Byla 2-1926/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Topometra“ ir atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Abrisas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria uždaroji akcinė bendrovė „Topometra“ įtraukta į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Abrisas“ kreditorių sąrašą, civilinėje byloje Nr. 2-1777-258/2011, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Topometra“ reikalavimą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Abrisas“, trečiajam asmeniui VĮ „Šalčininkų miškų urėdija“ dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Abrisas“ priešieškinį dėl subrangos sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Topometra“ ieškiniu kreipėsi į teismą (1t.b.l.29-31) prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Abrisas“ 111 481,38 Lt skolą, 22 519,24 Lt delspinigių bei 15,21 proc. metinių palūkanų, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, jog 2008-09-25 tarp šalių sudaryta Subrangos sutartimi ieškovas įsipareigojo parengti valstybinės reikšmės miško žemės sklypų kadastro duomenų bylas, paženklinti sklypus ir perduoti bylas atsakovui, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu pagal ieškovo pateiktas sąskaitas faktūras ir šalių pasirašytus miško žemės sklypų kadastro duomenų bylų perdavimo-priėmimo aktus. Ieškovas atlikus darbus perdavė atsakovui su 2008-10-21 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000056 ir darbų perdavimo - priėmimo aktu ir 2008-10-27 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000057 su darbų perdavimo - priėmimo aktu. Priimdamas darbus, atsakovas patvirtino, kad dėl darbų kokybės ieškovui pretenzijų neturi. Per subrangos sutarties 4.1. p. nustatytą laikotarpį atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir liko skolingas 111 481,38 Lt. PVM sąskaitose faktūrose nustatyta, kad atsakovas sutinka su 0,2 procentų dydžio delspinigiais per dieną nuo laiku nesumokėtų skolų sumų, todėl nuo 2008-12-02 iki 2009-03-12 pagal paminėtas dvi sąskaitas faktūras atsakovas turi sumokėti 22 519,24 Lt delspinigių.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, jog dėl UAB „Topometra“ padarytų klaidų VĮ Registrų centro Vilniaus filialas atsisakė registruoti 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sklypų kadastro duomenis, todėl ieškovas prašo prisiteisti atlygį ir delspinigius už nepadarytus darbus. Ieškovas neatkreipė dėmesio į sutarties 4.1 punktą, kuriame numatyta atsiskaityti su subrangovu pridavus kadastrines bylas turto kadastrui registruoti be klaidų.

6Priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti 2008-09-25 subrangos sutartį, pasirašytą tarp UAB „Topometra“ ir UAB „Abrisas“, negaliojančia; pripažinti 2008-10-21, 2008-10-27 darbų priėmimo - perdavimo aktus negaliojančiais. Nurodė, kad ieškovas nei 2008-09-25 subrangos sutarties pasirašymo metu, nei miško žemės sklypų kadastro duomenų bylų ruošimo metu, neturėjo įstatymų nustatyta tvarka gautos licencijos tokiai veiklai atlikti. Šalių pasirašytos subrangos sutarties dalykas yra licencijuojama veikla, todėl nurodytas sandoris laikytinas negaliojančiu pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Byloje nėra duomenų apie tai, kad 2008-09-25 subrangos sutartį pasirašęs fizinis asmuo - UAB „Topometra“ direktorius R. K. – taip pat būtų turėjęs reikiamas licencijas pagal šią sutartį būtiniems darbams atlikti. BUAB „Abrisas“ bankroto administratorius yra informuotas apie tai, kad dėl neteisėtos UAB „Topometra“ veiklos, pasirašant 2008-09-25 subrangos sutartį, buvusi UAB „Abrisas“ direktorė R. K. yra pateikusi Vilniaus apygardos prokuratūrai pareiškimą su prašymu pradėti tiek UAB „Topometra“, tiek asmeniškai R. K. atžvilgiu ikiteisminį tyrimą pagal BK 202 straipsnio 1,3 dalių požymius, t.y. ištirti nusikalstamus UAB „Topometra“ ir asmeniškai R. K. veiksmus, versliškai ir stambiu mastu vykdant ūkinę - komercinę veiklą, neturint tam licencijos (leidimo), kuriai jis reikalingas. Tokiu būdu, 2008-09-25 subrangos sutartis pripažintina negaliojančia ir CK 1.81 straipsnio 1 dalies pagrindu, pagal kurį negalioja toks sandoris, kuris prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Pripažinus 2008-09-25 subrangos sutartį negaliojančia CK 1.80 straipsnio 1 dalies ir 1.81 straipsnio 1 dalies numatytais pagrindais, šio sandorio šalių atžvilgiu yra taikytina vienašalė restitucija, atleidžiant BUAB „Abrisas“ nuo minėtame sandoryje numatytų prievolių įvykdymo bei netaikant BUAB „Abrisas“ jokių turtinių sankcijų už netinkamą minėtų prievolių įvykdymą. Dėl šios priežasties atsakovas prašo pripažinti negaliojančiais 2008-10-21 tarp šalių pasirašytą darbų priėmimo - perdavimo aktą už paslaugas 109 962,74 Lt sumai ir 2008-10-27 darbų priėmimo - perdavimo aktą 1 518,65 Lt sumai.

7Ieškovas UAB „Topometra“ atsiliepime į priešieškinį nurodė, jog atsakovas LR Vyriausybės 2008-02-26 nutarimo Nr. 231 redakcijos 2.2, 2.3 ir 2.4 punktai buvo pakeisti numatant, kad pagal anksčiau išduotas licencijas darbai dėl nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo negali būti atliekami nuo 2008-12-01, o tai reiškia, kad nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbų atlikimo pagal senas licencijas terminas buvo pratęstas iki 2008-12-01. Be to, naujos redakcijos 2.3 punkte iki 2008-12-01 buvo prailgintas terminas, iki kurio senųjų licencijų turėtojai turėjo teisę kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl naujos licencijos nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbams atlikti. Taigi, ieškovas turėjo teisę atlikti šiuos darbus pagal 2007-05-30 išduotą licenciją Nr. G-535-(867) (2t. b.l. 238). Pažymėjo, kad ieškovas laiku kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą ir jam 2008-11-12 buvo išduota nauja licencija Nr. G-916-(867) nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbams atlikti (2t.b.l.222).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį atmetė. Įtraukė BUAB „Topometra“ į BUAB „Abrisas“ kreditorių sąrašą su 89 286,3 kreditorinio reikalavimo suma bei 15,21 proc. dydžio metinių palūkanų, pradedant skaičiuoti palūkanas nuo 2009-07-21 iki 2009-10-24 bei 2975 Lt bylinėjimosi išlaidas. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad iš atlikto dalinio valstybinės reikšmės miško žemės sklypų kadastro tikslių duomenų įregistravimo matyti, kad 2011-04-05 dienai (2t.b.l. 188) skaičiuojamo žemės ploto dydis sumažėjo 93,6464 ha, todėl pagal sutarties 1.3 p., 2.1 p., 2.2 p. reikalavimus, ieškovas neturi teisės į 2 099,55 Lt dydžio atlygį pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Ieškovas, pasirašęs subrangos sutartį tapo atsakingu už visų darbų tinkamą atlikimą laiku. Pirminiai 2008-10-21 (1t. b.l.13-14) ir 2008-10-27 (1t.b.l.16) šalių pasirašyti priėmimo - perdavimo aktai ir išrašytos PVM sąsakaitos faktūros (b.l.12,15) neįrodė tinkamos ieškovo prievolės pagal sutartį įvykdymo, todėl padarė išvadą, kad ieškovas neįgijo teisės reikalauti iš atsakovo atsiskaityti pagal 2008-10-21 ir 2008-10-27 pateiktas PVM sąskaitas - faktūras (1t.b.l.12, 15), nes jo parengti techniniai dokumentai buvo su trūkumais. Jeigu nustatomi techninių dokumentų trūkumai (CK 6.703 str.2d.), rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus, bei atlyginti užsakovui nuostolius. UAB “Topometa” iš 15 parengtų valstybinės reikšmės miško žemės sklypų kadastro duomenų bylų, 9 bylų duomenys buvo taisomi, tai rodo, jog šioje dalyje 66% paruoštų bylų buvo su trūkumais ir nei viena iš jų nebuvo perduota užsakovui per sutartyje nurodytą laiką. Sutarties neįvykdymo laiku terminas esminę reikšmę turi tik tada, kai dėl jo pažeidimo užsakovo padėtis pablogėja. Ieškovas, įsipareigojęs sutartyje numatytus darbus atlikti per 20 kalendorinių dienų, techninių dokumentų trūkumų ir sklypų paženklinimo vietoje darbus užtęsė 8 mėnesius (iki 2009-06-16), todėl teismas padarė išvadą, kad tik 2009-07-21 (2009-06-16 + 35 d., Sutarties 4.1p.) ieškovui UAB „Topometra“ atsirado reikalavimo teisė į apmokėjimą už atliktus darbus, tačiau dėl nurodytų trūkumų šalinimo atsakovas negalėjo tinkamai įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, prisiimtų „Dėl valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo paslaugų pirkimo“ sutartimis su trečiaisiais asmenimis ( 1t. b.l. 83-90, 92-106, 2 t. b.l. 130-131). Atsakovo padėtis pablogėjo tuo, kad pritrūkus valstybės biudžete pinigų, sklypas Nr. 24 (227,2759 ha) liko neįregistruotas, žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbai buvo sustabdyti, atsakovas, pasirašęs minėtas miškų žemės sklypų planų parengimo sutartis negavo dalies suplanuotų pajamų, todėl teismas padarė išvadą, jog UAB „Topometra” turi prisiimti BUAB „Abrisas” proporcingai patirtų nuostolių atlyginimą, kas sudaro bendrą 22 195,08 Lt. nuostolių sumą, t.y. 15 000 Lt atsakovo nurodyti tiesioginiai nuostoliai (2t. b.l.56), 2 099,55 Lt dėl skaičiuojamo žemės ploto dydžio sumažėjimo ir 5 095,53 Lt dėl sklypo Nr. 24 neįregistravimo, šia nuostolių suma mažino ieškovo 111 481,38 Lt. reikalavimą. Teismas pažymėjo, kad UAB „Abrisas” iškėlus bankroto bylą, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu yra draudžiamas finansinių prievolių, neįvykdytų iki bankroto bylos iškėlimo dienos vykdymas, nutraukiamas netesybų, palūkanų už įmonės prievoles skaičiavimas, kreditorių reikalavimai tvirtinami teismo nutartimi (ĮBĮ 26 str.1d.). Teismas, vertindamas tiek ieškovo, tiek atsakovo nurodytas aplinkybes dėl šalių piktnaudžiavimo turimomis teisėmis, padarė išvadą, jog abi sandorio šalys siekė įrodyti priešpriešines prievoles, todėl teismas neturi pagrindo šioje dalyje jų reikalavimus pripažinti pagrįstais.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Topometra“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. d. nutartį panaikinti ir išspręsti klasuimą iš esmės – ieškovo pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Abrisas“ byloje tenkinti bei priteisti bylnėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad dėl atsisakymo įregistruoti žemės sklypus nekilnojamojo turto kadastre yra atsakingas ieškovas. Ieškovas 2008-10-21 ir 2008-10-27 perdavimo - priėmimo aktais perdavė suformuotas bylas atsakovui, atsakovas disponavo bylomis ir jose esančiais kadastro duomenimis. Atsakovas atliko bylų derinimą Šalčininkų žemėtvarkos skyriuje bei teikė bylas VĮ Registrų centro Vilniaus filialui įregistruoti. Atsakovas savo jėgomis toje pačioje teritorijoje atliko žemės sklypų matavimo ir kadastro bylų parengimo darbus tuose žemės sklypuose, kurie ribojosi su ieškovo matuotais žemės sklypais. Todėl sklypų Nr. 21, 25, 26, 27, 28, kurie ribojosi su sklypais, kuriuose darbus atliko pats atsakovas, trūkumai, neleidę registruoti minėtų sklypų nekilnojamojo turto registre, atsirado ne dėl ieškovo netinkamai atliko darbo. Ieškovas, prieš sudarydamas bylas dėl minėtų sklypų, buvo suderinęs riboženklių koordinates, atitinkančias su gretimais, paties atsakovo formuojamais sklypais, tačiau atsakovas pats dėl ieškovui nežinomų priežasčių pakeitė koordinates savo formuojamų sklypų bylose ir būtent dėl to atsirado neatitikimų bylose dėl ieškovo ir atsakovo gretimų sklypų.

132. Žemės sklypo Nr. 24 bylos trūkumai atsirado ne dėl ieškovo kaltės. Atsakovas neįvykdė šalių Sutarties 3.2 punkte numatytos pareigos pateikti visą medžiagą, reikalingą valstybinės reikšmės žemės sklypų kadastro duomenų parengimui, t. y. nepateikė skaitmeninių duomenų, kurių pagrindu ieškovas būtų galėjęs nustatyti geoferencinį pagrindą ir tik atsakovui tokius duomenis pateikus, bylos netikslumai buvo ištaisyti, nors vėliau sklypas Nr. 24 buvo neregistruotas ne dėl pačios bylos trūkumų, o dėl to, kad, kaip teigiama VĮ „Šalčininkų miškų urėdija” atsiliepime, sutriko registravimo finansavimas.

143. Žemės sklypo Nr. 30 trūkumai atsirado ne dėl ieškovo kaltės, o dėl teritorijų planavimo dokumente (Vilniaus apskrities Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Rūdininkų girios kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto teritorijos plane) buvusių netikslumų, t.y. nepažymėtos geoferencinės (kelio) ribos. Būtent atsakovas pagal šalių pasirašytos Sutarties 3.2 punktą buvo atsakingas už visų duomenų, reikalingų darbui atlikti, ieškovui pateikimą, todėl pateikęs netikslius dokumentus turėjo prisiimti dėl to visą riziką.

154. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypų registravimo veiksmus atliko atsakovas, ieškovas be pastabų perdavė, o atsakovas be pastabų pagal 2008-10-21 ir 2008-10-27 perdavimo - priėmimo aktus priėmė žemės sklypų bylas, atsakovui perėjo bylų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika (CK 6.649 straipnis). Ieškovui be pastabų perdavus, o atsakovui be pastabų priėmus visas bylas, ir atsakovui su perduotomis bylomis atlikus tam tikrus darbus (teikė išankstinei patikrai Šalčininkų žemėtvarkos skyriuje, teikė registravimui VĮ „Registrų centras” Vilniaus skyriuje), atsakovui tenka atsakomybė už bylose atsiradusius trūkumus, dėl kurių iš pradžių žemės sklypai nebuvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Aplinkybė, kad ieškovas tikslino kadastro duomenų bylas, nepatvirtina, jog jose buvę trūkumai atsirado dėl ieškovo kaltės, nes atsakovas šiomis bylomis disponavo dar iki VĮ „Registrų centras” Vilniaus filialo atsisakymo registruoti sklypus ir galėjo bylų duomenis pakeisti.

165. Atsižvelgiant į tai, kad bylų suderinimu Šalčininkų žemėtvarkos skyriuje ir registravimu viešajame nekilnojamojo turto registre rūpinosi pats atsakovas, teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad ieškovas yra atsakingas už tai, jog darbai užtruko 8 mėnesius. Po bylų perdavimo atsakovui, perėjo visų bylų trūkumų atsiradimo rizika, ieškovas neturėjo galimybės paspartinti darbų, nes bylos buvo pas atsakovą, be to, ieškovas neturėjo galimybės kontroliuoti atsakovo, kad pastarasis negaištų ir kreiptųsi į Šalčininkų žemėtvarkos skyrių bei VĮ „Registrų centras” Vilniaus filialą dėl sklypų įregistravimo.

176. Teismas netinkamai įvertino ieškovo ir VĮ „Šalčininkų miškų urėdija” 2009-06-16 Miško žemės sklypų riboženklių nurodymo aktą. Šiame akte nurodyta, kad atsakovui pakartotinai nurodė VĮ „Šalčininkų miškų urėdija” atstovui, kur fiziškai yra žemės sklypų riboženkliai. Tai reiškia, kad žemės sklypai jau buvo sužymėti, o 2009-06-16 aktu urėdijos atstovui ieškovas tik fiziškai nurodė jau esančius riboženklius, todėl teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad 2009-06-16 buvo pažymėti žemės sklypai. Akivaizdu, kad žemės sklypai dar iki 2009-06-16 buvo pažymėti riboženkliais, nes dauguma iš šių žemės sklypų buvo įregistruoti. Iš ieškovo pateiktų į bylą nekilnojamojo turto registro duomenų matyti (b. 1. I tomas 179-202 p.; II tomas 41-42, 45-46, 71-100 p.), kad 2009-06-16 iš 15 ieškovo parengtų sklypų, neįregistruoti buvo tik 3, t. y. sklypas Nr. 24, sklypas Nr. 25, įregistruotas 2009-08-14, ir sklypas Nr. 30, įregistruotas 2009-07-23. Visi kiti sklypai įregistruoti dar iki 2009-06-16 (sklypas Nr. 9 įregistruotas 2009-05-11; Nr. 18 - 2009-05-11; Nr. 19 - 2009-05-11; Nr. 20 - 2009-05-11; Nr. 21 - 2009-06-03; Nr. 22 - 2009-05-11; Nr. 23 - 2009-02-26; Nr. 26 - 2009-05-11; Nr. 27 - 2009-05-11; Nr. 28 - 2009-05-11; Nr. 29 - 2009-06-03; Nr. 31 - 2009-06-04. Be to, nei viename iš VĮ „Registrų centras” raštų, kuriais atsisakyta įregistruoti žemės sklypus, nenurodyta, jog jie neregistruoti dėl to, kad nesužymėti riboženkliais. Todėl neaišku, kodėl teismas nutartyje vadovosi žemės sklypų riboženklių parodymo faktu, kaip patvirtinimu, kad ieškovas netinkamai atliko darbus bei tuo, jog 2009-06-16 riboženklių nurodymo akto pasirašymo momentas tapo ieškovo atliktų darbų pabaiga.

187. Visų žemės sklypų bylos buvo suformuotos ir perduotos atsakovui anksčiau nei 2009-06-16 ir tik dviejų žemės sklypų bylas ieškovas perdavė atsakovui 2009 m. gegužės mėnesį, todėl teismas netinkamai nustatė atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškovu pradžią, siedamas ją su 2009-06-16 riboženklių nurodymo akto pasirašymu, kuris pasirašytas net ne su pačius atsakovu. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu tik įregistravus duomenis Nekilnojamojo turto kadastre. Be to, šioje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog tam, kad atsakovui atsirastų pareiga atsiskaityti, pakako priėmimo - perdavimo akto, kuriuo ieškovui būtų perduota viena ar kelios paskutinės sklypų kadastro bylos, todėl skundžiamą nutartį priėmęs teismas pareigą atsiskaityti turėjo sieti ne su 2009-06-16 riboženklių nurodymo aktu, o bylų perdavimu.

198. Nutartyje nurodytas motyvas dėl nuostolių dydžio neparemtas jokiais faktiniais duomenimis ar įrodymais. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad sumažindamas ieškovui priteistiną sumą 15 000 Lt, teismas pažeidė rungimosi principą ir išėjo už bylos nagrinėjimo ribų.

209. Ieškovo naudai priteistinos skolos dydį teismas sumažino 5 095,53 Lt suma, motyvuodamas tuo, kad sklypas Nr. 24 nebuvo įregistruotas. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad sklypas Nr. 24 nebuvo įregistruotas ne dėl nuo ieškovo priklausančių priežasčių, o dėl finansavimo įregistruoti kadastro duomenis trūkumo. Šį faktą nustatė bei patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje. Be to, pastarojoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad sklypo Nr. 24 neįregistravimas ne dėl nuo ieškovo priklausančių priežasčių - finansavimo trūkumo - nepaneigia ieškovo teisės gauti atlygį už atliktą darbą, t.y. suformuotą kadastro bylą.

2110. Ieškovas visų žemės sklypų duomenis patikslino ir pakartotinai perdavė atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad visi sklypai, išskyrus sklypą Nr. 24, dėl kurio neįregistravimo ieškovas neatsakingas, yra įregistruoti bei jų bylų trūkumus ieškovas ištaisė, ieškovas turi teisę gauti apmokėjimą už visų sklypų parengimą.

2211. Teismas nepriteisė ieškovui iš atsakovo 3 418,50 Lt bylinėjimosi išlaidų nagrinėjant bylą pirmą kartą pirmosios instancijos teisme, bei 1089 Lt nagrinėjant bylą pakartotinai pirmosios instancijos teisme.

23Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Abrisas” prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Atskirajį skundą grindžia šiais argumentais:

24Ginčo sutarties sudarymo dieną 2008-09-25 ieškovo UAB „Topometra” darbuotojai turėjo tik 2007-05-30 Nacionalinės žemės tarnybos prie LR ŽUM išduotą licenciją Nr. G-535-(867) geodezijos darbams atlikti. Tuo tarpu ginčo sandorio sudarymo dieną galiojo 2008-02-26 redakcijos LR Vyriausybės nutarimas Nr. 231 „Dėl LR Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1805 „Dėl geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”, kuriuo buvo naujai nustatytos geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklės (toliau - Taisykles), kurių 2.2. p. numatė, kad nuo 2008-09-01 netenka galios licencijos, išduotos iki šios datos, ir pagal jas negalima atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbų. Tai reiškė, kad ieškovo turėta 2007-05-30 išduota licencija Nr. G-535-(867) geodezijos darbams atlikti pagal Taisyklių reikalavimus jau nebesuteikė teisės ieškovui atlikti darbų, dėl kurių šalys sutarė 2008-09-25 ginčo sandoriu. 2008-09-24 LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 958, kuriuo pratęsė nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbams atlikti senųjų licencijų galiojimo terminą iki 2008-12-01, bet šis LR Vyriausybės nutarimas įsigaliojo tik 2008-10-05. Todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo išvadai, kad sutarties sudarymo dieną ieškovo UAB „Topometra” turima licencija suteikė pastarajai teisę atlikti tuos darbus, dėl kurių buvo priimtas ginčo sandoris. Šias aplinkybes patvirtino ir Nacionalinės žemės tarnybos prie LR ŽŪM paaiškinamasis raštas 2011-04-26 Nr. 1SD-(10.2)-3019. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad ginčo sutartį pasirašęs fizinis asmuo - UAB „Topometra“ direktorius R. K. - taip pat būtų turėjęs reikiamas licencijas pagal šią sutartį būtiniems darbams atlikti, todėl, sutartis pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį turėjo būti pripažinta negaliojanti tiek UAB „Topometra”, kaip juridinio asmens, tiek R. K., kaip sutartį pasirašiusio fizinio asmens, atžvilgiu.

252. Teismas neiškvietė atsakovo prašomų liudytojų, tokiu būdu teismas prarado galimybę surinkti įrodymus ginčui išspręsti, taip pat išspręsti kitą procesinį klausimą - privalomą bylos sustabdymą (kai negalima nagrinėti bylos tol, kol nėra išspręsta kita byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka), nes Vilniaus apskrities Šalčininkų rajono policijos komisariate pradėto ikiteisminio tyrimo metu bei baudžiamosios bylos nagrinėjime teisme gali būti nustatytos bylai reikšmingos, prejudicinę reikšmę turinčios faktinės aplinkybės. (CPK 163 straipsnio 3 punktas, 182 straipsnio 3 punktas).

263. Pripažinus ginčo sutartį negaliojančia CK 1.80 straispnio 1 dalies ir 1.81 straipsnio 1 dalies pagrindais, ginčo sandorio šalių atžvilgiu yra taikytina vienašalė restitucija, atleidžiant BUAB „Abrisas” nuo minėtame sandoryje numatytų prievolių įvykdymo bei netaikant BUAB „Abrisas” jokių turtinių sankcijų už netinkamą prievolių įvykdymą. Be to, pripažinus sutartį niekine, ji tampa negaliojančia nuo jos sudarymo momento, todėl jokios neigiamos teisinės pasekmės BUAB „Abrisas” atžvilgiu kilti negali. Ginčo sutartis negali būti pripažinta jokia socialine vertybe, todėl iš jos kylančios teisinės pasekmės, šalių prievolių pavidalu, negali būti išsaugomos, todėl teismas turėjo patenkinti atsakovo prašymą - pripažinti negaliojančiais 2008-10-21 tarp šalių pasirašytą perdavimo - priėmimo aktą 109 962,74 Lt sumai bei 2008-10-27 tarp šalių pasirašytą perdavimo - priėmimo aktą 1 518,65 Lt sumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009).

27Ieškovas UAB „Topometra“ atsiliepimu į atsakvo BUAB „Abrisas“ atskirąjį skundą prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsliepimą grindžia šiais argumentais:

281. Vyriausybės nutarimai, kurių pagrindu atsakovas ginčija šalių sudarytą sutartį numatė tik licencijų išdavimo tvarką, todėl negali būti prilygina Seimo priimtiems įstatymams, reguliuojantiems licencijuojamą veiklą. Naujosios Vyriausybės nutarimo redakcijos 2.2. punktas numatė, kad pagal anksčiau išduotas licencijas darbai dėl nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo negali būti atliekami nuo 2008-12-01, o tai reiškia, kad nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbų atlikimo pagal senas licencijas terminas buvo pratęstas iki 2008-12-01.

292. Atsakovas savo ieškinyje ir atskirajame skunde nurodo, kad 2008-09-25 subrangos sutartis prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms, nes šios sutarties sudarymo momentu naujoji Vyriausybės nutarimo redakcija, leidusi ieškovui atlikti kadastro duomenų nustatymo darbus pagal seną licenciją, dar nebuvo įsigaliojusi. Ieškovas pažymi, kad visus darbus atsakovo naudai atliko įsigaliojus naujajai Vyriausybės nutarimo redakcijai, pagal kurią, galiojo ir senoji ieškovo licencija kadastrinių duomenų nustatymo darbams atlikti. Be to, 2008-09-25 Subrangos sutarties pasirašymo metu jau buvo priimta naujoji Vyriausybės nutarimo redakcija (2008-09-24), todėl akivaizdu, kad sutartis, iš esmės neprieštaravo įstatymo leidėjo išreikštai valiai dėl kadastro duomenų nustatymo darbų teisinio reguliavimo.

303. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad sandoris yra neteisėtas ir negaliojantis, kai yra neteisėtas ne tik jo objektas, bet ir tikslas. Nagrinėjamoje atveju, nei ieškovas, nei atsakovas sandoriu nesiekė vykdyti veiklos be teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo, nes ieškovo prievolėms, t.y. darbams atlikti leidimas (licencija) buvo išduota, o jos dalinis galiojimas buvo patvirtintas naujoje Vyriausybės redakcijoje. Be to, ieškovas vėliau įgijo ir kitą licenciją Nr. G-916-(867), kuri suteikė jam teisę atlikti kadastrinių duomenų nustatymo darbus. Šios aplinkybės patvirtina, kad nei viena iš šalių neturėjo tikslo išvengiant poįstatyminiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų „apeiti įstatymų”, vykdant veiklą.

314. Byloje nėra duomenų apie ieškovo atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą Be to, vien aplinkybė, kad gali būti pradėtas ikiteisminis tyrimas, neturi jokios reikšmės šios bylos kontekste, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas gali būti nutrauktas bylai nepasiekus teismo bei išsiaiškinus tikrąsias pateiktų faktų aplinkybes.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Byloje kilęs ginčas dėl atsiskaitymo pagal subrangos sutartį už atliktus kadastrinius valstybinės reikšmės miškų matavimus, bei teisės verstis šia veikla.

34Dėl prievolės atsiskaityti už atliktus darbus

35Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2008-09-25 sudarė subrangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parengti 4 890,25 ha valstybinės reikšmės miško žemės sklypų kadastro duomenų bylas, paženklinti sklypus ir perduoti bylas atsakovui, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu pagal ieškovo pateiktas sąskaitas faktūras ir šalių pasirašytus miško žemės sklypų kadastro duomenų bylų perdavimo - priėmimo aktus. Pagal sutarties 4.1 punktą, rangovas įsipareigojo atsiskaityti mokėjimo pavedimais pagal subrangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir pasirašytus kadastro duomenų bylų perdavimo - priėmimo aktus bei kadastro duomenis be pastabų priėmus Nekilnojamojo turto kadastrui registracijai, bet ne vėliau kaip per 35 dienas nuo paskutinio kadastro duomenų bylų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo.

36Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje toje pačioje byloje, konstatavo, kad lingvistiškai aiškinant subrangos sutarties nuostatas, darytina išvada, jog tam, kad atsakovui atsirastų pareiga atsiskaityti, pakako perdavimo - priėmimo akto, kuriuo ieškovui būtų perduota viena ar kelios paskutinės sklypų kadastro bylos. Minėtoje nutartyje taip pat pažymėta, jog atsižvelgiant į tai, kad subrangos sutarties dalykas buvo tik kadastro bylų parengimas iki sklypų kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą (sutarties 1.2 p., 3.1.1 p., 3.1.2 p.), nėra pagrindo teigti, kad atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu tik įregistravus duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą.

37Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas atlikęs darbus, 2008-10-21 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000056 su darbų perdavimo - priėmimo aktu ir 2008-10-27 PVM sąskaita faktūra Nr. 0000057 su darbų perdavimo - priėmimo aktu, atliktus darbus perdavė atsakovui. Priimdamas darbus, atsakovas patvirtino, kad dėl darbų kokybės ieškovui pretenzijų neturi. Iš bylos medžiagos matyti, jog pridavus registracijai, VĮ Registrų centras 2008-12-02 – 2009-05-06 laikotarpiu atsisakė suderinti valstybinės reikšmės miško žemės sklypų Nr. 21, Nr. 24, Nr. 25, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 30, Nr. 31 kadastro bylų duomenis, nes žemės sklypų ribos neatitiko Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų, nesutapo sklypų plotai, ilgiai, posūkių taškai, bylos buvo nepilnai sukomplektuotos, nenurodytos sklypų gretimybės (1t., b.l.61-73). Taigi, iš VĮ Registrų centro išvadų matyti, jog darbai pagal subrangos sutartį buvo atlikti su trūkumais. Minėtų sklypų kadastro duomenis ieškovas tikslino ir pakartotinai perdavė atsakovui pagal 2009 m. gegužės mėnesio priėmimo – perdavimo aktus. Sutarties 3.1.2. p. numatė, jog paslaugas subrangovas atlikti ir galutinį valstybinės reikšmės miško žemės sklypų kadastro duomenų bylų perdavimo – priėmimo aktą (aktus) pateikti rangovui turi ne vėliau kaip iki 2008-10-15 (1t., b.l.10). Taigi, iš bylos medžiagos matyti, kad taip pat buvo praleisti ir darbų atlikimo terminai. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog dėl šių trūkumų ieškovui reikalavimo teisė į prievolės įvykdymą (atsiskaitymą su ieškovu) atsirado tik 2009-07-21 (2009-06-16 + 35 d., Sutarties 4.1p.), tuo tarpu ieškovas nurodo, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad dėl atsisakymo įregistruoti žemės sklypus nekilnojamojo turto kadastre yra atsakingas atsakovas, nes trūkumai atsidaro dėl neteisingų gretimų sklypų ribų, kuriuose matavimus atliko pats atsakovas, taip pat ir dėl atsakovo nevykdomos pareigos perduoti ieškovui visą reikalingą medžiagą, skaitmeninius duomenis, kurių pagrindu ieškovas būtų galėjęs nustatyti geoferencinį pagrindą. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus. Ieškovas yra juridinis asmuo, kurio veikla yra geodeziniai matavimai, pastatų inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai, kartografiniai, topografiniai ir metrologiniai darbai, taigi, ieškovas žinodamas, jog negalės tinkamai atlikti pagal subrangos sutartį darbų, neturėdamas visų duomenų, dokumentų, ar skaitmeninių duomenų, neturėjo teisinio pagrindo atlikti šių darbų, o atlikęs šiuos darbus prisiėmė visą riziką, dėl neatitikčių, ribų ir kitų trūkumų, kurie tiesiogiai priklausė nuo tam tikrų duomenų trūkumų. Nors ieškovas nurodo, jog darbų trūkumus lėmė atsakovo pareigos nevykdymas pagal Sutarties 4.1 p. (ieškovui visų duomenų nepateikimas), tačiau iš VĮ Registrų centro išvadų (1t., b.l.61-73) matyti, kad ne tik nesutapo matuotų sklypų plotai, ilgiai, posūkių taškai, tačiau bylos buvo nepilnai sukomplektuotos, nepateiktos skaitmeninėje formoje, nebuvo bylose nurodytos gretimybės, ne visos bylos atitiko Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimus, t.y., pilnai nesukomplektuotos, nepateiktas vidutinės rinkos vertės skaičiavimo žiniaraštis, nebuvo riboženklių, kaip pažymėta planuose (1t., b.l.61-73, 178). Šie trūkumai, teisėjų kolegijos vertinimu, yra techninės klaidos, kurios yra nesusijusios su atsakovo pareiga pateikti visus reikalingus dokumentus ar skaitmeninius duomenis, todėl teisėjų kolegija atmeta ieškovo argumentus, jog dėl taisytinų bylų, atsakingas tik atsakovas. Teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo argumentus, jog po bylų perdavimo, atsakovui perėjo visų bylų trūkumų atsiradimo rizika. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepagrįstai tapatina perduotų darbų neatitikimų reikalavimo riziką su darbais, kurie turėjo būti tinkamai pažymėti suformuotose bylose, nes šie argumentai reikštų, jog atsakovui perduotos bylos buvo sąmoningai atsakovo taisytos, nurodant neteisingus duomenis. Tokių aplinkybių byloje nenustyta. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, jog VĮ „Registrų centras” nurodyti ir taisytini trūkumai buvo perduoti ieškovui ištaisymui ir tikslinimui, ieškovas šiuos trūkumus pripažino ir ištaisė. Rangos sutartyje buvo numatytas atsiskaitymas už atliktus darbus kadastro duomenis be pastabų priėmus Nekilnojamojo turto kadastrui registracijai, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (1t., b.l.109) nuo paskutinio kadastro duomenų bylų perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Todėl akivaizdu, jog atsakovas sąmoningai neturėjo pagrindo perduoti užsakovui ne visus subrangovo atliktus darbus ar bylas su trūkumais, todėl šiuo atveju labiau tikėtina, jog rangovas užsakovui perdavė tiek ir tokios kokybės darbus (suformuotas bylas), kiek ir kaip juos buvo atlikęs subrangovas (iš dalies su trūkumais). Tačiau teisėjų kolegija negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog darbų perdavimas užsitęsė tik dėl ieškovo darbų trūkumų ir jų taisymų. Pagal 2008-09-25 šalių pasirašytą subrangos sutartį, ieškovas įsipareigojo parengti 4 890,25 ha ploto Vilniaus apskrities Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Rūdninkų girios kadastro vietovės žemės reformos projekte suprojektuotų valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų bylas. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, jog atlikus žemės sklypų matavimus žemės sklypų plotas buvo mažesnis 88, 888 ha (t. 2, b.l. 70), nei pasirašytoje subrangos sutartyje. Taigi akivaizdu, jog sklypų ribos buvo tikslintintinos ir dėl kadastro žemėlapiuose esančių neatitikimų su realiu ir faktiniu sklypų išsidėstymu. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą jog darbai užsitęsė ne tik dėl ieškovo darbo trūkumų. Tačiau bet kokiu atveju, atsiskaitymas pagal subrangos sutartį buvo siejamas su paskutiniu kadastro duomenų bylų perdavimo priėmimo akto pasirašymu (+ 35 d.). Iš bylos medžiagos matyti, jog paskutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas buvo pasirašytas 2009-05-26 dieną (1t., b.l.166), tačiau užsakovo buvo nustatyti kiti trūkumai – nebuvo planuose pažymėtų riboženklių vietoje (1t., b.l.167). Pagal subrangos sutartį ieškovas buvo įsipareigojęs pastatyti riboženklius. Nors ieškovas 2009-06-16 rašte (2t., b.l.15) nurodo, jog tik nurodė VĮ „Šalčininkų miškų urėdija“ pasatytus riboženklius, tačiau iš VĮ „Šalčininkų miškų urėdija“ ir UAB „Abrisas“ raštų ieškovui matyti, jog šie riboženkliai nebuvo pastatyti. Priešingų byloje duomenų nėra. Taigi teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovui prievolė atsiskaityti skaičiuotina nuo 2009-07-21 (2009-06-16 + 35 d.). Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog darbai, nors ir pavėluotai, tačiau šiai dienai ištaisius trūkumus yra atlikti tinkamai, ir atsakovui už darbus, kuriuos atliko ieškovas yra sumokėta. Taigi, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovui kyla pareiga atsiskaityti su ieškovu.

38Šalys tarpusavio atsiskaitymą susiejo su sklypų tiksliaisiais duomenimis, kurie iš esmės tampa žinomi tik atlikus tiksliuosius matavimus ir įregistravus atitinkamus duomenis VĮ Registrų centre, į šią aplinkybę atsižvelgtina, sprendžiant klausimą dėl ieškovo kreditorinio reikalavimo dydžio. Kaip jau minėta, atlikus tiksliuosius matavimus nustatyta, jog žemės sklypų plotas buvo mažesnis 88, 888 ha (t. 2, b.l. 70), nei pasirašytoje subrangos sutartyje. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog skaičiuojant ieškovui priteistiną sumą, jo reikalavimas mažintinas suma, paskaičiuota už 88,888 ha žemės plotą, t.y., 2 099,55 Lt. Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti už atliktus darbus 111 481,38 Lt. Ieškovas visus darbus atliko ir perdavė atsakovui, todėl atsakovui tenka pareiga atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus 109 381,83 Lt (111 481,38 Lt – 2 099,55 Lt).

39Dėl nuostolių atlyginimo

40Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB „Topometra” turi prisiimti BUAB „Abrisas” proporcingai patirtų nuostolių atlyginimą, t.y., 15 000 Lt atsakovo nurodytų tiesioginių nuostolių (2t. b.l.56), ir 5 095,53 Lt dėl sklypo Nr. 24 neįregistravimo, šia nuostolių suma mažinant ieškovo 111 481,38 Lt. reikalavimą.

41Kaip jau minėta, šiai dienai visi darbai pagal subrangos sutartį yra atlikti ir perduoti rangovui, kuris savo ruožtu šiuo darbus yra perdavęs užsakovui ir gavęs apmokėjimą už visus atliktus darbus išskyrus, sklypą Nr. 24, kuris nėra įregistruotas dėl pritrūkusio finansavimo iš valstybės. Taigi, atsakovui tenka su subrangovu prievolė atsiskayti už visus subrangovo atliktus darbus, o užsakovo ir rangovo teisiniai santykiai, ir jų tarpusavio atsiskaitymai ar įsiskolinimas neturi įtakos rangovo prievolei atsiskaityti su subrangovu.

42Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimo sumą sumažino 15 000 Lt tiesioginių nuostolių suma, tačiau šie nuostoliai neparemti jokiais įrodymais byloje, o tik žodiniais atsakovo parodymais teismo posėdžio metu. Taigi, teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo motyvais, jog teismas šioje dalyje pažeidė rungimosi principą. Nagrinėjamu atveju atsakovas nėra prašęs padengti tiesioginių nuostolių, todėl teisėjų klegija sutinka su ieškovo argumenatis, jog teismas išėjo už bylos nagrinėjimo ribų.

43Pirmosios instancijos teismas sumažino ieškovui priteistiną suma 2 099,55 Lt nurodydamas, jog sumažėjus sklypo plotui, atsakovas (rangovas) negavo šių pajamų. Taigi, pirmosios instancijos teismas šia suma ieškovui priteistiną sumą sumažino du kartus, t.y., konstatvęs, jog subrangovas atliko mažesnės apimties darbus nei pagal subrangos sutartį, ir dar kartą konstatuodamas, jog rangovo šias negautas pajamas dėl mažesnių plotų turi kompensuoti subrangovas. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia išvada prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nes subrangovui nekyla pareiga mokėti už rangovo (atsakovo) ir užsakovo prievoles.

44Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos tesimo sprendimo nutarties dalis, kuria ieškovui sumažinta reikalavimo suma 15 000 Lt atsakovo nurodytų tiesioginių nuostolių (2t. b.l.56), ir 5 095,53 Lt dėl sklypo Nr. 24 neįregistravimo, naikintina.

45Dėl sutartinių netesybų ir procesinių palūkanų

46Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Palangos statyba“ v. UAB ,,Ardimpas“, bylos Nr. 3K-3-360/2009). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas gali sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Teismas turi teisę sumažinti netesybų dydį, tačiau negali iš viso jų nepriteisti, jei sutartinė prievolė yra pažeista.

47Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo taip pat 22 519,24 Lt delspinigių ir 15, 21 proc. procesinių palūkanų. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartimi atsakovui UAB “Abrisas” iškelta bankroto byla. Minėta nutartis įsiteisėjo 2009-10-24 dieną. Bankroto bylos skolininkui iškėlimas yra įstatyme įtvirtintas juridinis faktas, kuris sukelia tam tikrus įstatyme konkrečiai nustatytus teisinius padarinius – be kita ko, palūkanų ir netesybų skaičiavimo nutraukimą. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškinys pateiktas 2009-03-13 dieną (1t., b.l.1-3, 29-31), todėl delspinigiai skaičiuotini nuo prievolės atsiskaityti dienos 2009-07-21 (byla iškelta teisme 2009-03-13) iki bankroto bylos iškėlimo atsakovui 2009-10-24. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti netesybas už laikotarpį iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo (2009-07-21 – 2009-10-24). Šį laikotarpį sudaro 104 dienos. Iš PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad atsakovas sutiko su 0,2 procentų dydžio delspinigiais per dieną nuo laiku nesumokėtų skolų sumų. Ieškovui nuo 2009-07-21 dienos priteistina delspinigių suma nuo 109 381,83 Lt sumos. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, jog įmonė yra bankrutavusi, taip pat teismų praktikoje priimto laikyti optimaliu 0,02 proc. už pradelstą dieną delspinigių dydį, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažinti iki 0,02 proc. už pradelstą dieną, t.y., po 21,87 Lt už pradelstas 104 dienas, viso 2 274 Lt.

48Jeigu šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų už pavėluotus mokėjimus normos, teismas nustatęs, kad ginčo šalių sandoris atitinka Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nurodytus komercinių sandorių požymius, kai kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti šio įstatymo nustatytas palūkanų normas, tarp jų ir nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2010). Nagrinėjamu atveju, ieškovas prašo priteisti 15,21 proc. (8,21 proc. + 7 proc. viso 15,21 proc.). Atsakovas neginčijo, jog pagal CK 6.37 straipsnį ir minėtą įstatymą priteistinų iš atsakovo ieškovui metinių procesinių palūkanų dydis yra 15,21 procento. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad priteistina iš atsakovo ieškovui 15,21 procento dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos 2009-07-21 (ieškinys pateiktas 2009-03-13 dieną), iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo 2009-10-24.

49Dėl sandorio prieštaravimo imperatyvioms normoms

50Priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti 2008-09-25 subrangos sutartį, ir 2008-10-21, 2008-10-27 darbų priėmimo - perdavimo aktus, pasirašytus tarp UAB „Topometra“ ir UAB „Abrisas“, negaliojančiais nurodydamas, jog ieškovas nei 2008-09-25 subrangos sutarties pasirašymo metu, nei miško žemės sklypų kadastro duomenų bylų ruošimo metu, neturėjo įstatymų nustatyta tvarka gautos licencijos tokiai veiklai atlikti. Teisėjų kolegija atmeta šiuos atsakovo argumentus.

51Vadovaujantis Nacionalinės žėmės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 2011-04-26 raštu Nr. 1SD-(10.2)-3019, ieškovui UAB „Topometra” 2007-05-30 buvo išduota licencija Nr. G-535-(867) atlikti geodezinius darbus, suteikė teisę atlikti nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus (kadastrinius matavimus), atlikti statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas. 2008-11-12 UAB „Topometra” buvo išduota atskira licencija Nr. G-916-(867) atlikti geodezinius darbus, suteikianti teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis. Nacionalinės žėmės tarnyba nurodo, jog liko galioti ir anksčiau ieškovui išduota licencija atlikti geodezinius darbus Nr. G-535-(867), tačiau pagal ją buvo galima tik atlikti statinių ir įrenginių žymėjimą vietovėje ir sudaryti jų padėties schemas. Įgyvendinant 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyvos 2006/I23/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (toliau - Paslaugų direktyva), reikalavimus Lietuvos Respublikos Seime 2010 m. balandžio 27 d. priimtas Geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 54-2649), kuriuo nauja redakcija išdėstytas Geodezijos ir kartografijos įstatymas, 2010 m. birželio 22 d. - Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2, 8, 11 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 76-3870). Kadangi reikalavimas turėti licencijas, išduotas kompetentingos institucijos, ir kiti paslaugų teikėjų apribojimai bei reikalavimai prieštaravo Paslaugų direktyvos nuostatoms dėl administracinės naštos verslui mažinimo ir paslaugų teikėjams taikomų administracinių procedūrų ir formalumų supaprastinimo, Geodezijos ir kartografijos įstatyme buvo atsisakyta licencijų juridiniams asmenims atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus, pakeičiant licencijų išdavimą mažiau ribojančia nuostata - kvalifikacijos pažymėjimų fiziniams asmenims išdavimu. Asmenys, pageidaujantys vykdyti Geodezijos ir kartografijos įstatyme nurodytus darbus turėjo gauti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą, o asmenys, pageidavęs vykdyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme nurodytus darbus - matininko kvalifikacijos pažymėjimus. Tačiau atsakovui išduotos Licencijos Nr. G-535-(867) galiojimas nebuvo sustabdytas ar panaikintas.

522008-02-26 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 231 „Dėl LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”, kuriuo vadovaujasi atsakovas nurodydamas, jog ieškovas neturėjo teisės atlikti 2008-09-25 Subrangos sutartyje numatytų darbų, buvo pakeistas LR Vyriausybei priėmus 2008-09-24 nutarimą Nr. 958 „Dėl LR Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 231 „Dėl LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” pakeitimo”. Naujosios Vyriausybės nutarimo redakcijos 2.2. punkte numatyta, kad pagal anksčiau išduotas licencijas darbai dėl nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo negali būti atliekami nuo 2008-12-01. Tai reiškia, kad nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbų atlikimo pagal senas licencijas terminas buvo pratęstas iki 2008-12-01. Taigi, įsigaliojus naujajai Vyriausybės nutarimo redakcijai, senosios ieškovo licencijos Nr. G-535-(867) galiojimas iki 2008-12-01 buvo pratęstas, o nauja licencija Nr. G-916-(867), suteikusi teisę toliau ieškovui atlikti kadastrinių bylų nustatymo darbus, ieškovui buvo suteikta per naujo Vyriausybės nutarimo numatytą laiką, t. y. 2008-11-12.

53Taigi, vadovaujantis minėtu Nacionalinės žėmės tarnybos raštu bei LR Vyriausybės 2008-09-24 nutarimu Nr. 958, nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovas atliko sugrangos sutartyje numatytus darbus neturėdamas galiojančios licencijos, atitinkamai teisėjų kolegija atmeta atsakovo reikalavimą pripažinti 2008-09-25 subrangos sutartį ir 2008-10-21, 2008-10-27 darbų priėmimo - perdavimo aktus negaliojančiais, kaip nepagrįstą.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55Ieškovui iš atsakovo pagal 2008-09-25 subrangos sutartį priteistina 109 381,83 Lt už atliktus darbus, 2274 Lt netesybų, viso 111 655,83 Lt bei 15,21 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos 2009-07-21 (ieškinys pateiktas 2009-03-13 dieną), iki atsakovui bankroto bylos iškėlimo 2009-10-24. Ieškovas prašė priteisti 134 000,62 Lt. Taigi, ieškovo reikalavimai tenkintini 83,32 proc., todėl teisėjų kolegija iš naujo paskirto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 3 dalis).

56Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidas sudaro 1840 Lt žyminis mokestis (1t., b.l.4,32) ir 4975 Lt teisinės pagalbos išlaidos (1t., b.l.7,8, 2 t., 116, 149). Ieškinys tenkintinas 83,32 proc., todėl ieškovui priteistina iš atsakovo 4 145,17 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

57Vilniaus apygardos teismo 2010 m sausio 11 d. nutartimi ieškovui jau yra grąžintas 1840 Lt žyminis mokestis (2t., b.l.62) (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl teisėjų kolegija pakartotinai dėl šių išlaidų nesprendžia.

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

59Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties dalį, kuria ieškovas UAB „Tomometra“ įtrauktas į BUAB „Abrisas“ kreditorių sąrašą su 89 286,286,3 Lt finansinio reikalavimo suma, kilusia iš 2008-09-25 subrangos sutarties ir 1975 Lt atstovavimo išlaidų suma, pakeisti, įtraukiant UAB „Topometra“ į BUAB „Abrisas“ kreditorių sąrašą su 111 655,83 Lt finansinio reikalavimo suma ir 4 975 Lt atstovavimo išlaidų suma.

60Likusias nutarties dalis, kuriomis atmestas atsakovo BUAB „Abrisas“ priešieškinis, priteistos ieškovui iš atsakovo 15,21 proc. dydžio metinės palūkanos skaičiuojant nuo 2009-07-21 iki 2009-10-24 ir kiti ieškovo reikalavimai atmesti, palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Topometra“ ieškiniu kreipėsi į teismą (1t.b.l.29-31)... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, jog dėl UAB... 6. Priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti 2008-09-25 subrangos sutartį,... 7. Ieškovas UAB „Topometra“ atsiliepime į priešieškinį nurodė, jog... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi ieškinį tenkino... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Topometra“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 12. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad dėl atsisakymo įregistruoti žemės... 13. 2. Žemės sklypo Nr. 24 bylos trūkumai atsirado ne dėl ieškovo kaltės.... 14. 3. Žemės sklypo Nr. 30 trūkumai atsirado ne dėl ieškovo kaltės, o dėl... 15. 4. Atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypų registravimo veiksmus atliko... 16. 5. Atsižvelgiant į tai, kad bylų suderinimu Šalčininkų žemėtvarkos... 17. 6. Teismas netinkamai įvertino ieškovo ir VĮ „Šalčininkų miškų... 18. 7. Visų žemės sklypų bylos buvo suformuotos ir perduotos atsakovui... 19. 8. Nutartyje nurodytas motyvas dėl nuostolių dydžio neparemtas jokiais... 20. 9. Ieškovo naudai priteistinos skolos dydį teismas sumažino 5 095,53 Lt... 21. 10. Ieškovas visų žemės sklypų duomenis patikslino ir pakartotinai... 22. 11. Teismas nepriteisė ieškovui iš atsakovo 3 418,50 Lt bylinėjimosi... 23. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Abrisas” prašo Vilniaus apygardos teismo... 24. Ginčo sutarties sudarymo dieną 2008-09-25 ieškovo UAB „Topometra”... 25. 2. Teismas neiškvietė atsakovo prašomų liudytojų, tokiu būdu teismas... 26. 3. Pripažinus ginčo sutartį negaliojančia CK 1.80 straispnio 1 dalies ir... 27. Ieškovas UAB „Topometra“ atsiliepimu į atsakvo BUAB „Abrisas“... 28. 1. Vyriausybės nutarimai, kurių pagrindu atsakovas ginčija šalių sudarytą... 29. 2. Atsakovas savo ieškinyje ir atskirajame skunde nurodo, kad 2008-09-25... 30. 3. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad sandoris yra neteisėtas ir... 31. 4. Byloje nėra duomenų apie ieškovo atžvilgiu pradėtą ikiteisminį... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Byloje kilęs ginčas dėl atsiskaitymo pagal subrangos sutartį už atliktus... 34. Dėl prievolės atsiskaityti už atliktus darbus... 35. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2008-09-25 sudarė subrangos... 36. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje toje... 37. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas atlikęs darbus, 2008-10-21 PVM... 38. Šalys tarpusavio atsiskaitymą susiejo su sklypų tiksliaisiais duomenimis,... 39. Dėl nuostolių atlyginimo... 40. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB... 41. Kaip jau minėta, šiai dienai visi darbai pagal subrangos sutartį yra atlikti... 42. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimo sumą sumažino 15 000 Lt... 43. Pirmosios instancijos teismas sumažino ieškovui priteistiną suma 2 099,55 Lt... 44. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos tesimo sprendimo nutarties... 45. Dėl sutartinių netesybų ir procesinių palūkanų... 46. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 47. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo taip pat 22 519,24 Lt delspinigių ir... 48. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų už pavėluotus... 49. Dėl sandorio prieštaravimo imperatyvioms normoms... 50. Priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti 2008-09-25 subrangos sutartį, ir... 51. Vadovaujantis Nacionalinės žėmės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 52. 2008-02-26 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 231 „Dėl LR Vyriausybės 2002 m.... 53. Taigi, vadovaujantis minėtu Nacionalinės žėmės tarnybos raštu bei LR... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 55. Ieškovui iš atsakovo pagal 2008-09-25 subrangos sutartį priteistina 109... 56. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidas sudaro 1840 Lt žyminis mokestis... 57. Vilniaus apygardos teismo 2010 m sausio 11 d. nutartimi ieškovui jau yra... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 59. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties dalį, kuria... 60. Likusias nutarties dalis, kuriomis atmestas atsakovo BUAB „Abrisas“...