Byla 2A-1288/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys K. P., I. P., uždaroji akcinė bendrovė „Agesinos priešgaisrinių paslaugų kompanija“, uždaroji akcinė bendrovė „Dažytojas“ ir Ko

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Būrai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimo už akių, civilinėje byloje Nr. 2-1899-565/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ ieškinį atsakovui D. P. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys K. P., I. P., uždaroji akcinė bendrovė „Agesinos priešgaisrinių paslaugų kompanija“, uždaroji akcinė bendrovė „Dažytojas“ ir Ko.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovo BUAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ bankroto administratorius kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo D. P. 1496252,42 Lt žalai atlyginti ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad buvęs UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ vadovas atsakovas D. P. be pagrindo išėmė iš įmonės sąskaitos lėšas, kurių paėmimui nėra pateisinančių dokumentų, iš įmonės lėšų sumokėjo už automobilio pirkimą, tačiau įmonės balanse jo neapskaitė, dalį įmonės lėšų be pagrindo išmokėjo savo žmonai K. P., dukrai I. P. bei trims bendrovėms: UAB „Agesinos priešgaisrinių paslaugų kompanija“, UAB „Ages construction management“, UAB „Ages Business Development Company“. Ieškinį ieškovas grindė Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijos atlikto UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ mokestinio tyrimo rezultatais, IĮ „Euroauditas“ atlikto įmonės 2005-2008 m. ūkinės-komercinės veiklos patikrinimo ataskaita bei bankroto administratoriui perduotais įmonės dokumentais.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu už akių priteisė iš atsakovo D. P. ieškovo BUAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ naudai 108699,95 Lt žalai atlyginti, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-12-06) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog atsakovas D. P. nuo 2006-07-03 buvo paskirtas ieškovo UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ direktoriumi. Nors ieškinyje nurodyta, kad atsakovas UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ direktoriumi yra nuo 2005-12-09, tačiau išraše iš Juridinių asmenų registro tokių duomenų nėra, o kitokių įrodymų ieškovas nepateikė. Ieškovas taip pat nenurodė aplinkybių, kurios būtų pagrindas atsakovo atsakomybei atsirasti už veiksmus, atliktus iki 2006-07-03 ne kaip UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ direktoriaus (CPK 135 str. 1 d. 2 p.).

7Vilniaus apygardos teismo 2008-06-30 nutartimi UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ iškelta bankroto byla (5-6 b.l.).

8Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris atsako už bendrovės veiklos organizavimą, jos tikslų įgyvendinimą, kitų įstatymuose bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymą (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 1 d., 12 d. 1 p.). Įmonė vadovui taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Įmonę ir jos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, jam keliama lojalumo pareiga, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (CK 2.87 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p.).

9Teismas nurodė, kad IĮ „Euroauditas“ atliko UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ 2005-2008 m. ūkinės-komercinės veiklos patikrinimą. Atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad pagal UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ balansą 2006-11-30 dienai trumpalaikio turto (prekių, atsargų) įmonėje buvo už 574469,45 Lt, o 2006-12-31 balanse trumpalaikio turto suma nurodyta 0 Lt. Atlikus UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ kasos dokumentų patikrinimą nustatyta, kad įmonė visiškai nesilaikė kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, kasos pirminiai dokumentai pildyti neteisingai, nėra dalies įmonės finansinę veiklą patvirtinančių dokumentų. Vilniaus apskrities VMI 2010-06-17 pranešime apie atliktą UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ mokestinį tyrimą taip pat nurodė, kad buvo aplaidžiai vedama buhalterinė apskaita, nepagrįstai atskaitytas pridėtinės vertės mokestis, trūksta dalies buhalterinės apskaitos dokumentų, prekių įsigijimo/pardavimo dokumentų, sandėlio apskaitos dokumentų.

10IĮ „Euroauditas“ patikrinimo ataskaitoje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2005-12-01 iki 2006-08-31 iš UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) esančios Swedbank, AB buvo išimta 212360 Lt. Pinigų išėmimą iš įmonės sąskaitos patvirtina banko sąskaitos išrašas, išskyrus 2005-12-22 išimtą pinigų sumą. Pagal prie ataskaitos pridėtą lentelę Nr. 4 2005-12-22 iš įmonės sąskaitos išimta 4260 Lt, tačiau iš banko sąskaitos išrašo matyti, kad tą dieną išimta 2 260 Lt. Pateisinančių dokumentų, patvirtinančių, kad 210360 Lt suma buvo išleista UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ interesais, nėra. Tačiau 189110 Lt suma buvo paimta tuo laikotarpiu, kai atsakovas nebuvo UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ direktoriumi. Todėl prašoma priteisti nuostolių sumą teismas sumažino iki 21250 Lt.

112006 m. birželio mėnesį į UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ kasą įnešta 90000 Lt grynais pinigais, tai yra visos kasos pajamos per 2005-2008 metus. Pirminiais dokumentais pagrįstos kasos išlaidos sudaro 26228,34 Lt. Kiti kasos išlaidų orderiai, išrašyti 13012 Lt sumai, nėra tinkamai užpildyti, nėra pagrindinių kasos išlaidų orderių rekvizitų: nenurodytas pinigų gavėjas, nėra pinigų gavėjo parašo, nėra kasos išlaidų paskirties, orderio numerio datos, todėl negalima laikyti, kad įmonė tokias išlaidas patyrė. Kaip jau nurodyta, atsakovas UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ direktoriumi yra nuo 2006-07-03, o 13012 Lt išlaidos padarytos laikotarpiu iki 2006-07-03. Todėl iš atsakovo priteistini nuostoliai dėl UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ kasoje turėjusių būti piniginių lėšų neperdavimo įmonės administratoriui mažintini iki 50759,66 Lt (63771,66 Lt – 13012 Lt).

12UAB „Ages construction management“ išrašė UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ sąskaitas-faktūras 1144806,92 Lt sumai už patalpų nuomą, valymą, eksploatacijos paslaugas, automobilių nuomą, mobilių bokštinių patolų ir dažymo įrangos nuomą, dažų bandinius (b.l. 29, 40-47, t 1). IĮ „Euroauditas“ patikrinimo ataskaitoje nurodyta, kad jokių sutarčių dėl sąskaitose nurodytų paslaugų teikimo nerasta, nėra jokių dažų bandinių identifikavimo dokumentų, nenurodytas dažų kiekis, rūšis tipas, gamintojas (prekės specifikacija). Todėl teigiama, kad PVM sąskaitos faktūros buvo nepagrįstai išrašytos ir įtrauktos į bendrovės buhalterinę apskaitą, todėl be pagrindo apmokėtos. Teismo vertinimu šis teiginys neįrodytas.

13Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 30 d. nurodyta, kad PVM sąskaita faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Teismo vertinimu, byloje esančios PVM sąskaitos faktūros atitinka Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str. 1 d. nurodytus rekvizitus. Teismas nurodė, kad ta aplinkybė, jog įmonėje sutarčių dėl sąskaitose nurodytų paslaugų teikimo nerasta, nėra jokių dažų bandinių identifikavimo dokumentų, nenurodytas dažų kiekis, rūšis tipas, gamintojas (prekės specifikacija), nėra pakankamas įrodymas, kad PVM sąskaitose faktūrose nurodytos paslaugos nebuvo suteiktos, prekės nebuvo parduotos. Ieškovas neįrodinėjo, kad nurodytų paslaugų ir prekių įsigijimas neatitiko ieškovo interesų, prekės ir paslaugos buvo įsigytos už aiškiai per didelę kainą, todėl reikalavimą atlyginti 765691,18 Lt nuostolius, susijusius su sumų pagal byloje (b.l. 40-47, t 1) esančias PVM sąskaitas faktūras mokėjimu, atmestinas.

14Iš UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ sąskaitos išmokėtas 34325,98 Lt darbo užmokestis UAB „Agesinos priešgaisrinių paslaugų kompanija“ darbuotojams, taip pat išmokėtas 329872,56 Lt darbo užmokestis UAB „Ages Business Development Company“ darbuotojams bei padengtos skolos UAB „Ages Business Development Company“ tiekėjams (b.l. 25-28, t 1). Įrodymų, patvirtinančių šių mokėjimų pagrįstumą, nėra. Tačiau 338653,25 Lt suma buvo išmokėta iki 2006-07-03, todėl iš atsakovo priteistina nuostolių suma mažintina iki 25545,29 Lt (364198,54 Lt – 338653,25 Lt).

15Iš UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ pervesta K. P. 36065 Lt, I. P. – 1800 Lt (b.l. 32, t 1). Banko pavedime paskirtis nurodyta „pinigų grąžinimas“, „avanso apyskaita“. Įmonės patikrinimo metu nerasta nei finansinių apyskaitų, nei buhalterinio registro, kuriame būtų šios sumos apskaitytos, kas leidžia spręsti, kad šių sumų mokėjimas yra nepagrįstas. Tačiau iš nurodytų sumų nuo 2006-07-03 yra išmokėta tik 11415 Lt K. P.. Iš asmeninės sąskaitos K. P. pervedė bendrovei UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ 6135,97 Lt (b.l. 33, t 1), mokėjimo paskirtyje nurodyta „sąskaitos papildymas“ arba „pinigų grąžinimas“. Kadangi nėra nurodyta, kokiu pagrindu pinigai yra grąžinami, teismas laikė, kad K. P. grąžino dalį jai išmokėtų 36065 Lt piniginių lėšų. Todėl UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ nuostolį dėl atsakovo kaip UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ direktoriaus veiksmų, teismo vertinimu, sudaro K. P. be pagrindo išmokėta 11415 Lt suma.

16Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 59000 Lt nuotolį pagal 2006-12-31 sąskaitą-faktūrą Nr. ACM000027. Pačios PVM sąskaitos faktūros tarp įmonės buhalterinių dokumentų nėra, tačiau sąskaita įtraukta į PVM sąskaitų faktūrų registrą. Nėra pagrindo teigti, kad 59000 Lt yra sumokėti už automobilio įsigijimą. Sąskaitų registre paslaugos pavadinimas nurodytas „automobilis“, tačiau duomenys apie automobilį nenurodyti, taip pat nėra aiški pati paslauga. Joks automobilis į bendrovės turto apskaitą neįtrauktas, balanse neapskaitytas. Duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie automobilio pirkimo faktą, byloje nėra. Abejonę dėl automobilio pirkimo sustiprina 2006 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais UAB „Ages Construction Management“ išrašytos sąskaitos, kuriose nurodyta automobilių nuomos paslauga UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“, paslaugos kaina – 30000 Lt ir 50000 Lt (be PVM).

17Teismas atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, į tai, kad atsakovas D. P. būdamas vienasmeniu UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ valdymo organu, tinkamai nevykdė savo pareigų, dėl ko buvo atlikti nepagrįsti mokėjimai iš įmonės lėšų, iš įmonės kasos nepagrįstai paimti pinigai, todėl laikė, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ buvo padaryta 108699,95 Lt (21250 Lt + 50759,66 Lt + 25545,29 Lt + 11415 Lt) žala, todėl vadovaujantis CK 2.87 str. 7 p. sprendė, kad atsakovas privalo atlyginti šią žalą ieškovui (CK 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d.).

18III. Apeliacinio skundo argumentai

19Ieškovo BUAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ bankroto administratorius apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo skundžiamą sprendimą už akių iš dalies ir priimti naują sprendimą - ieškovo BUAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ naudai iš atsakovo D. P. priteisti 167699,95 Lt žalos ir 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Apelianto nuomone teismas nepagristai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 59000 Lt nuostolį. IĮ „Euroauditas“ atliktos UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ 2005-2008 m. ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo ataskaitoje nustatyta, kad automobilis nėra identifikuotas, neįtrauktas į įmonės balansą ir turto apskaitą, pirkimo PVM sąskaitos-faktūros apskritai nėra. Patį automobilio pirkimo faktą įrodo IĮ „Euroauditas“ ataskaitoje ir išraše iš gautų PVM sąskaitų- faktūrų registro (1 t., 14 b.l.) užfiksuota 2006.12.31 PVM sąskaita-faktūra Nr. ACM000027, todėl Vilniaus apygardos teismo teiginys, kad „nėra pagrindo teigti, kad 59000 Lt yra sumokėti už automobilio įsigijimą“ yra nepagrįstas, nes iš minėtų byloje esančių dokumentų aiškiai matyti, kad 59000 Lt mokėjimas buvo atliktas būtent už automobilį, kuris nebuvo įgytas.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,

21teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinis skundas netenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą. Apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas pagal apeliacinio skundo argumentus.

24Šioje byloje apeliantas ginčija pirmosios instancijos sprendimo už akių dalį, kuria buvo netenkintas ieškovo reikalavimas priteisti 59000 Lt nuostolį pagal 2006 m. gruodžio 31 d. sąskaitą-faktūrą Nr. ACM000027. Savo reikalavimui pagrįsti ieškovas rėmėsi IĮ „Euroauditas“ atlikta UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ 2005-2008 m. ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo ataskaita.

25Minėtos ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos 1.2 punkte nurodyta, kad UAB „Ages gaisrinės saugos paslaugos“ 2006 m. gruodžio mėn. gautų PVM sąskaitų - faktūrų registre 2006 m. gruodžio 31 dieną užfiksuota automobilio pirkimo sąskaita iš UAB „ Ages construction management“ už 59000 Lt su PVM. Ataskaitoje taip pat nurodyta, kad iš sąskaitų registro duomenų automobilio identifikuoti nepavyko, nenustatyta, kur šis automobilis buvo naudojamas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad joks automobilis į bendrovės ilgalaikį ar trumpalaikį turtą apskaitoje ir balanse neįtrauktas. Automobilio pirkimo PVM sąskaitos- faktūros taip pat nėra.

26CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 str.).

27Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl į bylą pateiktos informacijos įrodomosios reikšmės sprendžia teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Kasacinio teismo išnagrinėtose bylose yra išaiškinta, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi specifiką – teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą ne tik tada, kai dėl jų egzistavimo absoliučiai nėra abejonių; išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2009; 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228//2009; 2010 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2010).

28Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal byloje pateiktus įrodymus, įskaitant byloje esančius banko sąskaitų išrašus, negalima daryti kategoriškos išvados, kad atsakovas būtų apmokėjęs ieškovo reikalaujamą sumą būtent už automobilio įsigijimą. Nors sąskaitų registre paslaugos pavadinimas ir nurodytas automobilis, tačiau nėra aišku už kokią paslaugą susijusią su automobiliu buvo sumokėta nurodyta sąskaitoje suma. Tuo tarpu byloje nėra jokių kitų duomenų patvirtinančių automobilio pirkimą, netgi nėra aišku apie kokį automobilį yra kalbama. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina, kad atsakovas pagal aukščiau minėtą sąskaitą faktūrą neįsigijo ieškovo nurodomo automobilio.

29Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovo BUAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ bankroto administratorius... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu už akių... 7. Vilniaus apygardos teismo 2008-06-30 nutartimi UAB „AGES gaisrinės saugos... 8. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris atsako už... 9. Teismas nurodė, kad IĮ „Euroauditas“ atliko UAB „AGES gaisrinės saugos... 10. IĮ „Euroauditas“ patikrinimo ataskaitoje nurodyta, kad laikotarpiu nuo... 11. 2006 m. birželio mėnesį į UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ kasą... 12. UAB „Ages construction management“ išrašė UAB „AGES gaisrinės saugos... 13. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 str. 30 d. nurodyta, kad PVM... 14. Iš UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ sąskaitos išmokėtas 34325,98... 15. Iš UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ pervesta K. P. 36065 Lt, I. P.... 16. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 59000 Lt nuotolį pagal... 17. Teismas atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, į tai, kad atsakovas D. P.... 18. III. Apeliacinio skundo argumentai... 19. Ieškovo BUAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“ bankroto administratorius... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės,... 21. teisiniai argumentai ir išvados... 22. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Šioje byloje apeliantas ginčija pirmosios instancijos sprendimo už akių... 25. Minėtos ūkinės-finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos 1.2 punkte... 26. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas,... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl į bylą pateiktos informacijos... 28. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal byloje pateiktus įrodymus, įskaitant... 29. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą už akių palikti...