Byla 2-371-910/2019
Dėl skolos už atliktus rangos darbus priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Martai Makutonovič, vertėjaujant Jekaterinai Chochlanovai, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vivatus“ atstovui bankroto administratoriui Algirdui Stankaičiui, atstovei advokato padėjėjai Anželikai Šeikinai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vivatus“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ dėl skolos už atliktus rangos darbus priteisimo,

Nustatė

21.

3Ieškovė 2018 m. kovo 27 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 82 844,47 Eur skolos už atliktus statybos rangos darbus, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Ieškinyje nurodyta, kad 2016 m. liepos 8 d. sudarytos Rangos sutarties Nr. 905S-160708/57 (toliau – Sutartis) pagrindu ieškovė vykdė statybos darbus atsakovės statomame objekte, ir iki 2016 m. pabaigos už atliktus darbus atsakovė tinkamai ir laiku atsiskaitydavo. Tačiau, ieškovei pateikus 2017 m. gegužės 22 d. Pažymas/Atliktų darbų aktus Nr. 4, 5, 6 ir PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 14 bendrai visų atliktų darbų sumai – 82 844,47 Eur, atsakovė neįvykdė prievolės sumokėti už atliktus darbus (Sutarties 9.12 punktas). Ieškovės teigimu, ji pasiūlė atsakovei apžiūrėti atliktus darbus su statybos priežiūros specialistu, tačiau paaiškėjo, kad visi darbai apdailinti, paslėpti kitais statybos darbais, didele apimtimi perduoti pagrindiniam užsakovui. Dėl šios priežasties tapo netikslinga ekspertuoti ir įvertinti atliktų darbų kokybę. Kai užsakovas (subrangos atveju – generalinis rangovas) vengia priimti darbus ir pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktus, reikšdamas nekonkrečias pretenzijas ar neatsakinėdamas į raginimus pasirašyti, darbų priėmimo-perdavimo akte daroma žyma apie atsisakymą ir aktas pasirašomas vienašališkai (CPK 6.694 straipsnis). Pasak ieškovės, atsakovei vengiant bendrauti, darbų priėmimo-perdavimo aktai buvo pasirašyti ieškovės vienašališkai, o atsakovei išsiųsta pretenzija, prašant skolą už atliktus darbus sumokėti iki 2018 m. vasario 28 d. Atsakovė neatsakė į pretenziją, skolos nesumokėjo, vengė bendrauti, todėl skolą už atliktus statybos darbus prašoma priteisti teismo tvarka. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio procesinės palūkanos.

63.

7Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad 2016 m. liepos 8 d. sudaryta Tiekimo ir statybos rangos sutartimi Nr. 905S-160708/57 (toliau – Sutartis) ieškovė įsipareigojo atlikti gipso kartono pertvarų įrengimo (knauf+knauf) darbus objekte „Daugiabučių gyvenamųjų namų „Užupio krantinės“, ( - ), komplekso statyba“ (toliau – Objektas). 2016 m. liepos 20 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-1 (toliau – Papildomas susitarimas I), 2016 m. rugpjūčio 1 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-2 (toliau – Papildomas susitarimas II), 2016 m. rugpjūčio 30 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-3 (toliau – Papildomas susitarimas III), 2016 m. spalio 7 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-4 (toliau – Papildomas susitarimas IV) šalių valia darbų apimtis padidinta. Tiek Sutartyje, tiek Papildomuose susitarimuose buvo nustatytos tiek sulygtų darbų vykdymo, tiek jų perdavimo taisyklės (Sutarties 3.4.2, 3.4.3, 3.4.9, 3.4.11, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, 3.2.1, 3.2.2, 4.4 punktai). Šių taisyklių atsakovė iš pradžių laikėsi. Pavyzdžiui, už 2016 m. liepos mėn. atliktus darbus atsakovei buvo pateiktas Atliktų darbų aktas Nr. 1, kuriame aiškiai nurodyti perduodami atlikti darbai, jų kiekiai, vieneto kaina ir bendra vertė, pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. 1, kurioje nurodyta nuo statybos pradžios atliktų darbų apimtis, PVM sąskaita-faktūra Nr. 1, kurioje išskirta mokėtina suma ir sulaikoma suma. 2016 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus ieškovė perdavinėjo analogiškai. Ieškovė 2017 m. vasario 24 d. pateikė atsakovei atliktų darbų aktus, dėl kurių atsakovės atstovas pareiškė pastabas. Ieškovei pateikus atsakymus į pastabas, jos paprašyta pateikti tinkamai užpildytą Statybos darbų žurnalą, tačiau ieškovė į prašymus nereagavo, po kurio laiko į statybvietę kažkas tokius žurnalus pristatė. Gavus Statybos darbų žurnalus, pakartotinai įvertinti atlikti darbai, teisės aktų nustatyta tvarka atsakovė Statybos darbų žurnaluose nurodė atliktų darbų trūkumus, tačiau iki 2018 vasario 26 d. iš ieškovės nebuvo jokių žinių: jos darbuotojai neatvyko į statybvietę užbaigti vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nereagavo į skambučius, registruotus laiškus. Gavus 2018 m. vasario 28 d. pranešimą apie vienašališkai pasirašytą aktą ir reikalavimą sumokėti už atliktus darbus, atsakovės 2018 m. kovo 9 d. atsakymas Nr. SR-180309-01LN, siųstas ieškovei registruotu paštu, grįžo neįteiktas. Taigi, priešingai nei nurodė ieškovė, 2018 m. kovo 9 d. pranešimu atsakovė atsakė į ieškovės pretenziją dėl vienašalio aktavimo ir skolos sumokėjimo, pažymėdama, jog iš pateiktų aktų neaišku, kokius darbus ieškovė perduoda atsakovei vienašališkai, nepateikta atliktus darbus lydinti dokumentacija (išpildomosios nuotraukos). Atsakovė nurodė, kad ji, remdamasi teismų praktika, pagal kurią ginčyti rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2010), reikalauja pripažinti atsakovės atliktą vienašalį darbų perdavimą negaliojančiu, nes šiuo konkrečiu atveju, visų pirma, neaišku, kokius konkrečius darbus ir kokį konkretų jų kiekį ieškovė perdavė vienašališkai (prie ieškinio nepridėti vienašališkai pasirašyti atliktų darbų aktai, kuriuose būtų aiškiai įvardyti vienašališkai perduoti darbai ir jų kiekiai) (Sutarties 4.1 punktas; CK 6.694 straipsnio 4 dalis); antra, perduodama darbus, ieškovė nesilaikė Sutartyje įtvirtintos darbų perdavimo tvarkos; trečia, dalis ieškovės atliktų darbų buvo su trūkumais.

84.

9Dublike ieškovė nurodė, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais jos vienašališkai pasirašytų darbų atlikimo aktų, nes, nesant tinkamai pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto, negali būti paneigta užsakovės pareiga atlyginti už atliktus darbus, jeigu darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-672-313/2015). Kiekvienas verslo subjektas, privalo būti rūpestingas, atidus, o esant neatitikimams ar nesutarimams, ginčą spręsti savalaikiai. Tuo tarpu atsakovė netinkamai perduodamais tarpinių darbų etapais pradėjo remtis tada, kai ieškovė ėmė reikalauti atsiskaityti. Dublike pažymėta, kad atsakovė nepaneigia išvardintų darbų atlikimo fakto, tik nurodo trūkumus, kurie dėl abiejų šalių nesusitarimo ieškovės nebuvo pašalinti. Atsakovė tik nurodė, kad ieškovės atliktų darbų trūkumai pašalinti trečiojo asmens, tačiau nepateikė nei sutarties, nei sąskaitos- faktūros, sumokėjimą už trečiųjų asmenų atliktus darbus patvirtinančių dokumentų. Ieškovės teigimu, UAB „Vivatus“ atsakė į UAB „LitCon“ pateiktas pastabas dėl 2017 m. vasario 24 d. pateiktų atliktų darbų aktų, 8, 9, 10 punktuose nurodė, jog UAB „LitCon“ nepateikė jokių duomenų apie patirtas išlaidas, akto, kuriuo UAB „Vivatus“ vadovas buvo informuotas apie galimai pavojingas darbui zonas ir įrodymų, kad parkingo inžineriniams tinklams žalos padarė būtent UAB „Vivatus“. Kiti 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13 punktuose įvardyti trūkumai buvo ištaisyti, dokumentacija – sutvarkyta. Dublike pabrėžta, kad objektas „Daugiabučio gyvenamojo namo „Užupio krantinės“ ( - )“ yra priduotas, todėl ir pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus, nes nenustatyta tokių trūkumų, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį. Be to, trūkumai, jeigu tokių ir buvo, yra ištaisyti, nes Objekto pardavėjas viešuose skelbimuose statybos pabaigą nurodė 2016 m. gruodžio 31 d. Pasak ieškovės, ji vykdė sutartinius įsipareigojimus, Sutartis nė vienos šalies nebuvo nutraukta. Jeigu atlikti darbai turi trūkumų, jie turi būti šalinami arba atitinkamai sumažinama darbų kaina, arba atlyginamos trūkumų šalinimo išlaidos (CK 6.665 straipsnis), tačiau tai negali būti pagrindas apskritai nepriimti darbų ir už juos neatlyginti. Su atsiliepimu į ieškinį atsakovė nepateikė defektų akto, kuris patvirtintų trūkumus. Buvusi įmonės vadovė bankroto administratorių informavo, kad statybos darbų žurnale padaryti įrašai dėl defektų gali būti ir kitų subrangovų, nes žurnale nepažymėtos atliktų darbų datos. Pvz., priimant „J“ namą, iš nurodytų 29 defektų UAB „Vivatus“ buvo reiškiamos tik dvi pretenzijos, t. y. dėl sienų nesuvedimo su betonuotomis grindimis. Dublike teigiama, kad atsakovė vengė organizuoti ieškovės atliktų darbų priėmimą, tinkamai nepranešė apie nustatytus darbų trūkumus, nes pretenziją dėl trūkumų siuntė UAB „Vivatus“ registruotos buveinės adresu, nors šis nebuvo nurodytas kaip korespondencijos adresas. Pasak ieškovės, atsakovė neįrodė, kad ji tinkamai vykdė CK 6.694 straipsnio 2 dalyje numatytą pareigą organizuoti darbų priėmimą, kurio metu būtų nustatytas atliktų darbų kiekis ir kokybė. Kai ieškovė pasiūlė apžiūrėti atliktus darbus su statybos priežiūros specialistu/ekspertu, jų didžioji dalis jau buvo perduota pagrindiniam užsakovui, todėl, vadovaujantis kasacinio teismo praktika dėl vienašalio darbų perdavimo akto teisinių padarinių aiškinimo, iš atsakovės priteistina ieškinio suma su palūkanomis nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi abi šalys yra verslininkai ir juridiniai asmenys, tai palūkanos skaičiuotinos ne pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, o pagal šio straipsnio 2 dalį.

105.

11Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė darbus, už kuriuos prašo priteisti atlyginimą, atliko nesilaikydama terminų, nekokybiškai (apie 90 proc. jų atsakovė (tiek pati, tiek pasitelkdama trečiuosius asmenis) turėjo perdaryti), neleisdamas realiai įvertinti atliktų darbų kiekių ir kokybės (pvz., už 2016 m. spalio mėnesį atliktus darbus ieškovė prašė atlyginti 2017 m. gegužės mėnesį, kai tokie darbai jau perdaryti ir neįmanoma patikrinti kokybės; pateikė perdavimui darbus ne pagal Sutartyje numatytą priėmimo-perdavimo formą, kurioje nurodomi darbai, jų kiekiai, o pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, kuriose nurodoma tik darbų suma. Ieškovė, sąmoningai nedetalizuodama atliktų darbų apimčių, prašo atlyginimo neteisėtai remdamasi vienašalio darbų perdavimo institutu bei teise kitais būdais pagrįsti atliktų darbų perdavimą (pvz., pastato pripažinimas tinkamu naudoti). Pateisinus tokius ieškovės veiksmus, būtų pripažinta, kad rangovas turi teisę apibendrintai surašyti atliktus darbus (be jų kiekių, išpildomosios dokumentacijos), perduoti juos užsakovui po šešių mėnesių ar ilgesnio termino, kai jų nebeįmanoma patikrinti dėl susiliejimo su kitais darbais ar atlikimo iš naujo, ir reikalauti, kad užsakovas įrodytų, jog darbai atlikti netinkamai. Atsakovės teigimu, akivaizdu, kad vienašalio atliktų darbų perdavimo institutas skirtas apsisaugoti nuo užsakovo piktnaudžiavimo, o ne įrankis piktnaudžiauti rangovui. Ieškovės pateikta pažyma Nr. 4 yra už 2016 m. spalio mėnesį atliktus darbus, pažyma Nr. 5 – už 2016 m. lapkričio mėnesį atliktus darbus, pažyma Nr. 6 – už 2016 m. gruodžio – 2017 m. sausio mėnesiais atliktus darbus, tuo tarpu pagal Sutarties 4.3 punktą tarpinius atliktų darbų aktus ieškovė privalėjo pateikti iki einamojo mėnesio 25 d. kartu su išpildomąja dokumentacija. Darbų aktuose nurodomi kiekis, vieneto įkainis ir bendra kaina. Ieškovei ši tvarka buvo suprantama, ji Sutarties vykdymo pradžioje laikėsi šios tvarkos. Reikalavimas sumokėti už atliktus (be to, vėluojant) darbus grindžiamas 4-7 mėnesiais pavėluotai pateiktais priėmimo-perdavimo aktais, perduodami darbai detalizuoti pažymose, kuriose nenurodomi perduodamų darbų kiekiai, išpildomoji dokumentacija. Ieškovė, vėluodama atlikti darbus, neperduodama jų sutartais terminais ir nepateikdama jų detalizavimo, išpildomosios dokumentacijos, nepagrįstai siekia pasiremti vienašališku darbų perdavimu ir gauti atlyginimą. Triplike pabrėžta, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pateikti atliktų darbų aktai, kuriuose būtų fiksuoti tikslūs atliktų darbų kiekiai; atliktų darbų aktai nepateikti laiku (pažymos pateiktos vėluojant 4-7 mėnesius); pažymos pateiktos nesilaikant Sutartyje numatytos tvarkos; atsakovei nesudarytos sąlygos apžiūrėti perduodamus darbus ir išsakyti dėl jų pastabas/darbus priimti; pateikus pažymas, nebuvo galimybės įvertinti jų realumo, nes darbai visiškai užbaigti, pasitelkiant trečiuosius asmenis ar pačios atsakovės jėgomis; nepateikti statybos darbų žurnalai, išpildomoji dokumentacija, kurie leistų patikrinti darbų atlikimo faktą. Atsakovės teigimu, vienašalis atliktų darbų aktų pasirašymas yra tam tikra rangovo savigynos priemonė, kai užsakovas vengia priimti darbus ir už juos atsiskaityti. Dėl to rangovas šia priemone gali naudotis tik tada, jeigu pats tinkamai (laiku ir kokybiškai) vykdo įsipareigojimus. Nagrinėjamu atveju pati ieškovė vėlavo atlikti ir perduoti darbus. Dėl tokio vėlavimo atsakovė prarado galimybę realiai patikrinti darbus (jų atlikimo faktą, apimtis, kokybę), nes Objekto statyba tęsėsi ir tokie darbai (jeigu jie atlikti) natūraliai įsikomponavo į visą projektą (kitų subjektų atliktus darbus). Ieškovė nedetalizavo atliktų darbų kiekių (parašė tik pažymas), taip apsunkindama galimybę realiai nustatyti, ar deklaruojami darbai buvo atlikti, kokia jų apimtis, kokybė. Ieškovės pateiktos pažymos Nr. 4, 5 ir 6 negali būti laikomos vienašaliais darbų perdavimo aktais. Be to, ieškovė nepagrįstai remiasi kasacinio teismo išaiškinimu, kad vienašalis darbų perdavimas gali būti atliktas ne tik vienašaliu darbų perdavimo aktu, bet ir kitomis formomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011). Pirma, apie 90 proc. ieškovei pavestų atlikti darbų buvo perdaryti. Antra, kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad rangovo teisė į atlyginimą atsiranda ne vienašalio darbų priėmimo-perdavimo pagrindu, nes vienašalis darbų priėmimo- pardavimo aktas (ar kitos formos) yra tik darbų atlikimo įrodymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011). Nagrinėjamu atveju akcentuotina, kad šalys nebuvo sutarusios dėl tikslios (fiksuotos) Sutarties kainos, t. y. ieškovei mokėtinos sumos turėjo būti nustatytos pagal atliktų darbų aktuose įvardintus kiekius (Sutarties 2.1 punktas). Dėl to atliktų darbų aktų nepateikimas laiku ir prarasta galimybė patikrinti faktiškai atliktų darbų apimtis suponuoja situaciją, kai faktiškai atliktų darbų įvertinimas tampa neįmanomas. Tai sudaro prielaidas ieškovui piktnaudžiauti teise ir vien deklaracijos pagrindu prašyti sumokėti už darbus, kurie nebuvo atlikti arba atlikti iš esmės nekokybiškai. Triplike pabrėžta, kad vien objekto pripažinimas tinkamu naudoti, kaip išvestinis įrodymas, ginčo atveju netaikytinas, nes ieškovė atliko tik nedidelę dalį darbų, o ir jos deklaruojami atliki darbai buvo taisyti, atlikti iš naujo.

126.

13Į bylos nagrinėjimą iš esmės teismo posėdyje atsakovės atstovai neatvyko, pateikė teismui prašymą šią civilinę bylą nagrinėti UAB „LitCon“ atstovams nedalyvaujant.

147.

15Teismo posėdyje ieškovės BUAB „Vivatus“ atstovai nurodė, kad palaiko ieškinį visa apimtimi ir prašo jį tenkinti dėl procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, remiantis pateiktais įrodymais.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies

178.

18Nagrinėjamoje byloje kilo subrangovės BUAB „Vivatus“ ir rangovės UAB „LitCon“ ginčas dėl atsiskaitymo už atliktus subrangos darbus.

199.

20Byloje nustatyta, kad 2016 m. liepos 8 d. sudaryta Tiekimo ir statybos rangos sutartimi Nr. 905S-1650708/57 ieškovė BUAB „Vivatus“ (rangovė) įsipareigojo pagal atsakovės UAB „LitCon“ (užsakovės) pateiktą techninį projektą ir (ar) darbo projektą iki 2016 m. rugsėjo 7 d. atlikti gipso kartono pertvarų įrengimo (knauf+knauf) darbus statytojo UAB „Užupio krantinės“ statomame daugiabučių gyvenamųjų namų komplekse ( - ) – toliau Objektas); atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą šioje sutartyje nustatyta tvarka (t. 1, b. l. 52-61).

2110.

222016 m. liepos 20 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-1 (toliau – Papildomas susitarimas I), 2016 m. rugpjūčio 1 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-2 (toliau – Papildomas susitarimas II), 2016 m. rugpjūčio 30 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-3 (toliau – Papildomas susitarimas III), 2016 m. spalio 7 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-4 (toliau – Papildomas susitarimas IV) šalys susitarė dėl tam tikrų kitų Objekte reikalingų atlikti darbų, nurodytų šių susitarimų sudėtine dalimi esančiuose prieduose – komerciniuose pasiūlymuose (t. 1, b. l. 62-65; t. 2, b. l. 132-145, 146-149).

2311.

24Ieškovė už 2016 m. liepos mėn. atliktus darbus atsakovei pateikė Atliktų darbų aktą Nr. 1, Pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. 1, PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1. 2016 m. rugpjūčio mėn. atlikti darbai perduoti taip pat įforminus pirmiau įvardytus tris dokumentus. Nurodyti darbai atsakovė buvo priimti, už juos sumokėta (t. 1, b. l. 66-73).

2512.

26Ieškovė 2017 m. vasario 24 d. pateikė atsakovei aktuoti 2016 m. spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais ir 2017 m. sausio mėnesį atliktus darbus. Atsakovės UAB „LitCon“ statybos vadovas 2017 m. vasario 27 d. elektroniniame laiške nurodė pastabas dėl siekiamų perduoti darbų (t. 1, b. l. 74-75). Ieškovė pateikė atsakymą dėl pastabų, nurodydama, kad įvardytų trūkumų dalis – pašalinta, kitos dalies pašalinimas priklauso nuo pačios atsakovės veiksmų (t. 1, b. l. 76-77). Ieškovė 2017 m. gegužės 2 d. pakartotinai teikė pažymas apie atliktus darbus ir jų vertę, paaiškinimus dėl UAB „LitCon“ pateiktų pastabų 2017 m. vasario 24 d. aktavimui, prašydama skubiai organizuoti atliktų darbų priėmimą-perdavimą ir nedelsti sumokėti už atliktus darbus (t. 1, b. l. 20). Atsakovės statybos darbų vadovas 2017 m. gegužės 3 d. elektroniniame laiške nurodė, kad, gavus pakartotinai pateiktus atliktų darbų aktus, negali patikrinti informacijos teisingumo, ar teisingai užpildyti statybos darbų žurnalai, nes šie yra pas ieškovę, todėl prašoma juos pateikti. Šiame laiške pažymėta, kad atsakymas dėl siekiamų perduoti darbų priėmimo bus pateiktas per 5 darbo dienas nuo visos informacijos gavimo, t. y. statybos darbų žurnalų pateikimo (t. 1, b. l. 78). Atsakovė 2017 m. gegužės 5 d., gegužės 10 d. elektroniniais laiškais kreipėsi į ieškovę, prašydama reaguoti į 2017 m. gegužės 3 d. elektroninį laišką (t. 1, b. l. 79). Ieškovė 2017 m. gegužės 22 d. pareiškimu kreipėsi į atsakovę, nurodydama, kad statybos darbų žurnalai yra pasisavinti nesąžiningų darbuotojų, todėl UAB „Vivatus“ atstovai 2017 m. gegužės 26 d. 13.30 val. atvyks į Objektą atlikti jų padarytų darbų ekspertizės, padėsiančios užfiksuoti atliktus darbus, jų apimtis, kokybę ir galimą vertę. Pareiškime pažymėta, kad ekspertizės išvados yra pakankamos, kai iškyla klausimas dėl prarastų statybos darbų žurnalų (t. 1, b. l. 21).

2713.

28Byloje nėra duomenų apie ginčo šalių sudarytos Sutarties nutraukimą šalių susitarimu ar vienašališkai. Teismo proceso metu nustatyta, kad, ieškovei UAB „Vivatus“ neįvykdžius visų sulygtų darbų ir 2017 m. pradžioje palikus Objektą (nei šalių atstovai, nei apklausti liudytojai negalėjo nurodyti tikslios datos), atsakovė UAB „LitCon“ nefiksavo faktinės padėties, nesudarė jokio rašytinio dokumento, kuriame būtų nustatyta, kokius konkrečius darbus ir kokia apimtimi atliko ieškovė UAB „Vivatus“, įvertinta atliktų darbų kokybė.

2914.

30Ieškovė 2018 m. vasario mėnesį pretenzija (jos data nenurodyta) kreipėsi į atsakovę, prašydama iki 2018 m. vasario 28 d. sumokėti sąskaitoje–faktūroje nurodytą sumą už atliktus darbus, dėl kurių pažymos, aktas ir sąskaita-faktūra buvo pateikti 2017 m. gegužės 22 d. (t. 1, b. l. 115). Prie pretenzijos pridėta: 2017 m. gegužės 22 d. UAB „Vivatus“ direktorės pasirašyta Pažyma Nr. (4-5-6) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, 2017 m. rugpjūčio 22 d. Atliktų darbų aktas pagal pažymas Nr. 4, 5, 6, 2017 m. gegužės 22 d. PVM sąskaita-faktūra dėl 82 844,47 Eur sumos sumokėjimo UAB „Vivatus“ (t. 1, b. l. 116-119).

3115.

32Atsakovė 2018 m. kovo 9 d. raštu, atsakydama į pretenziją dėl skolos už atliktus darbus, nurodė, kad pagal šalių sudarytos Sutarties 4.3 punktą atlikti darbai turėjo būti perduodami iki kiekvieno mėnesio 25 dienos, pateikiant kartu su atliktų darbų aktais išpildomąją dokumentaciją, tuo tarpu šiuo atveju UAB „Vivatus“ beveik po metų teikia neva kažkada teiktą aktą ir pareiškia vienašališkai jį pasirašanti, nors nepridėta lydimoji dokumentacija, net neaiškūs darbai; nei iš akto, nei iš pažymos neįmanoma nustatyti, ką konkrečiai perduoda rangovė UAB „Vivatus“. Atsakovė UAB „LitCon“ pareikalavo, kad UAB „Vivatus“ operatyviai pateiktų akte nurodytų perduodamų darbų detalų išskaidymą, išpildomąją dokumentaciją tam, jog UAB „LitCon“ galėtų patikrinti, ar akte nurodyti darbai buvo atlikti Sutartyje nustatyta tvarka ir yra priimtini (t. 1, b. l. 120-121). Šis raštas buvo išsiųstas UAB „Vivatus“ registruota pašto siunta, tačiau grįžo neįteiktas su žyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“ (t. 1, b. l. 122-123).

3316.

34Ieškovė 2018 m. kovo 27 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 82 844,47 Eur skolos už Objekte 2016 m. spalio, lapkričio, gruodžio ir 2017 m. sausio mėnesiais atliktus statybos rangos darbus (t. 1. b. l. 1-5).

35Dėl tinkamo statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo reikšmės bei užsakovės pareigos sumokėti rangovei už faktiškai atliktus darbus

3617.

37Nagrinėjamos bylos šalių teisiniai santykiai, susiklostę jų sudarytos 2016 m. liepos 8 d. Tiekimo ir statybos rangos sutarties Nr. 905S-1650708/57 pagrindu, savo esme yra rangovo ir subrangovo (CK 6.650 straipsnio 1 dalis): atsakovė UAB „LitCon“, kaip projekto „Užupio krantinės“ rangovė, pasitelkė ieškovę UAB „Vivatus“ tam tikriems statybos rangos darbams atlikti. Sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą dėl atsiskaitymo už ieškovės atliktus darbus, taikytinos šalių sudarytos Sutarties nuostatos, statybos rangą reglamentuojančios specialiosios teisės normos, o kiek jos šalių santykių nereglamentuoja – bendrosios rangos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos (CK 6.644 straipsnio 2 dalis).

3818.

39Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalies nuostatas pagrindinė rangovo pareiga – per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

4019.

41Kasacinio teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku, t. y. pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, kurį patvirtina specialus dokumentas – darbų perdavimo-priėmimo aktas. Nuo šiuo aktu fiksuojamo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo momento atsiranda užsakovo prievolė už darbus atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (CK 6.662, 6.694 straipsniai) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011; 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-672-313/2015).

4220.

43Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis.

4421.

45Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės, yra pažymėjęs, kad tai – įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis (dokumentas), kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitiktį sutarties sąlygoms. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai, taip pat fiksuojama užsakovo valia priimti atliktų darbų rezultatą su išlygomis ar be jų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011; 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016; kt.).

4622.

47Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis).

4823.

49Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, turi nurodyti atsisakymo priežastis. Jeigu, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jeigu pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-611/2016; 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016; kt.).

5024.

51Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Teismų praktikoje pripažįstama, jog ginčyti rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą šalis gali atsikirtimų į ieškinį forma, tam nebūtina reikšti ieškinio dėl akto pripažinimo negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009; kt.).

5225.

53Kartu pažymėtina, kad kasacinio teismo išaiškinta ir tai, jog pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai jais naudotis ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Taigi perdavimo-priėmimo akto nebuvimas pats savaime neatleidžia užsakovo nuo pareigos atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus, tačiau, spręsdamas dėl rangovo reikalavimo sumokėti už darbus pagrįstumo, tokiais atvejais teismas privalo nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes, kurios patvirtintų tinkamą užsakovo informavimą apie darbų baigtį ir kvietimą pasirašyti jų perdavimo aktą, užsakovo atsisakymą tokį aktą pasirašyti ir turėtą realią galimybę pareikšti pretenzijas dėl darbų trūkumo arba faktinį darbų perėmimą ir pradėjimą jais naudotis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-672-313/2015).

5426.

55Pagal CK 6.687 straipsnio, reglamentuojančio darbų apmokėjimą, nuostatas užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka; šalys gali susitarti, kad darbai bus apmokami etapais arba visa sutarties kaina bus sumokėta po objekto priėmimo.

5627.

57Nagrinėjamu atveju pagal ginčo šalių sudarytos Sutarties sąlygas nebuvo sutarta dėl fiksuotos Sutarties kainos, sulygta, jog ieškovei bus mokama už faktiškai atliktus darbus, įforminamus ir perduodamus Sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 2.1, 2.5, 2.8 punktai).

5828.

59Sutarties 4 punkte, reglamentuojančiame atliktų darbų perdavimą, nustatyta, kad darbų (jų etapų) perdavimas ir priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu, kurį pasirašo abi šalys; atliktų darbų akto F-3 forma pateikta Sutarties priede Nr. 8 (Sutarties 4.1 punktas). Atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami iki mėnesio 25 dienos; kartu pateikiama ir išpildomoji dokumentacija (kiekvienai atliktų darbų pozicijai pagal to mėnesio aktą). Rangovui laiku neperdavus atliktų darbų (jų etapo) rezultato, atliktų darbų perdavimas perkeliamas į kitą kalendorinį mėnesį (Sutarties 4.3 punktas). Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis. Šalys susitarė, kad atsisakymo pasirašyti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą pagrindai inter alia yra ir tokios aplinkybės: atitinkamo akto nepasirašė UAB „Užupio krantinės“ pagal rangos sutartį su Statytoju; Rangovas tinkamai neužpildė statybos darbų žurnalo, nepateikė reikiamų sertifikatų, eksploatacinių savybių deklaracijų ir (ar) kitų dokumentų (Sutarties 4.4 punktas). Be to, šalys susitarė, kad Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus (jų dalį), kurie atlikti nekokybiškai, net jeigu tokius darbus iš Užsakovo yra priėmusi statytoja UAB „Užupio krantinės“; šiuo atveju Rangovas, ištaisęs nustatytus trūkumus, darbus Užsakovui perduoda, įtraukdamas juos į kito mėnesio atliktų darbų aktą (Sutarties 4.5 punktas). Rangovas pažymą apie atliktų darbų vertę (formą F-3) ir PVM sąskaitą-faktūrą teikia suderintų ir Užsakovo pasirašytų atliktų darbų aktų pagrindu (Sutarties 4.6 punktas). Atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktų darbų vertę (forma F-3) ir PVM sąskaitos-faktūros teikiami tik tiesiogiai Užsakovo paskirtam statybos vadovui, t. y. šių dokumentų teikimas elektroniniu paštu, faksu, siuntimas registruotu paštu negalimas ir nesukuria šalims jokių teisinių pasekmių (Sutarties 4.7 punktas).

6029.

61Teismas pripažįsta pagrįsta atsakovės poziciją, kad pagal ginčo šalių sudarytos Sutarties nuostatas atliktus darbus ieškovė UAB „Vivatus“ turėjo perduoti etapais, sudarydama tarpinius atliktų darbų aktus, kurie privalėjo būti pateikiami iki atitinkamo mėnesio 25 dienos, kartu pateikiant ir išpildomąją dokumentaciją (kiekvienai atliktų darbų pozicijai pagal to mėnesio aktą) (Sutarties 3.4.11, 4.3 punktai). Pažyma apie atliktų darbų vertę (F-3 formos) ir PVM sąskaita-faktūra apmokėjimui turėjo būti rengiamos suderintų ir UAB „LitCon“ pasirašytų atliktų darbų aktų pagrindu ir teikiamos tiesiogiai UAB „LitCon“ paskirtam statybos vadovui (Sutarties 4.6, 4.7 punktai).

6230.

63Iš byloje esančių duomenų nėra pagrindo daryti išvados, kad ieškovė UAB „Vivatus“ laikotarpiu, už kurį šioje byloje reikalauja skolos, laikėsi Sutartyje nustatytos atliktų darbų perdavimo tvarkos. Bylos duomenimis, ieškovė nebaigė vykdyti įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi ir Papildomais susitarimais, be to, palikdama Objektą, neužfiksavo iki tol atliktų darbų, jų apimties. Tokiu neatsakingu savo elgesiu ieškovė prisiėmė riziką, kad, kilus ginčui dėl darbų atlikimo fakto, apimties, kokybės, neturės pakankamai įrodymų savo reikalavimui dėl atlyginimo už atliktus darbus pagrįsti (CPK 12, 178 straipsniai).

6431.

65Kartu pažymėtina ir tai, kad, ieškovei neatlikus visų Sutartimi ir Papildomais susitarimais sulygtų darbų ir palikus Objektą, atsakovė taip pat nesielgė kaip rūpestinga ir atsakinga Sutarties šalis – neužfiksavo faktinės padėties, nenustatė, kokių ir kiek darbų realiai atliko ieškovė, kokia atliktų darbų kokybė. Teismo proceso metu atsakovė negalėjo pateikti konkrečių duomenų savo nesutikimui su ieškovės atliktų darbų aktuose nurodytų darbų atlikimo faktu, darbų kiekiu, kokybe pagrįsti (CPK 12, 178 straipsniai). Dėl to atsakovei tenka tokio neatsakingo jos pačios elgesio neigiami padariniai – atsakovė suvaržė savo galimybę įrodinėti nesutikimo su ieškovės reikalavimu sumokėti už faktiškai atliktus darbus pagrindu nurodomas aplinkybes.

6632.

67Susiklosčius tokiai situacijai, kai abi ginčo šalys savo teises įgyvendino ir pareigas vykdė nesilaikydamos atsakingų, apdairių, rūpestingų verslo subjektų elgesio kriterijų, teismas šalių ginčą dėl atlyginimo už atliktus statybos rangos darbus sprendžia pagal byloje pateiktus duomenis, analizuodamas, kuriai iš šalių tenka neigiami įrodymų stokos padariniai.

6833.

69Jau nurodyta, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovės 82 844,47 Eur skolos už Objekte 2016 m. spalio, lapkričio, gruodžio ir 2017 m. sausio mėnesiais atliktus darbus, remdamasi vienašališkai pasirašytais dokumentais apie atliktų darbų faktą, apimtį, vertę.

7034.

71Atsakovė procesiniuose dokumentuose prašo teismo prie ieškinio pridėtų Pažymų Nr. 4, 5 ir 6 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, kuriomis grindžiama skola, nelaikyti vienašaliais atliktų darbų aktais, tvirtina, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja skolos, remdamasi vienašališko atliktų darbų perdavimo institutu, nes iš UAB „Vivatus“ pateiktų dokumentų neaišku, kokie konkretūs darbai ir kokie jų kiekiai yra perduoti vienašališkai.

7235.

73Teismas pažymi, kad atsakovė teisingai nurodo, jog prie ieškinio nebuvo pridėta atliktų darbų aktų, kuriuose būtų detaliai išvardyti kiekvieną konkretų mėnesį atlikti darbai, nurodyti jų kiekiai, įkainiai, atliktų darbų kaina. Ieškiniu reikalaujama skola buvo grindžiama Pažyma Nr. 4 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 m. spalio mėn. atliktus darbus, Pažyma Nr. 5 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 m. lapkričio mėn. atliktus darbus, Pažyma Nr. 6 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 m. gruodžio/2017 m. sausio mėn. atliktus darbus bei šių pažymų pagrindu išrašyta 2017 m. gegužės 22 d. PVM sąskaita-faktūra VIV Nr. 14 (t. 1, b. l. 16-19). Visos trys nurodytos pažymos pasirašytos UAB „Vivatus“ direktorės 2017 m. gegužės mėnesio datomis (dvi pažymos – 2017 m. gegužės 2 d., viena – 2017 m. gegužės 22 d.). Pažymų, parengtų ir pasirašytų tais mėnesiais, už kuriais atliktus darbus prašoma priteisti skolą, į bylą nepateikta.

7436.

75Teismo posėdyje apklaustas kaip liudytojas buvęs UAB „Vivatus“ plėtros direktorius A. B., kuris nurodė kontroliavęs ginčo Objekte vykdomus darbus bei tvarkęs dokumentaciją, atsakydamas į teismo klausimą dėl konkrečiais mėnesiais atliktų darbų priėmimo-perdavimo, parodė, kad darbai buvo perduodami kas mėnesį; pasibaigus mėnesiui, buvo sudaromi atliktų darbų aktai, pagal kuriuos vykdomas apmokėjimas; po 3-4 mėnesių, t. y. 2016 m. lapkričio mėnesį, aktų imta nepasirašinėti ir nustota mokėti; darbai buvo vykdomi iki 2017 m. vasario-kovo mėn. (2019 m. vasario 18 d. teismo posėdžio garso įrašas 09:15:01-09:47:02). Apklaustas kaip liudytojas buvęs UAB „LitCon“ statybos vadovas P. J., tiesiogiai bendravęs su Objekte darbus vykdžiusios subrangovės UAB „Vivatus“ atstovais, parodė, kad UAB „Vivatus“ nevykdė darbų sutartais terminais, nedalyvaudavo gamybiniuose susirinkimuose, nebuvo tinkamų įmonės atstovų, negalėdavo apsiginti, kokius darbus atliko; F korpuso stogo įrengimo darbai nebuvo pradėti laiku, vykdyti netinkamai, galutinai bendradarbiavimas nutrūko 2017 m. balandžio mėn. Liudytojas pripažino, kad, nutrūkus šalių santykiams, nebuvo užfiksuota UAB „Vivatus“ atliktų darbų apimtis (2019 m. vasario 18 d. teismo posėdžio garso įrašas 09:51:47-10:10:47). Apklaustas kaip liudytojas buvęs UAB „LitCon“ statybos darbų vadovas T. D. parodė, kad vykdė F korpuso stogo įrengimo darbus, kurių neatliko UAB „Vivatus“; darė vidaus stogo šiltinimą, naujus stogelius virš balkonų; šiuos darbus atliko savi žmonės, nebuvo fiksuojami darbai, jų apimtys. Kartu liudytojas nurodė, kad, UAB „LitCon“ darbuotojams atėjus vykdyti stogo įrengimo darbų, stogas buvo uždengtas, paklota difuzinė plėvelė, buvo paklotas; neaišku, ar šie darbai buvo atlikti kokybiškai; stogo įrengimo darbus darė, kas galėjo padėti, sunku atsekti, neįmanoma įvertinti, už kokią sumą darbų atliko UAB „LitCon“ darbuotojai (2019 m. vasario 18 d. teismo posėdžio garso įrašas 10:13:59-10:19:50).

7637.

77Pažymėtina tai, kad atsakovė UAB „LitCon“, pateikdama atsiliepimą į ieškinį, pridėjo ginčo šalių elektroninį susirašinėjimą, iš kurio matyti, jog ginčo darbus ieškovė UAB „Vivatus“ siekė perduoti 2017 m. vasario 24 d. (t. 1, b. l. 74). Atsakovės UAB „LitCon“ statybos vadovo P. J. 2017 m. vasario 27 d. elektroninio laiško, siųsto ieškovei UAB „Vivatus“, turinio analizė leidžia daryti išvadą, kad ieškovė, 2017 m. vasario 24 d. kreipdamasi dėl atliktų darbų perdavimo, pateikė atsakovei statybos darbų žurnalus, atliktų darbų aktus, taip pat išpildomąją dokumentaciją, kurią atsakovė nurodė patikslinti ir papildyti (2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 punktai) (t. 2, b. l. 74-75). Iš šio elektroninio laiško turinio taip pat matyti, kad atsakovė analizavo ieškovės atliktų darbų akte nurodytus darbus, turėjo pastabų dėl jų kokybės, tačiau, ieškovei nepateikus į bylą 2017 m. vasario 24 d. teiktų aktuoti dokumentų, negalima nustatyti, kiek detalūs buvo atsakovei teikti atliktų darbų aktai (t. 1, b. l. 74). Ieškovė atsakė į atsakovės pastabas dėl 2017 m. vasario 24 d. siektų perduoti darbų (t. 1, b. l. 76-77). Iš UAB „LitCon“ statybos vadovo P. J. 2017 m. gegužės 3 d. elektroninio laiško turinio galima spręsti, kad 2017 m. gegužės 2 d. atsakovei buvo pakartotinai perduoti atliktų darbų aktai, jų atsakovė nepasirašė, nurodydama, jog ieškovė nepateikė statybos darbų žurnalų, kurių pildymo trūkumus, atsakydama į UAB „LitCon“ pastabas, nurodė ištaisiusi. Atsakovė prašė pateikti statybos darbų žurnalus ir dėl atliktų darbų aktų įsipareigojo atsakyti UAB „Vivatus“ per 5 darbo dienas nuo žurnalų gavimo (t. 1, b. l. 78). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame laiške minimas UAB „Vivatus“ antras atsakymas į UAB „LitCon“ pastabas, kurio į bylą nepateikė nė viena iš ginčo šalių. Atsakovės elektroniniai laiškai patvirtina, kad ieškovė neatsakė į UAB „LitCon“ statybos vadovo 2017 m. gegužės 3 d. laišką (t. 1, b. l. 79). Tačiau atsakovė atsiliepime į ieškinį pripažino, kad ji gavo 2017 m. gegužės 3 d. laiške prašytus statybos darbų žurnalus – pasak atsakovės, kažkas juos pristatė į statybvietę (t. 1, b. l. 46). Atsakovė nurodė, kad, pakartotinai įvertinusi atliktus darbus, neturėdama galimybės susisiekti su ieškove, ji statybos darbų žurnale nurodė atliktų darbų trūkumus ir iki 2018 m. vasario 26 d. iš ieškovės neturėjo jokių žinių.

7838.

79Bylos duomenimis, ieškovė UAB „Vivatus“ 2018 m. vasario 26 d. pateikė atsakovei UAB „LitCon“ pretenziją, nurodydama, jog 2017 m. gegužės 22 d. atsakovei buvo pateikta pažymos, aktas ir sąskaita-faktūra dėl atliktų darbų, tačiau negauta nei pastabų, nei jokio atsakymo. Ieškovė, remdamasi tuo, kad generalinis rangovas vengia priimti darbus ir pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktus, reiškia nekonkrečias pretenzijas, nurodė, kad, vadovaudamasi CK 6.694 straipsnio nuostatomis, vienašališkai pasirašė darbų atlikimo aktą, kurio pagrindu atsirado UAB „LitCon“ prievolė sumokėti PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą sumą (t. 1, b. l. 115). Kartu su pretenzija atsakovei buvo pateikta Pažyma Nr. (4-5-6) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, Atliktų darbų aktas pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6, vienašališkai pasirašyti UAB „Vivatus“ direktorės, taip pat 2017 m. gegužės 22 d. PVM sąskaita-faktūra, pagal kurią reikalauta sumokėti 82 844,47 Eur, t. y. tokią pačią, kokia prašoma priteisti ieškiniu, sumą (t. 1, b. l. 116-119).

8039.

81Aptarti bylos duomenys teikia pagrindą daryti išvadą, kad ieškovė pasinaudojo įstatyme įtvirtinta rangovo teise, užsakovui atsisakius priimti siekiamus perduoti atliktus darbus ir nepasirašius teiktų atliktų darbų aktų, perduoti darbus vienašališkai pasirašytu atliktų darbų aktu (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Dėl išdėstytų motyvų atsakovės argumentai, kad nėra pagrindo pripažinti, jog ieškovė vienašališkai perdavė atliktus darbus, nes nėra vienašališkai pasirašyto atliktų darbų akto, atmestini (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

8240.

83Atsakovė, nesutikdama su ieškovės reikalaujama skola už Objekte atliktus statybos darbus, remiasi tokiais argumentais: nepateikti atliktų darbų aktai, kuriuose būtų fiksuoti tikslūs atliktų darbų kiekiai; atliktų darbų aktai nebuvo pateikti laiku (pažymos pateiktos vėluojant 4-7 mėnesius); pažymos pateiktos nesilaikant Sutartyje numatytos tvarkos; nesudarytos sąlygos atsakovei apžiūrėti perduodamus darbus ir išsakyti dėl jų pastabas; pateikus pažymas, nebuvo galimybės įvertinti jų realumo, nes darbai visiškai užbaigti, pasitelkiant trečiuosius asmenis ar pačios atsakovės jėgomis; nepateikti statybos darbų žurnalai, išpildomoji dokumentacija, kurie leistų patikrinti darbų atlikimo faktą (t. 1, b. l. 183).

8441.

85Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad, siekdama perduoti 2016 m. spalio, lapkričio, gruodžio, 2017 m. sausio mėnesiais atliktus darbus, ieškovė nesilaikė Sutartyje įtvirtintos darbų perdavimo tvarkos, savaime nebuvo pakankamas pagrindas atsakovei neišspręsti UAB „Vivatus“ faktiškai atliktų darbų priėmimo klausimo, kai ieškovė, neužbaigusi vykdyti sutartinių įsipareigojimų, paliko Objektą. Atsakovė, būdama statybų verslo profesionalė, turėjo žinoti, kad sutartinių santykių su rangovu nutraukimo atveju būtina priimti faktiškai atliktus darbus bei išspręsti atsiskaitymo už juos klausimą, nepaisant to, dėl kurios iš šalių kaltės šie santykiai nutrūksta. Taigi atsakovė, turėjo užfiksuoti faktinę padėtį, buvusią tuo metu, kai ieškovė, neužbaigusi sulygtų darbų, paliko Objektą, t. y. nustatyti, kokius darbus, kokia apimtimi faktiškai yra atlikusi UAB „Vivatus“, įsivertinti atliktų darbų kokybę. Atsakovės argumentai, kad jai ieškovė nesudarė sąlygų apžiūrėti perduodamus darbus ir išsakyti dėl jų pastabas, atmestini kaip nepagrįsti. Byloje nenustatyta aplinkybių, kad, ieškovei (subrangovei) neužbaigus vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir palikus Objektą, atsakovė, būdama Objekto generalinė rangovė, neturėjo galimybės realiai apžiūrėti ir įvertinti ieškovės faktiškai atliktų darbų (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Atsakovės teigimu, ieškovei neatsakius į UAB „LitCon“ 2017 m. gegužės 3 d. laišką, ji neturėjo galimybės susisiekti su UAB „Vivatus“ dėl darbų priėmimo-perdavimo. Tačiau atsakovė nepaaiškino, kas jai sukliudė vienašališkai išspręsti ieškovo faktiškai atliktų darbų priėmimo klausimą (CK 6.694 straipsnio 4 dalis), įvertinant realią padėtį Objekte, kurio generalinė rangovė buvo būtent atsakovė, privalėjusi organizuoti likusių ieškovės neįvykdytų darbų atlikimą.

8642.

87Ieškovė, teikdama ieškinį, nurodė, kad prašo priteisti iš atsakovės 82 844,47 Eur skolą už darbus, atliktus 2016 m. spalio, lapkričio, gruodžio ir 2017 m. sausio mėnesiais, bei reikalavimui pagrįsti pridėjo Pažymas Nr. 4, 5, 6 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, pasirašytas 2017 m. gegužės 2 d. ir 2017 m. gegužės 22 d. UAB „Vivatus“ direktorės D. G., bei 2017 m. gegužės 22 d. PVM sąskaitą–faktūrą, išrašytą Pažymų Nr. 4, 5 ir 6 pagrindu (t. 1, b. l. 16-18, 19). Iškėlus ieškovei UAB „Vivatus“ bankroto bylą, ieškovės atstovas bankroto administratorius pateikė teismui jam bankrutuojančios įmonės valdymo organų perduotus dokumentus, susijusius su nagrinėjamoje byloje reikalaujama skola, tarp jų: Atliktų darbų aktų 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, kurių pagrindu parengta Pažyma Nr. 4 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 m. spalio mėn., kopijas (t. 2, b. l. 49, 50-54); Atliktų darbų aktų 11/01, 11/02, 11/03, 11/05, 11/06, 11/07, 11/08, 11/09, 11/10, kurių pagrindu parengta Pažyma Nr. 5 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 m. lapkričio mėn., kopijas (t. 2, b. l. 55, 56-64); Atliktų darbų akto už 2017 m. gegužės mėnesį (t. 2, b. l. 65), kuriame nurodyti darbai, jų apimtis ir kaina atitinka su ieškiniu pateiktoje Pažymoje Nr. 6 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 m. gruodžio/2017 m. sausio mėn. atliktus darbus nurodytus duomenis, kopiją (t. 1, b. l. 18, t. 2 b. l. 65). Ieškovės atstovas taip pat pateikė suvestinio detalizuoto 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6, kopiją (t. 2 b. l. 66-67).

8843.

89Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prie ieškinio pridėtos Pažymos Nr. 4 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 mėn. spalio mėn. duomenys iš dalies nesutampa su bankroto administratoriaus pateiktos taip pat Pažymos Nr. 4 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 mėn. spalio mėn. duomenimis: prie ieškinio pridėtos Pažymos Nr. 4 pozicijoje 3 nurodytų F Stogo įrengimo darbų kaina – 23 000,49 Eur, tuo tarpu bankroto administratoriaus pateiktos Pažymos Nr. 4 pozicijoje 3 nurodyta tų pačių darbų kaina – 19 035,22 Eur (t. 1, b. l. 16; t. 2, b. l. 49). Kita vertus, dėl šios neatitikties ieškiniu nebuvo pareikalauta didesnė skolos suma, prie ieškinio pridėtoje PVM sąskaitoje-faktūroje pagal Pažymą Nr. 4 nurodyta 25 265,75 Eur dydžio 2016 m. spalio mėn. atliktų darbų kaina, t. y. tokia pati, kaip bankroto administratoriaus pateiktoje Pažymoje Nr. 4 (t. 1, b. l. 19; t. 2, b. l. 49).

9044.

91Bankroto administratoriaus teismo proceso metu pateiktuose į bylą UAB „Vivatus“ ginčo Objekte vykdytų darbų dokumentuose detalizuoti atlikti darbai sutampa su nurodytais 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akte pagal pažymas Nr. 4, 5, 6, taip pat 2017 m. gegužės 22 d. Pažymoje Nr. (4-5-6) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, pasirašytuose vienašališkai UAB „Vivatus“ ir įteiktuose atsakovei su 2018 m. vasario 26 d. pretenzija (t. 1, b. l. 115, 116, 117-118).

9245.

93Atsakovė pateikė į bylą statybos darbų žurnalų duomenis apie laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 13 d. iki 2017 m. vasario 17 d. UAB „Vivatus“ atliktus darbus (t. 1, b. l. 80-114). Iš byloje esančių duomenų neįmanoma nustatyti, kada ir kas pristatė atsakovei ieškovės statybos darbų žurnalus. Atsakovės teigimu, statybos darbų žurnalai buvo pristatyti į statybvietę, tačiau neaišku, kokio asmens.

9446.

95Dėl atsakovės pateikto statybos žurnalo duomenų, kaip įrodinėjimo priemonės nagrinėjamoje byloje, pažymėtina tai, kad ieškovė 2017 m. gegužės 22 d. pareiškime atsakovei nurodė, jog UAB „Vivatus“ negali pateikti statybos darbų žurnalų, nes jie pasisavinti nesąžiningų darbuotojų (t. 1, b. l. 21). Atsakovė, kartu su atsiliepimu į ieškinį teikdama ir statybos žurnalų duomenų kopijas, nurodė, kad statybos žurnalus pristatė „kažkas“ į statybvietę (t. 1, b. l. 46). Bylos duomenimis, dėl statybos darbų žurnalų, kuriuos, ieškovės teigimu, pasisavino buvęs UAVB „Vivatus“ statybos darbų vadovas, kreiptasi su pareiškimu inicijuoti ikiteisminį tyrimą, tačiau šį atsisakyta pradėti (t. 2, b. l. 122-131). Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, buvo aiškinamasi statybos žurnalų praradimo ir jų perdavimo atsakovei aplinkybės, tačiau savo poziciją išdėstė tik ieškovės atstovai ir jų prašymu apklausta kaip liudytoja buvusi UAB „Vivatus“ vadovė D. G.. Atsakovė nesureagavo į teismo 2019 m. kovo 12 d. nutartyje pareikštą siūlymą atsakovės atstovams atvykti į teismo posėdį ir tiesiogiai duoti paaiškinimus dėl šalių ginčo aplinkybių (t. 2, b. l. 113). Išanalizavęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovės atstovų paaiškinimus, liudytojos D. G., be to, atsakovės prašymu apklausto kaip liudytojo buvusio UAB „LitCon“ statinio statybos vadovo P. J. parodymus, teismas atsakovės pateiktų statybos darbų žurnalo duomenų nepripažįsta tokia įrodinėjimo priemone, kuri būtų pakankama ieškovės faktiškai atliktų darbų faktui ir tiksliai apimčiai nustatyti, nes byloje surinktų ir ištirtų duomenų visumos analizė kelia pagrįstų abejonių, ar statybos darbų žurnalai pateikti atsakovei visa apimtimi, ar juose įrašyti visi ieškovės faktiškai atlikti Objekte darbai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad buvęs UAB „LitCon“ statybos vadovas, be kita ko, nurodė, kad nebuvo tinkamų UAB „Vivatus“ atstovų, ši rangovė negalėdavo apsiginti, kokius darbus atliko (2019 m. vasario 18 d. teismo posėdžio garso įrašas 09:51:47-10:10:47).

9647.

97Nurodytina ir tai, kad į bylą pateiktuose statybos žurnalų duomenyse esantys UAB „LitCon“ Statinio statybos vadovo P. J. ir projekto vadovo M. P. įrašai nepriimti atliktų darbų, nurodant, kad šie neatitinka ST reikalavimų, savaime nesuponuoja atsakovei pagrindo nemokėti už ieškovės atliktus darbus. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad statybos žurnale padaryti įrašai nepriimti atliktų darbų, kaip neatitinkančių ST reikalavimų, visi be išimties yra vienodo turinio, visiškai neinformatyvūs – iš jų neįmanoma nustatyti atliktų darbų neatitikties statybos taisyklėms pobūdžio, neaišku, kokių konkrečių taisyklių neatitinka kiekvienas konkretus darbas, kokio dydžio nuokrypis ir kaip nustatytas. Be to, ieškovė teisingai nurodo, kad atsakovė, remdamasi atliktų darbų trūkumais, turėjo pateikti konkrečius įrodymus, iš kurių būtų galima spręsti apie trūkumų faktą, pobūdį, apimtį, šalinimo kaštus (CPK 12, 178 straipsniai). Atliktų darbų trūkumų faktas savaime nesuteikia pagrindo atsisakyti mokėti už atliktus darbus. Nagrinėjamoje byloje atsakovė neįrodinėjo ieškovės atliktų darbų trūkumų, jų apimties, šalinimo išlaidų, nereiškė reikalavimo dėl trūkumų šalinimo išlaidų atlyginimo ir jų įskaitymo į ieškovės reikalaujamą priteisti skolos už atliktus statybos darbus sumą.

9848.

99Teismas, 2019 m. kovo 12 d. nutartimi atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš esmės, abiem ginčo šalims pasiūlė pateikti papildomų įrodymų tiek ieškinio reikalavimams, tiek nesutikimui su jais pagrįsti (t. 2, b. l. 109-113). Ieškovės bankroto administratorius papildė bylos medžiagą, be kita ko, pateikdamas komercinius pasiūlymus, kuriais grindžiami atsakovės kvestionuojami darbai ar (ir) darbų įkainiai (t. 2, b. l. 118-119; 132-145; 146-149). Atsakovė nepasinaudojo siūlymu pateikti papildomų įrodymų savo nesutikimui su ieškovės reikalaujam skolos už atliktus darbus suma pagrįsti. Pažymėtina, kad atsakovei buvo siūloma detaliai įvardinti ieškovės atliktų darbų aktuose nurodytus darbus, kurių, atsakovės teigimu, ieškovė apskritai neatliko ar atliko ne ta apimtimi, kuri nurodyta, pateikti konkrečius įrodymus savo pozicijai patvirtinti, tačiau atsakovė nesureagavo į šį teismo pasiūlymą. Atsakovės atstovai, nagrinėjant bylą iš esmės, neatvyko nė į vieną teismo posėdį, nusprendė nesinaudoti teise nesutikimą su ieškiniu, be kita ko, grįsti savo paaiškinimais (CPK 186 straipsnis), prašė bylą nagrinėti UAB „LitCon“ atstovams nedalyvaujant (t. 2, b. l. 152).

10049.

101Įvertinus šioje byloje daugiau kaip metus trukusio teismo proceso eigą (ginčo šalims jų prašymų pagrindu ne kartą suteiktą galimybę išspręsti ginčą taikiai; joms nepasiekus taikaus susitarimo, teismo dėtas pastangas išsamiai ir objektyviai išsiaiškinti šalių ginčui išspręsti reikšmingas aplinkybes, leidžiant pildyti bylos medžiagą papildomais įrodymais bylos nagrinėjimo iš esmės stadijoje, atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės), dėl ieškovės UAB „Vivatus“ reikalavimų priteisti iš viso 82 844,47 Eur už Objekte 2016 m. spalio, lapkričio, gruodžio ir 2017 m. sausio mėnesiais atliktus darbus pagrįstumo spręstina analizuojant bylos duomenų, pateiktų į bylą abiejų ginčo šalių teismo proceso metu, visumą. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad ta aplinkybė, jog atsakovė nebuvo pakankamai aktyvi teismo procese ir neteikė papildomų įrodymų nesutikimui su ieškovės reikalavimais pagrįsti, savaime nesuponuoja pagrindo pripažinti įrodytomis ieškovės reikalavimo priteisti skolą pagrindu nurodytas aplinkybes, jeigu joms patvirtinti byloje nėra pakankamai įrodymų arba esantys duomenys rodo mažesnę pareikštų reikalavimų apimtį. Atsakovės pasyvumas teismo procese neatleidžia ieškovės nuo pareigos įrodyti reiškiamų reikalavimų pagrįstumą (CPK 12, 178 straipsniai).

10250.

103Rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė nurodė, kad, įvertinusi ieškovės pateiktose Pažymose Nr. 4, 5, 6, kurių pagrindu šioje byloje reikalaujama priteisti 82 844,47 Eur, įvardytus darbus, nustatė, jog ieškovės realiai atliktų ir priimtų darbų vertė – 11 325,68 Eur. Pasak atsakovės, nepaisant to, kad nagrinėjamu atveju nėra galimybės tiksliai apskaičiuoti ir nustatyti, kiek ir kokių darbų atlikta ieškovės, atsakovė gera valia sutinka, jog ieškovės tinkamai atliktų darbų vertė – 11 325,68 Eur (atlikti mūro darbai ir dalis denginių plėvelės izoliacijos darbų) (t. 1, b. l. 197).

10451.

105Atsakovei pripažinus, kad ieškovė tinkamai atliko darbų, nurodytų suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicijose 3, 4, 5, 6, 7, 19, 25, 40, dalį (t. 2, b. l. 4-8, 10, 66-67), toks pripažinimas yra pakankamas pagrindas iš atsakovės ieškovės naudai už Objekte atliktus priteisti 11 325,68 Eur (CPK 187 straipsnis).

10652.

107Dėl kitų darbų, įrašytų 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akte pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6, atsakovė nurodė, kad likę ieškovės deklaruojami darbai arba iš viso nebuvo atlikti, arba atlikti iš esmės nekokybiškai, o tikslių jų kiekių neįmanoma nustatyti dėl to, jog atsakovę įpareigojo griežti terminai pagal sutartį su pagrindiniu užsakovu UAB „Užupio krantinės“, Objektą buvo būtina užbaigti skubiai, todėl šie darbai buvo užbaigti arba ištaisyti ieškovės atliktų darbų trūkumai pačios atsakovės jėgomis arba jos pasitelktų trečiųjų asmenų (t. 1, b. l. 197).

10853.

109Šiame teismo sprendime jau nurodyta, kad atsakovė, elgdamasi kaip atidus ir rūpestingas verslo subjektas, turėjo užfiksuoti faktinę padėtį Objekte, kai jame ieškovė UAB „Vivatus“ nutraukė darbus, ir nustatyti, kokių, kiek darbų atliko ieškovė, atliktų darbų trūkumus, jeigu tokių buvo. Atsakovė, nesutikdama su ieškovės vienašališkai pasirašytuose atliktų darbų dokumentuose įvardytais atliktais darbais, jų kiekiais, kaina, turi pareigą įrodyti atsikirtimus, kuriais grindžiamas nesutikimas (CPK 12, 178 straipsniai).

11054.

111Vertinant byloje esančius įrodymus, nurodytina tai, kad ieškovės pateiktuose detalizuotuose Atliktų darbų aktuose 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 įvardyti darbai, jų kiekiai, kaina (t. 2, b. l. 50-54), atitinka bankroto administratoriaus pateiktos Pažymos Nr. 4 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 m. spalio mėn. atliktus darbus duomenis (t. 2, b. l. 49), suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 duomenis (t. 2, b. l. 49, 50-54). Dėl aptariamuose dokumentuose nurodytų darbų atlikimo ginčo šalių buvo sutarta sudarant Sutartį ir Papildomus susitarimus, įkainiai nurodyti šių susitarimų sudėtine dalimi esančiuose komerciniuose pasiūlymuose (t. 2, b. l. 50 ir 136 (dėl pertvarų VS-8 įrengimo); t. 2, b. l. 51 ir 140, 146 (dėl FIBO blokų ir keramikinių plytų mūro); t. 2, b. l. 52-53 ir 137-138, 147 (dėl F korpuso stogo įrengimo); t. 2, b. l. 54 ir 139, 149 (dėl silikatinių blokų mūro). Atsakovė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų ginčo šalių susitarimą dėl nurodytų darbų ir šių darbų įkainių, įrodytų, jog aptariamuose aktuose įvardyti darbai ar jų dalis Objekte neatlikti arba kad ginčijamus darbus ar jų tam tikrą dalį atliko ne ieškovė, bet kiti asmenys.

11255.

113Kartu pažymėtina, kad atsakovė pateikė įrodymus, o ieškovė pripažino aplinkybę, jog F korpuso stogo medinėms konstrukcijoms įrengti mediena buvo įsigyta atsakovės lėšomis (t. 2, b. l. 13-17). Dėl to darytina išvada, kad ieškovė, prašydama skolos už stogo medinių konstrukcijų montavimo darbus, nepagrįstai prašo priteisti ir medžiagų kainą: pagal Atliktų darbų aktą 10/3 – 3418,40 Eur, pagal Atliktų darbų aktą 10/4 – taip pat 3418,40 Eur, iš viso – 6836,80 Eur (t. 2, b. l. 52-53).

11456.

115Ieškovės pateiktuose detalizuotuose Atliktų darbų aktuose 11/01, 11/02, 11/03, 11/05, 11/06, 11/07, 11/08, 11/09, 11/10 įvardyti darbai, jų kiekiai, kaina atitinka 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akte pagal pažymas Nr. 4, 5, 6, Pažymoje Nr. 5 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2017 m. lapkričio mėn. atliktus darbus nurodytus duomenis (t. 1, b. l. 117-118; t. 2, b. l. 55, 56-64). Dėl aptariamuose dokumentuose įvardytų pertvarų VS-8, tvirtinant GKB lakštus, darbų, FIBO blokų ir keramikinių plytų mūro, F korpuso stogo įrengimo darbų atlikimo, šių darbų įkainių ginčo šalių buvo sutarta sudarant Sutartį ir Papildomus susitarimus, įkainiai nurodyti šių susitarimų sudėtine dalimi esančiuose komerciniuose pasiūlymuose (t. 2, b. l. 56 ir 136 (dėl pertvarų VS-8 įrengimo); t. 2, b. l. 57 ir 140, 146 (dėl FIBO blokų ir keramikinių plytų mūro); t. 2, b. l. 58 ir 137-138, 147 (dėl F korpuso stogo įrengimo).

11657.

117Pažymėtina, kad, detalizuodama F korpuso stogo įrengimo darbus, ieškovė Atliktų darbų akte 11/03 nurodė atlikusi 5,25, t. y. 525 m2, denginių plėvelinės izoliacijos įrengimo darbų, šio kiekio kaina – 2157,75 Eur (t. 2, b. l. 58). Tuo tarpu atsakovė teigia, jog atliktų darbų kiekis – 0,565, t. y. 56,5 m2, ir atitinkamai kaina – 232,22 Eur (t. 2, b. l. 4). Minėta, ieškovei palikus objektą, atsakovė neužfiksavo UAB „Vivatus“ atliktų darbų kiekio, teismui nepateikė įrodymų, kurių pagrindu nustatė būtent 0,565 ieškovės atliktų šio pobūdžio darbų mastą (CPK 12, 178 straipsniai). Atsakovei pripažįstant, kad ieškovė atliko nurodyto pobūdžio darbų dalį, tačiau nepateikus įrodymų, jog tik tokia nedidele apimtimi – 56,5 m2, nesant įrodymų, jog likusį nurodytų darbų kiekį atliko kiti rangovai, atsakovė pozicija dėl ieškovės atliktų darbų apimties atmestina kaip neįrodyta (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis). Kartu pažymėtina tai, kad ieškovė atliktų darbų akte nurodė įrengusi 525 m2 denginių plėvelinės izoliacijos, tuo tarpu statybos darbų žurnale pati įrašė faktiškai atlikusi iš viso 510 m2 aptariamo pobūdžio darbų (315 m2 + 195 m2 (t. 1, b. l. 80). Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, yra pagrindas daryti išvadą, kad ieškovė įrodė faktiškai atlikusi 510 m2 denginių plėvelinės izoliacijos įrengimo darbų, kurių kaina – 2096,10 Eur.

11858.

119Taip pat vertintina tai, kad, detalizuojant F korpuso stogo įrengimo darbus, Atliktų darbų akto 11/03 (t. 2, b. l. 58) pozicijoje 1 įvardyti stogo medinių konstrukcijų montavimo darbai nurodyti su medžiagų kaina – 3007,0046 Eur, nors, minėta, atsakovė pateikė įrodymus, o ieškovė neginčijo, kad mediena F korpuso medinėms konstrukcijoms įrengti buvo nupirkta atsakovės UAB „LitCon“ lėšomis (t. 2, b. l. 13-17). Dėl to darytina išvada, kad, reikalaudama skolos už faktiškai atliktus F korpuso stogo įrengimo darbus, ieškovė nepagrįstai prašo priteisti ir medžiagų kainą – 3007,00146 Eur (t. 2, b. l. 58).

12059.

121Atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu sumokėti už darbus, dėl kurių nebuvo susitarta: dėl blokelių 250x250x250 mm mūro darbų – 2247,20 Eur (2017 m. gegužės 22 d. Pažymos Nr. (4-5-6) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pozicija 6) (t. 1, b. l. 116); Atliktų darbų aktas 11/06 (t. 2, b. l. 60); silikatinių plytų mūro su dvipusiu siūlių rievėjimu darbų – 857 Eur (2017 m. gegužės 22 d. Pažymos Nr. (4-5-6) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę pozicija 7) (t. 1, b. l. 116); Atliktų darbų aktas 11/07 (t. 2, b. l. 61); silikatinių blokelių, plytų ir betono sunešimo rankiniu būdu darbų – 2058 Eur (2017 m. gegužės 22 d. Pažymos Nr. (4-5-6) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę – 7 pozicija) (t. 1, b. l. 116); Atliktų darbų aktas 11/08 (t. 2, b. l. 62); GKB restauravimo darbų – 800 Eur (2017 m. gegužės 22 d. Pažymos Nr. (4-5-6) apie atliktų darbų ir išlaidų vertę – 8 pozicija) (t. 1, b. l. 116); Atliktų darbų aktas 11/09 (t. 2, b. l. 63). Atsakovės teigimu, neįmanoma patikrinti, ar nurodyti darbai buvo atlikti, kokia jų apimtis, rinkos vertė, todėl atsakovei negali kilti pareiga atlyginti už tokius darbus (t. 2, b. l. 5-6).

12260.

123Teismo vertinimu, dėl 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akte pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 (pozicijos – 9, 14, 31-32, 33), Atliktų darbų aktuose 11/06, 11/07, 11/08, 11/09 nurodytų blokelių 250x250x250 mm mūro darbų (bendra suma – 2247,20 Eur), silikatinių plytų mūro su dvipusiu siūlių rievėjimu darbų (bendra suma – 857 Eur), silikatinių blokelių, plytų ar betono sunešimo rankiniu būdu (bendra suma – 2058 Eur), GKB restauravimo darbų (suma – 800 Eur) byloje nėra pakankamai įrodymų šalių susitarimui dėl nurodytų darbų atlikimo pagrįsti (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

12461.

125Bylos duomenų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad dėl atliktinų papildomų darbų šalys sudarydavo papildomus susitarimus, nurodydamos, kad jų sudėtinė dalis – atitinkami komerciniai pasiūlymai: 2016 m. liepos 20 d. Papildomas susitarimas I sudarytas dėl papildomų statybos rangos darbų, nurodytų šio susitarimo priede Nr. 1 „Komercinis pasiūlymas“ – FIBO blokų mūro, keramikinių plytų mūro, akmens vatos pertvarų įrengimo, keramikinių plytų pertvarų (t. 2, b. l. 146, 140); 2016 m. rugpjūčio 1 d. Papildomas susitarimas II sudarytas dėl papildomų 72 385,31 Eur vertės statybos rangos darbų, nurodytų šio susitarimo priede Nr. 1 „Komercinis pasiūlymas“ – F korpuso stogo įrengimo darbų (t. 2, b. l. 147, 11-12, 137-138); 2016 m. rugpjūčio 30 d. Papildomas susitarimas III sudarytas dėl papildomų sienų griovimo Name I ir Name H darbų, kurių kaina – 413,22 Eur, ir kurie numatyti priede Nr. 1 „Komercinis pasiūlymas“ (t. 2, b. l. 148, 141); 2016 m. spalio 7 d. Papildomas susitarimas IV sudarytas dėl papildomų mūro darbų, numatytų priede Nr. 1 „Komercinis pasiūlymas“ – silikatinių blokų mūro (t. 2, b. l. 149, 139).

12662.

127Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl papildomų mūro darbų Papildomas susitarimas IV sudarytas 2016 m. spalio 7 d., jo priedas Nr. 1 „Komercinis pasiūlymas“ – pateiktas prieš pat susitarimo sudarymą – 2016 m. spalio 7 d. – dėl silikatinių blokų mūro, 120 mm (t. 2, b. l. 149, 139). Tuo tarpu ieškovė, įrodinėdama šalių susitarimą dėl blokelių 250x250x250 mm mūro darbų, silikatinių plytų mūro su dvipusiu siūlių rievėjimu darbų, taip pat silikatinių blokelių, plytų arba betono sunešimo rankiniu būdu darbų, pateikė 2016 m. spalio 27 d. Komercinį pasiūlymą (t. 2, b. l. 143). Byloje nėra duomenų, kad ginčo šalys po 2016 m. spalio 27 d. buvo sudariusios papildomų susitarimų dėl nurodytų papildomų darbų (CPK 12, 178 straipsniai). Byloje nėra kitų duomenų, kurie teiktų pagrindą daryti išvadą apie ginčo šalių susitarimo dėl papildomų darbų, nurodytų ieškovės 2016 m. spalio 27 d. Komerciniame pasiūlyme, buvimą, įrodymų, kad ieškovė faktiškai atliko nurodytus papildomus darbus, be to, ta apimtimi, kuri nurodyta 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akte pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6, Atliktų darbų aktuose 11/06, 11/07, 11/08 (CPK 185 straipsnis). Dėl to vienašalis aptartų darbų perdavimas pripažintinas negaliojančiu, o ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės atlyginimą už aptartus darbus ieškovės vienašališkai apskaičiuotą kainą, kurios bendra suma – 5162,20 Eur (2247,20 Eur + 857 Eur + 2058 Eur), negali būti tenkinamas (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

12863.

129Nurodytina ir tai, kad byloje nėra įrodymų, iš kurių būtų įmanoma nustatyti, kokiu pagrindu (Sutarties ar vieno iš keturių Papildomų susitarimų) vykdyti Atliktų darbų akte Nr. 11/09 nurodyti darbai („darbų atlikimas pagal aktą Nr. 06102016-01 nuo 07/10/2016“) (t. 2, b. l. 63), kurie 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akte pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicijoje 8, Pažymos Nr. 5 pozicijoje 9 įvardyti kaip GKB restauravimo darbai, jų kaina – 800 Eur (t. 1, b. l. 117; t. 2, b. l. 55). Neaišku, pagal kokį įkainį apskaičiuota šių darbų kaina. Dėl to vienašalis nurodytų darbų perdavimas pripažintinas negaliojančiu, o reikalavimas priteisti 800 Eur pagal Atliktų darbų aktą 11/09 negali būti tenkinamas (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis).

13064.

131Byloje taip pat nėra duomenų, kokiu pagrindu vykdyti 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5, 6 pozicijoje 10 nurodyti papildomi stogo darbai, kurių kaina – 12 929,60 Eur (t. 1, b. l. 117-118) ir dėl kurių pateiktas detalizuotas Atliktų darbų aktas 11/10 (t. 2, b. l. 64), Pažymoje Nr. 5 įrašyti kaip papildomi stogo darbai, kurių kaina – 12 929,60 Eur (t. 2, b. l. 55). Byloje nėra įrodymų apie šalių susitarimą dėl šių darbų ir tokių darbų įkainių. Be to, pagal ginčo šalių sudarytos Sutarties 2.3 punktą, jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo numatyti, ir jie būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo apie būtinybę atlikti papildomų darbų ir dėl to didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą (CK 6.653 straipsnio 4 dalis, 6.684 straipsnio 4, 5 dalys). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie šalių susitarimą dėl aptariamų papildomų darbų, jų įkainių, vienašalis tokių darbų perdavimas pripažintinas negaliojančiu, o ieškinio reikalavimas priteisti 12 929,60 Eur už papildomus stogo įrengimo darbus negali būti tenkinamas (CPK 12, 178 straipsniai, 176 straipsnio 1 dalis).

13265.

133Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės 16 246,20 Eur skolą už Pažymoje Nr. 6 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2016 m. gruodžio mėn./2017 m. sausio mėn. atliktus darbus (t. 1, b. l. 18, 19), pažymėtina tai, kad į bylą nepateikta 2016 m. gruodžio mėn. ir 2017 m. sausio mėn. atliktų darbų aktų, tačiau yra Atliktų darbų aktas už 2017 m. gegužės 22 d. atliktus darbus, kuriame detalizuoti atlikti stogo įrengimo darbai, nurodytas jų kiekis, atskirų darbų kaina ir bendra įvardytų stogo darbų suma – 16 246,20 (t. 2, b. l. 65), sutampanti su nurodyta Pažymoje Nr. 6. Detalizuodama nurodytus darbus, ieškovė atliktų darbų akte nurodė, kad atliko 2,137 m3medinių konstrukcijų montavimo darbų, kurių kaina – 1966,08 Eur, 150,15 m3 daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos, naudojant akmens vatos plokštes, įrengimo darbų, kurių kaina – 13 513,62 Eur, taip pat 5,25, t. y. 525 m2 denginių plėvelinės garo izoliacijos įrengimo darbų, kurių vertė – 766,50 Eur (t. 2, b. l. 65).

13466.

135Atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose, be kita ko, pripažino, kad ieškovė atliko dalį medinių konstrukcijų montavimo darbų (medžiagos įsigytos pačios atsakovės lėšomis), dalį šlaitinių stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimo, naudojant akmens vatos plokštes, įrengimo darbų, dalį denginių plėvelinės izoliacijos įrengimo darbų, kurie, kaip įrodo įrašai statybos darbų žurnale, nepriimti dėl to, kad atlikti nekokybiškai (t. 2, b. l. 6).

13667.

137Dėl medinių konstrukcijų montavimo darbų kainos, į kurią įskaičiuota ir medžiagų kaina, teismas, pasisakydamas dėl ankstesnių aktų, jau nurodė, kad mediena F korpuso stogo medinėms konstrukcijoms įrengti buvo nupirkta atsakovės UAB „LitCon“ lėšomis (t. 2, b. l. 13-17). Dėl to darytina išvada, kad pagal ieškovė nepagrįstai prašo priteisti ir medžiagų kainą – 706,15042 (t. 2, b. l. 65).

13868.

139Dėl šlaitinių stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimo, naudojant akmens vatos plokštes, darbų, pažymėtina tai, kad atsakovė, pripažindama, jog ieškovė atliko nurodytų darbų dalį, tačiau nesutikdama su ieškovės nurodyta šių darbų apimtimi, nepateikė įrodymų, kad ieškovė, iki nutraukdama darbus Objekte, aptariamų darbų neatliko visa sutarta apimtimi, įrodymų, nėra įrodymų, jog šiuos darbus užbaigė pati atsakovė ar jos pasitelkti kiti rangovai (CPK 12, 178 straipsniai). Tuo tarpu šiuos darbus buvo sulygta atlikti 2016 m. rugpjūčio 1 d. Papildomu susitarimu II, o darbų kiekis, įkainiai, bendra kaina numatyti šio susitarimo sudėtine dalimi esančiame 2016 m. liepos 22 d. Komerciniame pasiūlyme (t. 2, b. l. 11-12, 137-138, 147). Šiame sprendime jau pasisakyta, kad atsakovė, būdama Objekto generalinė rangovė, subrangovei UAB „Vivatus“ nutraukus darbus Objekte, turėjo galimybę, kartu ir pareigą, užfiksuoti faktiškai ieškovės atliktus darbus, konkretų jų kiekį, įsivertinti atliktų darbų kokybę. Atsakovei to nepadarius, jai tenka neigiami tokio neatsakingo elgesio padariniai: ji negali pateikti įrodymų, kurie patvirtintų jos poziciją, kad nurodytų darbų ieškovė atliko tik dalį, ir paneigtų ieškovės atliktų darbų dokumentuose nurodytus duomenis apie atliktą šių darbų kiekį. Atsakovei pripažinus, kad ieškovė atliko šlaitinių stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimo, naudojant akmens vatos plokštes, darbų dalį, nepateikus įrodymų, kad šiuos darbus ieškovė atliko ne visa apimtimi, kad nurodytus darbus užbaigė kiti asmenys, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės skolą už nurodytus darbus pripažintinas pagrįstu atliktų darbų dokumentuose nurodyta apimtimi (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

14069.

141Dėl denginių plėvelinės garo izoliacijos įrengimo darbų atsakovė visiškai neigė, kad ieškovė būtų bent pradėjusi šio pobūdžio darbus. Be ieškovės vienašališkai padaryto įrašo Atliktų darbų akte už 2017 m. gegužės mėnesį (t. 2, b. l. 65) apie šių darbų atlikimo faktą ir apimtį, byloje nėra jokių kitų duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad nurodyti darbai ieškovės buvo pradėti, juolab kad atlikti akte nurodyta apimtimi (CPK 12, 178 straipsniai). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas, kad atsakovė sumokėtų už nurodytus darbus 766,50 Eur, negali būti pripažintas pagrįstu (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

14270.

143Atsakovė pateikė į bylą elektroninį laišką, teigdama, kad vienas iš atsakovės darbuotojų atliko F korpuso stogo darbų už 10 196,16 Eur: 1) kabančių stogelių montavimas (2 vnt., kaina – 3000 Eur); medinių sijų išfrezavimas, metalinių laikiklių montavimas, konstrukcijos sumontavimas, lentų pakloto montavimas (dailylentės); 2) viso stogo apšiltinimas 1 m2 – 8 Eur x 524,52 m2 = 4196,20 Eur; 3) stogo galų sutvarkymas pagal mazgą: stogo galas –apšiltinimas vata, išlyginimas apačios ir šonų, plėvelė, cetris, apdailos plokštės montavimas (HPL); frontonai – lentų pakloto nupjovimas, penketuko, plėvelės montavimas, cetrio montavimas – 3000 Eur (t. 2, b. l. 7, 18).

14471.

145Ieškovės pateiktų atliktų darbų dokumentų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad atsakovės elektroniniame laiške įvardyti F pastato stogo įrengimo darbai, dėl kurių tartasi su atsakovės darbuotoju Antanu, ieškovės neįtraukti į atliktų darbų aktus. Dėl to atsakovės įvardytas susitarimas su darbuotoju dėl stogo įrengimo darbų, kurių ieškovė neatliko ir nereikalauja už juos sumokėti, neturi teisinės reikšmės, sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą dėl atlyginimo už ieškovės faktiškai atliktus darbus.

14672.

147Atsakovės pateiktų į bylą rašytinių įrodymų apie sutartis su kitais rangovais dėl stogo įrengimo darbų, kuriuos buvo įsipareigojusi atlikti ieškovė, analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad su UAB „Kongerta“, UAB „Aktyvi statyba“ buvo sutarta dėl stogo įrengimo darbų, kurių ieškovė neatliko (t. 2, b. l. 23-38). Tuo tarpu šioje byloje pareikštas reikalavimas atlyginti už darbus, kuriuos ieškovė atliko ir vienašališkai perdavė atsakovei. Dėl to atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai neturi teisinės reikšmės šioje byloje kilusiam ginčui išspręsti.

14873.

149Byloje nustatytos aplinkybės teikia pagrindą pripažinti iš dalies negaliojančiu ieškovės atliktą vienašalį darbų perdavimą dėl tokių darbų: 1) Atliktų darbų akto 10/3 už 2016 m. spalio mėn. atliktus darbus dalį dėl medinių konstrukcijų montavimo medžiagų – 3418,40 Eur, Atliktų darbų akto 10/4 už 2016 m. spalio mėn. atliktus darbus dalį dėl medinių konstrukcijų montavimo medžiagų – 3418,40 Eur, suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicijos 8 dalį dėl 6836,80 Eur medinių konstrukcijų medžiagų kainos; 2) Atliktų darbų akto už 2016 m. lapkričio mėn. atliktus darbus 11/03 pozicijos 1 dėl medinių konstrukcijų montavimo dalį dėl 3007,0046 Eur medinių konstrukcijų medžiagų kainos; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicijos 39 dalį dėl 3007,00146 Eur medinių konstrukcijų medžiagų kainos; 3) Atliktų darbų akto už 2016 m. lapkričio mėn. atliktus darbus 11/03 pozicijos 3 dėl denginių plėvelinės izoliacijos (difuzinės plėvelės) įrengimo dalį dėl 0,15 (15 m2) kiekio darbų, kurių kaina 61,65 Eur; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicijos 40 dalį dėl 0,15 (15 m2) kiekio darbų, kurių kaina – 61,65 Eur; 4) Atliktų darbų aktą 11/06 už 2016 m. lapkričio mėn. atliktus darbus dėl blokelių 250 mm x 250 mm x250 mm mūro darbų, kurių bendras kiekis 56,18 , bendra kaina – 2247,20 Eur; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicija 31 dėl 4,5 m2 kiekio darbų, kurių kaina – 180 Eur, ir pozicija 32 dėl 51,68 m2 kiekio darbų, kurių kaina – 2067,20 Eur; 5) Atliktų darbų aktą 11/07 už 2016 m. lapkričio mėn. atliktus darbus dėl silikatinių plytų mūro su dvipusiu siūlių rievėjimu dėl 34,13 m2 kiekio darbų, kurių kaina – 857 Eur; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicija 33 dėl 34,13 m2 kiekio darbų, kurių kaina – 857 Eur; 6) Atliktų darbų aktą 11/08 už 2016 m. lapkričio mėn. atliktus darbus dėl silikatinių blokelių, plytų arba betono sunešimo rankiniu būdu dėl 58,8 m2 kiekio darbų, kurių kaina – 2058 Eur; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicija 9 dėl būdu dėl 58,8 m2 kiekio darbų, kurių kaina – 2058 Eur; 7) Atliktų darbų aktą 11/09 už 2016 m. lapkričio mėn. atliktus darbus dėl darbų korpusuose K, C, kurių kaina – 800 Eur; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicija 14 dėl darbų, kurių kaina – 800 Eur; 8) Atliktų darbų aktą 11/10 už 2016 m. lapkričio mėn. atliktus darbus dėl papildomų stogo darbų, kurių kaina – 12 779,60 Eur; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicijos 34-38); 9) Atliktų darbų akto už 2016 m. gegužės 22 d. atliktus darbus pozicijos 1 dėl medinių konstrukcijų montavimo dalį dėl 706,15042 medžiagų kainos; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicijos 43 dalį dėl 706,15042 medžiagų kainos; 10) Atliktų darbų akto už 2016 m. gegužės 22 d. atliktus darbus poziciją 4 dėl denginių plėvelinės garo izoliacijos įrengimo 5,25 darbų kiekio už 766,50 Eur kainą; suvestinio 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akto pagal pažymas Nr. 4, 5 ir 6 pozicija 45 dėl 5,25 darbų kiekio, kurių kaina – 766,50 Eur.

15074.

151Apibendrinant išdėstytus motyvus, nurodytina, kad nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog ieškovė UAB „Vivatus“ vienašališkai perdavė atsakovei UAB „LitCon“ Objekte atliktų darbų, kurių bendra kaina – 87 204,71 Eur. Remdamasi Sutarties 2.5 punkto nuostatomis dėl užsakovo teisės sulaikyti 5 proc. iš kiekvienos rangovui sumokamos sumos, ieškovė byloje pareikštu ieškiniu prašė priteisti 82 844,47 Eur, už, jos teigimu, faktiškai atliktus ir vienašališkai atsakovei perduotus statybos darbus. Šiame teismo sprendime priėjus prie išvados, kad tam tikrų darbų, kurių bendra vertė – 30 2699,91 Eur, vienašalis perdavimas yra nepagrįstas ir negaliojantis, ieškovės įrodyta ginčo Objekte faktiškai atliktų darbų bendra suma – 56 934,80 Eur. Atsižvelgiant į šioje byloje ieškovės pasirinktą poziciją prašyti priteisti iš atsakovės už faktiškai atliktus darbus sumą, sumažintą pagal Sutarties 2.5 punkto nuostatas 5 proc. sulaikomos sumos dydžiu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 54 088,07 Eur skolos už ginčo Objekte atliktus statybos darbus.

152Dėl procesinių palūkanų

15375.

154Ieškovė taip pat yra pareiškusi prašymą priteisti procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Dublike ieškovė nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog abi ginčo šalys yra verslininkės ir juridiniai asmenys, tai palūkanos skaičiuotinos ne pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, o pagal šio straipsnio 2 dalį.

15576.

156Patenkinus dalį ieškinio dėl skolos už atliktus rangos darbu priteisimo, ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

157Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 307straipsniais, teismas

Nutarė

158ieškinį patenkinti iš dalies.

159Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Vivatus“ (juridinio asmens kodas 303226915) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ (juridinio asmens kodas 123228761) 54 088,07 Eur (penkiasdešimt keturis tūkstančius aštuoniasdešimt aštuonis eurus 07 ct) už atliktus statybos darbus ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 54 088,07 Eur sumą nuo bylos iškėlimo 2018 m. balandžio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

160Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Martai... 2. 1.... 3. Ieškovė 2018 m. kovo 27 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama... 4. 2.... 5. Ieškinyje nurodyta, kad 2016 m. liepos 8 d. sudarytos Rangos sutarties Nr.... 6. 3.... 7. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo... 8. 4.... 9. Dublike ieškovė nurodė, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais jos... 10. 5.... 11. Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė darbus, už kuriuos prašo priteisti... 12. 6.... 13. Į bylos nagrinėjimą iš esmės teismo posėdyje atsakovės atstovai... 14. 7.... 15. Teismo posėdyje ieškovės BUAB „Vivatus“ atstovai nurodė, kad palaiko... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies ... 17. 8.... 18. Nagrinėjamoje byloje kilo subrangovės BUAB „Vivatus“ ir rangovės UAB... 19. 9.... 20. Byloje nustatyta, kad 2016 m. liepos 8 d. sudaryta Tiekimo ir statybos rangos... 21. 10.... 22. 2016 m. liepos 20 d. papildomu susitarimu Nr. 905S-160708/57-1 (toliau –... 23. 11.... 24. Ieškovė už 2016 m. liepos mėn. atliktus darbus atsakovei pateikė Atliktų... 25. 12.... 26. Ieškovė 2017 m. vasario 24 d. pateikė atsakovei aktuoti 2016 m. spalio,... 27. 13.... 28. Byloje nėra duomenų apie ginčo šalių sudarytos Sutarties nutraukimą... 29. 14.... 30. Ieškovė 2018 m. vasario mėnesį pretenzija (jos data nenurodyta) kreipėsi... 31. 15.... 32. Atsakovė 2018 m. kovo 9 d. raštu, atsakydama į pretenziją dėl skolos už... 33. 16.... 34. Ieškovė 2018 m. kovo 27 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama... 35. Dėl tinkamo statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo reikšmės bei... 36. 17.... 37. Nagrinėjamos bylos šalių teisiniai santykiai, susiklostę jų sudarytos 2016... 38. 18.... 39. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį –... 40. 19.... 41. Kasacinio teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą... 42. 20.... 43. Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie... 44. 21.... 45. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys... 46. 22.... 47. Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 48. 23.... 49. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad užsakovas, atsisakydamas... 50. 24.... 51. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu,... 52. 25.... 53. Kartu pažymėtina, kad kasacinio teismo išaiškinta ir tai, jog pareiga... 54. 26.... 55. Pagal CK 6.687 straipsnio, reglamentuojančio darbų apmokėjimą, nuostatas... 56. 27.... 57. Nagrinėjamu atveju pagal ginčo šalių sudarytos Sutarties sąlygas nebuvo... 58. 28.... 59. Sutarties 4 punkte, reglamentuojančiame atliktų darbų perdavimą, nustatyta,... 60. 29.... 61. Teismas pripažįsta pagrįsta atsakovės poziciją, kad pagal ginčo šalių... 62. 30.... 63. Iš byloje esančių duomenų nėra pagrindo daryti išvados, kad ieškovė UAB... 64. 31.... 65. Kartu pažymėtina ir tai, kad, ieškovei neatlikus visų Sutartimi ir... 66. 32.... 67. Susiklosčius tokiai situacijai, kai abi ginčo šalys savo teises įgyvendino... 68. 33.... 69. Jau nurodyta, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė reikalauja priteisti iš... 70. 34.... 71. Atsakovė procesiniuose dokumentuose prašo teismo prie ieškinio pridėtų... 72. 35.... 73. Teismas pažymi, kad atsakovė teisingai nurodo, jog prie ieškinio nebuvo... 74. 36.... 75. Teismo posėdyje apklaustas kaip liudytojas buvęs UAB „Vivatus“ plėtros... 76. 37.... 77. Pažymėtina tai, kad atsakovė UAB „LitCon“, pateikdama atsiliepimą į... 78. 38.... 79. Bylos duomenimis, ieškovė UAB „Vivatus“ 2018 m. vasario 26 d. pateikė... 80. 39.... 81. Aptarti bylos duomenys teikia pagrindą daryti išvadą, kad ieškovė... 82. 40.... 83. Atsakovė, nesutikdama su ieškovės reikalaujama skola už Objekte atliktus... 84. 41.... 85. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad, siekdama perduoti 2016 m. spalio,... 86. 42.... 87. Ieškovė, teikdama ieškinį, nurodė, kad prašo priteisti iš atsakovės 82... 88. 43.... 89. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prie ieškinio pridėtos Pažymos Nr. 4 apie... 90. 44.... 91. Bankroto administratoriaus teismo proceso metu pateiktuose į bylą UAB... 92. 45.... 93. Atsakovė pateikė į bylą statybos darbų žurnalų duomenis apie laikotarpiu... 94. 46.... 95. Dėl atsakovės pateikto statybos žurnalo duomenų, kaip įrodinėjimo... 96. 47.... 97. Nurodytina ir tai, kad į bylą pateiktuose statybos žurnalų duomenyse... 98. 48.... 99. Teismas, 2019 m. kovo 12 d. nutartimi atnaujinęs bylos nagrinėjimą iš... 100. 49.... 101. Įvertinus šioje byloje daugiau kaip metus trukusio teismo proceso eigą... 102. 50.... 103. Rašytiniuose paaiškinimuose atsakovė nurodė, kad, įvertinusi ieškovės... 104. 51.... 105. Atsakovei pripažinus, kad ieškovė tinkamai atliko darbų, nurodytų... 106. 52.... 107. Dėl kitų darbų, įrašytų 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akte... 108. 53.... 109. Šiame teismo sprendime jau nurodyta, kad atsakovė, elgdamasi kaip atidus ir... 110. 54.... 111. Vertinant byloje esančius įrodymus, nurodytina tai, kad ieškovės... 112. 55.... 113. Kartu pažymėtina, kad atsakovė pateikė įrodymus, o ieškovė pripažino... 114. 56.... 115. Ieškovės pateiktuose detalizuotuose Atliktų darbų aktuose 11/01, 11/02,... 116. 57.... 117. Pažymėtina, kad, detalizuodama F korpuso stogo įrengimo darbus, ieškovė... 118. 58.... 119. Taip pat vertintina tai, kad, detalizuojant F korpuso stogo įrengimo darbus,... 120. 59.... 121. Atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės reikalavimu sumokėti už... 122. 60.... 123. Teismo vertinimu, dėl 2017 m. gegužės 22 d. Atliktų darbų akte pagal... 124. 61.... 125. Bylos duomenų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad dėl atliktinų... 126. 62.... 127. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl papildomų mūro darbų Papildomas... 128. 63.... 129. Nurodytina ir tai, kad byloje nėra įrodymų, iš kurių būtų įmanoma... 130. 64.... 131. Byloje taip pat nėra duomenų, kokiu pagrindu vykdyti 2017 m. gegužės 22 d.... 132. 65.... 133. Dėl ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės 16 246,20 Eur skolą už... 134. 66.... 135. Atsakovė rašytiniuose paaiškinimuose, be kita ko, pripažino, kad ieškovė... 136. 67.... 137. Dėl medinių konstrukcijų montavimo darbų kainos, į kurią įskaičiuota ir... 138. 68.... 139. Dėl šlaitinių stogų daugiasluoksnės šiltinamosios izoliacijos įrengimo,... 140. 69.... 141. Dėl denginių plėvelinės garo izoliacijos įrengimo darbų atsakovė... 142. 70.... 143. Atsakovė pateikė į bylą elektroninį laišką, teigdama, kad vienas iš... 144. 71.... 145. Ieškovės pateiktų atliktų darbų dokumentų analizė teikia pagrindą... 146. 72.... 147. Atsakovės pateiktų į bylą rašytinių įrodymų apie sutartis su kitais... 148. 73.... 149. Byloje nustatytos aplinkybės teikia pagrindą pripažinti iš dalies... 150. 74.... 151. Apibendrinant išdėstytus motyvus, nurodytina, kad nagrinėjamoje byloje... 152. Dėl procesinių palūkanų ... 153. 75.... 154. Ieškovė taip pat yra pareiškusi prašymą priteisti procesines palūkanas... 155. 76.... 156. Patenkinus dalį ieškinio dėl skolos už atliktus rangos darbu priteisimo,... 157. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270,... 158. ieškinį patenkinti iš dalies.... 159. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Vivatus“... 160. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...