EUR pagal šį vekselį. S. B. „Dzūkijos popierius“ savininkas S. B. nurodė, jog šį vekselį jis pasirašė kaip garantą, kad atsiskaitys už pateiktas ir ateityje tiekiamas žaliavas.

16Neprotestuotinas paprastasis vekselis nėra nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis teisminių ginčų dėl šio vekselio pripažinimo negaliojančiu nėra.

17Kreditorius UAB „Inter partes”, prieštaraudamas 552.448,00 Lt Aquila Spolka z.o.o kreditorinio reikalavimo pagal vekselį patvirtinimui, nurodė, kad vekselio išdavimas galimai yra finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytos 142.912,97 EUR skolos grąžinimą užtikrinantis veiksmas, o tai reiškia, jog kreditorius Aquila Spolka z.o.o teikia teismui tvirtinti dvigubą kreditorinį reikalavimą.

18Vekselis yra universali atsiskaitymo ir kreditavimo priemonė. Naudojant vekselį kaip atsiskaitymo priemonę už pateiktas prekes, vekselis atlieka dvi funkcijas – juo atsiskaitoma už prekes ir pardavėjas kredituoja pirkėją, todėl vekselis dar vadinamas kredito pinigais. Įstatyme vekselis apibrėžtas kaip vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau ĮPVĮ) 2 str. 1 d., 77 str. 2 p.). Vekselio atsiradimo pagrindas yra vekselio išrašymas – vienašalis sandoris. Išrašydamas vekselį, jo davėjas sukuria atitinkamas teises ir pareigas sau ir kitiems asmenims (vekselio gavėjui, mokėtojui). Vekselį išrašius, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius (CK 1.101 str. 6 p.). Nuo to momento jis gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje – perleidžiamas kitiems asmenims, kurie įgiję nuosavybės teises į jį, gali juo disponuoti savo nuožiūra – perleisti, įkeisti (ĮPVĮ 13 str., 18 str.). Tokį paprastą ir platų vekselio panaudojimą užtikrina jo viešas patikimumas, o šį lemia griežti vekselio formalumo ir abstraktumo reikalavimai. Vekseliui taikomi formalūs reikalavimai – jame nurodomi tik būtini rekvizitai. Ir tik nesant ĮPVĮ 77 straipsnyje reglamentuotų rekvizitų dokumentas neturi vekselio galios (ĮPVĮ 78 str.). Abstraktumas reiškia, kad prievolė pagal vekselį nepriklauso nuo jos atsiradimo pagrindo (tam tikro sandorio) ir yra be išlygų. Šie reikalavimai vekseliui lemia, kad vekselio įgijėjui siekiant įsitikinti vekselio galiojimu, pakanka patikrinti įstatyme nurodytus jo rekvizitus. Kita vertus skolininkas (mokėtojas) gali ginčyti savo prievolę pagal vekselį tik remdamasis vekselio formaliais trūkumais. Dėl šių vekselio savybių skolininkas negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai (ĮPVĮ 19 str.). Taigi vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui, t.y. tik Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme griežtai apibrėžtais pagrindais.

19Pagal teismų suformuotą praktiką, vekselis, kaip ir kiti vertybiniai popieriai, turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia tai, kad sąžiningas šio vertybinio popieriaus turėtojas gali pasitikėti tuo, jog dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas šiame dokumente išreikštos teisės subjektas, t.y. viešo patikimumo savybė leidžia vekselio turėtojui būti sąžiningu ir naudotis visomis jam priklausančiomis teisėmis, iki nėra įrodoma, kad jis buvo nesąžiningas. Ieškovo išduotas vekselis turi visus privalomus rekvizitus, jie yra aiškūs, S. B., atstovaujančio pasirašyti.

20Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-474/2007), gali atlikti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais funkciją (kredito pinigai), arba patvirtinti skolinį įsipareigojimą ir būti jo užtikrinimo priemone gali kaip civilinės apyvartos objektas būti panaudotas atsiskaitymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-583/2006).

21Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditorius Aquila Spolka z.o.o. laikotarpiu nuo 2008-02-01 iki 2010-01-11 teikė S. B. firmai „Dzūkijos popierius“ popierių ir popieriaus gaminius (T.1, b.l. 119-122; 143-200; T.2, b.l. 1-200; T.3, b.l. 1-34). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog šalis siejo glaudūs bendradarbiavimo (verslo) santykiai. Iš 2009-12-31 d. atsakovės balanso matyti, jog įmonė balanso sudarymo datai turėjo turto už 3.958.804,00 Lt, įmonės įsipareigojimai siekė 2.329.576 Lt (T.1, b.l. 124-127). S. B. 2009-11-05 privalomo registruoti nekilnojamojo turto Lietuvos Respublikos teritorijoje, lėšų bankuose neturėjo. S. B. vardu registruota transporto priemonė Moskvich 2140, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) (T.3, b.l. 128-131). Tokie duomenys leidžia daryti išvadą, jog nors įmonės finansinė padėtis buvo sunki, bet įmonės turimo turto vertė viršijo skolas apie 1,5 mln. Lt, todėl galima daryti prielaidą, jog įmonei nebuvo teisinio pagrindo pasirašyti neprotestuotino paprastojo vekselio tam, kad garantuotų 470488,44 Lt įsiskolinimą kreditoriui Aquila Spolka z.o.o. už pateiktą popierių ir popieriaus gaminius (T.1, b.l. 122; T.3, b.l. 93).

22Priešingai nei nurodo kreditorius UAB „Inter Partes“, vekselis negali būti sutapatinamas su prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Teismų praktikoje nurodoma, kad teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselis gali atlikti ir tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją: vekselyje įtvirtintos prievolės specifika, t.y. jos abstraktumas ir besąlygiškumas, suteikia kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta. Taigi plačiąja prasme vekselis atlieka prievolės pagal sandorį, iš kurio kilusių santykių pagrindu buvo išduotas vekselis, užtikrinimo funkciją dėl to, kad viena prievolė pakeičiama kita, daugiau formalia, be to, kuri vykdoma pagal vekselių teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Tačiau, atlikdamas nurodytą užtikrinimo funkciją, vekselis netampa garantija ar laidavimu. Minėta, kad skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Be to, išrašius vekselį, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius. Dėl to dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus reikalavimus, negali būti vertinamas ne kaip vertybinis popierius ir juolab sutapatinamas su prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-7-216/2007).

23Kreditorius UAB „Inter Partes“ nepateikė teismui jokių įstatymo leistinų įrodymų, kuriais paneigtų administratoriaus ir S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ savininko pateiktus rašytinius įrodymus ir paaiškinimas, kad tam, jog įmonė nenutrauktų savo veiklos, ir jai toliau būtų tiekimas popierius, buvo išrašytas vekselis, kuris pirkėjui S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ sudarė palankias atsiskaitymo sąlygos (mokėjimo atidėjimas). Byloje esantys dokumentai (PVM sąskaitos – faktūros, CMR važtaraščiai, T.3, b.l. 35-93) patvirtina, jog po 2009-11-05 vekselio išrašymo tarp kreditoriaus ir S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ vyko tolimesnis bendradarbiavimas. Nenuneigtas ir kitas S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ administratoriaus argumentas, jog pats didžiausias įmonės kreditorius buvo Šiaulių bankas, įmonės skola šiam kreditoriui sudarė 1.514.066,00 Lt, ir dėl šio kreditorius reikalavimo kuo greičiau grąžinti skolas, didėjant paskolų palūkanoms, ir šalims, nepavykus pasiekti taikaus susitarimo dėl kredito grąžinimo S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ savininkas buvo priverstas kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, t.y. nepaneigta, jog nesutarimai su stambiausiu įmonės kreditoriumi dėl skolos grąžinimo užkirto kelią įmonei toliau vykdyti veiklą.

24Kaip jau buvo minėta, šioje byloje nei vienas iš dalyvaujančių asmenų 2009-11-05 S. B. firmos „Dzūkijos popierius” išrašyto vekselio neginčija. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog sprendžiant dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje, nėra sprendžiamas klausimas dėl vekselio galiojimo, o tuo atveju, jei šalis mano, kad vekselis yra negaliojantis, jis turi kreiptis į teismą dėl jo nuginčijimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2332/2011). Vekselio išrašymas yra abstraktus vienašalis sandoris ir juo sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo tam tikro sandorio, kurio pagrindu ji buvo sukurta. Taigi, šioje byloje teismas neturi pagrindo spręsti, kad vekselis neturi vekselio galios. Pažymėtina, kad vekselis nebuvo įtrauktas nei į S. B. firmos „Dzūkijos popierius“, nei Aquila Spolka z.o.o. į buhalterinę apskaitą, nes tai nėra apskaitos dokumentas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 1 punkto, 13 straipsnio 7 dalies prasme. Tačiau teismo nuomone, net ir esantys tam tikri apskaitos trūkumai, neatleidžia vekselio davėjo nuo pareigos apmokėti vekselio turėtojui jame nurodytą sumą. Iš įstatyme įtvirtintos vekselio, kaip vertybinio popieriaus, sąvokos matyti, kad tiek įsakomasis, tiek paprastasis vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė. Kita vertus, kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 22 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007).

25Ginčydamas bankrutuojančios S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ pareigą Aquila Spolka z.o.o. sumokėti 160000 EUR (552 448,00 Lt) sumą pagal 2009 m. lapkričio 5 d. neprotestuotiną vekselį, gindamas savo teises ir turtinius interesus nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. kovo 31 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-424/2003; kt.), būtent kreditorius UAB „Inter partes” turėjo pareigą patikimais įrodymais įrodyti pagrindo vekseliui išduoti nebuvimą ar jo negaliojimo pagrindą. Tuo tarpu kreditoriaus UAB „Inter partes” ne tik nepateikė įrodymų, bet iš esmės ir nenurodė, kad vekselio išrašymo metu toks S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ veiksmas neatitiko vidinės valios ar šalių susitarimo, o tik formaliai ir abstrakčiai ginčijo kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o. 552 448,00 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimą, nesivadovaudamas kasacinio teismo praktikoje išskiriamomis actio Pauliana instituto taikymo sąlygomis: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-339/2009; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-362/2011). CPK 12 ir 178 straipsnio nuostatos numato, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, gi šiuo atveju kreditoriaus UAB „Inter partes” nepaneigė actio Pauliana taikymo sąlygų, į bylą nepateikė įrodymų, jog jo teisės turėtų pirmenybę prieš kito kreditoriaus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai kas pasakyta, tvirtintinas kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o 552 448,00 Lt kreditorinis reikalavimas pagal 2009 m. lapkričio 5 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį (ĮBĮ 26 str. 4 d.), o kreditoriaus UAB „Inter partes” prašymas netvirtinti šio kreditorinio reikalavimo pagal vekselį atmestinas kaip nepagrįstas.

26Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str., 292 str., 335 str., ĮBĮ 26 str. 4 d.,

Nutarė

27Atmesti kreditoriaus UAB „Inter partes” prašymą netvirtinti kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o. kreditorinio reikalavimo pagal 2009 m. lapkričio 5 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį.

28Patvirtinti Aquila Spolka z.o.o. 552.448,00 Lt (penkių šimtų penkiasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių litų) kreditorinį reikalavimą pagal 2009 m. lapkričio 5 d. paprastąjį neprotestuotiną vekselį

29Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Sekretoriaujant Rasai Juronienei,... 3. Dalyvaujant S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ bankroto administratoriaus... 4. Nedalyvaujant kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o ir UAB „Inter partes“... 5. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Administratoriaus įgaliotas asmuo prašo patvirtinti kreditoriaus Aquila... 7. Administratoriaus atstovas ir S. B. firmos „Dzūkijos popierius” savininkas... 8. Kreditorius UAB „Skirnuva” (teisių perėmėja UAB „Inter partes“)... 9. Kreditorių Aquila Spolka z.o.o ir UAB „Inter partes“ atstovai į teismo... 10. Prašymas patvirtinti kreditoriaus Aquila Spolka z.o.o 552.448,00 Lt... 11. CPK 176 straipsnio nuostatomis įtvirtinta, kad įrodinėjimo tikslas - teismo... 12. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus... 13. Nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo klausimas dėl finansinio reikalavimo... 14. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 15. Nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 5 d. S. B. „Dzūkijos popierius“... 16. Neprotestuotinas paprastasis vekselis nėra nuginčytas įstatymų nustatyta... 17. Kreditorius UAB „Inter partes”, prieštaraudamas 552.448,00 Lt Aquila... 18. Vekselis yra universali atsiskaitymo ir kreditavimo priemonė. Naudojant... 19. Pagal teismų suformuotą praktiką, vekselis, kaip ir kiti vertybiniai... 20. Vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus... 21. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditorius Aquila Spolka... 22. Priešingai nei nurodo kreditorius UAB „Inter Partes“, vekselis negali... 23. Kreditorius UAB „Inter Partes“ nepateikė teismui jokių įstatymo... 24. Kaip jau buvo minėta, šioje byloje nei vienas iš dalyvaujančių asmenų... 25. Ginčydamas bankrutuojančios S. B. firmos „Dzūkijos popierius“ pareigą... 26. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 str.,... 27. Atmesti kreditoriaus UAB „Inter partes” prašymą netvirtinti kreditoriaus... 28. Patvirtinti Aquila Spolka z.o.o. 552.448,00 Lt (penkių šimtų penkiasdešimt... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...