Byla 2-3636-223/2015
Dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovės Bankrutuojančios UAB „Rogasta“ ieškinį atsakovui P. P

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal ieškovės Bankrutuojančios UAB „Rogasta“ ieškinį atsakovui P. P., ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 1800,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2015-06-01 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą interneto tinklalapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ (CPK 130 str.). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateikta, prašymo pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. gruodžio 29 d. nutartimi UAB „Rogasta“ iškelta bankroto byla (b.l. 4-6). Šia nutartimi BUAB „Rogasta“ bankroto administratoriumi paskirtas Lygaudas Petronis, bendrovės vadovas P. P. įpareigotas per 10 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutartis dėl UAB „Rogasta“ bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjusi. Byloje nustatyta, kad UAB „Rogasta“ direktoriumi nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. buvo paskirtas atsakovas P. P.. Atsakovui buvo siųsti raginimai perduoti turtą, tačiau atsakovas turto ir dokumentų neperdavė. Panevėžio apygardos teismo 2015-03-19 nutartimi UAB „Rogasta“ buvusiam vadovui P. P., paskirta 600 Eur bauda už neįvykdymą Panevėžio apygardos teismo 2014-12-29 nutarties įpareigojimo perduoti UAB „Rogasta“ turtą bei dokumentus bankroto administratoriumi paskirtam Lygaudui Petroniui. 2015-03-12 nutartimi Panevėžio apygardos teismas bankroto byloje patvirtino kreditorių sąrašą bendrai 13165,67 Eur sumai.

7Pagal ieškovės pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas yra UAB „Rogasta“ buvusio direktoriaus civilinė atsakomybė ir jo pareiga atlyginti 1800 Eur žalą.

8Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

9Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Nagrinėjamoje byloje bankrutuojančios įmonės administratorius prašo atlyginti žalą įmonei, tačiau atsižvelgus į Įmonių bankroto įstatymo (toliau – IBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą, kuriuo yra nustatyta, kad administratorius gina ir atstovauja tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesus, teismas sprendžia, kad pareikštas ieškovo ieškinys nagrinėtinas ir kreditorių interesais.

10Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 2.82, 2.87 str., įmonės vadovas, kaip vienasmenis juridinio asmens valdymo organas - direktorius (administracijos vadovas) paties juridinio asmens atžvilgiu turėjo elgtis sąžiningai ir protingai, o padaręs žalą, ją visiškai atlyginti. LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnis nustato, kad bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą. Bendrovės vadovas atsako už: bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Taigi, bendrovės vadovas yra tiesiogiai atsakingas už bendrovės turto apsaugą, turto išsaugojimą.

11Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad VĮ „Regitra“ duomenimis ieškovės vardu yra registruotas 1998 m. automobilis FORD TRANSIT, valst. Nr. ( - ) 2013-11-08 antstolis areštavo šį automobilį. Šį turtą atsakovas turėjo išsaugoti ir perduoti bankroto administratoriui, tačiau to nepadarė. Turto buvimo vieta nežinoma. Turto vertė pagal VšĮ „Emprekis“ transporto kainas Lietuvoje 2015 m. kovo mėn. leidinyje nurodytas 1661 Eur be PVM ir 2010 Eur su PVM. Iš ieškovės pateiktos J. A. įmonės „Vertona“ konsultacinės pažymos matyti, kad automobilio vidutinė rikos vertė yra 1800 Eur (10 b.l.). Ieškovei padaryta žala dėl automobilio FORD TRANSIT, valst. Nr. ( - ) neperdavimo ieškovei. Byloje įrodymų apie tai, kad automobilis bankroto administratoriui bankroto proceso metu buvo perduotas į bylą nėra pateikta, tokiu būdu bankroto administratorius negali šio turto perimti ir nukreipti jo įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui, dėl ko kreditoriai patiria nuostolių. Atsakovas neperdavė turto, įmonės turto neišsaugojo, įvertinus atsakovo neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) - vengimą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei kitus dokumentus, atsakovas bendrovei turi atlyginti prarasto turto vertę. Todėl iš atsakovo yra priteistina ir 1800 Eur suma kaip žalos atlyginimas dėl neperduoto turto.

12Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

13Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai 54 Eur žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo priteisiamos 1800 Eur sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos ne jų suma mažesnė nei minimali valstybei priteistina suma (CPK 96 str.).

14Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo P. P., a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Rogasta“, į.k. 300577802, 1800,00 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015 m. balandžio 7 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo P. P., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 54 Eur (penkiasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, a. s. Nr. ( - ), banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė,... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 1800,00 Eur... 3. Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 4. Atlikus formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą teismas... 5. Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).... 6. Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m.... 7. Pagal ieškovės pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas... 8. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui civilinę atsakomybę, būtina... 9. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 10. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 2.82, 2.87 str., įmonės vadovas, kaip... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad VĮ „Regitra“ duomenimis... 12. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 13. Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai 54 Eur žyminis mokestis,... 14. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 15. Ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovo P. P., a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Rogasta“, į.k.... 17. Priteisti iš atsakovo P. P., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 54 Eur... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...