Byla 2A-758-345/2009

2Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovui A. M., atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ atstovui advokatui Kęstučiui Verbickui, vertėjai Jelenai Terechovai, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. M. prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutarties išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2A-758-345/2009, pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus vandenys”, tretiesiems asmenims, O. I., E. M., 130-jai daugiabučio namo savininkų bendrijai, dėl įpareigojimo sudaryti paslaugų teikimo sutartį.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas A. M. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryti su A. M. šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartį, nustatant vienodas paslaugų ir prekių bei kitas sąlygas, kurios taikomos tos pačios kategorijos vartotojams, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 5-18). Nurodė, kad jis kartu su trečiaisiais asmenimis O. I. ir E. M. yra buto, esančio ( - ), bendraturčiai. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ tiekia minėtam butui šalto vandens tiekimo paslaugas, už kurias ieškovas atsiskaito su UAB „Vilniaus vandenys“ per tarpininką, t.y., tretįjį asmenį 130 ąją DNSB. Tokia tvarka ieškovo netenkina, nes jis nežino kokiomis sąlygomis yra tiekiama energija, t.y., koks kiekis, kokie tarifai, energijos kokybė, kokios pirkėjo teisės ir pareigos, todėl kreipėsi į UAB „Vilniaus vandenys“ prašydamas su juo tiesiogiai sudaryti rašytinę Šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau atsakovas atsisakė sudaryti prašomą sutartį.

5Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ 2008-04-16 sudarė Šalto vandens pirkimo pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį su 130-ąja daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, kuri reglamentuoja UAB „Vilniaus vandenys“ ir 130-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos santykius, atsirandančius teikiant šaltą vandenį, šalinant bei valant nuotekas ir atsiskaitant už patiektą šaltą vandenį, nuotekų šalinimą bei valymą į daugiabutį namą, esantį ( - ). Sudarydamas minėtą sutartį ieškovas tinkamai įgyvendino savo pareigas, nes tokiu būdu 130-oji daugiabučio namo savininkų bendrija įgyvendina šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

6Dublike ieškovas A. M. nurodė, kad daugiabučio namo bendrija butų savininkų vardu turi teisę sudaryti energijos pirkimo pardavimo sutartis tik tiek, kiek tai liečia bendrojo naudojimo objektų išlaikymą ir jų naudojimą pagal paskirtį. Sutartys dėl energijos tiekimo butams, nesantiems bendrojo naudojimo objektais, nėra priskiriamos bendrijos kompetencijai. Nurodė, kad formaliai jis jau yra sudaręs su atsakovu energijos pirkimo pardavimo sutartį, tačiau jam reikalinga rašytinė jos forma ir galimybė tiesiogiai atsiskaityti su vandens tiekėju (b.l. 40-41).

7Į ieškovo dubliką atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad nei ieškinyje, nei dublike nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo tenkinti ieškinį, nes vandens tiekimo sutartis su ieškovu jau yra sudaryta, esant galiojančioms 2004-09-14 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarčiai Nr. 1101 ir 2008-04-16 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutarčiai Nr. BDKV-1101A (b.l. 44-51).

8Tretysis asmuo O. I. ieškinį prašė spręsti teismo nuožiūra (b.l. 22, 61).

9Vilniaus miesto trečias apylinkės teismas 2009 m. kovo 02 d. sprendimu ieškinį atmetė. Konstatavo, kad šalto vandens tiekimo sutartis su ieškovu jau yra sudaryta LR CK 6.384 str. 1 d. tvarka, šalto vandens kaina patvirtinta Vilniaus miesto tarybos 2001-07-25 sprendimu Nr. 380, todėl jo reikalavimas sudaryti šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartį, nustatant vienodas paslaugų ir prekių bei kitas sąlygas, kurios taikomos tos pačios kategorijos vartotojams, yra nepagrįstas ir atmestinas.

10Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Konstatavo, kad su ieškovu jau yra sudaryta vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis, todėl nėra teisinio pagrindo pakartotinai įpareigoti atsakovą sudaryti tokią sutartį su ieškovu. Bendraturčiai privalo apmokėti išlaidas turtui išlaikyti ir išsaugoti, mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas bendru sutarimu. Kadangi bendraturčiai bendrai naudojasi virtuve ir vonia, vadovaujantis LR 4.86 str. 1 d. privalo solidariai apmokėti mokesčius, rinkliavas, ir kitas įmokas, jeigu jie nėra susitarę kitaip. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą sudaryti su juo vandens tiekimo ir nuotekų valymo sutartį, kaip su atskiru abonentu, jog ieškovas turėtų galimybę atsiskaityti su atsakovu pagal jo skaitiklio parodymus. Tačiau ieškovas nepateikia rašytinių įrodymų, jog bendraturčių bute yra techninės galimybės įrengti kelis vandens apskaitos prietaisus. Ieškovo prašydamas įpareigoti atsakovą su juo sudaryti nestandartinę vandens tiekimo ir nuotekų valymo sutartį, nepateikia šios sutarties turinio, todėl nėra galimybės nustatyti, kokiomis sąlygomis ieškovas prašo įpareigoti atsakovą sudaryti su juo sutartį, bei kokios nestandartinės sąlygos šiuo atveju ieškovui yra priimtinos. Nepareiškus aiškiai apibrėžtų reikalavimų, nestandartinės sutarties sąlygų, projekto, techninių galimybių įrengti papildomus vandens tiekimo įrenginius ir skaitiklius, nėra galimybės tenkinti ieškovo reikalavimų.

112009-09-08 ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė prašymą išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartį, t.y., prašo paaiškinti kokiu teisės aktu vadovaujantis sudaryta šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis tarp 130 GNSB ir UAB „Vilniaus vandenys“, ir ši sutartis vertinama kaip vartojimo sutartis. Taip pat prašo paaiškinti, kodėl pripažinta, jog su ieškovu yra sudaryta šalto vandens pirkimo-pardavimo sutartis, jeigu kiti bendrasavininkai ieškovui, kaip bendraturčiui nedavė įgaliojimų šios sutarties sudarymui, kodėl byloje pripažinta, jog ieškovas yra 130 GNSB narys, iš kokių procesinių dokumentų matyti, kad ieškovas atsisakė atstovo byloje, ir kiek ieškovas turi mokėti už suteiktą paslaugą, tuo atveju, jeigu kiti bendraturčiai nemoka.

12Prašymas atmestinas.

13LR CPK 278 str. nustatyta, kad jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Teismas negali keisti aiškinamo sprendimo esmės, o turi išdėstyti jį aiškesne ir tikslesne forma. Poreikis aiškinti teismo sprendimą yra tuomet, kai iškyla neaiškumų jį vykdant, t.y., sprendime nenurodyti daikto, iš kurio vertės siekiama išieškoti, individualūs požymiai, neaptarta kokia valiuta turi būti įvykdyta prievolė, neaišku nuo kurios dienos skolininkas laikytinas praleidusiu terminą piniginei prievolei įvykdyti ir privalo mokėti palūkanas ir panašiai. Teismas aiškindamas sprendimą, priima nutartį, kurioje patikslina ar kitokia forma išdėsto sprendimo formuluotes, nurodo, kaip turi būti suprantamas vienas ar kitas sprendimo įpareigojimas.

14Nagrinėjamu atveju pareiškėjas iš esmės prašo ne išaiškinti apeliacinės instancijos teismo nutartį, o prašo teisinės konsultacijos, kaip pareiškėjui elgtis tuo atveju ir kiek jis turėtų mokėti už suteiktas komunalines paslaugas, jeigu kiti buto bendraturčiai nemoka už jas ir kokiais teisės aktais vadovaujantis jis turi mokėti už šias paslaugas. Iš kitų prašyme išdėstytų argumentų matyti, jog pareiškėjas iš esmės nesutinka nei su pirmos instancijos teismo sprendimu, nei su apeliacinės instancijos teismo nutartimi.

15Kadangi sprendimo išaiškinimo instituto paskirtis yra išaiškinti teismo sprendimą, o ne konsultuoti pareiškėją teisiniais klausimais, atitinkamai pareiškėjo prašymas negali būti tenkintinas, nes jis neatitinka sąlygų, būtinų sprendimo išaiškinimo instituto taikymui, t.y., nutartis nėra neaiški ar netiksli. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismo nutartyje išdėstyti motyvai bei nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimta nutartis, skaičiuojami pareiškėjui (ieškovui) mokesčiai, už komunalines paslaugas, ir bendraturčių teisės ir pareigos. Pareiškėjas nesutikdamas su apeliacinės instancijos teismo nutartimi, turi teisę ją apskųsti kasacine tvarka (LR CPK 340 str.), o ne kreiptis dėl jos išaiškinimo.

16Vadovaujantis išdėstytu kolegija atmeta prašymą išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartį.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 278 str., kolegija,

Nutarė

19Pareiškėjo A. M. prašymą, dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutarties išaiškinimo, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai