Byla 2-970/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „BM būstas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta UAB „BM būstas“ iškelti restruktūrizavimo bylą, pagal pareiškėjo UAB „BM būstas“ pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „BM būstas“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

6Pareiškėjas UAB „BM būstas“ pateikė teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „BM būstas“ iškėlimo. Pareiškime nurodė, kad yra visos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos UAB „BM būstas“ iškelti restruktūrizavimo bylą. UAB „BM būstas“ yra nekilnojamojo turto projektų vystymu užsiimanti bendrovė, kuri vysto nekilnojamojo turto projektą – „Senas naujas miestas“, žemės sklype, esančiame ( - ). Į šį projektą planuojama investuoti apie 250 mln. Lt, planuojama sukurti papildomų darbo vietų. UAB „BM būstas“ turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau nėra nutraukusi veiklos, bankrutavusi ar bankrutuojanti, toliau įgyvendina su nekilnojamojo turto naudojimu ir valdymu susijusį projektą. UAB „BM būstas“ 2005-10-21 skolos perkėlimo sutartimi iš UAB „Baltic metal“ perėmė visas teises bei pareigas pagal 2004-10-21 tarp UAB „Baltic metal” ir AB „Hansabankas“ (dabar – AB „Swedbank“) sudarytą kredito sutartį Nr. 04-03 8426-AK (toliau – ir kredito sutartis). Remiantis Kredito sutarties 2.1 punktu, bankas pareiškėjui yra suteikęs 9 110 553 eurų kreditą, kurį bendrovė įsipareigojo grąžinti iki 2010-06-30. Iki šios dienos kreditas ir mokėtinos palūkanos nėra grąžintos. 2010-10-04 pareiškėjo skola bankui sudarė 9 610 068,29 eurų. Bendrovė taip pat turi turtinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis su vienu iš bendrovės akcininkų (4 825 594,88 Lt). Restruktūrizavimo bylos iškėlimas UAB „BM būstas“ leistų toliau įgyvendinti projektą bei gauti lėšų, iš kurių būtų galima atsiskaityti su visais kreditoriais, ir būtų galimybė bendrovei gauti pelno. Bendrovė veiklos nėra nutraukusi, yra vedamos derybos su investuotojais, vyksta aktyvi projekto finansavimo paieška. 2010-10-25 sudaryta tarpininkavimo sutartis su nekilnojamojo turto tarpininkų bendrove UAB „Resolution advisers LT“, vyksta projekto derinimo procesai su architektais, Vilniaus miesto savivaldybės urbanistinio skyriaus specialistais. Projektą įgyvendinti yra numatyta padalinus minėtą žemės sklypą į atskirus segmentus, tokiu būdu bus užtikrintas greitesnis turto realizavimas. Remiantis nepriklausomų turto vertintojų išvada, galimas projekto pelnas atėmus projekto išlaidas yra 61 588 934 Lt. Iškėlus bendrovei restruktūrizavimo bylą, būtų sudarytos sąlygos išsaugoti bendrovę, užtikrinti pelningą bendrovės veiklos vykdymą ir išvengti bankroto procedūros, taip pat būtų užtikrintos bendrovės kreditorių teisės bei jų apsauga. Bendrovės akcininkai I. L., kuriam priklauso 100 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, suteikiančių 100 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, ir UAB „Mano turtas“, atstovaujama direktoriaus I. L., kuriai priklauso 1000 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, suteikiančių 1000 balsų visuotiniame bendrovės akcininkų susirinkime, 2010-11-02 priėmė sprendimą patvirtinti bendrovės restruktūrizavimo plano metmenis. 2010-11-03 akcininkų sprendimu buvo patvirtinta pareiškėjo restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra bei nutarta kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bendrovei. Pareiškėjas siūlo teismui bendrovės restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“.

7Tretysis asmuo „Swedbank“, AB pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė atsisakyti iškelti UAB „BM būstas“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad UAB „BM būstas“ pateikti restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka nekilnojamojo turto rinkos realijų ir pareiškėjo finansinių galimybių. UAB „BM būstas“ įsipareigojimų „Swedbank“, AB pagal 2004-10-21 kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas I. L. laidavimu pagal 2004-10-25 laidavimo sutartį Nr. 04-038426-LA-1, taip pat UAB „BM būstas“ sąskaitos įkeitimu, 100 vienetų paprastųjų vardinių UAB „BM būstas“ akcijų įkeitimu ir visų esamų ir būsimų nuomos teisių į žemės sklypą įkeitimu. Iki galutinio kredito grąžinimo termino 2010-06-30, pareiškėjas savo įsipareigojimų neįvykdė ir kredito negrąžino. „Swedbank“, AB 2010-10-25 Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl 9 634 045,04 Eurų (33 264 430,71 Lt) priteisimo ir Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-8323-560/2010. Iš UAB „BM būstas“ 2010-06-30 balanso matyti, kad UAB „BM būstas“ turtas yra 25 680 523 Lt, iš kurių 15 819 496 Lt yra prestižas. Prestižas yra išvestinis dydis (sąvoka), naudojamas išimtinai buhalterine prasme, kuris neturi nuosavybės teisės objekto, galinčio būti perleistu kitiems asmenims už užmokestį vykdant teismo sprendimą, požymių. Taigi, UAB „BM būstas“ turi turto už 25 680 523 Lt, iš kurių 15 819 496 Lt yra prestižas, kurio vertė šioje situacijoje yra 0 Lt, ir kito turto, kurio vertė 9 861 027 Lt. Tuo tarpu UAB „BM būstas“ pradelstos skolos viršija 9 634 045,04 eurų (33 264 430,71 Lt), t. y. UAB „BM būstas“ yra nemoki ir jai turi būti keliama ne restruktūrizavimo, o bankroto byla. Kaip matyti iš UAB „BM būstas“ restruktūrizavimo metmenų, skolos grąžinimas būtų vykdomas į dešimt dalių padalinant ir galimiems investuotojams parduodant valstybei priklausantį žemės sklypą. UAB „BM būstas“ nepateikė įrodymų, kad turi teisę ne tik šiuo metu disponuoti žemės sklypu, esančiu ( - ), bet ir, kad ateityje turės tokią teisę, kad padalinus minėtą žemės sklypą į dešimt objektų, jų vertė bus didesnė nei UAB „BM būstas“ įsipareigojimai, taip pat, kad UAB „BM būstas“ turės teisę ne tik juos parduoti, bet ir gauti už juos pinigus. Pagal 2010-01-25 Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N01/2010-07 UAB „BM būstas“ išsinuomojo minėtą žemės sklypą ir pasibaigus nuomos sutarčiai privalės jį grąžinti. Taigi, bendrovės restruktūrizavimo plano metmenų idėja – suskaidyti iš valstybės nuomojamą žemės sklypą į dešimt dalių ir jas pardavus padengti įsipareigojimus kreditoriams, yra nepagrįsta ir prieštarauja nuomos teisinių santykių instituto prasmei. UAB „BM būstas“ veikla visą laiką buvo nuostolinga, pareiškėjas nei vienais veiklos metais nesugebėjo užtikrinti pelningos veiklos: 2007 m. patyrė 1 985 520 Lt, 2008 m. - 2 673 721 Lt, 2009 m. - 2 996 315 Lt ir per 2010 m. 9 mėnesius patyrė 1 662 058 Lt nuostolių. UAB „BM būstas“ jokios veiklos nevykdo jau ilgą laiką ir įsipareigojimai „Swedbank“, AB buvo vykdomi tik iš pareiškėjo akcininkų lėšų, t. y. UAB „BM būstas“ įsipareigojimai niekada nemažėjo, o tik didėjo – pareiškėjo akcininkai taip pat tapo bendrovės kreditoriais. UAB „BM būstas“ ilgalaikius finansinius sunkumus ir ilgalaikį nemokumą siekia išspręsti realizuodamas valstybei priklausančius žemės sklypus, kurie kažkada bus sukurti ir realizuodamas komercines patalpas, kurias pastatys kiti asmenys (kurie bus kažkada surasti), t. y. UAB „BM būstas“ su kreditoriais ketina atsiskaityti realizuodamas kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantį turtą, kas teisiškai neįmanoma. 2010-10-25 sutartimi UAB „Resolution Advisers LT“ įsipareigojo atstovauti UAB „BM būstas“ derybose su būsimų komercinės paskirties patalpų ir sklypų pirkėjais. Tačiau pareiškėjas nenurodo nei būsimų komercinių patalpų statybų finansavimo kaštų, nei jų finansavimo šaltinių, nei galimų pirkėjų ir pirkimo kainų. Pareiškėjas nenurodė pagrįstų argumentų, kurie leistų daryti išvadą, kad artimiausiu metu nekilnojamojo turto kainos Lietuvoje ne tik grįš į 2008 m. - 2009 m. lygį (t. y. pakils iki 50 proc.), ir, kad pareiškėjas gaus finansavimą komercinių patalpų statybai, suras komercinių patalpų pirkėjus. Kadangi UAB „BM būstas“ nenurodė realios galimybės ne tik įvykdyti įsipareigojimus „Swedbank“, AB, bet ir sumažinti patiriamus nuostolius, neegzistuoja prielaidos restruktūrizavimo bylos iškėlimui. Be to, pareiškėjo restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnyje nurodytų reikalavimų – nenurodytos bylos, kuriose pareiškėjui pareikšti turtiniai reikalavimai, pateiktas preliminarus verslo planas neatitinka rinkos realijų ir nepateikta administravimo išlaidų sąmata.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi atsisakė UAB „BM būstas“ iškelti restruktūrizavimo bylą bei panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties nurodymus dėl mokėjimų ir įmokų mokėjimo iš UAB „BM būstas“, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ). Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės nėra pakankamos, siekiant pagrįsti restruktūrizavimo proceso realumą, kadangi jų įgyvendinimas grindžiamas išimtinai tik prielaidomis apie galimą projekto suskaidymą bei pelningą naujai suformuotų nekilnojamojo turto objektų pardavimą, nesant jokių įrodymų nei apie tai, kad toks suskaidymas realiai bus įgyvendintas, nei apie tai, kad naujai suformuoti nekilnojamojo turto objektai bus parduoti per restruktūrizavimo laikotarpį. Nurodytos aplinkybės neleidžia teismui spęsti, kad pareiškėjas yra laikinų finansinių sunkumų turinti įmonė ir, kad pareiškėjo patiriamų finansinių sunkumų pobūdis leidžia juos išspręsti restruktūrizavimo plano metmenyse numatytomis priemonėmis. Pareiškėjo pateikti įrodymai apie pareiškėjo turtinės žemės sklypo nuomos teisės rinkos vertę (nesant ne tik sutarčių su potencialiais pirkėjais, bet ir planuojamų parduoti nekilnojamojo turto objektų) taip pat nepatvirtina restruktūrizavimo metmenyse numatytų priemonių realumo, t. y. fakto, kad per ribotą restruktūrizavimo laikotarpį pareiškėjas galės atkurti mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais. Pareiškėjo įmonė realios ūkinės komercinės veiklos, kaip būtinos restruktūrizavimo proceso prielaidos, šiuo metu nevykdo, o pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalį, tai yra savarankiškas pagrindas teismui atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint pagrindinio bendrovės kreditoriaus ”Swedbank” AB, kuriam įsiskolinimas sudaro 88 proc. paramos, būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Pareiškėjas UAB „BM būstas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas neteisingai vertino byloje nurodytus faktus bei nepagrįstai rėmėsi Lietuvos teismų praktikoje įtvirtintais precedentais, kurie, buvo suformuluoti dar pagal iki 2010-10-01 galiojusio ĮRĮ redakciją, nes bendrovės patiriamų finansinių sunkumų pobūdžio nustatymą išimtinai siejo tik su tam tikru laiko periodu, visiškai nenagrinėdamas bendrovės vykdomos veiklos pobūdžio ir jos įgyvendinimo ypatumų.

152. Teismas netinkamai taikė teisės aktus, atsisakydamas iškelti restruktūrizavimo bylą atsižvelgiant į bendrovės pagrindinio kreditoriaus “Swedbank”, AB prieštaravimą, nes teismo pozicija yra nesuderinama su dabar galiojančios ĮRĮ redakcijos priėmimo tikslais, t. y. kad įmonei, kuri turi finansinių sunkumų, susijusių su negalėjimu įvykdyti prievolių, taip pat negalėjimu sumažinti patiriamų nuostolių, būtų suteikta pagalba, kurios pagrindu įmonė galėtų atnaujinti savo veiklą ir išvengti bankroto.

163. Teismas neatsižvelgė į pareiškime nurodytus motyvus ir restruktūrizavimo metmenyse pasiūlytas priemones, taip pat turto vertinimo ataskaitoje pateiktas išvadas, kurių pagrindu yra reali galimybė įgyvendinus projektą atkurti bendrovės mokumą ir užtikrinti pelningą jos veiklą, išvengti bankroto procedūros.

174. Teismas nevertino ĮRĮ įtvirtintų nuostatų, reglamentuojančių kreditorių teisių ir interesų apsaugą, nes bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimas nereiškia ir negali reikšti bendrovės kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. Priešingai, yra užtikrinama jų apsauga, nes įmonės restruktūrizavimo plano rengimo metu įmonė negali be teismo leidimo pardavinėti jai priklausančio turto (ĮRĮ 8 straipsnis), restruktūrizavimo planui turi pritarti ne mažiau kaip 2/3 įmonės kreditorių (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis), be to, patvirtinus minėtą planą, restruktūrizuojama įmonė privalo griežtai vykdyti jame nurodytus veiksmus (ĮRĮ 9 straipsnis). „Swedbank“, AB, kaip pagrindinio bendrovės kreditoriaus, teisių ir teisėtų interesų apsauga yra pirmiausia užtikrinama ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalies pagrindu numatant privalomą bendrovės kreditorių susirinkimo pritarimą bendrovės restruktūrizavimo plano projektui ne mažesne nei 2/3 dydžio teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertine išraiška.

185. Teismas nevertino aplinkybių, kad, „Swedbank”, AB būdamas pagrindiniu bendrovės kreditoriumi, yra labiau suinteresuotas bankroto, o ne restruktūrizavimo bylos iškėlimu pareiškėjui, nors bendrovės restruktūrizavimo metmenyse yra nurodyta, kad jau 2012 metais yra numatoma pradėti grąžinti bendrovės įsiskolinimus pagrindiniam jos kreditoriui kiekvieną kalendorinį mėnesį sumokant po 1 549 106 Lt ir 249 381 Lt palūkanų. Pažymi, kad projekto įgyvendinimo resursai yra numatomi finansuoti išimtinai tik iš bendrovės akcininkų lėšų, todėl vertinant aukščiau nurodytas aplinkybes, galima daryti prielaidą dėl kreditoriaus „Swedbank“, AB galimo piktnaudžiavimo savo kaip kreditoriaus teisėmis, nes stambieji kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti laidavimu ir įkeitimu yra nesuinteresuoti išsaugoti imonės, kaip verslo subjekto, jeigu jų reikalavimai gali būti greičiau patenkinami iš įkeisto turto ir laidavimo, o ne užbaigus imonės restruktūrizavimą.

196. Bendrovė patiria laikinų finansinių sunkumų, kurių laikinas pobūdis pasireiškia atsižvelgiant į bendrovės vykdomos nekilnojamojo turto veiklos ypatumus. Restruktūrizavimo metmenyse įtvirtintos projekto realizavimo priemonės leis atkurti bendrovės mokumą ir užtikrins tolimesnį bendrovės veiklos įgyvendinimą, nesukurdamos jokių papildomų finansinių sunkumų pagrindiniam bendrovės kreditoriui - „Swedbank”, AB, be to, pagrindinio bendrovės kreditoriaus teisės visada bus apsaugos remiantis ĮRĮ nuostatų įgyvendinimu. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą yra vertintina kaip nepagrįsta, prieštaraujanti ĮRĮ nuostatoms, todėl naikintina.

20Tretysis asmuo „Swedbank“ AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsilieime nurodo, kad UAB „BM būstas” balanso duomenimis turi turto už 25 680 523 Lt, iš kurių 15 819 496 Lt sudaro prestižas, kurio vertė šiuo atveju yra 0 Lt, ir kito turto, kurio vertė 9 861 027 Lt. Tuo tarpu pradelstos skolos viršija 9 634 045,04 eurų (33 264 430,71 Lt). UAB „BM būstas” yra nemoki ir jai turi būti keliama ne restruktūrizavimo, o bankroto byla. Restruktūrizavimo byla UAB „BM būstas” gali būti iškelta tik nustačius, kad taikant LR ĮRĮ numatytas procedūras būtų sumokėtos skolos ir įmonė išvengtų bankroto. Šiuo atveju nėra galimybės atlikti ir įgyvendinti tokias LR ĮRĮ nustatytas procedūras, kad UAB „BM būstas” turtas, kurio balansinė vertė šiuo metu yra 9 861 027 Lt, būtų padidintas daugiau kaip 3,5 karto ir jį realizavus būtų galima atsiskaityti su kreditoriais ar bent su „Swedbank”, AB. Bendrovės veikla visą laiką buvo nuostolinga. Pareiškėjas nei vienais veiklos metais nesugebėjo užtikrinti pelningos veiklos. Kadangi UAB „BM būstas” nei pareiškime nei atskirąjame skunde nenurodė jokių realių galimybių ne tik įvykdyti įsipareigojimus „Swedbank”, AB, tačiau ir sumažinti patiriamus nuostolius, teismas pagrįstai nustatė, kad neegzistuoja prielaidos restruktūrizavimo bylos iškėlimui.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas

24Šioje apeliacijoje analizuojama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „BM būstas“ yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas pagal pareiškėjo UAB „BM būstas“ atskirojo skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK CPK 320, 338 straispniai).

25Atsižvelgiant į pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo padavimo bei skundžiamos teismo nutarties priėmimo laiką, sprendžiant kilusį ginčą šiuo atveju taikytinos LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcijos, galiojančios nuo 2010-07-01, normos.

26Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas (turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą LR ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai) ir nebuvo pažeisti LR ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą bei turinį (LR ĮRĮ 7 straipsnis 4 dalis).

27Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų.

28Iš pareiškėjo pateikto 2010-09-30 UAB „BM būstas“ balanso matyti, kad viso įmonė turi turto už 25 297 344 Lt. Tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 32 533 993 Lt, o bendrovės visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro – 35 255 151 Lt (2t. b.l. 94). Taigi, iš šio balanso matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija visą į jos balansą įrašyto turto vertę, todėl vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, įmonė pripažintina nemoki, ir tokiu atveju bendrovei turi būti keliama bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnis 5 dalis). Kaip jau minėta, pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą, teismas priima nutartį atsisakyti iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki. Pagrindinis ir didžiausią pradelstą kreditorinį reikalavimą turintis atsakovo kreditorius Swedbank, AB nuosekliai laikosi pozicijos nepritarti UAB „BM būstas“ restruktūrizavimui. Pagrindinis vaidmuo vertinant restruktūrizavimo plano ekonominį pagrįstumą ir naudingumą kreditoriams bei tikslingumą siekti išsaugoti laikinų finansinių sunkumų turintį subjektą kaip veikiantį rinkos dalyvį tenka įmonės kreditoriams. Pagal LR ĮRĮ 14 straipsnio 36 dalį restruktūrizavimo plano projektui turi pritarti kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo restruktūrizavimui nepritariančio ir didžiausio kreditoriaus Swedbank, AB kreditorinis reikalavimas sudaro daugiau kaip 2/3 kreditorių reikalavimų. Esant tokioms bylos aplinkybėms, teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo tikėtis sklandaus UAB „BM būstas“ restruktūrizavimo proceso, taip pat nėra pagrindo prioritetą suteikti tikslui išsaugoti UAB „BM būstas“ kaip veikiantį rinkos dalyvį ir, vadovaujantis LR ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, pareiškėjui negali būti iškelta restruktūrizavimo byla. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad įmonės nemokumo nustatymas – savarankiškas pagrindas teismui atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą), todėl kiti apelianto motyvai, šiuo atveju, teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui teisinės reikšmės neturi, todėl teisėjų kolegija išsamiau dėl jų nepasisako.

29Vadovaujantis išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 6. Pareiškėjas UAB „BM būstas“ pateikė teismui pareiškimą dėl... 7. Tretysis asmuo „Swedbank“, AB pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 6 d. nutartimi atsisakė UAB „BM... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Pareiškėjas UAB „BM būstas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 14. 1. Teismas neteisingai vertino byloje nurodytus faktus bei nepagrįstai... 15. 2. Teismas netinkamai taikė teisės aktus, atsisakydamas iškelti... 16. 3. Teismas neatsižvelgė į pareiškime nurodytus motyvus ir... 17. 4. Teismas nevertino ĮRĮ įtvirtintų nuostatų, reglamentuojančių... 18. 5. Teismas nevertino aplinkybių, kad, „Swedbank”, AB būdamas pagrindiniu... 19. 6. Bendrovė patiria laikinų finansinių sunkumų, kurių laikinas pobūdis... 20. Tretysis asmuo „Swedbank“ AB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas netenkintinas... 24. Šioje apeliacijoje analizuojama, ar pirmosios instancijos teismo nutartis,... 25. Atsižvelgiant į pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo padavimo... 26. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 27. Vadovaujantis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, teismas priima nutartį... 28. Iš pareiškėjo pateikto 2010-09-30 UAB „BM būstas“ balanso matyti, kad... 29. Vadovaujantis išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....