Byla 2-529-236/2019
Dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Z. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta patenkinti pareiškėjo Z. V. prašymą priimti papildomą sprendimą civilinėje byloje pagal pareiškėjo Z. V. prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas Z. V. kreipėsi į teismą su prašymu (t. 1, b. l. 1-7) atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013 ir panaikinti 2013-09-10 nutartį ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013-11-13 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2520/2013, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismui priėmus 2018-11-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1498-241/2018, buvo nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalyje nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai, kuriems esant yra pagrindas atnaujinti UAB „FF lizingas“ bankroto bylos iškėlimo klausimą. Pareiškėjas teigė, kad šiuo atveju egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas pagrindas atnaujinti procesą, t. y. paaiškėjus esminėms bylos aplinkybėms, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu – kad UAB „FF lizingas“ bankroto bylos iškėlimo metu ne tik nebuvo nemoki bendrovė, bet ir tai, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai priėmė nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, nenustatę ir nevertinę įmonės nemokumo ir jo atsiradimo momento. Teigė, kad taip pat egzistuoja ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 4 punkte nustatyti proceso atnaujinimo pagrindai, kadangi minėta Lietuvos apeliacinio teismo 2018-11-07 nutartimi nustatyta žinomai melaginti šalies (ieškovės E. Š., kuri buvo UAB „FF lizingas“ vyr. finansininkė ir tikrai žinojo įmonės finansinę padėtį) ir kitų bylos dalyvių paaiškinimai dėl UAB „FF lizingas“ nemokumo, dėl kurių priimtos nepagrįstos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo nutartys dėl UAB „FF lizingas“ bankroto bylos iškėlimo, galimai nusikalstamos dalyvaujančių byloje ir teisėjų veikos, padarytos nagrinėjant tą bylą, nes pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutartys dėl UAB „FF lizingas“ bankroto bylos iškėlimo priimtos nevertinus UAB „FF lizingas“ nemokumo. Pareiškėjas įrodinėjo, kad teismas neturi teisės iškelti įmonei bankroto bylą, neįvertinęs jos nemokumo, nes tai yra vienintelė įstatymo nustatyta sąlyga bankroto bylos iškėlimui.

72.

8Kauno apygardos teismas 2018-12-31 nutartimi (t. 1, b. l. 45-47) atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-4988-560/2013.

93.

10Pareiškėjas Z. V. pateikė prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo (t. 1, b. l. 63-66), kuriame prašė: 1) teismui šioje UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos stadijoje nenustačius galimybės civiline tvarka nagrinėti ginčą dėl nepagrįsto ir neteisėto UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu, CPK 299 straipsnio ir 300 straipsnio pagrindais priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui, o civiline tvarka nagrinėjamą bylą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu stabdyti iki bus priimtas atitinkamas prokuroro procesinis sprendimas pagal teismo prokurorui perduotą šios bylos medžiagą dėl galimai nusikalstamo UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir pripažinimo tyčiniu taip pat ir privalomais pagrindais (CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 10 punktas), ir CPK 1623 straipsnio pagrindais (teismo teisė stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą laikinai neapibrėžtam terminui iki procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo, t. y. galimai nusikalstamų veikų ištyrimo, t. y. dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės); 2) prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėti drauge su UAB „FF Lizingas“ bankroto byloje Kauno apygardos teismo nagrinėjimui priimtu 2015-10-21 Z. V. prašymu dėl galimai nusikalstamo šios bankroto bylos iškėlimo suorganizavimo ir 2018-11-12 Z. V. prašymu dėl proceso atnaujinimo ginče dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto iškėlimo. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2018-12-31 nutartimi, atsisakydamas priimti pareiškėjo prašymą, nepasisakė dėl CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų atnaujinti procesą, pakartojo prašyme atnaujinti procesą nurodytus argumentus.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Kauno apygardos teismas 2019-01-25 nutartimi pareiškėjo Z. V. prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo atmetė.

155.

16Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašyme dėl papildomos nutarties priėmimo kelia procesinio pobūdžio klausimus, o papildomas teismo sprendimas (nutartis) gali būti priimtas tik dėl teismui pareikštų, tačiau neišspręstų materialinių teisinių reikalavimų (išskyrus CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą dėl bylinėjimosi išlaidų).

176.

18Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2018-12-31 nutartimi pareiškėjo Z. V. prašymą atnaujinti procesą atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui, tuo pačiu nebuvo spręstas ir jo pagrįstumo klausimas, teismui nebuvo jokio procesinio pagrindo pasisakyti ir dėl kitų prašyme pareiškėjo pareikštų procesinio pobūdžio reikalavimų.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

217.

22Pareiškėjas Z. V. atskirajame skunde (t. 1, b. l. 85-89) prašo: 1) panaikinti Kauno apygardos teismo 2019-01-25 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 2) bylos nagrinėjimui prijungti UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą Nr. B2-98-230/2019; 3) reiškia nušalinimą Kauno apygardos teismui; 4) kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą dėl išaiškinimo, ar CPK 366 straipsnio 3 dalies redakcija atitinka Konstitucijos 30 straipsnio ir tarptautinių teisės aktų reikalavimus dėl asmens teisės į gynybą teisme, ir stabdyti bylos nagrinėjimą; 5) teismui šioje UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos stadijoje nenustačius galimybės civiline tvarka ginti Z. V. ir atsakovo kreditorių teises nuo neteisėto UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo, CPK 299 straipsnio ir 300 straipsnio pagrindais priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui, o civiline tvarka nagrinėjamą UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą stabdyti iki bus priimtas atitinkamas prokuroro procesinis sprendimas pagal teismo prokurorui perduotą šios bylos medžiagą dėl galimai nusikalstamo UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir privalomais pagrindais (CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 10 punktas) ir CPK 1623 straipsnio pagrindais (teismo teise stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą laikinai neapibrėžtam terminui iki procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo, t. y. galimai nusikalstamų veikų ištyrimo, t. y. dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės); 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

238.

24Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

258.1.

26Bylą išnagrinėjo ir skundžiamą nutartį priėmė neteisėtos sudėties teismas, kadangi pareiškėjas reiškė nušalinimą Kauno apygardos teismui, įskaitant ir bylą nagrinėjusiam teisėjui.

278.2.

28Teismas nevertino nė vieno prašymo dėl papildomos nutarties priėmimo argumento, t.y. skundžiama nutartis priimta be motyvų.

298.3.

30Prašymas priimti papildomą nutartį buvo pagrįstas, kadangi Kauno apygardos teismas, priimdamas 2018-12-31 nutartį nesivadovavo teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis), nepasisakė dėl CPK 365 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų dėl proceso atnaujinimo byloje dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo

31Teisėjas

konstatuoja:

32IV.

33Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

342.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Dėl papildomo sprendimo priėmimo

363.

37CPK 265 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų (išskyrus atvejus, kai priimamas dalinis sprendimas), neperžengdamas byloje pareikštų reikalavimų ribų, išskyrus CPK numatytus atvejus. Jeigu kuris nors ieškovo ieškinio, atsakovo priešieškinio ar trečiojo asmens savarankiškas reikalavimas dėl ginčo dalyko teismo sprendime yra neišsprendžiamas, tai laikytina sprendimo trūkumu, kuris gali būti ištaisytas byloje dalyvaujančių asmenų pareiškimu ar teismo iniciatyva per papildomo teismo sprendimo priėmimą (CPK 277 straipsnis).

384.

39CPK 277 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu: 1) kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; 2) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; 3) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

405.

41Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto pozicija, kad prašymas priimti papildomą sprendimą (nutartį) buvo pagrįstas.

426.

43Pažymėtina, kad atsižvelgiant į papildomo sprendimo (nutarties) instituto paskirtį, jis nėra skirtas įvertinti ir peržiūrėti kitus teismo byloje priimtus procesinius sprendimus. Šiuo atveju apelianto prašymo priimti papildomą nutartį argumentai išimtinai susiję su pareiškėjo prašyme dėl bylos atnaujinimo nurodomais argumentais. Kauno apygardos teismas 2018-12-31 nutartimi sprendė apelianto prašymo priėmimo klausimą, vadinasi, teismas vertino, ar yra apelianto teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygų, ar nėra procesinių kliūčių priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, ar tokio pobūdžio prašymas atitinka jam keliamus formos ir turinio bei bendruosius CPK numatytus procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Teismui atsisakius priimti apelianto prašymą, jo nagrinėjimas nutrūko procesinio dokumento priėmimo stadijoje. Apeliantas, kaip matyti iš bylos procesinės eigos, yra pasinaudojęs savo procesine teise ir dėl Kauno apygardos teismo 2018-12-31 nutarties teisėtumo bei pagrįstumo pradėjęs apeliacinį procesą, kuriame ir bus įvertinta minėtos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, taip pat įvertinta, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ar nepagrįstai nevertino prašyme dėl proceso atnaujinimo nurodytų argumentų.

447.

45Atsižvelgiant į tai, papildomu sprendimu (nutartimi) pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo spręsti ir vertinti apelianto argumentų ir prašymų, susijusių su proceso atnaujinimu.

468.

47Prašyme dėl papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo apeliantas kelia procesinio pobūdžio klausimus, o papildomas teismo sprendimas (nutartis) gali būti priimtas tik dėl teismui pareikštų, tačiau neišspręstų materialinių teisinių reikalavimų (išskyrus CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktą dėl bylinėjimosi išlaidų). Jokie apelianto materialinio pobūdžio reikalavimai nebuvo nagrinėjami.

489.

49Taigi, nesutiktina su atskirojo skundo argumentais dėl absoliutaus skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindo. Šiuo aspektu pažymėtina, kad vien aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas išsprendė apelianto pareiškimus dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo kitaip, nei jis tikėjosi, nepatvirtina fakto, kad procesinis sprendimas yra nemotyvuotas. Be to, nutarties turinys leidžia įsitikinti, kad teismas CPK 277 straipsnyje nustatytų sąlygų analizę de facto (iš tikrųjų) atliko ir padarė teisingą išvadą, kad pagrindo papildomam teismo sprendimui priimti šiuo atveju nėra.

5010.

51Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su apelianto teiginiais dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2018-12-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-167-943/2018 (t. 1, b. l. 33-34) buvo sprendžiamas Z. V. prašymas nušalinti Kauno apygardos teismą. Prašymas buvo atmestas, Z. V. neįrodžius egzistuojant pakankamo pagrindo, iš kurio būtų galima manyti, jog byla bus išnagrinėta neobjektyviai ir šališkai, t. y. nenurodant konkrečių aplinkybių ir nepateikiant jas patvirtinančių įrodymų, kurie patvirtintų tokį pagrindą. Nagrinėjamo atskirojo skundo kontekste, aplinkybė, kad teismas priėmė bylos šaliai nepalankų sprendimą, negali būti laikoma teismo šališkumu. Dėl bylos procesinės baigties

5211.

53Remdamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirasis skundas nėra pagrįstas ir netenkinamas, pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, padarė teisingą išvadą, kad pagrindo papildomam teismo sprendimui (nutarčiai) priimti šiuo atveju nėra. Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo naikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį. Dėl bylinėjimosi išlaidų

5412.

55CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

5613.

57Apeliantas pateikė prašymą priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą dėl atskirojo skundo, apelianto prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkinamas.

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Z. V. kreipėsi į teismą su prašymu (t. 1, b. l. 1-7)... 7. 2.... 8. Kauno apygardos teismas 2018-12-31 nutartimi (t. 1, b. l. 45-47) atsisakė... 9. 3.... 10. Pareiškėjas Z. V. pateikė prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo (t.... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Kauno apygardos teismas 2019-01-25 nutartimi pareiškėjo Z. V. prašymą dėl... 15. 5.... 16. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašyme dėl papildomos nutarties priėmimo... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2018-12-31 nutartimi... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 7.... 22. Pareiškėjas Z. V. atskirajame skunde (t. 1, b. l. 85-89) prašo: 1)... 23. 8.... 24. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 25. 8.1.... 26. Bylą išnagrinėjo ir skundžiamą nutartį priėmė neteisėtos sudėties... 27. 8.2.... 28. Teismas nevertino nė vieno prašymo dėl papildomos nutarties priėmimo... 29. 8.3.... 30. Prašymas priimti papildomą nutartį buvo pagrįstas, kadangi Kauno apygardos... 31. Teisėjas... 32. IV.... 33. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 2.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. 3.... 37. CPK 265 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas turi priimti sprendimą dėl... 38. 4.... 39. CPK 277 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje... 40. 5.... 41. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto... 42. 6.... 43. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į papildomo sprendimo (nutarties) instituto... 44. 7.... 45. Atsižvelgiant į tai, papildomu sprendimu (nutartimi) pirmosios instancijos... 46. 8.... 47. Prašyme dėl papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo apeliantas kelia... 48. 9.... 49. Taigi, nesutiktina su atskirojo skundo argumentais dėl absoliutaus... 50. 10.... 51. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su apelianto... 52. 11.... 53. Remdamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 54. 12.... 55. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 56. 13.... 57. Apeliantas pateikė prašymą priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 59. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą....