Byla AS-438-217-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė) ir Romano Klišausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valdymo grupė“, uždarosios akcinės bendrovės „Universalios valdymo sistemos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo ir statybos leidimo trečiosios versijos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai UAB „Kriptonika“, UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB „Universalios valdymo sistemos“ 2006 m. lapkričio 20 d. teismui padavė skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006 m. spalio 27 d. sprendimą dėl statybos leidimo Nr. 1025/04-1152 pakeitimo bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006 m. spalio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. 1025/04-1152 versiją Nr. 3.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakė priimti skundą dalyje dėl reikalavimų, kuriuos pateikė pareiškėjos UAB „Kriptonika" nurodomas atstovas advokatas A.Bandžius, o kitoje dalyje skundą priėmė.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. sausio 4 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos UAB „Kriptonika" skundą, ir nutarė perduoti šios pareiškėjos skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 22 d. nutartimi nustatė UAB „Kriptonika" terminą iki 2007 m. vasario 5 d. pateikti teismui UAB „Penkių kontinentų" bankinės technologijos sutikimą paduoti skundą.

8Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2007 m. vasario 6 d. buvo gautas pareiškėjų raštas, kuriuo pareiškėjai atsisakė pateikti teismui UAB „Penkių kontinentų" bankinės technologijos sutikimą paduoti skundą.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 8 d. nutartimi skundą dalyje dėl reikalavimų, kuriuos pateikė UAB „Kriptonika" pripažino nepaduotu.

11Teismas konstatavo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos UAB „Kriptonika“ skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas nutartimi nustatė uždarajai akcinei bendrovei „Kriptonika" terminą pašalinti skundo trūkumus. Tačiau UAB „Kriptonika" atsisakė šalinti teismo nurodytus skundo trūkumus, todėl skundas dalyje dėl reikalavimų, kuriuos pateikė UAB „Kriptonika" laikytinas nepaduotu.

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Kriptonika“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartį ir klausimą dėl skundo priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo išaiškinant, kad skusdama UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos ar UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos iniciatyva, o taip pat susijusių įmonių ar jų iniciatyva atliktus veiksmus, UAB „Kriptonika" neturi pareigos gauti UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos sutikimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodo, kad pareiškėja atsisakė pateikti UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos sutikimą paduoti skundą, kas laikoma teismo 2007 m. sausio 22 d. nutarties dėl trūkumų ištaisymo nevykdymu ir sudaro pagrindą atsisakyti priimti skundą. Tačiau iš tikrųjų pareiškėja ne atsisakė pateikti UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos sutikimą, o aiškiai nurodė, kad tokį sutikimą pateikti nėra įmanoma. Todėl, pareiškėjos nuomone, netinkamai ir neteisingai interpretavęs jos 2007 m. vasario 5 d. raštą, teismas priėmė nepagrįstą nutartį.

152. Spręsdamas 2006 m. lapkričio 20 d. paduoto pareiškėjos skundo priėmimo klausimą, teismas pritaikė pareiškėjai reikalavimus, kurie neegzistavo skundo padavimo metu. Pareiškėjos teigimu, ji, 2006 m. lapkričio 20 d. paduodama skundą, negalėjo ir neprivalėjo vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodymų, todėl sprendžiant 2006 m. lapkričio 20 d. paduoto skundo priėmimo klausimą, tokie nurodymai negali ir neturi būti taikomi. Pareiškėja pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties motyvuojamoje dalyje pats ją priėmęs teismas nurodė, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti teisines pasekmes tik toms situacijoms, kurios susiklostys po jos priėmimo, t. y. aiškiai paneigė nutarties taikymo atgaline data galimybę.

163. Anot pareiškėjos, priimdamas 2007 m. sausio 22 d. ir skundžiamą nutartis, teismas neatsižvelgė į pareiškėjos 2007 m. vasario 5 d. rašte išdėstytas aplinkybes, kad pareiškėjai pateikti UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos sutikimą paduoti skundą apskritai nėra įmanoma dėl tos priežasties, jog administraciniam teismui pateiktu skundu reiškiamas reikalavimas, su kuriuo UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos akivaizdžiai nesutiktų ir nepritartų jam. Skundžiamo statybos leidimo pakeitimus atsakovas atliko UAB „Penki kontinentai" prašymu, t.y. bendrovės, susijusios su UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos, priklausančios tai pačiai Penkių kontinentų įmonių grupei ir vadovaujamos to paties vadovo I.D. Statybos leidimo pakeitimai buvo reikalingi arba statinio (patalpų) pripažinimui tinkamu naudoti UAB „Penki kontinentai" iniciatyva, arba nuosavybės teisei į patalpas įregistravimui UAB „Penki kontinentai" vardu. Pareiškėjos nuomone, akivaizdu, kad tokių veiksmų sutrikdymas pateikiant skundą administraciniam teismui neatitiks UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos valios ir UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos niekada tam nepritartų. Kaip paaiškina pareiškėja, reikalavimas atlikti akivaizdžiai neįmanomą veiksmą, t. y. suderinti skundo pateikimą su ginčo šalimi, kurios inicijuoti neteisėti veiksmai skundžiami, yra neprotingas, nelogiškas ir neįgyvendinamas, todėl nepagrįstas ir neteisėtas. Pirmosios instancijos teismo pasirinktas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties aiškinimas, kuomet iš pareiškėjos reikalaujama derinti su UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos net teisinės gynybos priemones, kuriomis ginamasi nuo UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos ar jos vadovo sukeltų teisinių pasekmių, yra šios teismo nutarties aiškinimas priešingai jos paskirčiai, pažeidžiantis protingumo ir sąžiningumo principus. Nors, kaip teigia pareiškėja, UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos pareiškė skundą, kuriuo skundžia šioje byloje ginčijamo statybos leidimo pagrindu tariamai turimus atlikti, bet vilkinamus veiksmus (administracinė byla Nr. 1-2569-261/2007), dėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi neteisingai išaiškintos Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties, iš pareiškėjos galimybė ginčyti UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos inicijuotus veiksmus atimta.

174. Pareiškėja pažymi, kad teismo nutartis yra vientisas aktas, todėl rezoliucinė nutarties dalis turėtų būti suprantama ir aiškinama kartu su motyvacine dalimi „in corpore". Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties motyvacinėje dalyje nurodyta, kad esant abiejų subjektų išreikštai pozicijai, nors ji ir nesutaptų, sprendimus priima administracijos vadovas A.S. Šiuo atveju, UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos būsimas nepritarimas yra akivaizdus, todėl esant pozicijų skirtumui, A.S. turi teisę nuspręsti vienašališkai. Kitoks Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties aiškinimas būtų neprotingas ir nelogiškas, užblokuojantis ne tik UAB „Kriptonika" veiklą, bet ir bet kokias UAB „Kriptonika" galimybes gintis nuo neteisėtų UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos ar kitų Penkių kontinentų įmonių grupės įmonių veiksmų. Pirmosios instancijos teismas neteisingai išaiškinęs ir pritaikęs 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

185. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismo pateikiamas teisės pakartotinai kreiptis į teismą su skundu atitinkančiu reikalavimus išaiškinimas, kaip tik ir patvirtina aplinkybę, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi apskritai užkirsta galimybė pareiškėjai naudotis teismine gynyba nuo UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos atliktų UAB „Kriptonika" teisių pažeidimų. Anot pareiškėjos, akivaizdu ir neabejotina, kad UAB „Penki kontinentai" bankinės technologijos niekada nederins jokio prieš save nukreipto veiksmo, todėl galės imtis bet kokių (įskaitant ginčytinas ir neteisėtas) priemonių prieš pareiškėją, o pareiškėja negalės nuo jų gintis teismine tvarka. Dėl šių priežasčių, pareiškėjos nuomone, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi sukuriama situacija šiurkščiai pažeidžia pareiškėjos teisę į teisminę gynybą ir nepagrįstai varžo pareiškėjos teisnumą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta atsižvelgus į Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2S-1258-40/2006 (b.l. 113-114), kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir nustatyta, kad laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas minėtoje civilinėje byloje, UAB „Kriptonika“ administracijos vadovas A.S. veikia tik kartu su ieškovu UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos.

23Atsižvelgdamas į tai, Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas pareiškėjos UAB „Kriptonika“ skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1025/04-1152 pakeitimo ir 2006 m. spalio 27 d. išduoto statybos leidimo Nr. 1025/04-1152 panaikinimo priėmimo klausimą, pareikalavo iš pareiškėjos pašalinti skundo trūkumus ir pateikti teismui UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos sutikimą paduoti skundą. Pareiškėja 2007 m. vasario 6 d. raštu (b.l. 116-118) informavo Vilniaus apygardos administracinį teismą, kad ji negali pateikti UAB „Penki kontinentai“ bankinės technologijos sutikimo paduoti skundą. Dėl šios priežasties Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 8 d. nutartimi konstatavo, jog pareiškėja nurodytų skundo trūkumų nepašalino, todėl jos skundas, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, laikytinas nepaduotu.

24Tačiau, aiškindamas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį, kuria UAB „Kriptonika“ atžvilgiu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kuria, reikalaudamas iš pareiškėjos pateikti UAB „Penki kontinentai“ bankinės technologijos sutikimą paduoti skundą rėmėsi Vilniaus apygardos administracinis teismas, Lietuvos aukščiausiasis teismas 2007 m. balandžio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007 nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartyje nėra nuspręsta dėl teisės kreiptis į teismą ribojimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat išaiškino, jog darytina išvada, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tik pareiškėjos ūkinėje veikloje, o teisė kreiptis į teismą yra kiekvienam asmeniui garantuojama konstitucinė teisė, todėl nei teismai, nei galiojantys įstatymai negali šios teisės riboti.

25Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta darytina išvada, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas, reikalaudamas iš pareiškėjos UAB „Penki kontinentai“ bankinės technologijos sutikimo paduoti skundą dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo šios aplinkybės nevertino ir skundžiama nutartimi iš esmės nepagrįstai suvaržė pareiškėjo teisę į teisminę gynybą.

26Todėl pareiškėjos atskirasis skundas tenkinamas, o ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 8 d. nutartis yra panaikinama, perduodant pirmosios instancijos teismui pareiškėjo skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo (ABTĮ 151 straipsnio 4 punktas).

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika atskirąjį skundą tenkinti.

29Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjos skundo priėmimo klausimą tam pačiam teismui išnagrinėti iš naujo.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai UAB „Kriptonika“, UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ir UAB... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartimi... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. sausio 4 d. nutartimi... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. sausio 22 d. nutartimi... 8. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2007 m. vasario 6 d. buvo gautas... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. vasario 8 d. nutartimi... 11. Teismas konstatavo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Kriptonika“ prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nurodo, kad... 15. 2. Spręsdamas 2006 m. lapkričio 20 d. paduoto pareiškėjos skundo priėmimo... 16. 3. Anot pareiškėjos, priimdamas 2007 m. sausio 22 d. ir skundžiamą... 17. 4. Pareiškėja pažymi, kad teismo nutartis yra vientisas aktas, todėl... 18. 5. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismo... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 1... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo skundžiama pirmosios instancijos... 23. Atsižvelgdamas į tai, Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas... 24. Tačiau, aiškindamas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d.... 25. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta darytina išvada, jog Vilniaus apygardos... 26. Todėl pareiškėjos atskirasis skundas tenkinamas, o ginčijama Vilniaus... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 28. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kriptonika atskirąjį skundą... 29. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartį... 30. Nutartis neskundžiama....