Byla 2S-115-267/2012
Dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1163-136/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo AB „Raseinių melioracija“ atskirąjį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1163-136/2011.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė.

4Ieškovas UAB „Sweco Hidroprojektas” kreipėsi į Raseinių rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui AB „Raseinių melioracija” dėl 25807,17 Lt negrąžintos skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuoti ieškinio sumos dydžio atsakovui nuosavybės teise priklausanti turtą, apribojant disponavimo turtu teisę, neapribojant valdymo ir naudojimosi turtu teisių, areštuoto turto saugojimą pavedant jo savininkui (atsakovui).

5Raseinių rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo areštuodamas atsakovo AB „Raseinių melioracija” turtą ieškinio sumos ribose. Atsakovas, nesutikdamas su šia nutartimi, 2011-11-21 pateikė atskirąjį skundą, kuris buvo priimtas 2011-12-22.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

7Pirmos instancijos teismas tenkindamas nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, grindė tuo, kad pagal byloje pateiktas sutartis, PVM sąskaitas faktūras, produkcijos atidavimo-priėmimo aktą, priminimus dėl skolos apmokėjimo, atsakovas buvo sudaręs su ieškovu sutartį ir įsipareigojęs už atliktus darbus apmokėti, tačiau atsakovas už atliktus darbus su ieškovu neatsiskaitė. Nurodė, kad esant tokioms aplinkybėms, kai atsakovas vengia vykdyti savo prievolę geruoju atsiskaityti su ieškovu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti priimto procesinio dokumento vykdymas. Pažymėjo, kad ieškovo reikalavimo suma yra didelė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirtąjį skundą esmė.

9Atskiruoju skundu atsakovas AB „Raseinių melioracija“ prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartį, o ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Apeliantas mano, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra priimta pažeidžiant procesinės teisės normas bei fundamentalius teisės principus, nurodo, kad sutartinių prievolių nevykdymo aplinkybės (materialūs proceso šalių santykiai) negali būti pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

122. Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas neįrodė grėsmės (periculum in mova) ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

133. Apeliantas nurodo, kad yra finansiškai pajėgus įvykdyti ieškovo reikalavimus, todėl taikytas laikinosiomis apsaugos priemonėmis areštas turtui yra neproporcingas siekiamiems tikslams.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Sweco Hidroprojektas” nesutinka su atskirtuoju skundu, prašo jį atmesti, o Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Ieškovas nesutinka, kad sutartinių prievolių nevykdymo aplinkybės (materialūs proceso šalių santykiai) negali būti pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bei jos apimtis sprendžia teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Pabrėžia, kad esant turtinio pobūdžio reikalavimams, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu bei įvertintinas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešojo intereso užtikrinimo aspektu.

172. Ieškovas mano, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalėjo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, pažymi, jog pakanka įsitikinti, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima arba, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė.

183. Nesutinka, kad atsakovas yra finansiškai pajėgus, o pateikti duomenys, atkreipiant dėmesį į jo turto sudėtį bei šio turto vertės ir įsipareigojimų sumos santykį, nesudaro pagrindo teigti, kad šioje byloje pareikšto ieškinio suma atsakovui nėra didelė ir jo finansinės galimybės leis bet kada ją sumokėti, jeigu ieškinys bus patenkintas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

22Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, remdamasis ekonomiškumo, proporcingumo ir kitais civilinio proceso principais (LR CPK 3 str. 1 d., 17 str., 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenagrinėdamas ir nespręsdamas dėl ieškinio pagrįstumo, turi įvertinti, ar konkrečioje byloje yra poreikis taikyti procesines teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimas galėtų būti realiai įvykdytas.

23Kai pareiškiamas turtinis reikalavimas dėl pinigų priteisimo, atsakovui priklausančio turto areštas nėra savitikslis. Įstatymų leidėjas reglamentuodamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nenumatė, kad remiantis faktu, jog nėra laiku ir taikiu būdu vykdytinos sutartinės prievolės vienos iš šalių, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad tai nedidina grėsmės (periculum in mors) tinkamam ir savalaikiui ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, juo labiau, kai pats sutartinės prievolės nevykdymo faktas nėra ginčijamas.

24Teismas mano, kad nagrinėjamu atveju, kai byloje nėra duomenų, jog atsakovas gali mėginti savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandyti sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti ieškinio tenkinimo atveju, įvykdymo, nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas nesutinka su ieškovo atsiliepime nurodytu argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neprivalėjo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, kad pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima arba, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju yra svarbi atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys tiek iki bylos iškėlimo, tiek bylos nagrinėjimo metu, iš ko būtų galima spręsti grėsmės buvimą ar nebuvimą ieškovui galimai palankaus teismo sprendimui įvykdyti.

25Teismas sutinka su apelianto argumentu, kad turto areštas šioje byloje neproporcingas laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamiems tikslams. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-428/2008). Ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2009). Teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (LR Konstitucijos 109 str.) Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias bylos aplinkybes, atsižvelgti į šalies finansines galimybes, ir tik tokiu atveju spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo ir pagrįstumo (Lietimas apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2009 m. spalio 15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1082/2009). Teismas atsižvelgdamas į byloje pateiktus atsakovo AB „Raseinių melioracija“ turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus, t.y. turimą ilgalaikį nekilnojamąjį turtą, 2011 m. rugsėjo mėnesio balansą, 2011 m. rugsėjo 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitą, pirkėjų įsiskolinimų sąrašą, sutartinių įsipareigojimų sąrašą, juos įvertinęs, konstatuoja, kad apeliantui 25807,17 Lt ieškinio suma pagal jo turtinę padėtį nėra didelė.

26Teismas sprendžia nagrinėjamu atveju, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, areštavus verslo subjekto turtą, būtų apsunkinama jo ūkinė-komercinė veikla, nes ribojamos galimybės tinkamai konkuruoti rinkoje su kitais verslo subjektais. Turto areštas suvaržytų apelianto teises, apsunkintų dalyvavimą viešuosiuose konkursuose, vykdymą sutartinių įsipareigojimų. Suvaržymai, dėl kurių verslo subjektas, disponuodamas jam priklausančiu turtu, didina apyvartines lėšas ar atlieka kitus veiksmus ekonominio sunkmečio laikais sukeltų itin neigiamas pasekmes. Pažymėtina, jog būtent stabilus įmonės veikimas, netrukdomas pajamų gavimas ir atsiskaitymas su trečiaisiais asmenimis sudaro geresnes galimybes įvykdyti teismo sprendimą dėl piniginių reikalavimų priteisimo. Tik esant ypatingoms aplinkybėms teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis gali būti sutrikdyta normali komercinė-ūkinė įmonės veikla.

27Remdamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagal bylos duomenis, pirmos instancijos teismui nebuvo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones reikalavimo įvykdymo užtikrinimui.

28Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, turėdamas duomenų apie neigiamus atsakovo finansinės padėties pokyčius ar kitas aplinkybes, leidžiančias pagrįstai manyti, jog iškilo grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui, gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje kreiptis į teismą, kurio žinioje yra byla, su pakartotinu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (LR CPK 144 str. 3 d. ).

29Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neteisingai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas ir ieškovo prašymą tenkino nepagrįstai. Todėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartis naikintina ir ieškovo UAB „Sweco Hidroprojektas” prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.

30Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337str. 1 d. 2 p. (334–339 straipsniais),

Nutarė

31Panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Sweco Hidroprojektas” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė.
...
4. Ieškovas UAB „Sweco Hidroprojektas” kreipėsi į Raseinių rajono... 5. Raseinių rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 8 d. nutartimi tenkino... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 7. Pirmos instancijos teismas tenkindamas nutartimi ieškovo prašymą dėl... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirtąjį skundą esmė.... 9. Atskiruoju skundu atsakovas AB „Raseinių melioracija“ prašo panaikinti... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Apeliantas mano, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra priimta... 12. 2. Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas neįrodė grėsmės... 13. 3. Apeliantas nurodo, kad yra finansiškai pajėgus įvykdyti ieškovo... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Sweco Hidroprojektas”... 15. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Ieškovas nesutinka, kad sutartinių prievolių nevykdymo aplinkybės... 17. 2. Ieškovas mano, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias... 18. 3. Nesutinka, kad atsakovas yra finansiškai pajėgus, o pateikti duomenys,... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 22. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos... 23. Kai pareiškiamas turtinis reikalavimas dėl pinigų priteisimo, atsakovui... 24. Teismas mano, kad nagrinėjamu atveju, kai byloje nėra duomenų, jog atsakovas... 25. Teismas sutinka su apelianto argumentu, kad turto areštas šioje byloje... 26. Teismas sprendžia nagrinėjamu atveju, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 27. Remdamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 28. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas, turėdamas duomenų apie neigiamus... 29. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas,... 30. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337str. 1... 31. Panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 8 d. nutartį...