Byla 2-597-299/2014
Dėl garbės ir orumo įžeidimo bei neturtinės žalos atlyginimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vilkienė, sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei, dalyvaujant ieškovui A. E. D., jo atstovui, advokatui O. M., atsakovės atstovui, advokatui Sauliui Tamošaičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. E. D. ieškinį atsakovei S. R. dėl garbės ir orumo įžeidimo bei neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

3atsakovė S. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota asmeniškai.

4Ieškovas ir jo atstovas ieškiniu bei teismo posėdžio metu prašo 2013-11-20 vykusiame susirinkime išdėstytus atsakovės teiginius „D. yra "sofos ūkininkas"“..., ten yra suverstos dvi priekabos šieno. Nupjautą žolę palieka ir aiškina „nendrės". Ne nendrės, yra pievos, jas reikia prižiūrėti.... Ir neįsigalvokite čia nesąmonių. Buvo pievos, išdygo nendrės, kadangi jos buvo neprižiūrėtos daug metų." (citatos pabaiga) pripažinti tikrovės neatitinkančiomis žiniomis, žeminančiomis ieškovo garbę ir orumą ir įpareigoti ieškovę paneigti šiuos duomenis vietinės spaudos laikraštyje „Šilutės naujienos" paskelbiant sekančio turinio tekstą: „2013 11 20 vykusiame Šilutės rajono ūkininkų su Žemės ūkio ministru V. J. ir su juo atvykusiais ministerijos atstovais susitikime nurodyti S. R. teiginiai "D. yra "sofos ūkininkas"", ten yra suverstos dvi priekabos šieno. Nupjautą žolę palieka ir aiškina „nendrės". Ne nendrės, yra pievos, jas reikia prižiūrėti..... Ir neišsigalvokite čia nesąmonių. Buvo pievos, išdygo nendrės, kadangi jos buvo neprižiūrėtos daug metų." neatitinka tikrovės ir yra žeminantys A. E. D. garbę ir orumą, pasirašo S. R..".

5Priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo bei priteisti pareiškėjo turėtas bylinėjimosi išlaidas (išlaidas advokato pagalbai apmokėti, žyminio mokesčio išlaidas, ir kt).

6Nurodo, kad 2013 11 20 Šilutės m. įvyko Šilutės rajono ūkininkų susitikimas su Žemės ūkio ministru V. J. ir su juo atvykusiais ministerijos atstovais. Ūkininkai skundėsi dėl turimų problemų, tame tarpe ūkininkai kėlė taip vadinamų „sofos ūkininkų" problemą. „Sofos ūkininkais" įžeidžiančiai ir žeminančiai tarp ūkininkų ir visuomenėje vadinami asmenys, neauginantys jokios produkcijos, neprižiūrintys valdomų žemės sklypų, tačiau gaunantys ES išmokas už deklaruotus pasėlius ar laukų priežiūrą.

7Susinkime pasisakė ieškovas, pasidalindamas turimomis problemomis, nurodydamas, kad žiemos potvynis sunaikino nendrių derlių ir dėl kompensacijos gavimo kreipėsi į atsakingas institucijas. Gavęs atsakymus, nesutiko su atsakymų kompetentingumu, todėl nutarė pagarsinti problemą susitikime su ministru. Žemės ūkio ministras susitarė su ieškovu išsiaiškinti jo klausimą individualiame susitikime.

8Po ieškovo pasisakymo, nesusilaikydama, emocingai pasisakė atsakovė, nurodydama tikrovės neatitinkančias aplinkybes, žeminančias ieškovo garbę ir orumą pasakydama: „.. Aš esu ūkininkė R., aš esu D. turbūt didelis priešas, esu ūkininkas, turintis 150 galvijų ir kategoriškai pareiškiu, D. yra "sofos ūkininkas". Ne tik su manimi, o kur važiuotumėte, visi pienai po stotelės, kur yra pasieniečių bokštas, kur yra kanalai ir kanavos, suteka vanduo, ten yra suverstos dvi priekabos šieno. Nupjautą žolę palieka ir aiškina „nendres" Ne nendrės, yra pievos, jas reikia prižiūrėti, tokiems žmonėms išmokos neturi būti mokamos. Ir neįsigalvokite čia nesąmonių. Buvo pievos, išdygo nendrės, kadangi jos buvo neprižiūrėtos daug metų (citatos pabaiga). Ieškovo nuomone atsakovė pasakydama šiuos teiginius, įžeidė jį kaip ūkininką ir paskalbė tikrovės neatitinkančius faktus. Šie paskleisti duomenys žemina ieškovo garbę ir orumą. Paskleistos žinios tapo žinomos kitiems ūkininkams, buvo paviešintos ir spaudoje (2013 11 26 N r. 89(1057), leidinys „Šilutės naujienos"), tai sumenkino ieškovo autoritetą, padarė jam neturtinę žalą. Dėl tokių ieškovės veiksmų ieškovas patyrė ir ligi šiol patyria didžiulį stresą, dvasinius išgyvenimus ir nepatogumus, didžiulį pažeminimą, nes yra pažemintas jo geras vardas ir reputacija, patyrė didelę nervinę įtampą, dėl ko jam prasidėjo įvairūs sveikatos sutrikimai, nemigos, sumažėjo bendravimo galimybės su kitais ūkininkais, nes jaučiasi labai pažemintas, iš dalies prarado pasitikėjimą savimi ir kitais asmenimis. Siekdamas apginti savo gerą vardą, ieškovas priverstas kreiptis į teismą. Įvertina patirtą žalą 10000 Lt suma. Siekdamas ištiktųjų atstatyti savo gerą vardą ir išvengti įtarimų dėl noro nepagrįstai praturtėti, pasipinigauti, ieškovas formuoja reikalavimą tik dėl dalies žalos atlyginimo - 1000 Lt atlyginimo.

9Atsakovės atstovas su ieškinius nesutiko, prašo jį atmesti. Nurodo, kad atsakovė S. R. viešos diskusijos metu išreiškė savo nuomonę, jog ieškovas A.E. D. neprižiūrėjo pievų, dėl ko ir išplito nendrės, o toks "nendrių auginimas" nėra laikomas žemės ūkio produkcijos gaminimu. Taip pat S. R. išreiškė nuomonę, jog išverstas kupstas nupjautos žolės su nendrėmis ieškovės manymu yra dviejų priekabų dydžio šieno kupeta. S. R. taip pat pateikė, savo nuomonę, jog kadangi A.E. D. "nendrių auginimu" negamina žemės ūkio produkcijos, todėl jis priskirtinas "sofos" ūkininkų kategorijai. Ieškovas savo ieškinyje atskiras atsakovės mintis paėmė iš viso konteksto ir klaidingai įvardina išsakytą atsakovės nuomonę, kaip žinią. Kadangi buvo išsakyta tik atsakovės nuomonė, todėl ji nėra paneigtina, nes priešingu atveju būtų pažeista atsakovės saviraiškos laisvė.

10Tam, kad būtų taikomas CK 2.24 straipsnis, teismai turi nustatyti, jog buvo paskleisti duomenys ir jie neatitinka tikrovės. Kaip jau minėta, atsakovė išreiškė nuomonę, todėl CK 2.24str. taikymui pagrindo nėra. Atsakovė turėjo pagrindą pamanyti, kad ieškovas netinkami prižiūri skirtas pievas, nes pievos turi būti palaikomos geros agrarinės būklės, o atsakovo valdomoje teritorijoje per ilgus metus atsakovo valia pievų agrarinė būklė prastėjo, nes dėl šieno poreikio sumažėjimo atsakovas sąmoningai leido išplisti nendrynams (Šilutės naujienų 2014 02 03 straipsnis "Sausio pabaigoje rusniškis nendrių augintojas pradėjo "Šienapjūtę"). Ieškovas nesilaikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 patvirtinto Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo 1.2p. ir kt. reikalavimų. Ganymo faktą patvirtina gyvulių buvimo lauke požymiai. Taip pats atsakovės atstovas nurodo, kad ieškovas iš esmės neaugina žemės ūkio produkcijos turimoje žemėje, kadangi jis augina nendres, kurios faktiškai yra piktžolės, auga pačios ir nėra žemės ūkio produkcija, todėl atsakovė pagrįstai galėjo reikšti nuomonę, jog ieškovas, "nendrių auginimu" negamina žemės ūkio produkcijos ir todėl yra priskirtinas "sofos" ūkininkų kategorijai. Nupjautos žolės mišinys su nendrėmis sudaro pagrindą manyti, jog tai šienas. Šieno kupeta vienam žmogui gali atrodyti, kad ji išversta, kitam - jog tai sąmoningai pagal sugebėjimus sukrauta tam tikros formos šieno krūva. Tai yra vertinimo dalykas, dėl kurio gali būti išreikšta nuomonė, tokos nuomonės pareiškimas savaime nereiškia, jog yra pažeidžiama garbė ar orumas to asmens, kuris pagal savo sugebėjimus suformavo šieno kupetą. Taigi, nėra jokio pagrindo teigti, kad diskusijos metu atsakovės S. R. pareikšta nuomonė pažeidė kokias nors ieškovo teises ir dėl to neva ieškovui padarė žalą. Todėl ieškovo A.E. D. ieškinio reikalavimas dėl S. R. nuomonės paneigimo yra atmestinas, kaip nepagrįstas.

11Liudytojas S. G. nurodo, kad jis buvo 2013-11-20 vykusiame susirinkime, kuriame dalyvavo vietos ūkininkai ir žemės ūkio ministerijos atstovai. Liudytojas girdėjo, kaip atsakovė pasisakė apie ieškovą. Liudytojo nuomone šis jos pasisakymas pažemino ieškovą. Apie šį pasisakymą liudytojas parašė straipsnį, kuris buvo išspausdintas laikraštyje „Šilutės naujienos“. Liudytojas patvirtina, kad pažįsta ieškovą daugiau nei 15 metų ir žino, kad visą šį laiką ieškovas augindavo nendres, jas pjaudavo, prižiūrėdavo, gamindavo iš nendrių dangą stogams.

12Ieškinys atmestinas.

13Kaip nustatyta iš bylos faktinių aplinkybių, šalių parodymų, 2013 11 20 Šilutės m. vyko Šilutės rajono ūkininkų susitikimas su Žemės ūkio ministru V. J. ir su juo atvykusiais ministerijos atstovais, kurio metu buvo aptarinėjami įvairūs ūkininkams aktualūs klausimai. Ieškovui A. E. D. iškėlus prarastų nendrių kompensavimo klausimą, atsakovė susirinkimo metu pasisakė apie atsakovo vykdomą veiklą ir išsakė teiginius, tarp kurių buvo ir ieškovo nurodyti teiginiai, kuriuos ieškovas prašo įpareigoti atsakovę paneigti. Apie įvykusį susirinkimą buvo išleistas 2013 11 26 dienraštyje „Šilutės naujienos" straipsnis „Šilutės ūkininkai reikalauja išnaikinti „sofos ūkininkus". Šių teiginių atsakovė neginčijo, jie yra užfiksuoti garso įraše. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar atsakovė pateikdama šiuos teiginius išreiškė savo nuomonę ar viešai teigdama šiuos teiginius, nurodė tikrovės neatitinkančius faktus, kuriais pažemino ieškovo garbę bei orumą.

14Lietuvos Respublikos CK 2.24 str. 1 d. Nustatyta: Asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Po asmens mirties tokią teisę turi jo sutuoktinis, tėvai ir vaikai, jeigu tikrovės neatitinkančių duomenų apie mirusįjį paskleidimas kartu žemina ir jų garbę bei orumą. Preziumuojama, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtinta žmogaus teisė turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tačiau ji nėra absoliuti. Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje nustatytas įpareigojimas asmeniui, besinaudojančiam teise skleisti informaciją, laikytis įstatymų nustatytų apribojimų, nepiktnaudžiauti informacijos laisve, nevaržyti kitų asmenų teisių (taip pat į garbę ir orumą) bei teisėtų interesų. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) saviraiškos laisvę vertina kaip vieną esminių demokratinės visuomenės pagrindų ir vieną svarbiausių jos pažangos bei kiekvieno individo raidos sąlygų; jo sprendimuose yra pabrėžiama, kad ši laisvė taikytina ne tik „informacijai“ arba „idėjoms“, kurios priimamos palankiai, laikomos neužgauliomis ar nevertomis dėmesio, bet ir toms, kurios įžeidžia, šokiruoja ar trikdo. Tokie yra pliuralizmo, tolerancijos ir liberalumo, be kurių nėra „demokratinės visuomenės“, reikalavimai. <...> Kartu EŽTT akcentuoja, kad Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos saviraiškos laisvei taikomos išimtys turi būti aiškinamos griežtai (angl. strictly), apribojimų reikalingumas turi būti nustatomas įtikinamai. Saviraiškos laisvės ribojimui taikant „būtinumo demokratinėje visuomenėje“ kriterijų, turi būti nustatyta, ar asmens laisvės apribojimas atitiko „primygtinį socialinį poreikį“. Valstybės turi tam tikras vertinimo laisvės ribas, spręsdamos, ar yra toks poreikis, tačiau negali pažeisti Konvencijos 10 straipsnyje užtikrintų saviraiškos laisvės standartų ir principų (dėl pirmiau nurodytų principų žr. sprendimus bylose Hertel v. Switzerland, no. 25181/94, judgment of 25 August 1998, par. 46, Steel and Morris v. United Kingdom, no. 68416/01, judgment of 15 February 2005, par. 87, Axel Springer AG v. Germany (GC), no. 39954/08, 7 February 2012, par. 78 ir kt.).

16Nacionalinių teismų praktikoje taip pat akcentuojama būtinybė ginti asmens laisvę reikšti savo mintis ir įsitikinimus kaip vieną svarbiausių demokratinės visuomenės principų, kartu pripažįstant, kad ši laisvė nėra absoliuti ir visaapimanti. Pagal kasacinio teismo suformuluotus išaiškinimus teisės skleisti informaciją apribojimus lemia jos santykis su kitomis teisinėmis vertybėmis - asmens garbe ir orumu, privatumu, gera reputacija. Įstatymuose, reglamentuojančiuose santykius, atsirandančius dėl teisės skleisti informaciją, yra įtvirtintos ir šios teisės įgyvendinimo prielaidos - kiekvienas, kuris naudojasi informacijos teise, privalo laikytis įstatymų nustatytų apribojimų, nepiktnaudžiauti informacijos laisve. Pagrįsta ir objektyvi kritika yra ginama, jeigu yra reiškiama tinkamai - neįžeidžiant asmens, nesiekiant jo žeminti ar menkinti, o turint pozityvių tikslų - norint išryškinti asmens ar jo veiklos trūkumus ir siekiant juos pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „S. L. International Transport" v. UAB „Dinaka", bylos Nr. 3K-3-169/2006; 2006 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šilutės komunalininkas" v. P. S. IĮ,,Uola", bylos Nr. 3K-3-667/2006; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,NEO GROUP" v. S. G. , bylos Nr. 3K-3-441/2010).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad asmens garbė ir orumas, taikant CK 2.24 straipsnį, ginami nustačius tokių faktų visetą: 1) žinių paskleidimo faktą; 2) faktą, kad žinios yra apie ieškovą; 3) faktą, kad žinios žemina ieškovo garbę ir orumą; 4) faktą, kad paskleistos žinios neatitinka tikrovės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2008; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2011; kt.). (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-250-603/2014;).

18Šiuo atveju nustatyta, kad atsakovė išreiškė savo poziciją apie ieškovo vykdomą veiką susirinkime, kuris vyko tarp ūkininkų ir žemės ūkio ministerijos atstovų, t.y. susitikimas vyko tarp kompetentingų savo srityje (žemės ūkio veikloje) asmenų, kurie buvo laisvi reikšti savo nuomonę. Į platesnį visuomenės ratą šios žinios buvo paskleistos tik atsiradus straipsniui vietinėje spaudoje. Nenustatyta, kad atsakovė būtų šį straipsnį užsakiusi. Be to atsakovė, pati būdama ūkininke, galėjo suabejoti, kad ieškovas yra ūkininkas kaip tai suprantama plačiąja prasme. Nustatyta, kad ieškovas augina nendres. Nendrės, kaip nurodoma 2014-05-09 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pateiktoje išvadoje (b.l. 90) nėra laikomos žemės ūkio produktu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Teismui suprantama, kad ieškovas tinkamai prižiūri savo žemės ūkio plotus, laiku pjauna nendres, t.y. tinkamai atlieka savo darbą, nes nėra nustatyta priešingai, tačiau atsakovei vykdančiai ūkinę veiką kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, galėjo susidaryti nuomonė, kad ieškovas nėra ūkininkas arba kaip ji pati išsireiškė, yra „sofos“ ūkininkas. Šis jos teiginys jokiu būdu negali būti laikomas kaip faktinių aplinkybių paskleidimas, tačiau turi būti laikomas kaip nuomonės ginčo tarp kompetentingų asmenų, metu išreikšta nuomonė, tokiu būdu teismas neturi pagrindo įpareigoti atsakovę paneigti savo nuomonę. Esant išdėstytų aplinkybių visumai laikytina, kad atsakovė 2013 11 20 Šilutės m. įvykusio Šilutės rajono ūkininkų susitikimo su Žemės ūkio ministru V. J. ir su juo atvykusiais ministerijos atstovais metu išreiškė savo nuomonę apie ieškovą, tokiu būdu ieškinys dėl garbės ir orumo įžeidimo negali būti tenkinamas.

19Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei bei pašto išlaidos į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1d.3p., 93 str.1d., 96 str.).

20Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str. teismas,

Nutarė

21Ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovo A. E. D., asmens kodas ( - ) atsakovės S. R. naudai vieną tūkstantį litų (1000 Lt (289,62 €)) advokato išlaidų.

23Priteisti iš ieškovo A. E. D., asmens kodas ( - ), 23,28 Lt (6,74 €) pašto išlaidų valstybės naudai.

24Sprendimas per 30d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vilkienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. atsakovė S. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota... 4. Ieškovas ir jo atstovas ieškiniu bei teismo posėdžio metu prašo 2013-11-20... 5. Priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo... 6. Nurodo, kad 2013 11 20 Šilutės m. įvyko Šilutės rajono ūkininkų... 7. Susinkime pasisakė ieškovas, pasidalindamas turimomis problemomis,... 8. Po ieškovo pasisakymo, nesusilaikydama, emocingai pasisakė atsakovė,... 9. Atsakovės atstovas su ieškinius nesutiko, prašo jį atmesti. Nurodo, kad... 10. Tam, kad būtų taikomas CK 2.24 straipsnis, teismai turi nustatyti, jog buvo... 11. Liudytojas S. G. nurodo, kad jis buvo 2013-11-20 vykusiame susirinkime, kuriame... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Kaip nustatyta iš bylos faktinių aplinkybių, šalių parodymų, 2013 11 20... 14. Lietuvos Respublikos CK 2.24 str. 1 d. Nustatyta: Asmuo turi teisę reikalauti... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtinta žmogaus teisė... 16. Nacionalinių teismų praktikoje taip pat akcentuojama būtinybė ginti asmens... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad asmens garbė ir... 18. Šiuo atveju nustatyta, kad atsakovė išreiškė savo poziciją apie ieškovo... 19. Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovei bei pašto... 20. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str. teismas,... 21. Ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovo A. E. D., asmens kodas ( - ) atsakovės S. R. naudai... 23. Priteisti iš ieškovo A. E. D., asmens kodas ( - ), 23,28 Lt (6,74 €) pašto... 24. Sprendimas per 30d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...