Byla e2-2353-657/2016
Dėl konkurso (pirkimo Nr. 175829) sąlygų pripažinimo neteisėtomis, konkurso nutraukimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikos dėl konkurso (pirkimo Nr. 175829) sąlygų pripažinimo neteisėtomis, konkurso nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės 2016 m. liepos 15 d. sprendimą atmesti UAB „Roche Lietuva“ pretenzija; pripažinti atviro konkurso „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (pirkimo Nr. 175829) sąlygas neteisėtomis ir konkursą nutraukti bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad atsakovė vykdo atvirą konkursą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“. Ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją prašydama pakeisti tam tikras konkurso sąlygas arba jas panaikinti. Atsakovė ieškovės pretenzijos netenkino, nors konkurso sąlygų techninės specifikacijos III dalies 1.10 punkto reikalavimas, kad „Biocheminių tyrimų fotometriniams matavimams Sistema turi naudoti ne mažiau kaip 13 (trylika) skirtingų bangų ilgių“; 1.3.4 punkto reikalavimas – „100 (vienas šimtas) - automatinių hematologinių tepinėlių ruošimo ir dažymo bei mikroskopijos per valandą“; techninės specifikacijos IV dalies 30 punkto ir 32 punkto reikalavimai, kurie įtvirtina labai aukštas Imunoglobulino A ir Imunoglobulino M mėginio praskiedimo parinkimo ribas, t. y. abiem atvejais ne mažesnių kaip 80 g/l koncentracijos ribas; ir reikalavimas, kad mėginio praskiedimas turi būti atliekamas automatiniu būdu, nepagrįstai riboja konkurenciją numatant pernelyg aukštus, neadekvačius konkurso pobūdžiui ir neproporcingus konkurso tikslams reikalavimus. Atsakovė dėl III dalies 1.10 punkto reikalavimo nepateikė nei vieno jos argumentus pagrindžiančio įrodymo, kuris pagrįstų, kad didesnis bangų ilgių skaičius užtikrina tyrimų kokybę. Atsakovė apskaičiavo tik dviejų dydžių – minimalaus ir maksimalaus – vidurkį, nors skaičiuojant vidurkis turi būti skaičiuojamas iš visos imties. Daugeliu produktų prekiauti Europos ekonominėje erdvėje Europos Sąjungoje, Islandijoje, Lichtenšteine arba Norvegijoje galima tik tuomet, jei jie pažymėti ženklu CE. Medicinos įstaigos negali viešuosiuose pirkimuose nurodyti konkrečių techninių reikalavimų analizatoriams. Atsakovė nepaneigė ir ieškovės argumento, kad techninės specifikacijos III dalies 1.3.4 punkto reikalavimas yra perteklinis. Ieškinio argumentai dėl techninės specifikacijos IV. dalies 30 ir 32 punktų nepagrįstumo yra pagrįsti ginčui aktualiais statistiniais objektyviais duomenimis, kurių sąsajumo su byla niekaip negali paneigti aplinkybės, jog ( - ) universitetinė ligoninė yra mažesnė personalo, lovų ir per metus gydytų pacientų skaičiumi. Konkurse pasirinktas pirkimo modelis neužtikrina pirkimo skaidrumo, objektyvios tiekėjų konkurencijos.

5Atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime ir triplike nurodė, kad atsakovės nustatyti reikalavimai nepažeidžia jokių viešųjų pirkimų nuostatų, Techninė specifikacija nei vienam iš tiekėjų nesuteikta išskirtinių sąlygų dalyvauti pirkime. Dėl Konkurso sąlygų tam tikrų nuostatų perkančioji organizacija konsultavosi su Viešųjų pirkimų tarnyba. Tai, kad rinkoje galimai yra įvairių sistemų, ieškovei nesuteikia teisės spręsti, kokios sistemos ir kokių charakteristikų reikia perkančiajai organizacijai. Siekdama įsigyti pažangesnius analizatorius atsakovė orientuojasi į optimalius, šiuo metu reikalingus ir užtikrinant 5 metų poreikį būtinus klinikinės chemijos analizatorius – tik su vidutiniu 13 bangų spektru. Konkurso sąlygų Techninėje specifikacijoje nustatytas duomuo – automatinių hematologinių tepinėlių ruošimo ir dažymo bei mikroskopijos sistemos našumas 100 tepinėlių per valandą reiškia, kad turi būti tokia sistemos užkrovimo ir tepinėlių paruošimo ir nudažymo mikroskopijai galimybė. Konkurso sąlygose perkančiosios organizacijos atliekami Bendro kraujo vaizdo (BKV) tyrimai nurodyti bendrai per 1 metus, tačiau šių tyrimų kiekis svyruoja darbo dienomis priklausomai nuo paros laiko bei sezoniškai priklausomai nuo pacientų srautų. Nuo rezultato pateikimo laiko priklauso ir pacientų srautai ambulatorinėje grandyje, priėmimo – skubios pagalbos skyriuje. Šiuo atveju egzistuoja tiek viešasis interesas, susijęs su racionaliu lėšų naudojimu, tiek ir su esminėmis Konstitucijoje įtvirtintomis nuostatomis, susijusiomis su pareiga užtikrinti tinkamą asmenų sveikatos apsaugą, t. y. teikti ne tik minimalius reikalavimus atitinkančias paslaugas, bet įmanomai geriausias pagal įstaigos turimus finansinius išteklius. Ginčydama Konkurso sąlygų techninės specifikacijos IV dalies 30 ir 32 punktų reikalavimus, ieškovė prilygina perkančiosios organizacijos poreikius su beveik trigubai mažesnės gydymo įstaigos – ( - ) universitetinės ligoninės – duomenimis. Šiuo metu perkančioje organizacijoje dirbama su biocheminiais analizatoriais, kurie turi galimybę nustatyti šias dideles reikšmes be papildomo technologo įsikišimo ir pareikalavimo, todėl analogiškas atsakovės poreikis įsigyti klinikinės chemijos sistemą ne blogesnę, nei turima dabar, yra realus ir pagrįstas. Atsakovė yra universitetinė sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, kuriai svarbu ne pačios įrangos turėjimas nuosavybės teise, o galimybė šią įrangą naudoti pagal tiesioginę paskirtį. Alternatyva įrangos įsigijimui gali būti jos nuoma. Pagal pasirinktą pirkimo modelį visi tiekėjai yra lygioje startinėje pozicijoje – pasiūlyme pateikta kaina yra ta kaina, kurią mokės perkančioji organizacija ir tik tam teikėjui, kurio pasiūlyme pateikta kaina bus mažiausia. Kaina apima visus Sistemos išlaikymo kaštus, kurie reikalingi Techninėje specifikacijoje nurodytiems tyrimams atlikti. Tiekėjos ginčijami reikalavimai buvo priimti mokslinių publikacijų ir gydymo metodikų analizės pasekmėje, jie nepažeidžia jokių teisės aktų reikalavimų ir yra būtini siekiant kokybiškų ir ilgalaikių perkamų paslaugų rezultatų.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos vykdo atvirą konkursą „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“. Pirkimas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos vadovo M. V. patvirtintas Konkurso sąlygas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso sąlygų priede (Konkurso sąlygų 10 p.), pirkimas į dalis neskaidomas (Konkurso sąlygų 9 p.).

8Dėl ieškovės pretenzijos atmetimo. Ieškovė, susipažinusi su konkurso sąlygomis, 2016 m. birželio 30 d. perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, prašydama pakeisti viešojo pirkimo Nr. 175829 sąlygas nustatant, kad Sistemos nuomos pirkimas, reagentų ir kitų sistemos funkcionavimui būtinų prekių pirkimas, Sistemos techninio aptarnavimo paslaugų pirkimas yra išskirtas į atskiras pirkimo dalis aiškiai ir detaliai nustatant tokiems pirkimams keliamus reikalavimus; panaikinti viešojo pirkimo sąlygas, įtvirtinančias nuostatas dėl tiekėjo pareigos integruoti Sistemą į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų laboratorijos informacinę sistemą ELAB; panaikinti Techninės specifikacijos III dalies 1.10 punkto reikalavimą, pakeisti 1.3.4 punkto bei IV dalies 30 ir 32 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija ieškovės pretenziją dalyje dėl viešojo pirkimo sąlygų keitimo ir (ar) panaikinimo atmetė (2016 m. liepos 15 d. posėdžio protokolo išrašas). Ieškovė prašė šį perkančiosios organizacijos 2016 m. liepos 15 d. sprendimą atmesti UAB „Roche Lietuva“ pretenziją panaikinti.

9CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t.y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

11Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia, ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (VPĮ 93 str., 94 str., CPK 4232 str. 1 d.).

12Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pretenziją panaikinimo negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą, t. y. ieškovo reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovo pretenziją negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku, todėl reikalavimas panaikinti atsakovės Viešojo pirkimo komisija 2016 m. liepos 15 d. sprendimą atmesti ieškovės UAB „Roche Lietuva“ pretenziją netenkintinas.

13Dėl konkurso sąlygų teisėtumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra pasisakęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

14Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos ir pirkimo sąlygas, turi nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, t. y. diskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1d.). Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta, kad privalomoji pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius pirkimo objekto reikalavimus (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai) ir specialiuosius (techninė specifikacija). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 1 dalį techninėje specifikacijoje nurodomos prekių, paslaugų ar darbų savybės, juos apibūdinantys kriterijai, kurie perkančiajai organizacijai yra būtini objektyviems poreikiams patenkinti. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pasirinkti perkamų paslaugų savybes, tačiau, nustatydama jas apibūdinančius kriterijus, turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (VPĮ 25 str. 2 d.), nepažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.).

15Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo organizuoto atviro konkurso „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ pirkimo sąlygų, apibrėžiančių techninius rodiklius pirkimo objektui, t. y., dėl Techninės specifikacijos III dalies 1.3.4 punkte, 1.10 punkte bei IV dalies 30 ir 32 punktuose nustatytų reikalavimų.

16Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17 patvirtintoje Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programoje (žr. 2016 m. rugsėjo 20 d., adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=TAR.7818BA1F295D ) nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų atliekami laboratoriniai tyrimai, jų atlikimo kokybė, rezultatų tikslumas, patikimumas daro tiesioginę įtaką pacientų sveikatos priežiūrai, t. y. lemia tinkamos diagnozės ir tolesnio gydymo nustatymo eigą, ligų kontrolę ir pan. Apie 70 proc. objektyvios informacijos apie paciento būklę gaunama vadovaujantis laboratorinių tyrimų duomenimis. Pagrindinis asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų uždavinys – teikti tokias medicinos laboratorijos paslaugas, įskaitant tinkamą interpretavimą ir konsultavimo paslaugas, kurios tenkintų pacientų ir darbuotojų, atsakingų už pacientų sveikatos priežiūrą, reikmes (1 p., 2 p.). Asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorinei veiklai vykdyti dažniausiai įsigyja tik klinikiniams tyrimams reikalingus reagentus, o analizatorius naudoja panaudos pagrindais. Kadangi technologijos labai greitai keičiasi, o analizatoriaus veikimas tiesiogiai susijęs su konkrečiais naudojamais reagentais, jį įsigyti netikslinga (20 p.). Iš programos 19 punkto matyti, jog Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos atlieka daugiau kaip 1,7 mln. tyrimų per metus, iš jų sudėtingų ir brangių 0,06 mln., 340 skirtingų pavadinimų tyrimų.

17Dėl Konkurso 1.3.4. ir 1.10. punktų sąlygų. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija tyrimus atliekančiai automatizuotai laboratorinei sistemai nustatė specialiuosius reikalavimus (Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos III dalis 1 punktas Sistemos komplektacija ir techniniai reikalavimai), kur nurodyta, jog sistemos bendras (suminis) našumas turi būti ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas) automatinių hematologinių tepinėlių ruošimo ir dažymo bei mikroskopijos per valandą (Konkurso sąlygų 1.3.4 p.); kad biocheminių tyrimų fotometriniams matavimams Sistema turi naudoti ne mažiau kaip 13 skirtingų bangų ilgių (Konkurso sąlygų 1.10 p.).

18Ieškovės teigimu, toks reikalavimas (100 tepinėlių per valandą, 800 tepinėlių per dieną) yra nepagrįstas, nes jis viršija ieškovės planuojamus poreikius (50 tepinėlių) per dieną, fiziškai nėra įmanoma peržiūrėti 100 tepinėlių per valandą, gamintojai paprastai tokios įrangos negamina. Su tokiais ieškovės argumentais nėra pagrindo sutikti, nes jie nėra pagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Be to, kaip jau minėta aukščiau, iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad atsakovė per metus atlieka gerokai daugiau įvairių tyrimų, nei savo skaičiavimuose pateikė ieškovė. Be to, iš atsakovės triplike pateiktos lentelės Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorijoje atliktų tyrimų pokytis 2012 – 2015 m. matyti, jog atliekamų tyrimų skaičius kasmet didėja, o perkančioji organizacija, rengdama techninės specifikacijos specialiuosius reikalavimus, atlikusi analizę įvertino, kad per dieną gali būti atliekama virš 800 tyrimų, kaip jau ne kartą yra įvykę 2016 m. I pusmetį, pvz. 2016 metų sausio 4 d. atlikta 828, sausio 11 d. – 842, sausio 18 d. - 810, kovo 21 d. atlikta 834 bendrojo kraujo vaizdo tyrimai, kas gerokai viršija ieškovės nurodytą matematinį vidurkį.

19Ieškovė nesutikdama su 1.10 punkte nustatytu specialiuoju reikalavimu dėl skirtingų bangų skaičiaus ir prašydama jį panaikinti, nurodė, jog jos padalinio specialistų nuomone, tyrimų kokybė nepriklauso nuo bangos ilgių skaičiaus analizatoriuose. Tuo tarpu atsakovės, perkančiosios organizacijos, teigimu šiuolaikiniuose analizatoriuose bangų ilgių skaičius svyruoja nuo 8 iki 18, ką pripažįsta ir ieškovė, todėl buvo pasirinktas bangų ilgių vidurkis – 13 skirtingų bangų ilgių.

20Iš ieškovės su ieškiniu pateiktos 2016 liepos 22 d., 2016 m. liepos 25 d. specialistų išvadų nustatyta, kad Roche in vitro tyrimai yra sukurti dvylikos bangų ilgių, spektras nuo 340 iki 800 nm, analizatoriams, tačiau, specialistų nuomone, nėra problemų diapazoną papildyti naujais bangos ilgiais. Tai, kad specialistų nuomone, diapazono papildymas iki 13 bangų, nesuteikia papildomų pranašumų, nenulemia tyrimų kokybės ir darbinių charakteristikų, dar nereiškia, jog perkančiosios organizacijos nustatytas specialusis reikalavimas yra nepagrįstas ir neteisingas. Juolab, kad atsakovė, atlikusi tyrimą nustatė, kad rinkoje yra siūloma ir kitokių klinikinės chemijos analizatorių, atitinkančių nustatytą specialųjį reikalavimą: pvz. Siemens Advia 1800, Advia 2400, Beckman Coulter AU 680, AU 5800, Abbot Architect ci8200, c8000, Ortho Clinical Vitros 5600).

21Ieškovė viešųjų pirkimų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, draudimo dirbtinai riboti konkurenciją) pažeidimus sieja su atsakovės nustatyta, ieškovės teigimu, objektyviai nepagrįstomis pirkimo objekto techninėmis (specialiosiomis sąlygomis). Iš ieškinio teismui bei su juo pateiktų specialistų išvadų, pretenzijos pateiktos perkančiajai organizacijai turinio, sprendžiama, kad ieškovė siekia pakeisti atsakovės parengtas viešojo konkurso sąlygas taip, kad jos būtų pritaikytos būtent jos siūlomai prekei, t. y., kad būtų galima pasiūlyti sistemą naudojančią mažiau kaip 13 skirtingų bangų ilgių.

22Dėl Konkurso 30 ir 32 punktų sąlygų. Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos IV dalies Tyrimai ir planuojamos orientacinės jų apimtys nustatyti specialieji reikalavimai tyrimams, kur dalies Biocheminiai tyrimai 30 punkte nustatyta, kad tiriant Imunoglobuliną A per metus preliminariai turi būti atliekama 1400 tyrimų, ir nustatyti specialieji reikalavimai tyrimui – automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo Žemutinė matavimo riba ne didesnė kaip 0,1 g/l; o 32 punkte nustatyta, kad tiriant Imunoglobuliną M per metus preliminariai turi būti atliekama 1400 tyrimų, ir nustatyti specialieji reikalavimai tyrimui – automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo.

23Ieškovė, remdamasi ( - ) (Estija) universitetinės ligoninės laboratorijos patvirtinimu, iš esmės ginčija koncentracijos ribas, ir teigia, kad Imunoglobulino A ir Imunoglobulino M tyrimų praktikoje atvejai, kuomet tyrimo objektas yra aptinkamas aukštesnėje nei maždaug 60 g/l koncentracijos riboje, yra išskirtinai maža; be to, rinkoje egzistuoja didelė pasiūla analizatorių, kurie tyrimus gali atlikti mažesnėse tyrimų ribose automatiniu būdu ir užtikrina galimybę pratęsti tyrimą rankiniu būdu, todėl perkančiosios organizacijos reikalavimas, kad tyrimas būtų atliekamas tik automatiniu būdu ir ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos nustatymas yra nebūtini siekiant tinkamai atlikti tyrimus.

24Atsakovės teigimu, ( - ) universitetinė ligoninė ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos nėra analogiško dydžio ir pobūdžio gydymo įstaiga, ką patvirtina ir viešai skelbiami duomenys tinklalapiuose: http://www.kliinikum.ee/ena/basic-facts ir http://www. kaunoklinikos.lt/kk/veikla2-3/veiklos-ataskaitos/metines-ataskaitos, todėl negali būti lyginami ir atliekamų tyrimų skaičiai. Perkančiosios organizacijos nuomone, automatinis mėginio praskiedimo parinkimas iki ne žemesnės kaip 80 g/l koncentracijos ribos, be atskiro pareikalavimo, buvo nustatytas taupant tyrimo trukmei sugaištamą laiką, be papildomo darbuotojo įsikišimo.

25Nustatyta, kad atsakovė, vykdydama ginčo konkursą, konsultavosi su Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri yra pateikusi nuomonę vykdomo Sistemos nuomos paslaugos pirkimo klausimais. 2015 m. rugsėjo 21 d. rašte Nr. 4S-3162, pateiktame atsakant į atsakovės 2015 m. rugpjūčio 14 d. paklausimą Nr. S-(1.19)-11136, Tarnyba nurodė, kad perkančioji organizacija pasirenka, jos nuomone, svarbius tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato jų reikalaujamas reikšmes, kurios būtinos pirkimo sutarčiai įvykdyti. VPĮ 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kiekvieno konkretaus pirkimo atveju reikalavimus pirkimo objektui ar tiekėjų kvalifikacijai nustato pati perkančioji organizacija, įvertinant kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą, nes tik perkančiajai organizacijai geriausiai žinomos su tuo pirkimu susijusios aplinkybės.

26Iš bylos medžiagos nustatyta, kad konkurso techninėje specifikacijoje IV dalies Tyrimai ir planuojamos orientacinės jų apimtys nustatytuose specialiuosiuose reikalavimuose tyrimams (30 ir 32 punktai) nėra įvardytas nei sistemos pavadinimas, nei modelis, be to visos sąlygos visiems konkurse dalyvaujantiems asmenims vienodos.

27Nors ieškovė teigia, kad perkamo objekto techninė specifikacija neužtikrina konkurencijos ir diskriminuoja tiekėjus, tačiau iš atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų, nustatyta, kad nurodytų techninių charakteristikų prekes gali pateikti ir kiti tiekėjai ne tik ieškovė.

28Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą (kvalifikacinį) reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

29Šiuo atveju konkurso sąlygų, kuriose nurodyti techniniai reikalavimai pirkimo objektui įtraukimą į pirkimo dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalį atsakovė grindžia tuo, kad techniniai reikalavimai perkamoms prekėms yra keliami įvertinant tai, kad tuo siekiama teikti tokias medicinos laboratorijos paslaugas, įskaitant tinkamą interpretavimą ir konsultavimo paslaugas, kurios tenkintų pacientų ir darbuotojų, atsakingų už pacientų sveikatos priežiūrą, reikmes, sudarytų prielaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorinių tyrimų kokybei, o kartu ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei pagerinti.

30Įvertinęs nurodytas nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką ir pateiktus išaiškinimus, teismas sprendžia, jog perkančioji organizacija, nurodydama techninius reikalavimus pirkimo objektui, neperžengė savo diskrecijos ribų šiuo klausimu, nepažeidė diskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų (VPĮ 3 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.).

31Be to, atkreiptinas dėmesys, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta, jog kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ar nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus.

32Dėl pirkimo modelio. Kaip jau minėta, Konkurso sąlygų 9 punkte nustatyta, kad pirkimas į dalis neskaidomas. Ieškovės įsitikinimu, konkursas turėtų būti suskaidytas į atskiras dalis: 1) įrangos nuoma arba panauda; 2) reagentų ir kitų priemonių pirkimas; 3) kitų paslaugų, pvz., techninės priežiūros, pirkimas. Toks Konkurso pirkimo modelis, ieškovės teigimu, leistų užtikrinti pirkimo skaidrumą ir sudarytų galimybes tiekėjams siūlyti geriausius pasiūlymus, racionaliau panaudoti pirkimui skirtas lėšas.

33Pažymėtina, kad nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nėra nustatyta pareigos išskaidyti pirkimo objektą į kelias dalis, tačiau tai nereiškia, kad jos šioje srityje turi visišką diskreciją. Nesuvaržyta tiekėjų konkurencija – vienas iš svarbiausių viešųjų pirkimų reglamentavimo tikslų, o viešųjų pirkimų objektų sujungimas riboja konkurenciją, todėl teisėtas tik tais atvejais, kai pagrįstas svarbiomis priežastimis; būtinas pirkimo tikslui pasiekti, o išskaidžius pirkimo objektus šio tikslo pasiekti neįmanoma.

34Nagrinėjamu atveju atsakovė nurodė, jog toks pirkimo modelis buvo pasirinktas, nes dėl mokslo ir technologijų spartaus vystymosi, įrangos gamintojai dažnai keičia technologijas ir nebegamina nusidėvinčių įrengimų (įrenginių) dalių, dėl ko ypatingai pabrangsta įrangos remontas ir (ar) padidėja rizika, kad įranga iš vis taps nebegalima naudoti dėl nebegaminamų detalių. Perkančioji organizacija, nėra finansiškai pajėgi nuosavybės teise įsigytą įrangą pakeisti nauja kas kelis metus, be to nuomos santykiai užtikrina, jog nuomininkas (Kauno klinikos) atlygintinai naudojasi įranga, neįgydamas nuosavybės teisės į įrangą, taip pat neinvestuoja jokių savo lėšų į įrangos veikimo palaikymą, užtikrinimą, remontą. Tokie pirkimai, kai vienu pirkimu perkama įranga, kitais – šiai įrangai reikalingi reagentai bei remonto paslaugos, nebeatitinka universiteto ligoninės poreikių. Be to, norėdamas laimėti konkursą privalo atsižvelgti į visas rizikas ir siūlyti įmanomai mažesnę Sistemos kainą, kas paneigia ieškovės prielaidas, kad toks modelis bus žymiai brangesnis nei pirkimai atskiromis dalimis.

35Teismas iš esmės sutinka su atsakovės argumentais ir dar kartą pažymi, jog net ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17 patvirtintoje Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programoje yra numatyta, jog technologijos labai greitai keičiasi, o analizatoriaus veikimas tiesiogiai susijęs su konkrečiais naudojamais reagentais, todėl įsigyti sistemą yra netikslinga (20 p.). Tai, kad kitos perkančiosios organizacijos pirkimą skaido į kelias dalis, nereiškia, kad atsakovė turi elgtis taip pat, ar įsigis reikiamas prekes ir paslaugas už didesnę kainą, nei vykdant atskirus pirkimus ir dėl to neracionaliai panaudos pirkimui skirtas lėšas.

36N4ra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, jog tai, kad konkurso laimėtojas privalės atlikti sistemos integracijos į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą ELAB darbus ir užtikrinti nenutrūkstamą, kokybišką sistemos sąveikavimą su ELAB sistema pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą proporcingumo principą, nes tokie kvalifikaciniai reikalavimai nėra keliami tiekėjams pagal Konkurso sąlygų 12 punktą. Be to, atsakovė nurodė, jog sistema ELAB centralizuotai valdo skirtingų gamintojų laboratorinius įrenginius, bei jų programinę įrangą (middleware), ji nėra pritaikyta konkrečiam gamintojui ir gali būti integruota su bet kurio gamintojo laboratorine įranga ir (ar) kartu pateikiama programine įranga. Juolab, kad sistemos veikimo testavimas bus laikomas sėkmingu, jei rezultatai atitiks Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos III ir IV dalyse nurodytas Sistemos funkcines galimybes (Techninė specifikacija I dalis Bendrosios nuostatos 6 b punktas).

37Įvertinus bylos faktines aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovės nustatyti pirkimo objekto specialieji reikalavimai yra objektyviai pagrįsti, ieškovė neįrodė, jog šių reikalavimų nustatymas ribotų konkurenciją, pažeistų lygiateisiškumo, proporcingumo principus, ar perkančioji organizacija neracionaliai naudotų pirkimui skirtas lėšas, todėl ieškinys atmestinas.

38Dėl viešųjų pirkimų tarnybos įtraukimo į bylą. Nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas dalyvaujantys joje asmenys savo procesiniuose dokumentuose turi pareikšti nuomonę dėl būtinumo gauti kompetentingų valstybės institucijų išvadas (CPK 4233 str. 1 d. 10 p., 4235 str. 2 d. 2 p.), tačiau tokia nuomonė teismo nesaisto, reikalingumo gauti valstybės institucijų išvadą klausimu galutinį procesinį sprendimą priima teismas (CPK 232 str. 7 p., 4236 str. 3 d.). Nagrinėjamoje byloje ieškovė dublike nurodė, kad yra būtina gauti kompetentingos valstybės institucijos – Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą dėl ginčo. Teismas pažymi, kad Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijų, apibrėžtų Viešųjų pirkimų įstatyme ir tarnybos nuostatuose, analizė leidžia daryti išvadą, kad ši valstybės institucija neatlieka funkcijų, susijusių su išvadų teikimu dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų vertinant dalyvių pasiūlymus. Todėl teismas sprendžia, jog nėra pagrindo į bylą įtraukti Viešųjų pirkimų tarnybą išvadai teikti.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė jas patvirtinančių įrodymų, todėl atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

40Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi buvo nutarta sustabdyti atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos atviro konkurso „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (pirkimo Nr. 175829) pirkimo procedūros iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo ir uždrausti atsakovei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šio pirkimo procedūrų tęsimo vykdymu, įskaitant ir pirkimo sutarties sudarymą. Sprendimui įsiteisėjus, jos panaikinamos, nes šios kategorijos teismo sprendimas priskirtinas priverstinio vykdymo nereikalaujančių sprendimų kategorijai.

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

42Ieškinį atmesti.

43Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos atviro konkurso „Biocheminius, imunocheminius ir hematologinius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuoma“ (pirkimo Nr. 175829) pirkimo procedūros iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo ir uždrausti atsakovei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šio pirkimo procedūrų tęsimo vykdymu, įskaitant ir pirkimo sutarties sudarymą

44Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti... 5. Atsakovė VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė VšĮ... 8. Dėl ieškovės pretenzijos atmetimo. Ieškovė, susipažinusi su konkurso... 9. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai formuojamoje savo praktikoje yra... 11. Teismas, įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendžia,... 12. Kartu teismas pažymi, kad reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti... 13. Dėl konkurso sąlygų teisėtumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,... 14. Perkančiosios organizacijos, pirkimo dokumentuose nustatydamos ir pirkimo... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo organizuoto atviro konkurso... 16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu... 17. Dėl Konkurso 1.3.4. ir 1.10. punktų sąlygų. Nagrinėjamu atveju... 18. Ieškovės teigimu, toks reikalavimas (100 tepinėlių per valandą, 800... 19. Ieškovė nesutikdama su 1.10 punkte nustatytu specialiuoju reikalavimu dėl... 20. Iš ieškovės su ieškiniu pateiktos 2016 liepos 22 d., 2016 m. liepos 25 d.... 21. Ieškovė viešųjų pirkimų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo,... 22. Dėl Konkurso 30 ir 32 punktų sąlygų. Konkurso sąlygų Techninės... 23. Ieškovė, remdamasi ( - ) (Estija) universitetinės ligoninės laboratorijos... 24. Atsakovės teigimu, ( - ) universitetinė ligoninė ir Lietuvos sveikatos... 25. Nustatyta, kad atsakovė, vykdydama ginčo konkursą, konsultavosi su... 26. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad konkurso techninėje specifikacijoje IV... 27. Nors ieškovė teigia, kad perkamo objekto techninė specifikacija neužtikrina... 28. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti... 29. Šiuo atveju konkurso sąlygų, kuriose nurodyti techniniai reikalavimai... 30. Įvertinęs nurodytas nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į kasacinio teismo... 31. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4... 32. Dėl pirkimo modelio. Kaip jau minėta, Konkurso sąlygų 9 punkte nustatyta,... 33. Pažymėtina, kad nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės... 34. Nagrinėjamu atveju atsakovė nurodė, jog toks pirkimo modelis buvo... 35. Teismas iš esmės sutinka su atsakovės argumentais ir dar kartą pažymi, jog... 36. N4ra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, jog tai, kad konkurso... 37. Įvertinus bylos faktines aplinkybes, teismas sprendžia, kad atsakovės... 38. Dėl viešųjų pirkimų tarnybos įtraukimo į bylą. Nagrinėjant viešųjų... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi... 40. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apygardos teismo 2016 m.... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 42. Ieškinį atmesti.... 43. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...