Byla 1-436-957/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, dalyvaujant prokurorui Valdemarui Baranauskui, kaltinamajam V. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso ir sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. P., gimęs ( - ), asmens kodas (duomenys neskelbtini, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), turintis vidurinį išsilavinimą, dirbantis UAB ( - ) mėsininku, teistas Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 145 straipsnio 1 dalį ir 140 straipsnio 2 dalį – galutine vienerių metų vieno mėnesio laisvės apribojimo bausme, įpareigojant nuo 23 iki 6 val. būti namuose (bausmę atlikęs), kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

3Teismas

Nustatė

4V. P. 2016 m. rugpjūčio 30 d., iš anksto susitaręs ir veikdamas kartu su dviem ikiteisminio tyrimo nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, atvykęs į UAB ( - ) nuomos padalinį, esantį ( - ), neketindamas įvykdyti įsipareigojimų sudarė su šia įmone sutartį dėl įrankių nuomos, kurios pagrindu jis tariamai laikinam naudojimui išsinuomojo statybinę techniką – grunto tankintuvą Nr. 813414, kurį turėjo grąžinti iki nurodyto termino, tačiau šio įrankio negrąžino ir nuomos mokesčio nemokėjo, 2016 m. rugpjūčio 30 d. išsinuomotą įrankį perduodamas ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, taip apgaule įgijo svetimą, UAB ( - ) priklausantį, 3748 eurų vertės turtą ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje.

5Kaltinamasis V. P. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis naktiniame klube Garliavoje susipažino su dviem vyrais. Nežino, kas jie tokie, jų vardų ir pavardžių nežinojo. Jam atrodo, kad bare jis gėrė su vienu vyru, o kitas vyras atvažiavo ryte. Išgėrė daug. Vyrai pradėjo kalbėti, kad kažkas negerai su įrankiais, paklausė jo, ar jis galės padėti. Jis sutiko. Kadangi jau buvo paėmęs greitųjų kreditų, negalvojo, kad jam dar ką nors duos. Vyrai prašė su jais nuvažiuoti, nes jiems reikėjo kažkokio įrankio, reikėjo parodyti asmens dokumentą. Jie trise nuvažiavo į Vilnių, jis parodė dokumentą, turbūt kažką pasirašė, nelabai atsimena. Tuo metu jis nesidomėjo, kas vyks toliau, neįsivaizdavo, kad jam grės tokia atsakomybė ir bausmė. Iš dalies suprato, kad jo vardu nuomoja įrankį. Jis tuo metu buvo išgėręs, įsivaizdavo, kad jam niekas nieko neskolins. Jokių dokumentų jis nepildė, bet atrodo, kad kažką pasirašė. Nežino, su kokiu automobiliu važiavo į Vilnių. Automobilis buvo tamsiai mėlynos ar žalios spalvos, tai buvo didelis automobilis. Prie automobilio buvo priekaba. Jis nedalyvavo įkraunant įrankio į automobilį. Jie iš karto išėjo iš ofiso, vienas vyras išėjo iš garažo, jie susėdo ir visi išvažiavo, nelabai domėjosi tuo, ar kas nors buvo pakrauta. Jis nesuprato, kad jo vardu buvo išnuomotas įrankis, ir kad jis jį turės grąžinti. Tai jis suprato tik paskui, kai gavo laišką. Tų žmonių kontaktų jis neprisimena. Į Vilnių jie važiavo antrą dieną, o pirmą dieną kažkur Kaune nuvažiavo, minėti asmenys atsilygino alkoholiu. Antrą dieną jam paskambino ar kažkaip, jie susitiko, vyrai pasakė, kad netinka tas įrankis ir reikia važiuoti į Vilnių. Minėti asmenys nesakė, kad įrankį išnuomos jo vardu. Minėti asmenys sakė, kad reikalingas jo dokumentas. Iš Vilniaus jie grįžo į Garliavą ir išsiskirstė. Jis neskambino ir nesidomėjo dėl įrankio. Kad viskas buvo padaryta jo vardu jis suprato tik tuomet, kai atėjo raštai dėl įrankio grąžinimo ar pinigų sumokėjimo. Tų žmonių jis neieškojo, jų numerių neturėjo. Jis gėrė tris dienas, jie jam skambino, gal net neskambino, tiksliai nežino. Jis turi vidurinį išsilavinimą. Tuo metu jis manė, kad jam nieko neduos, nes yra pasiskolinęs iš kreditų, dėl to duodamas dokumentą buvo ramus. Asmenys jam aiškino, kad jiems reikia važiuoti, nes jiems reikia įrankio. Jis nežino, ką asmenys jam aiškino dėl to, kad reikia antrą kartą važiuoti į Vilnių. Matė, kad žmogų galima apgauti, ir šnekėjo. Jis minėtiems asmenims dokumento nedavė, pats turėjo. Blaiviam būnant yra aišku, kad pasirašydamas prisiimi atsakomybę, o išgėręs jis turėjo vieną mintį – kad jam negali duoti kredito. Jis buvo ramus dėl to, kad jo neišnaudos. Kai sėdo Vilniuje į automobilį, jis matė, kad yra kažkoks geltonas aparatas. Neatsimena, ką jis darė, kai pradėjo eiti laiškai. Jis buvo išvykęs į Vokietiją, o jam grįžus atėjo laiškai. Iš laiškų suprato, kad kalba eina apie statybinius įrankius, tai tegalėjo būti dėl šio įvykio. Nepamena, ar jis skambino įmonei norėdamas išsiaiškinti situaciją. Pripažįsta 6016,83 Eur dydžio civilinį ieškinį, sutinka jį atlyginti. Šiuo metu jis niekur nedirba.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl kiti bylos įrodymai, teismo posėdyje kaltinamajam ir kitiems proceso dalyviams pareiškus, kad jie susipažinę su bylos medžiaga ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, išvardinti BPK 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:

7Liudytojas M. S. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis dirba UAB ( - ) nuomos centro vadovu. 2016 m. rugpjūčio 30 d. V. P., gyv. ( - ), atvyko į UAB ( - ) nuomos padalinį, esantį ( - ), ir laikinam naudojimui, sudarydamas sutartį, išsinuomojo statybinę techniką, t. y. grunto tankintuvą reversinį, dyzelinį, 350 kg. - inventorinis Nr. 813414, kurio vertė 6700 eurų, ir kurį turėjo grąžinti iki nurodyto termino. Sudarydamas sutartį V. P. pateikė savo asmens tapatybės kortelę, nurodė savo kontaktinius duomenis, pasirašė. Suėjus nuomos terminui su V. P. susisiekti telefonu nepavyko, išnuomojamos įrangos laiku negrąžino, dėl to jam į nurodytą gyvenamosios vietos adresą įmonės darbuotojas – vyresnysis kreditų valdymo vadybininkas A. M. išsiuntė pranešimą apie nuomos sutarties nutraukimą, tačiau jokio atsakymo iš V. P. negavo. Sutartis vienašališkai buvo nutraukta 2016 m. spalio 4 d. dėl nuomos sutarties pažeidimo (b. l. 16).

8UAB ( - ) Vilniaus regiono nuomos vadovo R. N. pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo nurodoma, kad 2016 m. rugpjūčio 30 d. V. P., asmens kodas ( - ), adresas korespondencijai ( - ) (būtent šį gyvenamosios vietos adresą (adresą korespondencijai) UAB ( - ) deklaravo nurodytas asmuo), atvyko į UAB ( - ) nuomos padalinį, adresu ( - ), ir deklaravo savo tikslą laikinam už užmokestį naudojimui išsinuomoti grunto tankintuvą reversinį, dyzelinį, <350 kg – inventorinis Nr. 813414. Kadangi V. P. pateikė savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei užpildė UAB ( - ) paprašytus dokumentus, nurodyta technika nuomos pagrindais jam buvo laikinam naudojimui perduota (patikėta). Deja, tačiau nustatytu terminu jam patikėtos UAB ( - ) technikos V. P. negrąžino, niomos mokesčio nemokėjo. Savo nurodytais kontaktiniais telefonais V. P. neatsiliepia, nurodytais adresais surasti taip pat nepavyksta. 2016 m. spalio 4 d. UAB ( - ) registruotu paštu su pranešimu apie korespondencijos įteikimą V. P. išsiuntė pranešimą apie nuomos sutarties nutraukimą, kartu pareikalavo nedelsiant bendrovei grąžinti V. P. patikėtą UAB ( - ) statybinę techniką. Į nurodytą pranešimą V. P. taip pat nesureagavo, jokių jam patikėtos įrangos negrąžinimą pateisinančių (kaip ir jokių kitų savo neteisėto veikimo priežasčių) nenurodė, bei jam UAB ( - ) patikėtos įrangos negrąžino. Prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar V. P. nurodytomis veikomis svetimą turtą tyčiniais neteisėtais ir neatlygintinais veiksmais paversdamas savo turtu, nepadarė nusikalstamų veikų, numatytų BK. Prie pareiškimo pridedamos bendrosios įrangos nuomos sąlygas, kliento (fizinio asmens) prašymas sudaryti nuomos sutartį (kopija), UAB ( - ) perdavimo aktas Nr. 2632 (kopija), V. P. asmens tapatybės kortelės Nr. ( - ) kopija, pranešimas dėl mechanizmų ir įrangos nuomos sutarties nutraukimo (kopija) (b. l. 4-13).

9Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados

10BK 182 straipsnio 1 dalyje baudžiamoji atsakomybė nustatyta tam, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino. Objektyvieji sukčiavimo požymiai – 1) svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, 2) turtinės prievolės išvengimas, 3) turtinės prievolės panaikinimas – šios baudžiamojo įstatymo normos dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena nurodytų veikų.

11Sukčiavimas padaromas tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkui suvokiant, kad jis apgaudinėja turto savininką nutylėdamas esmines aplinkybes, faktus ir pan., numatant, kad taip veikiant asmuo bus suklaidintas, ir norint tokiu būdu įgyti svetimą turtą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-358/2011, 2K-312/2013). Be to, sukčiavimo sudėtis reikalauja, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą turi susiformuoti iš anksto, t. y. iki turto ar teisės į turtą įgijimo momento (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-493/2012, 2K-134-693/2015).

12Sukčiaujant apgaulė naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas, turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, ir kurie, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti ir pan. Apgaulė gali pasireikšti minėtų asmenų suklaidinimu piktnaudžiaujant pasitikėjimu, nutylint esmines jų apsisprendimui dėl turto perleidimo, turint teisinę pareigą apie jas pranešti.

13Kaltinamasis V. P. šioje baudžiamojoje byloje kaltinamas pagal BK 182 straipsio 1 dalį tuo, kad 2016 m. rugpjūčio 30 d., iš anksto susitaręs ir veikdamas kartu su dviem ikiteisminio tyrimo nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, atvykęs į UAB ( - ) nuomos padalinį, esantį ( - ), neketindamas įvykdyti įsipareigojimų sudarė su šia įmone sutartį dėl įrankių nuomos, kurios pagrindu jis tariamai laikinam naudojimui išsinuomojo statybinę techniką – grunto tankintuvą Nr. 813414, kurį turėjo grąžinti iki nurodyto termino, tačiau šio įrankio negrąžino ir nuomos mokesčio nemokėjo, 2016 m. rugpjūčio 30 d. išsinuomotą įrankį perduodamas ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims, taip apgaule įgijo svetimą, UAB ( - ) priklausantį, 3748 eurų vertės turtą.

14Pirmiausia pažymėtina, kad kaltinamasis V. P. neneigė kaltinime nurodytų esminių faktinių jo padarytos veikos aplinkybių, t. y. kad jis kartu su kitais asmenimis atvyko į UAB ( - ) nuomos padalinį, esantį ( - ), sudarė su šia įmone sutartį dėl įrankių nuomos, kurios pagrindu jis laikinam naudojimui išsinuomojo statybinę techniką – grunto tankintuvą Nr. 813414, kurį turėjo grąžinti iki nurodyto termino, tačiau šio įrankio negrąžino ir nuomos mokesčio nemokėjo, o 2016 m. rugpjūčio 30 d. išsinuomotą įrankį perdavė ikiteisminio tyrimo nenustatytiems asmenims. Vis gi kaltinamasis teigia, kad nesuprato, jog jo vardu buvo išnuomotas įrankis, ir kad jis jį turės grąžinti. Iš tokių kaltinamojo parodymų galima spręsti, kad jis nepripažįsta jo padarytos veikos subjektyviosios pusės.

15Vis gi teismas tokiais kaltinamojo prodymais remiasi tik iš dalies, t. y. tik ta jų dalimi, kuri atitinka kitų įrodymų turinį. Tuo tarpu jo parodymų dalį, kurioje jis tvirtina nesupratęs, kad jo vardu nuomojamas įrankis, atitinkamai ir neturėjęs tyčios jį pasisavinti, atmeta, kaip prieštaringą, nenuoseklią bei paneigtą kitais įrodymais gynybinę versiją. Pažymėtina, kad iš byloje esančios nuomos sutarties ir perdavimo akto matyti, kad V. P. 2016 m. rugpjūčio 30 d. gavo iš UAB ( - ) grunto tankintuvą (b. l. 6-11). Tokių aplinkybių neneigė ir pats V. P., jas pavtirtino ir tyrimo metu apklaustas liudytojas M. S., kuris parodė, kad V. P. atvyko į UAB ( - ) nuomos padalinį, adresu ( - ), ir deklaravo savo tikslą laikinam už užmokestį naudojimui išsinuomoti grunto tankintuvą reversinį, dyzelinį, <350 kg – inventorinis Nr. 813414. Kadangi V. P. pateikė savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei užpildė UAB ( - ) paprašytus dokumentus, nurodyta technika nuomos pagrindais jam buvo laikinam naudojimui perduota (patikėta), tačiau nustatytu terminu jam patikėtos technikos V. P. negrąžino, nuomos mokesčio nemokėjo. Tokios aplinkybės matyti ir iš UAB ( - ) 2016 m. spalio 5 d. rašto apie galimą nusikalstamą veiką (b. l. 4-5).

16Sprendžiant, ar šį įrenginį V. P., veikdamas su nenustatytais asmenimis, išsinuomojo neketindamas jo grąžinti, t. y. turėdamas tikslą jį įgyti apgaule, teismas vertina paties kaltinamojo parodymų nenuoseklumą bei kai kurias faktines aplinkybes. Antai pastebėtina, kad V. P. apklausimas teisme teigė, jog dėl neblaivumo neva nesuprato, kad jo vardu buvo išnuomotas įrankis, ir kad jis jį turės grąžinti. Tačiau tokie kaltinamojo prodymai nelaikytini nuosekliais ir patikimais. Pirmiausia pastebėtina, kad iš bylos medžiagos matyti, jog V. P. kaltinime nurodyto įrenginio užsakymą ir paėmimą formino ne vienu metu. Štai iš prašymo sudaryti nuomos sutartį matyti, kad ji V. P. užpildyta ir pasirašyta 2016 m. rugpjūčio 26 d. (b. l. 26), tuo tarpu įrankis perduotas jam 2016 m. rugpjūčio 30 d. (b. l. 24), t. y. praėjus keturioms dienoms. Šis faktas paneigia V. P. parodymus apie tai, kad jis tokį ilgą laikotarpį neva dėl neblaivumo nesuprato, kad ruošiamasi išsinuomoti įrenginį, kartu leidžia spręsti, kad veikai buvo ruošiamasi iš anksto. Pastebėtina, kad tekstas dokumentuose V. P. surašytas aiškiai, jis iš esmės atitinka ir ikiteisminio tyrimo bei teismo posėdžio metu jo pasirašytus dokumentus, todėl nėra pagrindo abejoti, kad jį surašęs asmuo buvo itin neblaivus. Pažymėtina ir tai, kad apklausiamas tyrimo metu V. P. pripažino, kad veikė susitaręs su nenustatytais asmenimis ir įrankį nuomojo savo vardu minėtiems amenims, kuriems jį atidavė ir juo nesidomėjo (b. l. 39). Apklausiamas teisme V. P. parodė, kad minėtiems nenustatytiems asmenims savo dokumento nedavė, pats turėjo bei vėliau pasirašė nuomos sutartį. Kartu jis gana aiškiai įvardino, kad su tais pačiais nenustatytais asmenimis savo vardu nuomojo ir kitą įrankį kelios dienos prieš šį įvykį ir nežino, kaip susiklostė šio įrankio grąžinimo aplinkybės. Tokie kaltinamojo parodymai BPK 20 straipsnio 5 dalies prasme stiprina teismo vidinį įsitikinimą tuo, kad tyčia neatlygintinai užvaldyti svetimą turtą – UAB ( - ) grunto tankintuvą kaltinamajam V. P. susiformavo iš anksto, t. y. iki šio turto įgijimo momento. Pastebėtina, kad kaltinamasis teigė, jog Vilniuje matė šį įrenginį (grunto tankintuvą) pakrautą į automobilio priekabą. Tuo tarpu tos pačios apklausos teisme metu pradžioje teigė, kad iš dalies suprato, jog jo vardu nuomoja įrankį. Vėliau teisme parodė, kad šį įvykį atsiminė tik tada, kai pradėjo gauti pranešimus iš UAB ( - ) dėl įsipareigojimų įvykdymo, tačiau tokie teiginiai nėra įtikinami. Teismo vertinimu, tuo atveju jeigu jis pačios veikos neatsiminė dėl itin didelio neblaivumo, tai jos nebūtų prisiminęs net ir gavęs minimus pranešimus bei būtų ėmęs aiškintis nuomos aplinkybes, būtų kreipęsis į teisėsaugos institucijas dėl to, kad jį apgavo, tačiau to kaltinamasis nepadarė. Teismo vertinimu, toks kaltinamojo V. P. parodymų nenuoseklumas proceso eigoje, kartu ir jo parodymai apie tai, kad jis buvo įsitikinęs, jog dėl jo turimų skolų jam niekas nieko nenuomos, rodo, kad kaltinamasis puikiai suprato savo pareigas pagal sutartį, tačiau įrenginį nuomavo sąmoningai ir neketindamas įvykdyti įsipareigojimų, t. y. neturėdamas tikslo už jį mokėti ir jį grąžinti, o siekdamas disponuoti juo kaip savu (perleisti kitiems asmenims). Kaltinamojo teiginiai apie tai, kad jį patį minimi asmenys parvežė namo, atsilygino alkoholiu ir jis daugiau įrenginiu nesidomėjo, leidžia spręsti, kad jis už šį įrenginį gavo atlygį, o tolimesnis jo likimas, taip pat pareigos pagal nuomos sutartį jam nebuvo reikšmingos. Nors V. P. neslėpė savo asmens tapatybės, nurodė tikrus savo asmens duomenis, neklastojo dokumentų, dar nereiškia, jog jis nenaudojo apgaulės ir veikė teisėtai.

17Šiame kontekste teismas pažymi, kad viena apgaulės formų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu, kuris teismų praktikoje aiškinamas kaip tam tikras būdas išvengti prievolės, kaltininkui pasinaudojant tarp jo ir turto savininko, valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, susiklosčiusiais asmeniniais, tarnybiniais ar kitokiais tarpusavio ryšiais, sudarančiais tarpusavio pasitikėjimo pagrindą. Nagrinėjamu atveju matyti, kad apgaulė ir buvo grunto tankintuvo nuomos sandoris, kuris tarp kaltinamojo V. P. ir UAB ( - ), buvo naudojamas tik kaip priemonė sukurti pasitikėjimą ir įgyvendinti nusikalstamą tikslą – apgaule pasisavinti pastarajai bendrovei priklausantį grunto tankintuvą.

18Teismas, remdamasis paties kaltinamojo V. P. parodymais apie tai, kad jis grunto tankintuvo nuomos sutartį sudarė pasiruošęs kelias dienas ir jau žinodamas, kad įrankis bus tuoj pat perleistas kitam asmeniui, kad jis pats nėra mokus klientas ir nesiruošia mokėti bei jo grąžinti, kad jam objektyviai tas įrenginys nėra reikalingas, konstatuoja, jog kaltinamasis suvokė, kad jis apgaudinėja turto savininką nutylėdamas esmines aplinkybes, faktus, numatė, kad taip veikiant UAB ( - ) bus suklaidintas, ir norėjo tokiu būdu įgyti svetimą turtą, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

19Konstatuotina, kad pirmiau aptartais įrodymais nustatytos faktinės veikos aplinkybės, grunto tankintuvo 3745 Eur vertė (b. l. 27) bei atskleista šios veikos subjektyvioji pusė leidžia spręsti, jog kaltinamojo V. P. veika ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal BK 182 straipsnio 1 dalį.

20Dėl kaltinamajam V. P. skirtinos bausmės

21Teismas, parinkdamas V. P. skirtinos bausmės rūšį ir nustatydamas jos dydį, vadovaujasi BK 54 straipsnio 2 dalies ir BK 61 straipsnio nuostatomis. BK 54 straipsnio 2 dalis nustato, kad skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. BK 61 straipsnio 2 dalis nustato teismui pareigą skiriant bausmę įvertinti ne tik atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, bet ir kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes.

22BK 182 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos alternatyvios bausmės, t. y. viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Skirdamas bausmę, nustatydamas jos dydį ir parinkdamas rūšį V. P. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, kaltės formą ir rūšį, stadiją (padarytas vienas tyčinis baigtas nesunkus nusikaltimas nuosavybei, žala neatlyginta). Pati veika, vertinant visų bylos aplinkybių kontekstą, nėra išskirtinai pavojinga. Teismas nustato ir atsižvelgia į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – pripažino esmines faktines veikos padarymo aplinkybes ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Be to, teismas atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius kaltinamąjį V. P. – nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, vidurinio išsilavinimo, išsituokęs (b. l. 47), teistas (b. l. 49-51), administracine tvarka baustas, veikos padarymo metu turėjo galiojančią nuobaudą (b. l. 58-60), VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (b. l. 64), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (b. l. 63), Vilniaus priklausomybės ligų centre nesigydė (b. l. 62). Pastarosios aplinkybės rodo, kad kaltinamasis V. P. nėra teigiamas visuomenės narys, jis linkęs periodiškai pažeidinėti visuomenėje nusistovėjusią tvarką, turi problemų dėl alkoholio vartojimo, kas ir lemia, kad jis daro nusikalstamas veikas. Vis dėlto pagal šias aplikybes nėra pagrindo spręsti apie kaltinamojo išskirtinį pavojingumą visuomenei. Teismas įvertinęs šių aplinkybių visumą sprendžia, kad kaltinamajam V. P. už padarytą BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką skirtina šios straipsnio sankcijoje numatyta bausmės rūšis – laisvės apribojimas, kurio dydis nustatytinas viršijantis BK 48 straipsnio 2 dalyje numatytą minimalų trijų mėnesių šios bausmės rūšies dydį, tačiau nesiekiantis šios bausmės rūšies vidurkio. Kartu taikytini ir BK 48 straipsnio 6 dalies 1 ir 3 punktuose numatyti įpareigojimai, t. y. kasdien nuo 22 ir 6 val. ryto būti namuose, jei tai nesusiję su darbu, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje. Teismo vertinimu, atsižvelgus į pirmiau minėtas bausmei individualizuoti reikšmingas aplinkybes, apibūdinančias kaltinamąjį ir jo padarytas nusikalstamas veikas, tokios bausmės optimaliai atitiks teisingumo ir protingumo kriterijus ir padės pasiekti BK 41 straipsnyje numatytus bausmės tikslus.

23Byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir kaltinamajam V. P. skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu.

24Kaltinamajam V. P. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 42) paliktina galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

25Dėl turtinės žalos atlyginimo

26Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį, o BPK 115 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta.

27Šioje baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį kaltinamajam V. P. dėl 3748 Eur turtinės žalos už pasisavintą grunto tankintuvą (inventorinis Nr. 813414) bei 2268,83 Eur laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 31 iki 2016 m. rugsėjo 30 d. negautų pajamų atlyginimo.

28Ieškinys tenkintinas.

29Pažymėtina, kad byloje nekyla abejonių dėl grunto tankintuvo vertės 3748 Eur (b. l. 27, 84-85) ir to, kad kaltinamasis jį pasisavino, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas visiškai ir UAB ( - ) priteistini 3748 Eur turtinei žalai atlyginti. Kartu teismas pažymi, kad tenkintina ir ieškinio dalis dėl laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. negautų 2268,83 Eur pajamų už šio įrenginio nuomą. Kaltinamasisi teismo posėdžio metu sutiko su ieškiniu, todėl taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 2 dalies nuostatos. Apibendrinat konstatuotina, kad iš kaltinamojo UAB ( - ) naudai priteistina viso 6016,83 Eur turtinei žalai atlyginti.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, 308 straipsniu, 313 straipsniu,

Nutarė

31V. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam devynių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį laisvės apribojimo bausmės vykdymo metu būti namuose nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą laisvės apribojimo bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. P. paskirti galutinę šešių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant jį laisvės apribojimo bausmės vykdymo metu būti namuose nuo 22 iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

33Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

34V. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

35Priteisti iš V. P. UAB ( - ) naudai 3478 Eur turtinei žalai atlyginti už pasisavintą grunto tankintuvą bei 2268,83 Eur negautoms pajamoms atlyginti.

36Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso ir sutrumpinto įrodymų tyrimo... 3. Teismas... 4. V. P. 2016 m. rugpjūčio 30 d., iš anksto susitaręs ir veikdamas kartu su... 5. Kaltinamasis V. P. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jis... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir... 7. Liudytojas M. S. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis dirba... 8. UAB ( - ) Vilniaus regiono nuomos vadovo R. N. pareiškime dėl ikiteisminio... 9. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados... 10. BK 182 straipsnio 1 dalyje baudžiamoji atsakomybė nustatyta tam, kas apgaule... 11. Sukčiavimas padaromas tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkui suvokiant, kad jis... 12. Sukčiaujant apgaulė naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį... 13. Kaltinamasis V. P. šioje baudžiamojoje byloje kaltinamas pagal BK 182... 14. Pirmiausia pažymėtina, kad kaltinamasis V. P. neneigė kaltinime nurodytų... 15. Vis gi teismas tokiais kaltinamojo prodymais remiasi tik iš dalies, t. y. tik... 16. Sprendžiant, ar šį įrenginį V. P., veikdamas su nenustatytais asmenimis,... 17. Šiame kontekste teismas pažymi, kad viena apgaulės formų yra... 18. Teismas, remdamasis paties kaltinamojo V. P. parodymais apie tai, kad jis... 19. Konstatuotina, kad pirmiau aptartais įrodymais nustatytos faktinės veikos... 20. Dėl kaltinamajam V. P. skirtinos bausmės... 21. Teismas, parinkdamas V. P. skirtinos bausmės rūšį ir nustatydamas jos... 22. BK 182 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos alternatyvios bausmės, t. y.... 23. Byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl taikytinos BK... 24. Kaltinamajam V. P. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė –... 25. Dėl turtinės žalos atlyginimo... 26. Pagal BPK 109 straipsnio 1 dalį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 27. Šioje baudžiamojoje byloje civilinis ieškovas UAB ( - ) pareiškė civilinį... 28. Ieškinys tenkintinas.... 29. Pažymėtina, kad byloje nekyla abejonių dėl grunto tankintuvo vertės 3748... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 31. V. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 33. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio... 34. V. P. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 35. Priteisti iš V. P. UAB ( - ) naudai 3478 Eur turtinei žalai atlyginti už... 36. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...