Byla 2A-758-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovui A. M., vertėjai Olgai Vostrenkovai, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2009 m. kovo 02 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui UAB “Vilniaus vandenys”, tretiesiems asmenims, O. I., E. M., 130-ąjai daugiabučio namo savininkų bendrija, dėl įpareigojimo sudaryti paslaugų teikimo sutartį.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. M. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryti su A. M. šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartį, nustatant vienodas paslaugų ir prekių bei kitas sąlygas, kurios taikomos tos pačios kategorijos vartotojams, priteisti valstybės naudai išlaidas advokato pagalbai apmokėti (b.l. 5-18). Nurodė, kad jis kartu su trečiaisiais asmenimis O. I. ir E. M. yra buto, esančio ( - ), bendraturčiai. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ tiekia minėtam butui šalto vandens tiekimo paslaugas, už kurias ieškovas atsiskaito su UAB „Vilniaus vandenys“ per tarpininką, t.y. tretįjį asmenį 130 ąją DNSB. Tokia tvarka ieškovo netenkina, nes jis nežino kokiomis sąlygomis yra tiekiama energija, t.y., koks kiekis, kokie tarifai, energijos kokybė, kokios pirkėjo teisės ir pareigos, todėl kreipėsi į UAB „Vilniaus vandenys“ prašydamas su juo tiesiogiai sudaryti rašytinę Šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau atsakovas atsisakė sudaryti prašomą sutartį.

4Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ 2008-04-16 sudarė Šalto vandens pirkimo pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį su 130-ąja daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, kuri reglamentuoja UAB „Vilniaus vandenys“ ir 130-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos santykius, atsirandančius teikiant šaltą vandenį, šalinant bei valant nuotekas ir atsiskaitant už patiektą šaltą vandenį, nuotekų šalinimą bei valymą į daugiabutį namą, esantį ( - ). Sudarydamas minėtą sutartį ieškovas tinkamai įgyvendino savo pareigas, nes tokiu būdu 130-oji daugiabučio namo savininkų bendrija įgyvendina šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymu nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Atsakovas nurodo, kad šaltą vandenį tiekia minėtam namui šalto vandens pirkimo-pardavimo kaina, suderinta su Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija ir patvirtinta Vilniaus miesto tarybos 2001-07-25 sprendimu Nr. 380 „Dėl šalto vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo paslaugų kainų tvirtinimo“, o ieškovas naudojasi UAB „Vilniaus vandenys“ teikiamomis paslaugomis tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos tos pačios kategorijos vartotojams kaip ir jis (b.l. 30-36).

5Dublike ieškovas A. M. nurodė, kad daugiabučio namo bendrija butų savininkų vardu turi teisę sudaryti energijos pirkimo pardavimo sutartis tik tiek, kiek tai liečia bendrojo naudojimo objektų išlaikymą ir jų naudojimą pagal paskirtį. Sutartys dėl energijos tiekimo butams, nesantiems bendrojo naudojimo objektais, nėra priskiriamos bendrijos kompetencijai. Nurodė, kad formaliai jis jau yra sudaręs su atsakovu energijos pirkimo pardavimo sutartį, tačiau jam reikalinga rašytinė jos forma ir galimybė tiesiogiai atsiskaityti su vandens tiekėju (b.l. 40-41).

6Į ieškovo dubliką atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad nei ieškinyje, nei dublike nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo tenkinti ieškinį, nes vandens tiekimo sutartis si ieškovu jau yra sudaryta, esant galiojančioms 2004-09-14 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarčiai Nr. 1101 ir 2008-04-16 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarčiai Nr. BDKV-1101A (b.l. 44-51).

7Tretysis asmuo O. I. ieškinį prašė spręsti teismo nuožiūra (b.l. 22, 61).

82009-02-10 bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas prašė daryti pertrauką, kad galėtų paruošti ir pateikti teismui patikslintą ieškinį dėl rašymo apsirikimo. Teismas ieškovo atsakovo prašymą tenkino. 2009-02-26 teismo posėdžio metu ieškovas prašė teismo priimti patikslintą ieškinį, kuriuo pakeitė ieškinio dalyką, t.y., prašė vandens tiekimo sutartį, sudarytą pagal Vyriausybės nustatytas viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas, laikyti negaliojančia, ir įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu rašytinę šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje iš esmės būtų suderintas klausimas dėl apmokėjimo už faktiškai sunaudotą šalto vandens kiekį vienu bendrasavininku, t.y. ieškovu ir įpareigoti atsakovą kiekvieną mėnesį pateikti sąskaitą už sunaudotą šalto vandens kiekį.

9Atsakovas sutikimo keisti ieškinio dalyką, nedavė. Ieškovui buvo duotas terminas patikslinti ieškinio dalyką. Ieškovas teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo pakeitė ieškinio dalyką. Teismas protokoline nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo prašymą motyvuodamas, kad ieškinio dalyko pakeitimas užvilkins bylos nagrinėjimą. 2009-02-26 ieškovas atsisakė advokato pagalbos.

10Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2009 m. kovo 02 d. sprendimu ieškinį atmetė. Konstatavo, kad šalto vandens tiekimo sutartis su ieškovu jau yra sudaryta LR CK 6.384 str. 1 d. tvarka, šalto vandens kaina patvirtinta Vilniaus miesto tarybos 2001-07-25 sprendimu Nr. 380, todėl jo reikalavimas sudaryti šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartį, nustatant vienodas paslaugų ir prekių bei kitas sąlygas, kurios taikomos tos pačios kategorijos vartotojams, yra nepagrįstas ir atmestinas.

11Apeliaciniu skundu ieškovas A. M. prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2009 m. kovo 02 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – nutraukti šalto vandens tekimo sutartį sudarytą LR CK 6.384 str. 1 d. tvarka ir įpareigoti UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryti rašytinę šalto vandens pirkimo-pardavimo vartojimo sutartį su ieškovu A. M., nestandartinėmis sąlygomis.

12Nurodo, jog pirmos instancijos teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas ieškinį atmetė motyvuodamas, kad ieškovu jau sudaryta šalto vandens tiekimo sutartis pagal LR CK 6.384 str. 1 d.. Tačiau pagal LR CK 6.384 str. 1 d. sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų jeigu vartotojas yra fizinis asmuo. Nurodo, jog ieškovas yra buto esančio ( - ), Vilniuje bendraturtis su trečiaisiais asmenimis, tačiau ne abonentas, ir kaip fizinis asmuo – abonentas, nėra sudaręs sutarties su vandens tiekėju. Ieškovo teisės yra pažeistos, nes UAB „Vilniaus vandenys“ atsisakė sudaryti sutartį su ieškovu. Ieškovui nėra žinoma, kokiomis sąlygomis atsakovas jam teikia paslaugas, kokia turi būti teikiamų paslaugų kokybė, kodėl ieškovas už paslaugas turi mokėti tarpininkui- 130 – ąjai DNSD, neturi duomenų kaip apmokėti už faktiškai sunaudotą vandens kiekį, jei butas priklauso trims bendrasavininkams, o apskaitos prietaisas vienas. Taip pat neturi duomenų, kaip apmokėti už paslaugą, be pateiktos sąskaitos.

13Apeliantas nesutinka, kad vandens tiekimo sutartis su ieškovu sudaryta pagal LR Vyriausybės nustatytas vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas. Pagal LR CK 6.161 str. 1 d. viešąją sutartimi laikoma sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo teikiantis paslaugas, su visais kas tik kreipiasi. Ieškovo kreipimosi iki 2007-06-13 nebuvo, o sutartis laikoma sudaryta iki 2007-06-13. Valdomi ir naudojami įrenginiai priklauso ne tik ieškovui, tačiau ir bendrasavininkams. Pagal LR CK 6.388 str. abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį, pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato, ko kita. Kadangi butas priklauso trims bendraturčiams, o skaitiklis tik vienas, ieškovas neturi duomenų kiek turi apmokėti už gautas paslaugas.

14Pagal LR CK 6.186 str. sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu jai buvo sudaryta tinkama galimybė su tomis sąlygomis susipažinti. Tuo tarpu ieškovui nebuvo sudarytos sąlygos susipažinimui. Ieškovui standartinės sąlygos yra netikėtos. Pagal kitos šalies pasiūtas standartines sąlygas sudarius sutartį prisijungimo būdu šalis turi teisę reikalauti ją nutraukti ar pakeisti jeigu sutarties standartinės sąlygos nors ir neprieštarauja įstatymams, tačiau apriboja šalies teises, panaikina ar apriboja šalies civilinę atsakomybę, prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisėtumo principams. Pažymi, kad ieškovą su tiekėju sieja ne teisiniai santykiai, o prievarta tiekiamas vanduo nežinia kokomis sąlygomis, ir 130- ąjai DNSB skaičiuojant nepagrįstus mokesčius. Su ieškovu turi būti sudaryta nestandartinė sutartis. Prašo įpareigoti tiekėją su ieškovu sudaryti paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį tokiomis sąlygomis, kurios ieškovui būtų priimtinos.

15Nurodo, kad nebuvo tinkamai pasiruošta nagrinėti bylą iš esmės, nebuvo klausiama ar šalys turi prašymų, ar pageidauja pateikti papildomus dokumentus. 2009-01-27 ieškovas nesutiko, jog būtų pareita į bylos nagrinėjimą iš esmės. 2009-02-10 antro parengiamojo posėdžio metu teismas aiškiai nepaskelbė, kad byla bus nagrinėjama iš esmės, todėl 2009-02-10 parengiamojo posėdžio protokole nurodytos aplinkybės, kad ieškovas sutiko, kad byla būtų nagrinėjama iš esmės, neatitinka tikrovės.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2009 m. kovo 02 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog ieškovas apeliaciniame skunde kelia naujus reikalavimus, t.y., prašo teismo nutraukti Viešojo šalto vandens tiekimo sutartį, sudarytą LR CK 6.384 str. 1 d. tvarka ir įpareigoti UAB „ Vilniaus vandenys“ sudaryti su A. M. rašytinę šalto vandens pirkimo - pardavimo sutartį nestandartinėmis sąlygomis. LR CPK 312 str. draudžia apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus. UAB „Vilniaus vandenys“ ir bendrija yra pasirašiusios 2 sutartis – 2004-09-14 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valdymo sutartį Nr. 1101 ir 2008-04-16 14 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valdymo sutartį Nr.BDKV-1101A. Bendrija yra tarpininkas tarp vandens tiekėjo ir vartotojo. Minėtos sudarytos teisėtai ir yra galiojančios. Kadangi su apeliantu jau yra sudaryta geriamojo vandens pirkimo-pardavimo sutartis LR CK 6.384 str. 1 d. tvarka, apeliantas yra laikomas abonentu.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

19Byloje nustatyta, kad ieškovas A. M. ir tretieji asmenys O. I. ir E. M. nuosavybės teises valdo butą ( - ) (unikalus ( - )). Bendraturčiai naudojasi bendra virtuve bei vonia. Bute įrengtas vienas vandens apskaitos prietaisas. UAB „Vilniaus vandenys“ ir 130 - oji daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija yra pasirašiusios 2004-09-14 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. 1101 ir 2008-04-16 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. BDKV-1101A. Pagal 2004-09-14 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. 1101 geriamasis vanduo yra tiekiamas butų ir kitų patalpų savininkų buities poreikiams, o pagal 2008-04-16 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. BDKV-1101A - karštam vandeniui ruošti daugiabučiame name esančiame šilumokaityje. Ieškovas ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryti su A. M. šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartį, nustatant vienodas paslaugų ir prekių bei kitas sąlygas, kurios taikomos tos pačios kategorijos vartotojams.

20LR CK 6.384 str. 1 d. numato, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita“. Vadovaujantis LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įst. 21 str. 5 d., jei asmuo nėra pasirašęs viešosios vandens tiekimo sutarties, tačiau jam nuosavybės teise priklausantys arba kitaip teisėtai valdomi ar naudojami geriamojo vandens naudojimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti prie viešojo vandens tiekėjo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, viešoji vandens tiekimo sutartis laikoma sudaryta pagal Vyriausybės nustatytas viešosios vandens tiekimo sutarties standartines sąlygas. Analogiška teisės norma įtvirtinta LR CK 6.384 str. Energijos kaina (tarifai) nustatoma įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 6.385 str. 1 d.). Pagal LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. 1 p. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką ir kontroliuoja, kaip ji yra vykdoma. Šalto vandens pirkimo-pardavimo kaina yra suderinta su Valstybine kainų ir ener­getikos kontrolės komisija ir patvirtinta Vilniaus miesto tarybos 2001-07-25 sprendimu Nr. 380 „Dėl šalto vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo paslaugų kainų tvirtinimo“.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas yra 130 – osios DNSDB narys, o 130 –oji DNSB su atsakovu UAB “Vilniaus vandenys” 2004-09-16 yra sudariusi šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. 1101, bei 2008-04-16 sudariusi šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. BDKV-1101A. Ieškovas su buto bendraturčiais už UAB “Vilniaus vandenys” tiekiamas paslaugas apmoka 130- ajai DNSB, o bendrija atsiskaito su atsakovu. Ieškovas yra 130- osios DNSB narys. Pagal minėtas sutartis tiekiamo vandens vartotojai yra ne bendrija, bet butų savininkai, fiziniai asmenys, vartojantys vandenį savo namų ūkio reikmėms. Butų savininkai, o ne bendrija moka už tiekiamą vandenį. Kadangi sutarties objekto – vandens vartotojai yra fiziniai asmenys, o ne bendrija, sudarytosios sutartys teisine prasme vertintinos kaip vartojimo sutartys.

22Taigi, ieškovo kaip vartotojo įrenginiai yra prijungti prie atsakovo vandens tiekimo tinklų. 130-oji bendrija, yra sudariusi šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis su atsakovu UAB “Vilniaus vandenys”. Esant šioms aplinkybėms pripažintina, kad su ieškovu jau yra sudaryta vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis, todėl nėra teisinio pagrindo pakartotinai įpareigoti atsakovą sudaryti tokią sutartį su ieškovu. Tiek viešųjų sutarčių sąlygos, tiek vandens įkainiai yra viešai skelbiami, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovas neturėjo galimybės susipažinti su viešosios sutarties sąlygomis. Kadangi vandens tiekimo įkainiai apskaičiuoti vadovaujantis LR Vyriausybės nustatytais įkainiais kurie yra taip pat viešai skelbiami, taip pat nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovas neturėjo galimybės susipažinti su šiais įkainiais, o šie apskaičiuoti neteisėtai ar nepagrįstai.

23Apeliantas nurodo, jog yra buto esančio ( - ) bendraturtis su trečiaisiais asmenimis, tačiau ne abonentas, ir kaip fizinis asmuo – abonentas - nėra sudaręs sutarties su vandens tiekėju.

24Vadovaujantis LR CK 4.85 str. kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ir kitos patalpos nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Taigi, ir energijos pirkimo pardavimo butui sutartis sudaroma ne su visais šio buto savininkais, o tik su vienu iš jų. Nagrinėjamu atveju vanduo tiekiamas butui ( - ), kaip vienam abonentui, ir bendraturčiai privalo solidariai apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas (LR 4.86 str. 1 d.).

25Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas iš esmės kelia klausimą dėl atsiskaitymo tvarkos, kai butas nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, o vandens apskaitos prietaisas bute yra tik vienas.

26Vadovaujantis (LR 4.86 str. 1 d.) bendraturčiai turi vienodas teises į bendro turto duodamas pajamas, ir atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru turtu, taip pat privalo solidariai apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms, ir kitoms įmokoms, jeigu jie nėra susitarę kitaip ar įstatymai nenustato ko kito (LR 4.86 str. 1 d.).Solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla, arba kelių asmenų padarytos žalos atlyginimu.

27Taigi, bendraturčiai privalo apmokėti išlaidas turtui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas bendru sutarimu. Tiek iš ieškinio turtinio, tiek iš apeliacinio skundo argumentų matyti, kad iš esmės ieškovas prašo įpareigoti atsakovą sudaryti su juo vandens tiekimo ir nuotekų valymo sutartį, kaip su atskiru abonentu, ir kad ieškovas turėtų galimybę atsiskaityti su atsakovu, pagal jo skaitiklio parodymus. Tačiau ieškovas nepateikia rašytinių įrodymų, jog bendraturčių bute yra techninės galimybės įrengti kelis vandens apskaitos prietaisus. Pažymėtina, kad bendraturčiai bendrai naudojasi tiek virtuve, tiek vonia, todėl vadovaujantis LR 4.86 str. 1 d. privalo solidariai apmokėti mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas, jeigu jie nėra susitarę kitaip. Be to, ieškovo prašydamas įpareigoti atsakovą su juo sudaryti nestandartinę vandens tiekimo ir nuotekų valymo sutartį, nepateikia šios sutarties turinio. Taigi, nėra galimybės nustatyti, kokiomis sąlygomis ieškovas prašo įpareigoti atsakovą sudaryti su juo sutartį, bei kokios nestandartinės sąlygos šiuo atveju ieškovui yra priimtinos. Nepareiškus aiškiai apibrėžtų reikalavimų, nestandartinės sutarties sąlygų, projekto, techninių galimybių įrengti papildomus vandens tiekimo įrenginius ir skaitiklius, nėra galimybės tenkinti ieškovo reikalavimų. Be to, kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliaciniame skunde ieškovas jau formuluoja visai kitus reikalavimus, nei pirmosios instancijos teisme. LR CPK 312 str. draudžia apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus, todėl apeliacinis skundas negali būti tenkintinas ir dėl pareikštų naujų reikalavimų apeliaciniame skunde.

28Apeliantas nurodo, jog nebuvo tinkamai pasiruošta nagrinėti bylą iš esmės, nebuvo klausiama ar šalys turi prašymų, ar pageidauja pateikti papildomus dokumentus. 2009-01-27 posėdžio metu ieškovas nesutiko, jog būtų pareita į bylos nagrinėjimą iš esmės. 2009-02-10 antro parengiamojo posėdžio metu teismas aiškiai nepaskelbė, kad byla bus nagrinėjama iš esmės, todėl 2009-02-10 parengiamojo posėdžio protokole nurodytos aplinkybės, kad ieškovas sutiko, kad byla būtų nagrinėjama iš esmės, neatitinka tikrovės.

29Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmos instancijos teismas įvertinęs, jog ieškovas ir atsakovas yra atstovaujami LR CPK 55 str., ir 56 str. nustatyta tvarka, 2008-11-27 nutartimi nutarė skirti pasirengimą bylos nagrinėjimui paruošiamųjų dokumentų būdu (b.l.37). Byloje buvo pateikti šalių atsiliepimai, dublikas, triplikas. Šalims pateikus visus rašytinius įrodymus, bei suformulavus savo reikalavimus 2009-01-13 nutartimi nutarė, jog bylos nagrinėjimui yra pasirengta tinkamai, papildomi pasirengimo veiksmai nėra reikalingi, todėl vadovaujantis LR CPK 227 str. 4 d., 232 str. skyrė teismo posėdį. Pažymėtina, jog 2009-01-27, 2009-02-10, 2009-02-26 vyko ne parengiamieji, o teismo posėdžiai, nes bylos nagrinėjimui buvo pasirengta paruošiamųjų dokumentų būdu. Ieškovas tiek 2009-01-27, tiek 2009-02-10, tiek 2009-02-26 iki atsisakė atstovo byloje, buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovas nesuprato, ar jam nebuvo tinkamai išaiškintos jo teisės, o taip pat, jog jis nesutiko, jog 2009-02-10 byla būtų nagrinėjama iš esmės. Esant šioms aplinkybėms, kolegija atmeta apelianto argumentus, dėl jo pažeistų procesinių teisių pasirengiant bylos nagrinėjimui.

30Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus, ieškovo pasisakymus ginčo klausimu ir juos įvertinusi (LR CPK 185 str.) konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino materialines bei procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

31Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str., kolegija,

Nutarė

32Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2009 m. kovo 02 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas A. M. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti... 4. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko.... 5. Dublike ieškovas A. M. nurodė, kad daugiabučio namo bendrija butų... 6. Į ieškovo dubliką atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad nei... 7. Tretysis asmuo O. I. ieškinį prašė spręsti teismo nuožiūra (b.l. 22,... 8. 2009-02-10 bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas prašė daryti pertrauką,... 9. Atsakovas sutikimo keisti ieškinio dalyką, nedavė. Ieškovui buvo duotas... 10. Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2009 m. kovo 02 d. sprendimu... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas A. M. prašo Vilniaus miesto trečio apylinkės... 12. Nurodo, jog pirmos instancijos teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.... 13. Apeliantas nesutinka, kad vandens tiekimo sutartis su ieškovu sudaryta pagal... 14. Pagal LR CK 6.186 str. sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai... 15. Nurodo, kad nebuvo tinkamai pasiruošta nagrinėti bylą iš esmės, nebuvo... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Byloje nustatyta, kad ieškovas A. M. ir tretieji asmenys O. I. ir E. M.... 20. LR CK 6.384 str. 1 d. numato, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas yra 130 – osios DNSDB narys, o 130... 22. Taigi, ieškovo kaip vartotojo įrenginiai yra prijungti prie atsakovo vandens... 23. Apeliantas nurodo, jog yra buto esančio ( - ) bendraturtis su trečiaisiais... 24. Vadovaujantis LR CK 4.85 str. kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi... 25. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas iš esmės kelia klausimą dėl... 26. Vadovaujantis (LR 4.86 str. 1 d.) bendraturčiai turi vienodas teises į bendro... 27. Taigi, bendraturčiai privalo apmokėti išlaidas turtui išlaikyti ir... 28. Apeliantas nurodo, jog nebuvo tinkamai pasiruošta nagrinėti bylą iš esmės,... 29. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmos instancijos teismas įvertinęs, jog... 30. Kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo argumentus,... 31. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326... 32. Vilniaus miesto trečio apylinkės teismo 2009 m. kovo 02 d. nutartį palikti...