Byla 2S-2435-324/2015
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. L. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2608-802/2015 pagal pareiškėjų R. L. ir A. L. skundą, suinteresuotiems asmenims antstolei A. L., akcinei bendrovei DNB bankui dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjai prašė panaikinti antstolės A. L. 2015 m. kovo 16 d. patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo ir atšaukti pirmąsias varžytynes, sudaryti pareiškėjams galimybę iki 2015 m. spalio 31 d. patiems susirasti areštuoto turto pirkėją. Nurodė, kad 2012 m. bankas kreipėsi į antstolį dėl priverstinio išieškojimo. Antstolė atliko vertinimą, nustatė, kad turto vertė 139 000 Lt. Bankas sutiko turtą parduoti už mažesnę kainą, tačiau su tuo nesutiko antstolė. Antstolė privalėjo įvertinti abiejų šalių interesus, todėl privalėjo parduoti turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui už mažesnę kainą. Pirmųjų varžytynių turto vertė buvo 111 000 Lt, t. y. 9000 Lt mažesnė nei būtų sudarytas sandoris su skolininko pasiūlytais pirkėjais.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pareiškėjų skundą atmetė. Nustatė, kad 2015 m. kovo 16 d. patvarkymas yra teisėtas. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad atvedė kokį nors išvaržomo turto pirkėją. Banko sutikimas turtą parduoti už mažesnę kainą nebuvo adresuotas antstolei ir jos niekaip nesaistė. Išvaržomo turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui yra prioritetinis, tačiau iki varžytynių paskelbimo į depozitinę sąskaitą turėjo būti įmokėta ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms. Pareiškėjai šių sąlygų neįvykdė. Įstatymas nenumato galimybės skolininkui savo nuožiūra pasirinkti terminą, per kurį galėtų rasti turto pirkėjus. Pareiškėjai nesurado potencialaus turto pirkėjo teisminio proceso metu, neturėjo tikėtinų galimybių jį surasti.

6III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskirajame skunde pareiškėja R. L. nurodo, kad su nutartimi sutinka iš dalies. Neteko prasmės reikalavimas atšaukti varžytynes ir panaikinti 2015 m. kovo 16 d. patvarkymą Nr. 0140/12/01654 S-7187 dėl varžytynių paskelbimo, nes antstolė varžytynes atšaukė.

8Teismas nutartį priėmė neįvertinęs visų argumentų ir aplinkybių, galimai pažeidė procesines ir materialines teisės normas. Teismas nepagrįstai nesudarė galimybės iki 2015 m. spalio 31 d. susirasti areštuoto turto pirkėją. Įstatyme nėra nurodyta per kokį laiko tarpą skolininkas turi susirasti ir antstolei pasiūlyti savo pirkėją. Šis terminas turi būti protingas ir teismas jį gali nustatyti. Pagal formuojamą teismų praktiką, turto pardavimas skolininko nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių. Išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, jog priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB „Revilus“ skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-215/2014).

9Pareiškėja gali parduoti turtą už mažiau nei 40257,18 Eur (139 000 Lt). Antstolė nepagrįstai neleido turto parduoti pasirinktam pirkėjui už banko sutikime nurodytą kainą. AB DNB bankas 2015 m. sausio 19 d. sutikimą parduoti namą ir žemės sklypą, esančius ( - ), už ne mažesnę nei 34 754,41 Eur iki 2015 m. kovo 15 d. davė bankui kreipusis į antstolį dėl vykdymo išieškojimo. Banko sutikimai yra adresuoti suinteresuotiems asmenims, todėl jie skirti ne tik pareiškėjams, pirkėjams, bet ir antstolei. Pareiškėja informavo antstolę apie galimą pirkėją, antstolė apie banko sutikimą žinojo, tačiau teigdavo, kad negali turto parduoti už mažesnę nei turto vertinimo akte nurodytą vertę. CPK 704 straipsnyje nenurodyta, kaip turi elgtis antstolė, kai kreditorius sutinka parduoti turtą mažesne nei vertinimo ataskaitoje nurodyta vertė. Teismas neįvertino, kad antstolė, neleidusi parduoti turto už 34 754 Eur, varžytynėse pradinę kainą nurodė 32 206 Eur, t. y. mažesnę 2 548 Eur. Teismas neįvertino, kad antstolė sužinojusi, jog pareiškėjai per nekilnojamojo turto internetinį tinklalapį www.citus.lt ieškojo pirkėjų, tą pačią dieną patvarkymu paskelbė apie pirmąsias varžytynes ir užkirto pareiškėjams galimybę parduoti turtą savo pasirinktam pirkėjui.

10Teismas nurodė prielaidą, kad turtas galėjo būti parduotas už didesnę nei pareiškėjų surastų pirkėjų pasiūlyta kaina. Pareiškėjų turtas per pirmąsias varžytynes galėjo būti neparduotas, o per antrąsias varžytynes turto vertė dar mažinama. Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui, o vykdymo proceso tikslas kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą savaime nepakankamas pateisinti vykdymo proceso dalyvių turtinių interesų pažeidimą.

11Prašo pakeisti nutartį ir sudaryti galimybę iki 2015 m. spalio 31 d. patiems pareiškėjams surasti areštuoto turto pirkėją.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas A. L. prašo atskirąjį skundą patenkinti, atkartoja atskirojo skundo argumentus.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė A. L. prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad patvarkymas dėl turto vertės nustatymo pareiškėjai įteiktas 2015 m. vasario 19 d. antstolės kontoroje. Šiuo patvarkymu išaiškino skolininkų teisę iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto puslapyje pasiūlyti areštuoto turto pirkėją. Skolininkai teise iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto puslapyje pasiūlyti areštuoto turto pirkėją nepasinaudojo, į antstolės depozitinę sąskaitą nesumokėjo ne mažesnės sumos kaip nustatyta areštuoto turto vertė arba sumos, kurios užtektų visiškai padengti įsiskolinimui ir vykdymo išlaidoms. Įstatymas nenumato galimybės skolininkui savo nuožiūra pasirinkti terminą, per kurį jis galėtų ieškoti ir siūlyti savo pasirinktus išvaržomo turto pirkėjus. Tokį terminą nustačius nebūtų įgyvendinti civilinio proceso tikslai įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą ir kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp šalių.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB DNB bankas prašo palikti nutartį galioti. Nurodo, kad pareiškėja nepagrįstai teigia apie iš jos atimtą teisę pasiūlyti savo pirkėją. Skolininko teisė susirasti turto pirkėją iki varžytynių turi būti įgyvendinama taip, kad nepažeistų skolininko ir išieškotojo turtinių interesų pusiausvyros. Nėra pateikta duomenų, kad iki varžytynių pradžios į antstolės depozitinę sąskaitą būtų įmokėta CPK 704 straipsnyje nustatyta suma.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų skundas leisti pareiškėjams iki 2015 m. spalio 31 d. susirasti areštuoto turto pirkėją, teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas.

18Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis raštas (CPK 587 straipsnio 1 punktas). CPK 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Antstoliui nesuteikti įgaliojimai nevykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo arba keisti jo vykdymo tvarką. Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Taigi antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, jog nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 12 d. nutartis priimta civilinėje byloje B. J. ir T. B. dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-7-273/2012).

19Iš vykdomosios bylos Nr. 0140/12/01654 medžiagos matyti, kad 2012 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymu Nr. S-5108 antstolė priėmė vykdyti išieškojimą pagal Hipotekos skyriaus prie Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 11 d. vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo iš skolininkų R. L. ir A. L. išieškotojo AB DnB banko naudai, priverstinai parduodant iš varžytynių skolininkams nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą – 0,0675 ha ploto žemės sklypo ir 105,83 m2 ploto sodo namelio, esančių ( - ). 2012 m. rugpjūčio 24 d. antstolė surašė turto arešto aktą, kuriuo areštavo skolininkams priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), nurodė areštuotino turto vertę 150 000 Lt (šiuo metu tai atitinka 43 443 Eur). Turto arešto aktas R. L. įteiktas 2012 m. rugpjūčio 30 d., skolininkas A. L. su šiuo aktu susipažino 2014 m. lapkričio 10 d. pasirašytinai. 2012 m. rugsėjo 18 d. patvarkymu pagal 2012 m. rugsėjo 14 d. išieškotojo prašymą antstolė vykdomąją bylą sustabdė. 2014 m. spalio 13 d. patvarkymu pagal 2014 m. rugsėjo 23 d. išieškotojo prašymą antstolė vykdomąją bylą atnaujino. Skolininkė R. L. 2014 m. lapkričio 3 d., o skolininkas A. L. 2014 m. lapkričio 10 d. pateikė pranešimus, kad nesutinka su areštuoto nekilnojamojo turto verte. 2014 m. lapkričio 10 d. patvarkymu antstolė paskyrė ekspertizę įkainoti areštuotą turtą. 2014 m. lapkričio 28 d. VĮ Registrų centras surašė turto vertintojo ataskaitą. 2015 m. sausio 6 d. patvarkymu pagal išieškotojo 2014 m. gruodžio 15 d. prašymą antstolė vykdomąją bylą sustabdė, 2015 m. vasario 11 d. patvarkymu pagal išieškotojo 2015 m. vasario 6 d. prašymą antstolė vykdomąją bylą atnaujino. Tos pačios dienos patvarkymu pagal nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą antstolė nustatė 40 257,18 Eur areštuoto turto vertę. Patvarkymai skolininkams įteikti 2015 m. vasario 19 d. 2015 m. vasario 23 d. skolininkai pateikė prašymą skirti ne mažiau 14 dienų terminą patiems atlikti areštuoto turto įkainojimą. 2015 m. vasario 23 d. patvarkymu antstolė patenkino skolininkės prašymą ir nustatė 14 dienų terminą iš varžytynių parduodamo turto vertinimo ataskaitai pateikti. Patvarkymas skolininkei įteiktas 2015 m. vasario 25 d. 2015 m. kovo 16 d. patvarkymu antstolė paskelbė areštuoto turto pirmąsias varžytynes.

20Apeliantė teisingai nurodo, kad turto pardavimas skolininko nurodytam pirkėjui yra prioritetinis turto pardavimo iš varžytynių atžvilgiu, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos bei greičiau patenkinami kreditorių interesai, tačiau apeliantė nepagrįstai teigia, kad jai nebuvo sudaryta galimybė surasti areštuoto turto pirkėją.

21Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktą pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui. Rašytiniu skolininko prašymu pirmąsias varžytynes antstolis gali skelbti ir nesuėjus šiame punkte nustatytam terminui dienos. Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas. CPK 704 straipsnio 1 dalis numato, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Tai paneigia apeliantės teiginį, kad įstatymas nenumato, kada (per kokį laiko tarpą) skolininkas gali pasiūlyti antstolei savo pirkėją.

22Minėta, kad 2012 m. rugpjūčio 24 d. surašytas turto arešto aktas R. L. įteiktas 2012 m. rugpjūčio 30 d. Taigi, dar nuo 2012 m. apeliantė turėjo galimybę rūpintis areštuoto turto pirkėjo suradimu ir šia teise aktyviai naudojosi. Išieškotojas du kartus stabdė išieškojimą, suteikdamas skolininkams teisę rasti pirkėjus ir jiems parduoti įkeistą turtą. Pareiškėjams nepavykus rasti pirkėjų ir padengti įsiskolinimo, išieškotojas vykdymo procesą atnaujindavo (vykdomoji byla Nr. 0140/12/01654, b. l. 32, 67). 2015 m. vasario 6 d. antstolė patvarkymu nustatė galutinę areštuoto turto vertę. Šį patvarkymą apeliantė vėliausiai gavo 2015 m. vasario 19 d. antstolės kontoroje (nors R. L. pasirašyti atsisakė), nuo šios dienos iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje turėjo teisę areštuoto turto pirkėją surasti patys arba pavesti kitiems asmenims, tačiau to nepadarė jokioje vykdymo proceso stadijoje.

23Iš AB DNB banko 2014 m. gruodžio 12 d. rašto dėl įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo Nr. 30.56-37/5377, 2015 m. sausio 19 d. rašto dėl įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo ir pakartotinio įkeitimo Nr. 30.56-37/297 matyti, kad bankas sutiko turtą parduoti raštuose nurodytiems asmenims, tačiau išdėstė sąlygas – turto pardavimą už ne mažesnę kaip 34 754,41 Eur kainą; pakartotinį turto įkeitimą kitai finansinei institucijai, užtikrinant pirkėjams suteikiamo kredito grąžinimą; banko kreipimąsi į atitinkamas institucijas dėl arešto turtui panaikinimo po to, kai į nurodytą banko sąskaitą bus pervesta ne mažiau kaip 3500 Eur L. finansiniams įsipareigojimams dengti, lėšas paskirstant banko nuožiūra; bankas kreipsis dėl hipotekos išregistravimo tik po to, kai į jo sąskaitą bus pervestos iš turto pardavimo gautos lėšos ne mažiau kaip 34 754,41 Eur L. finansiniams įsipareigojimams pagal kredito sutartį padengti (civilinė byla, b. l. 36-37). Atmestinas apeliantės argumentas, kad antstolė nepagrįstai neleido turto parduoti už banko 2015 m. sausio 19 d. sutikime nurodytą mažesnę kainą. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad šis sutikimas antstolės nesaistė, nes ji privalo veikti pagal įstatymus. Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų nustatytos turto kainos. 2015 m. kovo 16 d. paskelbusi pirmąsias varžytynes, antstolė pagrįstai nurodė parduodamo areštuoto turto vertę 32206 Eur (40257,18 Eur x 80 proc.). CPK 704 straipsnio 1 dalis laiduoja skolininko teisę iki varžytynių pradžios susirasti parduodamo turto pirkėją, tačiau tokiam pardavimui galioja taisyklė, pagal kurią iki varžytynių paskelbimo į depozitinę sąskaitą turi būti įmokėta ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuota turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms (CPK 704 straipsnio 2 dalis). AB DNB bankas minėtais raštais sutiko, kad įkeistas turtas būtų parduotas už ne mažesnę kaip 34754,40 Eur kainą šio turto pirkėjams R. J., D. J. ir J. J.. Pirmas sutikimas galiojo iki 2015 m. vasario 15 d., antras– iki 2015 m. kovo 15 d. Abu raštai buvo adresuoti suinteresuotiems asmenims, tačiau iki 2015 m. kovo 16 d. antstolei nebuvo pasiūlytas nei vienas konkretus areštuoto turto pirkėjas, į jos depozitinę sąskaitą nesumokėta nei CPK 704 straipsnio 2 dalyje nurodyta suma, nei banko raštuose pirkėjams nurodyta suma. Kreditoriaus sutikimų galiojimo terminas varžytynių paskelbimo dieną buvo pasibaigęs. Apeliantė nenurodė įstatyminio pagrindo, kuriuo remiantis antstolė galėjo nukrypti nuo vykdymo procesą reglamentuojančių imperatyvių įstatymo normų.

24Apeliantės teiginiai apie neleidimą parduoti turtą pasirinktam pirkėjui ir vykdymo proceso dalyvių turtinių teisių pažeidimą yra deklaratyvūs. Pagal CPK 704 straipsnio 2 dalį, jeigu iki varžytynių paskelbimo į antstolio depozitinę sąskaitą sumokama ne mažesnė pinigų suma kaip turto arešto akte nurodyta areštuota turto vertė arba mažesnė suma, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms, turto pardavimas nevykdomas. Byloje nėra duomenų, kad šias sąlygas apeliantė įvykdė. Aukščiau nurodytas AB DNB banko sutikimas nereiškia kad bankas atsisako teisių į bet kokias bankui skolininkų mokėtinas sumas, kurios visos turėjo būti sumokėtos nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad apeliacijos metu bankas palaikė antstolės argumentus ir apeliacine tvarka vertinamos nutartis motyvus. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad, net ir pasitvirtinus pareiškėjos nurodytoms aplinkybėms apie turto pardavinėjimą savo inciatyva per nekilnojamojo turto internetinį tinklalapį už 130 000 Lt (37 651 Eur), jos nebūtų teisiškai reikšmingos, nes pastaroji suma yra mažesnė už turto arešto akte nustatytą turto vertę ir jos nepakanka įsiskolinimui padengti, o varžytynių metu kaina gali būti padidinta. Minėta, kad ir tas pardavimas nebuvo realizuotas CPK 704 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, todėl antstolė neturėjo įstatyminio pagrindo turtą be varžytynių parduoti už mažesnę nei įsiskolinimo dydis kainą. Įstatymai nenumato galimybės skolininkui savo nuožiūra pasirinkti terminą, per kurį jis galėtų ieškoti ir siūlyti savo pasirinktus turto pirkėjus, skolininkų teisės juos siūlyti iki varžytynių paskelbimo nebuvo pažeistos, todėl apeliacine tvarka peržiūrėta nutartis nekeistina.

25Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26palikti nepakeistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjai prašė panaikinti antstolės A. L. 2015 m. kovo 16 d.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartimi... 6. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į atskirąjį skundą... 7. Atskirajame skunde pareiškėja R. L. nurodo, kad su nutartimi sutinka iš... 8. Teismas nutartį priėmė neįvertinęs visų argumentų ir aplinkybių,... 9. Pareiškėja gali parduoti turtą už mažiau nei 40257,18 Eur (139 000 Lt).... 10. Teismas nurodė prielaidą, kad turtas galėjo būti parduotas už didesnę nei... 11. Prašo pakeisti nutartį ir sudaryti galimybę iki 2015 m. spalio 31 d. patiems... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas A. L. prašo atskirąjį... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė A. L. prašo nutarties nekeisti.... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą AB DNB bankas prašo palikti nutartį... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų... 18. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 19. Iš vykdomosios bylos Nr. 0140/12/01654 medžiagos matyti, kad 2012 m.... 20. Apeliantė teisingai nurodo, kad turto pardavimas skolininko nurodytam... 21. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktą pirmąsias varžytynes... 22. Minėta, kad 2012 m. rugpjūčio 24 d. surašytas turto arešto aktas R. L.... 23. Iš AB DNB banko 2014 m. gruodžio 12 d. rašto dėl įkeisto nekilnojamojo... 24. Apeliantės teiginiai apie neleidimą parduoti turtą pasirinktam pirkėjui ir... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 26. palikti nepakeistą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15...