Byla 2-812/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus akcinės bendrovės Turto banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutarties, kuria atmestas kreditoriaus akcinės bendrovės Turto banko skundas dėl 2010 m. balandžio 30 d. kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu, uždarosios akcinės bendrovės „Liūto vaistinė“ bankroto byloje Nr. B2-24-259/2010.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Kreditorius AB Turto bankas pateiktu skundu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Liūto vaistinė“ 2010 m. balandžio 30 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimą sudaryti taikos sutartį Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-69/2010, patvirtinti taikos sutarties tekstą, įpareigoti bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ įgaliotą asmenį BUAB „Liūto vaistinė“ vardu pasirašyti taikos sutartį ir pateikti ją tvirtinti teismui. Skunde nurodyta, kad ginčijamas nutarimas priimtas balsuojant tik trečios eilės kreditoriams. Ginčijamu nutarimu buvo pažeisti kitų įmonės kreditorių teisėti interesai, be to, šis nutarimas pažeidžia CK 1.2, 1.5 straipsnių, ĮBĮ 25 straipsnio 2 dalies nuostatas. Posėdyje nutarta patvirtinti taikos sutarties tekstą, tačiau jis arba jo pagrindinės nuostatos neįrašytos, todėl neaišku, kokiomis sąlygomis sudaroma taikos sutartis. Sudarytos galimybės keisti sutarties tekstą. AB Turto bankas neinformuotas apie taikos sutarties sąlygas. 2010 m. balandžio 30 d. posėdyje nutarta sudaryti taikos sutartį su UAB „Medikona“ nenurodant, kokią finansinę naudą turėtų BUAB „Liūto vaistinė“. Svarbi aplinkybė, kad už taikos sutarties sudarymą balsavo ir UAB „Medikona“, kuri suinteresuota, jog iš jos nebūtų išieškomos lėšos. Komiteto nariai veikė vieno kreditoriaus UAB „Medikona“ naudai, pažeisdami kitų kreditorių interesus.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi atmetė kreditoriaus AB Turto banko skundą dėl 2010 m. balandžio 30 d. kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu. Teismas nurodė, kad kreditorių komitetas buvo sudarytas ir išrinktas 2010 m. vasario 19 d. BUAB „Liūto vaistinė“ kreditorių susirinkime, jam suteiktos visos kreditorių susirinkimo teisės. Už skundžiamą nutarimą balsavo 4 kreditorių komiteto nariai, todėl skundo motyvai, jog nutarimas yra neteisėtas, nepagrįsti. Teismas atsižvelgė ir į tai, jog 2010 m. gegužės 27 d. buvo sušauktas visų bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas, kuris 58,18 procento balsų dauguma pritarė kreditorių komiteto 2007 m. balandžio 30 d. nutarimui. Teismo manymu, kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai nėra pažeisti, o vien aplinkybė, kad kreditorių komiteto nariai galimai elgėsi nesąžiningai kitų kreditorių interesų atžvilgiu, nepagrįsti įrodymais. Aplinkybė, kad vienas iš kreditorių nesutinka su daugumos kreditorių sprendimu, nesudaro pagrindo naikinti kreditorių komiteto nutarimus. Skunde neteisingai nurodyta, jog už skundžiamus nutarimus balsavo tik trečios eilės kreditoriai, nes balsavo ir pirmos eilės kreditorius - darbuotojų atstovė R. J..

6Kreditorius AB Turto bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Liūto vaistinė“ 2010 m. balandžio 30 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimą sudaryti taikos sutartį Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-69/2010, patvirtinti taikos sutarties tekstą, įpareigoti bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ įgaliotą asmenį BUAB „Liūto vaistinė“ vardu pasirašyti taikos sutartį ir pateikti ją tvirtinti teismui. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

71. Priimant ginčijamą BUAB „Liūto vaistinė“ kreditorių komiteto 2010 m. balandžio 30 d. nutarimą buvo pažeistos ĮBĮ nuostatos. Nutarimu neginamos kreditorių teisės, o priešingai, paneigiama jų teisė atgauti lėšas. 2010 m. balandžio 30 d. nutarimui kreditorių susirinkimas pritarė jau po to, kai 2010 m. gegužės 6 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo patvirtinta taikos sutartis. Paskesnis kreditorių susirinkimo taikos sutarties patvirtinimas nesukėlė teisinių pasekmių.

82. Priimant ginčijamą nutarimą pažeista jo priėmimo procedūra. AB Turto bankas nebuvo informuotas apie ketinamos tvirtinti taikos sutarties projektą. Kreditorių komitetas, spręsdamas dėl taikos sutarties sudarymo neinformuojant apie tai kreditorių, neatliko ĮBĮ 25 straipsnio 2 dalyje numatytos funkcijos – ginti kreditorių interesus laikotarpiais tarp susirinkimų, nes kreditorių interesai negali būti ginami kreditoriui nežinant apie komitete priimamus sprendimus.

9Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į kreditoriaus AB Turto banko atskirąjį skundą prašo panaikinti teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pripažinti neteisėtu ir panaikinti ginčijamą BUAB „Liūto vaistinė“ 2010 m. balandžio 30 d. kreditorių komiteto nutarimą. Atsiliepime pažymima, kad sutinkama su apelianto išdėstytais argumentais.

10Kreditorius - darbuotojų atstovė R. J. atsiliepime į kreditoriaus AB Turto banko atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad teismas teisingai nustatė, jog nutarimas nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų lūkesčių, CK, ĮBĮ nuostatų bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Sprendimą priėmė teisėtai išrinktas kreditorių komitetas, buvo kvorumas, todėl nutarimas teisėtas ir nėra pagrindo jį naikinti. Teismas atsižvelgė į tai, kad 2010 m. gegužės 27 d. buvo sušauktas visuotinis visų bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas, kuris pritarė skundžiamam nutarimui. Net ir panaikinus ginčijamą nutarimą, situacija iš esmės nepasikeistų. Apelianto veiksmai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

11Kreditorius UAB „Eremita“ atsiliepime į kreditoriaus AB Turto banko atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartį palikti galioti. Atsiliepime pažymima, kad skundžiamas nutarimas priimtas teisėtai. Jį priėmė teisėtai išrinktas kreditorių komitetas, buvo kvorumas, todėl nėra pagrindo jį naikinti. Nepateikta įrodymų, kad kreditorių komitetas būtų veikęs priešingai kreditorių interesams. Nesudarius taikos sutarties bankroto procesas būtų užsitesęs dar kelerius metus, o taip būtų padidintos administravimo išlaidos, pažeisti bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principai. Kreditorių susirinkimas pritarė dėl skundžiamo nutarimo, todėl net ir panaikinus ginčijamą nutarimą, situacija iš esmės nepasikeistų.

12Kreditorius UAB „Tiklina“ atsiliepime į kreditoriaus AB Turto banko atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti AB Turto bankui 20 000 Lt baudą. Atsiliepime pažymima, kad skundžiamas kreditorių komiteto posėdis vyko teisėtai ir nėra pagrindo naikinti skundžiamo nutarimo. AB Turto bankas siekia vilkinti bankroto bylos nagrinėjimą, užkerta kelią greitesniam ir operatyvesniam bankroto bylos užbaigimui. Jeigu teismas ir patenkintų skundą, liktų galioti 2010 m. gegužės 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimai, todėl situacija nepasikeistų.

13Kreditorius UAB „Medikona“ pateikė atsiliepimą į kreditoriaus AB Turto banko atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundą atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti AB Turto bankui 20 000 Lt baudą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime pažymima, kad ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu nebuvo pažeistos ĮBĮ nuostatos, kreditorių teisės bei teisėti lūkesčiai. AB Turto bankas piktnaudžiavo procesine teise pareikšti atskirąjį skundą, todėl jam skirtina bauda.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15BUAB „Liūto vaistinė“ bankroto bylos iškėlimo metu galiojusios ĮBĮ (redakcija nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gegužės 6 d.) nuostatos numatė, kad kreditoriai turi teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 str. 1 d. 2 p.). Kreditorių susirinkimo teisės numatytos ĮBĮ 23 straipsnyje, o kreditorių komiteto statusą reglamentavo ĮBĮ 25 straipsnio nuostatos. 2010 m. vasario 19 d. BUAB „Liūto vaistinė“ kreditorių susirinkime penktuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta kreditorių komitetui suteikti visas kreditorių susirinkimo teises, numatytas ĮBĮ, išskyrus kreditorių komiteto ir kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų teisę (b. l. 43-44). Skundžiamu BUAB „Liūto vaistinė“ 2010 m. balandžio 30 d. kreditorių komiteto nutarimu (darbotvarkės antruoju klausimu) buvo nuspręsta sudaryti taikos sutartį Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-460/2009 (2A-69/2010), patvirtinti taikos sutarties tekstą, įpareigoti bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ įgaliotą asmenį BUAB „Liūto vaistinė“ vardu pasirašyti taikos sutartį ir pateikti ją tvirtinti Lietuvos apeliaciniam teismui (b. l. 28-30). Byloje pateiktas 2010 m. balandžio 30 d. taikos sutarties tekstas (b. l. 32-33), kuris buvo patvirtintas Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-69/2010.

16Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-69/2010, pažymėta, kad Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. gegužės 3 d. gauta ieškovo BUAB „Liūto vaistinė“ ir atsakovo UAB „Medikona“ 2010 m. balandžio 30 d. sudaryta taikos sutartis. Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą šalių 2010 m. balandžio 30 d. taikos sutarties turinį bei sąlygas konstatavo, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui. Teisėjų kolegija, vertindama tai, kad minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra įsiteisėjusi, ji nebuvo panaikinta kasacine tvarka, o joje pažymėta, kad bylos šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, šiuo atveju neturi teisinio pagrindo sutikti su apelianto skundo argumentu, jog priimant ginčijamą BUAB „Liūto vaistinė“ kreditorių komiteto 2010 m. balandžio 30 d. nutarimą buvo pažeistos ĮBĮ nuostatos ar neginamos kreditorių teisės. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi patvirtintas taikos sutarties tekstas ir sutarties sąlygos atitiko byloje esančios BUAB „Liūto vaistinė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Restrus“, ir UAB „Medikona“ sudarytos taikos sutarties, kuriai pritarė kreditorių komitetas ginčijamu nutarimu, turinį.

17Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą bei jo priėmimo procedūrą, negali sutikti su skundo teiginiais, kad priimant šį nutarimą buvo pažeista jo priėmimo tvarka, nes šiuo atveju pagal kreditorių komitetui suteiktus įgaliojimus jis turėjo teisę spręsti tokio pobūdžio klausimą. Ta aplinkybė, kad AB Turto bankas nebuvo informuotas apie ketinamos teikti teismui tvirtinti taikos sutarties projektą, šiuo atveju nesudaro pagrindo apskritai pripažinti negaliojančiu ir naikinti ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą, nes kaip jau minėta, nėra nustatyta, jog taikos sutartimi buvo apskritai pažeistos kreditorių teisės ar interesai.

18Tiek kreditorius UAB „Tiklina“, tiek kreditorius UAB „Medikona“ atsiliepimuose pateikė prašymus priteisti bylinėjimosi išlaidas, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti AB Turto bankui 20 000 Lt baudą. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien ta aplinkybė, kad AB Turto bankas, kaip kreditorius, pasinaudojo įstatyme įtvirtinta teise skųsti kreditorių komiteto (susirinkimo) nutarimą, nesudaro pagrindo teigti, kad šis kreditorius piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Be to, atsiliepimuose išdėstytų teiginių dėl AB Turto banko tariamą piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nepatvirtinta ir tos aplinkybės, kad 2010 m. gegužės 27 d. BUAB „Liūto vaistinė“ kreditorių susirinkime buvo pritarta 2010 m. balandžio 30 d. kreditorių komiteto posėdžio metu priimtiems nutarimams (b. l. 91-94). Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo šiuo atveju spręsti kreditorių UAB „Tiklina“ ir UAB „Medikona“ prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes minėti kreditoriai apskritai nepateikė įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas iki AB Turto banko skundo nagrinėjimo pabaigos.

19Išdėstytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį atmesti kreditoriaus AB Turto banko skundą dėl BUAB „Liūto vaistinė“ 2010 m. balandžio 30 d. kreditorių komiteto nutarimo darbotvarkės antruoju klausimu panaikinimo. Apelianto skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Kreditorius AB Turto bankas pateiktu skundu prašė pripažinti neteisėtu ir... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. nutartimi atmetė kreditoriaus AB... 6. Kreditorius AB Turto bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m.... 7. 1. Priimant ginčijamą BUAB „Liūto vaistinė“ kreditorių komiteto 2010... 8. 2. Priimant ginčijamą nutarimą pažeista jo priėmimo procedūra. AB Turto... 9. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į kreditoriaus AB Turto banko... 10. Kreditorius - darbuotojų atstovė R. J. atsiliepime į kreditoriaus AB Turto... 11. Kreditorius UAB „Eremita“ atsiliepime į kreditoriaus AB Turto banko... 12. Kreditorius UAB „Tiklina“ atsiliepime į kreditoriaus AB Turto banko... 13. Kreditorius UAB „Medikona“ pateikė atsiliepimą į kreditoriaus AB Turto... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. BUAB „Liūto vaistinė“ bankroto bylos iškėlimo metu galiojusios ĮBĮ... 16. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės... 17. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą bei... 18. Tiek kreditorius UAB „Tiklina“, tiek kreditorius UAB „Medikona“... 19. Išdėstytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą....