Byla 1-61-519/2017

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas Poškus, sekretoriaujant Irenai Skaringienei, dalyvaujant prokurorei S. Š., civilinio ieškovo kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovui advokatui Kristupui Ašmiui, kaltinamiesiems V. S. ir L. S., jų gynėjui advokatui R. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3V. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis MB „( - )“ vadovu, MB „( - )“ direktoriaus pavaduotoju, deklaruojantis gyvenamąją vietą ir gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 222 straipsnio 1 dalį, 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 228 straipsnio 2 dalį;

4L. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi, dirbanti UAB „( - )“ ir MB „( - )“ buhaltere, deklaruojanti gyvenamąją vietą ir gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, 183 straipsnio 2 dalį.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

61. V. S. pagal 2011-11-11 darbo sutartį Nr. 1 dirbdamas Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ (toliau Kredito unija), į. k. ( - ), reg. ( - ), administracijos vadovu (nuo 2011-11-11 iki 2014-04-25), o nuo 2014-04-25 iki 2014-06-06 administracijos vadovo pavaduotoju, tačiau faktiškai ir toliau atlikdamas administracijos vadovo funkcijas, ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 21 straipsnio 1 dalį bei Lietuvos Respublikos Kreditų unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 51 straipsnio 4 dalį būdamas atsakingu už Kredito unijos apskaitos organizavimą, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su Kredito unijos vyriausiąja buhaltere L. S., dėl einamų pareigų turėjusia teisiškai apibrėžtus įgalinimus, numatytus Kredito unijos administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. D-6 patvirtintuose Buhalterės pareiginiuose nuostatuose Nr. 2 – organizuoti Kredito unijos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, kredito unijos nuosavybės saugumą (2.1. punktas), užtikrinti ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą (2.6.4. punktas), organizuoti turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių pagrindinių lėšų, materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą (2.7.1. punktas), bei pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 11 straipsnio 1 dalį atsakinga už Kredito unijos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir už buhalterinių įrašų teisingumą, turėdamas vieningą tyčią su vyr. buhaltere L. S. pasisavinti Kredito unijai priklausančias pinigines lėšas, nurodęs vyr. buhalterei L. S. Kredito unijos apskaitoje jo pagamintų netikrų dokumentų ir vyr. buhalterės L. S. suklastotų dokumentų pagrindu užregistruoti neįvykusias ūkines operacijas dėl trijų paskolų, kurių bendra suma – 536 000 Lt (155 236,32 Eur), išdavimo, Kredito unijos patalpose, adresu: ( - ), laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., organizavo apgaulingą Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitos tvarkymą, o būtent:

7pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, nes Kredito unijos vyr. buhalterei L. S. nurodė apskaitoje užregistruoti neįvykusias ūkines operacijas, t. y. pagamintų netikrų sutarčių ir kitų dokumentų pagrindu buhalteriškai atvaizduoti pinigų išmokėjimą S. M. ir R. D., kaip UAB „( - )“ bei R. D. įmonės direktoriui, po to vyr. buhalterė L. S. vykdydama jo nurodymus, S. M. vardu įformino šiuos dokumentus:

8– jo (V. S.) pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) ir suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ užregistravo nesuteiktą 180 000 Lt paskolą;

9– jos pačios suklastotą 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kurio pagrindu kasoje ir apskaitoje buvo nurašyta 52 044,71 Eur (179 699,97 Lt), kurių S. M. negavo ir kvite nepasirašė;

10– jos pačios suklastotą 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kurio pagrindu kasoje užpajamuoti 18 000 Lt, kurių S. M. nemokėjo;

11– buhalterinėje sąskaitoje užregistravo S. M. 18 000 Lt papildomą pajinį įnašą;

12– pervedus iš S. M. sąskaitos unijoje 300 Lt buhalterinėje sąskaitoje 4113 „paskolų administravimo mokestis“ užregistravo neuždirbtų paskolos administravimo pajamų;

13R. D. įmonės vardu įformino šiuos dokumentus:

14– jo (V. S.) pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) ir suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ užregistravo nesuteiktą 180 000 Lt paskolą;

15– jos pačios suklastotą 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą kvitą Nr. ( - ), kurio pagrindu kasoje ir apskaitoje buvo nurašyti R. D. įmonei neišmokėti 179 700,66 Lt (52 044,90 Eur);

16UAB „( - )“ vardu įformino šiuos dokumentus:

17– jo (V. S.) pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) ir suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ užregistravo nesuteiktą 176 000 Lt paskolą;

18– jos pačios suklastotus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), kurių pagrindu kasoje ir apskaitoje nurašyti UAB „( - )“ neišmokėti 176 000 Lt (50 973,13 Eur).

19pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktų reikalavimus – pagal kuriuos įforminti dokumentai turi tiksliai ir teisingai atspindėti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinį ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, nes S. M. paskolos sutartyje Nr. ( - ) įrašyta 180 000 Lt paskola nesuteikta, S. M. pagal 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ) 52 044,71 Eur (179 699,97 Lt) iš unijos kasos negavo, ir 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ) įrašytų 18 000 Lt kasoje nemokėjo bei dokumentuose nepasirašė;

20pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktų reikalavimus – teisingai nurodyti apskaitos dokumento (ūkinės operacijos) datą ir turinį, nes paskola 180 000 Lt R. D. įmonei pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta nebuvo ir 179 700,66 Lt (52 044,72 Eur) paskolos pagal grynų pinigų išmokėjimą kvitą Nr. ( - ) iš kasos paskolos gavėjui neišmokėta;

21paskola 176 000 Lt UAB „( - )“ pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta nebuvo ir 176 000 Lt pagal 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) iš unijos kasos neišmokėti.

22Dėl šių padarytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2014 metų veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

231.1. Be to, V. S., siekdamas turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl to buvo padaryta didelės žalos Kredito unijai „( - ) regiono taupomoji kasa“ (toliau – Kredito unija), bei pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą, Kredito unijai priklausantį turtą, t. y.:

24jis, pagal 2011-11-11 darbo sutartį Nr. ( - ) dirbdamas Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“, į. k. ( - ), reg. ( - ), administracijos vadovu (nuo 2011-11-11 iki 2014-04-25), o nuo 2014-04-25 iki 2014-06-06 administracijos vadovo pavaduotoju, tačiau faktiškai ir toliau atlikdamas administracijos vadovo funkcijas, t. y. būdamas valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, pagal Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ įstatų, patvirtintų 2011-03-08 steigiamajame narių susirinkime 5.53 punktą „Kredito unijos administracijos vadovas yra vienasmenis valdymo organas“; 5.57, 5.57.1 punktus „ Administracijos vadovas organizuoja ir vykdo Kredito unijos ūkinę-finansinę veiklą“; pagal Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo pareiginių nuostatų Nr. ( - ), patvirtintų Administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. ( - ), 6. punktą „Administracijos vadovo pareiga pagal galiojančius įstatymus vadovauti ūkinei, finansinei ir kredito įstaigos veiklai bei visiškai atsakyti už priimamų sprendimų padarinius, kredito įstaigos turto saugumą ir jo efektyvų naudojimą“, 26.5. punktą „Administracijos vadovas atsako už materialinių vertybių apsaugą“, būdamas atsakingas už Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ ūkinės – finansinės veiklos organizavimą ir vykdymą, jos turto saugumą ir efektyvų naudojimą, užimamų pareigų pagrindu turėdamas savo žinioje Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ turtą ir turėdamas teisę veikti Kredito unijos vardu, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, pažeidė Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ įstatų 1.3 punkto reikalavimus Kredito unijos veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, 1.5. punkto reikalavimus, numatančius Kredito unijos veiklos tikslus – tenkinti savo narių ūkinius ir socialinius poreikius, teikti savo nariams ir kitiems šiuose įstatuose nurodytiems asmenims kokybiškas ir savalaikes finansines paslaugas, užtikrinant unijos finansinį stabilumą ir patikimumą, t. y. turėdamas tikslą pasisavinti Kredito unijai „( - ) regiono taupomoji kasa“ priklausančius pinigus, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ vyriausiąja buhaltere L. S., padedant R. D. (jo atžvilgiu tyrimas nepradėtas jam mirus), pažeisdamas paskolų suteikimo tvarką, numatytą Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų suteikimo tvarkoje, patvirtintoje 2011-12-02 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos nutarimu Nr. ( - ), laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Kredito unijos patalpose, adresu: ( - ), padedant R. D. pagamino netikrus dokumentus, reikalingus trims paskoloms, kurių bendra suma – 536 000 Lt (155 236,32 Eur), gauti, ir juos panaudojo pateikdamas Kredito unijai:

251) dokumentus, reikalingus gauti paskolą S. M. vardu:

26– kompiuteriu atspausdino 2014-04-11 prašymą veiklos paskolai gauti, nurodydamas jame tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad S. M., a. k. ( - ), gyvenantis ( - ), dirbantis R. D. IĮ, 2014-04-11 dieną prašo išduoti 180 000 Lt paskolą 36 mėnesiams; paskolos užtikrinimo priemonė – A. D., a. k. ( - ) laidavimas, nors S. M. tokio prašymo neteikė;

27– kompiuteriu atspausdino 2014-04-11 laidavimo paraišką, užpildytą A. D. vardu, kurioje nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad A. D., a. k. ( - ) gyvenantis ( - ), dirbantis UAB „( - )“, turintis įsipareigojimų – būsto paskolą (skolos suma- 43 102 Lt, galutinė atsiskaitymo data – 2022-05-17), sutinka laiduoti už S. M., nors A. D. tokios paraiškos neteikė, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, pateikė pasirašyti R. D., kuris įrašė vardus ir pavardes už S. M. ir A. D. bei už juos pasirašė;

28– klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengė – atspausdino kompiuteriu netikrus dokumentus – 2014-04-15 paskolos projekto teikimą bei paskolos laiduotojo teikimą, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie S. M. ir A. D. finansinę būklę bei įsipareigojimų vykdymą atspindinčius duomenis, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, davė pasirašyti S. J., nežinančiai apie jo ir vyr. buhalterės L. S. daromą nusikalstamą veiką;

29– kompiuteriu atspausdino 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) bei 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), patvirtinančius 180 000 Lt paskolos suteikimą S. M., ir žinodamas, kad parengta ir dokumentuose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, t. y., kad S. M. 180 000 Lt paskolos išduoti neprašė ir ji jam nebus išduota, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, tyčia pažeisdamas Paskolų suteikimo tvarkos 6.1. punktą ir nepateikęs Paskolų komitetui bei Valdybai šiame punkte nurodytų dokumentų, pažeisdamas 6.3. punktą “Sprendimas dėl paskolos suteikimo (arba pakeisti išduotos paskolos sąlygas) visais atvejais turi būti svarstomas Paskolų komitete“, 6.6. punktą „Galutinius sprendimus dėl paskolų suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles priima Kredito unijos valdyba išskyrus atvejus, numatytus šios Tvarkos 6.7. punkte“, neorganizavęs Paskolų komiteto bei Valdybos posėdžių, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, nenustatytoje vietoje, nežinantiems apie jo ir vyr. buhalterės L. S. daromą nusikalstamą veiką Paskolų komiteto nariams A. R. ir A. S., kiekvienam individualiai, pateikė pasirašyti 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ), bei valdybos nariams A. M. ir D. J. bei valdybos sekretorei S. J., kiekvienam individualiai, pateikė pasirašyti 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), po to pasirašė šiuose protokoluose pats, ir taip sudarė sąlygas Paskolų komitetui ir Valdybai patvirtinti 180 000 Lt paskolos išdavimą pagal jo pagamintus netikras sutartis ir kitus dokumentus;

30– pagamino netikrus dokumentus, t. y. kompiuteriu atspausdino:

31– 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus, kurioje nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad S. M., a. k. ( - ), gyv. ( - )., išduodama 180 000 Lt paskola su 6 proc. metinėmis palūkanomis, kuri turi būti grąžinta iki 2017 m. balandžio 16 d.; paskolos užtikrinimo priemonė – A. D., a. k. ( - ) laidavimas;

32– 2014-04-17 paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą S. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ) k., vardu;

33– 2014-04-17 laidavimo sutartį, kurioje įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad A. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), laiduoja už S. M., t. y. prisiima įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, jeigu paskolos gavėjas (S. M.) tinkamai neįvykdys savo prievolių Kredito unijai, nors S. M. paskolos neėmė, o A. D. už jį nelaidavo, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D., kuris įrašė vardus ir pavardes už S. M. ir A. D. bei už juos pasirašė;

342) pagamino netikrus dokumentus, reikalingus gauti paskolą R. D. įmonės vardu, ir juos panaudojo, pateikdamas Kredito unijai:

35– kompiuteriu atspausdino 2014-04-09 juridinio asmens prašymą paskolai gauti, nurodydamas jame tikrovės neatitinkančius duomenis, kad 2014-04-09 R. D. įmonė, įm. kodas ( - ) atstovaujama direktoriaus R. D., prašo išduoti 180 000 Lt paskolą 36 mėnesiams, šį žinomai netikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu metu, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D.;

36– klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengė – atspausdino kompiuteriu netikrą dokumentą – 2014-04-15 paskolos projekto pristatymą, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie R. D. įmonės finansinę būklę bei įsipareigojimų vykdymą atspindinčius duomenis, ir laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, kredito unijos patalpose davė pasirašyti S. J., nežinančiai apie jo ir vyr. buhalterės L. S. daromą nusikalstamą veiką;

37– kompiuteriu atspausdino 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) bei 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), patvirtinančius 180 000 Lt paskolos suteikimą R. D. įmonei, ir žinodamas, kad jo parengta ir dokumentuose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, t. y., kad paskola R. D. įmonei nebus išduota, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, tyčia pažeisdamas Paskolų suteikimo tvarkos 6.1. punktą ir nepateikęs Paskolų komitetui bei Valdybai šiame punkte nurodytų dokumentų, 6.3. punktą “Sprendimas dėl paskolos suteikimo (arba pakeisti išduotos paskolos sąlygas) visais atvejais turi būti svarstomas Paskolų komitete“ ir 6.6. punktą „Galutinius sprendimus dėl paskolų suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles priima Kredito unijos valdyba išskyrus atvejus, numatytus šios Tvarkos 6.7. punkte“, neorganizavęs Paskolų komiteto bei Valdybos posėdžių, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, nenustatytoje vietoje, nežinantiems apie jo ir vyr. buhalterės L. S. daromą nusikalstamą veiką, Paskolų komiteto nariams A. R. ir A. S., kiekvienam individualiai, pateikė pasirašyti 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ), bei valdybos nariams A. M. ir D. J. bei valdybos sekretorei S. J., kiekvienam individualiai, pateikė pasirašyti 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), po to pasirašė šiuose protokoluose pats, ir taip sudarė sąlygas Paskolų komitetui ir Valdybai patvirtinti 180 000 Lt paskolos išdavimą pagal jo pagamintus netikrus sutartis ir kitus dokumentus;

38– kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus, kurioje nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad R. D. įmonei, įm. kodas ( - ), atstovaujamai direktoriaus R. D., a. k. ( - ), išduodama 180 000 Lt paskola su 6 proc. metinėmis palūkanomis, kuri turi būti grąžinta iki 2017 m. balandžio 17 d.;

39– kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą R. D. vardu, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D., o R. D. pasirašytus dokumentus panaudojo, pateikdamas Kredito unijai ;

403) pagamino netikrus dokumentus, reikalingus gauti paskolą UAB „( - )“ vardu, ir juos panaudojo, pateikdamas Kredito unijai:

41– kompiuteriu atspausdino 2014-04-09 juridinio asmens prašymą paskolai gauti, nurodydamas jame tikrovės neatitinkančius duomenis, kad 2014-04-09 UAB „( - )“, įm. kodas ( - ), prašo išduoti 176 000 Lt paskolą 36 mėnesiams, ir atspausdinęs šį žinomai netikrą dokumentą jį laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D., kaip UAB „( - )“ direktoriui;

42– klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengė – atspausdino kompiuteriu netikrą dokumentą – 2014-04-15 paskolos projekto pristatymą, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ finansinę būklę bei įsipareigojimų vykdymą atspindinčius duomenis, akcininkų struktūrą – nurodydamas vieninteliu UAB „( - )“ akcininku G. D., ir laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, kredito unijos patalpose davė pasirašyti S. J., nežinančiai apie jo ir vyr. buhalterės L. S. daromą nusikalstamą veiką;

43– kompiuteriu atspausdino 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) bei 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), patvirtinančius 176 000 Lt paskolos suteikimą UAB „( - )“, ir žinodamas, kad jo parengta ir dokumentuose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, t. y., kad paskola UAB „( - )“ nebus išduota, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, tyčia pažeisdamas Paskolų suteikimo tvarkos 6.1. punktą ir nepateikęs Paskolų komitetui bei Valdybai šiame punkte nurodytų dokumentų, 6.3. punktą “Sprendimas dėl paskolos suteikimo (arba pakeisti išduotos paskolos sąlygas) visais atvejais turi būti svarstomas Paskolų komitete“ ir 6.6. punktą „Galutinius sprendimus dėl paskolų suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles priima Kredito unijos valdyba išskyrus atvejus, numatytus šios Tvarkos 6.7. punkte“, neorganizavęs Paskolų komiteto bei Valdybos posėdžių, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, nenustatytoje vietoje, nežinantiems apie jo ir vyr. buhalterės L. S. daromą nusikalstamą veiką Paskolų komiteto nariams A. R. ir A. S., kiekvienam individualiai, pateikė pasirašyti 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ), bei valdybos nariams A. M. ir D. J. bei valdybos sekretorei S. J., kiekvienam individualiai, pateikė pasirašyti 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), po to pasirašė šiuose protokoluose pats, ir taip sudarė sąlygas Paskolų komitetui ir Valdybai patvirtinti 176 000 Lt paskolos išdavimą pagal jo pagamintus netikras sutartis ir kitus dokumentus;

44– kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus, kurioje nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad UAB „( - )“, įm. kodas ( - ), atstovaujamai direktoriaus R. D., a. k. ( - ), išduodama 176 000 Lt paskola su 6 proc. metinėmis palūkanomis, kuri turi būti grąžinta iki 2017 m. balandžio 17 d., bei

45– kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą R. D. vardu, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D., kaip UAB „( - )“ direktoriui, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus panaudojo, pateikdamas Kredito unijai.

46Po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė nusikaltimo bendrininkei – Kredito unijos vyr. buhalterei L. S. pagamintų netikrų sutarčių ir kitų dokumentų pagrindu buhalteriškai atvaizduoti pinigų išmokėjimą S. M. ir R. D., kaip UAB „( - )“ bei R. D. įmonės direktoriui, po to vyr. buhalterei L. S. įvykdžius jo nurodymą, t. y. laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., tiksliai nenustatytu laiku, Kredito unijos patalpose, adresu: ( - ), suklastojus tikrus dokumentus – grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus, patvirtinančius 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur) išmokėjimą iš kasos, t. y.:

47– L. S. žinant, kad pinigai S. M. išmokėti nebus, kompiuteriu atspausdinus 2014-04-17 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodant jame žinomai neteisingus duomenis apie S. M. išmokėtus 52 044,71 Eur (179 699,97 Lt), pinigų išmokėjimą patvirtinus savo parašu, jis šį žinomai suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje pateikė pasirašyti R. D., t. y. grafoje „gavėjas“, kur apie pinigų gavimą turėjo pasirašyti S. M., rankraštinį įrašą „S. M.“ padarė R. D. ir pasirašė už S. M. ir S. M.;

48– L. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodant jame žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėtus 42 387,80 Lt (12 276,35 Eur), ir šį žinomai suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, Kredito unijos patalpose pateikus pasirašyti apie daromą nusikalstamą veiką nežinančiai S. J., atliekančiai kasininko funkcijas, jis šį žinomai suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., nenustatytoje vietoje pateikė pasirašyti R. D. už pinigų gavėją;

49– L. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodant jame žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėtus 119 800,00 Lt (34 696,48 Eur), pinigų išmokėjimą patvirtinus savo parašu, jis šį žinomai suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D. už pinigų gavėją;

50– L. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodant jame žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėtus 4000,29 Eur (13 812,20 Lt), pinigų išmokėjimą patvirtinus savo parašu, jis šį žinomai suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D. už pinigų gavėją;

51– L. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodant jame žinomai neteisingus duomenis apie R. D. įmonei išmokėtus 179 700,66 Lt (52 044,91 Eur), pinigų išmokėjimą patvirtinus savo parašu, jis šį žinomai suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., nenustatytoje vietoje pateikė pasirašyti R. D. už pinigų gavėją, bei laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, šių žinomai netikrų ir suklastotų dokumentų pagrindu L. S. iš kasos paėmus grynuosius pinigus – 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur), jis, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, siekdamas turtinės naudos, neišmokėjęs paskolos sutartyse įvardintiems asmenims nurodytų pinigų sumų, bendrais veiksmais su Kredito unijos vyr. buhaltere L. S., padedant R. D. (jo atžvilgiu tyrimas nepradėtas jam mirus), juos pasisavino, dėl to Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ patyrė didelės 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur) turtinės žalos.

522. L. S. laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki 2014 m. birželio 6 d. pagal 2012-05-14 darbo sutartį Nr. 2 dirbdama Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“, į. k. ( - ), reg. ( - ), vyriausiosios buhalterės pareigose, dėl einamų pareigų turėdama teisiškai apibrėžtus įgalinimus, numatytus Kredito unijos administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. D-6 patvirtintuose Buhalterės pareiginiuose nuostatuose Nr. ( - ), t. y. privalėdama organizuoti Kredito unijos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, kredito unijos nuosavybės saugumą (2.1. punktas), užtikrinti ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą (2.6.4. punktas), organizuoti turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių pagrindinių lėšų, materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą (2.7.1. punktas), pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 11 straipsnio 1 dalį būdama atsakinga už Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ buhalterinės apskaitos tvarkymą ir už buhalterinių įrašų teisingumą, veikdama bendrininkų grupėje kartu su Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovu (nuo 2011-11-11 iki 2014-04-25), o nuo 2014-04-25 iki 2014-06-06 administracijos vadovo pavaduotoju, tačiau faktiškai ir toliau atlikusiu administracijos vadovo funkcijas V. S., pagal Lietuvos Respublikos Kreditų unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 51 straipsnio 4 dalį ir 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalį, atsakingu už Kredito unijos apskaitos organizavimą, turėdama vieningą tyčią su administracijos vadovu V. S. pasisavinti Kredito unijai priklausančias pinigines lėšas, suklastojusi buhalterinius dokumentus ir panaudojusi juos bei Kredito unijos administracijos vadovo V. S. pagamintus netikrus dokumentus, reikalingus trims paskoloms, kurių bendra suma – 536 000 Lt (155 236,32 Eur), gauti, t. y. apskaitoje užregistravusi neįvykusias ūkines operacijas, Kredito unijos patalpose, adresu: ( - ), laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent:

53pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, nes apskaitoje užregistravo neįvykusias ūkines operacijas:

54S. M. vardu įformino šiuos dokumentus:

55– administracijos vadovo V. S. pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) ir suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ užregistravo nesuteiktą 180 000 Lt paskolą;

56– jos pačios suklastotą 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kurio pagrindu kasoje ir apskaitoje buvo nurašyta 52 044,71 Eur (179 699,97 Lt), kurių S. M. negavo ir kvite nepasirašė;

57– jos pačios suklastotą 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kurio pagrindu kasoje užpajamuoti 18 000 Lt, kurių S. M. nemokėjo;

58– buhalterinėje sąskaitoje užregistravo S. M. 18 000 Lt papildomą pajinį įnašą;

59– pervedus iš S. M. sąskaitos unijoje 300 Lt buhalterinėje sąskaitoje 4113 „paskolų administravimo mokestis“ užregistravo neuždirbtų paskolos administravimo pajamų;

60R. D. įmonės vardu įformino šiuos dokumentus:

61– administracijos vadovo V. S. pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) ir suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ užregistravo nesuteiktą 180 000 Lt paskolą;

62– jos pačios suklastotą 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą kvitą Nr. ( - ), kurio pagrindu kasoje ir apskaitoje buvo nurašyti R. D. įmonei neišmokėti 179 700,66 Lt (52 044,90 Eur);

63UAB „( - )“ vardu įformino šiuos dokumentus:

64– administracijos vadovo V. S. pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) ir suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ užregistravo nesuteiktą 176 000 Lt paskolą;

65– jos pačios suklastotus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus Nr. ( - ), kurių pagrindu kasoje ir apskaitoje nurašyti UAB „( - )“ neišmokėti 176 000 Lt (50 973,13 Eur).

66pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktų reikalavimus – pagal kuriuos įforminti dokumentai turi tiksliai ir teisingai atspindėti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinį ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, nes S. M. paskolos sutartyje Nr. ( - ) įrašyta 180000 Lt paskola nesuteikta, S. M. pagal 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ) 52 044,71 Eur (179 699,97 Lt) iš unijos kasos negavo, ir 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ) įrašytų 18 000 Lt kasoje nemokėjo bei dokumentuose nepasirašė;

67pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų reikalavimus – teisingai nurodyti apskaitos dokumento (ūkinės operacijos) datą ir turinį, nes paskola 180 000 Lt R. D. įmonei pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta nebuvo ir 179 700,66 Lt (52 044,72 Eur) paskolos pagal grynų pinigų išmokėjimą kvitą Nr. ( - ) iš kasos paskolos gavėjui neišmokėta;

68paskola 176 000 Lt UAB „( - )“ pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta nebuvo ir 176 000 Lt pagal 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus Nr. ( - ) iš unijos kasos neišmokėti.

69Dėl šių padarytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2014 metų veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

702.1. Be to, L. S. laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki 2014 m. birželio 6 d. pagal 2012-05-14 darbo sutartį Nr. 2 dirbdama Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“, į. k. ( - ), vyriausiosios buhalterės pareigose, dėl einamų pareigų turėdama teisiškai apibrėžtus įgalinimus, numatytus kredito unijos administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. ( - ) patvirtintuose buhalterės pareiginiuose nuostatuose Nr. ( - ) ir pagal 2012-05-14 visiškos materialinės atsakomybės sutartį būdama materialiai atsakinga už darbdavio jai perduotas pinigines lėšas bei priemones, taip pat už turtą, kurį gavo iš trečiųjų asmenų, vykdydama savo darbo funkcijas, veikdama bendrininkų grupėje kartu su Kredito unijos „( - ) taupomoji kasa“ administracijos vadovu (nuo 2011-11-11 iki 2014-04-25), o nuo 2014-04-25 iki 2014-06-06 administracijos vadovo pavaduotoju, tačiau faktiškai ir toliau atlikusiu administracijos vadovo funkcijas V. S., padedant R. D. (jo atžvilgiu tyrimas nepradėtas jam mirus), laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki suklastojusi tikrus dokumentus bei į buhalterinę apskaitą įtraukusi Kredito unijos administracijos vadovo V. S. pagamintus netikrus dokumentus bei pačios suklastotus tikrus dokumentus, pasisavino jai užimamų pareigų pagrindu patikėtą didelės vertės svetimą, Kredito unijai priklausantį turtą – pinigus 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur), o būtent:

71V. S. pažeidus paskolų suteikimo tvarką, numatytą Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų suteikimo tvarkoje, patvirtintoje 2011-12-02 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos nutarimu Nr. ( - ), laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, Kredito unijos patalpose, adresu ( - ), padedant R. D. pagaminus netikrus dokumentus, reikalingus trims paskoloms, kurių bendra suma – 536 000 Lt (155 236,32 Eur), gauti, ir juos panaudojus pateikiant Kredito unijai:

721) dokumentus, reikalingus gauti paskolą S. M. vardu:

73– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-11 prašymą veiklos paskolai gauti ir jame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad S. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ) k., dirbantis R. D. IĮ, 2014-04-11 dieną prašo išduoti 180 000 Lt paskolą 36 mėnesiams; paskolos užtikrinimo priemonė – A. D., a. k. ( - ) laidavimas, nors S. M. tokio prašymo neteikė;

74– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-11 laidavimo paraišką, užpildytą A. D. vardu, ir joje nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad A. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), dirbantis UAB „( - )“, turintis įsipareigojimų- būsto paskolą (skolos suma – 43 102 Lt, galutinė atsiskaitymo data - 2022-05-17), sutinka laiduoti už S. M., nors A. D. tokios paraiškos neteikė, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, pateikus pasirašyti R. D., kuris įrašė vardus ir pavardes už S. M. ir A. D. bei už juos pasirašė;

75– V. S. klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengus – atspausdinus kompiuteriu netikrus dokumentus – 2014-04-15 paskolos projekto teikimą bei paskolos laiduotojo teikimą, juose įrašant tikrovės neatitinkančius duomenis apie S. M. ir A. D. finansinę būklę bei įsipareigojimų vykdymą atspindinčius duomenis, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, davus pasirašyti S. J., nežinančiai apie kredito unijos administracijos vadovo V. S. ir jos (L. S.) daromą nusikalstamą veiką;

76– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) bei 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), patvirtinančius 180 000 Lt paskolos suteikimą S. M., ir žinant, kad parengta ir dokumentuose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, t. y., kad S. M. 180 000 Lt paskolos išduoti neprašė ir ji jam nebus išduota, V. S. pasinaudojus tarnybine padėtimi, tyčia pažeidus Paskolų suteikimo tvarkos 6.1. punktą ir nepateikus Paskolų komitetui bei Valdybai šiame punkte nurodytų dokumentų, pažeidus 6.3. punktą – “Sprendimas dėl paskolos suteikimo (arba pakeisti išduotos paskolos sąlygas) visais atvejais turi būti svarstomas Paskolų komitete“, 6.6. punktą – „Galutinius sprendimus dėl paskolų suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles priima Kredito unijos valdyba išskyrus atvejus, numatytus šios Tvarkos 6.7. punkte“, neorganizavus Paskolų komiteto bei Valdybos posėdžių, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, nenustatytoje vietoje, nežinantiems apie Kredito unijos administracijos vadovo V. S. ir jos (L. S.) daromą nusikalstamą veiką, Paskolų komiteto nariams A. R. ir A. S., kiekvienam individualiai, pateikus pasirašyti 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ), bei valdybos nariams A. M. ir D. J. bei valdybos sekretorei S. J., kiekvienam individualiai, pateikus pasirašyti 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), po to pačiam pasirašius šiuose protokoluose ir taip sudarius sąlygas Paskolų komitetui ir Valdybai patvirtinti 180 000 Lt paskolos išdavimą pagal jo pagamintus netikras sutartis ir kitus dokumentus,

77– V. S. pagaminus netikrus dokumentus, t. y. kompiuteriu atspausdinus:

78– 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus ir joje nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, kad S. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ) k., išduodama 180 000 Lt paskola su 6 proc. metinėmis palūkanomis, kuri turi būti grąžinta iki 2017 m. balandžio 16 d.; paskolos užtikrinimo priemonė – A. D., a. k. ( - ) laidavimas;

79– 2014-04-17 paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą S. M., a. k. ( - ), gyv. ( - ) k., vardu;

80– 2014-04-17 laidavimo sutartį ir joje įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis, kad A. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), laiduoja už S. M., t. y. prisiima įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, jeigu paskolos gavėjas (S. M.) tinkamai neįvykdys savo prievolių Kredito unijai, nors S. M. paskolos neėmė, o A. D. už jį nelaidavo, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikus pasirašyti R. D., kuris įrašė vardus ir pavardes už S. M. ir A. D. bei už juos pasirašė;

812) V. S. pagaminus netikrus dokumentus, reikalingus gauti paskolą R. D. įmonės vardu, ir juos panaudojus, pateikiant Kredito unijai:

82– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-09 juridinio asmens prašymą paskolai gauti ir jame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, kad 2014-04-09 R. D. įmonė, įm. kodas ( - ), atstovaujama direktoriaus R. D., prašo išduoti 180 000 Lt paskolą 36 mėnesiams, šį žinomai netikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu metu, nenustatytoje vietoje, pateikus pasirašyti R. D.;

83– V. S. klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengus – atspausdinus kompiuteriu netikrą dokumentą – 2014-04-15 paskolos projekto pristatymą ir jame įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis apie R. D. įmonės finansinę būklę bei įsipareigojimų vykdymą atspindinčius duomenis, bei laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, Kredito unijos patalpose davus pasirašyti S. J., nežinančiai apie V. S. ir jos (L. S.) daromą nusikalstamą veiką;

84– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) bei 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), patvirtinančius 180 000 Lt paskolos suteikimą R. D. įmonei, ir žinant, kad jo parengta ir dokumentuose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, t. y., kad paskola R. D. įmonei nebus išduota, V. S. pasinaudojus tarnybine padėtimi, tyčia pažeidus Paskolų suteikimo tvarkos 6.1. punktą ir nepateikus Paskolų komitetui bei Valdybai šiame punkte nurodytų dokumentų, pažeidus 6.3. punktą – “Sprendimas dėl paskolos suteikimo (arba pakeisti išduotos paskolos sąlygas) visais atvejais turi būti svarstomas Paskolų komitete“ ir 6.6. punktą – „Galutinius sprendimus dėl paskolų suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles priima Kredito unijos valdyba išskyrus atvejus, numatytus šios Tvarkos 6.7. punkte“, neorganizavęs Paskolų komiteto bei Valdybos posėdžių, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, nenustatytoje vietoje, nežinantiems apie V. S. ir jos (L. S.) daromą nusikalstamą veiką, Paskolų komiteto nariams A. R. ir A. S., kiekvienam individualiai, pateikus pasirašyti 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ), bei valdybos nariams A. M. ir D. J. bei valdybos sekretorei S. J., kiekvienam individualiai, pateikus pasirašyti 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), po to pačiam pasirašius šiuose protokoluose, ir taip sudarius sąlygas Paskolų komitetui ir Valdybai patvirtinti 180 000 Lt paskolos išdavimą pagal V. S. pagamintus netikrus sutartis ir kitus dokumentus;

85– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus, joje nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, kad R. D. įmonei, įm. kodas ( - ), atstovaujamai direktoriaus R. D., a. k. ( - ), išduodama 180 000 Lt paskola su 6 proc. metinėmis palūkanomis, kuri turi būti grąžinta iki 2017 m. balandžio 17 d.;

86– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą R. D. vardu, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikus pasirašyti R. D., o R. D. pasirašytus žinomai netikrus dokumentus panaudojus, pateikiant Kredito unijai;

873) V. S. pagaminus netikrus dokumentus, reikalingus gauti paskolą UAB „( - )“ vardu, ir juos panaudojus, pateikiant Kredito unijai:

88– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-09 juridinio asmens prašymą paskolai gauti ir jame nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, kad 2014-04-09 UAB „( - )“, įm. kodas ( - ), prašo išduoti 176 000 Lt paskolą 36 mėnesiams, ir šį žinomai netikrą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikus pasirašyti R. D., kaip UAB „( - )“ direktoriui;

89– V. S. klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengus – atspausdinus kompiuteriu netikrą dokumentą – 2014-04-15 paskolos projekto pristatymą ir jame įrašius tikrovės neatitinkančius duomenis apie UAB „( - )“ finansinę būklę bei įsipareigojimų vykdymą atspindinčius duomenis, akcininkų struktūrą – nurodžius vieninteliu UAB „( - )“ akcininku G. D., ir laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, kredito unijos patalpose davus pasirašyti S. J., nežinančiai apie V. S. ir jos (L. S.) daromą nusikalstamą veiką;

90– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) bei 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), patvirtinančius 176 000 Lt paskolos suteikimą UAB „( - )“, ir žinant, kad jo parengta ir dokumentuose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, t. y., kad paskola UAB „( - )“ nebus išduota, V. S. pasinaudojus tarnybine padėtimi, tyčia pažeidus Paskolų suteikimo tvarkos 6.1. punktą ir nepateikus Paskolų komitetui bei Valdybai šiame punkte nurodytų dokumentų, 6.3. punktą “Sprendimas dėl paskolos suteikimo (arba pakeisti išduotos paskolos sąlygas) visais atvejais turi būti svarstomas Paskolų komitete“ ir 6.6. punktą „Galutinius sprendimus dėl paskolų suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles priima Kredito unijos valdyba išskyrus atvejus, numatytus šios Tvarkos 6.7. punkte“, neorganizavus Paskolų komiteto bei Valdybos posėdžių, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, bet ne dokumente nurodytą dokumento surašymo dieną, nenustatytoje vietoje, nežinantiems apie V. S. ir jos (L. S.) daromą nusikalstamą veiką, Paskolų komiteto nariams A. R. ir A. S., kiekvienam individualiai, pateikus pasirašyti 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ), bei valdybos nariams A. M. ir D. J. bei valdybos sekretorei S. J., kiekvienam individualiai, pateikus pasirašyti 2014-04-14 Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ), po to pačiam pasirašius šiuose protokoluose, ir taip sudarius sąlygas Paskolų komitetui ir Valdybai patvirtinti 176 000 Lt paskolos išdavimą pagal V. S. pagamintus netikras sutartis ir kitus dokumentus;

91– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus, joje nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis, kad UAB „( - )“, įm. kodas ( - ), atstovaujamai direktoriaus R. D., a. k. ( - ), išduodama 176 000 Lt paskola su 6 proc. metinėmis palūkanomis, kuri turi būti grąžinta iki 2017 m. balandžio 17 d. bei

92– V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą R. D. vardu, ir šiuos žinomai netikrus dokumentus, laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikus pasirašyti R. D., kaip UAB „( - )“ direktoriui, o R. D. pasirašytus žinomai netikrus dokumentus panaudojus, pateikiant Kredito unijai;

93po to, tęsiant nusikalstamą veiką ir V. S. nurodžius jai, kaip Kredito unijos vyr. buhalterei, pagamintų netikrų sutarčių ir kitų dokumentų pagrindu buhalteriškai atvaizduoti pinigų išmokėjimą S. M. ir R. D., kaip UAB „( - )“ bei R. D. įmonės direktoriui, ji įvykdė jo nurodymą ir laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., tiksliai nenustatytu laiku, Kredito unijos patalpose, adresu: ( - ), suklastojo tikrus dokumentus – grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus, patvirtinančius 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur) išmokėjimą iš kasos, t. y.:

94– žinodama, kad pinigai S. M. išmokėti nebus, kompiuteriu atspausdino 2014-04-17 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodydama jame žinomai neteisingus duomenis apie S. M. išmokėtus 52 044,71 Eur (179 699,97 Lt), pinigų išmokėjimą patvirtino savo parašu, o V. S. šį suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje pateikė pasirašyti R. D., t. y. grafoje „gavėjas“, kur apie pinigų gavimą turėjo pasirašyti S. M., rankraštinį įrašą „S. M.“ padarė R. D. ir pasirašė už S. M. ir S. M.;

95– žinodama, kad pinigai UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėti nebus, kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodydama jame žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėtus 42 387,80 Lt (12 276,35 Eur), ir šį suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, Kredito unijos patalpose pateikė pasirašyti apie daromą nusikalstamą veiką nežinančiai S. J., atliekančiai kasininko funkcijas, o V. S. laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., nenustatytoje vietoje, šį dokumentą pateikė pasirašyti R. D. už pinigų gavėją;

96– žinodama, kad pinigai UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėti nebus, kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. G02491, nurodydama jame žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėtus 119 800,00 Lt (34 696,48 Eur), pinigų išmokėjimą patvirtino savo parašu, o V. S. šį suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D. už pinigų gavėją;

97– žinodama, kad pinigai UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėti nebus, kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodydama jame žinomai neteisingus duomenis apie UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėtus 4000,29 Eur (13 812,20 Lt), pinigų išmokėjimą patvirtino savo parašu, o V. S. šį suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, nenustatytoje vietoje, pateikė pasirašyti R. D. už pinigų gavėją;

98– žinodama, kad pinigai R. D. įmonei išmokėti nebus, kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), nurodydama jame žinomai neteisingus duomenis apie R. D. įmonei išmokėtus 179 700, 66 Lt (52 044,91 Eur), pinigų išmokėjimą patvirtino savo parašu, o V. S. šį suklastotą dokumentą laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2014 m. birželio 6 d., nenustatytoje vietoje pateikė pasirašyti R. D. už pinigų gavėją,

99bei laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytą dieną, šių žinomai netikrų ir suklastotų dokumentų pagrindu ji (L. S.) iš kasos paėmusi grynuosius pinigus – 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur) ir neišmokėjusi paskolos sutartyse įvardintiems asmenims nurodytų pinigų sumų, bendrais veiksmais su Kredito unijos administracijos vadovu V. S., padedant R. D. (jo atžvilgiu tyrimas nepradėtas jam mirus), juos pasisavino, dėl to Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ patyrė didelės 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur) turtinės žalos.

1003. Kaltinamasis V. S. teisiamojo posėdžio metu kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad nėra padaręs nei vienos jam kaltinime inkriminuotos veikos. Visos kaltinime nurodytos paskolos – tiek S. M., tiek R. D. įmonei, tiek UAB „( - )“ buvo realiai išmokėtos. Paskolos taip pat buvo suteikinėjamos pagal nusistovėjusią tvarką, jokių išimtinių sąlygų ar aplinkybių sprendžiant šių paskolų išdavimo pagrįstumą bei jas išduodant nebuvo. Visi reikalingi paskolų išdavimams dokumentai buvo surašyti ir patvirtinti pagal nustatytą tvarką, jis nei pats ką nors klastojo, nei liepė tai daryti savo sutuoktinei kaltinamajai L. S..

1013.1. Kadangi kaltinamasis V. S. savo detalius paaiškinimus dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų pateikė raštu, o teisiamojo posėdžio metu tik perskaitė balsu šiuos parodymus bei atsisakė papildomai atsakyti į teismo ir kitų proceso dalyvių klausimus, tai teismas nekartodamas jo raštiškų parodymų argumentų nurodė, jog jie yra byloje ( 5 t. 34 – 50 b. l.).

1024. Kaltinamoji L. S. teisiamojo posėdžio metu kalta neprisipažino ir pateikė dėl jai inkriminuotų kaltinimų analogiškus, kaip ir kaltinamasis V. S. paaiškinimus. Ji taip pat savo detalius paaiškinimus dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų pateikė raštu, o teisiamojo posėdžio metu tik perskaitė balsu šiuos parodymus bei atsisakė papildomai atsakyti į teismo ir kitų proceso dalyvių klausimus, tai teismas nekartodamas jos raštiškų parodymų argumentų nurodė, jog jie yra byloje (5 t. 24 – 33 b. l.).

1035. Apklaustas liudytojas D. J. paaiškino, kad su kaltinamaisiais kartu dirbo, šiuo metu su jais nepalaiko jokių santykių. Tuo metu kai kaltinamieji dirbo kartu, jis buvo ir iki šiol yra Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos narys. Į unijos veiklą įsijungė nuo valdybos steigimo. Unijoje tvarka buvo tokia, kad valdybos posėdžiai vykdavo kartą ar du kartus per savaitę, buvo svarstomi įvairūs veiklos klausimai, taip pat paskolų klausimai. Valdybos nariai peržiūrėdavo norinčio skolintis asmens bylą ir jei viskas tikdavo, tvarkydavo dokumentus paskolai išduoti. Laikui bėgant atsirado tarpusavio pasitikėjimas, visi dirbo draugiškai, pasitikėdami vieni kitais, būdavo, kad sprendimai būdavo priimami be paskolos bylos, žodžiu nusakant situaciją, taip pat paaiškinant apie klientą, kokios jo finansinės galimybės, ką jis veikia. Tai prasidėjo po poros metų nuo darbo pradžios. Tiksliai datų nepamena, kalbant apie tas tris paskolas, nes praėjo daug laiko. Nepamena, kada buvo pasirašyti protokolai, kokios buvo paskolų išdavimo aplinkybės. Kiek pamena, buvo pasirašyta nematant paskolos bylų, tik pateikiant bendrą informaciją, kurią teikė V. S.. R. D. tuo metu buvo paskolų komiteto narys, jam ir anksčiau buvo išduota paskola, todėl abejonių dėl jo nekilo. Su V. S., kuris ir buvo unijos steigėjas, dirbo jau ilgą laiką, laikė jį patikimu žmogumi, nekilo abejonių dėl jo sprendimų.

1045.1. Be jo unijos valdybos nariais buvo A. M., pirmininkas buvo V. S.. Paskolų bylas valdybai pristatydavo V. S.. Jis ir rekomenduodavo – teikti paskolą ar ne. Paskolų komitetą sudarė: R. D., A. R. ir A. S.. Tuo metu, kai buvo išduotos paskolos M., „( - )“ ir R. D., paskolų komiteto nariai jam nebuvo pažįstami, su jais susipažino, tik kai pradėjo dirbti kredito unijoje administracijos vadovu, maždaug po savaitės, kai pradėjo dirbti 2014-04-25. Vėliau, kai sužinojo, kad R. D. miręs, taip pat išaiškėjo, kad jo įmonei iškeltas bankrotas, tik tada buvo pradėta tikrinti informacija, esanti tose bylose, pagal kurias buvo išduotos paskolos. Peržiūrinti dokumentus pastebėta, kad jie ne visai tokie, kokie turi būti. Buvo paklausta ir „( - )“, teikianti ataskaitas, tikrinama konkrečiai tomis dienomis ir gautas atsakymas, kad nebuvo tikrinta. Tuomet kilo įtarimų, kad tie paskolų bylose esantys dokumentai ne visai teisingi. Pasirašant protokolus tų dokumentų jis nematė.

1055.2. Kaip jau minėjo nuo 2014-04-25 pradėjo dirbti unijoje administracijos vadovu, o V. S. buvo perkeltas pavaduotoju. Pradėjus dirbti vadovu, reikėjo susipažinti su perimtais dokumentais, tai užėmė daug laiko, todėl prisijungdavo prie sistemos V. S. vardu, o naujai išduodamas paskolas tuo metu dar tikrino V. S.. Perėjo į vadovo pareigas todėl, kad 2014-04-22 buvo priimtas Lietuvos banko sprendimas nušalinti V. S. nuo administracijos vadovo ir valdybos pirmininko pareigų, nes po inspektavimo buvo nustatyta grynų pinigų tvarkymo pažeidimai. V. S. buvo nušalintas, o valdyba nusprendė, kad administracijos vadovu būtų jis. Banko sprendimo su minimų paskolų išdavimu datos sutampa, tačiau negali pasakyti, kad tai tiesiogiai susiję. Iki 2014-06-06 V. S. dirbo administracijos vadovo pavaduotoju, o L. S. – vyriausiaja buhaltere.

1065.3. Svarstant kaltinime nurodytų paskolų išdavimą, jam nebuvo žinoma, kad UAB „( - )“ direktorius yra R. D., taip pat nežino ar paskolos išdavimo dokumentuose buvo jo pavardė. Nepastebėjo, kad visos trys paskolos tarpusavyje susijusios, nes protokoluose buvo rašomas tik įmonės pavadinimas, o nebuvo rašomos įmonės vadovų pavardės. Patikrinus paskolų bylas buvo surinkta informacija apie vėlavimus, apie skolas, čia matyti viena neigiama informacija, yra nepadengti įsiskolinimai, o prie skolų skaičiaus yra žodis „nėra“, nors yra skolos data ir įsiskolinimo trukmė. Jei nėra jokio įsiskolinimo, tai nenurodomos įsiskolinimo datos. Taip pat buvo pastebėta, kad ir dėl „( - )“ informacijos yra neatitikimų, nes užklausų datos paskolų byloje yra balandžio 11 d., o „( - )“ atsakė, kad tą dieną nebuvo atlikta jokių tikrinimų. Realiai patikrinimai vyko balandžio 24 d., kovo 18 d., datos neatitinka pagal ataskaitas.

1075.4. Apie Lietuvos banko inspektavimą sužinojo tik jam įvykus, kai pasirašė, kad yra susipažinęs su išvadomis. Lietuvos bankas atliko inspektavimą, buvo nustatyta, kad 2014 m. balandžio 15 d. kasos likučių negalėjo patikrinti, nes raktas buvo pas vyr. buhalterę, o ji buvo išvykusi. Tuomet buvo užplombuotas seifas, o kitą dieną seife rado tik keliasdešimt eurų, nors turėjo būti keli šimtai tūkstančių eurų. Tik po to tikrinimo pinigai buvo atnešti iš kitų seifų, betrūko dviejų šimtų tūkstančių litų. Inspektoriams išvykus į Vilnių, vakare, buvo pranešta, kad pinigai buvo įnešti į banko sąskaitą ir pamiršta apie tai pranešti. Išėjo taip, kad visi pinigai atsirado, trūkumo nebuvo tik buvo neteisingas pinigų tvarkymas. Dėl to pažeidimo ir buvo pasiūlyta V. S. nušalinti nuo pareigų. Yra nustatyta unijos tvarka, kiek gali likti grynų pinigų seife, šiuo metu tai yra 30 000 eurų. Didesnė suma seife nepaliekama, nes yra padidėjusi rizika laikant didelį pinigų kiekį unijoje. Pastebėjus, jog unijoje yra labai daug grynųjų pinigų ir buvo atliktas inspektavimas. Unija turi savo seifą, o tuo metu dar buvo nuomojamas seifas „( - )“, tai yra viena kasa per dvi vietas. Tuo metu išmokėjimų indėlininkams nebuvo atlikta ir jų prašymų jam neteko matyti. Kai indėlininkas nori pasiimti didesnę sumą, turi parašyti prašymą, jam pinigai užsakomi ir atvežami iš banko. Šiuo atveju tokių prašymų jis nematė. Buvo nurodyta, kad S. J. atnešė pinigus iš metalinės spintos, kuri yra skirta laikyti dokumentams, nors seifas unijoje yra normalus, pakankamai didelis, jame tilptų ir milijonas grynųjų pinigų.

1085.5. Unijos darbuotoja S. J. pildydavo visus dokumentus, patikras, kurios nereikalavo prisijungimų, surinkdavo bylą, darydavo kopijas, rinkdavo paraiškas. Kiek teko kalbėti su ja, paskolų bylą jai pateikdavo vadovas, o ji pasirašydavo, galutinai ją suformuodavo. Pradžioje kai dar unijoje vykdavo valdybos posėdžiai, nepamena, kad A. J. būtų juose dalyvavusi. Teisę atlikti paiešką apie besikreipiančių dėl paskolos duomenis vienoje duomenų bazėje turėjo vyr. buhalterė, o kitoje – V. S.. Kiti darbuotojai, kiek jam žinoma, negalėjo prisijungti, nes reikėjo slaptažodžių. Už Lietuvos banko paskolų duomenų bazę buvo atsakinga buhalterė, už visas kitas duomenų bazes buvo atsakingas administracijos vadovas V. S..

1095.6. Negali atsakyti, kodėl paskola išmokėta per tris orderius, nes tuo metu nedirbo vadovu. Kai pradėjo vadovauti, tai patikrinus programos įrašus buvo aptikta, kad tą dieną iš S. J. kasos V. S. išmokėta grynais pinigais, po to tas kvitas buvo anuliuotas L. S. ir pakeistas išmokėjimas UAB „( - )“. Tai matyti programoje. Slaptažodžiai dėl prisijungimo prie programos išduoti L. S., nebent ji kam nors pateikė slaptažodžius, bet tai jau asmeninė atsakomybė. Iš UAB „( - )“ ir S. M. įmokų nebuvo, todėl, jiems vėluojant susimokėti, buvo siunčiami raginimai susimokėti, su perspėjimais, kad bus nutrauktos sutartys. Tie laiškai grįždavo. Liepos mėnesį dėl R. D. įmonės gavo pranešimą, kad yra paskelbtas įmonės bankrotas, kad įmonės savininkas yra nusižudęs, tuomet pradėjo aiškintis, tikrinti. Dvi įmokos iš R. D. įmonės buvo padarytos paskolai dengti. Visi anksčiau minėti neatitikimai su ataskaitomis buvo pastebėti auditui tikrinant bylas, jiems užkliuvo, kad ataskaitos atrodo kažkaip ne taip. Tai buvo lapkričio mėnesį. Paskola suteikiama ir su užtikrinimu, ir be užtikrinimo, tik su laiduotoju. Šiuo atveju R. D. įmonės ir UAB „( - )“ turėjo būti įkeistos atsargos, o dėl S. M. buvo laidavimas kitų asmenų. Atsargos turėjo būti įkeistos vėliau, tačiau taip ir liko neįkeistos, nes gavo informaciją, kad R. D. yra nusižudęs. Su R. D. įmonės buhaltere teko bendrauti, asmeniškai teko važiuoti į ( - ) ieškoti tų atsargų. Pagal pateiktą informaciją byloje tų atsargų ten nebuvo, jos buvo laikomos visai kitoje vietoje – nuomojamame sandėlyje. Rado visai minimalų kiekį atsargų, bet jos nebuvo tinkamos naudoti. Tuomet bankroto administratorius buvo priėmęs sprendimą utilizuoti tas atsargas, nes jos buvo bevertės. Paskolos byloje buvo vertinimo pažyma. Pagal unijos tvarką yra vidinis įkeičiamo turto vertės nustatymas, surašoma pažyma, kiek automobilis ir kitas turtas vertas rinkoje. Vertinant tas kainas yra nustatoma turto vertė. Paskolų byloje tokia informacija buvo. Ieškoti atsargų jis pats važiavo į ( - ) miesto centrą, taip pat bandė rasti ir S. M. paskolos laiduotoją. Paaiškėjo, kad kavinės patalpos, kur turėjo būti atsargos, areštuotos ar parduotos. Po to, beieškant paaiškėjo, kad atsargos niekada ten ir nebuvo laikomos. Tai jis pats matė asmeniškai, nes nurodytu adresu yra daugiabučio namo pirmas aukštas. UAB „( - )“ adresas nurodytas ( - ). Tai yra administracinis pastatas, kuriame yra kirpyklos, ofisai, kavinės. R. D. įmonės adresas Biržuose figūravo įmonės įstatuose, paraiškoje. Tos dvi įmonės užsiėmė rūbų iš Anglijos importu ir prekyba Lietuvoje, o S. M. turto deklaracijoje rodė, kad nuomojo patalpas. S. M. ir R. D. buvo pažįstami, buvo bendraturčiai, turėjo po 50 procentų UAB „( - )“ akcijų. Taip pat, kaip dabar žino, S. M. yra dirbęs R. D. įmonėje. Tai sužinojo, kai S. M. atvyko į uniją ir pareiškė, kad jis nėra ėmęs jokios paskolos. Pradėjus aiškintis visas aplinkybes, buvo kalbama su S. J., iš kur ji prisiminė – balandžio 23 d. datą, nes būtent tą datą pateikė S. J.. Balandžio mėnesį pagal dokumentus buvo keturi valdybos susirinkimai, po balandžio 14 d. vyko dar vienas – balandžio 30 d. Šis balandžio 30 d. susirinkimas turėjo vykti, nes tuo metu jis jau dirbo vadovu, ar vyko iki tos dienos, kiti susirinkimai, jis nepamena. Pagal dokumentus balandžio mėnesį susirinkimų buvo keturios datos: balandžio 2 d., balandžio 9 d., balandžio 14 d. ir balandžio 30 d. Susirinkimo metu paprastai buvo svarstoma ne po vieną klausimą. Dėl V. S. atleidimo iš darbo nebuvo reikalingas valdybos susirinkimas, o dėl jo paskyrimo buvo valdybos susirinkimas, tačiau kada jis vyko, nepamena. Susirinko visi nurodyti asmenys, nes tuo metu valdyboje buvo likę tik du asmenys – jis ir A. M.. Kiek pamena, A. M. susirinkime dalyvavo.

1105.7. Sprendimo priėmimas dėl paskolų skyrimo žodiniu pristatymu nebuvo išimtinis. Būdavo, kad visi valdybos nariai susitikdavo, tačiau būdavo, kad telefonu aptardavo, kai reikėdavo greitai priimti sprendimą, tačiau tai nebūdavo dažni atvejai. Protokole tikrai jo parašai ir šito jis neginčija, tačiau negali pasakyti kada jis pasirašė. 2014 m. nuo metų pradžios iki jo paskyrimo vadovu A. M. susirinkimuose dalyvaudavo ne visada, nes ji buvo dekretinėse atostogose. Kai buvo aptariama žodžiu, tai ji atvažiuodavo tik pasirašyti protokole, todėl realiai valdybos susirinkimo nebūdavo. Su A. M. buvo pažįstami prieš kredito unijos veiklą, buvo kaimynai, draugai. 2014 m. birželio 6 d. V. S. išeidamas iš darbo jam vokuose perdavė prisijungimo kodus, slaptažodžius su prisijungimo vardais. Tik po to jis viską pradėjo persirašyti savo vardu. Perdavė „( - ) „( - )“, Registrų centro kodus. Kurį laiką dar naudojosi V. S. kodais – maždaug pusmetį, kol buvo sudaryti jo duomenys, nes iš karto neišeina persiregistruoti dėl laiko, reikia suderinti visus tuos klausimus. Dabartiniai paskolų komiteto susirinkimai būna gana audringi, nebūna aptariama žodžiu. Iki tol elgdavosi kitaip, nes buvo pakviestas padėti, manė, kad V. S. yra unijos steigėjas, tai dirba unijos labui, nebuvo nepasitikėjimo.

1116. Apklausta liudytoja A. M. paaiškino, kad kredito unijoje buvo valdybos narė nuo pat įsteigimo, valdybos pirmininkas buvo V. S., kitas narys buvo D. J.. Dėl kaltinime nurodytų paskolų jai protokolai buvo atvežti jau po paskolų išdavimo.

1126.1. Pradžioje būdavo valdybos posėdžiai, atsiradus pasitikėjimui, jie nevykdavo, situacija būdavo aptariama žodžiu. 2013 metų gruodžio mėnesį jai gimė vaikas, tai prieš gimdymą kelis mėnesius buvo motinystės atostogose ir nuo lapkričio mėnesio posėdžiuose nedalyvavo, o reikiamus dokumentus jai atnešdavo į namus pasirašyti. Iki to laiko vykdavo valdybos posėdžiai, svarstytinus klausimus pristatydavo valdybos pirmininkas V. S.. Pradžioje buvo teikiama kreditinė byla, ją peržiūrėdavo, susipažindavo su situacija, V. S. savo nuomonę išreikšdavo, reikia ar ne suteikti paskolą. L. S. buvo buhalterė, su ja nėra bendravusi, tik pasisveikindavo, žinojo, kad ji S. žmona ir dirba buhaltere. Paskolų komiteto narių tuo metu nepažinojo, susipažino tik po visų įvykių. Žinojo, kad yra toks paskolų komitetas, jog jie pirma apsvarsto paskolos išdavimo klausimus, pasirašo paskolos komiteto protokolą, po kurių sprendimą dėl paskolos priima valdyba. 2014 m. balandžio mėnesį valdybos susirinkimuose ji nedalyvavo, jai dokumentai buvo atvežti į namus, datos tiksliai nepamena – greičiausiai po to. Buvo tokia praktika, kai ji augino vaiką, atveždavo į namus pasirašyti. Dėl išduotų paskolų jai buvo pristatyta, kad tai susiję su paskolų komiteto nariu, jog R. D. yra patikimas žmogus, kad jam ir anksčiau buvo išduotos paskolos. Jo pavardę prisiminė, nes jam ir anksčiau buvo duodama paskolų. Apie banko patikrinimą jai V. S. atvežė inspektavimo aktą. Buvo informuota apie valdybos posėdžius, kai buvo sprendžiami V. S. nušalinimo ir D. J. paskyrimo valdybos administracijos vadovu klausimai, tačiau posėdžiuose nedalyvavo. Balandžio mėnesį jai V. S. atvežė inspektavimo pažymą ir paliko kopiją. Buvo svarstoma, kas taps valdybos vadovu, juo tapo D. J.. Valdybos protokolą mano, kad pasirašė namuose, nes nebuvo posėdžiuose, kol buvau vaiko priežiūros atostogose. Nepamena, kas atvežė protokolą dėl D. J. išrinkimo valdybos pirmininku, tačiau gali patvirtinti, kad tas klausimas buvo aptartas, suderintas telefonu.

1136.2. Kai po dekreto pradėjo dirbti, S. jau nebuvo, nes buvo išėję – nebegalėjo eiti pareigų po Lietuvos banko nurodymų. Žino, kad po Lietuvos banko inspektavimo seife nerado reikiamo kiekio pinigų, jog jie atsirado vėliau ir ne ten, kur turėjo būti. Dabar dirba paskolų vadybininkė ir yra paskolų komiteto pirmininkė, o Valdybos narės pareigų neužima. Dabar, kol nebūna visų pritarimo, niekas nepasirašinėja. Persiunčia vieni kitiems protokolus, pasirašo nedelsdami per savaitę. Pačioje pradžioje kas savaitę susitikdavo, vėliau buvo visaip. Nežino, kas surašė 2014 m. balandžio mėn. protokolą, tik žino, kad buvo sekretorė, tačiau nežino, ar ji surašė. Šiuo metu valdybos protokolus rašo ji, o paskolų komiteto – D. J..

1146.3. Išduodant kaltinime nurodytas paskolas jai nebuvo pateikta informacija, kad tie asmenys tarpusavyje susiję. Nepamena, kiek ir kokia jai buvo pateikta informacija dėl tų trijų paskolų suteikimo. Tos paskolos nebuvo didesnės už kitas, todėl nekėlė įtarimo. A. J. tada nepažinojo, su ja susipažino tik tada, kai įsidarbino, posėdžiuose jos nėra mačiusi. Priėjimą prie duomenų bazių turėjo V. S., nes slaptažodis buvo jo vardu.

1157. Apklaustas liudytoju A. R. paaiškino, kad kaltinamuosius pažįsta, santykiai darbiniai, nėra su jais susipykęs. Buvo kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų komiteto pirmininkas, atlyginimo už tai negaudavo. Buvo vienas iš kredito unijos, kuri įsteigta nuo 2011 metų, steigėjų. Paskolų komiteto pirmininku buvo iki 2015 metų. Kai buvo išduotos kaltinime minėtos paskolos, buvo komitete. Paskolų komitete be jo dar buvo R. D. ir A. S.. Jie rinkdavosi kartą per savaitę. V. S. paskambindavo, jie atvažiuodavo, kaip kas laiko turėdavo, susipažindavo su medžiaga, pasirašydavo sutinka ar ne paskolos skyrimui. Nežino, kas surinkdavo tą bylos medžiagą su kuria jie susipažindavo. Toje medžiagoje buvo prašoma suma, kodėl reikia kredito, įkeistos prekės, o kokie kiti duomenys apie paskolos gavėją buvo nurodomi, gerai nepamena. Su byla susipažindavo kiekvienas atkirai unijos patalpose. Dažniausiai dviese su A. S. kartu atvykdavo, o su R. D. retai. R. D. matydavo, jį pažinodavo, pasisveikindavo, nors R. D. mažai dalyvavo svarstyme. Komiteto sprendimas buvo rekomendacinio pobūdžio, tačiau nepamena ar buvo, kad nepritartų paskolos skyrimui. V. S. pateikdavo dokumentus, maždaug paaiškindavo, kam ir dėl ko reikia paskolos. Jam asmeniškai įstrigo, kad ir pats R. D. jau anksčiau buvo paėmęs paskolą. Dėl R. D. suteikiamos paskolos abejonių nekilo, nes jis pats važiavo tikrinti užstatą. ( - ) sandėliuose buvo įkeistas turtas. Prie jo akių iškrovė keturis vilkikus dėvėtų rūbų. Prieš išduodant antrą paskolą, nevažiavo tikrinti užstato, nes R. D. jau buvo įgavęs pasitikėjimą. S. M. nematė, nežino, kaip jis atrodo. Matė dokumentus dėl paskolos suteikimo jam ir UAB „( - )“. Nepamena, ar A. S. kartu dalyvavo susirinkime svarstant šios paskolos suteikimą. R. D. susirinkime taip pat nedalyvavo. Su juo buvo kalbėjęs anksčiau, kadangi R. D. firmoje laikydavo autobusą. R. D. vilkikų norėjo pirkti, R. D. brolis – plėsti degalinę. Susipažįstant su dokumentais paskolai R. D. suteikti, įtarimų dėl nemokumo nekilo, nes matė, kad žmogus normaliai „sukosi“.

1167.1. Jų santykiai su V. S. darbiniai, L. S. jo įmonėje buhalteriją tvarko, nuo seno juos pažįsta. Jis pasiūlė steigti kredito uniją, V. S. pritarė ir kartu įsteigė. Jo išsilavinimas spec. vidurinis. Jokių specialių buhalterinių ar ekonominių žinių neturi. Už darbą unijoje atlyginimo negaudavo, kai turėdavo laiko ateidavo, kad buvo užsiėmęs – ne. A. S. yra jo svainis, o jų sutuoktinės su S. neturi jokių giminystės ryšių.

1177.2. Dabar unijoje neturi jokių pareigų, tik paskolą yra paėmęs. Kiekvienas unijos narys yra akcininkas. Akcijos vertė būdavo 500 litų. Kaip steigėjas yra dalininkas, neišstojęs iš unijos.

1187.3. Vieną kartą R. D. brolį matęs, kažką apie jo laidavimą girdėjęs, tačiau tiksliai nepamena.

1198. Apklaustas liudytoju A. S. paaiškino, kad kredito unijoje „( - ) taupomoji kasa“ buvo paskolų komiteto narys nuo pat steigimo. Į komitetą jį pakvietė V. S., nes buvo pažįstami. Taip pat komiteto nariais buvo A. R. ir R. D.. A. R. yra jo žmonos sesers vyras. R. D. nepažinojo neteko su juo bendrauti. Paskambindavo V. S., pranešdavo, kad asmuo prašo paskolos, o jis, kai turėdavo laiko, nuvažiuodavo. Buvo pateikiami dokumentai, juose buvo nurodyta, kokį prašytojas turi turtą ar užstatą. Išduodant kreditus darbo patirties neturėjo. Dėl paskolos išdavimo pritardavo arba ne. Pritarimas būdavo tvirtinamas parašu. Dokumentuose buvo duomenys apie mokumą, nurodyta, ar turi turtą, ar moka mokesčius „( - )“, ar buvo paimta paskola. Jam neteko tikrinti, ar yra realiai įkeičiamas turtas. Iki kurio laiko buvo paskolų komiteto nariu, nepamena., tik žino, kad vadovaujant D. J. dar buvo komiteto nariu, o dabar niekas nebeskambina. Apie paskolas UAB „( - )“, R. D. ir S. M. nieko konkrečiai nežino, nepamena, kada pasirašė protokolus dėl šių paskolų. Komiteto posėdžiai būdavo forminami protokolais. Paprastai paskaitydavo, kam išduodama paskola, ir pasirašydavo protokoluose. Dėl paskolos suteikimo procedūros ir tvarkos nieko negali pasakyti.

1208.1. Jis pats dirba vairuotoju UAB „( - )“, jokių specialių ekonominių žinių neturi. Dirba tolimųjų reisų vairuotoju. Nesu susijęs su finansais, jo išsilavinimas spec. vidurinis, yra šaltkalvis, suvirintojas, technikas.

1219. Apklausta liudytoja I. G. paaiškino, kad kaltinamųjų asmeniškai nepažįsta. Lietuvos banke dirba apie 24 metus, įstaigų priežiūros skyriuje, jos tiesioginės funkcijos – kredito unijų dokumentų priežiūra, inspektavimas ir grynieji pinigai. Praėjo daug laiko nuo kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ inspektavimo, galėjo kokius niuansus pamiršti, tačiau esmę pamena. Tai buvo tikslinis vienaplanis inspektavimas. Tuo metu buvo tikrinamos kredito unijos, kuriose buvo laikomas didelis grynųjų pinigų kiekis. Grynieji pinigai, indėliai unijoje neneša jokios naudos, unija patiria didelius nuostolius. Važiavo tikrinti, ar pinigai tikrai yra. Kredito unija nuomojo banke seifą, kredito unijos seife ir nedidelės sumos grynųjų pinigų buvo laikomos pas kasininkus. Tikrino banke ir unijoje esančius grynuosius pinigus. Administracijos atstovų teigimu, du kredito unijos indėlininkai nusprendė atsiimti didelius indėlius, todėl dideles pinigų sumas persivežė iš banko seifo į kredito uniją. Prieš atvykstant tikrinti turi teisę neinformuoti apie tikrinimą, šiuo atveju informavo telefonu, kad bus vienos dienos tikslinis inspektavimas. Pradžioje unijos seifo atidaryti nepavyko, laukė visą dieną, nesulaukė, kol bus buhalterė, ir tik kitą dieną pateko į seifą. Pirmą dieną banko seife esančių pinigų skaičiavimą stebėjo, o kredito unijos seifą užplombavo ir tikrino tik kitą dieną. Seife turėjo būti didžiausia pinigų suma, esanti kredito unijoje, daugiau nei šeši šimtai tūkstančių litų, tačiau rado šiek tiek daugiau nei dvidešimt tūkstančių litų – visų pinigų nebuvo. Unijos vadovas ir buhalterė juos pasikvietė į kitą kabinetą, kur dirba klientų aptarnavimo vadybininkė. Pas ją taip pat buvo metalinė spinta ir iš ten buvo paimta dalis pinigų. Ten būnant, vadovui paskambino, jis išėjo pakalbėti ir grįžo rankose nešdamas dar šūsnį pinigų. Jo teigimu, pinigus rado tame kabinete, tačiau, nematė, kur rado. Vadybininkės kabinete buvusi spinta pinigams laikyti buvo nepritaikyta, joje buvo laikomos paskolų bylos. Nežino unijos specifikacijų, gal ir joje galima laikyti pinigus. Unijos seifas didžiulis, ten tilptų daug pinigų. Pirmą dieną išvykdami pasikvietė darbuotojus iš FNTT, kurie užplombavo seifą. Kitą dieną turėjo unijos vadovo ir buhalterės pasirašytą dokumentą, kad yra daugiau kaip dviejų šimtų tūkstančių litų trūkumas, tačiau prieš jiems išvykstant, vakare, vadovas pateikė dokumentą, kad trūkstama suma įnešta į banko sąskaitą. Apie tą operaciją vadovas ir buhalterė buvo pamiršę. Kai buvo nustatytas pinigų trūkumas, buvo pasirašytas aktas su trūkumu, pasirašo unijos vadovas, buhalterė ir visi stebėjusieji: ji, jos kolegė, kuri kartu tikrino, ir FNTT atstovai. Pasirašant aktą vadovas neprieštaravo, tik jiems išvažiuojant pateikė duomenis apie trūkstamų pinigų pervedimą į sąskaitą. Tie pinigai turėjo būti įnešti iš kasos, nes nėra daugiau iš kur. Tai tas pats turtas, tik kita kišenė.

1229.1. Pinigus vadybininkės spintoje rado antrą dieną. Pirmą dieną apie tai, kad yra pinigai vadybininkės spintoje, niekas nesakė. Pirmą dieną buvo nurodyta, kad pinigai yra banko seife, unijos seife, kurio negalėjo atidaryti, ir nedidelis kiekis pas vadybininkę stalčiuje, kiek ji gali disponuoti – apie 20 000 litų. Apie didesnę pinigų sumą vadybininkės seife pirmą dieną nieko nesakė. Pirmą dieną vadybininkė taip pat nesakė, kad jos spintoje yra pinigų. Kai vadybininkės kabinete skaičiavo pinigus, tai matė, kad šie pinigai buvo paimti iš metalinės spintos, o iš kur paėmė tuos pinigus, kuriuos atnešė V. S. rankose – nežino. Buvo pasakyta, kad šie pinigai atnešti iš vadybininkės, nors vadybininkė viena – gal ji turėjo dvi spintas? Vadybininkės stalčiuje grynų pinigų trūkumo nebuvo. Vadovas rašė paaiškinimą, kokie indėlininkai norėjo imti pinigus ir kokias sumas. Įprastai yra nustatyta pačios kredito unijos, kokia tvarka indėlininkai atsiima pinigus. Įprastai indėlininkas turi pranešti unijai raštu prieš dešimt dienų, kad nori atsiimti pinigus. Nesant raštiško prašymo, unija gali atiduoti pinigus pažeisdama savo nustatytą tvarką.

12310. Apklausta liudytoja S. J. paaiškino, kad nuo 2011 metų sausio mėnesio dirba kredito unijoje „( - ) regiono taupomoji kasa“ klientų aptarnavimo specialiste, jos darbo specifika – klientų aptarnavimas su grynaisiais pinigais, priimti ir išduoti pinigus. Dėl paskolų klientus nelabai konsultuodavo, nes tuo užsiėmė vadovas. Į paskolų bylas dokumentus surišdavau ji. Jai vadovas V. S. pateikdavo paruoštą bylą, o ji sudėdavo dokumentus į segtuvus, taip pat tvirtindavo pateiktų dokumentų kopijas, nes turėjo antspaudą. Tvirtinamų dokumentų originalus ne visada matydavo, būdavo, kad tvirtindavo pasitikėdama. Atėjusių pas ją asmeniškai klientų dokumentų originalus kopijuodavo ir tvirtindavo ji pati. Buvo paskolų komiteto sekretorė, gal ir valdybos sekretorė, tačiau dabar jau tiksliai nepamena. Teisingai pasakojau ikiteisminio tyrimo metu, todėl prašo remtis šiais jos parodymais. Jokiuose susirinkimuose nedalyvavo. Vadovas surašydavo protokolą, o ji tik pasirašydavo kaip sekretorė. Dėl paskolų UAB „( - )“, R. D. ir S. M. nieko nežino. Kaip tvirtino jų paskolos dokumentus – nepamena. Jai tik atnešdavo visus dokumentus, o ji susegdavo į bylą. R. D. ir S. M. nepažinojo. Taip pat ji neišmokėjo UAB „( - )“, R. D. ir S. M. paskolų, nes dienos pradžioje jai buvo išduodami grynieji pinigai – šiuo metu limitas yra iki aštuonių tūkstančių eurų, o litų būdavo ne daugiau nei dvidešimt tūkstančių litų. Tikrinant uniją pas ją buvo rasti visi pinigai, kiek turėjo būti, tačiau kiek jų buvo – nepamena. Apie pinigus jos kabineto spintoje pirmą kartą sužinojo, nes toje spintoje buvo laikomos paskolų bylos, dokumentų originalai, tačiau ne grynieji pinigai. Ne kasdieną žiūrėdavo į šią spintą, tik jei ko reikdavo, tačiau kai paskutinį kartą prieš inspektavimą buvo spintoje – grynųjų pinigų nematė. Raktas nuo spintos buvo jos kabineto stalčiuke, kam reikėjo, galėjo laisvai paimti. Vadovas ir buhalterė galėjo naudotis ta spinta. Prie duomenų bazių – „( - )“ ir kitų reikalingų paskolai gauti, priėjimą turėjo tik vadovas ir buhalterė, o ji tik galėjo patikrinti asmens tapatybės kortelės galiojimą per dokumentų paiešką. Tuo metu nedalyvavo susirikime, buvo tik tris mėnesius dirbusi. Nepamena, kada pasirašė Valdybos posėdžių protokolus, surašytus prieš inspektavimą. Paskolos būdavo išmokamos kaip klientas pageidaudavo, grynaisiais arba pavedimu. Gali patvirtinti, kad pinigų UAB „( - )“ pagal kvitą daugiau kaip 42 tūkstančių litų tikrai neišmokėjo, kokiu metu ir prie kokių aplinkybių pasirašė kvite, neprisimena. Neprisimenu, ar išmokėjo R. D. kokias kitas sumas. Pinigus paėmė iš R. D. ji pati, nes jis turėjo pas ją ateiti ir įnešti įmoką už paskolą ir palūkanas. Bylos 2 tomo 68–69 lapuose esančių dokumentų neruošė. Visus dokumentus jai atnešdavo vadovas.

12410.1. Tos trys paskolos UAB „( - )“, R. D. ir S. M. niekuo nebuvo išskirtinės. Tvarka dėl paskolų išdavimo buvo visada vienoda, ji tik sudėdavo atneštus dokumentus į bylas.

12511. Apklaustas liudytoju G. D. paaiškino, kad kaltinamuosius Savickus pažįsta iš matymo. Dirbo vairuotoju R. D. įmonėje nuo 2008 iki 2014 metų, kol išvažiavo gegužės 18 d. dirbti į ( - ). R. D. įmonė užsiėmė dėvėtų rūbų prekyba. Jam reikėjo važiuoti į įmonės sandėlius ( - ), padėti ten dirbančioms moterims rūšiuoti rūbus. Jokių ryšių su UAB „( - )“ neturėjo. Kad yra tos įmonės akcininkas, pirmą kartą išgirdo, kai buvo ( - ), nes žmona pasakė, kad atėjo raštas, jog jo vardu paimti pinigai. Jam apie tai niekas nieko nesakė. Tikrai nebuvo kalbos su R. D., kad reiktų bendrovę steigti. Apie UAB „( - )“ vardu paimtą paskolą nieko nežino, nedalyvavo imant paskolą. Jo asmens dokumentų kopijas galėjo panaudoti be jo žinios, nes R. D. buvo paėmęs dokumentus, sakė, kad reikės važiuoti į ( - ), darys vizas. S. M. pažįsta, jis su R. D. daugiau bendravo, dabar gyvena ( - ), rūbų parduotuvę buvo su R. D. atidarę tuo metu, kai jis dar dirbo R. D..

12611.1. R. D. įmonė buvo ( - ) gatvėje. Rūbai buvo sandėliuojami ( - ) gatvėje, buvusiose ( - ) patalpose. Ten yra didelės patalpos, kurios buvo dar kažkam išnuomotos. Kiek R. D. įmonėje buvo darbuotojų, tiksliai nežino, mano, kad buvo apie keturias, penkias moteris. Dirbant jam buvo mokamas 800 litų atlyginimas. Žino, kad kažkuriuo laiku R. D. buvo išvykęs į ( - ). Kiek ten laiko buvo, nepamena, gal apie tris savaites. Tai prisimena, nes jam reikėjo sandėlį atidaryti ir uždaryti, raktai jam buvo palikti. Atlyginimo pradėjo nemokėti nuo 2014 Naujųjų metų, tada pradėjo ieškoti kito darbo ir išvažiavo su draugu į ( - ). Nežino, ar atleido jį iš darbo, bet sakė, kad gali važiuoti. 2014 m. kovo mėnesį paskutinį kartą buvo gauta siunta su rūbais.

12711.2. V. S. iš matymo pažįsta. Vieną kartą buvom susitikę, kai vežė R. D. į ( - ) susitikti su V. S.. Tai buvo gal 2013 metais. S. M. matė kokius keturis kartus. Girdėjo kalbas, kad jie su R. D. žadėjo atidaryti dėvėtų rūbų parduotuvę. Kartą R. D. pavedimu teko vežti paketą, nežino ar tai buvo pinigai, nes buvo supakuota. Kada tai buvo, nepamena, gal 2014 metais. Paketą vežė į ( - ) kredito uniją prie turgaus, adreso nežino. Paketą atvežė S. M. į ( - ), o jis paėmė nuvežė į ( - ) kredito uniją. Tai nurodė daryti R. D.. Jis paskambino, nurodė nuvežti paketą, nes tuo metu R. D. buvo ( - ), turbūt ( - ) – telefonu pasakė. Nurodė degalinę, kur laukti, kol paskambins S. M.. Paketas buvo A4 lapo formato, supakuotas, apie sprindžio storio. Paketą nurodė paduoti kredito unijoje vadovui. Nuvežęs tą paketą padavė V. S., kurį rado kabinete antrame aukšte. Tai buvo gal vasario mėnesį – buvo pavasaris, buvo dar sniego.

12812. Liudytojas A. D., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 276 straipsnio 1 dalies 1 punktu buvo pagarsinti, kaip mirusio asmens, apklausiamas liudytoju 2015-04-13 paaiškino, kad S. M. jis nepažįsta, tokio asmens nėra matęs. Apie tai, kad jis yra laiduotojas Kredito unijai „( - ) regiono taupomoji kasa“ sužinojo 2014 metų vasarą, nes pas jį buvo atvažiavęs Kredito unijos atstovas teirautis, kodėl jis nemoka įsiskolinimo. Tada pirmą kartą sužinojo, kad laidavo paskolai gauti, nors jokių dokumentų Kredito unijoje nėra pasirašęs. 2014-04-17 laidavimo sutartyje rankraštiniai įrašai yra rašyti ne jo, jo parašas yra kitoks. Kas galėjo už jį pasirašyti, jis nežino. Asmens kodas yra nurodytas jo, tačiau gyvenamasis adresas nurodytas valgyklos/restorano, priklausančio TŪB „( - )“. Kur gyvena paskolos gavėjas S. M., jis nežino. Ar 2014-04-17 jis buvo atvykęs į ( - ), neprisimena. ( - ) kredito unijoje jokių reikalų niekada nėra tvarkęs. V. S. nepažįsta, pirmą kartą girdi apie tokį asmenį. R. D. buvo jo brolis. Jis pasikorė 2014 metų vasarą. Dėl paskolų ar pinigų trūkumo su juo brolis nėra kalbėjęs. Brolis yra minėjęs, kad dirba su rusais, kurie yra jam neatsiskaitę. Apie įmonės „( - )“ egzistavimą nieko nežino. (4 t. 10 b. l.).

12913. Liudytojas S. M., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai vadovaujantis BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punktu buvo pagarsinti, kaip asmens nuolatinai gyvenančio užsienyje, apklausiamas liudytoju 2015-08-05 paaiškino, kad nors jo deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ), tačiau jis nuo 1992 metų dažnai važinėja į ( - ), ir faktiškai ten gyvena. Jis negali nurodyti tikslių datų – nuo kada iki kada, tačiau tarpais gyveno tai ( - ), tai ( - ). Šiuo metu gyvena ( - ). Nori paaiškinti, kad jis apie jo vardu paimtą paskolą 180 000 Lt sumai iš ( - ) kredito unijos sužinojo 2014 vasarą, tikslios datos nurodyti negali, gavęs laišką jo deklaruotu gyvenamuoju adresu. Jis minėtos paskolos neprašė ir jokių pinigų negavo. Visų pirma apie tai kredito unijai pranešė paštu, parašęs laiškus. 2014-08-21 jis nuvyko į ( - ) miestą, į ten esančią Kredito uniją ir parašė prašymą išbraukti jį iš skolininkų sąrašų, kadangi jis 2014-04-17 sutarties Nr. ( - ) nesudarinėjo, joje esantys parašai yra ne jo. Tą pačią dieną, būdamas toje kredito unijoje, sužinojo, kad dar viena paskola yra paimta R. D. UAB „( - )“ vardu. Jis yra vienas iš UAB „( - )“ akcininkų, tačiau, jam niekas nebuvo žinoma apie tai, kad įmonei reikalinga paskola, ar kad ji būtų paimta. Atrodo 2012–2013 metais jis dirbo R. D. įmonėje vadybininku. Ten įsidarbindamas jis buvo pateikęs R. D. visus įsidarbinimui reikalingus dokumentus, taip pat ir savo asmens dokumentų kopijas. Jam atrodo, kad buvo pateikęs ir Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės kopijas. Jų santykiai buvo geri, draugiški. Jo žmona atsidarė ( - ) individualią įmonę, ir tada R. D. pasiūlė kartu su juo pradėti verslą – vežti dėvėtus drabužius iš ( - ). Tuo tikslu kartu su R. D. įsigijo įmonę UAB „( - )“, kurios akcijas pasidalino po lygiai – po 50. Įmonė, kaip minėjo, turėjo užsiimti dėvėtų drabužių tiekimu. Kadangi jis dažnai būdavo ( - ), tai jie nutarė, kad įmonės direktorius bus R. D. ir būtent jis tvarkys visus reikalus. Būtent tada, kai tvarkė dokumentus dėl įsigytos UAB „( - )“ jis buvo atvažiavęs pas R. D. į ( - ). Tai buvo 2013 m. pradžioje, tikslios dienos nurodyti negali. Kartu su juo vyko į Registrų centrą, važiavo į banką kur R. D. atidarė sąskaitą firmos vardu, parodė jam būsimą įmonės ofisą, adreso dabar nurodyti negali, ( - ) miesto nepažįsta, todėl ir parodyti tikslios vietos negalėtų. UAB „( - )“ taip ir nepadarė nei vienos drabužių siuntos į ( - ) ir pati UAB „( - )“ realiai jokio turto ar prekių sandėlyje neturėjo. Apie tai, kad minėta įmonė būtų kam nors skoloje, ar jai būtų reikalinga paskola R. D. niekada nieko nesakė, nesakė ir kad ruošiasi imti paskolą įmonės vardu. Savo akcijų dalies UAB „( - )“ jis niekam nepardavė, jos vis dar priklauso jam. G. D. jam yra žinomas asmuo, kadangi jį yra kelis kartus matęs. Jis dirbo R. D. įmonėje vairuotoju. Su juo jokių ryšių nepalaiko. Dėl paskolos, paimtos jo vardu, gali pakartotinai nurodyti, kad jis nepateikė jokios paraiškos paskolai gauti, nepildė ir nepateikinėjo jokių savo dokumentų, ir ( - ) iki 2014-08-21, t. y. iki kada jau atvažiavo aiškintis kas čia vyksta, buvo faktiškai tik kartą, kai tvarkėsi dokumentus dėl UAB „( - )“. ( - ) kredito unijoje iki to laiko, kada parašė prašymą nebuvo buvęs. Tą patį jis gali pasakyti apie savo žmoną S.. Ji yra ( - ) pilietė, ir turėjo laikiną leidimą gyventi ( - ), jie gyveno ( - ), jo deklaruotu adresu, tačiau ( - ) ji niekada nėra buvusi. Jis pats jai pranešė apie tai, kad jo vardu yra paimta paskola. Žino, kad ją reikalinga apklausti šiame ikiteisminiame tyrime, tačiau šiuo metu jie neturi finansinių galimybių atvykti, be to ji savo vardu turi pasiėmusi kreditą, todėl išvykti iš ( - ) negali. Ji parašė laišką, kuriame išdėstė, tai kas jai žinoma dėl visų šių aplinkybių. Taip pat surinko dokumentus, kuriuose yra jos ranka rašyti vardas, pavardė ir parašas. Ji padarė savo paso kopiją, kurioje matyti vizos, t. y. nuo 2014-03-22 iki 2014-03-30 ji gavo vizą išvykti į ( - ) praktikai, nurodytu laikotarpiu ji buvo ( - ), į ją vyko iš ( - ) ir grįžo atgal į ( - ). Iš tyrėjos jam pateiktų dokumentų gali pasakyti, kad 2014-04-11 prašyme veiklos paskolai gauti, 2014-04-17 Veiklos paskolos sutarties Nr. ( - ) specialiojoje dalyje, paskolos grąžinimo grafike prie paskolos sutarties Nr. ( - ), paskolos sutartyje Nr. ( - ) bendrojoje dalyje, paprastajame vekselyje Nr. ( - ), 2014-04-17 dienos dėl 180 000 Lt, 2014-04-17 grynųjų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ), 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ) – rankraštiniai įrašai yra atlikti ne jo. Jo parašai yra suklastoti. Iš tyrėjos pateiktos 2014-04-17 Laidavimo sutarties mato, kad neva išduodant jam paskolą, už jį laidavo A. D., tačiau gali nurodyti, kad toks asmuo jam nėra žinomas. Minėtoje laidavimo sutartyje nurodyta, kad jo gyvenamoji vieta yra ( - ) raj. savivaldybėje, gali nurodyti, kad minėtu adresu niekada negyveno, ir toks adresas jam nėra žinomas. Kada atvažiavo aiškintis dėl jo vardu paimtos paskolos į ( - ), tuo pačiu norėjo uždaryti UAB „( - )“. R. D. jau buvo miręs, ir tai jam buvo žinoma. R. D. gyvenamuoju adresu jam pavyko rasti UAB „( - )“ kažkuriuos dokumentus, atspaudus, kuriuos jis pasiėmė. Tarp minėtų dokumentų rado segtuvą su dokumentais. Ten buvo ( - ) policijos surašytų protokolų nuorašai apie tai kad 2014-04-15 ir 2014-04-26 R. D. buvo sustabdytas vairuojant neblaivus ( - ), taip pat buvo laiškas, iš ( - ) teismo dėl R. D. paso praradimo aplinkybių. Taip pat rado dokumentus, kuriuose yra R. D. rankraštiniai įrašai, UAB „( - )“ pirkimo pardavimo sutartis, ir dokumentai pasirašyti banke dėl minėtos įmonės sąskaitos atidarymo. Minėtame segtuve buvo dokumentai susiję su paskolos (UAB „( - )“) sutartimi Nr. ( - ) pasirašyti R. D., dokumentai susiję su paskolos (R. D. įmonei) sutartimi Nr. ( - ) pasirašyti R. D., dokumentai susiję su paskolos (S. M.) sutartimi Nr. ( - ) pasirašyti R. D., laidavimo sutartis A. D. vardu, bei išrašas apie asmenį – jį, S. M., kuriame nurodyta, kad jis neva buvo deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ) raj. savivaldybėje. Taip pat sutartis Nr. ( - ) paskolos sutartis R. D. įmonės vardu, kuriuose yra R. D. ir Kredito unijos atstovų parašai. Asmenų – V. S., L. S. – jis nežino, nepažįsta. (4 t. 30–33 b. l.).

13013.1. 2015-08-05 ( - ) miesto apylinkės teisme apklausos metu S. M. patvirtino parodymus, duotus ankstesnės liudytojo apklausos metu. Papildomai nurodė, kad jis ( - ) buvo pardavęs namą ir atidarant įmonę „( - )“, buvo davęs R. D. 10 000 Lt įstatyminiam kapitalui. Jis buvo tik akcininkas. Namą pardavė už tris su puse milijono rublių, iš kurių dalį pakeitęs į svarus, R. D. davė apie 45 000 svarų, kurie buvo reikalingi ir prekių užpirkimui 2012 ar 2013 metais, tiksliai neprisimena (4 t. 39–41 b. l.).

13114. Be liudytojų paaiškinimų kaltinamųjų kaltė taip pat yra įrodoma ir kitais baudžiamojoje byloje surinktais ir teisiamajame teismo posėdyje ištirtais įrodymais:

13214.1. iš 2015-08-05 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (4 t. 52–195 b. l.) matyti, kad liudytojas S. M. pateikė pas R. D. rastus dokumentus: paskolos sutartį Nr. ( - ) su priedais, išrašą apie asmenį, paskolos sutartį Nr. ( - ) su priedais, paskolos sutartį Nr. ( - ) su priedais, paskolos sutartį Nr. ( - ), sudarytą S. M. vardu, 2014-04-17 paprastąjį vekselį Nr. ( - ) (du egzemplioriai, iš kurių viename prie vekselio davėjo vardo ir pavardės įrašyta S. M. (rusų k.) pavardė, o kitame – R. D. (4 t. 148–149 b. l.) ir kitus dokumentus, susijusius su paskolos išdavimu S. M. vardu, 2014-04-17 laidavimo sutartį A. D. vardu, UAB „( - )“ dokumentus, pasirašytus R. D. (pirkimo pardavimo sutartis; įmonės sąskaitos atidarymas banke), dokumentai rusų kalba apie R. D. ( - ) padarytus administracinės teisės pažeidimus ir jam taikytas administracinio poveikio priemones, savo lyginamuosius pavyzdžius, žmonos S. M., laišką su pateiktais dokumentais ir lyginamaisiais pavyzdžiais;

13314.2. iš S. M. pareiškimo, kurį 2015-08-05 savanoriško daiktų pateikimo metu pateikė jos vyras S. M., matyti, kad ji nurodo, jog jai žinoma, kad jos vyras jokių kreditų Lietuvoje neėmė. Ji neturi galimybių atvykti liudytojo apklausai, nes turi įsipareigojimų, nes yra paėmusi kreditą iš „( - ) banko“ 6000 000 rublių sumai, įmokų nemoka, nes šiuo metu nedirba ir neturi galimybės mokėti už kreditą. Prašo laikyti jos laišką parodymais. Kiek ji žino ne ( - ) piliečiai, nedirbantys ( - ), negali gauti kredito ( - ) ir ji nesupranta jokių pretenzijų jai. 2009 m. ji ( - ) pagimdė dukrą A. M., gyveno iki 2012 metų, iki su šeima persikėlė gyventi į ( - ). Paskutinį kartą ( - ) buvo 2014 metais, tačiau ne balandžio mėnesį, nes balandžio mėnesį ji buvo ( - ). 2014 metais buvo atvykusi pagal vizą, nes leidimas gyventi baigėsi 2014 metų kovo mėnesį (4 t. 187–188 b. l.);

13414.3. iš S. M. pateiktos paso ir jame esančių vizų kopijos matyti, matyti, kad 2014 metų balandžio mėnesį S. M. nekirto ( - ) sienos (4 t. 189–195 b. l.; 5 t. 1–2 b. l.);

13514.4. iš 2016 m. sausio 22 d. specialisto išvados Nr. 5-5/1 dėl Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ ūkinės finansinės veiklos matyti, kad yra konstatuota:

136Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įregistruota 2011-09-30 adresu: ( - ) miesto savivaldybė, ( - ) (nuo 2015-05-13 perregistruota adresu: ( - )).

137Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2011-11-11 – 2014-04-25 administracijos vadovas V. S. (2011-11-11 darbo sutartis Nr. ( - )), nuo 2014-04-25 administracijos vadovas D. J..

138Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2012-05-15 – 2014-06-06 vyr. buhalterė L. S. (2012-05-14 darbo sutartis Nr. ( - )).

139Buhalterinės apskaitos organizavimas

140Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21 str. 1 ir 2 d. reglamentuota – už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas.

141Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 (aktuali redakcija nuo 2013-05-25 iki 2014-08-04) 51 str. 4 d. reglamentuota – už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą pagal šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atsako kredito unijos administracijos vadovas.

142Juridinių asmenų registre Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovu laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2014-04-29 užregistruotas V. S.. ( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos įgaliotas atstovas A. M. ir darbuotojas V. S. įformino 2011-11-11 darbo sutartį Nr. ( - ). Sutarties 1,2 punkte įrašyta V. S. paskirtas administracijos vadovo pareigose. Darbo sutarties priede įrašyta nuo 2014-04-24 pakeisti darbo sutarties 1.2 punktą paskiriant V. S. administracijos vadovo pavaduotoju. Darbo sutartis su V. S. nuo 2014-06-06 nutraukta (7 priedas).

143Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 7 dalies 1 punkte reglamentuota – administracijos vadovas organizuoja ir vykdo kredito unijos ūkinę finansinę veiklą.

144Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. D-6 patvirtintų „Administracijos vadovo pareiginių nuostatų“ 2 d. pareigos“ 6 punkte nurodytos vadovo pareigos: „pagal galiojančius įstatymus vadovauti ūkinei, finansinei ir ekonominei kredito įstaigos veiklai bei visiškai atsakyti už priimamų sprendimų padarinius, kredito įstaigos turto saugumą ir jo efektyvų naudojimą“.

145Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 11 str. 1 d. reglamentuoja – už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą vadovas, arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.

146Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S. ir darbuotojas L. S. įformino 2012-05-14 darbo sutartį Nr. 2. Sutarties 1.2 punkte įrašyta, kad L. S. įdarbinama Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ vyr. buhalterės pareigose. Darbo sutartis su L. S. 2014-06-06 nutraukta (8 priedas).

147Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. D-6 patvirtintų „Buhalterio pareiginių nuostatų“ 2 d. įrašytos vyr. buhalterio pareigos:

1482.1 punkte – organizuoti kredito unijos ūkinės finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų panaudojimą, kredito unijos nuosavybės saugumą;

1492.6.3 punkte – užtikrinti kad būtų rengiami ir vykdomi veiksmai stiprinantys finansinę discipliną;

1502.6.4 punkte – užtikrinti ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą;

1512.7.2 punkte – organizuoti kredito unijos darbą taip, kad buhalterinės apskaitos sąskaitos laiku atsispindėtų operacijas su jų judėjimu;

1522.17 punkte – užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi etatinės, finansinės ir kasinės disciplinos.

153Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2015-08-18 raštu Nr. ( - ), 2015-11-26 raštu Nr. ( - ) apskrities VPK KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai pateikė laikotarpio nuo 2014-01-01 iki 2014-06-06 kasos dokumentus, sąskaitų bankuose išrašus, prekių ir paslaugų pirkimo dokumentus, 23 paskolų bylas paskolų vertinimo ataskaitas, suvestinius registrus pavadinimu „bandomasis balansas“. Kredito unijoje 2014-01-01 – 2014-06-06 apskaita buvo tvarkoma kompiuterinėje programoje. Apskaitos dokumentų duomenys apibendrinti buhalterinėse sąskaitose. Buhalterinių sąskaitų likučiai, debeto ir kredito apyvartos parodytos suvestiniame registre „bandomasis balansas“.

154Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. VPV 11/09 buvo patvirtinta unijos apskaitos politika.

155Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S. patvirtino 2012-04-14 sutartį dėl darbuotojo individualios visiškos materialinės atsakomybės. Sutartyje įrašyta, kad L. S. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ vyriausioji buhalterė dirba darbą tiesiogiai susijusį su piniginių lėšų priėmimu, išdavimu. Sutarties 1 dalyje 1 punkte užregistruota, kad darbuotojas (L. S.) prisiima visišką materialinę atsakomybę už visas darbdavio jam pagal išlaidų orderius perduotas pinigines lėšas (9 priedas). Tyrimui nepateiktas administracijos vadovo V. S. įsakymas paskirti L. S. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasininke.

156Kasos operacijų apskaita

157Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ grynų pinigų apskaitą pinigų gavimas į kasą iš banko sąskaitų, unijos seifo AB „( - )“, išmokėjimas iš kasos pagal įformintus kasos pajamų ir išlaidų orderius suregistruotas kasos knygoje pavadinimu „centrinė kasą“. Kasos pajamų orderiuose eilutėje „gavo kasininkas“ ir išlaidų orderiuose eilutėje „kasininkas“ įrašyta L. S. ir parašas. Taigi L. S. dirbo kasininko darbą, gaudavo ir išmokėdavo grynus pinigus, kasos operacijas registravo kasos knygoje.

158Lietuvos banko valdybos 2008-09-25 nutarimu Nr. 149 patvirtintų „vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų 6.1 punktui kontrolės sistemą turi sudaryti tinkama organizacinė struktūra ir 8.7 punktui viena iš veiksmingos vidaus kontrolės sistemos sąlygų – tinkamas darbuotojų funkcijų atskyrimas tai yra turi būti vengiama interesų konfliktų.

159Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. D-6 patvirtintų „Buhalterio pareiginių nuostatų“ 2.1 punkte įrašyta vyr buhalterės pareigos – kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų panaudojimą, kredito unijos nuosavybės saugumą.

160Taigi kredito unijoje nebuvo užtikrinta veiklos procedūrų kontrolė, o taip pat nebuvo tinkamos organizacinės struktūros, kuri užtikrintų darbuotojų darbo funkcijų atskyrimą ir atsakomybės ryšius.

161Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atsiskaitymus su klientais kasos knygose registruodavo:

162– vadybininkė S. J.;

163– vyr. buhalterė L. S..

164Vadybininkė S. J. ir vyr. buhalterė L. S. pildydavo atskiras kasos knygas, kuriuose pagal įformintus kasos dokumentus užregistruota grynų pinigų gavimas bei išmokėjimas klientams bei grynų pinigų gavimas iš centrinės kasos ir grąžinimas į centrinę kasą.

165Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ komerciniame banke „( - )“ AB laikotarpiu nuo 2014-01-01 2014 nuomojo individualų seifą kredito unijos gryniems pinigams laikyti. ( - ) banko priežiūros tarnybos 2014-04-18 ataskaitoje Nr. ( - ) įrašyta materialiai atsakingas už pinigų likutį seife administracijos vadovas V. S..

166Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo akte įrašyta: „2014-04-15 stebint LB inspektavimo komisijos narėms I. G., L. D., administracijos vadovui V. S. buvo patikrinta materialiai atsakingos kasininkės S. J. grynų pinigų likutis. Kasos knygoje patikrinimo laikui registruota 19555 Lt likutis. Faktiškai rasta 19555 Lt,. Trūkumo ar pertekliaus nenustatyta“.

167Tikslinio inspektavimo ataskaitoje 2014-04-18 Nr. 329-11 įrašyta, kad 2014-04-16 dar kartą patikrinus klientų aptarnavimo specialistės vadybininkės kasą grynų pinigų 24600 Lt likutis sutapo su apskaitos duomenimis.

168Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo akte (AB „( - )“ nuomojame seife) įrašyta: „2014-04-15 stebint LB inspektavimo komisijos narėms I. G. bei L. D. dalyvaujant materialiai atsakingam asmeniui administracijos vadovui V. S. buvo patikrintas grynųjų pinigų likutis seife. Faktiškai rasta 270000 Lt, pagal apskaitą 270000 Lt. Trūkumo ar pertekliaus nenustatyta“.

169Tikslinio inspektavimo ataskaitoje 2014-04-18 Nr. 329-11 įrašyta: „atkreiptinas dėmesys, kad laikotarpiu 2014 m. balandžio 14 dienos vakare bei 2015 m. balandžio 15 dienos ryte tai yra laikotarpiu nuo administracijos vadovo informavimo apie būsimą inspektavimą iki komisijos atvykimo kasoje užregistruoti iš seifo banke išimti 420000 Lt. Inspektavimo komisijai paprašius atidaryti seifą unijoje, kuriame apskaitos duomenimis grynų pinigų likutis 260600 Lt ir 125800 Eur (434362,24 Lt) administracijos vadovas V. S. atsisakė tai padaryti, motyvuodamas, kad raktą nuo seifo turi tik vyr. buhalterė L. S., kuri yra išvykusi. Atsižvelgiant į tai buvo paprašyta FNTT prie LR VRM ( - ) apygardos pareigūnų kredito unijos seifą užplombuoti, o unijos tikslinį inspektavimą 2014-04-16 pratęsti“.

170Tvarkant Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ grynų pinigų apskaitą kasos knygose (centrinė kasa) 2014-04-14 – 2014-05-15 laikotarpiu užregistruota: likutis 2014-04-14 pradžiai 98581,15 Lt ir 1458 Eur (5034,18 Lt). Užpajamuota 429201,40 Lt bei 124362 Eur (429397,12 Lt). Iš jų iš seifo banke: 420000 Lt, 124632 Eur. Nurašyta 267150 Lt. Likutis 2014-04-15 dienos pabaigai 260632,55 Lt bei 125820 Eur (434431,30 Lt).

171Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2013-04-30 nutarimu Nr. VNV13/03 patvirtintos „grynųjų pinigų administravimo tvarkoje“ įrašyta:

1723.6 punkte – kredito unijos seife dienos pabaigoje esant daugiau kaip 50000 Lt arba ekvivalentu kita užsienio valiuta grynieji pinigai turi būti inkasuojami sąskaitas bankuose arba įnešami į išnuomotą seifą banke;

1733.8 punkte – susidarius nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo įmanoma identifikuoti darbo dienos eigoje, gali būti viršijamas kredito unijos seifo likutis, tik visą sumą suderinusiu administracijos vadovu. Kredito unijos seifo limitas turi būti atstatytas ne vėliau kaip sekančią darbo dieną iki darbo dienos pabaigos.

174Grynų pinigų likutis unijos seife 2014-04-13 dienos pabaigai 103615,33 Lt, tai 53615,33 Lt daugiau nei nustatytas limitas, 2014-04-14 dienos pabaigai – 119866,43 Lt, tai 69866,43 Lt daugiau nei nustatytas limitas, 2014-04-15 dienos pabaigai 695063,84 Lt, tai 645063,84 Lt daugiau nei nustatytas limitas.

175Tikslinio inspektavimo ataskaitoje 2014-04-18 Nr. ( - ) įrašyta: „pagal kredito unijos administracijos vadovo pateiktas terminuoto indėlio sutarčių bendrųjų sąlygų 1.6 papunktį, indėlininkas, norėdamas atsiimti indėlį anksčiau nustatyto termino, privalėjo prieš 10 dienų raštu pranešti apie tai kredito unijai. Kaip teigia administracijos vadovas: „indėlininkai tik informavo žodžiu apie planus nutraukti indėlio sutartis, tačiau raštiškai atsiimti indėlį nesikreipė“. Tvarkant grynų pinigų apskaitą nuo 2014-04-14 – 2014-04-15 laikotarpiu kasoje užregistruota 420000 Lt ir 124362 Eur (429397,11 Eur) gauti iš banko seifo. Iš viso 471397,11 Lt. Minėtu laikotarpiu nuo apskaitos nurašyta 240000 Lt indėliai. Iš jų: 85000 Lt L. S., 85000 Lt V. S. (52, 53, 54 priedai).

176Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ nebuvo prisilaikoma valdybos 2013-04-30 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintos „grynųjų pinigų administravimo tvarkos“ 3.6 punkto reikalavimo unijos seife darbo dienos pabaigoje esant daugiau nei 50000 Lt grynų pinigų likučiui grynų pinigų skirtumas turi būti inkasuojamas į kredito unijos korespondentines sąskaitas komerciniuose bankuose arba į kredito unijos išnuomotą individualų seifą banke, nes unijos seife dienos pabaigoje užregistruota 2014-04-13 – 53615,33 Lt, 2014-04-14 – 69866,43 Lt, 2014-04-15 – 645063,84 Lt daugiau nei nustatytas limitas.

177Atsakingo asmens vyr. buhalterės kasos knygoje laikotarpiu nuo 2014-04-14 iki 2014-04-15 įrašyta: likutis 2014-04-14 pradžiai 5800 Lt. Užpajamuota 242317,02 Lt. Nurašyta 240 000 Lt. Iš jų indėliai E. J. įmonei 70000 Lt, V. S. 85000 Lt, L. S. 85000 Lt. Likutis 2014-04-15 dienos pabaigai 8117,02 Lt.

178Taigi materialiai atsakingos vyr. buhalterės kasos knygose 2014-04-16 dienos pradžiai registruotas 268749,57 Lt ir 125820 Eur (434431,29 Lt) grynų pinigų likutis. Iš jų: centrinė kasa 260632,55 Lt ir 125820 Eur (434431,29 Lt, vyr. buhalterės L. S. kasa – 8117,02 Lt.

179Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo centrinėje kasoje ir vyr. buhalterės kasoje (litai) akte įrašyta:

1802014-04-16 stebint LB inspektavimo komisijos narėms I. G., L. D., FNTT prie LR VRM ( - ) apygardos valdybos NVTS viršininkui V. V., vyr. tyrėjui M. B. bei administracijos vadovui V. S. buvo patikrinta Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ materialiai atsakingos vyr. buhalterės (L. S.) grynųjų pinigų Lt faktinis likutis. Rastų pinigų suma kredito unijos centrinėje kasoje ir vyr. buhalterė L. S. kasoje sudarė 218748,58 Lt. Iš jų rasta arba pateikė:

181• kredito unijos seife – 18650 Lt;

182• klientų aptarnavimo specialisto – vadybininko kabinete esančioje metalinėje spintoje 100000 Lt;

183• patikrinimo metu administracijos vadovas pateikė – 100000 Lt;

184• vyr. buhalterės L. S. darbo vietoje rasta – 98,58 Lt;

185• iš viso 218748,58 Lt.

186Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo centrinėje kasoje ir vyr. buhalterės kasoje akte (litai) įrašyta: „pagal kredito unijos apskaitos duomenis kasos likutis 268749,57 Lt. Patikrinimo metu pinigų likučio trūkumas 50000,99 Lt.

187Patikrinimo aktas pasirašytas dalyvavusių asmenų ir vyr. buhalterės L. S..

188Pagal atlikto patikrinimo medžiagą organizuojant kredito unijos grynų pinigų saugojimą nebuvo prisilaikoma valdybos 2013-04-30 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintos „grynųjų pinigų administravimo tvarkos“ 1.1.2 punkte nurodytos tvarkos: kredito unijos balanse apskaitomi finansiniai resursai laikomi unijos buveinėje arba komerciniame banke išnuomotame seife, nes 100000 Lt buvo saugomi ne unijos buveinėje o juos patikrinimo metu pateikė administracijos direktorius V. S..

189Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo centrinėje kasoje ir vyr. buhalterės centrinėje kasoje (eurai) akte įrašyta:

1902014-04-16 stebint LB inspektavimo komisijos narėms I. G., L. D., FNTT prie LR VRM ( - ) apygardos valdybos NVTS viršininkui V. V., vyr. tyrėjui M. B. bei administracijos vadovui V. S. buvo patikrinta Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ materialiai atsakingos vyr. buhalterės (L. S.) grynųjų pinigų Eurais faktinis likutis. Rastų pinigų suma kredito unijos centrinėje kasoje ir vyr. buhalterė L. S. kasoje sudarė 64503 Eur (222715,96 Lt). Iš jų rasta arba pateikė:

191• kredito unijos seife – 1458 Eur (5034,18 Lt);

192• klientų aptarnavimo specialisto – vadybininko kabinete esančioje metalinėje spintoje 63045 Eur (217681,78 Lt;

193• iš viso 64503 Eur (222715,96 Lt).

194Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo centrinėje kasoje ir vyr. buhalterės centrinėje kasoje akte (litai) akte įrašyta: „pagal kredito unijos apskaitos duomenis kasos likutis 125820 Eur (434431,29) Lt. Patikrinimo metu pinigų likučio trūkumas 61317 Eur (211715,34 Lt)“.

195Patikrinimo aktas pasirašytas dalyvavusių asmenų ir vyr. buhalterės L. S..

196Tikslinio inspektavimo ataskaitoje 2014-04-18 Nr. 329-11 įrašyta: “2014 m. balandžio 16 d. vakare kredito unijos vadovas ir vyr. buhalterė informavo inspektavimo komisiją, kad trūkstama suma 261,7 tūkst. Lt (61 tūkst. eurų ir 50 tūkst. litų) įnešta ( - ) A/S, ( - ) filialo ( - ) klientų aptarnavimo centre esančią sąskaitą. Unijos vadovo ir vyr. buhalterės teigimu, pinigai (61 tūkst. eurų ir 50 tūkst. litų) buvo įnešti iš kredito unijos kasos, tačiau vadovas „pamiršo“ laiku apie tai informuoti inspektavimo komisiją.

197Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos knygose (centrinė kasa, L. S. kasa) 2014-04-14 – 2014-04-15 laikotarpiu 50000 Lt ir 61000 Eur įnešimas į sąskaitą ( - ) A/S Lietuvos filialas neužregistruotas (3 ir 4 lentelės).

198Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ sąskaitos ( - ) LTL ( - ) A/S ( - ) filiale išraše užregistruota:

199• likutis sąskaitoje 2014-04-16 pradžiai 85545,48 Lt;

200• gauta sąskaitoje 50000 Lt. Mokėtojas Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“. Mokėjimo dokumentas: 2014-04-16 kasos pajamų orderis Nr. ( - ). Mokėjimo paskirtis „sąskaitos papildymas“. Pinigus sumokėjo N. K., darb. paž. Nr. ( - ).

201• likutis sąskaitoje 2014-04-16 pabaigai 135545,48 Lt (10 priedas 1, 2 lapai),

202Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ sąskaitos ( - ) Eur ( - ) A/S ( - ) filiale išraše užregistruota:

203• likutis sąskaitoje 2014-04-16 pradžiai 4463,15 Eur (15410,36 Lt);

204• gauta sąskaitoje 61320 Eur (227136,06 Lt) . Mokėtojas Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“. Mokėjimo dokumentas: 2014-04-16 kasos pajamų orderis Nr. ( - ). Mokėjimo paskirtis „sąskaitos papildymas“. Pinigus sumokėjo N. K., darb. paž. Nr. ( - ).

205• likutis sąskaitoje 2014-04-16 pabaigai 65783,15 EUR (211725,70 Lt) 12 priedas, 1 ir 2 lapai.

206Tvarkant kredito unijos grynų pinigų apskaitą 2014-04-16 centrinės kasos knygoje užregistruota: likutis 2014-04-16 pradžiai 260 632,55 Lt ir 125820 Eur. Užpajamuota 104955 Lt. Nurašyta 150000 Lt ir 61320 Eur. Iš jų: sąskaitos ( - ) banke papildymui 50000 Lt ir 61320 Eur. Likutis 2014-04-16 dienos pabaigai 215587,55 Lt ir 64500 Eur (222705,60 Lt).

207Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovui 2014-05-15 surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ). Pažeidimų esmė: kredito unijos administracijos vadovas V. S. įsakymu nėra paskyręs kasininko, o kasininko žodiniu pavedimu funkcijas atlieka finansininkė. Administracijos vadovas V. S. nesilaikė Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2013-04-30 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintos „grynųjų pinigų administravimo tvarkos“ šių punktų reikalavimų:

208• 3.6 punkto reikalavimo – kredito unijos seife dienos pabaigoje esant daugiau kaip 50000 Lt arba ekvivalentu kita užsienio valiuta grynieji pinigai turi būti inkasuojami sąskaitas bankuose arba įnešami į išnuomotą seifą banke, nes darbo dienos pabaigoje unijos seife esant daugiau nei nustatytas 50000 Lt limitas skirtumas nebuvo inkasuojamas sąskaitas banke ar individualų seifą;

209• 3.7 punkto reikalavimo – pinigų inkasavimą iš kredito unijos seifo į korespondentines sąskaitas komerciniuose bankuose ir individualų seifą vykdo kredito unijos administracijos vadovas arba jo įsakymu paskirtas kitas kredito unijos darbuotojas, nes įsakymas paskirti V. K. atsakingu už grynųjų pinigų inkasavimą nebuvo surašytas.

210Už 2014-04-15 – 2014-04-16 laikotarpiu nustatytus grynų pinigų apsaugos, apskaitos pažeidimus administracijos vadovui V. S. buvo paskirta 50 Lt bauda.

211Paskolų išdavimas Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“

212Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 33 str. 1, 2 dalyse ir Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įstatų 5.66, 5,67 punktuose įrašyta – paskolų komitetas kredito unijoje privalomas, paskolų komitetą sudaro 3 nariai, Paskolų komitetas nagrinėja kredito unijos narių prašymus dėl paskolų, Jis numato paskolos išmokėjimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką ir teikia pasiūlymus dėl šių klausimų valdybai ar administracijos vadovui.

213Juridinių asmenų registre užregistruoti Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų komiteto nariai:

214• A. R. – laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2015-06-26;

215• A. S. –laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2015-06-26;

216• R. D. – laikotarpiu nuo2011-09-30 iki 2015-05-13 (5 priedas 3 lapas);

217Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 28 str. 2 d 5 punkte ir Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įstatų 5.45.5 punkte įrašyta – unijos valdyba tvirtina skolinimosi, įskaitant indėlius, ir skolinimo taisykles.

218Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimais patvirtinta:

219• nutarimu Nr. ( - ) KU Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų suteikimo tvarka;

220• nutarimu Nr. ( - ) Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų administravimo tvarka.

221Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. VPV11/7 paskolų suteikimo tvarkos 2.1.5 punkte įrašyta – klientų aptarnavimo specialistas/vadybininkas turi teisę konsultuoti klientus dėl kredito unijos paskolų ir jų išdavimo sąlygų, surinkti iš klientų paskolos teikimui būtinus dokumentus, užpildyti teikimus ir teikti svarstyti paskolų komitetui, vykdyti kitas su paskolų išdavimu susijusias funkcijas.

222Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų suteikimo tvarkos 4 dalyje aprašyti reikalingi dokumentai, kuriuos klientas turi pateikti paskolai gauti. Pagal patvirtintą tvarką klientas/laiduotojas /įkeičiamo turto savininkas turi pateikti finansinę būklę atskleidžiančius dokumentus – tinkamai patvirtintas dviejų metų gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, duomenis, kad klientas gauna pagrindinę ir pastovią pajamų dalį. Juridiniai asmenys turi pateikti dviejų metų finansinės ataskaitas (balansą, pelno nuostolių ataskaitą). Klientų aptaranavimo specialistas privalo išanalizuoti ir nustatyti paskolos gavėjo mokumą, finansinę būklę ir kliento ūkinę veiklą (juridiniams) asmenims.

223S. J. 2015-02-18 liudytojo apklausos protokole parodė: „nuo 2014-01-08 dirbo Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“, pareigos aptarnauti klientus, sudarinėti indėlio sutartis, priimti ir išmokėti grynuosius pinigus iš sąskaitų, parengti paskolos sutartis. Pagal parodymus klientą paskolų klausimais konsultuodavo unijos vadovas V. S.. Administracijos vadovas duomenis apie klientą gaudavo iš sistemų gaudavo prisijungęs prie ( - ), ( - ), gyventojų registro elektroninių duomenų bazių. Paskolų rizikos duomenų ataskaitą (PRDB) pateikdavo vyr. buhalterė L. S.. Klientas pateikdavo balansą, pelno nuostolių ataskaitas, juridinis asmuo turto vertinimo ataskaitą. Visi šie dokumentai pasiekdavo ją ir iš jų suformuodavo paskolos bylą. Dažniausiai paskolos bylą gaudavo jau su paskolų komiteto ir valdybos sprendimais, pagal kuriuos ir buvo įforminama paskolos sutartis“.

224A. R. 2015-02-24 liudytojo apklausos protokole parodė – „nuo pat unijos įsteigimo jis yra unijos paskolų komiteto narys. A. R. parodė, kad prieš aptariant tikslinga suteikti paskolą buvo pateikiamas segtuvas, kuriame pateikta visa informacija susijusi su paskolos prašytoju, paskolos sąlygos. Paskolų komiteto nariai dokumentų nerinko juos paruoštus pateikdavo administracijos vadovas V. S. Dėl paskolų komiteto susirinkimo tvarkos A. R. parodė, kad apie suformuotą paskolos bylą informuodavo V. S.. Maždaug savaitės bėgyje atvykdavo ir peržiūrėdavo pateiktus paskolos dokumentus ir išreikšdavo savo nuomonę pasirašydami paskolos protokole. Kitus paskolos komiteto narius pažinojo, tačiau faktiškai nesutikdavo. R. D. paskolų išdavime nedalyvaudavo nors ir buvo paskolų komiteto narys. Toliau visi dokumentai buvo perduodami valdybai kuri dar kartą apsvarstydavo paskolos skyrimo klausimus“. Pagal A. R. parodymus paskolų komitetas faktiškai nieko nesprendžia dėl paskolos skyrimo tai yra formalumas. Unijos valdybos nariai nusprendžia kam ir kokiomis sąlygomis suteikti paskolą.

225Analogiškai Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų komiteto darbą 2015-03-30 liudytojo apklausos protokole apibūdino kreditų komisijos narys A. S..

226D. J. 2015-02-13 liudytojo apklausos protokole parodė, kad buvo kredito unijos vadybos narys. Pagal parodymus kredito unijos valdybos nariai – A. M. ir valdybos pirmininkas V. S.. Pagal D. J. parodymus visi reikiami dokumentai buvo perduodami paskolų komitetui. Gavusi paskolų komiteto sprendimą valdybą dar kartą įvertindavo ir priimdavo sprendimą dėl paskolos skyrimo klientui. D. J. parodė, kad norint išduoti paskolą buvo reikalinga „( - )“ ataskaita, ( - ) darbo užmokesčio išrašas, gyventojų registro išrašas, nekilnojamo turto registro pažyma. Šiuos duomenis pateikdavo V. S., nes turėjo slaptažodžius ir galėjo prieiti prie elektroninių duomenų bazių. Taip pat paskolai gauti reikalinga paskolos rizikos duomenų ataskaita ( - ), kurią pateikdavo L. S., nes tik ji turėjo priėjimą prie duomenų bazės. D. J. 2015-02-13 liudytojo apklausos protokole įrašyta, kad „nuo unijos įkūrimo visi dokumentai būdavo pildomi tvarkingai. Paskolos skyrimą spręsdavome turint visus reikiamus dokumentus bei paskolų komiteto sprendimą. Nuo 2014 metų tikslaus laiko nurodyti negaliu atskirais atvejais paskolos suteikimo klausimus svarstydavome neturėdami visų reikiamų dokumentų, pasitikėdami administracijos vadovo V. S. žodine informaciją. Pasitikėdamas V. S. sprendimus skirti paskolą patvirtindavo parašu. Panašiai elgdavosi ir valdybos narys A. M.“.

227Analogiškus parodymus 2015-02-19 liudytojo apklausos protokole pateikė A. M..

228Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 6.1.1 punkte įrašyta: klientų aptarnavimo specialistas įvertinęs paskolų gavėjo mokumą ir susirinkęs visus reikalingus dokumentus mokumo vertinimui pagrįsti paskolų komitetui pateikia teikimą, kuriame nurodytas jo pasiūlymas dėl paskolos suteikimo.

229Paruoštuose 2014-04-14 projektuose siūloma suteikti klientams S. M. 180000 Lt, R. D. IĮ 180000 Lt, UAB „( - )“ 176000 Lt paskolas. Teikimuose eilutėje „teikimą rengė“ įrašyta S. J. ir šalia pasirašyta.

230Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 5 skyriuje „klientų duomenų analizė ir rizikos įvertinimas“ įrašyta, kad aptarnavimo specialistas patikrina ar klientas turi įsipareigojimų kredito unijai, kitoms įstaigoms ir ar įsipareigojimus tinkamai vykdo. Klientų S. M., R. D. IĮ, UAB „( - )“ mokumui vertinti pateiktos: 2014-04-11 ( - ) ataskaitos, 2014-04-24 kliento finansinės būklės įvertinimo atsakymas (PRDB) tai yra duomenys iš duomenų bazių apie kliento skolas ir įsipareigojimus.

231UAB „( - )“ 2015-08-17 rašte Nr. ( - ) ( - ) apskrities VPK Kriminalinės Policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai įrašyta: ( - ) iš įmonių, valstybės registrų ir kitų šaltinių renka kreditingumo informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis. Informacija kaupiama, vertinama ir teikiama įmonėms mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais“ (12 priedas). Pagal pateiktą informaciją prie kredito biuro duomenų bazės laikotarpiu nuo 2012-08-14 iki 2015-01-05 teisę prisijungti turėjo Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S.. Kredito unijos administracijos vadovas V. S. kreditų biuro sistemoje tikrino

232• 2014-04-24 UAB „( - )“, į.k ( - ), R. D. IĮ, į. k. ( - ), S. M. a.k ( - )

233• 2014-03-18 ir 2014-04-18 R. D., a.k ( - ) (12 priedas).

234Taigi 2014-04-15 teikimai ir 2014-04-14 paskolų komiteto ir valdybos narių sprendimai suteikti klientams S. M. 180000 Lt, R. D. IĮ 180000 Lt, UAB „( - )“ 176000 Lt paskolas buvo suforminti paskolas neturint duomenų apie klientų skolas ir jų mokumą.

235Pavyzdžiui:

236Kliento R. D. mokumui vertinti pateiktoje 2014-04-11 ( - ) ataskaitoje įrašyta, kad įmonės skolų duomenų bazėje neužregistruota ir į VMI nurodymų nevykdančių asmenų sąrašą įmonė neįtraukta (13 priedas). Šiaulių apygardos teismo 2014-05-22 nutartyje įrašyta, kad atsakovo VMI prie LR FM duomenimis R. D. IĮ pradelsti įsiskolinimai valstybės biudžetui 150758,71 Lt.

237R. D. įmonės bei R. D. (fizinio asmens) 2014-04-11 nepadengtų skolų neparodyta. Šiaulių apygardos teismas 2014-08-28 nutartimi patvirtino 957939,53 Lt kreditorių finansinius reikalavimus. Iš jų: 160746,79 Lt įkaito turėjo bankrutuojančio AB „( - )“, 2-os eilės kreditorių – ( - ) skyriaus – 11335,55 Lt, VMI – 151031,57 Lt, 3-eilės kreditorių AB „( - )“ bankas – 105577,65 Lt, ( - ) kredito unija – 222370,94 Lt.

238Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino 2014-04-14 paskolų komiteto ir valdybos posėdžio protokolus:

239• paskolų komiteto Nr. ( - ), valdybos Nr. ( - ) skirti S. M. 180000 Lt paskolą;

240• paskolų komiteto Nr. ( - ), valdybos Nr. ( - ) skirti UAB „( - )“ 176000 Lt paskolą;

241• paskolų komiteto Nr. ( - ), valdybos Nr. ( - ) skirti R. D. įmonei 180000 Lt paskolą.

242Paskolų komiteto posėdžių protokoluose įrašyta: dalyvavo ir protokolus pasirašė paskolų komiteto nariai A. R. ir A. S., V. S. ir parašas. Valdybos posėdžio protokoluose įrašyta: dalyvavo ir protokolus pasirašė valdybos nariai V. S., A. M., D. J., posėdžio sekretorė S. J. ir parašas.

243Paskolų komiteto nariai A. R. 2015-02-24 liudytojo apklausos protokole, A. S. 2015-03-30 liudytojo apklausos protokole parodė, kad neprisimena kada ir kaip buvo įforminti posėdžių protokolai skirti paskolas S. M., UAB „( - )“, R. D. individualiai įmonei. A. R. 2015-04-24 liudytojo apklausos protokole parodė, kad „savaitės laikotarpyje turėjau nuvykti į kredito uniją peržiūrėti paskolų dokumentus ir pasirašyti posėdžių protokolus“. Pagal A. R. parodymus: jis prisimena, kad paskola buvo teikiama R. D. paskolų komiteto nariui. R. D. jau ir anksčiau buvo paėmęs paskolą ir už ją atsiskaitęs. Todėl abejonių dėl paskolos teikimo nekilo.

244Valdybos narys D. J. 2015-02-13 liudytojo apklausos protokole parodė: „dėl 2014-04-14 valdybos posėdžių protokolų suteikti S. M. 180000 Lt, UAB „( - )“ 176000 Lt, R. D. įmonei 180000 Lt paskolas galiu pasakyti, kad neatsimenu kaip vyko valdybos susirinkimai ir jų tvarka. Manau, kad minėti atvejai buvo derinami žodžiu nematant visų reikalingų dokumentų“. Analogiškai dėl 2014-04-14 valdybos pasėdžių protokolų 2015-02-19 liudytojo apklausos protokole parodė A. M.. A. M. parodė, kad greičiausiai protokolai buvo atvežti į namus pasirašyti.

245S. J. 2015-02-18 liudytojo apklausos protokole parodė, kad valdybos susirinkimuose nedalyvaudavo. Visus valdybos posėdžių ir paskolų komiteto protokolus užpildydavo administracijos vadovas V. S., juos atspausdindavo ir pateikdavo pasirašyti.

246Paskola S. M.

247S. M. (klientas) vardu įformintas 2014-04-11 prašymas Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ suteikti 180000 Lt paskolą grynais pinigais. Prašyme nurodyta S. M. ir parašas ir kliento adresas: ( - ) rajonas vardas pavardė ir šalia pavardės.

248S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad adresu: ( - ) rajonas, jis niekada negyveno ir toks adresas jam nėra žinomas. Gyventojų registro 2014-12-31 išraše apie asmenį įrašyta S. M. deklaruotas adresas: ( - ). Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 4.5.2 punkte įrašyta, kad klientas privalo pateikti tinkamai patvirtintas paskutinių dviejų metų metines pajamų deklaracijas. Paskolos byloje pateikta S. M. 2013 metų metinė pajamų deklaracija, kurioje įrašytos 229540 Lt pajamų. VMI duomenų bazėje S. M. 2013 metų metinė pajamų deklaracija neužregistruota.

249Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų komiteto posėdžio protokolas Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio protokolas Nr. ( - ). Protokoluose įrašyta:

250• skirti S. M. 180000 Lt paskolą 36 mėnesių laikotarpiu;

251• nustatyti 300 Lt paskolos administravimo mokestį;

252• paskolą išmokėti S. M. įsigijus 18000 Lt vertės pajų ir A. D. pasirašius asmeninį laidavimą visai paskolos sumai (15, 16 priedai).

253Paskolų komiteto posėdžio protokolo Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio protokolo Nr. ( - ) data – 2014-04-14, teikimo suteikti paskolą data – 2014-04-15, išrašo apie kliento mokumą (skolos ir įsipareigojimai bankams ir kredito įstaigoms) data 2014-04-24.

254Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo S. M. (klientas) vardu suforminta 2014-04-17 veiklos paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyje numatyta S. M. iki 2017-04-16 suteikti 180000 Lt paskolą verslui. Paskolos paėmimo terminas iki 2014 m. balandžio 18 d. Paskolos sutartyje 2014-04-17 Nr. ( - ) eilutėje „paskolos gavėjas“ įrašyta S. M. ir parašas (17 priedas).

255S. M. paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše užregistruota pagal paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta 180000 Lt paskola. Išraše 2014-12-31 užregistruota 185529,80 Lt S. M. skola kredito unijai likutis. Iš to skaičiaus: 180000 Lt negrąžinta paskola, 5529,80 Lt nesumokėtos palūkanos ir delspinigiai (18 priedas). Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 180000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ ir parodyta 2014 metų finansinėse ataskaitose.

256Suteikta paskola kliento prašymu iš paskolinės sąskaitos pervesta į sąskaitą Nr. ( - ). S. M. sąskaitos Nr. ( - ) išraše 2014-07-17 užregistruota:

257• Likučio sąskaitoje 2014-04-17 pradžiai nebuvo;

258• sąskaitoje įrašyta 198000 Lt. Iš jų: 18000,00 Lt gauti kasoje, 180000 Lt pervesti iš paskolinės sąskaitos;

259• nuo sąskaitos nurašyta 197999,97 Lt. Iš jų: 18000 Lt pervesti į pajaus sąskaitą Nr. ( - ) papildomas pajus, 300 Lt padengtas paskolos administravimo mokestis, 179699,97 Lt pervedimas į sąskaitą Nr. ( - ) valiutos konvertavimas (52044,71 Eur)). Sąskaitos išraše Nr. ( - ) parodyta 52044,71 Eur išduoto grynais;

260• Likutis sąskaitoje 2014-04-17 pabaigai – 0,03 Lt (19 priedas).

261Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 300 Lt administravimo mokestis parodytas pajamose buhalterinė sąskaita 4113 „paskolų administravimo mokestis“. Pervesti į pajaus sąskaitą 18000 Lt užfiksuoti buhalterinėje sąskaitoje 300 „pajinis kapitalas“. Pagal S. M. sąskaitos Nr. ( - ) (pajus) išrašą: likutis 2014-14-01 - 300 Lt, pervesta pajaus papildymui 18000 Lt, pajaus likutis 2014 m. gegužės 1 d. – 18300 Lt (15 priedas).

262Tvarkant grynų pinigų apskaitą 2014-04-17 įforminta:

263• 18000 Lt grynų pinigų įmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ). Mokėtojas S. M.. Mokėjimo paskirtis sąskaitos Nr. ( - ) papildymui. Kvite nurodyti parašai: pinigų mokėtojo S. M. ir parašas, kasininko L. S. ir parašas (21 priedas). Pinigų įmokėjimo kvitas 2014-04-17 Nr. ( - ) įrašytas kasos knygoje (L. S. kasa LTL) ir 18000 Lt užpajamuoti apskaitoje (22 priedas).

264• 52044,71 EUR (179699,97 Lt grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ). Gavėjas S. M.. Kvite parašai: pinigų gavėjo S. M. ir parašas, kasininko L. S. ir parašas (23 priedas). Pinigų išmokėjimo kvitas 2014-04-17 Nr. ( - ) įrašytas kasos knygoje (L. S. kasa) ir 52044,71 Eur (179699,97 Lt) nurašyti kasoje ir apskaitoje (24 priedas) .

265Atsakingo asmens vyr. buhalterės kasos knygose 2014-04-17 užfiksuoti pinigų likučiai, užpajamavimas ir nurašymas 6 lentelėje.

266S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad 2012 – 2013 metais dirbo R. D. įmonėje vadybininku. S. M. parodė, kad Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 180000 Lt paskolos suteikti neprašė ir pinigai iš kasos jam nebuvo išmokėti. S. M. parodė: „dėl paskolos paimtos vardu galiu nurodyti, kad aš nepateikiau paraiškos paskolai, nepildžiau ir nepateikinėjau dokumentų paskolai gauti, paskolos sutartyje, 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ) ir grynųjų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) rankraštiniai įrašai daryti ne mano ranka“.

267Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ) įrašyta:

268•1.1, 1.2 punktuose – paskolos sutartyje 2014-04-17 Nr. ( - ) skiltyje „paskolos gavėjas“ rankraštinius įrašus parašė R. D.. Nustatyti ar S. M. vardu pasirašė S. M., V. S., L. S., R. D. ar kitas asmuo nėra galimybės, nes parašas netinkamas identifikavimui“.

269•8.1, 8.2 punktuose - 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) išrašytame mokėtojo S. M. vardu, rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė R. D.. Nustatyti ar po įrašu „S. M.“ pasirašė S. M., S. M., V. S., L. S., R. D. nustatyti nebuvo galima“.

270•9.1, 9.2 punktuose 2014-04-17 grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - ) išrašytame gavėjo S. M. vardu rankraštinį įrašą „S. M. parašė R. D.. Nustatyti, ar po įrašu „S. M.“ pasirašė S. M., S. M., V. S., L. S., R. D. nustatyti nebuvo galima“.

271Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatyme Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalyje reglamentuota privalomi apskaitos dokumento rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas; 3) apskaitos dokumento data; 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; 5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška; 6) asmens (-ų) kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus vardas, pavardė ir parašas.

272Nurodyti rekvizitai yra nustatomi tikslu identifikuoti įvykusią ūkinę operaciją, ją vykdžiusius asmenis, todėl jie turi būti tikri.

273Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2014 metų balandžio mėnesį įforminant apskaitos dokumentus – 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ), grynų pinigų įmokėjimo kvitą Nr. G02473, grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ) nebuvo prisilaikoma Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatyme Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktuose reglamentuotų reikalavimų – teisingai nurodyti ūkinės operacijos turinį paskolos išdavimas ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, nes S. M. 180000 Lt paskola nebuvo suteikta, S. M. 52044,71 Eur (179699,97 Lt) iš unijos kasos negavo, 18000 Lt kasoje nemokėjo ir dokumentuose nepasirašė. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ) įrašyta, kad rankraštinius įrašus S. M., arba S. M. 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ), grynų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ), grynų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) parašė R. D., o pasirašęs asmuo nenustatytas.

274Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą buvo pažeista Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas reikalavimas – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, nes apskaitoje buvo užregistruota neįvykusios ūkinės operacijos S. M. vardu įforminus šiuos dokumentus:

275• 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ), suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ užregistruota nesuteikta 180000 Lt paskola;

276• 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ). Kasoje ir apskaitoje nurašyta 52044,71 Eur (179699,97 Lt), kurių S. M. negavo ir kvite nepasirašė;

277• 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo (kvitą) Nr. ( - ) kasoje užpajamuoti 18000 Lt, kurių S. M. nemokėjo;

278• buhalterinėje sąskaitoje 300 „pajinis kapitalas“ užregistruotas S. M. 18000 Lt papildomas pajinis įnašas;

279• pervedus 300 Lt buhalterinėje sąskaitoje 4113 „paskolų administravimo mokestis“ užregistruota neuždirbtų paskolos administravimo pajamų.

280Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 3.7 punkte įrašyta kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą užtikrinant bent viena Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone.

281Civilinio kodekso 6.76 straipsnio „laidavimo sutarties samprata“ 1 dalyje įrašyta – laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės.

282Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų komiteto ir valdybos posėdžio protokolų Nr. ( - ) – 1.1 punkte įrašyta paskolos grąžinimui užtikrinti pateikti A. D. asmeninį laidavimą visai paskolos sumai.

283A. D. vardu įforminta 2014-04-11 paraiška laidavimui. Paraiškoje įrašyta paskolos prašytojas S. M., paskola suma 180000 Lt, laiduotojas A. D. ir parašas. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino (kredito unija) 2014-04-17 laidavimo sutartį (be numerio) Pagal įformintą sutartį laiduotojas A. D. prisiima įsipareigojimus atsakyti savo turtu jeigu S. M. nevykdys skolos grąžinimo įsipareigojimų. A. D. 2015-04-13 liudytojo apklausos protokole parodė, kad dokumentų Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ nepasirašinėjo ir apie laidavimo sutartį nieko nežino.

284Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo V. S. nepažįsta. Pagal parodymus 2014-04-17 laidavimo sutartyje rankraštinių įrašų neįrašė ir sutarties nepasirašė.

285Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvados Nr. ( - ) 3 punkte įrašyta 2014-04-17 laidavimo sutartyje skiltyse „laiduotojas“ rankraštinius įrašus A. D. parašė ir šalia pasirašė R. D..

286Paskola R. D. įmonei

287R. D. įmonės (klientas) vardu įformintas 2014-04-09 prašymas Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ suteikti 180000 Lt paskolą grynais pinigais.

288R. D. individuali įmonė įregistruota 2001 m. gegužės 4 d. Vykdyta veikla drabužių ir avalynės (dėvėtų) didmeninė prekyba. Savininkas R. D.. R. D. įmonė VMI pateikė metines pelno mokesčio deklaracijas: 2012 metų - deklaruota 36207 Lt pajamų bei 36400 Lt nuostolis; 2013-12-30 – laikotarpio nuo 2013-01-01 iki 2013-09-30 – deklaruota 79860 Lt pajamų ir 13557 Lt apmokestinamo pelno, 2015-02-18 - 2013 metų kurioje duomenų apie 2013 metų įmonės pajamas ir veiklos rezultatą nėra. R. D. įmonė kredito unijai pateikė pelno mokesčio deklaracijas: 2012 metų - įrašyta 362075 Lt pajamų, 14029 Lt apmokestinamo pelno, 2013 metų – kurioje įrašyta 989635 Lt pajamų, 31216 Lt apmokestinamo pelno. Šiaulių apygardos teismo 2014-05-22 nutartyje įrašyta, kad atsakovo VMI prie LR FM duomenimis R. D. įmonės pradelsti įsiskolinimai valstybės biudžetui 150758,71 Lt. Šiaulių apygardos teismo sprendimu R. D. įmonei iškelta bankroto byla. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta M. V.. Administratorės M. V. 2015-11-17 rašte ( - ) apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai įrašyta: Šiaulių apygardos teismas 2014-09-30 nutartimi R. D. įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Savininkui R. D. mirus bei neatsiradus paveldėtojų, įmonės dokumentai administratoriui neperduoti (55 priedas). Šiaulių apygardos teismas 2015-09-23 sprendimu pripažinta, kad bankrutavusios R. D. įmonės veikla pasibaigė.

289Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų komiteto posėdžio protokolas Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio protokolas Nr. ( - ). Protokoluose įrašyta:

290suteikti R. D. įmonei 180000 Lt paskolą 36 mėnesių laikotarpiu;

291nustatyti 300 Lt paskolos administravimo mokestį,

292paskolą išmokėti R. D. įmonei įsigijus 18000 Lt vertės pajų (25,26 priedai).

293Paskolų komiteto posėdžio protokolo Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio protokolo Nr. ( - ) data – 2014-04-14, teikimo suteikti paskola data – 2014-04-15, išrašo apie kliento mokumą data 2014-04-24.

294Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo R. D. įmonės (savininkas R. D.) vardu suforminta 2014-04-18 paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyje numatyta R. D. įmonei iki 2017-04-17 suteikti 180000 Lt paskolą.. Paskolos paėmimo terminas iki 2014 m. balandžio 18 d. Paskolos sutartyje 2014-04-18 Nr. ( - ) eilutėje „paskolos gavėjas“ įrašyta R. D. ir parašas (27 priedas).

295R. D. įmonės paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše užregistruota pagal paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta 180000 Lt paskola (28 priedas). Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 180000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams.

296Suteikta paskola kliento prašymu iš paskolinės sąskaitos pervesta į sąskaitą Nr. ( - ). R. D. įmonės sąskaitos Nr. ( - ) išraše 2014-04-16 – 2014-07-18 laikotarpiu užregistruota:

297• Likučio sąskaitoje 2014-04-16 pradžiai nebuvo;

298• sąskaitoje įrašyta 198000,66 Lt. Iš jų: 180000 Lt suteikta paskola; 18000,66 Lt pervesta iš asmeninės R. D. sąskaitos Nr. ( - );

299• nuo sąskaitos nurašyta 198000,66 Lt. Iš jų: 18000 Lt pervesti pajaus sąskaitą (papildomas pajus), 300 Lt padengtas paskolos išdavimo mokestis, 179700,66 Lt gryni pinigai nurašyti kasoje;

300• Likučio sąskaitoje 2014-04-18 pabaigai nebuvo (29 priedas).

301Tvarkant grynų pinigų apskaitą įformintas 2014-04-18 – 179700,66 Lt grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ). Gavėjas R. D. įmonė. Kvite nurodyti parašai: gavėjo R. D. ir parašas, eilutėje kasininko L. S. ir parašas (30 priedas). Pinigų išmokėjimo kvitas 2014-04-18 Nr. ( - ) įrašytas kasos knygoje (L. S. kasa LTL) ir 179700,66 Lt nurašyti kasoje ir apskaitoje (32priedas).

302Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ) įrašyta:

303• 34 punkte – 2014-04-18 paskolos sutarčių Nr. ( - ) skiltyse paskolos gavėjas rankraštinius įrašus R. D., R. D. įmonė R. D. parašė ir šalia pasirašė R. D.;

304• 37 punkte – 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą R. D. parašė ir po juo pasirašė R. D..

305Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ grynų pinigų apskaitą įformintas 2014-06-02 grynųjų pinigų įmokėjimo kvitas Nr. ( - ) ir kasoje atsakinga vadybininkė S. J. užpajamuota 1205 Lt. Mokėtojas R. D. įmonė, mokėjimo paskirtis sąskaitos Nr. ( - ) papildymui. Sąskaitos Nr. ( - ) išraše įrašyta 1204,80 Lt pervesti paskolinę sąskaitą.

306R. D. IĮ paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše užregistruota:

307• 1200 Lt sumokėta palūkanos už paskolą, 4,80 Lt sumokėti delspinigiai;

308• 181389,88 Lt skola kredito unijai, Iš to skaičiaus: 180000 Lt negrąžinta paskola, 1389,88 Lt nesumokėtos palūkanos ir delspinigiai (28 priedas).

309Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 3.7 punkte įrašyta kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą užtikrinant bent viena Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone.

310Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.209 straipsnio įkeitimo sandorio forma 2 dalis reglamentuoja – kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui, įkeitimo sutartis ir įkeitimo objekto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti daiktus ar turtines teises įforminami surašant įkeitimo lakštą, kuris tvirtinamas notaro ir registruojamas hipotekos registre.

311Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų komiteto posėdžio protokole Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio protokole Nr. ( - ) įrašyta: paskolos grąžinimui užtikrinti įkeisti 720000 Lt vertės prekes, turto įkeitimą atidedant iki 2014 m. gegužės 14 d.

312Paskolos gavėjas R. D. įmonė iki 2014-05-14 turto įkeitimo sutarties neįformino. Šiaulių apygardos teismo 2014-05-22 nutartimi R. D. įmonei iškelta bankroto byla.

313Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 4.4.7 punkte įrašyta, kad paskolos gavėjas pateikia įkeičiamo turto ataskaitą. Atlikus naujausią vertinimą, klientų aptarnavimo specialistas turi patikrinti ar draudimo suma atitinka įkeisto turto draudimo reikalavimus.

314Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino 2014-04-14 R. D. įmonei priklausančių prekių (dėvėtų drabužių) vertės nustatymo pažymą. Pažymoje įrašyta, kad įvertinus vietoje R. D. įmonei priklausančių prekių vertė 720000 Lt. Prekių pardavimo kaina 360000 Lt. Pažymoje kredito unijos vadybininkės S. J. pavardė ir šalia pasirašyta. S. J. 2015-02-18 liudytojo apklausos protokole parodė, kad pasirašė R. D. įmonės turto vertinimo pažymą, tačiau pažymą surašė ir pasirašyti pateikė administracijos vadovas V. S.. R. D. įmonė kredito unijai pateikė 2014-04-18 pažymą dėl atsargų įkeitimo. Pažymoje įrašyta, kad R. D. įmonės atsargų vertė 720000 Lt ir jos nėra įkeistos. R. D. įmonė kredito unijai pateikė draudimo bendrovės „( - ).“ SE filialas Lietuvoje 2014-06-05 draudimo polisą Nr. ( - ). Draudimo polise įrašyta R. D. įmonė laikotarpiu nuo 2014-06-06 iki 2015-06-05 draudžia atsargas. Draudimo suma 700000 Lt.

315Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ priėmė sprendimą R. D. įmonei suteikti ir išmokėti 180000 Lt paskolą neįkeitus turto, kuris užtikrintų paskolos grąžinimą. Vadybininkė S. J. R. D. įmonės prekių likutį neapžiūrėjo ir neįvertino prekių vietoje, o tik pasirašė turto vertinimo pažymą. R. D., įmonės savininkas, prekes apdraudė 2014-06-06, t. y. Šiaulių apygardos teismui priėmus 2014-05-22 sprendimą iškelti R. D. įmonei bankrotą ir administratoriumi paskirti M. V..

316Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 5 skyriuje „klientų duomenų analizė ir rizikos įvertinimas“ įrašyta, kad aptarnavimo specialistas patikrina ar klientas turi įsipareigojimų kredito unijai.

317R. D. paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) kredito unijoje išraše 2014-01-01 užregistruota 14992,86 Eur (51767,34 Lt) skola unijai – negrąžinta paskola ir nesumokėtos palūkanos ir delspinigiai (33 priedas). Tvarkant grynų pinigų apskaitą įforminta 64588,00 Lt 2014-04-16 grynų pinigų įmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ). Mokėtojas R. D.. Mokėjimo paskirtis asmeninės sąskaitos Nr. ( - ) papildymui. Kvite nurodyti parašai: pinigų mokėtojo R. D. ir parašas, kasininko L. S. ir parašas (34 priedas). Pinigų įmokėjimo kvitas 2014-04-16 Nr. ( - ) įrašytas kasos knygoje (L. S. kasa LTL) ir 64588,00Lt užpajamuoti kasoje ir apskaitoje (35 priedas). R. D. asmeninės sąskaitos Nr. ( - ) kredito unijoje išraše parodyta“ 2014-04-16 gautas sąskaitos papildymas 64588,00 Lt bei 51767,38 Lt pervedimas į sąskaitą Nr. ( - ) valiutos konvertavimui (14992,86 Eur). Iš sąskaitos Nr. ( - ) 14992,86 Eur pervesti į R. D. paskolinę sąskaitą ir taip padengta skola kredito unijai.

318Paskola UAB „( - )“

319UAB „( - )“ (klientas) vardu įformintas 2014-04-09 prašymas Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ suteikti 176000,00 Lt paskolą grynais pinigais. Prašyme UAB „( - )“ direktoriaus R. D. vardas pavardė ir parašas.

320UAB „( - )“ įregistruota 2012 m. lapkričio 7 d. Direktorius R. D.. VĮ registrų centras 2012-11-07 pateiktame sąraše įrašyti įmonės akcininkai R. D. ir S. M.. S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole kad yra vienas iš UAB „( - )“ akcininkų ir savo akcijų nėra pardavęs. Pagal parodymus R. D. pasiūlė pradėti verslą vežti dėvėtus drabužius iš ( - ) ir tuo tikslu įkurta UAB „( - )“. UAB „( - ) akcijos buvo padalintos lygiomis dalimis 50 proc. R. D., 50 proc. S. M.. UAB „( - )“ VĮ „( - )“ pateikė 2012 metų finansines ataskaitas. Balanse 2012-12-31 įrašyta 8432 Lt turto vertė ir 2024 Lt veiklos nuostolis. UAB „( - )“ valstybinei mokesčių inspekcijai 2014-05-30 pateikė laikotarpio 2013 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją. Deklaruota 7840 Lt pajamų įtrauktų į pelno mokesčio bazę bei 4320 Lt veiklos nuostolio. VĮ „( - )“ UAB „( - )“ 2013 metų finansinės ataskaitos nepateiktos. UAB „( - )“ kredito unijai pateikė 2013 metų preliminarias finansines ataskaitas (balansą ir pelno nuostolių ataskaitą), kuriose parodyta 876858 Lt gautų pajamų, 10860 veiklos pelno. S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė: „UAB „( - )“ realiai jokio turto ar prekių sandėlyje neturėjo ir apie tai kad įmonei būtų reikalinga ir paskola nežinojau. Kad R. D. miręs aš žinojau ir todėl 2015 metų rugpjūčio mėnesį atvykęs į ( - ) norėjau UAB „( - )“ išregistruoti. R. D. gyvenamosios vietos adresu pavyko rasti kai kuriuos UAB „( - )“ dokumentus“. S. M. 2015-08-05 ( - ) apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyr. tyrėjai V. V. pateikė paskolos sutartis Nr. ( - ) su priedais, paskolos sutartį Nr. ( - ), UAB „( - )“ dokumentus (pirkimo pardavimo sutartį, sąskaitos banke atidarymo dokumentus). UAB „( - )“ apskaitos dokumentų ir registrų S. M. ( - ) apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyr. tyrėjai V. V. nepateikė.

321Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų komiteto posėdžio protokolas Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio protokolas Nr. ( - ). Protokoluose įrašyta:

322suteikti UAB „( - )“ 176000 Lt paskolą 36 mėnesių laikotarpiu;

323nustatyti 300 Lt paskolos administravimo mokestį,

324paskolą išmokėti UAB „( - )“ įsigijus 17600 Lt vertės pajų (38, 39 priedai).

325Paskolų komiteto posėdžio protokolo Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio protokolo Nr. ( - ) registruota data – 2014-04-14, teikimo suteikti paskola data – 2014-04-15, išrašo apie kliento mokumą data 2014-04-24.

326Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo UAB „( - )“ direktorius R. D. vardu suforminta 2014-04-18 paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyj( - ) numatyta UAB „( - )“ iki 2017-04-17 suteikti 176000 Lt paskolą. Paskolos paėmimo terminas iki 2014 m. balandžio 18 d. Paskolos sutartyje 2014-04-18 Nr. ( - ) eilutėje „paskolos gavėjas“ įrašyta R. D. ir parašas (40 priedas). UAB „( - )“ paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše užregistruota pagal paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta 176000 Lt paskola (41 priedas). Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 1176000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“. Išraše 2014-12-31 užregistruota 184152,17 Lt UAB „( - )“ skola kredito unijai likutis. Iš to skaičiaus: 176000 Lt negrąžinta paskola, 8152,17 Lt nesumokėtos palūkanos ir delspinigiai. Pagal įformintą paskolos grąžinimo grafiką iki 2015-12-31 UAB „( - )“ turėjo grąžinti, tačiau negrąžino, 87863,18 Lt suteiktos paskolos ir nesumokėjo 15362,21 Lt priklausančių palūkanų.

327Suteikta paskola kliento prašymu iš paskolinės sąskaitos pervesta į sąskaitą Nr. ( - ) UAB „( - )“ sąskaitos Nr. ( - ) išraše 2014-07-18 užregistruota:

328• Likučio sąskaitoje 2014-04-17 pradžiai nebuvo;

329• sąskaitoje įrašyta 194600 Lt. Iš jų: 18600,00 Lt gauti kasoje, 176000 Lt pervesti iš paskolinės sąskaitos;

330• nuo sąskaitos nurašyta 194600 Lt. Iš jų: 18100 Lt pervesti į pajaus sąskaitą Nr. ( - ) pagrindinis pajus 500 Lt bei papildomas pajus 17600 Lt, 500 Lt padengtas stojamasis mokestis, 162187,78 Lt gryni pinigai nurašyti iš kasos, 13812,20 Lt pervedimas į sąskaitą Nr. ( - ) valiutos konvertavimas (4000,29 Eur), Sąskaitos Nr. ( - ) išraše 2014-04-17 parodyta 4000,29 Eur gryni pinigai nurašyti iš kasos;

331• Likučio sąskaitoje – 2014-04-17 pabaigai – nebuvo (42, 43 priedai).

332Tvarkant grynų pinigų apskaitą įforminti:

333• 18600 Lt grynų pinigų mokėjimas (kvitas) 2014-04-17 Nr. ( - ). Mokėtojas UAB „( - )“, sąskaitos Nr. ( - ) papildymui. Pinigų mokėtojo eilutėje įrašyta R. D. ir parašas, kasininkas L. S. ir parašas (44 priedas);

334• 119800 Lt grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) 2014-04-18 Nr. ( - ). Gavėjas UAB „( - )“.

335Kvite parašai: gavėjas R. D. ir parašas, kasininkas L. S. ir parašas (31 priedas). Pinigų išmokėjimo kvitas 2014-04-18 Nr. ( - ) įrašytas kasos knygoje (L. S. kasa LTL) ir 119800 Lt nurašyti kasoje (32 priedas);

336• 42387,80 Lt grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) 2014-04-18 Nr. ( - ). Gavėjas UAB „( - )“. Kvite parašai: gavėjas R. D. ir parašas, kasininkas S. J. ir parašas (45 priedas). Pinigų išmokėjimo kvitas 2014-04-18 Nr. ( - ) įrašytas kasos knygoje (S. J. kasa LTL) ir 42387,87 Lt nurašyti kasoje (46 priedas);

337• 4000,29 Eur (13812,20 Lt) dokumentas grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) 2014-04-18 Nr. ( - ). Gavėjas „UAB ( - )“. Kvite parašai gavėjas R. D. ir parašas, kasininkas L. S. ir parašas (47 priedas). Pinigų išmokėjimo kvitas 2014-04-18 Nr. ( - ) įrašytas kasos knygoje (L. S. kasa EUR) ir 4000,29 Eur (13812,20 Lt) nurašyti kasoje (48 priedas);

338S. J. 2015-04-09 liudytojo apklausos protokole parodė, „grynųjų pinigų išmokėjimo kvite 2014-04-18 Nr. ( - ), kuriame įrašyti 42387,80 Lt mokėti UAB „( - )“ direktoriui R. D., šalia mano pavardės mano parašas. Tačiau aš neprisimenu kaip buvo išmokėti 42387,80 Lt ir kaip ir kokiomis aplinkybėmis aš kaip kasininkas pasirašiau grynų pinigų išmokėjimo kvitą 2014-04-18 Nr. ( - )“.

339Tvarkant apskaitą registre „didžioji knyga“ buhalterinėje sąskaitoje 25000“ indėliai iki pareikalavimo atlikti įrašai: 42387,80 Lt pervedimas iš paskolinės sąskaitos į UAB „( - )“ į indėlio sąskaitą ir 42387,80 Lt indėlio nurašymas iš kasos. Atsakingu už operacijų atlikimą įrašyta L. S. (49 priedas ).

340Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadose Nr. ( - ) įrašyta:

341• 4 punkte – 2014-04-18 paskolos sutarčių Nr. ( - ) skiltyse paskolos gavėjas rankraštinius įrašus „R. D.“ parašė ir R. D. pasirašė R. D.;

342• 32 punkte – 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašus „R. D.“ parašė ir po juo pasirašė R. D..

343Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų komiteto posėdžio protokole Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio protokole Nr. ( - ) įrašyta: paskolos grąžinimui užtikrinti įkeisti 704000 Lt vertės prekes, turto įkeitimą atidedant iki 2014 m. gegužės 15 d.

344Paskolos gavėjas R. D. IĮ iki 2014-05-15 turto įkeitimo sutarties neįformino. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 4.4.7 punkte įrašyta, kad paskolos gavėjas pateikia įkeičiamo turto ataskaitą. Atlikus naujausią vertinimą, klientų aptarnavimo specialistas turi patikrinti ar draudimo suma atitinka įkeisto turto draudimo reikalavimus.

345Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino 2014-04-14 R. D. įmonei priklausančių prekių (dėvėtų drabužių) vertės nustatymo pažymą. Pažymoje įrašyta, kad įvertinus vietoje UAB „( - )“ priklausančių prekių vertė 704000 Lt. Prekių pardavimo kaina 352000 Lt . Pažymoje kredito unijos vadybininkės S. J. pavardė ir šalia pasirašyta. S. J. 2015-02-18 liudytojo apklausos protokole parodė, kad pasirašė UAB „( - )“ turto vertinimo pažymą, tačiau pažymą surašė ir pasirašyti pateikė administracijos vadovas V. S.. Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ priėmė sprendimą išmokėti UAB „( - )“ suteikti ir išmokėti 176000 Lt paskolą neįkeitus turto, kuris užtikrintų paskolos grąžinimą. Vadybininkė S. J. UAB „( - ) prekių likutį neapžiūrėjo ir neįvertino prekių vietoje, o tik pasirašė turto vertinimo pažymą. UAB „( - )“ iki 2015-12-31 turėjo grąžinti, tačiau negrąžino, 87863,18 Lt suteiktos paskolos ir nesumokėjo 15362,21 Lt priklausančių palūkanų. Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ suteikusi UAB „( - )“ 176000 Lt paskola ir paskolos grąžinimą neužtikrinusi įkeičiant kliento turtą, patyrė 176000 Lt nuostolį, nes klientas UAB „( - )“ paskolos ir palūkanų nemoka ir neįkeistas turtas jį kurį būtų galima nukreipti paskolos išieškojimą.

346A. J. 2015-04-09 liudytojo apklausos protokole parodė, kad jos ranka padaryti rankraštiniai įrašai ir pasirašyta UAB „( - )“ dokumentuose: 2014-04-17 sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), 2014-04-18 prašyme išmokėti paskolą pervedant iš paskolinės sąskaitos į einamąją, 2014-04-18 prašyme netaikyti išgryninimo mokesčio, Tačiau pagal S. J. parodymus nurodyti dokumentai surašyti ir pasirašyti nedalyvaujant R. D., L. S. ar V. S.. S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad tarp UAB „( - )“ dokumentų buvo rasta ( - ) policijos surašytų protokolų nuorašai apie tai, kad R. D. 2014-04-15 ir 2014-04-26 buvo sustabdytas vairuojant neblaivus ( - ), o taip pat laiškas iš ( - ) teismo dėl R. D. paso praradimo.

347Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ grynų pinigų apskaitą įformintas 2014-04-28 grynų pinigų įmokėjimo kvitas Nr. ( - ) ir kasoje atsakinga vadybininkė S. J. užpajamuota 300 Lt. Mokėtojas UAB „( - )“ direktorius R. D.. S. J. 2015-04-09 liudytojo apklausos protokole parode, kad 2014-04-28 R. D. buvo atvykęs ir sumokėjo 300 Lt įnašą.

348Išvada

3491. Ar Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ buhalterinė apskaita laikotarpiu nuo 2014 metų sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 6 d. buvo tvarkoma laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimų?

350Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 2014 metais pažeista Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 šių straipsnių reglamentuoti reikalavimai:

3516 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas reikalavimas – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, nes apskaitoje buvo užregistruota neįvykusios ūkinės operacijos S. M. vardu įforminus šiuos dokumentus:

352• 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) ir suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ užregistruota nesuteikta 180000 Lt paskola;

353• 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ) Kasoje ir apskaitoje nurašyta 52044,71 Eur (179699,97 Lt), kurių S. M. negavo ir kvite nepasirašė;

354• 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo (kvitą) Nr. ( - ) kasoje užpajamuoti 18000 Lt, kurių S. M. nemokėjo;

355• buhalterinėje sąskaitoje užregistruotas S. M. 18000 Lt papildomas pajinis įnašas;

356• pervedus iš S. M. iš sąskaitos unijoje 300 Lt buhalterinėje sąskaitoje 4113 „paskolų administravimo mokestis“ užregistruota neuždirbtų paskolos administravimo pajamų.

35713 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktuose – teisingai nurodyti ūkinės operacijos turinį ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, nes S. M. paskolos sutartyje Nr. ( - ) įrašyta 180000 Lt paskola nesuteikta, S. M. pagal 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ) 52044,71 Eur (179699,97 Lt) iš unijos kasos negavo, ir 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjime (kvite) Nr. ( - ) įrašytų 18000 Lt kasoje nemokėjo ir dokumentuose nepasirašė. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ) įrašyta, kad rankraštinius įrašus S. M. arba S. M. 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ), grynų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ), grynų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) parašė R. D., o pasirašęs asmuo nenustatytas.

3582. Ar iš pateiktų dokumentų galima (visiškai ar iš dalies) nustatyti Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ finansinį turtą? Jeigu negalima, tai dėl kokių priežasčių?

359Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo S. M. (klientas) vardu suforminta 2014-04-17 veiklos paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyje numatyta S. M. iki 2017-04-16 suteikti 180000 Lt paskolą verslui. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 180000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ ir parodyta 2014 metų finansinėse ataskaitose. Tvarkant pinigų apskaitą S. M. vardu 2014-04-17 įforminta:

360• grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ) ir 52044,71 Eur (179699,97 Lt) paskolos nurašyti kasoje, 300 Lt paskolos pervesti administravimo mokesčio padengimui ir parodyti pajamose buhalterinė sąskaita 4113 „paskolų administravimo mokestis“;

361• 18000 Lt grynų pinigų įmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ) ir apskaitoje buhalterinėje sąskaitoje 300 „pajinis kapitalas“ užregistruotas S. M. 18000 Lt įneštas papildomas pajus.

362S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 180000 Lt paskolos suteikti neprašė ir pagal grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ) 52044,71 Eur (179699,97 Lt paskolos iš unijos kasos negavo. S. M. parodė, kad 2014-04 17 grynųjų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ) įrašytų 18000 Lt papildomo pajaus pervedimui į unijos kasą nemokėjo. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ) įrašyta, kad rankraštinius įrašus S. M. arba S. M. 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ), grynų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ), grynų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) parašė R. D., o pasirašęs asmuo nenustatytas.

363Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą buvo pažeista Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas reikalavimas – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktų reglamentuoto reikalavimo – teisingai nurodyti ūkinės operacijos turinį ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, nes S. M. vardu įforminus dokumentus, kurių turinys paskolos išmokėjimas ir įvardintas paskolos gavėjas neatitinka tikrovės, apskaitoje registravo neįvykusias ūkines operacijas:

364• suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ suforminus 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) užregistruota 180000 Lt (52131 Eur) nesuteikta paskola;

365• suforminus 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ) nurašyta 52044,71 Eur (179699,97 Lt), kurių S. M. negavo ir kvite nepasirašė;

366• suforminus 2014-04-17 grynų S. M. vardu pinigų įmokėjimo kvitą Nr. ( - ) kasoje užpajamuoti 18000 Lt (5213 Eur) ir buhalterinėje sąskaitoje 300 „pajinis kapitalas“ užregistruotas S. M. 18000 Lt papildomas pajinis įnašas, kurį S. M. neįnešė;

367• pervedus iš S. M. iš sąskaitos 300 Lt (86,88 Eur) buhalterinėje sąskaitoje 4113 „paskolų administravimo mokestis“ užregistruota neuždirbtų paskolos administravimo pajamų.

368Taigi dėl nurodytų pažeidimų pagal pateiktus dokumentus iš dalies negalima nustatyti Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2014 metų veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

3693. Ar Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ tiriamuoju laikotarpiu buvo materialinių vertybių (lėšų) trūkumo ar pertekliaus? Jei taip, tai kada susidarė trūkumas (perteklius)?

370Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ organizuojant kredito unijos grynų pinigų saugojimą nebuvo prisilaikoma valdybos 2013-04-30 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintos „grynųjų pinigų administravimo tvarkos“ reglamentuotų reikalavimų:

3711.1.2 punkte – kredito unijos balanse apskaitomi finansiniai resursai laikomi unijos buveinėje arba komerciniame banke išnuomotame seife nes 100000 Lt buvo saugomi ne unijos buveinėje, o juos patikrinimo metu pateikė administracijos direktorius V. S.;

3723.6 punkto – unijos seife darbo dienos pabaigoje esant daugiau nei 50000 Lt grynų pinigų likučiui gryni pinigų skirtumas turi būti inkasuojamas į kredito unijos korespondentines sąskaitas komerciniuose bankuose arba į kredito unijos išnuomotą individualų seifą banke, nes unijos seife dienos pabaigoje užregistruota 2014-04-13 – 53615,33 Lt, 2014-04-14 – 69866,43 Lt, 2014-04-15 – 645063,84 Lt daugiau nei nustatytas limitas.

373Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovui 2014-05-15 surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) ir už 2014-04-15–2014-04-16 laikotarpiu nustatytus grynų pinigų apsaugos, apskaitos pažeidimus paskirta 50 Lt bauda.

3744. Ar pagrįstai Kredito unijoje „( - ) regiono taupomoji kasa“ buvo išduodamos paskolos tiriamuoju laikotarpiu?

375Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo S. M. (klientas) vardu suforminta 2014-04-17 veiklos paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyje numatyta S. M. suteikti 180000 Lt paskolą. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 180000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“. Kredito unija įformino 2014-04-17 įformino grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ) ir parodė. kad 52044,71 Eur (179699,97 Lt) suteiktos paskolos nurašyta kasoje, o 300 Lt paskolos pervesta administravimo mokesčio padengimui. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą buvo pažeista Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas reikalavimas – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, 13 straipsnio 1 dalies 4–6 punktuose reglamentuoto reikalavimo – teisingai nurodyti ūkinės operacijos turinį paskolos išdavimas ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, nes įforminus 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ S. M. vardu užregistruota 180000 Lt paskola, kurios S. M. teigimu jis kredito unijos suteikti neprašė ir kredito unija paskolos neišmokėjo.

376Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino (kredito unija) 2014-04-17 laidavimo sutartį (be numerio) Pagal įformintą sutartį laiduotojas A. D. prisiima įsipareigojimus atsakyti savo turtu jeigu S. M. nevykdys skolos grąžinimo įsipareigojimų. A. D. parodė, kad dokumentų Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ nepasirašinėjo ir apie laidavimo sutartį nieko nežino. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvados Nr. ( - ) 3 punkte įrašyta 2014-04-17 laidavimo sutartyje skiltyse „laiduotojas“ rankraštinius įrašus A. D. parašė ir šalia pasirašė R. D..

377Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ sprendimą S. M. suteikti ir išmokėti 180000 Lt paskolą nesilaikė Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) paskolų suteikimo tvarkos 3.7 punkto reikalavimo – kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą užtikrinant bent viena Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone, nes laiduotojas A. D. laidavimo sutarties nepasirašė ir S. M. skolos grąžinimo įsipareigojimų neprisiėmė.

378S. M. paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše 2014-12-31 užregistruota 185529,80 Lt S. M. skola kredito unijai likutis. Iš to skaičiaus: 180000 Lt negrąžinta paskola, 5529,80 Lt nesumokėtos palūkanos ir delspinigiai. Kredito unijai suforminus 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) 180000 Lt paskola S. M. nebuvo suteikta, laiduotojas A. D. laidavimo sutarties nepasirašė ir 180000 Lt skolos grąžinimo įsipareigojimų neprisiėmė. Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitoje užregistravus išmokėtą paskolą S. M., kredito unija patyrė 180000 Lt (52132 Eur) nuostolį.

379Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo R. D. įmonės (klientas) vardu suforminta 2014-04-18 paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyje numatyta R. D. įmonei suteikti 180000 Lt paskolą. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 180000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“. Kredito unija įformino 2014-04-18 įformino grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ) ir parodė, kad 179700,66 Lt suteiktos paskolos nurašyta kasoje, o 300 Lt paskolos pervesta administravimo mokesčio padengimui.

380Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ priimdama sprendimą R. D. įmonei suteikti ir išmokėti 180000 Lt paskolą nesilaikė Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintos paskolų suteikimo tvarkos šių punktų reikalavimų:

3813.7 punkto – kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą užtikrinant bent viena Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone, nes sprendimą R. D. IĮ suteikti ir išmokėti 180000 Lt paskolą priėmė neįkeitus turto, kuris užtikrintų paskolos grąžinimą. Vadybininkė S. J. R. D. įmonės prekių likutį neapžiūrėjo ir neįvertino prekių vietoje, o tik pasirašė turto vertinimo pažymą;

3825 skyriuje „klientų duomenų analizė ir rizikos įvertinimas“ reglamentuotų reikalavimų, aptarnavimo specialistas patikrina ar klientas turi įsipareigojimų kredito unijai, kitoms įstaigoms ir/ar įsipareigojimus tinkamai vykdo, nes 2014-04-14 paskolų komiteto posėdžio (protokolas Nr. ( - )) ir valdybos posėdžio (protokolas Nr. ( - )) sprendimai priimti neįvertinus R. D. IĮ mokumo. Administracijos vadovas V. S. prie UAB „( - )“ duomenų bazės, kurioje informacija kaupiama, vertinama ir teikiama įmonėms mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais, 2014-04-11 nebuvo prisijungęs ir duomenų apie R. D. įmonės ir R. D. (fizinio asmens) mokumą neturėjo. R. D. įmonės bei R. D. (fizinio asmens) finansinės būklės įvertinimo atsakymo – duomenų iš paskolų rizikos duomenų bazės apie kliento skolas ir įsipareigojimus bankams ir kredito įstaigoms data 2014-04-24 tai yra suteikus paskolą.

383R. D. įmonė 180000 Lt paskolos kredito unijai nesumokėjo. Šiaulių apygardos teismo 2014-05-22 nutartyje įrašyta, kad atsakovo VMI prie LR FM duomenimis R. D. IĮ pradelsti įsiskolinimai valstybės biudžetui 150758,71 Lt ir teismo sprendimu R. D. IĮ iškelta bankroto byla. Šiaulių apygardos teismo 2015-09-23 sprendimu pripažinta, kad bankrutavusios R. D. įmonės veikla pasibaigė. Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitoje užregistravus išmokėtą paskolą R. D. įmonei kredito unijai padarytas 180000 Lt (52132 Eur) nuostolis.

384Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo UAB „( - )“ direktorius R. D. (klientas) vardu suforminta 2014-04-18 paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyje numatyta UAB „( - )“ iki suteikti 176000 Lt paskolą. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą UAB „( - )“ suteikta 176000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“. Kredito unija įformino 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą (kvitus) ir parodė, kad 176000 Lt suteikta paskolos nurašyta kasoje. Iš to skaičiaus: grynų pinigų išmokėjimo kvitas Nr. ( - ) – 119800 Lt, Nr. ( - ) – 42387,80 Lt, Nr. ( - ) – 4000,29 Eur (13812,20 Lt).

385Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ priimdama sprendimą UAB „( - )“ suteikti ir išmokėti 176000 Lt paskolą nesilaikė Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintos paskolų suteikimo tvarkos šių punktų reikalavimų:

3863.7 punkto – kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą užtikrinant bent viena Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone, nes sprendimą R. D. IĮ suteikti ir išmokėti 180000 Lt paskolą priėmė neįkeitus turto, kuris užtikrintų paskolos grąžinimą.

387Vadybininkė S. J. R. D. IĮ prekių likutį neapžiūrėjo ir neįvertino prekių vietoje, o tik pasirašė turto vertinimo pažymą. UAB „( - )“ akcininko S. M. parodymais ši bendrovė turto neturėjo ir paskola jai nebuvo reikalinga.

388UAB „( - )“ paskolos negrąžina. Pagal įformintą paskolos grąžinimo grafiką iki 2015-12-31 UAB „( - )“ turėjo grąžinti, tačiau nesumokėjo 87863,18 Lt suteiktos paskolos. Liudytojo akcininko S. M. teigimu UAB „( - )“ prekių ir turto neturi. Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitoje užregistravus išmokėtą paskolą UAB „( - )“ kredito unijai padarytas 176000 Lt (50973 Eur) nuostolis.

3895. Kas tiriamuoju laikotarpiu bendrovėje buvo atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą, už materialinių vertybių (lėšų) teisingą apskaitą ir saugojimą?

390Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse reglamentuota – už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas.

391Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 (aktuali redakcija nuo 2013-05-25 iki 2014-08-04) 51 straipsnio 4 dalyje reglamentuota – už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą pagal šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atsako kredito unijos administracijos vadovas.

392Juridinių asmenų registre Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovu laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2014-04-29 užregistruotas V. S.. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos įgaliotas atstovas A. M. ir darbuotojas V. S. įformino 2011-11-11 darbo sutartį Nr. 1. Sutarties 1,2 punkte įrašyta V. S. paskirtas administracijos vadovo pareigose. Priede darbo sutarties įrašyta nuo 2014-04-24 pakeisti darbo sutarties 1.2 punktą paskiriant V. S. administracijos vadovo pavaduotoju. Darbo sutartis su V. S. 2014-06-06 nutraukta.

393Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 11 straipsnio 1 dalyje reglamentuoja – už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą vadovas, arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.

394Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S. ir darbuotojas L. S. įformino 2012-05-14 darbo sutartį Nr. 2. Sutarties 1.2 punkte įrašyta, kad L. S. įdarbinama Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ vyr. buhalterės pareigose. Darbo sutartis su L. S. 2014-06-06 nutraukta.

395Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S. patvirtino 2012-04-14 sutartį dėl darbuotojo individualios visiškos materialinės atsakomybės. Sutartyje įrašyta, kad L. S. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ vyriausioji buhalterė dirba darbą tiesiogiai susijusį su piniginių lėšų priėmimu, išdavimu. Sutarties 1 dalyje 1 punkte užregistruota, kad darbuotojas (L. S.) prisiima visišką materialinę atsakomybę už visas darbdavio jam pagal išlaidų orderius perduotas pinigines lėšas.

396Vyr. buhalterės L. S. pareigos kontroliuoti ekonomišką finansų resursų panaudojimą, kredito unijos nuosavybės saugumą, Tačiau vyr. buhalterė L. S. dirbo kasininko darbą tai yra gaudavo ir išmokėdavo grynus pinigus, kasos operacijas registravo kasos knygoje.

397Lietuvos banko valdybos 2008-09-25 nutarimu Nr. 149 patvirtintų „vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų 6.1 punktui kontrolės sistemą turi sudaryti tinkama organizacinė struktūra ir 8.7 punktui viena iš veiksmingos vidaus kontrolės sistemos sąlygų – tinkamas darbuotojų funkcijų atskyrimas tai yra turi būti vengiama interesų konfliktų.

398Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. D-6 patvirtintų „Buhalterio pareiginių nuostatų“ 2.1 punkte įrašyta vyr. buhalterės pareigos – kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų panaudojimą, kredito unijos nuosavybės saugumą.

399Taigi kredito unijoje nebuvo užtikrinta veiklos procedūrų kontrolė, o taip pat nebuvo tinkamos organizacinės struktūros, kuri užtikrintų darbuotojų darbo funkcijų atskyrimą ir atsakomybės ryšius. (6 t. 15–42 b. l., priedai 43–171 b. l.).

40014.5. iš 2016-09-30 specialisto išvados Nr. 5-5/63 dėl Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo matyti, kad joje atsakant į klausimus konstatuota jog:

4011. Ar išduodant paskolas Nr. ( - ) užduotyje nurodytomis aplinkybėmis bei įtraukiant į kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą aplinkybėmis dokumentus, susijusius su minėtomis išduotomis paskolomis, buvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminių aktų reikalavimai?

402Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 2014 metais nesivadovauta Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 šių straipsnių reglamentuotais reikalavimais:

4036 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas reikalavimas – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, nes užregistruota:

404• suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ 536000 Lt (155236,32 Eur) nesuteiktos paskolos. Iš jų: S. M. 180000 Lt įforminus 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ), 180000 Lt R. D. įmonei įforminus 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ), 176000 Lt UAB „( - )“ įforminus 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - );

405• kasos knygose ir apskaitoje paskolų gavėjams neišmokėti 535400,63 Lt (155062,74 Eur). Iš jų: S. M. 52044,71 Eur (179699,97 Lt) 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ), R. D. įmonei 179700,66 Lt (52044,90 Eur) 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ) UAB „( - )“ 176000 Lt (50973,13 Eur) – 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimas kvitai Nr. ( - ) 119800 Lt (34696,48 Eur), Nr. ( - ) 42387,80 Lt (12276,36 Eur), Nr. ( - ) 4000,29 Eur (13812,20 Lt);

40613 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktuose – teisingai nurodyti ūkinės operacijos turinį ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus, nes S. M. paskolos sutartyje Nr. ( - ) įrašyta 180000 Lt paskola nesuteikta, S. M. pagal 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ) 52044,71 Eur (179699,97 Lt) iš unijos kasos negavo, ir 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjime (kvite) Nr. ( - ) įrašytų 18000 Lt kasoje nemokėjo ir dokumentuose nepasirašė. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ) įrašyta, kad rankraštinius įrašus S. M. arba S. M. 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ), grynų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ), grynų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) parašė R. D., o pasirašęs asmuo nenustatytas.

40713 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose – teisingai nurodyti ūkinės operacijos datą, turinį paskolos išdavimas, nes:

408paskola 180000 Lt R. D. įmonei pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta nebuvo ir 179700,66 Lt (52044,72 Eur) paskolos pagal grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ) iš kasos paskolos gavėjui neišmokėti;

409paskola 176000 Lt UAB „( - )“ pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) suteikta nebuvo ir 176000 Lt pagal 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus Nr. ( - ) iš unijos kasos neišmokėti.

4102. Ar dėl užduotyje nurodytomis aplinkybėmis išduotų paskolų Nr. ( - ) registravimo apskaitoje negalima (visiškai ar iš dalies) nustatyti Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ veiklą, turtą, įsipareigojimus? Jeigu negalima, tai dėl kokių priežasčių?

411Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo S. M. (klientas) vardu suforminta 2014-04-17 veiklos paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyje numatyta S. M. iki 2017-04-16 suteikti 180000 Lt paskolą verslui. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 180000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ ir parodyta 2014 metų finansinėse ataskaitose. S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 180000 Lt paskolos suteikti neprašė ir pagal grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ) 52044,71 Eur (179699,97) Lt paskolos iš unijos kasos negavo. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ) įrašyta, kad rankraštinius įrašus S. M. arba S. M. 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ), grynų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) parašė R. D., o pasirašęs asmuo nenustatytas. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 2014 metais nesivadovauta Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotu reikalavimu – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktų reglamentuotais reikalavimais – teisingai nurodyti ūkinės operacijos turinį ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus nes S. M. vardu įforminus dokumentus, kurių turinys paskolos išmokėjimas ir įvardintas paskolos gavėjas neatitinka tikrovės, apskaitoje registravo neįvykusias ūkines operacijas:

412• suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ 180000 Lt (52131,60 Eur) paskola S. M.;

413• kasos knygoje Eur materialiai atsakinga L. S. ir apskaitoje S. M. neišmokėti 52044,71 Eur (179699,97 Lt).

414Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos vadovo V. S. įformino paskolos sutartis:

415• Nr. ( - ) su R. D. įmone (savininkas R. D.). Paskolos sutartyje numatyta R. D. įmonei iki 2017-04-17 suteikti 180000 Lt paskolą;

416• Nr. ( - ) su UAB „( - ) (direktorius R. D.). Paskolos sutartyje numatyta UAB „( - )“ iki 2017-04-17 suteikti 176000 Lt paskolą.

417Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitoje 356000 Lt paskolos užregistruotos suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ ir parodyta 2014 metų finansinėse ataskaitose. Tvarkant grynų pinigų apskaitą įforminti grynų pinigų išmokėjimo kvitai, kurie užregistruoti kasos knygose ir nuo apskaitos paskolos gavėjams R. D. įmonei ir UAB „( - )“ nurašyta 355700,66 Lt (103018,03 Eur) iš viso. Iš jų: R. D. įmonei 179700,66 Lt (52044,90 Eur) pagal 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ), UAB „( - )“ 176000 Lt (50973,13 Eur) pagal 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus Nr. ( - ) 119800 Lt (34696,48 Eur), Nr. ( - ) 42387,80 Lt (12276,36 Eur), Nr. ( - ) 4000,29 Eur (13812,20 Lt);

418( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyr. tyrėjos V. Š. 2016-09-21 užduotyje Nr. ( - ) atlikti ūkinės finansinės veiklos tyrimą įrašyta: atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad V. S. padedant R. D. pagamino netikrus dokumentus gauti paskolas: 180000 Lt R. D. įmonės vardu, 176000 Lt UAB „( - )“ vardu ir nurodė kredito unijos vyr. buhalterei L. S. pagamintos netikros sutarties ir kitų dokumentų pagrindu atvaizduoti pinigų išmokėjimą R. D. įmonei ir UAB „( - )“. Liudytojo S. M. parodymais R. D., kuris pasirašė už paskolos gavėją, 2014 metų balandžio mėnesį buvo ( - ). Taigi atsižvelgiant į tyrimo metu papildomai nustatytas bei užduotyje išvardytas aplinkybes tikėtina, kad tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 2014 metais nesivadovauta Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotu reikalavimu – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, 13 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktų reglamentuotais reikalavimais – teisingai nurodyti ūkinės datą ir ūkinės operacijos turinį, nes R. D. įmonės ir UAB „( - )“ vardu įforminus dokumentus, kurių turinys paskolos išmokėjimas nurodyta paskolos data tikrovės, apskaitoje registravo neįvykusias ūkines operacijas:

419• suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ 356000 Lt (103104,72 Eur) nesuteiktos paskolos. Iš jų: 180000 Lt (52131,6 Eur) R. D. įmonei įforminus 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ), 176000 Lt (50973,12 Eur) UAB „( - )“ įforminus 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - );

420• kasos knygose ir apskaitoje paskolų gavėjams R. D. įmonei ir UAB „( - )“ neišmokėti 355700,66 Lt (103018,03 Eur). Iš jų: R. D. įmonei 179700,66 Lt (52044,90 Eur) 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ), UAB „( - )“ 176000 Lt (50973,13 Eur) – 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimas kvitai Nr. ( - ) 119800 Lt (34696,48 Eur), Nr. ( - ) 42387,80 Lt (12276,36 Eur), Nr. ( - ) 4000,29 Eur (13812,20 Lt).

421Dėl nurodytų pažeidimų pagal pateiktus dokumentus iš dalies negalima nustatyti Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2014 metų veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

422Specialisto išvadoje 2016-01-22 Nr. 1 įrašyta: įforminus 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) su S. M. 180000 Lt, 2014-04-18 paskolos sutartis Nr. ( - ) – 180000 Lt su R. D. įmone, Nr. ( - ) – 176000 Lt su UAB „( - )“ ir šias paskolas registrus apskaitoje kredito unija patyrė 536000 Lt (155236,32 Eur) nuostolį, nes paskolos buvo suteiktos nesilaikant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu Nr. ( - ) patvirtintos paskolų suteikimo tvarkos:

4233.7 punkto reikalavimo – kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą užtikrinant bent viena Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatyta prievolių užtikrinimo priemone, nes:

424180000 Lt paskola S. M. nebuvo suteikta, laiduotojas A. D. laidavimo sutarties nepasirašė ir 180000 Lt skolos grąžinimo įsipareigojimų neprisiėmė;

425sprendimus IĮ suteikti ir išmokėti R. D. įmonei 180000 Lt, UAB „( - )“ 176000 Lt paskolas priėmė paskolos gavėjams neįkeitus turto, kuris užtikrintų paskolos grąžinimą;

4265 skyriaus „klientų duomenų analizė ir rizikos įvertinimas“ reglamentuotų reikalavimų, aptarnavimo specialistas patikrina ar klientas turi įsipareigojimų kredito unijai, kitoms įstaigoms ir ar įsipareigojimus tinkamai vykdo, nes sprendimai suteikti ir išmokėti R. D. IĮ 180000 Lt paskolą priimti neįvertinus paskolos gavėjo mokumo. ( 7 t. 156–165 b. l., priedai 166–173 b. l.)

42714.6. iš 2015-10-15 specialisto išvados Nr. ( - )) matyti, kad

4282014-04-17 Veiklos paskolos sutartyje Nr. ( - ) (surištoje ir užantspauduotoje „( - )Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ „SUTARTIMS“ atspaudu) Bendrojoje dalyje, veiklos paskolos sutarties Specialiojoje dalyje, skiltyse „Paskolos gavėjas“, rankraštinius įrašus parašė R. D..

429Nustatyti, ar 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartyje Nr. ( - ) (surištoje ir užantspauduotoje „( - ) Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ „SUTARTIMS“ atspaudu) Bendrojoje dalyje, veiklos paskolos sutarties Specialiojoje dalyje, skiltyse „Paskolos gavėjas“, po rankraštiniais įrašais ir paskolos grąžinimo grafiko dviejų lapų dešinėse pusėse, bei sutarties paskutinio lapo viršuje, S. M. vardu pasirašė S. M. ar L. S., ar V. S., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima, nes parašai netinkami asmens identifikavimui.

4302014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su vienu parašu) rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė R. D..

431Nustatyti, ar 2014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su vienu parašu) po rankraštiniu įrašu „S. M.“ pasirašė S. M. ar L. S., ar V. S., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima, nes parašai netinkami asmens identifikavimui.

4322014-04-17 laidavimo sutartyje (surištoje ir užantspauduotoje „( - )“ Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ „SUTARTIMS“ atspaudu) trijuose puslapiuose, skiltyse „Laiduotojas“, rankraštinius įrašus “A. D.“ parašė ir puslapio viršutiniame kampe pasirašė R. D..

4332014-04-18 paskolos sutartyje Nr. ( - ) (surištoje ir užantspauduotoje „( - )“ Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ „SUTARTIMS“ atspaudu) Bendrojoje dalyje, veiklos paskolos sutarties Specialiojoje dalyje, skiltyse „Paskolos gavėjas“ rankraštinius įrašus „A. D.“ parašė, prie šių įrašų ir paskolos grąžinimo grafiko dviejų lapų dešinėse pusėse, bei sutarties paskutinio lapo viršuje, dešinėje, R. D. vardu pasirašė R. D..

4342014-04-18 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (be „( - )“ atspaudo) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo pasirašė R. D..

4352014-04-18 paskolos sutartyje Nr. ( - ) (surištoje ir užantspauduotoje „( - )“ Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ „SUTARTIMS“ atspaudu) Bendrojoje dalyje, veiklos paskolos sutarties Specialiojoje dalyje, skiltyse „Paskolos gavėjas“ rankraštinius įrašus „R. D.“ parašė, prie šių įrašų ir paskolos grąžinimo grafiko dviejų lapų dešinėse pusėse, bei sutarties paskutinio lapo viršuje, dešinėje, R. D. vardu pasirašė R. D..

4362014-04-18 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (dešiniajame viršutiniame kampe pieštuku pažymėtame „1“) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo pasirašė R. D..

4372014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ), išrašytame mokėtojo S. M. vardu, rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė R. D..

438Nustatyti, ar 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ), išrašytame mokėtojo S. M. vardu, po rankraštiniu įrašu „S. M.“ pasirašė S. M., ar S. M. ar L. S., ar V. S., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

4392014-04-17 grynųjų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) išrašytame gavėjo S. M. vardu, rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė R. D..

440Nustatyti, ar 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ), išrašytame gavėjo S. M. vardu, po rankraštiniu įrašu „S. M.“ pasirašė S. M., ar S. M. ar L. S., ar V. S., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

4412014-04-17 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), kliento S. M. ir Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ vardu, rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė R. D..

442Nustatyti, ar 2014-04-17 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), kliento S. M. ir Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ vardu, po rankraštiniu įrašu „S. M.“ pasirašė S. M., ar S. M. ar L. S., ar V. S., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

4432014-04-17 prašyme dėl išgryninimo mokesčio, rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė R. D..

444Nustatyti, ar 2014-04-17 S. M. prašyme dėl išgryninimo mokesčio, po rankraštiniu įrašu „S. M.“ pasirašė S. M., ar S. M. ar L. S., ar V. S., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

4452014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4462014-04-18 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4472014-04-18 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4482014-04-18 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4492014-04-18 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4502014-04-17 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė, bei šios sutarties Bendrosiose sąlygose R. D. vardu pasirašė R. D..

4512014-04-18 prašyme dėl sandorio finansavimo (su keturiais parašais), dviejuose prašymuose dėl išgryninimo mokesčio (su keturiais parašais kiekviename) ir prašyme dėl išgryninimo mokesčio (su trimis parašais), eilutėse „Kliento (v. pavardė, parašas)“, rankraštinius įrašus „R. D.“ parašė ir R. D. vardu pasirašė R. D..

4522014-04-18 mokėjimo pavedime tarp sąskaitų unijoje/Valiutos keitime Nr. ( - ) (su dviem parašais) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4532014-06-02 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4542014-06-02 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4552014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ) (nesurištoje) Bendrojoje dalyje, veiklos paskolos sutarties Specialiojoje dalyje, skiltyse „Paskolos gavėjas“ rankraštinius įrašus parašė ir Veiklos sutarties Specialiojoje dalyje, pirmame lape, S. M. vardu rašė R. D..

456Nustatyti, ar 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ) (nesurištoje) Bendrojoje dalyje, veiklos paskolos sutarties Specialiojoje dalyje (išskyrus pirmą lapą), skiltyse „Paskolos gavėjas“, bei paskolos grąžinimo grafiko dviejų lapų dešinėse pusėse (antras lapas pažymėtas dešiniajame apatiniame kampe Nr. 2) S. M. vardu pasirašė S. M., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

4572014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su dviem parašais) rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė ir šalia šio įrašo pasirašė R. D..

458Nustatyti, ar 2014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su dviem parašais) eilutėje „(parašas)“, S. M. vardu pasirašė S. M., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

4592014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su vienu parašu) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir šalia R. D. vardu pasirašė R. D..

4602014-04-17 prašyme dėl sandorio finansavimo, prašyme dėl išgryninimo mokesčio, prašyme dėl papildomų pajų įsigijimo, dviejuose ant vieno lapo grynųjų pinigų įmokėjimuose Nr. ( - ), grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - ) (A4 formato lapas), rankraštinius įrašus „S. M.“ parašė ir 2014-04-07 apatiniame ant vieno lapo grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ), S. M. vardu pasirašė R. D..

461Nustatyti, ar 2014-04-17 prašyme dėl sandorio finansavimo, prašyme dėl išgryninimo mokesčio, prašyme dėl papildomų pajų įsigijimo, viršutiniame ant vieno lapo grynųjų pinigų įmokėjimuose Nr. ( - ), grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - ) (A4 formato lapas), po rankraštiniais įrašais „S. M.“ S. M. vardu pasirašė S. M., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

4622014-04-18 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė R. D..

463Nustatyti, ar 2014-04-18 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), po rankraštiniu įrašu „S. M.“ S. M. vardu pasirašė S. M., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

4642014-04-17 mokėjimo pavedime tarp sąskaitų unijoje – Valiutos keitimas Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „S. M.“ parašė R. D..

465Nustatyti, ar 2014-04-17 mokėjimo pavedime tarp sąskaitų unijoje – Valiutos keitimas Nr. ( - ) po rankraštiniu įrašu „S. M.“ S. M. vardu pasirašė S. M., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių.

466Nustatyti, ar lape, pažymėtame dešiniajame apatiniame kampe Nr. 1, S. M. vardu pasirašė S. M., ar R. D., ar kitas asmuo, nebuvo galima nes parašas netinkamas asmens identifikavimui.

4672014-04-17 laidavimo sutarties (neužantspauduotos) trijuose lapuose, skiltyse „Laiduotojas, rankraštinius įrašus “A. D.“ parašė ir šalia A. D. vardu pasirašė R. D..

4682014-04-18 paskolos sutarties Nr. ( - ) (nesurištos) Specialiojoje dalyje, Bendrojoje dalyje, paskolos grąžinimo grafiko skiltyse „Paskolos gavėjas“ rankraštinius įrašus „R. D.„ parašė ir R. D. vardu, bei paskolos grąžinimo grafiko pirmo lapo dešiniajame kampe R. D. vardu pasirašė R. D..

4692014-04-18 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su „( - )“ atspaudu) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir šalia R. D. vardu pasirašė R. D..

4702014-04-18 prašyme dėl sandorio finansavimo (su vienu parašu), trijuose prašymuose dėl išgryninimo mokesčio (su vienu parašu kiekviename), prašyme dėl papildomų pajų įsigijimo, dviejuose ant vieno lapo grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ), grynųjų pinigų išmokėjimuose Nr. ( - ) (visi ant A4 formato lapų), rankraštinius įrašus „R. D.“ parašė ir R. D. vardu pasirašė R. D..

4712014-04-18 mokėjimo pavedime tarp sąskaitų unijoje/valiutos keitimas Nr. ( - ) (su vienu parašu) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo pasirašė R. D..

4722014-04-18 paskolos sutarčių Nr. ( - ) (nesurištų) bendrosiose dalyse (2 vnt.) specialiose dalyse (2 vnt.) ir paskolos grąžinimo grafikuose (2 vnt.), skiltyse „Paskolos gavėjas“ rankraštinius įrašus „R. D.“, „R. D.“ įm. R. D., „R. D.“, parašė ir parašė R. D. vardu šalia ar po jais pasirašė R. D..

4732014-04-18 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (dešiniajame viršutiniame kampe pieštuku pažymėtame „2“) rankraštinį įrašą „R. D.“ parašė ir po juo R. D. vardu pasirašė R. D..

4742014-04-16 prašyme dėl papildomų pajų įsigijimo, prašyme dėl pinigų už pajus grąžinimo, dviejuose ant vieno lapo grynųjų pinigų įmokėjimuose Nr. ( - ) rankraštinius įrašus „R. D.“ parašė ir po jais R. D. vardu pasirašė R. D..

4752014-04-18 prašyme dėl išgryninimo mokesčio, prašyme dėl sandorio finansavimo, grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - ) (ant A4 formato) rankraštinius įrašus „R. D.“ parašė ir po jais R. D. vardu pasirašė R. D..

4762014-04-16 mokėjimo pavedimuose tarp sąskaitų unijoje/valiutos keitime Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) rankraštinius įrašus „R. D.“ parašė ir po jais R. D. vardu pasirašė R. D. (5 t. 33–45 b. l.).

47714.7. iš 2011-11-11 darbo sutarties Nr. 1 ir jos priedo matyti, kad V. S. nuo 2011-11-11 priimtas dirbti į Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo pareigas, nuo 2014-04-25 paskirtas administracijos vadovo pavaduotoju, o 2014-06-06 darbo sutartis nutraukta vadovaujantis DK 125 straipsniu (1 t. 28–33 b. l.);

47814.8. iš 2012-05-14 darbo sutarties Nr. 2 ir jos priedo matyti, kad L. S. nuo 2012-05-15 priimtas dirbti į Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ vyr. buhalterės pareigas, o 2014-06-06 darbo sutartis nutraukta vadovaujantis DK 125 straipsniu (1 t. 34–37 b. l.);

47914.9. iš Administracijos vadovo pareiginių nuostatų Nr. 1 matyti, kokios teisės ir pareigos numatytos Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovui (1 t. 41–44 b. l.);

48014.10. iš Buhalterio pareiginių nuostatų Nr. 2 matyti, kokios teisės ir pareigos numatytos Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ buhalteriui (1 t. 45–48 b. l.);

48114.11. iš Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalo išrašo matyti, kad V. S. ir L. S. su pareiginiais nuostatais buvo supažindinti 2012-05-14 (1 t. 50–51 b. l.);

48214.12. iš 2012-05-14 Sutarties dėl darbuotojo individualios visiškos materialinės atsakomybės, patvirtintos 2012-05-14 administracijos vadovo V. S., matyti, kad Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ vyr. buhalterė L. S. pasirašė šią sutartį (1 t. 38–40 b. l.);

48314.13. iš Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos 2011-12-02 nutarimo Nr. ( - ) matyti, kad juo patvirtinta Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Paskolų suteikimo tvarka (1 t. 54–71 b. l.);

48414.14. iš Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos 2011-12-02 nutarimo Nr. ( - ) matyti, kad juo patvirtinta Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Paskolų administravimo tvarka (1 t. 72–80 b. l.);

48514.15. iš Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos 2013-12-10 nutarimo Nr. ( - ) matyti, kad juo patvirtinta Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Klientų finansinės būklės įvertinimo tvarka (1 t. 81–92 b. l.);

48614.16. iš 2015-02-03 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ rašto Nr. ( - ) matyti, kad kartu su juo buvo pateikti paskolų sutarčių, vekselių, kasos pajamų , kasos išlaidų orderių ir kiti su paskolų išdavimu S. M., UAB „( - )“, R. D. įmonei, dokumentų originalai (5 t. 66 b. l.);

48714.17. iš 2014-04-28 Šiaulių apygardos teismo nutarties matyti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo R. D. įmonei (3 t. 178 b. l.);

48814.18. iš 2014-05-22 Šiaulių apygardos teismo nutarties matyti, kad 2014-05-22 R. D. įmonei iškelta bankroto byla (3 t. 179–180 b. l.);

48914.19. iš UAB „( - )“ direktoriaus R. D. pateiktos 2014-04-09 pažymos matyti, jog joje nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, kad UAB „( - )“ vienintelis akcininkas yra G. D., a.k. ( - ) (2 t. 23 b. l.);

49014.20. iš 2014-04-15 Nutarimo 31 VC (BC) Nr. ( - ) byloje dėl administracinio teisės pažeidimo matyti, kad R. D. 2014-04-15 13 val. 43 min. ( - ) ( - ), vairuodamas automobilį „( - )“, valst. Nr. ( - ), pažeidė RF KET 9.10 punktą- nesilaikė saugaus atstumo ir susidūrė su automobiliu „( - )“, valst. Nr. ( - ) (31). R. D. pripažintas kaltu pažeidęs ( - ) Kodekso dėl administracinių teisės pažeidimų 12.15 straipsnį ir jam paskirta 1500 rublių bauda. 2014-04-15 R. D. pasirašė, kad gavo nutarimo kopiją (4 t. 175–177 b. l.);

49114.21. iš 2014-04-26 protokolo 57 OP Nr. ( - ) matyti, kad R. D. 2014-04-26 16.50 val. ( - ) vairavo transporto priemonę „( - )“, valst. Nr. ( - ) LT, būdamas alkoholio apsvaigimo būsenoje, t.y. padarė pažeidimą RF KET 2.7 punkto (4 t., 170-172 b. l.);

49214.22. iš 2015-03-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas D. J. pateikė dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

4931) Sutarties Nr. ( - ), pasirašytos 2012-08-07 priedo kopiją;

4942) Sutarties Nr. ( - ), pasirašytos 2012-12-04 priedo kopiją,

495iš kurių matyti, kad teisę atlikti paiešką „( - )“ sistemoje turi administracijos vadovas V. S., o teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras suteikta vyr. buhalterei L. S. (5 t. 8–10 b. l.);

49614.23. iš 2015-09-28 LR Kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos atsakymo Nr. ( - ) į 2015-07-30 ( - ) AVPK KP Informacijos analizės skyriaus paklausimą Nr. ( - ) dėl ( - ) sienų kirtimo matyti, kad duomenų apie tai, kad S. M., R. D. 2014 metais kirto ( - ) sieną, nepateikta (8 t. 189–190 b. l.);

49714.24. iš 2014-07-08 mirties įrašo Nr. ( - ) matyti, kad R. D. mirė 2014-07-08. (3 t. 143 b. l.).

49815. Dėl įrodymų ir veikos kvalifikavimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 228 straipsnio 2 dalį

49915.1. Kadangi kaltinamiesiems V. S. ir L. S. inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (V. S. ir L. S.), 300 straipsnio 3 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (V. S.) yra tarpusavyje glaudžiai susietos, tai teismas dėl surinktų įrodymų, jų vertinimo ir veikų kvalifikavimo pasisakys kompleksiškai, nekartodamas argumentų ir įrodymų.

50015.2. Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį atsako asmuo, kuris pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą didelės vertės turtą ar turtinę teisę. Objektyviai turto pasisavinimas – tai neteisėtas, neatlygintinas kaltininkui svetimo, jam patikėto ar buvusio jo žinioje turto, turtinės teisės pavertimas savo turtu ar savo turtine teise, pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Turto pasisavinimas laikomas baigtu neteisėtai užvaldžius svetimą turtą ir turint realią galimybę juo naudotis ar disponuoti. Subjektyvusis turto pasisavinimo požymis yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Neteisėtai užvaldžius svetimą turtą tolesni kaltininko veiksmai su tokiu turtu neturi reikšmės nusikalstamos veikos kvalifikavimui, todėl nepriklausomai nuo to, ar užvaldydamas svetimą turtą kaltininkas siekė naudos sau ar kitiems asmenims, kieno reikmėms toks turtas buvo naudojamas, jo veika atitinka BK 183 straipsnyje nurodytų nusikaltimų sudėtį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-330/2006, 2K-7-198/2008, 2K-208/2008, 2K-575/2010, 2K-94/2012).

50115.3. BK 300 straipsniu siekiama apsaugoti tokias vertybes, kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas, ir taip užtikrinama normali, teisinga dokumentų apyvarta. Būtinasis BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties požymis yra nusikaltimo dalykas. Toks dalykas yra netikras dokumentas, kuris pagaminamas, arba tikras dokumentas, kuris suklastojamas. BK 300 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, numatyta baudžiamoji atsakomybė už tikro dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, jeigu dėl to padaryta didelės žalos. Šiuo atveju yra būtina nustatyti ne tik pavojingą veiką – dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, tačiau ir pavojingus padarinius bei priežastinį ryšį tarp veikos ir didelės žalos padarymo. Kvalifikuojant veiką pagal BK 300 straipsnio 3 dalį būtina nustatyti ir kaltininko tyčią, t. y., kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisines pasekmes, ir tai atlieka sąmoningai, nori taip veikti, be to, supranta, kad dėl jo veikimo atsiras didelė žala, ir tokių padarinių nori arba sąmoningai leidžia jiems atsirasti. Tai, kad didelė žala yra būtinasis BK 300 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo požymis, kelia atitinkamus reikalavimus ir įrodinėjimo procesui. Dokumento suklastojimui pagrįsti nepakanka nustatyti neteisingų duomenų įrašymo į dokumentą fakto – būtina atskleisti kaltės turinį, nustatant tiek kaltininko psichinį santykį su pavojinga veika, tiek su pavojingais padariniais, nustatyti, kokie buvo kaltininko tikslai ir motyvai.

50215.4. Piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnyje, yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, sukėlęs padarinius – didelę žalą valstybei, Europos Sąjungai, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui.

50315.4.1. Piktnaudžiavimas, sukėlęs BK 228 straipsnio 1 dalyje nustatytus padarinius, kvalifikuojamas pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, jeigu veika padaryta siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, nesant kyšininkavimo požymių. Nusikalstamos veikos sudėtį sudaro objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma. Piktnaudžiavimo, numatyto BK 228 straipsnyje, objektyvieji požymiai pasireiškia: 1) pavojinga veika – piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimu; 2) pavojingais padariniais – didelės žalos valstybei, Europos Sąjungai, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui kilimu; 3) priežastinio ryšio tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių buvimu. Subjektyviuosius požymius apibūdina: kaltė, tikslas, motyvas, o kvalifikuotas piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnio 2 dalyje, padaromas tik tiesiogine tyčia.

50415.5. Nagrinėjamoje byloje kaltinamieji savo kaltės nepripažino neigdami faktą, kad jie būtų fiktyviai, piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, siekdami sau turtinės naudos, V. S. pagaminus netikrus dokumentus ir juos panaudojus, padarę Kredito unijai didelę žalą ir pasisavinę jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą, Kredito unijai priklausantį turtą – 535 400, 66 Lt (155 062,74 Eur). Kaltinamasis V. S. nurodė, kad visi kaltinime nurodyti kaip neteisėtai jo atlikti veiksmai, ko pasėkoje buvo išduotos prašomos paskolos S. M., R. D. individualiai įmonei ir UAB „( - )“ buvo padaryti laikantis Kredito unijoje nustatytos paskolų išdavimo tvarkos, t. y. buvo gauti šių asmenų prašymai paskoloms gauti, buvo tikrinamas šių asmenų kreditingumas ir finansinis patikimumas, paskolų išdavimo klausimas buvo sprendžiamas tiek Kreditų unijos paskolų, tiek valdybos posėdžiuose bei gavus jų pritarimą, paskolos buvo išmokėtos nurodytiems asmenimis. Šiuos kaltinamojo V. S. parodymus, savo parodymais patvirtino ir kaltinamoji L. S..

50515.6. Teismas nesutikdamas su šiais kaltinamųjų parodymais bei vertindamas juos kaip siekimą švelninti savo padėtį ir išvengti baudžiamosios atsakomybės, konstatuoja, jog jie iš esmės prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams:

50615.6.1. Liudytoja I. G. nurodė, kad buvo atliekamas Kredito unijos tikslinis vienaplanis inspektavimas, nes tuo metu buvo tikrinamos kredito unijos, kuriose buvo laikomas didelis grynųjų pinigų kiekis. Taip pat ši liudytoja nurodė, kad patikrinimo metu buvo kasoje rastas grynųjų pinigų trūkumas. Šie liudytojos parodymai yra patvirtinami ir Lietuvos banko priežiūros tarnybos 2014-04-18 ataskaitoje Nr. ( - ) nurodytais duomenimis. Taip pat buvo fiksuota, kad 2014-04-14 – 2014-04-15 laikotarpiu iš Kredito unijos kasos buvo nurašyta 85 000 Lt L. S. ir 85 000 Lt V. S.. Pirmąją inspektavimo dieną 2014-04-15 tikrintojai neturėjo galimybės patikrinti Kredito unijoje esančio seifo, kuriame saugomi grynieji pinigai, nes buvo nurodyta, kad seifo raktą turi tik vyr. buhalterė, kuri išvykusi. Tikrinant Kredito unijos nuomojamą seifą AB „( - )“ ir klientų aptarnavimo specialistės vadybininkės kasą grynųjų pinigų kiekis sutapo su apskaitos duomenimis. Tuo tarpu 2014-04-16 tikrinant Kredito unijoje esantį seifą, kuris iš vakaro tikrintojų buvo užplombuotas, buvo rastas grynųjų pinigų trūkumas. Be to kaltinamasis V. S. pateikė didelę grynųjų pinigų sumą bei nurodė, kad kita grynųjų pinigų suma buvo rasta klientų aptarnavimo specialisto vadybininko kabinete esančioje metalinėje spintoje, nors ankstesnio tikrinimo metu kaltinamasis V. S. apie tokias pinigų sumas nenurodė.

50715.6.2. Atsižvelgiant į šio inspektavimo išvadas ir nustatytus pažeidimus buvo priimtas sprendimas kaltinamąjį V. S. nušalinti nuo vadovo pareigų ir jis pagal įrašą jo darbo sutarties priede nuo 2014-04-24 paskirtas Kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoju.

50815.6.3. Vertinant šiuos duomenis bei atsižvelgiant į tai, kad inspektavimo atlikimo dieną kaltinamasis V. S. pateikė 100 000 Lt grynųjų pinigų bei, kaip jis nurodė dar 63045 Eur (217 681,78 Lt) buvo rasti klientų aptarnavimo specialisto – vadybininko metalinėje spintoje, nors liudytoja apklausta Kredito unijos klientų aptarnavimo specialistė – vadybininkė S. J. nurodė, kad šioje jos kabinete esančioje spintoje grynieji pinigai niekada nebuvo laikomi, o pati spinta skirta laikyti paskolų byloms, teismas konstatuoja, kad siekiant susigrąžinti kaip grynųjų pinigų trūkumą įmokėtas į Kredito unijos kasą pinigų sumas, kaltinamųjų buvo nutarta fiktyviai suforminti paskolų bylas S. M., R. D. įmonės ir UAB „( - )“ vardu. Tai buvo nuspręsta padaryti po to, kai buvo priimtas sprendimas kaltinamąjį V. S. nušalinti nuo administracijos vadovo pareigų ir skirti jį administracijos vadovo pavaduotoju, suprantant, kad kaltinamajam V. S. nebūnant administracijos vadovu ir negalint inicijuoti bei administruoti paskolų suteikimo, nebus galimybės atgauti įmokėtas į Kredito unijos kasą pinigines lėšas. Tai, kad kaltinime nurodytų paskolų skyrimo procedūra buvo pradėta ne 2014-04-15, o vėlesniu laiku patvirtinama UAB „( - )“ 2015-08-17 rašte Nr. ( - ) ( - ) apskrities VPK Kriminalinės Policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai pateikta informacija, kad ( - ) iš įmonių, valstybės registrų ir kitų šaltinių renka kreditingumo informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis. Informacija kaupiama, vertinama ir teikiama įmonėms mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais“. Pagal pateiktą informaciją prie kredito biuro duomenų bazės laikotarpiu nuo 2012-08-14 iki 2015-01-05 teisę prisijungti turėjo Kredito unijos administracijos vadovas V. S.. Kredito unijos administracijos vadovas V. S. kreditų biuro sistemoje tikrino – 2014-04-24 UAB „( - )“, į. k ( - ), R. D. IĮ, į. k. ( - ), S. M. a. k ( - ) o 2014-03-18 ir 2014-04-18 R. D., a. k ( - ). Nors pagal šiuos duomenis matyti, kad kaltinamasis V. S. laikotarpiu kai tariamai buvo kreiptasi dėl paskolų skyrimo, kreditingumo informacijos netikrino, tačiau R. D. mokumui vertinti pateiktoje 2014-04-11 ( - ) ataskaitoje įrašyta, kad įmonės skolų duomenų bazėje neužregistruota ir į VMI nurodymų nevykdančių asmenų sąrašą įmonė neįtraukta, tačiau Šiaulių apygardos teismo 2014-05-22 nutartyje jau įrašyta, kad atsakovo VMI prie LR FM duomenimis R. D. IĮ pradelsti įsiskolinimai valstybės biudžetui yra 150758,71 Lt. Taip pat paskolos byloje R. D. įmonės bei R. D. (fizinio asmens) 2014-04-11 nepadengtų skolų neparodyta, tačiau Šiaulių apygardos teismo 2014-08-28 nutartimi patvirtinti 957939,53 Lt kreditorių finansiniai reikalavimai. Šių duomenų pagrindu teismas konstatuoja, kad kaltinamasis V. S. pagal sutarties Nr. ( - ), pasirašytos 2012-08-07 priedo kopiją ir Sutarties Nr. ( - ), pasirašytos 2012-12-04 priedo kopiją, nurodytu laikotarpiu vienintelis turėjo teisę atlikti paiešką „( - )“ sistemoje, o teisę peržiūrėti sąskaitas faktūras turėjo vyr. buhalterė L. S.. Taigi 2014-04-15 teikimai ir 2014-04-14 paskolų komiteto ir valdybos narių sprendimai suteikti S. M. 180 000 Lt, R. D. IĮ 180 000 Lt, UAB „( - )“ 176 000 Lt paskolas buvo suforminti neturint duomenų apie klientų skolas ir jų mokumą.

50915.6.3. Tai, kad kaltinime nurodytus dokumentus, kurių pagrindu buvo nuspręsta skirti paskolas S. M., R. D. IĮ, UAB „( - )“ surašė būtent kaltinamasis V. S. patvirtinama ir teisiamajame posėdyje apklaustų liudytojų parodymais: D. J. ir A. M. nurodė, kad jie buvo valdybos nariais ir priimdavo galutinį sprendimą dėl paskolų skyrimo, po to kai rekomendacinį sprendimą skirti paskolą priimdavo paskolų komitetas. Atsiradus pasitikėjimui, valdybos posėdžiai buvo šaukiami retai, paprastai kaltinamasis V. S. papasakodavo apie paskolos prašytoją bei pareikšdavo savo nuomonę ar tikslinga suteikti paskolą. Ar vyko valdybos susirinkimai dėl kaltinime nurodytų paskolų išdavimo, nurodyti negali. Taip pat A. M. nurodė, kad tuo metu ji buvo vaiko auginimo atostogose, tai valdybos posėdžių protokolus jai paprastai V. S. atveždavo į namus, taip pat telefonu ar žodžiu suderindavo sprendimus dėl paskolos skyrimo.

51015.6.4. Liudytojais apklausti A. R. ir A. S. nurodė, kad jie buvo Kredito unijos paskolų komiteto nariais. Nieko konkrečiai apie protokolus, kuriais buvo pritarta skirti paskolas S. M., R. D. IĮ, UAB „( - )“, jų surašymo ir pasirašymo datą pasakyti negali, nes komiteto posėdžiai buvo kviečiami retai, atvažiuodavo susipažinti su paskolų bylomis kai turėdavo laisvo laiko, nes tai buvo neapmokamas darbas.

51115.6.5. Liudytoja S. J. nurodė, kad ji pati jokių paskolų bylų dokumentų nesurašydavo, o tik sutvarkydavo jai kaltinamojo V. S. pateiktas paskolų bylas, jas surišdavo ir sudėdavo į spintą. Taip pat ji turimu antspaudu tvirtindavo kai kurias paskolų bylose esančių dokumentų kopijas net ir neturėdama šių dokumentų originalų. Taip pat ji nesekretoriaudavo valdybos posėdžiuose, o protokolus jai pateikdavo kaltinamasis V. S., o ji tik pasirašydavo nesigilindama į turinį. Kas ir kada išmokėjo paskolas S. M., R. D. IĮ, UAB „( - )“ ji nežino, galvoja, kad tai galėjo padaryti tik vyr. buhalterė L. S., kuri disponavo kasoje esančiais grynaisiais pinigais, o jai dienos pradžioje buvo išduodama nedidelė pinigų suma darbui su tiesiogiai besikreipiančiais klientais.

51215.7. Aplinkybė, kad paskolų forminimo metu ir paskolų išmokėjimo metu R. D. nebuvo Lietuvoje ir aptariamu laikotarpiu nuo 2014-04-09 iki 2014-04-27 negalėjo pasirašyti jo vardu surašytų dokumentų, o tai padarė vėliau nuo 2014-04-27 iki 2014-06-06 patvirtinama byloje esančiais dokumentais dėl R. D. baudimo administracine tvarka: iš 2014-04-15 nutarimo 31 VC (BC) Nr. ( - ) byloje dėl administracinio teisės pažeidimo matyti, kad R. D. 2014-04-15 13 val. 43 min. ( - ), ( - ), vairuodamas automobilį „( - )“, valst. Nr.. ( - ), pažeidė RF KET 9.10 punktą – nesilaikė saugaus atstumo ir susidūrė su automobiliu „( - )“, valst. Nr.. ( - ) . R. D. pripažintas kaltu pažeidęs ( - ) Kodekso dėl administracinių teisės pažeidimų 12.15 straipsnį ir jam paskirta 1500 rublių bauda. 2014-04-15 R. D. pasirašė, kad gavo nutarimo kopiją. (4 t. 175–177 b. l.). Iš 2014-04-26 Protokolo ( - ) matyti, kad R. D. 2014-04-26 16.50 val. ( - ), vairavo transporto priemonę „( - )“, valst. Nr. ( - ), būdamas alkoholio apsvaigimo būsenoje, t. y. padarė pažeidimą RF KET 2.7 punkto (4 t. 170–172 b. l.).

51315.8. Aplinkybė, kad tuo pačiu paskolų forminimo metu ir paskolų išmokėjimo metu nei S. M., nei jo žmona S. M. nebuvo Lietuvoje patvirtinama pateikta S. M. paso kopija bei LR Kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos raštu, jog duomenų apie šių asmenų sienos su ( - ) kirtimą 2014 m. nėra.

51415.9. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad kaltinamasis V. S. užpildęs pateiktus paskolų gavimui reikalingus dokumentus, juos vėliau nei nurodyta surašytuose dokumentuose pateikė pasirašyti su juo bendrai veikusiam, šiuo metu mirusiam R. D., kuris šiuose dokumentuose pasirašė tiek už save, tiek ir už neva laidavusį brolį A. D., paskolos gavėją S. M.. Ši aplinkybė yra patvirtinama 2015-10-15 specialisto Nr. ( - ) išvada (5 t. 33–45 b. l.).

51515.10. Aplinkybė, kad pinigines sumas pagal minėtas paskolos sutartis išmokėjo kaltinamoji L. S., patvirtinama, kad ji išrašydama pinigų išmokėjimo kvitus ir juos patvirtindama savo parašu, išskyrus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuris buvo pateiktas, kaip kasininkei, pasirašyti nieko apie nusikalstamą veiką nežinančiai S. J. bei neišmokėdama paskolų sutartyse nurodytiems asmenims bei veikdama pagal kaltinamojo V. S. nurodymą aiškiai suprato, kad ši finansinė operacija yra fiktyvi, t. y. veikė, kaip ir kaltinamasis V. S. tiesiogine tyčia.

51615.11. Šių įrodymų pagrindu galima konstatuoti, kad laikotarpiu nuo 2014-04-17 iki 2014-06-06 tiksliai nenustatytą dieną, dėl minėtų paskolų surašytų žinomai netikrų ir suklastotų dokumentų pagrindu L. S. iš kasos paėmusi grynuosius pinigus – 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur) ir neišmokėjusi paskolos sutartyse įvardintiems asmenims nurodytų pinigų sumų, bendrais veiksmais su kaltinamuoju V. S., padedant R. D., kurio atžvilgiu tyrimas nepradėtas jam mirus, juos pasisavino, dėl to Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ patyrė didelę 535 400,66 Lt (155 062,74 Eur) turtinę žalą.

51715.12. Pagal 2011-11-11 darbo sutartį Nr. ( - ) Kredito unijos administracijos vadovu 2011-11-11 – 2014-04-25 buvo V. S., o pagal 2012-05-14 darbo sutartį Nr. ( - ) laikotarpiu 2012-05-15 – 2014-06-06 vyr. buhaltere buvo L. S.. Taigi jie Kredito unijoje buvo samdomi darbuotojai ir Kredito unijos turtas jiems buvo svetimas, patikėtas tvarkyti ir juo disponuoti pagal užimamas pareigas, kurių kompetencija ir įgalinimai buvo apibrėžti LR Buhalterinės apskaitos, LR Kredito unijų įstatymo nuostatomis, taip pat detalizuoti Kredito unijos įsakymais patvirtintais „Administracijos vadovo pareiginiais nuostatais“ bei „Buhalterio pareiginiais nuostatais“. Pagal aukščiau aptartus įrodymus matyti, kad abu kaltinamieji veikdami bendrininkų grupėje jiems patikėtą didelės vertės Kredito unijos turtą pasisavino, fiktyviai įformindami – surašydami netikrus ir suklastodami, dokumentus reikalingus paskoloms S. M., R. D. IĮ ir UAB „( - )“ vardu gauti, taip pat ir išmokėti grynuosius pinigus. Kaip jau buvo minėta, atlikdamas šiuos veiksmus kaltinamasis V. S. buvo Kredito unijos administracijos vadovu, t. y. BK 228 straipsnio prasme buvo prilygintas valstybės tarnautojui bei užimdamas šias vadovaujančias pareigas padarė nusikalstamas veikas, siekdamas sau turtinės naudos.

51815.13. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teismas konstatuoja, kad kaltinamojo V. S. kaltė padarius nusikalstamas veikas, numatytas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (V. S. ir L. S.), 300 straipsnio 3 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, ir kaltinamosios L. S. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį kvalifikuota tinkamai.

51916. Dėl įrodymų ir veikos kvalifikavimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį

52016.1. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. BK 222 straipsnio 1 dalyje baudžiamoji atsakomybė numatyta už šias tyčines veikas: 1) apgaulingą teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą; 2) apskaitos dokumentų paslėpimą; 3) apskaitos dokumentų sunaikinimą; 4) apskaitos dokumentų sugadinimą. Baudžiamoji atsakomybė už išvardintas veikas kyla tuo atveju, kai dėl jų (ar vienos iš jų) atsiranda padariniai – negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Minėti padariniai paprastai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita, specialisto išvada, ekspertizės aktu ir pan.

52116.2. Surinktais ir teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais neginčijamai nustatyta, jog kaltinamasis V. S. pagal 2011-11-11 darbo sutartį Nr. ( - ) dirbdamas Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“, į. k. ( - ), reg. ( - ), administracijos vadovu (nuo 2011-11-11 iki 2014-04-25), o nuo 2014-04-25 iki 2014-06-06 administracijos vadovo pavaduotoju, tačiau faktiškai ir toliau atlikdamas administracijos vadovo funkcijas, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 21 straipsnio 1 dalį bei Lietuvos Respublikos Kreditų unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 51 straipsnio 4 dalį buvo atsakingas už Kredito unijos apskaitos organizavimą, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su Kredito unijos vyriausiąja buhaltere L. S., laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki 2014 m. birželio 6 d. pagal 2012-05-14 darbo sutartį Nr. ( - ) dirbusia Kredito unijos, vyriausiosios buhalterės pareigose, dėl einamų pareigų turėjusia teisiškai apibrėžtus įgalinimus, numatytus Kredito unijos administracijos vadovo 2012-05-14 įsakymu Nr. D-6 patvirtintuose Buhalterės pareiginiuose nuostatuose Nr. 2 – organizuoti Kredito unijos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, kredito unijos nuosavybės saugumą (2.1. punktas), užtikrinti ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą (2.6.4. punktas), organizuoti turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių pagrindinių lėšų, materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą (2.7.1. punktas), bei pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 11 straipsnio 1 dalį būdama atsakinga už Kredito unijos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir už buhalterinių įrašų teisingumą, turėdamas vieningą tyčią su vyr. buhaltere L. S. pasisavinti Kredito unijai priklausančias pinigines lėšas, nurodęs vyr. buhalterei L. S. Kredito unijos apskaitoje jo pagamintų netikrų dokumentų ir vyr. buhalterės L. S. suklastotų dokumentų pagrindu užregistruoti neįvykusias ūkines operacijas dėl trijų paskolų, kurių bendra suma – 536 000 Lt (155236,32 Eur), išdavimo, Kredito unijos patalpose, adresu: ( - ), laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d., organizavo apgaulingą Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitos tvarkymą bei pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 6 straipsnio 2 dalies reikalavimą – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, nes Kredito unijos vyr. buhalterei L. S. nurodė apskaitoje užregistruoti neįvykusias ūkines operacijas, t. y. pagamintų netikrų sutarčių ir kitų dokumentų pagrindu buhalteriškai atvaizduoti pinigų išmokėjimą S. M. ir R. D., kaip UAB „( - )“ bei R. D. įmonės direktoriui.

52216.3. Nors kaltinamieji V. S. ir L. S. kaltės dėl šios nusikalstamos veikos padarymo nepripažino, tačiau byloje esančiais įrodymais, kurie jau buvo aptarti anksčiau analizuojant kaltinamųjų padarytas nusikalstamas veikas pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, 228 straipsnio 2 dalį (dėl kaltinamojo V. S.) ir pagal 183 straipsnio 2 dalį (dėl kaltinamųjų V. S. ir L. S.), kad būtent jie S. M., R. D. įmonės ir UAB „( - )“ pagamino netikrus dokumentus – paskolų sutartis šių asmenų vardu, suvestiniame registre įregistravo šias nesuteiktas paskolas, suklastojo grynųjų pinigų įmokėjimo ir išmokėjimo kvitus, užregistravo papildomą pajinį įnašą.

52316.4. Aplinkybė, jog dėl šių kaltinamųjų atliktų veiksmų iš dalies negalima nustatyti Kredito unijos 2014 m. veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros patvirtinama 2016-09-30 specialisto išvados Nr. ( - ) 2 punktu, kuriame yra nurodyta, jog Kredito unija atstovaujama administracijos vadovo V. S. ir paskolos gavėjo S. M. (klientas) vardu suforminta 2014-04-17 veiklos paskolos sutartis Nr. ( - ). Paskolos sutartyje numatyta S. M. iki 2017-04-16 suteikti 180000 Lt paskolą verslui. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 180000 Lt paskola užregistruota suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ ir parodyta 2014 metų finansinėse ataskaitose. S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad Kredito unijos 180000 Lt paskolos suteikti neprašė ir pagal grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ) 52044,71 Eur (179699,97) Lt paskolos iš unijos kasos negavo. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - ) įrašyta, kad rankraštinius įrašus S. M. arba S. M. 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ), grynų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) parašė R. D., o pasirašęs asmuo nenustatytas. Tvarkant Kredito unijos apskaitą 2014 metais nesivadovauta Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotu reikalavimu – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktų reglamentuotais reikalavimais – teisingai nurodyti ūkinės operacijos turinį ir asmenis, kurie turi teisę pasirašyti apskaitos dokumentus nes S. M. vardu įforminus dokumentus, kurių turinys paskolos išmokėjimas ir įvardintas paskolos gavėjas neatitinka tikrovės, apskaitoje registravo neįvykusias ūkines operacijas: suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ 180000 Lt (52131,60 Eur) paskola S. M. bei kasos knygoje Eur materialiai atsakinga L. S. ir apskaitoje S. M. neišmokėti 52044,71 Eur (179699,97 Lt).

52416.4.1. Kredito unija atstovaujama administracijos vadovo V. S. įformino paskolos sutartis: Nr. ( - ) su R. D. įmone (savininkas R. D.). Paskolos sutartyje numatyta R. D. įmonei iki 2017-04-17 suteikti 180000 Lt paskolą ir Nr. ( - ) su UAB „( - ) (direktorius R. D.). Paskolos sutartyje numatyta UAB „( - )“ iki 2017-04-17 suteikti 176000 Lt paskolą.

52516.4.2. Kredito unijos apskaitoje 356000 Lt paskolos užregistruotos suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ ir parodyta 2014 metų finansinėse ataskaitose. Tvarkant grynų pinigų apskaitą įforminti grynų pinigų išmokėjimo kvitai, kurie užregistruoti kasos knygose ir nuo apskaitos paskolos gavėjams R. D. įmonei ir UAB „( - )“ nurašyta 355700,66 Lt (103018,03 Eur) iš viso. Iš jų: R. D. įmonei 179700,66 Lt (52044,90 Eur) pagal 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ), UAB „( - )“ 176000 Lt (50973,13 Eur) pagal 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus Nr. ( - ) 119800 Lt (34696,48 Eur), Nr. ( - ) 42387,80 Lt (12276,36 Eur), Nr. ( - ) 4000,29 Eur (13812,20 Lt). V. S. padedant R. D. pagamino netikrus dokumentus gauti paskolas: 180000 Lt R. D. įmonės vardu, 176000 Lt UAB „( - )“ vardu ir nurodė kredito unijos vyr. buhalterei L. S. pagamintos netikros sutarties ir kitų dokumentų pagrindu atvaizduoti pinigų išmokėjimą R. D. įmonei ir UAB „( - ). Liudytojo S. M. parodymais R. D., kuris pasirašė už paskolos gavėją, 2014 metų balandžio mėnesį buvo ( - ). Tvarkant Kredito unijos apskaitą 2014 metais nesivadovauta Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotu reikalavimu – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, 13 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktų reglamentuotais reikalavimais – teisingai nurodyti ūkinės datą ir ūkinės operacijos turinį, nes R. D. įmonės ir UAB „( - )“ vardu įforminus dokumentus, kurių turinys paskolos išmokėjimas nurodyta paskolos data tikrovės, apskaitoje registravo neįvykusias ūkines operacijas: suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje 1310 „ilgalaikės paskolos kredito unijos nariams“ 356000 Lt (103104,72 Eur) nesuteiktos paskolos. Iš jų: 180000 Lt (52131,6 Eur) R. D. įmonei įforminus 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ), 176000 Lt (50973,12 Eur) UAB „( - )“ įforminus 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - ) bei kasos knygose ir apskaitoje paskolų gavėjams R. D. įmonei ir UAB „( - )“ neišmokėti 355700,66 Lt (103018,03 Eur). Iš jų: R. D. įmonei 179700,66 Lt (52044,90 Eur) 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ), UAB „( - )“ 176000 Lt (50973,13 Eur) – 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimas kvitai Nr. ( - ) 119800 Lt (34696,48 Eur), Nr. ( - ) 42387,80 Lt (12276,36 Eur), Nr. ( - ) 4000,29 Eur (13812,20 Lt).

52616.5. Atsižvelgiant į tai, jog dėl nurodytų pažeidimų pagal pateiktus dokumentus iš dalies negalima nustatyti Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2014 metų veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, teismas konstatuoja, kad kaltinamųjų V. S. ir L. S. veika pagal BK 222 straipsnio 1 dalį kvalifikuota pagrįstai.

52717. Dėl bausmių

52817.1. Kaltinamųjų V. S. ir L. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė. Jų atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad veikas, numatytas BK 222 straipsnio 1 dalyje ir 183 straipsnio 2 dalyje kaltinamieji padarė veikdami bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

52917.1. Skirdamas bausmes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamiesiems teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje nurodytais bausmės skyrimo pagrindais ir BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais bausmės skyrimo tikslais: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šių tikslų visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį. Teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, o skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai, tai yra bausmė už nusikalstamą veiką atitiktų tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį ir kaltininko asmenybę.

53017.2. Skiriant bausmę kaltinamiesiems atsižvelgiama į tai, kad kaltinamais V. S. padarė du apysunkius ir du sunkius nusikaltimus (BK 11 straipsnio 4 ir 5 dalys), kaltinamoji L. S. vieną apysunkį ir vieną sunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 ir 5 dalys). Kaltinamiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos baigtos, padarytos tiesiogine tyčia, nenustatyta jų atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir nustatyta viena atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Be to, atsižvelgiama į tai, kad abu kaltinamieji anksčiau neteisti, V. S. baustas administracine tvarka, tačiau paskirtos nuobaudos negalioja (9 t. 107–109 b. l.), L. S. administracine tvarka nebausta, tiek nusikalstamų veikų padarymo metu, tiek šiuo metu abu kaltinamieji dirba ir yra teigiamai charakterizuojami darbe, abu kaltinamieji psichikos sveikatos centro įskaitoje nėra įrašyti ir nesilankė pas psichiatrus (9 t. 37, 111 b. l.).

53117.3. BK 54 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad tokiu atveju, jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Teismų praktikoje skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, galima tik esant išimtinėms aplinkybėms, kai akivaizdu, kad sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas prieštarautų teisingumo principui, t. y. būtų akivaizdžiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiai nusikalstamai veikai, kaltininko asmenybei ar kitoms aplinkybėms. Išimtinių aplinkybių, susijusių su nuteistųjų asmenybės, jų padarytų nusikalstamų veikų vertinimu ar kitų aplinkybių, akivaizdžiai rodančių, kad net ir minimalios, straipsnio sankcijoje numatytos, bausmės skyrimas prieštarautų teisingumo principui, šioje byloje nėra nustatyta. Taip pat nėra nustatyta ir būtinųjų sąlygų BK 62 straipsnio taikymui.

53217.4. Skiriant bausmes, atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus numatytus BK 54 straipsnyje, t. y. į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadiją, kaltinamųjų asmenybę, atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kaltinamieji anksčiau neteisti, V. S. baustas administracine tvarka, tačiau galiojančių nuobaudų neturi, V. S. administracine tvarka nebausta, abu turi nuolatinę gyvenamąją vietą, tvirtus socialinius ryšius, padarytos nusikalstamos veikos tyčinės, padarytos iš savanaudiškų paskatų, nenustatyta atsakomybę lengvinančių ir nustatyta viena atsakomybę sunkinanti aplinkybė, padaryti sunkūs ir apysunkiai nusikaltimai. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, kaltinamiesiems skirtina bausmės rūšis – už padarytus apysunkius nusikaltimus – bauda, o už sunkius nusikaltimus – laisvės atėmimas, bausmių dydį nustatant mažesnį nei sankcijos vidurkiui. Teismo nuomone, tokios bausmės paskyrimas yra pakankama kompensacija dėl teisių, įtvirtintų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje pažeidimo.

53317.5. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad BK 75 straipsnio redakcijoje, galiojusioje nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2017 m. spalio 5 d. buvo numatyta galimybė asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų, todėl svarstytinas klausimas dėl šios įstatymo nuostatos taikymo kaltinamiesiems.

53417.5.1. Kaltinamiesiems paskyrus ne didesnes ketverių metų laisvės atėmimo bausmes jie atitiktų BK 75 straipsnio 1 dalies nuostatose numatytas sąlygas, suteikiančias galimybę svarstyti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo klausimą. Kita vertus, pažymėtina tai, jog net ir esant BK 75 straipsnio 1 dalyje nustatytoms bausmės vykdymo atidėjimo sąlygoms, teismas, tik įvertinęs reikšmingų bylos aplinkybių visumą ir nusprendęs, jog yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, turi teisę (bet ne pareigą) taikyti BK 75 straipsnį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad bausmės vykdymo atidėjimo institute humaniškumo principo reikalavimai derinami ir su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos baudžiamajam įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtus interesus ir pan. Kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-549/2007).

53517.5.2. Teismas įvertinęs aukščiau nurodytas kaltinamuosius teigiamai charakterizuojančias aplinkybes, į jų ankstesnio teistumo nebuvimą, socializacijos laipsnį mano, kad jiems skiriamų bausmių tikslai bus pasiekti netaikant jų atžvilgiu realaus laisvės atėmimo, o jiems paskirtą laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėjus BK 75 straipsnio redakcijos (galiojusios nuo 2015 m. kovo 23 d. iki 2017 m. spalio 5 d.) pagrindu.

53618. Dėl civilinio ieškinio

53718.1. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ yra pareiškęs civilinį ieškinį 155 149, 63 Eur sumai (3 t. 93 b. l.). Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – kartu su baudžiamąja byla pareiškiamas ir išsprendžiamas dėl nusikalstamos veikos turėjusio žalos asmens reikalavimas atlyginti tą žalą. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškinys gali būti pareikštas ir nagrinėjamas kartu su byla esant šioms trims sąlygoms: 1) kai padaryta fiziniam ar juridiniam asmeniui žala; 2) kai kaltinamojo veika turi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; 3) kai tarp kaltinamojo veikos ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys. Taigi civilinio ieškinio tenkinimui būtina nustatyti šių nurodytų sąlygų buvimą. Bylos medžiagoje esančiais rašytiniais įrodymais: Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ pateiktais dokumentais (3 t. 16, 82–89, 93 b. l.) bei byloje aptartais įrodymais, yra nustatyta, kad kaltinamieji V. S. ir L. S. melagingai įformindami bei užvaldydami S. M., R. D. IĮ, UAB „( - )“ vardu išduotų paskolų pinigus, padarė civiliniam ieškovui žalą ir ši žala atsirado kaltininkams padarant nusikalstamą veiką bei tarp jų padarytų veikų ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys, todėl pareikštas civilinis ieškinys yra pagrįstas. Tačiau teismas spręsdamas civilinio ieškinio dydžio klausimą bei atsižvelgdamas į tai, kad šios bylos medžiaga nustatyta, jog kaltinamieji pasisavino Kredito unijai „( - ) regiono taupomoji kasa“ priklausančius grynuosius pinigus – 535 400,66 Lt arba 155 062,74 Eur, todėl ši suma, mažinant prašomos priteisti civilinio ieškinio sumos dydį, solidariai, kaip įvykdžiusių nusikalstamą veiką, kuria buvo padaryta žala, bendrininkų grupėje, priteistina iš abiejų kaltinamųjų.

53819. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

53919.1. Byloje yra pateikta eilė netikrų ir suklastotų dokumentų originalų ir kopijų, kurie turi reikšmės šioms nusikalstamoms veikoms tirti, todėl priimant nuosprendį tikslinga išspręsti jų klausimą.

54019.2. Atsižvelgiant į tai, kad šie dokumentai jau yra įsiūti į bylą, tai tikslinga juos palikti saugoti byloje, todėl pagamintus netikrus dokumentus: 2014-04-11 prašymą veiklos paskolai gauti, užpildytą S. M. vardu (kopija) (1 t. 22–23 b. l.), 2014-04-11 laidavimo paraišką, užpildytą A. D. vardu (kopija) (1 t. 24–25 b. l.), 2014-04-15 Kliento-fizinio asmens –paskolos projekto teikimą (kopija) (1 t. 158 b. l.), 2014-04-15 Kliento-fizinio asmens – paskolos laiduotojo teikimą (kopija) (1 t. 159 b. l.), 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ), kurios specialiojoje dalyje nurodyta, kad Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ , atstovaujama administracijos vadovo V. S., sudarė paskolos sutartį su paskolos gavėju S. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ) r., 180 000 Lt sumai, paskolos paskirtį – verslui ar profesinei veiklai, paskolos grąžinimo terminas iki 2017-04-16 (originalas) (5 t. 96–104 b. l.), 2014-04-17 Paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą S. M. vardu (originalas) (5 t. 95 b. l.), 2014-04-17 Laidavimo sutartį, kurioje nurodyta, kad A. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), laiduoja už S. M., t. y. prisiima įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, jeigu paskolos gavėjas (S. M.) tinkamai neįvykdys savo prievolių Kredito unijai (originalas) (5 t. 93–94 b. l.), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos suteikimo S. M. (kopija) (1 t. 122 b. l.), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos suteikimo S. M. (kopija) (1 t. 123 b. l.), 2014-04-09 Juridinio asmens prašymą paskolai, užpildytą R. D. įmonės, vardu (kopija) (2 t. 110–112 b. l.), 2014-04-15 paskolos projekto pristatymą dėl R. D. įmonei 180 000 Lt paskolos suteikimo, surašytą Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu (kopija) (2 t. 42–44 b. l.), 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ), kurios specialiojoje dalyje nurodyta, kad Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“, atstovaujama administracijos vadovo V. S., sudarė paskolos sutartį su paskolos gavėju R. D. įmone 180 000 Lt sumai, paskolos grąžinimo terminas iki 2017-04-17 (originalas) (5 t. 73–81 b. l.), 2014-04-18 Paprastąjį vekselį Nr. ( - ), kurį pasirašė R. D. (originalas) (5 t. 83 b. l.), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos suteikimo R. D. įmonei (kopija) (2 t. 86 b. l.), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos suteikimo R. D. įmonei (kopija) (2 t. 87 b. l.), 2014-04-09 Juridinio asmens prašymą paskolai, užpildytą UAB „( - )“, atstovaujamos įmonės vadovo R. D., vardu (kopija) (2 t. 20–22 b. l.), 2014-04-15 paskolos projekto pristatymą dėl UAB „( - )“ 176 000,00 paskolos suteikimo, surašytą Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu (2 t. 47–49 b. l.), 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ), kurios specialiojoje dalyje nurodyta, kad Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“, atstovaujama administracijos vadovo V. S., sudarė paskolos sutartį su paskolos gavėju UAB „( - )“ 176 000 Lt sumai, paskolos grąžinimo terminas iki 2017-04-17 (5 t. 84–92 b. l.), 2014-04-18 Paprastąjį vekselį Nr. ( - ), kurį pasirašė R. D. (5 t. 82 b. l.), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. Nr. ( - ) dėl 176 000 Lt paskolos suteikimo UAB „( - )“ (kopija) (2 t. 2 b. l.), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 176 000 Lt paskolos suteikimo UAB „( - )“ (kopija) (2 t. 3 b. l.), taip pat suklastotus dokumentus (originalus): 2014-04-17 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad S. M. išmokėta 52 044,71 Eur (5 t. 106 b. l.), 2014-04-17 Grynųjų pinigų įmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad S. M. įmokėjo 18 000,00 Eur į Kredito unijos ( - ) regiono taupomoji kasa“ sąskaitą (5 t. 105 b. l.), 2014-04-18 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad R. D. įmonei išmokėta 179 700,66 Lt (5 t. 72 b. l.), 2014-04-18 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ išmokėta 42 387,80 Lt (5 t. 112 b. l.), 2014-04-18 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ išmokėta 119 800,00 Lt (5 t. 113 b. l.), 2014-04-18 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ išmokėta 4000,29 Lt (5 t. 111 b. l.), palikti saugoti baudžiamojoje byloje.

541Teismas remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297–298, 301–302 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304–305, 307–308 straipsniais,

Nutarė

542V. S. pripažinti kaltu:

543pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir nuteisti 300 MGL dydžio 11 298 Eur bauda (2011-04-21 įstatymo Nr. X-1350 red.);

544pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį ir nuteisti laisvės atėmimu 4 (keturiems) metams;

545pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalį ir nuteisti laisvės atėmimu 3 (trims) metams,

546pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį ir nuteisti 400 MGL dydžio 15 064 Eur bauda (2011-04-21 įstatymo Nr. X-1350 red.);

547Paskirtas bausmes vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu subendrinti apėmimo būdu ir subendrintą bausmę V. S. paskirti 4 (keturis) metus laisvės atėmimo.

548Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymą atidėti 3 (trims) metams, įpareigojant V. S. tęsti darbą, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, bausmės vykdymo laikotarpiu atlyginti ne mažiau kaip 1/3 dalį priteistos žalos Kredito unijai „( - ) regiono taupomoji kasa“.

549L. S. pripažinti kalta:

550pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir nuteisti 300 MGL dydžio 11 298 Eur bauda (2011-04-21 įstatymo Nr. X-1350 red.);

551pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį ir nuteisti laisvės atėmimu 3 (trims) metams;

552Paskirtas bausmes vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu subendrinti apėmimo būdu ir subendrintą bausmę L. S. paskirti 3 (tris) metus laisvės atėmimo.

553Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymą atidėti 3 (trims) metams, įpareigojant L. S. tęsti darbą, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, bausmės vykdymo laikotarpiu atlyginti ne mažiau kaip 1/3 dalį priteistos žalos Kredito unijai „( - ) regiono taupomoji kasa“.

554V. S. ir L. S. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistas, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

555Priteisti solidariai iš V. S. ir L. S. Kredito unijai „( - ) regiono taupomoji kasa“ 155 062,74 Eur (šimtą penkiasdešimt penkis tūkstančius šešiasdešimt du eurus 74 centus) žalos atlyginimui.

556V. S. ir L. S. į jiems bendros jungtinės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą, esantį adresu: ( - ) - žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), inžinierinius statinius, unikalus Nr. ( - ), bei L. S. nuosavybės teise priklausantį butą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu: ( - ), taikytą nuosavybės teisių apribojimą palikti iki visiško civilinio ieškinio atlyginimo.

557Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: 2014-04-11 prašymą veiklos paskolai gauti, užpildytą S. M. vardu (kopija) , 2014-04-11 laidavimo paraišką, užpildytą A. D. vardu (kopija), 2014-04-15 Kliento-fizinio asmens – paskolos projekto teikimą (kopija), 2014-04-15 Kliento-fizinio asmens – paskolos laiduotojo teikimą (kopija), 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ), kurios specialiojoje dalyje nurodyta, kad Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“, atstovaujama administracijos vadovo V. S., sudarė paskolos sutartį su paskolos gavėju S. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ) r., 180 000Lt sumai, paskolos paskirtį – verslui ar profesinei veiklai, paskolos grąžinimo terminas iki 2017-04-16 (originalas), 2014-04-17 Paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą S. M. vardu (originalas), 2014-04-17 Laidavimo sutartį, kurioje nurodyta, kad A. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), laiduoja už S. M., t. y. prisiima įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu, jeigu paskolos gavėjas (S. M.) tinkamai neįvykdys savo prievolių Kredito unijai (originalas), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos suteikimo S. M. (kopija), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos suteikimo S. M. (kopija), 2014-04-09 Juridinio asmens prašymą paskolai, užpildytą R. D. įmonės, vardu (kopija), 2014-04-15 paskolos projekto pristatymą dėl R. D. įmonei 180 000 Lt paskolos suteikimo, surašytą Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu (kopija), 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ), kurios specialiojoje dalyje nurodyta, kad Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“, atstovaujama administracijos vadovo V. S., sudarė paskolos sutartį su paskolos gavėju R. D. įmone 180 000 Lt sumai, paskolos grąžinimo terminas iki 2017-04-17 (originalas), 2014-04-18 Paprastąjį vekselį Nr. ( - ), kurį pasirašė R. D. (originalas), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos suteikimo R. D. įmonei (kopija), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 180 000 Lt paskolos suteikimo R. D. įmonei (kopija), 2014-04-09 Juridinio asmens prašymą paskolai, užpildytą UAB „( - )“, atstovaujamos įmonės vadovo R. D., vardu (kopija), 2014-04-15 paskolos projekto pristatymą dėl UAB „( - )“ 176 000,00 paskolos suteikimo, surašytą Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu, 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ), kurios specialiojoje dalyje nurodyta, kad Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“, atstovaujama administracijos vadovo V. S., sudarė paskolos sutartį su paskolos gavėju UAB „( - )“ 176 000 Lt sumai, paskolos grąžinimo terminas iki 2017-04-17, 2014-04-18 Paprastąjį vekselį Nr. ( - ), kurį pasirašė R. D., 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Paskolų komiteto posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 176 000 Lt paskolos suteikimo UAB „( - )“ (kopija), 2014-04-14 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos posėdžio protokolą Nr. ( - ) dėl 176 000 Lt paskolos suteikimo UAB „( - )“ (kopija), taip pat suklastotus dokumentus (originalus): 2014-04-17 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad S. M. išmokėta 52 044,71 Eur, 2014-04-17 Grynųjų pinigų įmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad S. M. įmokėjo 18 000,00 Eur į Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ sąskaitą, 2014-04-18 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad R. D. įmonei išmokėta 179 700,66 Lt, 2014-04-18 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad UAB „( - ) išmokėta 42 387,80 Lt, 2014-04-18 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ išmokėta 119 800,00 Lt, 2014-04-18 Grynųjų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad UAB „( - )“ išmokėta 4000,29 Lt, palikti saugoti baudžiamojoje byloje.

558Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. V. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis... 4. L. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, ištekėjusi,... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. 1. V. S. pagal 2011-11-11 darbo sutartį Nr. 1 dirbdamas Kredito unijos „( -... 7. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos... 8. – jo (V. S.) pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-17 veiklos paskolos... 9. – jos pačios suklastotą 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. (... 10. – jos pačios suklastotą 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo kvitą Nr. (... 11. – buhalterinėje sąskaitoje užregistravo S. M. 18 000 Lt papildomą pajinį... 12. – pervedus iš S. M. sąskaitos unijoje 300 Lt buhalterinėje sąskaitoje... 13. R. D. įmonės vardu įformino šiuos dokumentus:... 14. – jo (V. S.) pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-18 paskolos sutartį... 15. – jos pačios suklastotą 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą kvitą Nr.... 16. UAB „( - )“ vardu įformino šiuos dokumentus:... 17. – jo (V. S.) pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-18 paskolos sutartį... 18. – jos pačios suklastotus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus... 19. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos... 20. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos... 21. paskola 176 000 Lt UAB „( - )“ pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - )... 22. Dėl šių padarytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti Kredito unijos... 23. 1.1. Be to, V. S., siekdamas turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine... 24. jis, pagal 2011-11-11 darbo sutartį Nr. ( - ) dirbdamas Kredito unijos „( -... 25. 1) dokumentus, reikalingus gauti paskolą S. M. vardu:... 26. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-11 prašymą veiklos paskolai gauti,... 27. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-11 laidavimo paraišką, užpildytą A. D.... 28. – klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengė – atspausdino... 29. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą... 30. – pagamino netikrus dokumentus, t. y. kompiuteriu atspausdino:... 31. – 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus, kurioje... 32. – 2014-04-17 paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą S. M., a. k. ( - ),... 33. – 2014-04-17 laidavimo sutartį, kurioje įrašė tikrovės neatitinkančius... 34. 2) pagamino netikrus dokumentus, reikalingus gauti paskolą R. D. įmonės... 35. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-09 juridinio asmens prašymą paskolai... 36. – klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengė – atspausdino... 37. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą... 38. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos... 39. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 paprastąjį vekselį Nr. ( - ),... 40. 3) pagamino netikrus dokumentus, reikalingus gauti paskolą UAB „( - )“... 41. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-09 juridinio asmens prašymą paskolai... 42. – klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengė – atspausdino... 43. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio protokolą... 44. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos... 45. – kompiuteriu atspausdino 2014-04-18 paprastąjį vekselį Nr. ( - ),... 46. Po to, tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė nusikaltimo bendrininkei –... 47. – L. S. žinant, kad pinigai S. M. išmokėti nebus, kompiuteriu atspausdinus... 48. – L. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo... 49. – L. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo... 50. – L. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo... 51. – L. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo... 52. 2. L. S. laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki 2014 m. birželio 6 d.... 53. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos... 54. S. M. vardu įformino šiuos dokumentus:... 55. – administracijos vadovo V. S. pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-17... 56. – jos pačios suklastotą 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. (... 57. – jos pačios suklastotą 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo kvitą Nr. (... 58. – buhalterinėje sąskaitoje užregistravo S. M. 18 000 Lt papildomą pajinį... 59. – pervedus iš S. M. sąskaitos unijoje 300 Lt buhalterinėje sąskaitoje... 60. R. D. įmonės vardu įformino šiuos dokumentus:... 61. – administracijos vadovo V. S. pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-18... 62. – jos pačios suklastotą 2014-04-18 grynų pinigų išmokėjimą kvitą Nr.... 63. UAB „( - )“ vardu įformino šiuos dokumentus:... 64. – administracijos vadovo V. S. pagamintą netikrą dokumentą – 2014-04-18... 65. – jos pačios suklastotus 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjimo kvitus... 66. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos... 67. pažeidė 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos... 68. paskola 176 000 Lt UAB „( - )“ pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - )... 69. Dėl šių padarytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti kredito unijos... 70. 2.1. Be to, L. S. laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki 2014 m. birželio... 71. V. S. pažeidus paskolų suteikimo tvarką, numatytą Kredito unijos „( - )... 72. 1) dokumentus, reikalingus gauti paskolą S. M. vardu:... 73. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-11 prašymą veiklos paskolai gauti... 74. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-11 laidavimo paraišką, užpildytą... 75. – V. S. klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengus –... 76. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio... 77. – V. S. pagaminus netikrus dokumentus, t. y. kompiuteriu atspausdinus:... 78. – 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) ir jos priedus ir joje... 79. – 2014-04-17 paprastąjį vekselį Nr. ( - ), surašytą S. M., a. k. ( - ),... 80. – 2014-04-17 laidavimo sutartį ir joje įrašius tikrovės neatitinkančius... 81. 2) V. S. pagaminus netikrus dokumentus, reikalingus gauti paskolą R. D.... 82. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-09 juridinio asmens prašymą... 83. – V. S. klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengus –... 84. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio... 85. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir... 86. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 paprastąjį vekselį Nr. ( - ),... 87. 3) V. S. pagaminus netikrus dokumentus, reikalingus gauti paskolą UAB „( -... 88. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-09 juridinio asmens prašymą... 89. – V. S. klientų aptarnavimo specialistės S. J. vardu parengus –... 90. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-14 Paskolų komiteto posėdžio... 91. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 Paskolos sutartį Nr. ( - ) ir... 92. – V. S. kompiuteriu atspausdinus 2014-04-18 paprastąjį vekselį Nr. ( - ),... 93. po to, tęsiant nusikalstamą veiką ir V. S. nurodžius jai, kaip Kredito... 94. – žinodama, kad pinigai S. M. išmokėti nebus, kompiuteriu atspausdino... 95. – žinodama, kad pinigai UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėti nebus,... 96. – žinodama, kad pinigai UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėti nebus,... 97. – žinodama, kad pinigai UAB „( - )“ direktoriui R. D. išmokėti nebus,... 98. – žinodama, kad pinigai R. D. įmonei išmokėti nebus, kompiuteriu... 99. bei laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 17 d. iki 2014 m. birželio 6 d.,... 100. 3. Kaltinamasis V. S. teisiamojo posėdžio metu kaltu neprisipažino ir... 101. 3.1. Kadangi kaltinamasis V. S. savo detalius paaiškinimus dėl jam... 102. 4. Kaltinamoji L. S. teisiamojo posėdžio metu kalta neprisipažino ir... 103. 5. Apklaustas liudytojas D. J. paaiškino, kad su kaltinamaisiais kartu dirbo,... 104. 5.1. Be jo unijos valdybos nariais buvo A. M., pirmininkas buvo V. S.. Paskolų... 105. 5.2. Kaip jau minėjo nuo 2014-04-25 pradėjo dirbti unijoje administracijos... 106. 5.3. Svarstant kaltinime nurodytų paskolų išdavimą, jam nebuvo žinoma, kad... 107. 5.4. Apie Lietuvos banko inspektavimą sužinojo tik jam įvykus, kai... 108. 5.5. Unijos darbuotoja S. J. pildydavo visus dokumentus, patikras, kurios... 109. 5.6. Negali atsakyti, kodėl paskola išmokėta per tris orderius, nes tuo metu... 110. 5.7. Sprendimo priėmimas dėl paskolų skyrimo žodiniu pristatymu nebuvo... 111. 6. Apklausta liudytoja A. M. paaiškino, kad kredito unijoje buvo valdybos... 112. 6.1. Pradžioje būdavo valdybos posėdžiai, atsiradus pasitikėjimui, jie... 113. 6.2. Kai po dekreto pradėjo dirbti, S. jau nebuvo, nes buvo išėję –... 114. 6.3. Išduodant kaltinime nurodytas paskolas jai nebuvo pateikta informacija,... 115. 7. Apklaustas liudytoju A. R. paaiškino, kad kaltinamuosius pažįsta,... 116. 7.1. Jų santykiai su V. S. darbiniai, L. S. jo įmonėje buhalteriją tvarko,... 117. 7.2. Dabar unijoje neturi jokių pareigų, tik paskolą yra paėmęs.... 118. 7.3. Vieną kartą R. D. brolį matęs, kažką apie jo laidavimą girdėjęs,... 119. 8. Apklaustas liudytoju A. S. paaiškino, kad kredito unijoje „( - )... 120. 8.1. Jis pats dirba vairuotoju UAB „( - )“, jokių specialių ekonominių... 121. 9. Apklausta liudytoja I. G. paaiškino, kad kaltinamųjų asmeniškai... 122. 9.1. Pinigus vadybininkės spintoje rado antrą dieną. Pirmą dieną apie tai,... 123. 10. Apklausta liudytoja S. J. paaiškino, kad nuo 2011 metų sausio mėnesio... 124. 10.1. Tos trys paskolos UAB „( - )“, R. D. ir S. M. niekuo nebuvo... 125. 11. Apklaustas liudytoju G. D. paaiškino, kad kaltinamuosius Savickus... 126. 11.1. R. D. įmonė buvo ( - ) gatvėje. Rūbai buvo sandėliuojami ( - )... 127. 11.2. V. S. iš matymo pažįsta. Vieną kartą buvom susitikę, kai vežė R.... 128. 12. Liudytojas A. D., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai... 129. 13. Liudytojas S. M., kurio ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai... 130. 13.1. 2015-08-05 ( - ) miesto apylinkės teisme apklausos metu S. M. patvirtino... 131. 14. Be liudytojų paaiškinimų kaltinamųjų kaltė taip pat yra įrodoma ir... 132. 14.1. iš 2015-08-05 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (4 t.... 133. 14.2. iš S. M. pareiškimo, kurį 2015-08-05 savanoriško daiktų pateikimo... 134. 14.3. iš S. M. pateiktos paso ir jame esančių vizų kopijos matyti, matyti,... 135. 14.4. iš 2016 m. sausio 22 d. specialisto išvados Nr. 5-5/1 dėl Kredito... 136. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įregistruota 2011-09-30... 137. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2011-11-11 – 2014-04-25... 138. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2012-05-15 – 2014-06-06 vyr.... 139. Buhalterinės apskaitos organizavimas... 140. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21... 141. Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 (aktuali... 142. Juridinių asmenų registre Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“... 143. Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 7 dalies 1... 144. Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo... 145. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 11... 146. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S.... 147. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo... 148. 2.1 punkte – organizuoti kredito unijos ūkinės finansinės veiklos... 149. 2.6.3 punkte – užtikrinti kad būtų rengiami ir vykdomi veiksmai... 150. 2.6.4 punkte – užtikrinti ūkinių ir finansinių operacijų teisėtumą;... 151. 2.7.2 punkte – organizuoti kredito unijos darbą taip, kad buhalterinės... 152. 2.17 punkte – užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi etatinės,... 153. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2015-08-18 raštu Nr. ( - ),... 154. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 155. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S.... 156. Kasos operacijų apskaita... 157. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ grynų pinigų... 158. Lietuvos banko valdybos 2008-09-25 nutarimu Nr. 149 patvirtintų „vidaus... 159. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo... 160. Taigi kredito unijoje nebuvo užtikrinta veiklos procedūrų kontrolė, o taip... 161. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atsiskaitymus su klientais... 162. – vadybininkė S. J.;... 163. – vyr. buhalterė L. S..... 164. Vadybininkė S. J. ir vyr. buhalterė L. S. pildydavo atskiras kasos knygas,... 165. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ komerciniame banke „( - )“... 166. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo akte... 167. Tikslinio inspektavimo ataskaitoje 2014-04-18 Nr. 329-11 įrašyta, kad... 168. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo akte (AB... 169. Tikslinio inspektavimo ataskaitoje 2014-04-18 Nr. 329-11 įrašyta:... 170. Tvarkant Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ grynų pinigų... 171. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2013-04-30 nutarimu... 172. 3.6 punkte – kredito unijos seife dienos pabaigoje esant daugiau kaip 50000... 173. 3.8 punkte – susidarius nenumatytoms aplinkybėms, kurių nebuvo įmanoma... 174. Grynų pinigų likutis unijos seife 2014-04-13 dienos pabaigai 103615,33 Lt,... 175. Tikslinio inspektavimo ataskaitoje 2014-04-18 Nr. ( - ) įrašyta: „pagal... 176. Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ nebuvo prisilaikoma... 177. Atsakingo asmens vyr. buhalterės kasos knygoje laikotarpiu nuo 2014-04-14 iki... 178. Taigi materialiai atsakingos vyr. buhalterės kasos knygose 2014-04-16 dienos... 179. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo centrinėje... 180. 2014-04-16 stebint LB inspektavimo komisijos narėms I. G., L. D., FNTT prie LR... 181. • kredito unijos seife – 18650 Lt;... 182. • klientų aptarnavimo specialisto – vadybininko kabinete esančioje... 183. • patikrinimo metu administracijos vadovas pateikė – 100000 Lt;... 184. • vyr. buhalterės L. S. darbo vietoje rasta – 98,58 Lt;... 185. • iš viso 218748,58 Lt.... 186. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo centrinėje... 187. Patikrinimo aktas pasirašytas dalyvavusių asmenų ir vyr. buhalterės L. S..... 188. Pagal atlikto patikrinimo medžiagą organizuojant kredito unijos grynų... 189. Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo centrinėje... 190. 2014-04-16 stebint LB inspektavimo komisijos narėms I. G., L. D., FNTT prie LR... 191. • kredito unijos seife – 1458 Eur (5034,18 Lt);... 192. • klientų aptarnavimo specialisto – vadybininko kabinete esančioje... 193. • iš viso 64503 Eur (222715,96 Lt).... 194. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos patikrinimo centrinėje... 195. Patikrinimo aktas pasirašytas dalyvavusių asmenų ir vyr. buhalterės L. S..... 196. Tikslinio inspektavimo ataskaitoje 2014-04-18 Nr. 329-11 įrašyta: “2014 m.... 197. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ kasos knygose (centrinė kasa,... 198. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ sąskaitos ( - ) LTL ( - ) A/S... 199. • likutis sąskaitoje 2014-04-16 pradžiai 85545,48 Lt;... 200. • gauta sąskaitoje 50000 Lt. Mokėtojas Kredito unija „( - ) regiono... 201. • likutis sąskaitoje 2014-04-16 pabaigai 135545,48 Lt (10 priedas 1, 2... 202. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ sąskaitos ( - ) Eur ( - ) A/S... 203. • likutis sąskaitoje 2014-04-16 pradžiai 4463,15 Eur (15410,36 Lt);... 204. • gauta sąskaitoje 61320 Eur (227136,06 Lt) . Mokėtojas Kredito unija „(... 205. • likutis sąskaitoje 2014-04-16 pabaigai 65783,15 EUR (211725,70 Lt) 12... 206. Tvarkant kredito unijos grynų pinigų apskaitą 2014-04-16 centrinės kasos... 207. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovui... 208. • 3.6 punkto reikalavimo – kredito unijos seife dienos pabaigoje esant... 209. • 3.7 punkto reikalavimo – pinigų inkasavimą iš kredito unijos seifo į... 210. Už 2014-04-15 – 2014-04-16 laikotarpiu nustatytus grynų pinigų apsaugos,... 211. Paskolų išdavimas Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“... 212. Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 33 str. 1, 2... 213. Juridinių asmenų registre užregistruoti Kredito unija „( - ) regiono... 214. • A. R. – laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2015-06-26;... 215. • A. S. –laikotarpiu nuo 2011-09-30 iki 2015-06-26;... 216. • R. D. – laikotarpiu nuo2011-09-30 iki 2015-05-13 (5 priedas 3 lapas);... 217. Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 28 str. 2 d... 218. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimais... 219. • nutarimu Nr. ( - ) KU Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“... 220. • nutarimu Nr. ( - ) Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“... 221. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 222. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 223. S. J. 2015-02-18 liudytojo apklausos protokole parodė: „nuo 2014-01-08 dirbo... 224. A. R. 2015-02-24 liudytojo apklausos protokole parodė – „nuo pat unijos... 225. Analogiškai Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų komiteto... 226. D. J. 2015-02-13 liudytojo apklausos protokole parodė, kad buvo kredito unijos... 227. Analogiškus parodymus 2015-02-19 liudytojo apklausos protokole pateikė A. M..... 228. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 229. Paruoštuose 2014-04-14 projektuose siūloma suteikti klientams S. M. 180000... 230. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 231. UAB „( - )“ 2015-08-17 rašte Nr. ( - ) ( - ) apskrities VPK Kriminalinės... 232. • 2014-04-24 UAB „( - )“, į.k ( - ), R. D. IĮ, į. k. ( - ), S. M. a.k... 233. • 2014-03-18 ir 2014-04-18 R. D., a.k ( - ) (12 priedas).... 234. Taigi 2014-04-15 teikimai ir 2014-04-14 paskolų komiteto ir valdybos narių... 235. Pavyzdžiui:... 236. Kliento R. D. mokumui vertinti pateiktoje 2014-04-11 ( - ) ataskaitoje... 237. R. D. įmonės bei R. D. (fizinio asmens) 2014-04-11 nepadengtų skolų... 238. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino 2014-04-14 paskolų... 239. • paskolų komiteto Nr. ( - ), valdybos Nr. ( - ) skirti S. M. 180000 Lt... 240. • paskolų komiteto Nr. ( - ), valdybos Nr. ( - ) skirti UAB „( - )“... 241. • paskolų komiteto Nr. ( - ), valdybos Nr. ( - ) skirti R. D. įmonei 180000... 242. Paskolų komiteto posėdžių protokoluose įrašyta: dalyvavo ir protokolus... 243. Paskolų komiteto nariai A. R. 2015-02-24 liudytojo apklausos protokole, A. S.... 244. Valdybos narys D. J. 2015-02-13 liudytojo apklausos protokole parodė: „dėl... 245. S. J. 2015-02-18 liudytojo apklausos protokole parodė, kad valdybos... 246. Paskola S. M.... 247. S. M. (klientas) vardu įformintas 2014-04-11 prašymas Kredito unija „( - )... 248. S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad adresu: ( - )... 249. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų... 250. • skirti S. M. 180000 Lt paskolą 36 mėnesių laikotarpiu;... 251. • nustatyti 300 Lt paskolos administravimo mokestį;... 252. • paskolą išmokėti S. M. įsigijus 18000 Lt vertės pajų ir A. D.... 253. Paskolų komiteto posėdžio protokolo Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio... 254. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 255. S. M. paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše užregistruota pagal paskolos... 256. Suteikta paskola kliento prašymu iš paskolinės sąskaitos pervesta į... 257. • Likučio sąskaitoje 2014-04-17 pradžiai nebuvo;... 258. • sąskaitoje įrašyta 198000 Lt. Iš jų: 18000,00 Lt gauti kasoje, 180000... 259. • nuo sąskaitos nurašyta 197999,97 Lt. Iš jų: 18000 Lt pervesti į pajaus... 260. • Likutis sąskaitoje 2014-04-17 pabaigai – 0,03 Lt (19 priedas).... 261. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 300 Lt... 262. Tvarkant grynų pinigų apskaitą 2014-04-17 įforminta:... 263. • 18000 Lt grynų pinigų įmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ). Mokėtojas S. M..... 264. • 52044,71 EUR (179699,97 Lt grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ).... 265. Atsakingo asmens vyr. buhalterės kasos knygose 2014-04-17 užfiksuoti pinigų... 266. S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad 2012 – 2013... 267. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - )... 268. •1.1, 1.2 punktuose – paskolos sutartyje 2014-04-17 Nr. ( - ) skiltyje... 269. •8.1, 8.2 punktuose - 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - )... 270. •9.1, 9.2 punktuose 2014-04-17 grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - )... 271. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatyme Nr. IX-574 13... 272. Nurodyti rekvizitai yra nustatomi tikslu identifikuoti įvykusią ūkinę... 273. Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ 2014 metų balandžio... 274. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą buvo... 275. • 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ), suvestiniame registre... 276. • 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ). Kasoje ir... 277. • 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo (kvitą) Nr. ( - ) kasoje... 278. • buhalterinėje sąskaitoje 300 „pajinis kapitalas“ užregistruotas S.... 279. • pervedus 300 Lt buhalterinėje sąskaitoje 4113 „paskolų administravimo... 280. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 281. Civilinio kodekso 6.76 straipsnio „laidavimo sutarties samprata“ 1 dalyje... 282. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ paskolų komiteto ir valdybos... 283. A. D. vardu įforminta 2014-04-11 paraiška laidavimui. Paraiškoje įrašyta... 284. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo V. S.... 285. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvados Nr. ( - ) 3 punkte... 286. Paskola R. D. įmonei... 287. R. D. įmonės (klientas) vardu įformintas 2014-04-09 prašymas Kredito unija... 288. R. D. individuali įmonė įregistruota 2001 m. gegužės 4 d. Vykdyta veikla... 289. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų... 290. suteikti R. D. įmonei 180000 Lt paskolą 36 mėnesių laikotarpiu;... 291. nustatyti 300 Lt paskolos administravimo mokestį,... 292. paskolą išmokėti R. D. įmonei įsigijus 18000 Lt vertės pajų (25,26... 293. Paskolų komiteto posėdžio protokolo Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio... 294. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 295. R. D. įmonės paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše užregistruota pagal... 296. Suteikta paskola kliento prašymu iš paskolinės sąskaitos pervesta į... 297. • Likučio sąskaitoje 2014-04-16 pradžiai nebuvo;... 298. • sąskaitoje įrašyta 198000,66 Lt. Iš jų: 180000 Lt suteikta paskola;... 299. • nuo sąskaitos nurašyta 198000,66 Lt. Iš jų: 18000 Lt pervesti pajaus... 300. • Likučio sąskaitoje 2014-04-18 pabaigai nebuvo (29 priedas).... 301. Tvarkant grynų pinigų apskaitą įformintas 2014-04-18 – 179700,66 Lt... 302. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadoje Nr. ( - )... 303. • 34 punkte – 2014-04-18 paskolos sutarčių Nr. ( - ) skiltyse paskolos... 304. • 37 punkte – 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - )... 305. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ grynų pinigų... 306. R. D. IĮ paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše užregistruota:... 307. • 1200 Lt sumokėta palūkanos už paskolą, 4,80 Lt sumokėti delspinigiai;... 308. • 181389,88 Lt skola kredito unijai, Iš to skaičiaus: 180000 Lt... 309. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 310. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.209 straipsnio įkeitimo sandorio... 311. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų... 312. Paskolos gavėjas R. D. įmonė iki 2014-05-14 turto įkeitimo sutarties... 313. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 314. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino 2014-04-14 R. D.... 315. Taigi Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ priėmė sprendimą R.... 316. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ valdybos 2011-12-02 nutarimu... 317. R. D. paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) kredito unijoje išraše 2014-01-01... 318. Paskola UAB „( - )“... 319. UAB „( - )“ (klientas) vardu įformintas 2014-04-09 prašymas Kredito unija... 320. UAB „( - )“ įregistruota 2012 m. lapkričio 7 d. Direktorius R. D.. VĮ... 321. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų... 322. suteikti UAB „( - )“ 176000 Lt paskolą 36 mėnesių laikotarpiu;... 323. nustatyti 300 Lt paskolos administravimo mokestį,... 324. paskolą išmokėti UAB „( - )“ įsigijus 17600 Lt vertės pajų (38, 39... 325. Paskolų komiteto posėdžio protokolo Nr. ( - ) ir valdybos posėdžio... 326. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 327. Suteikta paskola kliento prašymu iš paskolinės sąskaitos pervesta į... 328. • Likučio sąskaitoje 2014-04-17 pradžiai nebuvo;... 329. • sąskaitoje įrašyta 194600 Lt. Iš jų: 18600,00 Lt gauti kasoje, 176000... 330. • nuo sąskaitos nurašyta 194600 Lt. Iš jų: 18100 Lt pervesti į pajaus... 331. • Likučio sąskaitoje – 2014-04-17 pabaigai – nebuvo (42, 43 priedai).... 332. Tvarkant grynų pinigų apskaitą įforminti:... 333. • 18600 Lt grynų pinigų mokėjimas (kvitas) 2014-04-17 Nr. ( - ).... 334. • 119800 Lt grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) 2014-04-18 Nr. ( - ).... 335. Kvite parašai: gavėjas R. D. ir parašas, kasininkas L. S. ir parašas (31... 336. • 42387,80 Lt grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) 2014-04-18 Nr. ( - ).... 337. • 4000,29 Eur (13812,20 Lt) dokumentas grynų pinigų išmokėjimas (kvitas)... 338. S. J. 2015-04-09 liudytojo apklausos protokole parodė, „grynųjų pinigų... 339. Tvarkant apskaitą registre „didžioji knyga“ buhalterinėje sąskaitoje... 340. Lietuvos teismo ekspertizės 2015-10-15 specialisto išvadose Nr. ( - )... 341. • 4 punkte – 2014-04-18 paskolos sutarčių Nr. ( - ) skiltyse paskolos... 342. • 32 punkte – 2014-04-18 grynųjų pinigų išmokėjime Nr. ( - )... 343. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ surašytas 2014-04-14 paskolų... 344. Paskolos gavėjas R. D. IĮ iki 2014-05-15 turto įkeitimo sutarties... 345. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino 2014-04-14 R. D.... 346. A. J. 2015-04-09 liudytojo apklausos protokole parodė, kad jos ranka padaryti... 347. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ grynų pinigų... 348. Išvada... 349. 1. Ar Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ buhalterinė apskaita... 350. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 2014 metais... 351. 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas reikalavimas – į apskaitą privaloma... 352. • 2014-04-17 veiklos paskolos sutartį Nr. ( - ) ir suvestiniame registre... 353. • 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimą (kvitą) Nr. ( - ) Kasoje ir... 354. • 2014-04-17 grynų pinigų įmokėjimo (kvitą) Nr. ( - ) kasoje... 355. • buhalterinėje sąskaitoje užregistruotas S. M. 18000 Lt papildomas... 356. • pervedus iš S. M. iš sąskaitos unijoje 300 Lt buhalterinėje sąskaitoje... 357. 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktuose – teisingai nurodyti ūkinės... 358. 2. Ar iš pateiktų dokumentų galima (visiškai ar iš dalies) nustatyti... 359. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 360. • grynų pinigų išmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ) ir 52044,71 Eur (179699,97... 361. • 18000 Lt grynų pinigų įmokėjimas (kvitas) Nr. ( - ) ir apskaitoje... 362. S. M. 2015-08-05 liudytojo apklausos protokole parodė, kad Kredito unija „(... 363. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą buvo... 364. • suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje... 365. • suforminus 2014-04-17 grynų pinigų išmokėjimo kvitą Nr. ( - )... 366. • suforminus 2014-04-17 grynų S. M. vardu pinigų įmokėjimo kvitą Nr. ( -... 367. • pervedus iš S. M. iš sąskaitos 300 Lt (86,88 Eur) buhalterinėje... 368. Taigi dėl nurodytų pažeidimų pagal pateiktus dokumentus iš dalies negalima... 369. 3. Ar Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ tiriamuoju laikotarpiu... 370. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ organizuojant kredito unijos... 371. 1.1.2 punkte – kredito unijos balanse apskaitomi finansiniai resursai laikomi... 372. 3.6 punkto – unijos seife darbo dienos pabaigoje esant daugiau nei 50000 Lt... 373. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovui... 374. 4. Ar pagrįstai Kredito unijoje „( - ) regiono taupomoji kasa“ buvo... 375. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 376. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ įformino (kredito unija)... 377. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ sprendimą S. M. suteikti ir... 378. S. M. paskolinės sąskaitos Nr. ( - ) išraše 2014-12-31 užregistruota... 379. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 380. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ priimdama sprendimą R. D.... 381. 3.7 punkto – kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą užtikrinant... 382. 5 skyriuje „klientų duomenų analizė ir rizikos įvertinimas“... 383. R. D. įmonė 180000 Lt paskolos kredito unijai nesumokėjo. Šiaulių... 384. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 385. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ priimdama sprendimą UAB „(... 386. 3.7 punkto – kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą užtikrinant... 387. Vadybininkė S. J. R. D. IĮ prekių likutį neapžiūrėjo ir neįvertino... 388. UAB „( - )“ paskolos negrąžina. Pagal įformintą paskolos grąžinimo... 389. 5. Kas tiriamuoju laikotarpiu bendrovėje buvo atsakingas už buhalterinės... 390. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 21... 391. Lietuvos Respublikos Kredito unijų 1995-02-21 įstatymo Nr. I-756 (aktuali... 392. Juridinių asmenų registre Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“... 393. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 11... 394. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S.... 395. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovas V. S.... 396. Vyr. buhalterės L. S. pareigos kontroliuoti ekonomišką finansų resursų... 397. Lietuvos banko valdybos 2008-09-25 nutarimu Nr. 149 patvirtintų „vidaus... 398. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ administracijos vadovo... 399. Taigi kredito unijoje nebuvo užtikrinta veiklos procedūrų kontrolė, o taip... 400. 14.5. iš 2016-09-30 specialisto išvados Nr. 5-5/63 dėl Kredito unijos „( -... 401. 1. Ar išduodant paskolas Nr. ( - ) užduotyje nurodytomis aplinkybėmis bei... 402. Tvarkant Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitą 2014 metais... 403. 6 straipsnio 2 dalyje reglamentuotas reikalavimas – į apskaitą privaloma... 404. • suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje... 405. • kasos knygose ir apskaitoje paskolų gavėjams neišmokėti 535400,63 Lt... 406. 13 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktuose – teisingai nurodyti ūkinės... 407. 13 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose – teisingai nurodyti ūkinės... 408. paskola 180000 Lt R. D. įmonei pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - )... 409. paskola 176000 Lt UAB „( - )“ pagal 2014-04-18 paskolos sutartį Nr. ( - )... 410. 2. Ar dėl užduotyje nurodytomis aplinkybėmis išduotų paskolų Nr. ( - )... 411. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 412. • suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje... 413. • kasos knygoje Eur materialiai atsakinga L. S. ir apskaitoje S. M.... 414. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ atstovaujama administracijos... 415. • Nr. ( - ) su R. D. įmone (savininkas R. D.). Paskolos sutartyje numatyta... 416. • Nr. ( - ) su UAB „( - ) (direktorius R. D.). Paskolos sutartyje numatyta... 417. Kredito unija „( - ) regiono taupomoji kasa“ apskaitoje 356000 Lt paskolos... 418. ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos... 419. • suvestiniame registre „bandomasis balansas“ buhalterinėje sąskaitoje... 420. • kasos knygose ir apskaitoje paskolų gavėjams R. D. įmonei ir UAB „( -... 421. Dėl nurodytų pažeidimų pagal pateiktus dokumentus iš dalies negalima... 422. Specialisto išvadoje 2016-01-22 Nr. 1 įrašyta: įforminus 2014-04-17 veiklos... 423. 3.7 punkto reikalavimo – kredito unija paskolas skolinti gali tik skolinimą... 424. 180000 Lt paskola S. M. nebuvo suteikta, laiduotojas A. D. laidavimo sutarties... 425. sprendimus IĮ suteikti ir išmokėti R. D. įmonei 180000 Lt, UAB „( - )“... 426. 5 skyriaus „klientų duomenų analizė ir rizikos įvertinimas“... 427. 14.6. iš 2015-10-15 specialisto išvados Nr. ( - )) matyti, kad... 428. 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartyje Nr. ( - ) (surištoje ir... 429. Nustatyti, ar 2014-04-17 Veiklos paskolos sutartyje Nr. ( - ) (surištoje ir... 430. 2014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su vienu parašu) rankraštinį... 431. Nustatyti, ar 2014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su vienu parašu) po... 432. 2014-04-17 laidavimo sutartyje (surištoje ir užantspauduotoje „( - )“... 433. 2014-04-18 paskolos sutartyje Nr. ( - ) (surištoje ir užantspauduotoje „( -... 434. 2014-04-18 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (be „( - )“ atspaudo)... 435. 2014-04-18 paskolos sutartyje Nr. ( - ) (surištoje ir užantspauduotoje „( -... 436. 2014-04-18 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (dešiniajame viršutiniame kampe... 437. 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjimo kvite Nr. ( - ), išrašytame... 438. Nustatyti, ar 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ), išrašytame... 439. 2014-04-17 grynųjų pinigų išmokėjimo kvite Nr. ( - ) išrašytame gavėjo... 440. Nustatyti, ar 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ), išrašytame... 441. 2014-04-17 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), kliento S. M. ir... 442. Nustatyti, ar 2014-04-17 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ),... 443. 2014-04-17 prašyme dėl išgryninimo mokesčio, rankraštinį įrašą „S.... 444. Nustatyti, ar 2014-04-17 S. M. prašyme dėl išgryninimo mokesčio, po... 445. 2014-04-17 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R.... 446. 2014-04-18 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R.... 447. 2014-04-18 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R.... 448. 2014-04-18 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R.... 449. 2014-04-18 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R.... 450. 2014-04-17 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ) rankraštinį... 451. 2014-04-18 prašyme dėl sandorio finansavimo (su keturiais parašais),... 452. 2014-04-18 mokėjimo pavedime tarp sąskaitų unijoje/Valiutos keitime Nr. ( -... 453. 2014-06-02 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R.... 454. 2014-06-02 grynųjų pinigų įmokėjime Nr. ( - ) rankraštinį įrašą „R.... 455. 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ) (nesurištoje) Bendrojoje dalyje,... 456. Nustatyti, ar 2014-04-17 paskolos sutartyje Nr. ( - ) (nesurištoje) Bendrojoje... 457. 2014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su dviem parašais) rankraštinį... 458. Nustatyti, ar 2014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su dviem parašais)... 459. 2014-04-17 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su vienu parašu) rankraštinį... 460. 2014-04-17 prašyme dėl sandorio finansavimo, prašyme dėl išgryninimo... 461. Nustatyti, ar 2014-04-17 prašyme dėl sandorio finansavimo, prašyme dėl... 462. 2014-04-18 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ) rankraštinį... 463. Nustatyti, ar 2014-04-18 atsiskaitomosios sąskaitos sutartyje Nr. ( - ), po... 464. 2014-04-17 mokėjimo pavedime tarp sąskaitų unijoje – Valiutos keitimas Nr.... 465. Nustatyti, ar 2014-04-17 mokėjimo pavedime tarp sąskaitų unijoje –... 466. Nustatyti, ar lape, pažymėtame dešiniajame apatiniame kampe Nr. 1, S. M.... 467. 2014-04-17 laidavimo sutarties (neužantspauduotos) trijuose lapuose, skiltyse... 468. 2014-04-18 paskolos sutarties Nr. ( - ) (nesurištos) Specialiojoje dalyje,... 469. 2014-04-18 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (su „( - )“ atspaudu)... 470. 2014-04-18 prašyme dėl sandorio finansavimo (su vienu parašu), trijuose... 471. 2014-04-18 mokėjimo pavedime tarp sąskaitų unijoje/valiutos keitimas Nr. ( -... 472. 2014-04-18 paskolos sutarčių Nr. ( - ) (nesurištų) bendrosiose dalyse (2... 473. 2014-04-18 paprastajame vekselyje Nr. ( - ) (dešiniajame viršutiniame kampe... 474. 2014-04-16 prašyme dėl papildomų pajų įsigijimo, prašyme dėl pinigų už... 475. 2014-04-18 prašyme dėl išgryninimo mokesčio, prašyme dėl sandorio... 476. 2014-04-16 mokėjimo pavedimuose tarp sąskaitų unijoje/valiutos keitime Nr. (... 477. 14.7. iš 2011-11-11 darbo sutarties Nr. 1 ir jos priedo matyti, kad V. S. nuo... 478. 14.8. iš 2012-05-14 darbo sutarties Nr. 2 ir jos priedo matyti, kad L. S. nuo... 479. 14.9. iš Administracijos vadovo pareiginių nuostatų Nr. 1 matyti, kokios... 480. 14.10. iš Buhalterio pareiginių nuostatų Nr. 2 matyti, kokios teisės ir... 481. 14.11. iš Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Darbuotojų,... 482. 14.12. iš 2012-05-14 Sutarties dėl darbuotojo individualios visiškos... 483. 14.13. iš Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos... 484. 14.14. iš Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos... 485. 14.15. iš Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ Valdybos... 486. 14.16. iš 2015-02-03 Kredito unijos „( - ) regiono taupomoji kasa“ rašto... 487. 14.17. iš 2014-04-28 Šiaulių apygardos teismo nutarties matyti, kad... 488. 14.18. iš 2014-05-22 Šiaulių apygardos teismo nutarties matyti, kad... 489. 14.19. iš UAB „( - )“ direktoriaus R. D. pateiktos 2014-04-09 pažymos... 490. 14.20. iš 2014-04-15 Nutarimo 31 VC (BC) Nr. ( - ) byloje dėl administracinio... 491. 14.21. iš 2014-04-26 protokolo 57 OP Nr. ( - ) matyti, kad R. D. 2014-04-26... 492. 14.22. iš 2015-03-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad... 493. 1) Sutarties Nr. ( - ), pasirašytos 2012-08-07 priedo kopiją;... 494. 2) Sutarties Nr. ( - ), pasirašytos 2012-12-04 priedo kopiją,... 495. iš kurių matyti, kad teisę atlikti paiešką „( - )“ sistemoje turi... 496. 14.23. iš 2015-09-28 LR Kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių... 497. 14.24. iš 2014-07-08 mirties įrašo Nr. ( - ) matyti, kad R. D. mirė... 498. 15. Dėl įrodymų ir veikos kvalifikavimo pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 300... 499. 15.1. Kadangi kaltinamiesiems V. S. ir L. S. inkriminuotos nusikalstamos veikos... 500. 15.2. Pagal BK 183 straipsnio 2 dalį atsako asmuo, kuris pasisavino jam... 501. 15.3. BK 300 straipsniu siekiama apsaugoti tokias vertybes, kaip dokumentų ir... 502. 15.4. Piktnaudžiavimas, numatytas BK 228 straipsnyje, yra valstybės... 503. 15.4.1. Piktnaudžiavimas, sukėlęs BK 228 straipsnio 1 dalyje nustatytus... 504. 15.5. Nagrinėjamoje byloje kaltinamieji savo kaltės nepripažino neigdami... 505. 15.6. Teismas nesutikdamas su šiais kaltinamųjų parodymais bei vertindamas... 506. 15.6.1. Liudytoja I. G. nurodė, kad buvo atliekamas Kredito unijos tikslinis... 507. 15.6.2. Atsižvelgiant į šio inspektavimo išvadas ir nustatytus pažeidimus... 508. 15.6.3. Vertinant šiuos duomenis bei atsižvelgiant į tai, kad inspektavimo... 509. 15.6.3. Tai, kad kaltinime nurodytus dokumentus, kurių pagrindu buvo... 510. 15.6.4. Liudytojais apklausti A. R. ir A. S. nurodė, kad jie buvo Kredito... 511. 15.6.5. Liudytoja S. J. nurodė, kad ji pati jokių paskolų bylų dokumentų... 512. 15.7. Aplinkybė, kad paskolų forminimo metu ir paskolų išmokėjimo metu R.... 513. 15.8. Aplinkybė, kad tuo pačiu paskolų forminimo metu ir paskolų... 514. 15.9. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad kaltinamasis V. S. užpildęs... 515. 15.10. Aplinkybė, kad pinigines sumas pagal minėtas paskolos sutartis... 516. 15.11. Šių įrodymų pagrindu galima konstatuoti, kad laikotarpiu nuo... 517. 15.12. Pagal 2011-11-11 darbo sutartį Nr. ( - ) Kredito unijos administracijos... 518. 15.13. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teismas konstatuoja, kad... 519. 16. Dėl įrodymų ir veikos kvalifikavimo pagal BK 222 straipsnio 1 dalį... 520. 16.1. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė... 521. 16.2. Surinktais ir teisiamojo posėdžio metu ištirtais įrodymais... 522. 16.3. Nors kaltinamieji V. S. ir L. S. kaltės dėl šios nusikalstamos veikos... 523. 16.4. Aplinkybė, jog dėl šių kaltinamųjų atliktų veiksmų iš dalies... 524. 16.4.1. Kredito unija atstovaujama administracijos vadovo V. S. įformino... 525. 16.4.2. Kredito unijos apskaitoje 356000 Lt paskolos užregistruotos... 526. 16.5. Atsižvelgiant į tai, jog dėl nurodytų pažeidimų pagal pateiktus... 527. 17. Dėl bausmių... 528. 17.1. Kaltinamųjų V. S. ir L. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių... 529. 17.1. Skirdamas bausmes už padarytas nusikalstamas veikas kaltinamiesiems... 530. 17.2. Skiriant bausmę kaltinamiesiems atsižvelgiama į tai, kad kaltinamais... 531. 17.3. BK 54 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad tokiu atveju, jeigu straipsnio... 532. 17.4. Skiriant bausmes, atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo... 533. 17.5. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad BK 75 straipsnio redakcijoje,... 534. 17.5.1. Kaltinamiesiems paskyrus ne didesnes ketverių metų laisvės atėmimo... 535. 17.5.2. Teismas įvertinęs aukščiau nurodytas kaltinamuosius teigiamai... 536. 18. Dėl civilinio ieškinio ... 537. 18.1. Baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas Kredito unijos „( - ) regiono... 538. 19. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 539. 19.1. Byloje yra pateikta eilė netikrų ir suklastotų dokumentų originalų... 540. 19.2. Atsižvelgiant į tai, kad šie dokumentai jau yra įsiūti į bylą, tai... 541. Teismas remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 542. V. S. pripažinti kaltu:... 543. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir... 544. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį ir... 545. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalį ir... 546. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį ir... 547. Paskirtas bausmes vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63... 548. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu paskirtos... 549. L. S. pripažinti kalta:... 550. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir... 551. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį ir... 552. Paskirtas bausmes vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63... 553. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu paskirtos... 554. V. S. ir L. S. paskirtas kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus... 555. Priteisti solidariai iš V. S. ir L. S. Kredito unijai „( - ) regiono... 556. V. S. ir L. S. į jiems bendros jungtinės nuosavybės teise priklausantį... 557. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 558. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...