Byla e2S-1152-372/2015
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarties, kuria ieškovas įpareigotas sumokėti užstatą atsakovo ECAA Europe, UAB, galimoms bylinėjimosi išlaidoms užtikrinti civilinėje byloje Nr. e2-8115-1003/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo East China Automobile Association LTD atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarties, kuria ieškovas įpareigotas sumokėti užstatą atsakovo ECAA Europe, UAB, galimoms bylinėjimosi išlaidoms užtikrinti civilinėje byloje Nr. e2-8115-1003/2015.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42015 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apylinkės teisme priimtas ieškovo East China Automobile Association LTD ieškinys atsakovui ECAA Europe, UAB, dėl 2015-08-07 neeilinio pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimo neteisėtu bei šio susirinkimo metu priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo pateikti 2015-07-10 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą.

5Atsakovas ECAA Europe, UAB, teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą East China Automobile Association LTD per penkias darbo dienas ar kitą teismo nustatytą terminą į Šiaulių apylinkės teismo specialiąją sąskaitą įmokėti 5744 Eur užstatą galimų atsakovo ECAA Europe, UAB, bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atsakovo prašymą patenkino. Nustatė 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos, ieškovui East China Automobile Association LTD sumokėti 5744 Eur užstatą į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, užtikrinant atsakovo ECAA Europe, UAB, galimas bylinėjimosi išlaidas ir pateikti teismui tai pagrindžiančius įrodymus.

8Teismas konstatavo, kad byloje nėra pateikti pakankami duomenys, patvirtinantys, jog ieškovas turi Lietuvos Respublikoje turto, kurio pakanka atsakovo bylinėjimosi išlaidoms padengti. Nurodė, kad pagal byloje esančius dokumentus galima daryti pagrįstą prielaidą, kad civilinis ginčas yra sudėtingas ne tik dėl taikytinos teisės, bet ir dėl ginčo šalių galimai konfliktiškų (klausimas dėl juridinio asmens veiklos tyrimo nagrinėjamas ne pirmą kartą) tarpusavio santykių, turi tarptautinį elementą (ieškovas yra užsienio subjektas, registruotas lengvatinėje mokesčių zonoje – Seišėlių Respublikoje), atsakovas nesutinka su pareikštais reikalavimais, nurodo, kad ieškinio tenkinimo atveju neabejotinai naudosis ne tik apeliacijos, bet ir kasacijos teise, be to, byloje gali iškilti ekspertų skyrimo galimybė (CK 2.127-2.129 str.). Įvertinęs tai, teismas sprendė, kad atsakovo prašoma 5744 Eur užstato suma galimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų užtikrinimui yra protinga. Teismas pažymėjo, kad ginčą išnagrinėjus iš esmės, nepaskirstyta užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti suma bus grąžinta ieškovui (CPK 797-798 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas East China Automobile Association LTD prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartį ir atsakovo prašymą dėl užstato taikymo atmesti.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. CPK 795 str. 1 d. įtvirtinta, kad vadovaudamasis šio Kodekso nuostatomis, užstato dydį nustato bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į galimas atsakovo bylinėjimosi išlaidas, išskyrus tas, kurios atsirastų dėl priešieškinio pareiškimo, bei į tai, kad užstato dydis neužkirstų šaliai galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Taigi, šioje įstatymo nuostatoje numatyta teismo pareiga vertinti galimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų dydį. Atsakovo prašymas yra grindžiamas tik prielaidomis, bet ne įrodymais. Kaip matyti iš šio prašymo, kartu su juo yra pateiktos tik teismo nutartys, pagal kurias užstatas buvo taikytas ankstesnėse civilinėse bylose. Tačiau tai negali būti įrodymu, sprendžiant atsakovo bylinėjimosi išlaidų būtinumo ir pagrįstumo klausimą šioje konkrečioje byloje. Tarp apelianto ir atsakovo jau suformuotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2015 m. kovo 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-108-686/2015) kasacinis teismas yra aiškiai nurodęs, kad užstatas bylinėjimosi išlaidoms atlyginti turi būti pagrįstas atsakovo galimai patiriamomis išlaidomis konkrečiame prasidedančiame procese, o ne atsakovo jau turėtomis ar turimomis išlaidomis kituose civiliniuose procesuose bylinėjantis su ieškovu. Jau vien tik dėl to, kad šioje byloje atsakovas nepateikė nei vieno įrodymo, pagrindžiančio atsakovo galimas bylinėjimosi išlaidas, pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą atmesti atsakovo prašymą.

132. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, kad apeliantas Lietuvos Respublikoje neturi turto. Kaip ir buvo nurodyta atsiliepime į prašymą dėl užstato taikymo, apeliantas Lietuvoje turi turto pagal Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. arbitražo byloje Nr. 1-1/2013 sprendimą, kuriuo apelianto naudai iš atsakovo priteista 390 732,91 Eur skola ir 9,5 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo Lietuvos arbitražo teisme dienos iki Lietuvos arbitražo teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis sprendimas yra įsiteisėjęs ir galiojantis. Taip pat apeliantas turi atsakovo 35 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vien nominali vertė siekia net 10 136,70 Eur. Taigi, apeliantas Lietuvos Respublikoje turi pakankamai turto, kurio užtektų atsakovo bylinėjimosi išlaidoms padengti. Todėl, esant CPK 794 str. 2 d 1 p. numatytam pagrindui, užstatas negalėjo būti taikomas.

143. Skundžiamoje nutartyje, nustatant užstato dydį, buvo vadovaujamasi tokiu kriterijumi, kaip tikimybė, jog byla pasieks tiek apeliacinės instancijos, tiek kasacinį teismą. Tačiau teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, turėjo analizuoti ne apskritai visų, proceso metu galimų, bylinėjimosi išlaidų dydį, o tik išlaidų, galimų pirmosios instancijos teisme, dydį. Priešingu atveju nepagrįstai apribojama ir suspenduojama apelianto teisė į teisminę gynybą, kuomet apeliantas, bylą nagrinėjant dar tik pirmosios instancijos teisme, jau turi retrospektyviai užtikrinti atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas, galimai patirsimas tiek pirmosios instancijos, tiek apeliaciniame, tiek kasaciniame teisme. Teismas, prieš nustatydamas konkretų užstato dydį, turėjo pareigą atsižvelgti į tai, jog CPK 795 str. 2 d. numatyta galimybė bet kada proceso metu padidinti užstatą, todėl užstato dydžio apskaičiavimas dėl galimų apeliacinėje ir kasacinėje instancijose patirtinų išlaidų, nepagrįstas ir negalėjo būti tenkinamas.

154. Teismo padarytos išvados apie bylos sudėtingumą nėra pagrįstos ir teisingos.

165. Netgi tuo atveju, jei užstato taikymas būtų pripažintas būtinu (su kuo apeliantas nesutinka), tuomet pirmosios instancijos teismo nustatytas net 5744 Eur dydžio užstatas laikytinas neprotingai dideliu jau vien tik dėl to, kad žymiai sudėtingesnėje ir didesnės apimties civilinėje byloje Nr. e2-432-368/2015 dėl juridinio asmens (atsakovo) veiklos tyrimo, kurioje, be kita ko, buvo net keturi atsakovai, Šiaulių apygardos teismas 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi sumažino užstato dydį iki 4020,20 Eur. Taigi, pirmosios instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į šią nutartį ir nustatyti protingą užstato dydį.

176. Pirmosios instancijos teismas nutartimi pažeidė šalių interesų pusiausvyrą ir tuo aspektu, jog neatsižvelgė į tai, kad apelianto, kaip atsakovo akcininko, teisių pažeidimas jau buvo konstatuotas ankstesnėje, jau galutinai išspręstoje panašioje civilinėje byloje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-482-687/2015 priėmė nutartį, kuria pripažino neteisėtais ECAA Europe, UAB, 2013 m. balandžio 24 d. ir 2013 m. gegužės 15 d. akcininkų susirinkimus. Nutartimi taip pat buvo pripažinti negaliojančiais ECAA Europe, UAB, akcininkų susirinkimo sprendimai dėl bendrovės valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo bei bendrovės generalinio direktoriaus atleidimo ir naujo direktoriaus ir jo pavaduotojo skyrimo buvo pripažinti negaliojančiais ab initio. Taip pat Šiaulių apygardos teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-420-368/2014, buvo nutarta pripažinti ir kitus 2013 m. gegužės 15 d. akcininkų susirinkimo sprendimus negaliojančiais ab initio: ECAA Europe, UAB, 2012 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų tvirtinimą, įstatinio kapitalo didinimą bei bendrovės įstatų keitimą, naujos redakcijos tvirtinimą. Galutinai išspręstoje byloje buvo konstatuotas atsakovo bei jo akcininkų J. D. ir UAB „Vaivorykštė“ nesąžiningumas. Taigi, pirmosios instancijos teismas, prieš taikydamas užstatą, turėjo pareigą įvertinti, kad apeliantas yra priverstas ginti savo, kaip akcininko, teises, būtent dėl atsakovo, kurio teisių apsaugos tikslu ir yra taikytas užstatas, kaltės. Tačiau šiuo atveju šalys skundžiama nutartimi pastatomos į nelygiavertę padėtį, nepagrįstai ir išimtinai apsunkinant tik apelianto teisę į teisminę gynybą, o atsakovui sudarant galimybes išvengti šios civilinės bylos ir toliau nevaržomai pažeidinėti apelianto, kaip akcininko, teises.

187. Teismas motyvuojamojoje nutarties dalyje nurodė, kad terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti bus nustatomas tik po to, kai galutinai bus išspręstas užstato sumokėjimo klausimas. Tačiau CPK 142 str. 1 d. nuostatos yra imperatyvios ir nenumato galimybės nustatyti kitus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminus, todėl ir šioje dalyje atsakovo prašymas turėjo būti atmestas. Laukiant, kol galutinai bus išspręstas užstato mokėjimo klausimas (kuris, kaip matyti iš šalių praktikos, gali pasiekti net kasacinį teismą), būtų nepagrįstai užvilkintas šios bylos nagrinėjimas. Be to, ankstesnėse civilinėse bylose, kuriose apeliantui buvo taikytas užstatas, net ir galutinai neišsprendus užstato taikymo klausimo, procesas nebuvo stabdomas ir bylos buvo nagrinėjamos toliau (žr. pvz. civilinė byla Nr. 2-154-291/2014, civilinė byla Nr. 2-824-440/2013). Taigi, ir šiuo metu nagrinėjamoje byloje pagrindo atidėti atsiliepimų į ieškinį pateikimo terminą nebuvo ir nėra jokio teisinio pagrindo.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas ECAA Europe, UAB, tretieji asmenys UAB „Vaivorykštė“, J. D. prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti atsakovui iš ieškovo 250 Eur bylinėjimosi išlaidas.

20Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

211. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas visiškai pagrįstai vertino aktualią teismų praktiką ne tik, kad apskritai užstato nustatymo klausimu, bet ir užstato nustatymo klausimu konkrečiai apeliantui. Taigi, pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl tokių reikšmingų aplinkybių, kaip kito apelianto turto Lietuvos Respublikoje neturėjimas, ką kitose civilinėse bylose taip pat jau vertino ir dėl ko pasisakė teismai kitose bylose. Todėl vadovautis apelianto nurodytais aktualumą praradusiais 2010 metais priimtos Vilniaus apygardos teismo nutarties išaiškinimais - nėra jokio pagrindo, juolab, kai apeliantas net neatskleidžia minėtos civilinės bylos ratio decidendi. Be to, atsakovo nurodytuose teismų sprendimuose (nutartyse) konstatuota, kad įstatymų leidėjo yra imperatyviai numatyta, kad esant užstato taikymą pagrindžiančios sąlygoms - besikreipiančios proceso šalies (atsakovo) bylinėjimosi išlaidų užtikrinimas, t. y. užstatas, privalo būti nustatytas.

222. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje (pasirengimo nagrinėti bylą stadija) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“ patvirtintais maksimaliais dydžiais nėra įmanoma tiksliai apskaičiuoti būsimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų preliminaraus dydžio, teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovo prašoma 5744 Eur užstato suma galimų atsakovo tikėtinų bylinėjimosi išlaidų užtikrinimui yra protinga.

233. Tai, kad atsakovas iš tiesų jau patyrė ir faktiškai patiria bylinėjimosi išlaidas, patvirtina kartu su šiuo atsiliepimu pridedami rašytiniai įrodymai, kad atsakovas jau patyrė 250 Eur bylinėjimosi išlaidų už pareiškimo dėl užstato nustatymo parengimą ir 250 Eur už šio atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, nes šiuos procesinius dokumentus parengė advokatas D. K. ir už kurių parengimą atsakovas atsiskaitė su tarpininku dėl teisinių advokato D. K. paslaugų tiekimo. Jeigu pirmos instancijos teismas būtų nustatęs ženkliai mažesnį užstato dydį, nei jis nustatytas nutartimi, tai kas kartą atsakovui tektų daugybę kartų vėl ir vėl rengti bei teismui teikti prašymus dėl užstato sumos padidinimo, taigi vėl patirti (t. y. didinti) bylinėjimosi išlaidas dėl tokių prašymų parengimo. Jeigu byloje bus patirta mažiau bylinėjimosi išlaidų nei 5744 Eur, tai skirtumas apeliantui bus grąžintas, taigi jo interesai nebus pažeisti.

244. Visiškai nepagrįsti apelianto atskirojo skundo teiginiai dėl apelianto, neva, tai turimo turto Lietuvos Respublikoje. Nors ieškovas turi 35 proc. atsakovo ECAA Europe, UAB. paprastųjų vardinių akcijų, tačiau Šiaulių apygardos teisme c. b. Nr. 2-382-124/2014 nagrinėjamas ieškinys ir priešieškinis dėl priverstinio akcijų pardavimo, o įsiteisėjusia Šiaulių apygardos teismo 2013-06-12 nutartimi c. b. Nr. 2-856-124/2013 iki pat šiol yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir East China Automobile Association Ltd priklausančios 35 vnt. paprastosios vardinės ECAA Europe UAB akcijos yra areštuotos. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina tos bylos ieškovų pareikšto ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimą, todėl teigti, kad East China Automobile Association Ltd turi turto Lietuvos Respublikoje, kas užtikrintų atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Argumentas, jog po 2015-05-25 Lietuvos arbitražo teismo sprendimo priėmimo neva tai laikytina, kad apeliantas turi turto Lietuvoje, visiškai nepagrįstas ir prieštaraujantis teismų priimtiems procesiniams dokumentams kitose civilinėse bylose. Įsiteisėjusia 2015 m. birželio 8 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-816-180/2015 teismas nutarė sustabdyti Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 1-1/2013, vykdymą iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ECAA Europe, UAB, skundą dėl Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo, priimto arbitražo byloje Nr. 1-1/2013, panaikinimo, priėmimo.

255. Kad ieškovas neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, spręstina ir iš to, kad civilinėse bylose, kuriose šios bylos ieškovas yra atsakovu ar trečiuoju asmeniu, t. y. kur netaikomos CPK 794 str. 1 d. nuostatos, kuriose teismai atsakovo ECAA Europe, UAB, ar kitų asmenų naudai, pavyzdžiui UAB „Vaivorykštė“ naudai, iš ieškovo yra priteisę ir nedideles bylinėjimosi išlaidų sumas, antstoliams iki pat šiol iš apelianto nepavyko išieškoti priteistų sumų, išskyrus tuos atvejus, kai išieškojimas vykdomojoje byloje buvo nukreiptas į apelianto sumokėtą užstato likutį arba atliktas priešpriešinių reikalavimų vykdymo procese užskaitymas.

266. Pagal apelianto logiką, jeigu 2013-05-15 visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo procedūros buvo pažeistos - tai vadinasi po to visais atvejais neva tai preziumuotina ar net konstatuotina, kad ir visi vėliau vykę ir vykstantys atsakovo visuotiniai akcininkų susirinkimai turėtų būti laikomi sušauktais netinkamai ar, kad atsakovas ir tretieji asmenys veikia nesąžiningai. Akivaizdu, kad tokia apelianto motyvacija nepagrįsta ir prieštarauja ne tik teisingumo ir protingumo principams, bet ir elementariai logikai.

277. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai vadovaudamasis protingumo, teisingumo, ekonomiškumo ir lygiateisiškumo principais, taip pat atsakovo prašyme dėl užstato nustatymo nurodyta teismų praktika nutarė, kad atsiliepimas į apelianto pateiktą ieškinį teiktinas tik po to, kai bus galutinai išspręstas užstato dėl atsakovo bylinėjimosi į išlaidų šioje civilinėje byloje atlyginimo užtikrinimo klausimas. Tuo tarpu apelianto atskirojo skundo motyvai, kad atsakovas įpareigotinas anksčiau pateikti atsiliepimą į ieškinį nei tai skundžiama nutartimi numatė pirmosios instancijos teismas, tik patvirtina tikruosius apelianto ketinimus, t. y. siekį didinti byloje atsakovo ir trečiųjų asmenų patiriamas bylinėjimosi išlaidas.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Atskirasis skundas netenkintinas.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

31Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

32CPK 794 straipsnyje įtvirtinta ieškovo pareiga užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ši straipsnio 1 dalis imperatyviai nustato, kad ieškovas kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo atsakovo prašymu privalo CPK nustatyta tvarka sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, išskyrus CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Viena iš tokių išimčių, eliminuojančių ieškovo CPK 794 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą priešingai šaliai, yra ieškovo turimas Lietuvos Respublikoje turtas, kurio pakaktų bylinėjimosi išlaidoms padengti (CPK 794 str. 2 d. 1 p.). Tuo tarpu paties užstato dydžio nustatymo taisyklės yra įtvirtintos CPK 795 straipsnyje, kuris numato, kad vadovaudamasis CPK nuostatomis, užstato dydį nustato bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į galimas atsakovo bylinėjimosi išlaidas, išskyrus tas, kurios atsirastų dėl priešieškinio pareiškimo; be to, bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į tai, kad užstato dydis neužkirstų šaliai galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą (CPK795 str. 1 d.).

33Apeliantas, remdamasis minėta CPK 794 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta išimtimi, kvestionuoja skundžiama Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi jam paskirto užstato galimų atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti pagrįstumą, tvirtindamas, kad jis turi Lietuvoje turto, t. y. neabejotiną ir galiojančią 390732,91 Eur reikalavimo teisę į atsakovą ECAA Europe, UAB, pagal Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimą, taip pat ieškovui priklauso 35 vnt. paprastųjų vardinių atsakovo ECAA Europe, UAB, akcijų.

34Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos normos paskirtis yra užtikrinti ne formalią, o realią atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš ieškovo turto galimybę, neapsunkintą trečiųjų asmenų prievolių (ne)vykdymu. Tokiu atveju ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turėti realaus turto ir realias galimybes atlyginti atsakovo (-ų) bylinėjimosi išlaidas, nes tik tokiu būdu jų atlyginimas galimai atsakovui palankaus teismo sprendimo nebus apsunkintas. Nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. birželio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-816-180/2015 sustabdė Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimo vykdymą iki galutinio Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo civilinėje byloje Nr. e2A-816-180/2015 priėmimo. Taigi, nagrinėjamu atveju Lietuvos apeliacinio teismo galutinis procesinis sprendimas nėra priimtas, ieškovo teiginiai, jog jis turi galiojančią turtinio reikalavimo teisę į atsakovą vertintini kaip nepagrįsti. Tai, kad šiuo metu ieškovas neturi galiojančios reikalavimo teisės į atsakovą pagal nurodytą Lietuvos arbitražo teismo 2015 m. gegužės 26 d. sprendimą, yra konstatavęs ir Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. Nr. e2-1858-330/2015, nurodydamas, kad aptariamu atveju konstatuotas skolos egzistavimas, tačiau ne skolinio įsipareigojimo vykdytinumas (CPK 182 str. 2 p.). Be to, teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad skundo nagrinėjimo data dėl arbitražo teismo sprendimo dar nepaskirta.

35Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad akcijos yra vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų – akcininkų dalyvavimą bendrovės kapitale ir suteikiantys jiems turtines bei neturtines teises (ABĮ 32 str. 1 d.). Turtinės teisės plačiąja prasme yra turtas, tačiau atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atveju tokių turtinių teisių (akcijų vertė pinigine išraiška) faktinis realizavimas yra priklausomas ne nuo ieškovo, o tiesiogiai nuo atsakovo turtinės padėties. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gruodžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1895/2014 ginče tarp tų pačių šalių yra pasisakęs, kad ieškovo turimos akcijos nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad ieškovas šiuo metu realiai turi materialaus turto Lietuvos Respublikoje (CPK 182 str. 2 p.).

36Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, spręstina, kad nagrinėjamu atveju nėra CPK 794 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytos aplinkybės, eliminuojančios apelianto pareigą užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nes apeliantas neįrodė šiuo metu turintis Lietuvos Respublikoje realaus turto, kurio pakaktų galimoms atsakovo bylinėjimosi išlaidoms padengti. Todėl šiuo aspektu skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

37Pirmosios instancijos teismas nustatė ieškovui sumokėti 5744 Eur užstatą atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimui. Vadovaujantis CPK 795 straipsnio 1 dalimi, užstato dydis nustatomas, atsižvelgiant į galimas atsakovo bylinėjimosi išlaidas, išskyrus tas, kurios atsirastų dėl priešieškinio pareiškimo, bei į tai, kad užstato dydis neužkirstų šaliai galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nors šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“ patvirtintais maksimaliais dydžiais nėra įmanoma tiksliai apskaičiuoti būsimų atsakovo bylinėjimosi išlaidų dydžio, tačiau įvertinus tai, kad pagal byloje esančius dokumentus galima daryti pagrįstą prielaidą, kad civilinis ginčas yra sudėtingas ne tik dėl taikytinos teisės, bet ir dėl ginčo šalių galimai konfliktiškų (klausimas dėl juridinio asmens veiklos tyrimo nagrinėjamas ne pirmą kartą) tarpusavio santykių, turi tarptautinį elementą (ieškovas yra užsienio subjektas, registruotas lengvatinėje mokesčių zonoje – Seišėlių Respublikoje), atsakovas nesutinka su pareikštais reikalavimais, nurodo, kad ieškinio tenkinimo atveju neabejotinai naudosis ne tik apeliacijos, bet ir kasacijos teise, spręstina, kad galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti nagrinėjamoje byloje 5744 Eur suma yra ne per didelė, neužkertanti apeliantui galimybės pasinaudoti teise į teisminę gynybą. Bet kuriuo atveju tai nereiškia, jog atsakovui palankaus teismo sprendimo atveju tokia suma ir turėtų būti priteista. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovo galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti pakaktų mažesnės sumos (CPK 178 str.).

38Pareikalauti užtikrinti galimas bylinėjimosi išlaidas atsakovas turi teisę ne vėliau kaip pirmojo procesinio veiksmo atlikimo metu. Reikalavimas gali būti pareiškiamas ir vėliau, jeigu jau bylos nagrinėjimo metu buvo sužinota, kad ieškovas yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo (CPK 794 str. 3 d.). Šios normos kontekste pagrįstai pirmosios instancijos teismas tenkino atsakovo prašymą ieškinį jam bei tretiesiems asmenims siųsti ir terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti nustatyti tik po to, kai galutinai bus išspręstas užstato sumokėjimo klausimas, nes tuo siekiama išvengti byloje dalyvaujančių asmenų papildomų bylinėjimosi išlaidų.

39CPK 795 str. 1 d. nurodyta, kad jeigu pasibaigus teismo nustatytam terminui užstatas nėra sumokėtas, teismas ieškinį palieka nenagrinėta. Todėl nagrinėjamu atveju teismui išsiuntus ieškovo ieškinį ir nustačius terminus atsiliepimams pateikti, o atsakovui ir tretiesiems asmenims įvykdžius šiuos reikalavimus, tačiau ieškovui nesumokėjus užstato, atsakovas ir tretieji asmenys būtų patyrę bylinėjimosi išlaidų, kurių išieškojimas tikėtinai tokiu atveju taptų komplikuotas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, neišsiųsdamas ieškinio ir nenustatydamas termino atsiliepimas pateikti iki nebus sumokėtas užstatas, nepažeidė civilinio proceso teisės normų.

40Svarbus aspektas byloje yra ir tai, kad jeigu proceso metu išnyksta priežastis, dėl kurios buvo pareikalauta užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ieškovo prašymu ir išklausęs atsakovo nuomonės teismas atleidžia ieškovą nuo pareigos užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir grąžina sumokėtą užstatą (CPK 796str.). Todėl paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kad ieškovas turi Lietuvos Respublikoje turto, ieškovas galės pasinaudoti šia įstatymo nuostata.

41Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

42Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytas terminas užstatui sumokėti jau yra pasibaigęs, ieškovui nustatytas naujas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas, t. y. iki 2015 m. gruodžio 10 d., sumokėti 5744 Eur užstatą į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. LT297300010002409596, esančią AB Swedbank, užtikrinant atsakovo ECAA Europe, UAB, galimas bylinėjimosi išlaidas ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai pagrindžiančius įrodymus.

43Atsakovas ECAA Europe, UAB, prašo priteisti iš ieškovo East China Automobile Association LTD apeliacinės instancijos teisme patirtas 250 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato D. K. suteiktas teisines paslaugas.

44Apeliacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas už atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą sumokėjo UAB „Tikroji vaivorykštė“ 250 Eur. Apeliacinis teismas jau pažymėjo, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Atsakovas pateikė su advokatu sudarytas atstovavimo ir teisinių paslaugų sutartis, tačiau į bylą pateikta PVM sąskaita faktūra Serija TVA Nr. 0005593 nesudaro pagrindo išvadai, jog atsakovui teisines paslaugas suteikė advokatas, be to, ši sąskaita patvirtina esant atsakovo pareigą užmokestį už suteiktas paslaugas sumokėti ne advokatui, o UAB „ Tikroji Vaivorykštė“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1858-330/2015). Todėl atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

46Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartį.

47Nustatyti ieškovui East China Automobile Association Ltd 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą, t. y. iki 2015 m. gruodžio 10 d., sumokėti 5744 Eur (penkis tūkstančius septynis šimtus keturiasdešimt keturis eurus) užstatą į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. LT297300010002409596, esančią AB Swedbank, atsakovo ECAA Europe, UAB, galimų bylinėjimosi išlaidų užtikrinimui ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai pagrindžiančius įrodymus.

48Išaiškinti ieškovui, kad tuo atveju, jei pasibaigus teismo nustatytam terminui užstatas nebus sumokėtas, ieškinys bus paliktas nenagrinėtu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2015 m. rugsėjo 22 d. Šiaulių apylinkės teisme priimtas ieškovo East China... 5. Atsakovas ECAA Europe, UAB, teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atsakovo... 8. Teismas konstatavo, kad byloje nėra pateikti pakankami duomenys,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas East China Automobile Association LTD prašo... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. CPK 795 str. 1 d. įtvirtinta, kad vadovaudamasis šio... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė, kad apeliantas Lietuvos... 14. 3. Skundžiamoje nutartyje, nustatant užstato dydį, buvo vadovaujamasi tokiu... 15. 4. Teismo padarytos išvados apie bylos sudėtingumą nėra pagrįstos ir... 16. 5. Netgi tuo atveju, jei užstato taikymas būtų pripažintas būtinu (su kuo... 17. 6. Pirmosios instancijos teismas nutartimi pažeidė šalių interesų... 18. 7. Teismas motyvuojamojoje nutarties dalyje nurodė, kad terminas atsiliepimui... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas ECAA Europe, UAB, tretieji asmenys... 20. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 21. 1. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas visiškai pagrįstai vertino... 22. 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė,... 23. 3. Tai, kad atsakovas iš tiesų jau patyrė ir faktiškai patiria... 24. 4. Visiškai nepagrįsti apelianto atskirojo skundo teiginiai dėl apelianto,... 25. 5. Kad ieškovas neturi turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą... 26. 6. Pagal apelianto logiką, jeigu 2013-05-15 visuotinio akcininkų susirinkimo... 27. 7. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai vadovaudamasis... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 29. Atskirasis skundas netenkintinas.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 32. CPK 794 straipsnyje įtvirtinta ieškovo pareiga užtikrinti... 33. Apeliantas, remdamasis minėta CPK 794 straipsnio 2 dalies 1... 34. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėtos normos paskirtis yra... 35. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad akcijos yra... 36. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, spręstina, kad nagrinėjamu atveju... 37. Pirmosios instancijos teismas nustatė ieškovui sumokėti 5744 Eur užstatą... 38. Pareikalauti užtikrinti galimas bylinėjimosi išlaidas atsakovas turi teisę... 39. CPK 795 str. 1 d. nurodyta, kad jeigu pasibaigus teismo... 40. Svarbus aspektas byloje yra ir tai, kad jeigu proceso metu išnyksta... 41. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis... 42. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytas... 43. Atsakovas ECAA Europe, UAB, prašo priteisti iš ieškovo East China Automobile... 44. Apeliacinis teismas pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 46. Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 22 d.... 47. Nustatyti ieškovui East China Automobile Association Ltd 10 (dešimties)... 48. Išaiškinti ieškovui, kad tuo atveju, jei pasibaigus teismo nustatytam...