Byla 2-1498-241/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Z. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutarties, priimtos pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „FF LIZINGAS“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“ prašymą dėl suinteresuoto asmens Z. V. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo, uždarosios akcinės bendrovės „FF LIZINGAS“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-212-230/2018).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorė UAB „Admivita“ kreipėsi į teismą, prašydama apriboti buvusio įmonės vadovo Z. V. teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

82.

9Nurodė, kad Z. V. įstatyme nurodytais terminais nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ iškėlimo; po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos neperdavė bankroto administratorei visų įmonės dokumentų ir turto; sistemingais veiksmais trukdo vykdomoms BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūroms.

103.

11Suinteresuotas asmuo Z. V. su bankroto administratorės prašymu nesutiko ir prašė bylą nutraukti esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; bylos nenutraukus, ją sustabdyti iki įsiteisės teismų sprendimai civilinėse bylose Nr. e2-821-912/2017 ir Nr. e2-4561-640/2017, taip pat iki bus priimtas procesinis sprendimas ikiteisminiame tyrime Nr. 40-9-00392-14; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bankroto administratorei UAB „Admivita“ ir jos vadovui skirti baudas; pranešti prokuratūrai dėl galimai nusikalstamų veikų, išreikalauti papildomus įrodymus.

124.

13Nurodė, kad UAB „FF LIZINGAS“ trumpalaikis nekilnojamasis turtas bankroto administratorės UAB „Admivita“ ne tik perimtas, bet ir parduotas ir/ar iššvaistytas ar pasisavintas už mažas kainas; UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimą nulėmė nepagrįstas 6 911 000 Lt dydžio turto areštas, dėl kurio pradėjo vėluoti atsiskaitymai su kreditoriais, ir kuris nulėmė bankroto bylos iškėlimą net nesant įmonės nemokumo.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 22 d. nutartimi administratorės prašymą tenkino – buvusiam BUAB „FF LIZINGAS“ vadovui Z. V. apribojo teisę 5 metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

186.

19Teismas nurodė, kad aplinkybės dėl pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ iškėlimo nepateikimo konstatuotos įsiteisėjusiais teismų sprendimais bylose, kuriose dalyvavo tie patys asmenys, t. y. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo, kuri įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 13 d. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, kuri pakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartimi, todėl papildomai šios aplinkybės neįrodinėtinos.

207.

21Teismas pažymėjo, kad nurodytuose teismų sprendimuose konstatuota, jog įmonės vadovas Z. V. ne tik laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ iškėlimo, bet priešingai, tam priešinosi – prašė bylą nutraukti, o bankroto byla iškelta pagal bendrovės kreditorių pareiškimus. Iškeliant bankroto bylą teismai konstatavo abu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytus pagrindus bankroto bylai iškelti. Taigi susidarius didelėms įmonės skoloms savo darbuotojams ir neturint finansinių galimybių atsiskaityti su jais, vadovas Z. V. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo taip toliau didindamas įmonės įsipareigojimus.

228.

23Teismas atkreipė dėmesį, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje, pripažindamas BUAB „FF LIZINGAS“ bankrotą tyčiniu, konstatavo, kad įmonei iškėlus bankroto bylą, jos buvęs vadovas Z. V. pažeidė pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentus, todėl darytina išvada, kad įmonės vadovas netinkamai vykdė įstatymuose, steigimo dokumentuose jam nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 17 d. nutartimi pakeisdamas Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartį sprendė, kad yra pagrįsti pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, susiję su netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu.

249.

25Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje bankroto byloje taip pat galioja Vilniaus apygardos teismo nutartys, tikrintos apeliacine tvarka, kuriose nustatyti faktai, kad Z. V. iki šiol nėra įvykdęs pareigos administratorei perduoti visą įmonės turtą ir dokumentus – už minėtos pareigos neįvykdymą teismo nutartimis jam paskirtos baudos. Teismas nustatė, kad iki šiol Z. V. nėra perdavęs bendrovės atsargų, pirminių apskaitos dokumentų originalų, UAB „FF LIZINGAS“ valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolų, nesuteikęs informacijos apie prisijungimo galimybes prie pagrindinėje įmonės buveinėje esančių kompiuterių, kuriuose privalo būti saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai ir registrai.

2610.

27Teismas nurodė, kad įmonės valdymo organai privalėjo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 13 d., taigi BUAB „FF LIZINGAS“ vadovas įmonės dokumentus bei turtą pagal balansą turėjo pateikti iki 2013 m. lapkričio 28 d. Pažymėjo, kad Z. V. dėl įmonės turto (atsargų) vagystės į ikiteisminio tyrimo institucijas kreipėsi tik 2014 m. rugsėjo 4 d., t. y. praėjus 10 mėnesių po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo ir jo pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą ir dokumentus atsiradimo.

2811.

29Teismas sprendė, kad Z. V., turėdamas pareigą per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei visą įmonės turtą ir jo neperdavęs iki šios dienos, yra atsakingas ne tik už tokį neperdavimą administratorei nustatytais terminais, tačiau ir jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) sąlygotą galimą turto praradimą. Be to, Z. V. teiginiai apie kitų asmenų įvykdytus nusikaltimus nėra pagrįsti įrodymais, o pareigūnų atliekami veiksmai, priimami sprendimai ikiteisminio tyrimo bylose negali būti traktuojami kaip tai patvirtinantys įrodymai. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad Z. V. įstatymo nustatyta tvarka būtų siekęs, jog bankroto administratorė įvykdytų savo minėtos prievolės dalį, kurią vengia įvykdyti – iš jo perimti visus bendrovės dokumentus bei turtą, įskaitant 2 400 117,01 Eur vertės atsargas.

3012.

31Teismas nurodė, kad šiuo metu bankroto bylą sudaro 40 tomų ir 22 bylos dalys. Tokiai didelei bylos apimčiai įtakos neabejotinai turėjo suinteresuoto asmens Z. V. itin aktyvus dalyvavimas procese ir nuolatinis įvairių procesinių dokumentų (skundų, prašymų, pareiškimų ir pan.) teikimas, kuris apsunkino bankroto procedūros sklandų ir operatyvų vykdymą, kadangi didžioji dauguma Z. V. skundų, prašymų, pareiškimų (atskirieji skundai, pareiškimai dėl nušalinimo, prašymai dėl bankroto administratorės atstatydinimo, prašymai dėl proceso atnaujinimo ir kt.) buvo atmesti kaip nepagrįsti. Z. V. procesinis elgesys BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto ir kitose civilinėse bylose, susijusiose su BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūrų vykdymu, ne kartą buvo įvertintas įsiteisėjusiomis teismo nutartimis.

3213.

33Teismas pažymėjo, kad įvairiose vykdomosiose bylose, kuriose išieškotoju yra BUAB „FF LIZINGAS“, skolininkas Z. V. yra pareiškęs daugybę nepagrįstų pareiškimų dėl antstolio nušalinimo/skundų dėl antstolio veiksmų ir kitokio pobūdžio prašymų bei kitų procesinių dokumentų. Civilinėje byloje Nr. e2VP-15774-600/2018 priimta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartis, kuria Z. V. paskirta 2 500 Eur dydžio bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, konstatuojant, jog pareiškimuose dėl nušalinimo kiekvieną kartą kartojami tie patys nušalinimo motyvai, abstraktūs, įrodymais nepagrįsti teiginiai, nenurodoma jokių įstatymuose įtvirtintų nušalinimo pagrindų. Nors minėta nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau ši nutartis ir joje nustatytos faktinės aplinkybės rodo skolininko nesąžiningą naudojimąsi procesinėmis teisėmis, vykdymo proceso vilkinimą.

3414.

35Teismas nurodė, kad tenkinti suinteresuoto asmens Z. V. prašymus dėl baudos bankroto administratorei UAB „Admivita“ paskyrimo, įrodymų išreikalavimo, bylos sustabdymo, atskirųjų nutarčių priėmimo, kreipimosi į prokuratūrą nesuteikia pagrindo nei bylos medžiaga, nei suinteresuoto asmens išdėstyti argumentai.

36III.

37Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3815.

39Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo Z. V. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – tenkinti jo atsiliepime nurodytus prašymus (nutarties 3 punktas). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

4015.1.

41Šioje bankroto byloje teismas nagrinėjo antrą kartą UAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorės UAB „Admivita“ identišką prašymą, grindžiamą tais pačiais melagingais argumentais dėl UAB „FF LIZINGAS“ turto ir dokumentų tariamo neperdavimo bankroto administratorei. Pirmąjį 2014 m. rugsėjo 25 d. atsakovės prašymą šioje bankroto byloje nagrinėjo Vilniaus apygardos teismas ir įsiteisėjusia 2014 m. spalio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1680-560/2014 jį atmetė.

4215.2.

43Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto ir administratorės paskyrimo įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 13 d. Jau 2013 m. lapkričio 21 d. įmonės vadovas buvo priverstas kreiptis į Įmonių bankroto valdymo departamentą (toliau – ĮBVD), nurodydamas, jog bankroto administratorė UAB „Admivita“ neatvyksta į bendrovės buveinę perimti turto ir dokumentų. Vien šis žingsnis rodo, jog nuo pat bankroto pradžios buvo siekiama kiek galima skubiau ir be kliūčių perduoti turtą.

4415.3.

45Turto ir dokumentų perėmimą UAB „Admivita“ pradėjo tik po to, kai ĮBVD pradėjo tyrimą. Tik tada atvyko UAB „Admivita“ atstovas A. G., tačiau jis neturėjo įgaliojimų perimti turtą ir dokumentus. Toks UAB „Admivita“ įgaliojimas buvo pateiktas tik 2013 m. gruodžio 6 d., ir tik tada prasidėjo turto ir dokumentų perdavimas. Dėl to, jog bankrutuojančios įmonės turtas buvo visoje Lietuvą, turto perdavimo procedūra buvo gana sudėtinga. Kartais tai buvo susiję su objektyviomis aplinkybėmis – dėl įmonės vadovo sunkios ligos, tačiau daugiausia dėl tyčinio ar netyčinio UAB „Admivita“ nekvalifikuotumo ar neorganizuotumo.

4615.4.

47Visas UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamas turtas (ilgalaikis ir trumpalaikis) bankroto administratorei su visais šio turto dokumentais perduotas pasirašytinai 2013 m. gruodžio 6 d. Nuo 2014 m. pradžios UAB „Admivita“ nepriiminėjo jokio turto, nes reikalavo nurodyti kiekvieno vieneto balansinę vertę, o prieš tai sudaryti UAB „FF Lizingas“ finansinę atskaitomybę. Bankroto administratoriui 2013 m. gruodžio pirmoje pusėje atleidus iš darbo visus UAB „FF Lizingas“ darbuotojus, tai teko daryti vienam įmonės vadovui, pasirašytinai ši finansinė atskaitomybė perduota bankroto administratorei.

4815.5.

49Po Z. V. ligos, matant, kad perėmimo procesą bankroto administratorius dirbtinai vilkina, 2014 m. rugsėjo 30 d. prašymu buvo kreiptasi i teismą dėl bankroto administratorės UAB „Admivita“ įpareigojimo priimti jam perduodamą turtą ir dokumentus. Tik po to UAB „Admivita“ pratęsė perėmimą. Administratorius neatvyko raštiškais kvietimais į turto perdavimą – penkis kartus Šiaulius, Švenčionyse.

5015.6.

51Dėl bankroto administratoriaus vilkinimo perimti turtą, didelė dalis kilnojamojo turto, buvusio Mažeikiuose, 2014 m. vasarą buvo pavogta, nors byloje surinkti įrodymai, kad UAB „Admivita“ atstovas A. G. šį turtą iš jį saugojusio V. J. perėmė dar 2014 m. sausio 10 d. Dėl šios vagystės ir UAB „Admivita“ galimo dalyvavimo joje pagal Z. V. pareiškimą yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-9-00392-14. Iškart po to A. G. išėjo iš darbo, o jo funkcijas UAB „Admivita“ direktorius perdavė vykdyti savo sutuoktinei, dėl kurios įgaliojimų prasidėjo problemos.

5215.7.

53Vilniaus apylinkės prokuratūros 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kuriuo konstatuota, kad nėra įrodymų, jog Z. V. tyčia siekė nevykdyti teismo sprendimo dėl BUAB „FF LIZINGAS“ turto ir dokumentų perdavimo. Šis nutarimas turi prejudicinj ryšį teismo sprendimui ir ginčo šioje civilinėje byloje išsprendimui. Prejudicinį ryšį šioje byloje turi ir teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2250-640/2018, iškeltoje pagal BUAB „FF LIZINGAS“ ieškinį Z. V. dėl 2 400 000 Eur žalos priteisimo – įmonės turto tariamo neperdavimo bankroto administratorei. Nurodyta byla yra sustabdyta iki procesinio sprendimo ikiteisminiame tyrime priėmimo dėl UAB „FF LIZINGAS“ kilnojamojo turto vagystės.

5415.8.

55Visi UAB „FF LIZINGAS“ valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolų originalai, jų medžiaga pasirašytinai 2013 m. gruodžio 6 d. perduota UAB „Admivita“ atstovui A. G. 2013 m. gruodžio 2 d. UAB „FF LIZINGAS“ perdavimo-priėmimo aktu. Šiame akte nurodyta, kad UAB „Admivita“ iš Z. V. perėmė 306 lapų valdybos posėdžių protokolų ir 323 bei 350 lapų visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų. Esant byloje šiems įrodymams, teismas skundžiamoje nutartyje negali teigti, kad neperduoti bankroto administratorei valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolai.

5615.9.

57UAB „Admivita“ teikimu 2015 m. rugpjūčio 18 d. BUAB „FF LIZINGAS“ kreditorių komitetas protokolo 7-tu nutarimu vienbalsiai nutarė nurašyti ir buhalterinės apskaitos programą. Tad UAB „FF LIZINGAS“ buhalterinės apskaitos programa su duomenimis nurašė ir sunaikino ne Z. V., o bankroto administratorė ir kreditorių komitetas, kurie ja ir disponavo. Bankroto administratorės teiginį, kad buvo sunaikinta atsakovės buhalterinės apskaitos programa, paneigia ir jos aiškinimas, kad bandė prie jos prisijungti, kad ją nurašė kaip nenaudotiną. Be šių apskaitos programų ir pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų UAB „Admivita“ nebūtų sudariusi ir Juridinių asmenų registrui pateikusi 2013 – 2017 m. UAB „FF LIZINGAS“ finansinės atskaitomybės.

5815.10.

59UAB „Admivita“ užsakymu UAB „n5 grupė“ sudarytuose bankroto administratorės vienašališkai perimtų UAB „FF LIZINGAS“ dokumentų sąrašuose nurodyti 2015 m. kovo 2 d. sudaryti 2011 – 2014 m. UAB „FF LIZINGAS“ trumpai saugomų bylų sąrašai, kuriuose išvardinti UAB „Admivita“ valdomi UAB „FF LIZINGAS“ buhalterinės apskaitos tvarkymui būtini visi pirminiai dokumentai – ataskaitos, deklaracijos, PVM sąskaitos-faktūros, kasos dokumentai ir kasos knygos, banko mokėjimų, užskaitų, mokesčių ir kitos buhalterinės ataskaitos dokumentai.

6015.11.

612013 m. lapkričio 13 d. UAB „FF LIZINGAS“ balanse apskaitytame trumpalaikio turto sąraše yra ir nekilnojamasis turtas, kurio įmonė neeksploatavo (nenaudojo veikloje) ir kurį teismas skundžiamoje nutartyje vadina kilnojamuoju. Šį trumpalaikį nekilnojamąjį turtą lengvai galima nustatyti iš viso UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamojo turto sąrašo atėmus ilgalaikio UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamojo turto sąraše, bankroto administratorei pasirašytinai perduoto su 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „FF LIZINGAS“ finansine atskaitomybe, nurodytus turto vienetus.

6215.12.

63Trumpalaikis ir visas UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamasis turtas bankroto administratorės ne tik perimtas, bet ir parduotas ir/ar iššvaistytas ar pasisavintas už nepadoriai mažas kainas. Ilgametę įmonių bankroto administravimo patirtį turintis UAB „Admivita“ vadovas E. D. negalėjo nežinoti, kad perėmė visą UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamąjį ir trumpalaikį turtą. 2017 m vasario 15 d. UAB „FF LIZINGAS“ atsakymas patvirtina ne tik nekilnojamojo turto, bet ir kito trumpalaikio turto – gamybos įrengimų, bankroto administratorės perimtų 2013 m. gruodžio 2 d. perdavimo-priėmimo aktu Čekoniškėse, pardavimų faktus ir labai mažas kainas. Didžioji dalis UAB „FF LIZINGAS“ kilnojamojo trumpalaikio turto buvo Mažeikiuose.

6415.13.

65Į 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „FF LIZINGAS“ trumpalaikio turto sąrašą neįtraukti visi įmonės trumpalaikio kilnojamojo turto vienetai (buvę UAB „Oruva“ ir Ko, UAB „Oruva motor“ lizingo objektai, prekės, pirktos iš UAB „Oruva motor“, UAB „Cerara“, kt.). 2016 m. gegužės 12 d. ir 2016 m. gegužės 18 d. raštais bankroto administratoriui buvo paaiškinta, kad šis sąrašas nėra pilnas, nes jame nėra ir kito trumpalaikio turto, buvusio Mažeikiuose, adresu (duomenys neskelbtini). Šiais duomenimis ir paaiškinimais UAB „Admivita“ disponavo, nes UAB „FF LIZINGAS“ buveinėje Vilniuje UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo I. D. perėmė ir šio turto įsigijimo PVM sąskaitas-faktūras, susegtas atskirose bylose, buvusiose vyr. finansininkės E. Š. darbo vietoje.

6615.14.

67UAB „FF LIZINGAS“ nebuvo nemoki nei teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną, nei po to. Tai patvirtina bankroto administratorės sudaryti metiniai UAB „FF LIZINGAS“ balansai, drauge su metinėmis finansinėmis atskaitomybėmis. Nesant įmonės nemokumo, nebuvo jokio pagrindo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos.

6815.15.

69UAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylos iškėlimą nulėmė nepagrįstas 6 911 000 Lt dydžio įmonės turto areštas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teismui pateiktus žinomai melagingus paaiškinimus, kad atsakovė UAB „FF LIZINGAS“ už 6 911 000 Lt iš BAB „Oruva“ pirko tariamai ministerijai įkeistą turtą. Dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „FF LIZINGAS“ negalėjo parduoti savo gausaus turto, pradėjo vėluoti atsiskaitymai su kreditoriais. Jei ne šie žinomai melagingi finansų ministerijos paaiškinimai teismui, tai nebūtų buvę pagrindo šiam nepagristam UAB „FF LIZINGAS“ turto areštui, nulėmusiam bankroto bylos iškėlimą net nesant įmonės nemokumo.

7015.16.

71Bankroto administratorės prašyme nurodyti argumentai dėl trukdymo vykdomoms bankroto procedūroms su šiais ginčo klausimais niekaip nesusiję – teismo ginčuose dėl bankroto administratorės atstatydinimo ir kituose teismo nurodytuose ginčuose Z. V. veikia ne kaip buvęs UAB „FF LIZINGAS“ direktorius, o kaip teismo patvirtintas UAB „FF LIZINGAS“ kreditorius. Teisminiai ginčai dėl antstolių veiksmų yra kaip skolininko, o ne buvusio UAB „FF LIZINGAS“ direktoriaus ir net ne bankroto bylos dalyvio, ginčai, neturintys nieko bendro su šios bankroto bylos procedūromis.

7215.17.

73Teismas skundžiamą nutartį neturi teisės grįsti neįsiteisėjusiomis teismo nutartimis dėl baudų skyrimo. Teismas taip pat nevertino įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorės nubaudimo dėl netinkamo procedūrų vykdymo.

7415.18.

75Atsiliepime į bankroto administratorės prašymą teismui buvo pateikti paaiškinimai ir įrodymai, patvirtinantys, kad ir UAB „FF LIZINGAS“ bankroto pripažinimas tyčiniu ir administratorės 2018 m. balandžio 20 d. prašymas teismui grindžiami tais pačiais žinomai melagingais paaiškinimais teismui. Todėl teismas negalėjo nereaguoti į tai ir nevertinti argumentų, nes įstatymas įpareigoja teismą priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorui, jei byloje nustatoma, kad galėjo būti atliktos galimai nusikalstamos veikos.

7616.

77Atsakovės BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorė UAB „Admivita“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

7816.1.

79Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje konstatuota, kad UAB „FF LIZINGAS“ iškėlus bankroto bylą, jos buvęs vadovas Z. V. įstatyminę pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentus pažeidė, Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 17 d. nutartyje taip pat konstatavo, jog yra pagrįsti pirmosios instancijos teismo nutarties motyvai, susiję su netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Byloje nėra duomenų ir apeliantas jų nepateikė, kad įstatymo nustatyta tvarka būtų siekęs, jog administratorius vykdytų savo minėtos prievolės dalį, kurią vengia įvykdyti – iš jo perimti visus bendrovės dokumentus bei turtą.

8016.2.

81Įvertinus Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje bei Lietuvos apeliacinio teisino 2017 m. vasario 17 d. nutartyje konstatuotas faktines ir teisines aplinkybes galima pagrįstai teigti, jog buvusio BUAB „FF LIZINGAS“ vadovo Z. V. neteisėtas neveikimas – nurodytais terminais pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ nepateikimas yra įrodytas.

8216.3.

83Įstatymas nenumato ribojimo pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu, iš esmės grindžiamo papildytais pagrindais dėl ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies taikymo įmonės vadovui, todėl apelianto teiginiai šioje dalyje atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

8416.4.

85Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, jog nustatytos aplinkybės leidžia spręsti, kad suinteresuotas asmuo Z. V. netinkamai vykdė savo kaip bendrovės direktoriaus pareigas, o tai sudaro pagrindą tenkinti BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorės prašymą ir taikyti Z. V. poveikio priemonę.

8617.

87Suinteresuoti asmenys UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

8817.1.

89Ginčijama nutartimi išspręsto BUAB „FF LIZINGAS“ administratorės 2018 m. balandžio 20 d. prašymo pagrindas iš esmės skiriasi nuo ankstesnio 2014 m. rugsėjo 25 d. prašymo, kuris buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartimi, pagrindo. Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi BUAB „FF LIZINGAS“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Šioje nutartyje konstatuotos reikšmingos aplinkybės, susijusios su apelianto veiksmais (neveikimu), kurie sudaro pagrindą taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytą apribojimą. Tos aplinkybės nebuvo žinomos ir vertinamos priimant 2014 m. spalio 29 d. nutartį. Be to, nuo 2014 m. spalio 29 d. praėjo daug laiko, per kurį atsirado naujos faktinės aplinkybės, ir kurios buvo nurodytos BUAB „FF LIZINGAS“ administratorės UAB „Admivita“ 2018 m. balandžio 20 d. prašyme.

9017.2.

91Apeliantas Z. V., ginčydamas pirmosios instancijos teismo išvadą, daugiausia pasisako ne dėl savo veiksmų (neveikimo), bet dėl BUAB „FF LIZINGAS“ administratorės veiksmų. Tačiau ginčijama nutartimi buvo sprendžiamas ne BUAB „LIZINGAS“ administratorės UAB „Admivita“ veiksmų teisėtumo klausimas, bet klausimas dėl sankcijos taikymo buvusiam vadovui Z. V..

9217.3.

93Pareigos perduoti BUAB „FF LIZINGAS“ turtą ir dokumentus apeliantas Z. V. iki šiol neįvykdė. Už pareigos perduoti administratorei įmonės turtą ir dokumentus nevykdymą Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi skyrė 3000 Lt baudą, 2014 m. liepos 10 d. nutartimi skyrė 1000 Lt baudą, 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartimi skyrė 5000 Lt baudą. Tai, kad apeliantui Z. V. už pareigos perduoti turtą ir dokumentus nevykdymą buvo skirtos baudos, nereiškia, kad teismas negali taikyti ir ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintos sankcijos – apriboti teisę eiti viešo ir (ar) privataus juridinio asmens pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

9417.4.

95Apeliantas Z. V. nurodo, kad turto ir dokumentų administratorei neperdavė todėl, kad esą 2014 m. kovo – rugpjūčio mėn. sirgo. Tačiau pagal Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartį iškelti bankroto bylą UAB „FF LIZINGAS“ turtas ir dokumentai turėjo būti perduoti per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, t. y. iki 2013 m. lapkričio 28 d. Tuo tarpu apeliantas Z. V. nurodo sirgęs tik 2014 m. kovo mėn., kai turtas ir dokumentai seniai turėjo būti perduoti.

9617.5.

97Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartis iškelti bankroto bylą UAB „FF LIZINGAS“ ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis, taip pat Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartis BUAB „FF LIZINGAS“ bankrotą pripažinti tyčiniu bei Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartis turi prejudicinę ir res judicata galią. Todėl pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas UAB „FF LIZINGAS“ administratorės UAB „Admivita“ prašymą apriboti apeliantui Z. V. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, pagrįstai rėmėsi šiais įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais ir juose nustatytomis aplinkybėmis, kad Z. V. įstatymo nustatytais terminais ir tvarka nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, nors egzistavo abu ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti.

9817.6.

99Sprendžiant dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ iškėlimo apelianto Z. V. minima 6 911 101,06 Lt suma pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį nebuvo įskaičiuota, nustatant atsakovo UAB „FF LIZINGAS“ įsipareigojimų apimtį, o vėliau, kreditoriams reiškiant reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, tokio dydžio finansinis reikalavimas nebuvo patvirtintas. Tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinys dėl 6 911 101,06 Lt neturėjo jokios įtakos bankroto bylos iškėlimui, taip pat BUAB „FF lizingas“ bankroto pripažinimui tyčiniu.

10017.7.

101BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto byloje apeliantas Z. V. sistemingai piktnaudžiauja teisėmis reikšdamas nepagrįstus prašymus atnaujinti procesą bankroto byloje, o po to reikšdamas aiškiai nepagrįstus atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis atsisakyta priimti jo atskiruosius skundus. Nors tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas ne kartą asmeniškai apeliantui išaiškino, kad proceso atnaujinimas bankroto byloje negalimas. Nepaisant to, apeliantas vis teikdavo ir teikia naujus prašymus atnaujinti procesą bankroto byloje.

10217.8.

103Apeliantas Z. V. trukdo BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūroms ne tik reikšdamas aiškiai nepagrįstus prašymus atnaujinti procesą bankroto byloje, bet ir reikšdamas aiškiai nepagrįstus nuolatinius prašymus nušalinti BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorę UAB „Admivita“. Apeliantas Z. V. siekė nušalinti ir kreditorių komitetą, taip mėgindamas bent kuriam laikui palikti BUAB „FF LIZINGAS“ be subjektų, galinčių priimti sprendimus bankroto byloje.

10417.9.

105Apeliantas Z. V. UAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūrai taip pat trukdo reikšdamas fantazijomis grįstus nušalinimus bankroto bylą nagrinėjantiems teisėjams. Tokius nušalinimus, paprastai po kelis kartus, apeliantas reiškė visiems bylą nagrinėjusiems ir nagrinėjantiems teisėjams, nepriklausomai nuo teismo. Visi apelianto pareiškimai dėl teisėjų ar teismų nušalinimo buvo atmesti, kai kurie BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylą nagrinėję teisėjai nusišalindavo patys. Tokie pareiškimai dėl bankroto bylą nagrinėjančių teisėjų nušalinimo, kai pareiškimai teikiami tokiu apskaičiavimu, kad teismai negalėtų priimti galimai nepalankių apeliantui Z. V. procesinių sprendimų (pvz. dėl BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto pripažinimo tyčiniu), vertintini kaip sąmoningas, tyčinis, gerai apskaičiuotas ir orientuotas į maksimaliai galimą BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylos vilkinimą veikimas.

10617.10.

107Apelianto Z. V. kaip BUAB „FF LIZINGAS“ kreditoriaus pareiškimai, prašymai, skundai, atskirieji skundai teikti teismams sudaro tik nedidelę jo procesinių dokumentų dalį, o beveik visi apelianto teikti procesiniai dokumentai yra susiję su apelianto, kaip buvusio BUAB „FF LIZINGAS“ vadovo veikla ir pareigomis.

10817.11.

109Kadangi klausimas dėl apelianto Z. V. padarytos žalos BUAB „FF LIZINGAS“ dydžio nėra reikšmingas, sprendžiant prašymą apriboti jam teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, nėra pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimo dėl apelianto nurodytų civilinių bylų.

110Teismas

konstatuoja:

111IV.

112Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11318.

114Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria buvusiam įmonės vadovui apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas.

115Dėl bylos nutraukimo ar sustabdymo

11619.

117Apeliantas atskiruoju skundu prašo nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu, t. y. esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Apeliantas nurodo įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartį, kurią buvo atmestas BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorės UAB „Admivita“ prašymas apriboti suinteresuoto asmens Z. V. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

11820.

119Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo tenkinti suinteresuoto asmens prašymo nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu. Priešingai nei nurodo apeliantas, tai, kad Vilniaus apygardos teismas pagal bankroto administratorės prašymą jau sprendė klausimą dėl sankcijos taikymo vadovui ir atsisakė tenkinti bankroto administratoriaus prašymą, nereiškia, kad bankroto administratorė pakartotinai negali kreiptis į teismą, prašydama įmonės vadovui taikyti sankciją. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, atsisakymas taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtintą sankciją įmonės vadovui, neužkerta kelio su nauju prašymu kreiptis į teismą ir, pateikus įrodymus, pagrindžiančius vadovo netinkamą elgesį, prašyti taikyti minėtą sankciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-231-381/2015, 2016 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-164-370/2016, kt.).

12021.

121Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. nutartyje buvo sprendžiamas klausimas tik dėl sankcijos suinteresuotam asmeniui skyrimo vienu iš ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytų pagrindų – dėl dokumentų neperdavimo bankroto administratorei. Šiuo atveju bankroto administratorės prašymas yra grindžiamas visais ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nurodytais pagrindais. Taigi darytina išvada, kad prašymų pagrindai iš esmės skiriasi, todėl neegzistuoja CPK 293 straipsnio 3 punkte numatytų sąlygų visuma bylos nutraukimui.

12222.

123Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai.

12423.

125Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali būti pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (negalima nagrinėti bylos tol, kol neišspręsta kita byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka), tačiau ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai, priimti procesiniai sprendimai gali būti rašytiniais įrodymais civilinėje byloje, todėl atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ikiteisminio tyrimo atlikimas gali būti pagrindas sustabdyti civilinę bylą CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu – kitais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2014).

12624.

127Nagrinėjamu atveju apeliantas iš esmės teigia, kad ikiteisminio tyrimo Nr. 40-9-00392-665-14 dalykas ir šios civilinės bylos dalykai yra tarpusavyje glaudžiai susiję, tačiau nedetalizavo, kokie ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys ar priimti procesiniai sprendimai gali būti reikšmingi šios civilinės bylos nagrinėjimui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje yra pakankamai duomenų, kurių pagrindu galima tinkamai išspręsti ginčą dėl sankcijos buvusiam įmonės vadovui skyrimo. Taigi civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymas, apeliantui aiškiai nemotyvuojant, kokią įtaką atliekamame ikiteisminiame tyrime esantys duomenys ar sprendimai turi nagrinėjamai bylai, būtų pernelyg abstraktus, nekonkretus, taigi neatitinkantis teisinio apibrėžtumo reikalavimų bei neužtikrinantis civilinio proceso intensyvumo.

12825.

129Apeliantas taip pat prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės procesiniai sprendimai Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-821-912/2017 ir Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4561-640/2017 (naujas bylos Nr. e2-2250-640/2018).

13026.

131Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ir šiuos apelianto prašymus. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 22 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-821-912/2017 šiuo metu yra įsiteisėjęs, Vilniaus apygardos teismui 2018 m. liepos 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-815-585/2018 pirmosios instancijos sprendimą iš dalies pakeitus. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-4561-640/2017 (naujas bylos Nr. e2-2250-640/2018) galutinis procesinis sprendimas dar nėra priimtas – nurodyta byla sustabdyta. Pažymėtina, kad apeliantas nei atsiliepime į administratorės prašymą, nei atskirajame skunde nenurodė jokių motyvų kodėl nagrinėjama civilinė byla turėtų būti sustabdyta iki bylos Nr. e2-2250-640/2018 galutinio išsprendimo.

132Dėl įmonės dokumentų ir turto neperdavimo

13327.

134ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis numato, kad teismas savo iniciatyva, administratoriaus arba įmonės kreditoriaus, kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, jeigu šis asmuo privalėdamas pagal įstatymą: nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo arba pavėlavo jį pateikti per ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengė pateikti procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms.

13528.

136Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta teisės norma yra prevencinio pobūdžio, ja siekiama dvejopo tikslo: pirma, įspėti įmonės vadovą, kad jis tinkamai vykdytų ĮBĮ jam nustatytas pareigas dėl bankroto bylos iškėlimo laiku ir bankroto proceso metu; antra, pašalinti iš verslo rinkos asmenis, kurie, vadovaudami verslo subjektams, nevykdo įstatymo nustatytų pareigų, nesilaiko sąžiningo verslo ir dėl to viešieji, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys patiria normalios verslo rizikos neatitinkančių turtinių praradimų, t. y. šia norma siekiama apsaugoti viešuosius ir privačius asmenis nuo nesąžiningų vadovų, nevykdančių imperatyviųjų įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-152-219/2016).

13729.

138Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad įmonei iškėlus bankroto bylą, jos buvęs vadovas Z. V. pažeidė pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentus. Teismas pažymėjo, kad už minėtos pareigos neįvykdymą teismo nutartimis jam paskirtos baudos, be to, Z. V. iki šiol nėra perdavęs bendrovės atsargų, pirminių apskaitos dokumentų originalų, UAB „FF LIZINGAS“ valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolų, nesuteikęs informacijos apie prisijungimo galimybes prie pagrindinėje įmonės buveinėje esančių kompiuterių, kuriuose saugomi apskaitos dokumentai ir registrai.

13930.

140Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nepaisant to, jog nagrinėjamu atveju nustatyta, kad visas įmonės turtas ir finansiniai dokumentai administratoriui nėra perduoti, tačiau iš bylos duomenų taip pat matyti, kad Z. V. BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto procese nebuvo visiškai pasyvus, priešingai – 2013 m. gruodžio 2 d., 2013 m. gruodžio 10 d., 2014 m. sausio 16 d., 2014 m. kovo 6 d., 2014 m. liepos 9 d., 2014 m. liepos 10 d. ir 2014 m. liepos 31 d. perdavimo aktais jis yra perdavęs įmonės administratorei dalį įmonės finansinių dokumentų ir turto. Be to, tarp administratorės UAB „Admivita“ ir buvusio UAB „FF LIZINGAS“ vadovo Z. V. derybos dėl turto ir dokumentų perdavimo nuolat vyko. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas išsamiai paaiškino, kad UAB „FF LIZINGAS“ valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolų originalus, jų medžiagą pasirašytinai 2013 m. gruodžio 6 d. perdavė UAB „Admivita“ atstovui A. G. 2013 m. gruodžio 2 d. UAB „FF LIZINGAS“ perdavimo-priėmimo aktu, paaiškino tai, kad buhalterinės apskaitos programą su duomenimis nurašė ir sunaikino bankroto administratorė ir kreditorių komitetas. Tuo tarpu savo atsiliepimuose nei administratorė, nei suinteresuoti asmenys UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ šių aplinkybių nepaneigė.

14131.

142Pažymėtina, kad byloje yra pateiktos visiškai priešingos bankroto administratorės ir buvusio įmonės vadovo pozicijos, kuris iš jų laikytinas atsakingu už tinkamą turto neperdavimą-neperėmimą. Į bylą pateikti abiejų šalių paaiškinimai, iš kurių turinio matyti, kad abi pusės kaltina viena kitą. Vadinasi, iš bylos duomenų daryti vienareikšmišką išvadą, kad visiškai atsakingas laikytinas arba apeliantas, arba administratorė, negalima. Tačiau sprendžiant dėl sankcijos – apribojimo eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas skyrimo pagrįstumo, nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad byloje pateikti duomenys paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą dėl piktybiško apelianto vengimo perduoti turtą ir dokumentus. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, esant šioms aplinkybėms, nėra pakankamo teisinio pagrindo išvadai, kad apeliantas sąmoningai veikė, nesilaikydamas įstatymo reikalavimų.

14332.

144Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su pirmosios instancijos išvada, kad suinteresuotas asmuo Z. V., turėdamas pareigą per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei visą įmonės turtą ir jo neperdavęs iki šios dienos, yra atsakingas ne tik už tokį neperdavimą administratorei nustatytais terminais, tačiau ir jo neteisėtų veiksmų (neveikimo) sąlygotą galimą turto praradimą, atkreipia dėmesį ir į tai, kad BUAB „FF LIZINGAS“ turtas buvo skirtinguose Lietuvos miestuose, todėl faktiškai perduoti visą įmonės turtą per ganėtinai trumpą 15 dienų terminą buvo ganėtinai sunku. Be to, apelianto pateikti duomenys (kreipimasis į ĮBVD, bankroto bylą nagrinėjantį teismą) patvirtina ir bankroto administratorės UAB „Admivita“ pasyvumą.

145Dėl nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo

14633.

147Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį teismui teikiamas prašymas taikyti įmonės vadovui atitinkamų teisių apribojimą turi būti motyvuotas. Taigi pareiškėjas, prašydamas teismo įmonės vadovui taikyti nustatytą teisių apribojimą, turi nurodyti ne tik tai, kad vadovas nesikreipė laiku dėl bankroto bylos iškėlimo ar neatliko kitų įstatymo nustatytų veiksmų, bet ir šiuos teiginius, dėstomus faktus argumentuoti ir pagrįsti įrodymais, patvirtinančiais pateiktą prašymą.

14834.

149Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies nuostatas teismas, spręsdamas tiek suinteresuotų asmenų pateiktą prašymą taikyti įmonės vadovui teisių apribojimą, tiek tai darydamas savo iniciatyva, turi išsiaiškinti, ar byloje surinkti įrodymai ir nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą taikyti įstatymo nustatytą apribojimą šiam asmeniui dirbti tam tikrą darbą, ir savo išvadas priimtoje nutartyje motyvuoti, t. y. teismas negali taikyti įmonės vadovui ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyto teisių apribojimo remdamasis vien įstatymo nustatytu formaliu pagrindu, kad įmonės vadovas neatliko įstatymo nustatytų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-415-219/2016).

15035.

151Pažymėtina ir tai, kad teismui sprendžiant, ar taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje įmonės vadovui nustatytą teisės nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimą, būtina kiekvienu atveju neformaliai, nuosekliai nustatyti ir įvertinti visas faktines aplinkybes, susijusias su įmonės vadovo neveikimu ir tokio elgesio priežastimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-415-219/2016).

15236.

153Nagrinėjamu atveju tiek bankroto administratorė, tiek pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje pagrindą taikyti suinteresuotam asmeniui Z. V. sankciją dėl nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikė įrodytu pagal kitose civilinėse bylose nustatytas faktines aplinkybes (prejudicinius faktus) – Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartyse dėl bankroto bylos iškėlimo, Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 17 d. nutartyse dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Atkreiptinas dėmesys, kad nurodytuose procesiniuose sprendimuose nėra konstatuotas tikslus BUAB „FF LIZINGAS“ nemokumo faktas, atitinkamai ir suinteresuoto asmens Z. V. pareigos kreiptis į teismą dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentas.

15437.

155Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nenustačius įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momento, atitinkamai nenustačius tokio elgesio priežasčių, pirmosios instancijos teismo išvada dėl suinteresuoto asmens Z. V. pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytina formalia ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies prasme. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratorė UAB „Admivita“ nurodytų aplinkybių pareiškime neįrodinėjo, neteikė į bylą duomenų apie faktinio UAB „FF LIZINGAS“ nemokumo momentą (CPK 178 straipsnis).

156Dėl trukdymo bankroto procedūroms

15738.

158Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad buvęs įmonės vadovas trukdo bankroto procedūroms – pakartotinai teikia nepagrįstus prašymus, skundus, nuolatos siekia nušalinti bankroto administratorę, reiškia teisėjams nušalinimus, tačiau nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nėra pagrindo suinteresuotam asmeniui Z. V. taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytos sankcijos šiuo pagrindu.

15939.

160Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Konstitucinis Teismas, aiškindamas šį Konstitucijoje įtvirtintą teisės principą, ne kartą pasisakė (2001 m. gegužės 7 d., 2001 m. spalio 2 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai), pažymėdamas, kad jis reiškia draudimą bausti antrą kartą už tą pačią teisei priešingą veiką – už tą patį nusikaltimą, taip pat už tą patį teisės pažeidimą, kuris nėra nusikaltimas.

16140.

162Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismo nurodyti apelianto trukdymo veiksmai prieš pat skundžiamos nutarties priėmimą jau buvo atitinkamai įvertinti – Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi suinteresuotam asmeniui Z. V. paskyrė 500 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo Z. V. prašymą dėl bankroto administratorės UAB „Admivita“ atstatydinimo reiškia jau trečią kartą. Teismas pažymėjo, kad įvairių instancijų teismai, išnagrinėję suinteresuoto asmens Z. V. pareikštus procesinius reikalavimus ne vieną kartą jam yra išsamiai išaiškinę, be kita ko, tiek bendrųjų civilinėje byloje dalyvaujančių asmenų, tiek bankrutuojančios bendrovės kreditorių teisių ir pareigų esmę, jų įgyvendinimo tvarką, įmonių bankroto proceso ypatumus, įskaitant siekį apskųsti bankroto administratorės veiksmus ar ją atstatydinti.

16341.

164Atkreiptinas dėmesys, kad suinteresuoto asmens trukdymas bankroto procesui įvertintas ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2016 m. birželio 22 d. nutartimis civilinėse bylose Nr. 2KT-63-387/2016, Nr. 2KT-64-387/2016, Nr. 2KT-65-387/2016, priimtose dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo, kuriose apeliantui paskirta ir 150 Eur bauda už piktnaudžiavimą proceso teisėmis. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas 2016 m. liepos 20 d. nutartimi, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl paskirtos baudos panaikinimo, konstatavo, kad suinteresuoto asmens argumentai, kuriais nesutinkama su nušalinimo klausimo išsprendimu, nesuteikia pagrindo sumažinti ir / ar panaikinti paskirtą baudą. Tačiau ši bauda buvo panaikinta kitais pagrindais – atsižvelgiant į Z. V. patirtą traumą, dėl kurios jis buvo hospitalizuotas, ir į sveikatos būklę po patirtos traumos.

16542.

166Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju du kartus už iš esmės tuos pačius padarytus pažeidimus apeliantas negali būti baudžiamas. Tokios pačios pozicijos bylose dėl sankcijos pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį taikymo laikosi ir kasacinis teismas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2012).

167Dėl kitų apelianto prašymų

16843.

169Apeliacinės instancijos teismas byloje nenustatė jokių aplinkybių, kuriuos leistų teigti esant apelianto nurodytų nusikalstamų veikų požymiams. Be to, apeliantas pats turi teisę tiesiogiai kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl jo manymu galimai padarytų nusikalstamų veikų.

17044.

171Vien pakartotinis (papildytas naujais pagrindais) bankroto administratorės kreipimasis į teismą dėl sankcijos apeliantui skyrimo, nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, dėl kurio būtų pagrindas administratorei skirti CPK 95 straipsnyje numatytą baudą.

172Dėl bylos procesinės baigties

17345.

174Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, nesivadovavo kasacinio teismo suformuota teismų praktika aktualiais byloje sprendžiamais klausimais, ir dėl to nepagrįstai suinteresuotam asmeniui paskyrė ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje numatytą sankciją (CPK 185 straipsnis, 330 straipsnis, 338 straipsnis). Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – prašymas dėl buvusio UAB „FF LIZINGAS“ vadovo Z. V. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

17546.

176Esant tokiai bylos baigčiai, kreditorės UAB „Boltic Arms“, kuri nesutiko su apelianto pozicija ir prašė skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 98 straipsnis).

177Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

178Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“ prašymą dėl buvusio bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „FF LIZINGAS“ vadovo Z. V. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu apribojimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorė UAB „Admivita“ kreipėsi į... 8. 2.... 9. Nurodė, kad Z. V. įstatyme nurodytais terminais nepateikė pareiškimo dėl... 10. 3.... 11. Suinteresuotas asmuo Z. V. su bankroto administratorės prašymu nesutiko ir... 12. 4.... 13. Nurodė, kad UAB „FF LIZINGAS“ trumpalaikis nekilnojamasis turtas bankroto... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 22 d. nutartimi administratorės... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad aplinkybės dėl pareiškimo dėl bankroto bylos UAB „FF... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad nurodytuose teismų sprendimuose konstatuota, jog... 22. 8.... 23. Teismas atkreipė dėmesį, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 4... 24. 9.... 25. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje bankroto byloje taip pat galioja Vilniaus... 26. 10.... 27. Teismas nurodė, kad įmonės valdymo organai privalėjo perduoti bankroto... 28. 11.... 29. Teismas sprendė, kad Z. V., turėdamas pareigą per 15 dienų nuo teismo... 30. 12.... 31. Teismas nurodė, kad šiuo metu bankroto bylą sudaro 40 tomų ir 22 bylos... 32. 13.... 33. Teismas pažymėjo, kad įvairiose vykdomosiose bylose, kuriose išieškotoju... 34. 14.... 35. Teismas nurodė, kad tenkinti suinteresuoto asmens Z. V. prašymus dėl baudos... 36. III.... 37. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 38. 15.... 39. Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo Z. V. prašo panaikinti Kauno apygardos... 40. 15.1.... 41. Šioje bankroto byloje teismas nagrinėjo antrą kartą UAB „FF LIZINGAS“... 42. 15.2.... 43. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl UAB „FF LIZINGAS“ bankroto ir... 44. 15.3.... 45. Turto ir dokumentų perėmimą UAB „Admivita“ pradėjo tik po to, kai ĮBVD... 46. 15.4.... 47. Visas UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamas turtas (ilgalaikis ir trumpalaikis)... 48. 15.5.... 49. Po Z. V. ligos, matant, kad perėmimo procesą bankroto administratorius... 50. 15.6.... 51. Dėl bankroto administratoriaus vilkinimo perimti turtą, didelė dalis... 52. 15.7.... 53. Vilniaus apylinkės prokuratūros 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu buvo... 54. 15.8.... 55. Visi UAB „FF LIZINGAS“ valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolų... 56. 15.9.... 57. UAB „Admivita“ teikimu 2015 m. rugpjūčio 18 d. BUAB „FF LIZINGAS“... 58. 15.10.... 59. UAB „Admivita“ užsakymu UAB „n5 grupė“ sudarytuose bankroto... 60. 15.11.... 61. 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „FF LIZINGAS“ balanse apskaitytame... 62. 15.12.... 63. Trumpalaikis ir visas UAB „FF LIZINGAS“ nekilnojamasis turtas bankroto... 64. 15.13.... 65. Į 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „FF LIZINGAS“ trumpalaikio turto sąrašą... 66. 15.14.... 67. UAB „FF LIZINGAS“ nebuvo nemoki nei teismo nutarties dėl bankroto bylos... 68. 15.15.... 69. UAB „FF LIZINGAS“ bankroto bylos iškėlimą nulėmė nepagrįstas 6 911... 70. 15.16.... 71. Bankroto administratorės prašyme nurodyti argumentai dėl trukdymo vykdomoms... 72. 15.17.... 73. Teismas skundžiamą nutartį neturi teisės grįsti neįsiteisėjusiomis... 74. 15.18.... 75. Atsiliepime į bankroto administratorės prašymą teismui buvo pateikti... 76. 16.... 77. Atsakovės BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto administratorė UAB „Admivita“... 78. 16.1.... 79. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje konstatuota, kad UAB... 80. 16.2.... 81. Įvertinus Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje bei... 82. 16.3.... 83. Įstatymas nenumato ribojimo pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu, iš... 84. 16.4.... 85. Pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, jog... 86. 17.... 87. Suinteresuoti asmenys UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ pateikė... 88. 17.1.... 89. Ginčijama nutartimi išspręsto BUAB „FF LIZINGAS“ administratorės 2018... 90. 17.2.... 91. Apeliantas Z. V., ginčydamas pirmosios instancijos teismo išvadą, daugiausia... 92. 17.3.... 93. Pareigos perduoti BUAB „FF LIZINGAS“ turtą ir dokumentus apeliantas Z. V.... 94. 17.4.... 95. Apeliantas Z. V. nurodo, kad turto ir dokumentų administratorei neperdavė... 96. 17.5.... 97. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartis iškelti bankroto... 98. 17.6.... 99. Sprendžiant dėl bankroto bylos UAB „FF LIZINGAS“ iškėlimo apelianto Z.... 100. 17.7.... 101. BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto byloje apeliantas Z. V. sistemingai... 102. 17.8.... 103. Apeliantas Z. V. trukdo BUAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūroms ne tik... 104. 17.9.... 105. Apeliantas Z. V. UAB „FF LIZINGAS“ bankroto procedūrai taip pat trukdo... 106. 17.10.... 107. Apelianto Z. V. kaip BUAB „FF LIZINGAS“ kreditoriaus pareiškimai,... 108. 17.11.... 109. Kadangi klausimas dėl apelianto Z. V. padarytos žalos BUAB „FF LIZINGAS“... 110. Teismas... 111. IV.... 112. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 113. 18.... 114. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria buvusiam įmonės vadovui... 115. Dėl bylos nutraukimo ar sustabdymo... 116. 19.... 117. Apeliantas atskiruoju skundu prašo nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 punkto... 118. 20.... 119. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo tenkinti suinteresuoto asmens... 120. 21.... 121. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio... 122. 22.... 123. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos... 124. 23.... 125. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas negali būti pagrindas... 126. 24.... 127. Nagrinėjamu atveju apeliantas iš esmės teigia, kad ikiteisminio tyrimo Nr.... 128. 25.... 129. Apeliantas taip pat prašo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės... 130. 26.... 131. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo tenkinti ir... 132. Dėl įmonės dokumentų ir turto neperdavimo... 133. 27.... 134. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalis numato, kad teismas savo iniciatyva,... 135. 28.... 136. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 14... 137. 29.... 138. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad įmonei iškėlus bankroto bylą,... 139. 30.... 140. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nepaisant to, jog nagrinėjamu... 141. 31.... 142. Pažymėtina, kad byloje yra pateiktos visiškai priešingos bankroto... 143. 32.... 144. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su pirmosios instancijos... 145. Dėl nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo... 146. 33.... 147. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalį teismui teikiamas prašymas taikyti įmonės... 148. 34.... 149. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalies nuostatas teismas, spręsdamas tiek... 150. 35.... 151. Pažymėtina ir tai, kad teismui sprendžiant, ar taikyti ĮBĮ 10 straipsnio... 152. 36.... 153. Nagrinėjamu atveju tiek bankroto administratorė, tiek pirmosios instancijos... 154. 37.... 155. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 156. Dėl trukdymo bankroto procedūroms... 157. 38.... 158. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 159. 39.... 160. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas... 161. 40.... 162. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad... 163. 41.... 164. Atkreiptinas dėmesys, kad suinteresuoto asmens trukdymas bankroto procesui... 165. 42.... 166. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju du kartus... 167. Dėl kitų apelianto prašymų... 168. 43.... 169. Apeliacinės instancijos teismas byloje nenustatė jokių aplinkybių, kuriuos... 170. 44.... 171. Vien pakartotinis (papildytas naujais pagrindais) bankroto administratorės... 172. Dėl bylos procesinės baigties... 173. 45.... 174. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 175. 46.... 176. Esant tokiai bylos baigčiai, kreditorės UAB „Boltic Arms“, kuri nesutiko... 177. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 178. Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą...