Byla B2-2467-259/2015
Dėl bankroto bei patvirtino patikslintą įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-270-259/2015, t. 2, b. l. 141-142)

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Rasai Juronienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Ordinalis“ atstovui advokatui Ramūnui Mitkui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Ordinalis“ finansinio reikalavimo patvirtino BUAB „Eurodita“ bankroto byloje klausimą,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi UAB „Eurodita“ iškelta bankroto byla. 2015 m. liepos 2 d. nutartimi teismas pripažino UAB „Eurodita“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtino patikslintą įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-270-259/2015, t. 2, b. l. 141-142)

32015 m. rugsėjo 21 d. teisme gautas UAB „Ordinalis“ prašymas atnaujinti praleisti terminą kreditoriam reikalavimui pareikšti ir įtraukti į BUAB „Eurodita“ kreditorių sąrašą UAB „Ordinalis“ su 45357,00 Eur finansiniu reikalavimu (t .3, b. l. 22-23). 2015-09-25 Kauno apygardos teisme buvo gautas papildomas pareiškėjos prašymas, šiuo procesiniu dokumentu UAB „Ordinalis“ sumažino prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo dydį iki 38 372 EUR, nurodydamas, kad iš pradinio kreditoriaus gavo tik tuos dokumentus, kurie neginčytinai patvirtina 38 372 EUR dydžio atsakovo BUAB „Eurodita“ skolą, todėl reikalauja patvirtinti 38 372 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą.

4Pareiškime nurodoma, kad 2015-09-15 Reikalavimo perleidimo sutartimi Prancūzijos Respublikoje registruota bendrovė LUOMAN OCEAN INDIEN perleido reikalavimo teisę į UAB „Eurodita“ įsiskolinimą 45357,00 EUR sumai. Pradinis kreditorius su atsakove buvo sudarę sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo Pradiniam kreditoriui suteikti paslaugas, t. y. pagaminti bei pristatyti atsakovės gaminamą produkciją - medinius namelius. Atitinkamai, atsakovė Pradiniam kreditoriui apmokėjimui pateikė išankstinio mokėjimo sąskaitas: 2009-12-01 sąskaitą bendrai 17436,00 Eur sumai bei

52010-01-08 sąskaitą bendrai 32371,00 Eur sumai, iš viso 49807,00 Eur sumai. Pradinis kreditorius 2009-12-04 mokėjimo pavedimu sumokėjo atsakovei 17436,00 EUR sumą pagal 2009-12-01 sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, o 2010-02-01 bei 2010-02-22 mokėjimo pavedimais - 32372,00 Eur sumą pagal 2010-01-08 sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Nepaisant to, kad atsakovė įsipareigojimų Pradiniam kreditoriui neįvykdė, tačiau Pradinio kreditoriaus sumokėtos bendros 49807,00 Eur sumos pagal nurodytas išankstinio mokėjimo sąskaitas atsakovė Pradiniam kreditoriui negrąžino. Neatsižvelgiant į tai, jog pagal aukščiau nurodytas atsakovės išrašytas sąskaitas išankstiniam mokėjimui šių sąskaitų suma sudaro 49807,00 Eur, pareiškėjas pažymi, jog sutartimi Pradinis kreditorius UAB „Ordinalis“ perleido reikalavimo teisę į dalį aukščiau nurodytos sumos, t. y. 45,357,00 Eur sumos įsiskolinimą. Pradinis kreditorius Naujajam kreditoriui kartu su Sutartimi neperdavė jokių dokumentų, patvirtinančių, jog atsakovės administratorius būtų informavęs Pradinį kreditorių apie atsakovei iškeltą bankroto bylą kartu su siūlymu pateikti kreditorinį reikalavimą atsakovės bankroto byloje, dėl šios priežasties UAB „Ordinalis“ praleido teminą savalaikiam kreditorinio reikalavimo pareiškimui atsakovės bankroto byloje, dėl ko prašo jį atnaujinti.

6Teismui pateiktuose papildomuose paaiškinimuose pareiškėja UAB „Ordinalis“ prašo patvirtinti patikslintą jos finansinį reikalavimą 38372,00 Eur sumai. Nurodo, kad pareiškėja paprašė paaiškinti pradinio kreditoriaus Eurl Luoman Ocean Indian situaciją dėl 2010-01-08 išankstinio mokėjimo sąskaitos 32371,00 Eur sumai. Buvo gauta informacija, jog prekės pagal 2010-01-08 išankstinio mokėjimo sąskaitą gautos nebuvo, o mokėjimai šioms sumoms su UAB „Eurodita“ dengti nebuvo. Atitinkamai, nei pats užsakymas, jo sudėtis ar suma, skirtingai nei teigia administratorė, nesikeitė. Administratorės nurodyta 2010-01-22 PVM sąskaita - faktūra RKU Nr. 0000159 48414,00 Eur sumai nėra susijusi su 2010-01-08 išankstinio mokėjimo sąskaita 32371,00 EUR sumai ir yra savarankiškas atsakovės įsiskolinimas. Taigi, pradinis kreditorius Eurl Luoman Ocean Indian 2010-01-08 išankstinio mokėjimo sąskaitą 32371,00 Eur sumai apmokėjo, tačiau produkcijos negavo, o jokių sudengimų ir (ar) užsakymo pakeitimų neatliko. Be to, pradinis kreditorius pareiškėjai papildomai pateikė bendrovės Eurl Luoman Ocean Indian 2010-05-31 sąskaitos išrašą, iš kurio matyti, jog 2010-05-27 atsakovei sumokėjo 6000,00 Eur sumą pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą. Atitinkamai, pradinis kreditorius Eurl Luoman Ocean Indian minėtą 6000,00 Eur sumą atsakovei sumokėjo, tačiau produkcijos negavo, o jokių sudengimų ir (ar) užsakymo pakeitimų neatliko. Pradinį kreditorių Eurl Luoman Ocean Indian paprašius patikslinti atsakovės įsiskolinimo sumą pagal Eurl Luoman Ocean Indian turimus buhalterinės apskaitos dokumentus gautas patvirtinimas, jog neginčijama atsakovės skola, pradinio kreditoriaus Eurl Luoman Ocean Indian duomenimis, sudaro 38372,00 Eur, t. y. 16.186,00

7Eur suma atsakovei sumokėta 2010-02-01 mokėjimo pavedimu (2010-01-08 sąskaita išankstiniam apmokėjimui), 16186,00 Eur suma atsakovei sumokėta 2010-02-22 mokėjimo pavedimu (2010-01-08 sąskaita išankstiniam apmokėjimui) bei 6000,00 Eur suma atsakovei sumokėta 2010-05-27 mokėjimo pavedimu pagal sąskaitą išankstiniam apmokėjimui.

8BUAB „Eurodita“ bankroto administratorė Eglė Gabrėnienė 2015 m. rugsėjo 24 d. atsiliepime į pareiškėjo prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą nurodė, kad BUAB „Eurodita“ buhalterijoje yra 2009-12-23 PVM sąskaita —faktūra RKU Nr. 0000155 sumai 17436 Eur, kurioje yra nurodytos tos pačios prekės, kaip ir 2009-12-01 sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui. Taip pat prie sąskaitos yra pridėti ir eksporto lydimieji dokumentai, logistikos įmonės Maersk Line originalūs siuntimo dokumentai 2010-01-15 datai, gavėju nurodytas Eurl Luoman Ocean Indian. Todėl manyti, kad prekės minėtos įmonės nepasiekė, nėra pagrindo. Identiškos PVM sąskaitos faktūros UAB „Ordinalis“ pateiktai išankstinei mokėjimo sąskaitai 2010-01-08 datai 32371,00 Eur sumai nėra, tačiau yra 2010-01-22 PVM sąskaita faktūra RKU Nr. 0000159 48414,00 Eur sumai, pagal kurią yra CMR važtaraščiai, taip pat ir Maersk Line originalūs siuntimo dokumentai gavėjui įmonei Eurl Luoman Ocean Indian. Manytina, kad galimai keitėsi pradinio užsakymo sudėtis, todėl keitėsi ir suma. Taip pat yra neaišku, kodėl turėdama tokį nemažą kreditorinį reikalavimą bendrovė Eurl Luoman Ocean Indian dėl skolos išieškojimo nesikreipė anksčiau. Atsižvelgiant į išdėstytą, ir į tai, kad byloje yra siuntimo bendrovei Eurl Luoman Ocean Indian dokumentai, administratorė mano, kad reikalavimas 45357,00 Eur sumai šią dieną nėra pakankamai pagrįstas ir įtikinamas, juolab, kad iš sumokėtos 49807,00 Eur sumos pradinis kreditorius perleido tik 45357,00 Eur sumą, todėl prašo netvirtinti.

9Prašymas patvirtinti 38 372 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą tenkintinas.

10Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje, teismas nustatė, jog 2015-09-15 reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius Prancūzijos Respublikoje registruota bendrovė LUOMAN OCEAN INDIEN perleido naujajam kreditoriui UAB „Ordinalis“ reikalavimo teisę į atsakovo UAB „Eurodita“ 45 357 EUR finansinį reikalavimą. Naujasis kreditorius UAB „Ordinalis“ 2015-09-18 pateiktu pareiškimu teismo prašė patvirtinti 45 357 EUR finansinį reikalavimą, o 2015-09-25 pateikė teismui papildomus paaiškinimus. Pastaruoju procesiniu dokumentu UAB „Ordinalis“ sumažino prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo dydį iki 38 372 EUR, nurodydamas, kad iš pradinio kreditoriaus gavo tik tuos dokumentus, kurie neginčytinai patvirtina 38 372 EUR dydžio suinteresuoto asmens BUAB „Eurodita“ skolą. Kreditorius UAB „Ordinalis“ į bylą pateikė bendrovės LUOMAN OCEAN INDIEN vadovo 2015-09-30 pasirašytą raštą, kuriuo vadovas patvirtino, kad įmonė negavo iš atsakovo UAB „Eurodita“ prekių ir paslaugų už 44 762 EUR, tačiau kreditoriaus UAB „Ordinalis“ atstovas teismo posėdžio metu pareiškė, kad neturėdamas visą skolos dydį patvirtinančių dokumentų, palaiko 2015-09-25 prašymą patvirtinti 38 372 EUR finansinį reikalavimą. Kaip matyti iš pateiktų pradinio kreditoriaus bendrovės LUOMAN OCEAN INDIEN sąskaitos išrašų Nr. 2 ir Nr. 5, 2010-02-01 ir 2010-02-22 mokėjimais pradinis kreditorius pervedė į UAB „Eurodita“ sąskaitą po 16 186 EUR, o 2010-05-31 mokėjimo pavedimu pervedė dar 6 000 EUR. Sąskaitos išraše Nr. 2 nurodytų mokėjimo pavedimų suma (16186+16186) atitinka į bylą pateiktos UAB „Eurodita“ 2010-01-08 sąskaitos išankstiniam mokėjimui sumą (32 371 EUR). Iš viso šiais 3 mokėjimais bendrovė LUOMAN OCEAN INDIEN sumokėjo UAB „Eurodita“ 38 372 EUR. Naujasis kreditorius UAB „Ordinalis“ teigia, kad pradinis kreditorius jokios produkcijos už šia sumą negavo, todėl prašo patvirtinti ją kaip finansinį reikalavimą UAB „Eurodita“ bankroto byloje.

11Teismui pateiktame BUAB „Eurodita“ bankroto administratorės 2015-09-24 atsiliepime į UAB „Ordinalis“ prašymą įtraukti į kreditorių sąrašą nurodoma, kad BUAB „Eurodita“ buhalterijoje yra 2009-12-23 PVM sąskaita faktūra RKU Nr. 0000155 17 436,00 EUR sumai ir 2010-01-22 PVM sąskaita faktūra RKU Nr. 0000159 48 414,00 EUR sumai, todėl, bankroto administratorės manymu, galimai keitėsi pradinio užsakymo sudėtis ir suma. Šie bankroto administratorės teiginiai yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Bankroto administratorės atsiliepime nurodytos PVM sąskaitos faktūros išrašytos visiškai kitoms sumoms ir kitu laiku, todėl negalima daryti išvados, jog jos yra kaip nors susijusios su bendrovės LUOMAN OCEAN INDIEN sąskaitos išrašuose Nr. 2 ir Nr. 5 nurodytais mokėjimais už produkciją. Bankroto administratorės teiginiai, jog galimai keitėsi pradinio užsakymo sudėtis ir suma, yra niekuo nepagrįsta prielaida, nes bankroto administratorė nepateikė jokių pradinio užsakymo sudėties ir sumos pasikeitimą patvirtinančių dokumentų (CPK 178 str.).

12Vadovaujantis aukščiau nurodomais šalių pateiktais įrodymais, darytina išvada, kad UAB „Eurodita“, gavusi į savo sąskaitą iš bendrovės LUOMAN OCEAN INDIEN 38 372 EUR, jai jokios produkcijos už šia sumą nepateikė, todėl kreditoriaus UAB „Ordinalis“ prašymas patvirtinti 38 372 EUR finansinį reikalavimą atsakovo UAB „Eurodita“ bankroto byloje yra pagrįstas.

13Kreditorius UAB “Ordinalis“ prašo pripažinti, kad finansinio reikalavimo pateikimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, nes pradinis kreditorius yra Prancūzijoje registruota įmonė ir jai nebuvo žinoma apie bankroto bylos iškėlimą UAB “Eurodita”, todėl prašo atnaujinti terminą reikalavimui pareikšti.

14Kreditorius praleido pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 5 punktą teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nustatytą terminą pareikšti savo reikalavimą. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. UAB „Eurodita“ bankroto administratorė 2015-09-24 atsiliepime nurodė, jog neaišku, kodėl bendrovė LUOMAN OCEAN INDIEN nesikreipė dėl skolos anksčiau, tačiau administratorė nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ji arba ankstesnis atsakovo BUAB „Eurodita“ bankroto administratorius būtų pranešę Prancūzijos bendrovei LUOMAN OCEAN INDIEN apie bankroto bylos iškėlimą atsakovui UAB „Eurodita“. Bendrovė LUOMAN OCEAN INDIEN yra Prancūzijoje veikianti įmonė. Teismas vertina, jog neprotinga būtų reikalauti, kad užsienio valstybės subjektas sektų informaciją apie kitoje valstybėje keliamas bankroto bylas, todėl darytina išvada, kad pradinis kreditorius dėl objektyvių priežasčių nežinojo apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei UAB „Eurodita“. Pažymėtina, kad po 2015-09-15 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo naujasis kreditorius UAB „Ordinalis“ nedelsdamas padavė pareiškimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo. Reikalavimo priėmimas neužvilkins bankroto bylos nagrinėjimo. Esant tokioms aplinkybėms, yra Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalyje numatytas pagrindas konstatuoti, kad kreditoriaus UAB „Ordinalis” reikalavimo pateikimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl terminas pareikšti kreditorinį reikalavimą pareiškėjai atnaujintinas.

15UAB „Ordinalis“ 2015-10-29 pateiktu prašymu prašo priteisti iš BUAB „Eurodita“ 225 EUR išlaidas už advokato, dalyvaujančio finansinio reikalavimo nagrinėjime, pagalbą. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas. UAB „Ordinalis“ pateikė teismui 2015-10-22 mokėjimo nurodymą Nr. 699, iš kurio matyti, kad už advokato pagalbą sumokėjo 225 EUR. Kadangi finansinis reikalavimas buvo visa apimtimi ginčijamas ir jo klausimas buvo nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka, kreditoriaus UAB „Ordinalis“ prašymas dėl šios sumos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (CPK 98 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsnio 1 dalimi, 292 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

17Atnaujinti UAB „Ordinalis“ (į. k. 301149886) terminą pateikti prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą bankrutavusios UAB „Eurodita“ bankroto byloje.

18Patvirtinti UAB „Ordinalis“ (į. k. 301149886) 38 372 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą bankrutavusios UAB „Eurodita“ bankroto byloje.

19Priteisti UAB „Ordinalis“ (į. k. 301149886) naudai iš bankrutavusios UAB „Eurodita“ (į. k. 300645961) 225 Eur bylinėjimosi išlaidų, mokėtinų iš bankrutavusios UAB „Eurodita“ bankroto administravimui skirtų lėšų.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą pateikiant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Rasai... 2. Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi UAB „Eurodita“... 3. 2015 m. rugsėjo 21 d. teisme gautas UAB „Ordinalis“ prašymas atnaujinti... 4. Pareiškime nurodoma, kad 2015-09-15 Reikalavimo perleidimo sutartimi... 5. 2010-01-08 sąskaitą bendrai 32371,00 Eur sumai, iš viso 49807,00 Eur sumai.... 6. Teismui pateiktuose papildomuose paaiškinimuose pareiškėja UAB... 7. Eur suma atsakovei sumokėta 2010-02-01 mokėjimo pavedimu (2010-01-08... 8. BUAB „Eurodita“ bankroto administratorė Eglė Gabrėnienė 2015 m.... 9. Prašymas patvirtinti 38 372 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą tenkintinas.... 10. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje, teismas nustatė, jog 2015-09-15... 11. Teismui pateiktame BUAB „Eurodita“ bankroto administratorės 2015-09-24... 12. Vadovaujantis aukščiau nurodomais šalių pateiktais įrodymais, darytina... 13. Kreditorius UAB “Ordinalis“ prašo pripažinti, kad finansinio reikalavimo... 14. Kreditorius praleido pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 5... 15. UAB „Ordinalis“ 2015-10-29 pateiktu prašymu prašo priteisti iš BUAB... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290... 17. Atnaujinti UAB „Ordinalis“ (į. k. 301149886) terminą pateikti prašymą... 18. Patvirtinti UAB „Ordinalis“ (į. k. 301149886) 38 372 Eur dydžio... 19. Priteisti UAB „Ordinalis“ (į. k. 301149886) naudai iš bankrutavusios UAB... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...