Byla e2-1946-178/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tampa“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Tampa“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. eB2-2134-657/2015 pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tampa“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Tampa“ iškėlimo.

5Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV) kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Tampa“ iškėlimo. Nurodė, kad UAB „Tampa“ skola pradėjo didėti nuo 2012 m. II ketvirčio ir 2015 m. birželio 15 d. jos įsiskolinimas sudarė 7 567,76 Eur sumą. Paskutinis apdraustasis atleistas 2014 m. rugpjūčio 31 d. VĮ Registrų centras ir VĮ Regitra duomenimis UAB „Tampa“ nekilnojamojo turto ir registruotų transporto priemonių neturi, paskutinis balansas VĮ Registrų centras pateiktas už 2007 metus, duomenų apie teiktus vėlesnių metų finansinės atskaitomybės dokumentus nėra.

6Atsakovas UAB „Tampa“ atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Tampa“, bankroto administratoriumi paskyrė MB „Bankroto byla“. Teismas nurodė, kad atsakovas tiek apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek apie pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimą ir jo nagrinėjimą buvo informuotas tinkamai. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti CPK 123 straipsnio 2 dalyje, 124 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka. Apie pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo priėmimą ir bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka posėdžio datą teismas paskelbė specialiame interneto tinklalapyje (ĮBĮ 9 str. 3 d., CPK 133 str. 3 d.). Atsakovas jokių 2015 m. liepos 20 d. nutartimi reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę, net ir jos vadovui P. U. už šios nutarties nevykdymą paskyrus baudą, teismui nepateikė. Teismas, įvertinęs susidariusią situaciją, sprendė, kad atsakovas pripažįsta, jog yra nemokus. Iš Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad atsakovas paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus VĮ Registrų centras pateikė už 2007 metus, todėl realiai susidariusią finansinę situaciją pagal balansus įvertinti nėra galimybės, nes šie duomenys yra itin seno laikotarpio. Teismo vertinimu, pastaroji aplinkybė bei ieškovo nurodyta aplinkybė, kad paskutinis apdraustasis buvo atleistas 2014 m. rugpjūčio 31 d., sudaro pagrindą spręsti, kad realiai įmonė veiklos nevykdo. Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovas jo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės išrašo matyti, kad UAB „Tampa“ vardu buvo registruotos šios transporto priemonės: ( - ) valst. Nr. ( - ), 1993 m. gamybos ir ( - ) valst. Nr. ( - ), 1985 m. gamybos, kurios šiuo metu yra išregistruotos, nes nėra techninės apžiūros ar draudimo, be to, jų likutinė vertė esminės reikšmės atsakovo mokumui nesudaro. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, kad vien pradelstas atsakovo mokestinis įsiskolinimas ieškovui 2015 m. birželio 15 d. sudarė 7 567,76 Eur sumą, kuris tęsiasi jau keletą metų. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu įmonės finansiniai sunkumai tęsiasi keletą metų, jie teismo gali būti pripažinti ne laikinais, bet nuolatinais finansiniais sunkumais. Be to, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teismui pateiktoje pažymoje nurodė, kad UAB „Tampa“ pagal pateiktas deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus bei apskaitos duomenis 2015 m. liepos 13 d. turi 3 213,45 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės sudarė pagrindą spręsti, kad atsakovas yra nepajėgus atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovo siekį išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Todėl teismas sprendė, kad atsakovo finansinė būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Nustačius faktinį atsakovo nemokumą, UAB „Tampa“ ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu iškelta bankroto byla.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

10Atsakovas UAB „Tampa“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartį panaikinti, priimti apelianto finansinius dokumentus ir bankroto bylą nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas veiklos nevykdo nuo 2014 m. rugpjūčio 31 d., direktorius P. U. atleistas iš pareigų.
  2. Apeliantas registruotas adresu ( - ), kuriuo yra dar keturios įmonės, vykdančios veiklą. Todėl pranešimų apie keliamą bankroto bylą P. U. negavo, o pasirašyti galėjo bet koks kitas įmonių darbuotojas. P. U. apie bylą nežinojo ir neturėjo galimybės pateikti įmonės finansinę padėtį patvirtinančius dokumentus. Todėl teismo argumentas, kad dokumentai įteikti pagal CPK 123 straipsnio 2 dalį, 124 straipsnio 1 dalį neatitinka tikrovės.
  3. Pateikus įmonės finansinius dokumentus, matytųsi, kad įmonė atnaujina veiklą ir finansiniai rodikliai rodytų, kad įmonė yra pajėgi visiškai atsiskaityti su kreditoriais.

11Ieškovas VSDFV atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. VSDFV, prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos apeliantui iškėlimo, 2014 m. kovo 21 d. ir 2014 m. gegužės 20 d. įmonei registracijos adresu registruotais laiškais išsiuntė pranešimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o įmonės vadovui P. U. pakartotinai 2014 m. gruodžio 1 d. pranešimai buvo įteikti pasirašytinai.
  2. 2015 m. spalio 2 d. duomenimis įsiskolinimas VSDF biudžetui sudarė 7 567,76 Eur. Apeliantas yra nemokus, nes laiku nemoka privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų, vengia pateikti balanso duomenis, pagal kuriuos būtų galima nustatyti įmonės finansinę padėtį.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

14Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta UAB „Tampa“ bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Taigi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

17Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar apeliantui UAB „Tampa“ keltina bankroto byla nemokumo pagrindu. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad procesiniai dokumentai apeliantui įteikti CPK 123 straipsnio 2 dalyje, 124 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka, o apeliantui nepateikus nei procesinių dokumentų, nei jo finansinę būklę patvirtinančių įrodymų, sprendė, kad apeliantas pripažįsta, jog yra nemokus, nes yra nepajėgus atsiskaityti su kreditoriais. Apeliantas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutartį, teigia, kad jis pranešimų apie keliamą bankroto bylą negavo, nežinojo ir neturėjo galimybės pateikti finansinės atskaitomybės dokumentų, be to, juos pateikus matytųsi, kad apeliantas atnaujina veiklą ir yra pajėgus visiškai atsiskaityti su kreditoriais. Su šiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti.

18Dėl procesinių dokumentų įteikimo

19Nors apeliantas ir nurodo, kad jis apie bankroto bylos nagrinėjimą nebuvo informuotas, tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad apeliantas tiek apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tiek apie pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimą ir jo nagrinėjimą buvo informuotas tinkamai.

20Visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė kitaip (CK 2.49 str. 3 d.). CPK 122 straipsnio 2 dalis numato, kad juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. VĮ Registrų centras duomenimis juridinių asmenų registre apelianto buveinės adresas nurodytas ( - ). Iš teismo siunčiamų procesinių dokumentų lydraščių matyti, kad apeliantui procesiniai dokumentai buvo siunčiami būtent juridinių asmenų registre nurodytu adresu. Byloje nėra duomenų, kad apeliantas būtų nurodęs kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą, to neteigia ir apeliantas. Atskirajame skunde taip pat neginčijama, kad procesiniai dokumentai būtų siųsti ne tuo adresu, be to, tą patį adresą ( - ) apeliantas nurodo teismui paduotame atskirajame skunde. Nors apeliantas ir teigia, kad jis nežinojo apie nagrinėjamą bylą, nes procesiniai dokumentai galėjo būti įteikti ir kitų įmonių, esančių tuo pačiu adresu, darbuotojams, tačiau šie teiginiai yra vien deklaratyvūs, juo labiau, kad CPK 123 straipsnio 5 dalis numato asmeniui, kuris priėmė ne jam adresuotus procesinius dokumentus, įpareigojimą nedelsiant juos perduoti adresatui. Beje, iš bylos duomenų matyti, kad procesiniai dokumentai buvo siunčiami ne vieną kartą. Taigi, pirmosios instancijos teismas, siųsdamas apeliantui procesinius dokumentus aukščiau minėtu adresu, laikėsi CPK 123 straipsnyje numatytos procesinių dokumentų įteikimo tvarkos, todėl jie pagrįstai laikyti tinkamai įteiktais (CPK 123 str. 2 d., 4 d., 5 d., 124 str. 1 d.). Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje pranešimas apie tai, jog bus nagrinėjama civilinė byla, kurioje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos apeliantui iškėlimo, buvo skelbiamas ir specialiame interneto tinklapyje (CPK 133 str. 3 d.). Pastebėtina, kad VSDFV, prieš kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos apeliantui iškėlimo, pastarąjį informavo, jog nesumokėjus susidariusio įsiskolinimo bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, šis pranešimas UAB „Tampa“ vadovui P. U. įteiktas asmeniškai 2014 m. gruodžio 1 d. Todėl per pranešime numatytą terminą nesumokėjus VSDFV įsiskolinimo, apeliantas kaip rūpestingas ir apdairus asmuo turėjo žinoti apie galimai jam inicijuotiną bankroto bylą bei privalėjo pasidomėti tokios bylos eiga.

21Dėl apelianto (ne)mokumo

22ĮBĮ kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Taigi, įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, teismui turi pateikti įmonės vadovas (ĮBĮ 9 str. 1 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, jog tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų net jeigu jie ir nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013, 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-841-381/2015).

23Apeliantas nepateikė jokių jo finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų, o juridinių asmenų registro duomenimis, paskutinį kartą apelianto teikti VĮ Registrų centras finansinės atskaitomybės dokumentai yra tik už 2007 metus. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad apelianto dabartinę finansinę situaciją vertinti pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą už 2007 metus, nėra pagrindo, nes ji neatitinka realios apelianto padėties. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai apelianto finansinę padėtį vertino pagal byloje esančius ir teismo iniciatyva surinktus rašytinius įrodymus.

24Apeliantas ir pats atskirajame skunde pripažįsta, kad veiklos nevykdo nuo 2014 m. rugpjūčio 31 d. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad paskutinis apdraustasis atleistas 2014 m. rugpjūčio 31 d., o viešai skelbiamais Sodra duomenimis šiuo metu apdraustųjų asmenų nėra. Nekilnojamojo turto registro duomenimis apeliantas registruoto nekilnojamojo turto neturi. Nors VĮ „Regitra“ duomenimis apeliantui priklauso dvi transporto priemonės: ( - ) valst. Nr. ( - ) (1993 m. gamybos), ( - ) valst. Nr. ( - ) (1985 m. gamybos), tačiau jos išregistruotos nesant techninės apžiūros ar draudimo, be to, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, jų likutinė vertė esminės reikšmės apelianto mokumui neturi. Kitų duomenų apie apeliantui priklausantį turtą nėra, jų apeliantas neteikė nei pirmosios instancijos teismui, nei su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui. Vertinant apelianto turimus įsipareigojimus kreditoriams matyti, kad skola VSDF biudžetui sudaro 7 567,76 Eur, o mokestinė nepriemoka valstybės ir savivaldybių biudžetams – 3 213,45 Eur. Apeliantas nepateikė teismui jokių įrodymų taip pat ir apie pradelstus įmonės įsipareigojimus kreditoriams, o vien iš byloje esančių duomenų matyti, jog įsiskolinimas valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams sudaro 10 781,21 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nuo 2012 m. II ketvirčio laiku nemoka privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų, daugiau nei vienerius metus nebevykdo veiklos, nuo 2008 metų neteikia VĮ Registrų centras finansinės atskaitomybės dokumentų, jų neteikia ir teismui, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas yra nepajėgus atsiskaityti su kreditoriais.

25Atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą, šalims numatyta pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12 str., 178 str.). Apeliantas, prašydamas panaikinti skundžiamą nutartį, nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes dėl jo nemokumo ir net nenurodo, kas jam trukdo pateikti tokius duomenis. Apelianto skunde nurodomi argumentai yra vien deklaratyvūs. Tuo tarpu atitinkamų duomenų, įrodančių gerą finansinę padėtį, veiklos atnaujinimą, pajėgumą atsiskaityti su kreditoriais, nepateikimas leidžia tokią įmonę teismo iniciatyva surinktų duomenų pagrindu pripažinti nemokia.

26Todėl spręstina, kad nei bylos aplinkybių visuma, nei atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo spręsti, jog UAB „Tampa“ bus pajėgi vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei yra/gali išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas, o Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Tampa“ iškėlimo.... 5. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 6. Atsakovas UAB „Tampa“ atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 10. Atsakovas UAB „Tampa“ (toliau – apeliantas) atskirajame skunde prašo... 11. Ieškovas VSDFV atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 16. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 17. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar apeliantui UAB „Tampa“ keltina... 18. Dėl procesinių dokumentų įteikimo... 19. Nors apeliantas ir nurodo, kad jis apie bankroto bylos nagrinėjimą nebuvo... 20. Visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu laikomas tinkamu, kai jis vyksta... 21. Dėl apelianto (ne)mokumo... 22. ĮBĮ kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra... 23. Apeliantas nepateikė jokių jo finansinę padėtį patvirtinančių įrodymų,... 24. Apeliantas ir pats atskirajame skunde pripažįsta, kad veiklos nevykdo nuo... 25. Atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą,... 26. Todėl spręstina, kad nei bylos aplinkybių visuma, nei atskirojo skundo... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą....