Byla 2A-765-464/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant A. Navickui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovui UAB „Aviva Lietuva“ dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas A. A. kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą su ieškiniu (b.l.1-2, 8-9), kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 2018,24 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindė 2008-07-17 tarp jo individualios įmonės ir atsakovo sudaryta Grupės vadovo sutartimi Nr. 15-001413-2008, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovo vardu tarpininkauti sudarant gyvybės draudimo sutartis, supažindinti draudėjus su galimybe tokias sutartis sudaryti ir kt. Atsakovas įsipareigojo už tarpininkavimą ir kitas paslaugas mokėti ieškovui komisinį atlyginimą. 2008-12-05 šalys susitarė dėl minėtos Grupės vadovo sutarties nutraukimo. 2008-12-09 atsakovas surašė priskaičiuotų komisinių ataskaitą, pagal kurią ieškovui buvo priskaičiuotas 3552 Lt komisinis atlyginimas. 2008-12-10 ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui sąskaitą-faktūrą, tačiau atsakovas 2008-12-17 pervedė ieškovui tik 1552 Lt, liko nesumokėta 2000 Lt. Ieškovas dėl nepriemokos kreipėsi į atsakovą 2009-01-12, tačiau atsakovas 2009-01-15 raštu pranešė, kad 2000 Lt įskaityti kaip vienarūšis priešpriešinis reikalavimas dėl A. A. dalyvavimo atsakovo rengtuose grupės vadovų mokymuose.

4Atsakovas UAB „Aviva Lietuva“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 50-52) su A. A. ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal Grupės vadovo sutarties nutraukimo susitarimo 3.3 p. ieškovas įsipareigojo apmokėti trūkstamą dalį už atsakovo organizuotus mokymus, kuriuose ieškovas dalyvavo per paskutinius metus iki grupės vadovo sutarties nutraukimo. 2000 Lt įskaitymas atitinka CK 6.130 str. nuostatas ir teismų praktikai neprieštarauja.

5Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-09-23 sprendimu (b.l. 71-72) ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo valstybės naudai 10 Lt pašto išlaidų. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs į bylą pateiktus rašytinius įrodymus ir šalių paaiškinimus bei nustatęs, kad ieškovas, veikiantis kaip individualios įmonės savininkas, buvo tinkamai supažindintas su 2008-12-05 Susitarimo dėl grupės vadovo sutarties nutraukimo sąlygomis (CK 6.185 str. 3 d.), konstatavo, kad ieškovas turi sumokėti 2000 Lt už dalyvavimą atsakovo rengtuose mokymuose.

6Ieškovas A. A. apeliaciniu skundu (b.l. 79-80) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-09-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisi iš atsakovo UAB „Aviva Lietuva“ visas bylinėjimo išlaidas. Pažymi, jog nepaisant to, kad susitarimas dėl grupės vadovo sutarties nutraukimo sudarytas dar 2008-12-05, komisinio mokesčio paskaičiavimas atliktas 2008-12-09, o pavedimas į ieškovo sąskaitą padarytas 2008-12-17, atsakovas nepateikė ieškovui jokio paaiškinimo, kodėl nesumokėtas visas priskaičiuotas komisinis atlyginimas. Tik paragintas tinkamai atsakyti atsakovas 2009-01-15 raštu informavo, esą nesumokėta 2000 Lt komisinio atlyginimo suma 2009-01-10 įskaityta kaip vienarūšis priešpriešinis reikalavimas už atsakovo organizuotus mokymus. Tvirtina, jog atsakovo elgesys neatitinka sąžiningumo reikalavimų, todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai nesumokėtą dalį komisinio atlyginimo bei palūkanas dėl pavėluoto atsikaitymo. Vadovaudamasis susitarimo dėl grupės vadovo sutarties nutraukimo 6 p., kuris nustato, kad įvykdžiusios šiame susitarime numatytus įsipareigojimus, šalys viena kitai pretenzijų nebeturės, atsakovui pateikus komisinio atlyginimo paskaičiavimą – 3552,52 Lt, jis turėjo pagrindą tikėtis, kad atsakovas jo atžvilgiu jokių piniginių pretenzijų neturi, juo labiau, kad apie šias pretenzijas jis privalėjo informuoti ieškovą dar 2008-12-09, t.y. iki paskaičiuojant išmokėtiną komisinį atlyginimą. Be to, grupės vadovo sutarties 7 priedo 4 p. numatyta, kad pareiga sumokėti mokymų dalyvių mokestį grupės vadovui atsiranda tik tuomet, kai sutartis nutraukiama grupės vadovo iniciatyva arba bendrovės „Aviva Lietuva“ iniciatyva, grupės vadovui nevykdant savo pareigų. Tuo tarpu minėtas susitarimas dėl grupės vadovo sutarties nutraukimo pasekmių sudarytas šalių susitarimu. 2008-12-05 susitarimu šalys nekeitė 2008-07-17 grupės vadovo sutarties, o numatė šios sutarties nutraukimo pasekmes, todėl 7 priedo 4 p. nuostata liko galioti.

7Atsakovas UAB „Aviva Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 93-96) prašo Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-09-23 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog nutraukus grupės vadovo sutartį, atsakovas, vadovaudamasis CK 6.130 str. 1 d. ir 6. 131 str. 1 ir 2 dalimis, išreiškė savo valią ir ieškovo įsiskolinimą už mokymus įskaičiavo iš grupės vadovui priskaičiuoto komisinio atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas už 2008 m. lapkričio mėn., apie tai jį informavo 2009-01-14 (b.l. 43), tokiu būdu įvykdydamas reikalavimą apie įskaitymą pranešti kitai šaliai. Pažymi, kad CK 6.131 str. 2 d. nenumato, kada turi būti pranešta apie įskaitymą, todėl vien tai, kad apie įskaitymą buvo pranešta 2009-01-14, nedaro įskaitymo neteisėtu. Ieškovas, aiškindamas susitarimo esmę, nepagrįstai pirmenybę teikia susitarimo 6 p., tvirtindamas, kad nuostata nereikšti pretenzijų naikina to paties susitarimo 3.3 p. galiojimą. Ieškovas veikė kaip verslininkas, todėl šiuo atveju taikytinos CK 6.185 str. 3 d. nuostatos. Ieškovas, teikdamas paaiškinimus teisme, patvirtino, kad su susitarimo 3.3 p. susipažino jį pasirašydamas, suprato šio punkto prasmę (b.l.66).

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliaciniame skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, turi nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme. Nagrinėjamojoje byloje apeliantas ginčija materialinės teisės normų, reglamentuojančių įskaitymą, taikymą sąžiningo sutarties šalies elgesio ir teisėtų lūkesčių principo pažeidimo aspektais. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į CPK 320 str. nuostatas, dėl šių skundo argumentų pagrįstumo ir pasisako.

10Išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, susijusius su ieškovo kvestionuojamomis sutarčių sąlygomis bei jų vykdymu, su ieškovo pareigos sumokėti mokymo dalyvio mokestį už dalyvavimą šiuose mokymuose per paskutiniuosius vienerius metus iki grupės vadovo sutarties nutraukimo datos, atsiradimu ar neatsiradimu, įrodinėjimo taisyklių nepažeidė, teisingai nustatė teisiškai reikšmingus faktus apie tokios prievolės atsakovui buvimą ir pastarojo teisę atlikti priešpriešinių prievolių įskaitymą, savo išvadas pagrindė tinkamais motyvais bei argumentais (CPK 185 str.).

11Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymų leidėjas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 str. matyti, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pats; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs ir tai, kad įstatyme vartojama sąvoka „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina ne prievolės rūšiai, o prievolės objektui, todėl, esant šalių priešpriešiniams piniginiams reikalavimams, nepriklausomai nuo galimo skirtingo jų atsiradimo pagrindo, įskaitymui kliūčių nėra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Be to, įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 str. 1 d.). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Tai reiškia, kad įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t.y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą. Kolegija sutinka su atsakovo pozicija, jog įstatymu nėra reglamentuota, kaip ir kada kitai prievolės šaliai pranešama apie ketinamą atlikti arba jau atliktą įskaitymą. Aptariamoje teisės normoje (CK 6.131. str.2 d.) nėra nustatyti pareiškimo ar pranešimo kitai šaliai formos ar būdai ir detali tvarka, tačiau nurodytos principinės nuostatos. Jų esmė yra tai, kad prievolės pasibaigimui įskaitymu pakanka vienos šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis, atitinkamą pranešimą įteikiant pasirašytinai arba kitomis priemonėmis, leidžiančiomis fiksuoti tokio pranešimo išsiuntimą. Svarbu, kad kilus dėl to suinteresuotų asmenų ginčui, teismas turėtų objektyvią galimybę įsitikinti tokio informavimo realumu, t.y. teismas, svarstydamas, ar šie reikalavimai įvykdyti, turi patikrinti, ar šalis yra padariusi pareiškimą, kad ji įskaito prievolę, ir ar ji apie tai kitą šalį informavo.

12Apeliantas savo reikalavimą atsakovui dėl dalies neišmokėto komisinio atlyginimo (b.l. 39) kildina iš grupės vadovo sutarties atitinkamų nuostatų (IX skyrius, b.l. 17-18), susitarimo dėl minėtos sutarties nutraukimo (4 p. b.l. 36) bei priskaičiuotų komisinių ataskaitos (b.l. 37), kurioje jam už tarpininkavimą buvo paskaičiuota 3552,52 Lt suma. Atsakovas kaip atsikritimų pagrindu remiasi apelianto įsipareigojimu 7 priede prie grupės vadovo sutarties šios sutarties nutraukimo atveju kompensuoti jo apmokymo išlaidas už vienerių metų laikotarpį (b.l. 33-34), tokiu pačiu įsipareigojimu, įtvirtintu susitarime dėl grupės vadovo sutarties nutraukimo (3.3 p., b.l. 35-36), ir atliktu priešpriešinių prievolių įskaitymu (b.l. 42-43). Prievolė, kaip minėta, gali pasibaigti dėl įskaitymo, jeigu nustatytas įskaitymo pagrindas ir laikytasi įskaitymo tvarkos. Kadangi reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė įskaitymu (toks ieškinys pareikštas šioje byloje), iš esmės reiškia nesutikimą su įskaitymu, teismas tokiu atveju turi patikrinti, ar reikalaujama įvykdyti prievolė nėra pasibaigusi įskaitymu, t.y. tai, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą ir kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos (CK 6.130 str. 1 d.), ar laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 str.). Atsakovas pateikė į bylą duomenis apie apelianto dalyvavimą mokymuose ir mokymų vertę (b.l. 53-57), dėl šių faktinių duomenų ginčo nėra. Pastebėtina, kad apeliaciniame skunde nekeliamas klausimas dėl atsakovo įskaitytos sumos dydžio, bet ginčijamas pats įskaitymo galimumas tuo aspektu, kad atsakovo elgesys nesąžiningas, šis negalėjo įskaityti mokymo dalyvio mokesčio į išmokėtiną jam komisinį atlyginimą, nes apie tokias savo pretenzijas neinformavo apelianto iki 2008-12-09, t.y. iki apskaičiuojant komisinį atlyginimą (b.l.37).

13Pasak apelianto, šį atlyginimą suskaičiavus jam atsirado lūkesčiai gauti visą apskaičiuotą sumą, juo labiau, kad ir 2008-12-05 susitarime dėl grupės vadovo sutarties nutraukimo pasekmių buvo susitarta, kad įvykdžius šiame susitarime numatytus įsipareigojimus, šalys tarpusavio pretenzijų neturės (susitarimo 6 p, b.l. 36). Tokius skundo argumentus teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstus. Susitarimu nutraukiant grupės vadovo sutartį, šio susitarimo 3.3. p. apeliantas įsipareigojo sumokėti atsakovui mokymo dalyvio mokestį, išskaičiavus jau susimokėtą sumą. Jokių faktinių duomenų apie tai, kad apeliantas šį mokestį atsakovui sumokėjo pats ir tokiu būdu savo sutartinę prievolę įvykdė, arba kad atsakovas būtų atsisakęs savo teisės reikalauti mokymo dalyvio mokesčio sumokėjimo, nėra. Apeliantas netinkamai ir atsietai nuo kitų susitarimo sąlygų traktuoja susitarimo 6 p. nuostatą, numatančią, jog tarpusavio pretenzijos negalimos. Toks apelianto aiškinimas akivaizdžiai prieštarauja sutarčių aiškinimo taisyklėms, įtvirtintoms CK 6.193 str. - pretenzijos nebūtų reiškiamos tik šio sandorio (susitarimo dėl sutarties nutraukimo) šaliai, kuri realiai įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus kitai sandorio šaliai, o tokių aplinkybių, kaip jau nurodyta, byloje nenustatyta (CPK 12 str., 178 str.). Kita vertus, atsakovo reikalavimo teisės atsisakymo nepatvirtina ir priskaičiuotų komisinių ataskaita, kuria taip pat remiasi apeliantas (b.l.37). Joje nėra nei nuorodos apie būtent šia ataskaita atliktus (atliekamus) tarpusavio skolų užskaitymus, nei nuorodos, kad atsakovas nereikalaus iš apelianto vykdyti susitarimo dėl grupės vadovo sutarties nutraukimo sąlygų, nei paskaičiavimų, susijusių su mokymo išlaidomis. Todėl apeliantui nekompensavus atsakovui su mokymu susijusių išlaidų ir tokiu būdu neįvykdžius savo sutartinės prievolės, jokio faktinių ar teisinių prielaidų susiformuoti lūkesčiams, jog jo prievolė atsakovui yra pasibaigusi, nebuvo. Dėl nurodytų motyvų negalima konstatuoti nei nesąžiningo atsakovo elgesio, nei kurių nors teisėtų apelianto lūkesčių pažeidimo fakto.

14Išdėstytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad nagrinėjamos bylos atveju pagrindas įskaitymui (įstatyme nustatytos sąlygos) egzistavo - atsakovas turėjo priešpriešinį, vienarūšį, apibrėžtą, galiojantį ir vykdytiną reikalavimą ieškovui (apeliantui).

15Įgyvendindamas CK 6.131 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas atsakovas apie įskaitymą raštu pranešė apeliantui (b.l. 42, 43). Savo 2009-01-14 rašte Nr. 02/4/19897 „Dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo“ (b.l.43), kurį apeliantas gavo, nurodydamas, jog 2000 Lt įsiskolinimas už mokymus įskaitomas kaip priešpriešinis vienarūšis reikalavimas ir yra išskaičiuotas iš jam priskaičiuoto komisinio atlyginimo už 2008 m. lapkričio mėn., atsakovas nors tiesiogiai ir neįvardija teisės normų, reglamentuojančių tokius jo veiksmus, tačiau iš rašto turinio aiškiai matyti, kad jis siekė įskaityti priešpriešinį vienarūšį reikalavimą. Nurodyto dokumento nelaikyti šalies pareiškimu, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai, nėra pagrindo. Šalies valią atlikti įskaitymą taip pat patvirtina ir 2008-12-17 atliktas mokėjimas (b.l. 39).

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad komisinio atlyginimo ir mokymo dalyvio mokesčio įskaitymas buvo atliktas nepažeidus įskaitymo tvarkos. Kadangi priešpriešinio reikalavimo įskaitymas atsakovo 2009-01-14 pareiškimu atliktas anksčiau, nei pradėtas teisminis ginčas ieškovui pateikus ieškinį teismui 2009-04-15, nėra teisinio pagrindo konstatuoti įstatymu (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.) nustatyto įskaitymo draudimo pažeidimą. Dėl to savo praktikoje yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Taigi tokie apelianto skundo argumentai, kad apie atliktą įskaitymą atsakovas jam pranešė tik po dalinio komisinio atlyginimo sumokėjimo, tik po to, kai pats (per atstovą) kreipėsi į atsakovo bendrovę paaiškinimų, teisiškai nereikšmingi ir nepaneigia paties pranešimo apie įskaitymą buvimo bei jo tinkamumo. Be to, atsakovo elgesys šioje situacijoje negali būti traktuojamas kaip nesąžiningas ar pažeidžiantis bendradarbiavimo ir kooperavimosi principus, nustatytus CK 6.200 str., į ką nepagrįstai savo skunde apeliuoja ieškovas.

17Skundo netenkinus, iš ieškovo valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 5,80 Lt (b.l.98) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

18Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

19Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš A. A. 5 (penkis) litus 80 centų pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas A. A. kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą su... 4. Atsakovas UAB „Aviva Lietuva“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 50-52) su A.... 5. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-09-23 sprendimu (b.l. 71-72)... 6. Ieškovas A. A. apeliaciniu skundu (b.l. 79-80) prašo panaikinti Vilniaus m.... 7. Atsakovas UAB „Aviva Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliaciniame skunde... 10. Išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą teisėjų kolegija pripažįsta,... 11. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra... 12. Apeliantas savo reikalavimą atsakovui dėl dalies neišmokėto komisinio... 13. Pasak apelianto, šį atlyginimą suskaičiavus jam atsirado lūkesčiai gauti... 14. Išdėstytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad nagrinėjamos bylos... 15. Įgyvendindamas CK 6.131 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas atsakovas apie įskaitymą... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad komisinio atlyginimo ir mokymo dalyvio... 17. Skundo netenkinus, iš ieškovo valstybės naudai priteistinos procesinių... 18. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 19. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimą... 20. Priteisti iš A. A. 5 (penkis) litus 80 centų pašto išlaidų valstybės...