Byla 2-1130/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1735-340/2013, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Sporto komunikacijos“, tretieji asmenys UAB „Alora“, Viasat AS

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sporto komunikacijos“ administracijos vadovo R. J. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sporto komunikacijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1735-340/2013, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Sporto komunikacijos“, tretieji asmenys UAB „Alora“, Viasat AS,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Sporto komunikacijos“ vadovas R. J. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Sporto komunikacijos“, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto ir teisinių paslaugų biuras“, nustatyti administravimo išlaidų sąmatą, šešių mėnesių restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui terminą. Nurodė, kad 2012 m. spalio 25 d. neeilinis visuotinis UAB „Sporto komunikacijos“ akcininkų susirinkimas nusprendė patvirtinti direktoriaus iniciatyva parengtus restruktūrizavimo plano metmenis, pritarė siūlomai administratoriaus kandidatūrai, nutarė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Bendrovė susidūrusi su laikinomis mokumo problemomis, tačiau su visais bendrovės kreditoriais vyksta dialogas, deramasi dėl mokėjimo terminų. Kadangi bendrovės akcininkai ir vadovybė mato įmonės perspektyvą, priimtas sprendimas pradėti restruktūrizavimo procesą. Nurodo, kad jau vykdomos ir numatytos priemonės, siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir atstatyti rentabilią veiklą. UAB „Sporto komunikacijos“ atitinka visas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. nuostatas.

4Trečiasis asmuo UAB „Alora“ nesutiko su pareiškimu ir prašė atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Sporto komunikacijos“. Nurodė, jog yra UAB „Sporto komunikacijos“ akcininkas, turintis 5929 vnt. bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kas sudaro 34,03 % visų bendrovės akcijų balsų, kitas akcininkas yra „NorEx Projects Inc.“, turintis 11496 vnt. bendrovės akcijų, kas sudaro 65,97 % visų bendrovės akcijų balsų. Pažymėjo, kad 2012 m. spalio 25 d. visuotinis akcininkų susitarimas, kuriame nuspręsta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, buvo sušauktas nesilaikant teisės aktuose nustatytos pranešimo apie susirinkimą tvarkos, dėl to trečiasis asmuo negalėjo dalyvauti susirinkime ir išreikšti savo valios. Pabrėžė, kad jam dalyvavus susirinkime ir balsavus prieš restruktūrizavimą, restruktūrizavimo plano metmenys nebūtų buvę patvirtinti nesant įstatyme reikalaujamos 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų daugumos, nebūtų priimtas sprendimas kreiptis į teismą.

5Trečiasis asmuo Viasat AS prašė netenkinti pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Sporto komunikacijos“ iškėlimo. Nurodė, jog yra UAB „Sporto komunikacijos“ kreditorius 2010 m. spalio 27 d. televizijos kanalo „Sport 1“ platinimo sutarties pagrindu. Atkreipė dėmesį į tai, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o visas turtas įkeistas pagrindiniam kreditoriui AB Ūkio bankui, kanalo „Sport 1“ transliavimo teisės faktiškai perduotos susijusiai įmonei UAB „Sport entertainment“. Kai kurių pradelstų įsipareigojimų įvykdymo terminas pasibaigęs 2008, 2009, 2010 metais, įmonė neatsiskaito su darbuotojais, tad UAB „Sporto komunikacijos“ yra nemoki. Nurodė, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas veiklos tęstinumas labai abejotinas, kadangi faktiškai veikiančio kanalo transliacijos teisė perduota susijusiai įmonei, gautinos pajamos grindžiamos tik prielaidomis, nepateikiami jokie preliminarūs susitarimai. Trečiojo asmens teigimu, UAB „Sporto komunikacijos“ faktiškai perleido veiklą naujai įsteigtai, susijusiai bendrovei.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Sporto komunikacijos“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, jog aplinkybė, kad vienas iš dviejų įmonės akcininkų nesutinka su sprendimu iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, leidžia pagrįstai abejoti restruktūrizavimo tikslų pasiekimu. Konstatavo, kad pagal 2011 m. balansą UAB „Sporto komunikacijos“ turto vertė buvo 322441 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 8006525 Lt; įmonės nuostolis sudarė 3511825 Lt. 2012 m. balanso duomenimis įmonės turto vertė buvo 2397487 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 3062891 Lt; įmonės nuostoliai sudarė 2003455 Lt. Teismas padarė išvadą, kad 2012 m. įmonės turtas ženkliai padidėjo palyginus su 2011 m. duomenimis, tačiau veiklos nuostolis išliko, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo. Pastebėjo, kad, nors po 2012 m. atlikto apskaitos politikos pakeitimo ir turto pervertinimo įmonės turtas padidėjo, tačiau 2980127,84 Lt vertės turtas, kurį sudaro transporto priemonės, esamos ir būsimos įplaukos į sąskaitą AB Ūkio banke, televizijos įranga, inventorius ir kt., yra įkeistas AB Ūkio bankui. Teismas sprendė, kad šios aplinkybės sudaro pagrindą manyti įmonę esant nemokumo būsenos. Atkreipė dėmesį, jog restruktūrizavimo bylą galima iškelti tuo atveju, jeigu įmonės finansiniai sunkumai yra laikini, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad pradelsti įmonės įsiskolinimai fiksuojami nuo 2008-2010 m., todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad UAB „Sporto komunikacijos“ finansiniai sunkumai atitinka laikinumo požymį. Teismas sutiko su trečiųjų asmenų UAB „Alora“ ir Viasat AS argumentais, kad atsakovo UAB „Sporto komunikacijos“ restruktūrizavimo plano metmenys yra nepagrįsti ir praktiškai neįgyvendinami. Pažymėjo, kad pagal įstatymą, ūkinės-komercinės veiklos nutraukimas yra kliūtis įmonei pradėti restruktūrizavimo procesą, tačiau nei ieškovas, nei atsakovas nenurodė, jog įmonė tebevykdo veiklą. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas faktiškai savo veiklą, t.y. sporto kanalo transliacijos teisę, perdavė susijusiai įmonei – UAB „Sport entertainment“, kuri realiai vykdo ir ketina toliau vykdyti veiklą. Atkreipė dėmesį, kad ieškovo pateiktos retransliacijos, reklamos, bendradarbiavimo sutartys, kurių dauguma galioja tik iki 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau nepateikti duomenys dėl derybų dėl šių sutarčių pratęsimo, kurie leistų daryti išvadą apie veiklos tęstinumą. Teismas nurodė, kad nepateikti ir jokie įrodymai, kurie patvirtintų metmenyse nurodytas vykstančias derybas dėl susitarimų su kabelinėmis televizijomis ir numatytų 242000 Lt pajamų gavimą. Pažymėjo, kad pajamos iš reklamos grindžiamos tik prielaidomis. Konstatavo, kad pagal pateiktą 2012 m. rugpjūčio 31 d. turto nuomos sutartį Nr. IT120831, pagal kurią dalis ieškovo įrengimų išnuomota UAB „Sport entertainment“ už 25000 Lt per mėnesį, bus atsiskaitoma užskaitos būdu, tad mažinama skola tik vienam iš bendrovės kreditorių. Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas padarė išvadą, kad nurodytos įmonės pastangos nesudaro realių galimybių jai išlikti rinkoje aktyviai, ieškinys dėl įmonės restruktūrizavimo atmetamas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Sporto komunikacijos“ vadovas R. J. ir atsakovas UAB „Sporto komunikacijos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nepagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą, nes UAB „Sporto komunikacijos“ atitinka visas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas. Dėl prasidėjusios ekonominės krizės bendrovė negavo planuotų pajamų, tačiau mokumo problemos yra laikinos. Bendrovė vykdo ūkinę-komercinę veiklą, turi licenciją televizijos programai transliuoti ir gauna pajamas iš reklamos gamybos bei su ja susijusių paslaugų teikimo. UAB „Sporto komunikacijos“ atitinka visas Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytas sąlygas, todėl nėra jokių pagrindų atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

112. Teismas nepagrįstai sprendė, jog įmonės savininkų nesutarimas dėl restruktūrizavimo leidžia abejoti restruktūrizavimo tikslų pasiekimu. Restruktūrizavimo metmenys bei sprendimas kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo patvirtinti 2012 m. spalio 25 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame dalyvavo vienas iš dviejų akcininkų – „NorEx Projekts Inc.“, turintis 65,97 procentus visų bendrovės akcijų balsų. Minėtas susirinkimas nėra teismo pripažintas negaliojančiu.

123. Teismo išvada apie įmonės nemokumą yra prieštaringa, paremta vien tik prielaidomis. Tai, kad įmonės kreditoriai, kurių skolos susidarė seniau, nesikreipė į teismą dėl tokių skolų išieškojimo priverstine tvarka, pagrindžia konstruktyvius kreditorių ir įmonės tarpusavio santykius ir paneigia teismo nurodyto laikinumo sąlygos neatitikimą.

134. Išvados dėl restruktūrizavimo plano metmenų nepagrįstumo ir neįgyvendinamumo, nemotyvuotos, nenurodyti konkretūs metmenų nepagrįstumo įrodymai. Restruktūrizavimo plano metmenims negali būti taikomi tokie pat reikalavimai, kokie yra keliami restruktūrizavimo planui. Apeliantų įsitikinimu, restruktūrizavimo plano metmenys gali būti įgyvendinami ir restruktūrizavimo tikslai pasiekti.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Alora“ prašo atmesti atskirąjį skundą. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartis yra motyvuota, pagrįsta, teisėta ir teisinga. Akcininkui UAB „Alora“ nebuvo tinkamai pranešta apie 2012 m. spalio 25 d. šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, todėl įmonės dalyvių susirinkimas priėmė sprendimą patvirtinti metmenis pažeidžiant atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančio įstatymo nustatytą sprendimų priėmimo tvarką. Kiti atskirojo skundo argumentai prieštarauja faktinei bylos medžiagai.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Viasat AS prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartį. Nurodo, kad tarp UAB „Sporto komunikacijos“ akcininkų kyla nesutarimų, nes UAB „Alora“ yra apskundęs įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl kreipimosi į teismą kelti restruktūrizavimo bylą. Ne visi kreditoriai pritaria tokiam restruktūrizavimo planui, o pradelsti įmonės įsipareigojimai nėra laikini. Kadangi visas įmonės turtas įkeistas AB Ūkio bankui, todėl atsiskaičius su šiuo kreditoriumi, galimybė kitiems kreditoriams atgauti skolas yra abejotina. Metmenyse nurodytas veiklos tęstinumas abejotinas, nes faktiškai veikiančio televizijos kanalo transliacijos teisė perduota susijusiai įmonei UAB „Sport enterntainment“. Restruktūrizavimo plane nurodytos gautinos pajamos iš reklamos grindžiamos tik prielaidomis, ir neaišku, kaip įmonė pritrauks naujus potencialius reklamos paslaugų pirkėjus.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta UAB „Sporto komunikacijos“ iškelti restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.).

19Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą.

20Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, tai yra įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; yra įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai, ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą bei turinį (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

21Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 str. 5 d.).

22Nagrinėjamojoje byloje restruktūrizavimo plano metmenys buvo patvirtinti ir nutarta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo neeiliniame visuotiniame UAB „Sporto komunikacijos“ akcininkų susirinkime, kuris įvyko 2012 m. spalio 25 d. (t. 1, b.l. 188-190). Tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad akcininkui UAB „Alora“ buvo pranešta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2012 m. spalio 18 d. (t. 3, b.l. 128-143). Todėl teismas negali sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad nebuvo pažeistas IRĮ 5 straipsnio reikalavimas, kadangi nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog vienam iš akcininkų nebuvo tinkamai pranešta apie įvyksiantį neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Be to, kaip matyti iš tolesnės UAB „Alora“ pozicijos, šis akcininkas nesutinka, kad UAB „Sporto komunikacijos“ būtų iškelta restruktūrizavimo byla. Taigi pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai konstatavo, kad įmonės savininkų nesutarimas dėl UAB „Sporto komunikacijos“ restruktūrizavimo leidžia pagrįstai abejoti restruktūrizavimo tikslų pasiekimu.

23Taip pat pažymėtina, kad sėkmingas restruktūrizavimo procesas priklauso ir nuo kreditorių pritarimo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta kreditorių reikšmė, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970/2011). Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo bylos iškėlimui aiškiai ir nedviprasmiškai nepritaria įmonės kreditorius Viasat AS. Restruktūrizavimo plano metmenyse pažymėta, kad keletas kreditorių, kuriems bendra įsipareigojimų suma yra apie 500000 Lt, nesutinka su siūlomais atsiskaitymo planais. Nors bendra šių kreditorių reikalavimų įmonei suma yra mažesnė, nei 2/3 visų kreditorinių įsiskolinimų, tačiau vertinant šią aplinkybę kartu su aplinkybe dėl nesutarimų tarp įmonės savininkų, minėtas kreditorių nepritarimas tik dar labiau verčia abejoti restruktūrizavimo tikslų pasiekimu.

24Prieš vertinant įmonės mokumą, atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismas, spręsdamas, ar nereikia atsisakyti tenkinti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, t.y. dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Pažymėtina, kad vien tik formalus Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnyje įtvirtinto nemokumo pagrindo nustatymas nesudaro pagrindo atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, nes kartu turi būti įvertintos kitos reikšmingos aplinkybės, nustatyta, ar iš tiesų įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl įmonės nemokumo, vertino ne tik pateiktus įmonės balansus, bet ir kitą informaciją, todėl ir padarė teisingą išvadą, jog tai, kad formaliai pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, nepaneigia įmonės nemokumo būsenos.

25Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su atskirojo skundo argumentu, kad UAB „Sporto komunikacijos“ turi laikinų sunkumų. Nors įmonė įkurta 2001 m., tačiau tai nepaneigia fakto, kad nuo 2008-2010 m. pradelsti įmonės įsiskolinimai kreditoriams negali būti laikomi laikinais. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad būtų vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais. Be to, kaip matyti iš kreditorių sąrašo, šiai dienai pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro daugiau nei 2,5 mln. litų, o tai jau yra daugiau nei pusė į balansą įrašyto turto vertės (t. 1, b.l. 208-211). Kadangi UAB „Sporto komunikacijos“ 2980127,84 Lt vertės turtas yra įkeistas AB Ūkio bankui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai suabejojo dėl realaus turto ir pradelstų įsipareigojimų santykio.

26Iš pateiktų įmonės balansų už 2011 bei 2012 m. matyti, kad įmonė patyrė atitinkamai 3511825 Lt ir 2003455 Lt nuostolių (t. 1, b.l. 77; t. 3, b.l. 146). Taip pat įmonė neatsiskaito su savo darbuotojais, neišmokėdama su darbo santykiais susijusių išmokų. ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad tai, jog įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, yra pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-3642-232/2013, kurioje ieškovas UAB „CONLEX“ yra pareiškęs reikalavimą iškelti UAB „Sporto komunikacijos“ bankroto bylą. Taigi teismas sprendžia, kad aukščiau nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad UAB „Sporto komunikacijos“ yra nemoki.

27Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl to, jog UAB „Sporto komunikacijos“ faktiškai veiklos nevykdo, o veikiančio kanalo transliacijos teisę yra perdavęs susijusiai įmonei UAB „Sport entertainment“. Nors atskirajame skunde apeliantai teigia, kad gauna pelną iš savo ūkinės-komercinės veiklos, tačiau pažymėtina, kad byloje esanti „Išrašytų dokumentų lentelė“ nuo 2012 m. spalio 17 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. (t. 3, b.l. 154) neįrodo šių apeliantų teiginių, kadangi nėra pateiktos PVM sąskaitos-faktūros ar duomenys, kad šios sumos buvo pervestos į UAB „Sporto komunikacijos“ sąskaitą. Atkreiptinas dėmesys, kad dauguma reklamos, retransliavimo sutarčių galioja tik iki 2012 m. gruodžio 31 d., taigi jau yra pasibaigusios, o duomenų apie šių sutarčių pratęsimą nėra pateikta. Šios aplinkybės tik patvirtina faktą, kad UAB „Sporto komunikacijos“ veiklos tęstinumas yra abejotinas. Be to, pažymėtina, kad atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą užtenka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytų sąlygų.

28Taigi darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą, todėl nebeturi teisinės reikšmės aplinkybės, susijusios su restruktūrizavimo plano metmenų pagrįstumu, kadangi nustačius įstatyminį pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, netenka prasmės detalus restruktūrizavimo plano metmenų vertinimas.

29Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstina, jog teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Sporto komunikacijos“ vadovas R. J. kreipėsi į teismą,... 4. Trečiasis asmuo UAB „Alora“ nesutiko su pareiškimu ir prašė atsisakyti... 5. Trečiasis asmuo Viasat AS prašė netenkinti pareiškimo dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi atsisakė iškelti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Sporto komunikacijos“ vadovas R. J. ir... 10. 1. Teismas nepagrįstai atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą, nes UAB... 11. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, jog įmonės savininkų nesutarimas dėl... 12. 3. Teismo išvada apie įmonės nemokumą yra prieštaringa, paremta vien tik... 13. 4. Išvados dėl restruktūrizavimo plano metmenų nepagrįstumo ir... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Alora“ prašo... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Viasat AS prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta UAB „Sporto... 19. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 20. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 21. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą,... 22. Nagrinėjamojoje byloje restruktūrizavimo plano metmenys buvo patvirtinti ir... 23. Taip pat pažymėtina, kad sėkmingas restruktūrizavimo procesas priklauso ir... 24. Prieš vertinant įmonės mokumą, atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismų... 25. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su atskirojo skundo argumentu,... 26. Iš pateiktų įmonės balansų už 2011 bei 2012 m. matyti, kad įmonė... 27. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 28. Taigi darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 29. Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstina, jog teismo nutartis yra teisėta bei... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 31. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....