Byla 2-220-586/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas Vainius, sekretoriaujant Jovitai Brazauskienei, dalyvaujant ieškovo A. G. autotransporto įmonės atstovei A. V., atsakovui V. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. G. autotransporto įmonės ieškinį atsakovui V. R. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2015-10-06 teisėjo rezoliucija priimtas ieškovo A. G. autotransporto įmonės ieškinys atsakovui V. R. dėl materialinės žalos atlyginimo. Ieškovas pateikė reikalavimus: panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2015-08-31 sprendimą Nr. DGKS-3532; priteisti iš atsakovo V. R. ieškovo naudai 909,00 Eur materialinės žalos atlyginimą; 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, jog 2015-08-31 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos sprendimu Nr. DGKS-3532 atmestas A. G. autotransporto įmonės prašymas, motyvuojant, kad nebuvo įrodyta, jog padarytas teisės pažeidimas, kuriuo vienas darbo subjektas padarė žalą kitam subjektui neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. Nurodė, jog 2015-01-20 tarp ieškovo A. G. autotransporto įmonės ir atsakovo V. R. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 1517, kuria atsakovas buvo priimtas į vairuotojo pareigas. Sudarius darbo sutartį atsakovas buvo pasirašytinai supažindintas su darbo sąlygomis, darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą, taip pat 2015-01-21 instruktuotas, kaip naudotis kelių mokėjimo aparatais. Atsakovui buvo įteikta kelių aparatų naudojimo tvarka, tačiau atsakovas pasirašyti, kad su tvarka yra supažindintas, atsisakė. 2015 m. vasario bei kovo mėnesiais atsakovas vykdė krovinių pervežimus per Austrijos teritoriją. 2015-03-31 atsakovą sustabdė Austrijos institucijos, atsakingos už kelių rinkliavos kontrolę, pareigūnai, kurie nustatė, kad atsakovas, vykdamas per Austrijos teritoriją, 2015-02-21, 2015-02-26, 2015-03-05, 2015-03-10 ir 2015-03-31 dienomis nesumokėjo kelių rinkliavos, t. y. nesilaikė kelių aparatų naudojimo tvarkos. To pasekmėje nebuvo sumokėti kelių mokesčiai ir atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, buvo nurodyta sumokėti 1000,00 Eur „pakaitinės rinkliavos“ („substitute toli“). Šios rinkliavos dydis yra fiksuotas Austrijos Federalinio ministro patvirtintų Austrijos rinkliavų, greitkeliuose ir autostradose taisyklių (toliau - Rinkliavų taisyklės) 10.3.2 punkte. 2015 m. vasario-kovo mėnesiais galiojusioje Rinkliavų taisyklių redakcijoje nustatyta, kad „pakaitinė rinkliava“ tuo atveju, kai kelių mokestis iš viso nebuvo sumokėtas, yra lygi 240,00 Eur (įskaitant 20% PVM). Kadangi V. R. nesumokėjo kelių mokesčio penkis kartus, iš viso buvo pareikalauta, kad jis sumokėtų iš viso 1200,00 Eur „pakaitinės rinkliavos“ (iš šios sumos 1000,00 Eur - rinkliava ir 200,00 Eur - PVM). Po to, kai atsakovui buvo nurodyta sumokėti „pakaitinę rinkliavą“, šis paskambino A. G. autotransporto įmonės vyr. apskaitos technikui D. G. ir jį informavo, kad įvažiuodamas į Austriją pamiršo pateikti degalinės operatoriui sukonfigūruoti kelių aparatą, todėl jam buvo paskirta bauda. Grįžęs iš komandiruotės į 2015-04-11 dieną atsakovas atvyko į įmonės garažą, ten paliko transporto priemones ir pažadėjo ateiti susitvarkyti dokumentų, tačiau darbovietėje nebepasirodė. Iki 2015-04-30 darbuotojas buvo kasmetinėse atostogose, joms pasibaigus į darbą negrįžo, todėl buvo atleistas už pravaikštas. „Pakaitinė rinkliava“ nėra tiesiog pavėluotai sumokėtas kelių mokestis, kaip atsiliepime į ieškinį teigia atsakovas. Pavėluotai sumokėti kelių mokestį yra galima tik tuo atveju, jei pažeidimas yra nustatomas ne vėliau kaip per penkias valandas nuo pareigos sumokėti kelių mokestį pažeidimą atsiradimo (Rinkliavų taisyklių 7.1 p.). Tuo atveju, kai pažeidimas pastebėtas praėjus ilgesniam laiko tarpui, vairuotojas privalo arba nedelsiant sumokėti „pakaitinę rinkliavą“, kurios dydis 240 Eur už kiekvieną pažeidimą, arba jam skiriama nuo 300 iki 3000 Eur bauda. Tuo tarpu kelių mokestis yra skaičiuojamas individualiai kiekvienai kelionei ir priklauso nuo nuvažiuoto atstumo, kelių, kuriais važiuojama ir automobilio svorio. Atsakovas 2015-02-21, 2015-02-26, 2015-03-05 ir 2015-03-10 per Austrijos teritoriją važiavo labai nedidelį atstumą ir būtų reikėję sumokėti iš viso tik apie 110 Eur arba 91 Eur. Taigi, vietoj 91 Eur kelių mokesčio buvo sumokėta 1000 Eur „pakaitinė rinkliava“, dėl V. R. padaryto kelių rinkliavos pažeidimo buvo permokėta 909 Eur. Ieškovas nurodė, kad A. G. autotransporto įmonei padaryta reali žala; žala buvo padaryta neteisėtais atsakovo veiksmais; tarp ieškovui padarytos žalos ir atsakovo neteisėtos veikos yra tiesioginis priežastinis ryšys - atsakovas pasisavino ieškovo lėšas savo aktyviais, sąmoningais veiksmais; ieškovo įsitikinimu, atsakovo kaltė dėl darbdaviui padarytos žalos yra akivaizdi.

4Atsakovas V. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškinio reikalavimais nesutiko, nurodė, kad savo darbą atliko tinkamai, vadovaudamasis darbdavio nurodymais ir suteikta informacija. Į darbą priimtas nuo 2015 m. vasario 21 d., pasirašytinai supažindintas su darbovietėje nustatytomis darbo saugos ir kitomis taisyklėmis ir beveik iš karto išsiųstas į komandiruotę, vilkiko kabinoje buvo sumontuotas kelių mokesčiams mokėti skirtas aparatas. Žodžiu jam buvo paaiškinta, kad Vokietijoje ir Austrijoje naudojamas vienas kelių mokesčiams mokėti skirtas aparatas Toli Collect ir, kad anksčiau tik Austrijoje naudojami aparatai jau nėra naudojami. 2015-03-31 V. R. sustabdė Austrijoje ir nurodė, kad važiuodamas per Austriją nesumokėjo kelių mokesčių, t. y., aparatas automatiškai Austrijoje nesuveikė, ir buvo pareikalauta sumokėti kelių mokestį už visus kartus, kai buvo pervažiavęs šalį. Pareikalautą sumą ir apmokėjo darbdavio duota kreditine kortele. Apie situaciją iš kart pranešė apskaitos technikui D. G., nes kelių mokėjimo aparatas automatiškai nesuveikė ir kelių mokestis ne dėl V. R. kaltės buvo nesumokėtas. Tada D. G. pradėjo sakyti, kad įvažiuojant į Austriją reikėjo nunešti aparatą perprogramuoti. Išvykstant į komandiruotę tokia informacija nebuvo suteikta, todėl vykdė duotas žodines instrukcijas, t. y., buvo įsitikinęs, kad vienas ir tas pats aparatas automatiškai atlieka kelių apmokėjimą tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje. Nesutinka su ieškinyje išdėstytais motyvais, kad turėjo papildomai aiškintis Austrijos kelių apmokėjimo subtilybes su kitais vilkikų vairuotojais, sustojęs ant sienos ar skambindamas į darbovietę. Žino, kad reikia mokėti kelių mokesčius, ir kelių mokesčių mokėjimo aparatas buvo duotas, paaiškinta, kad jis veikia dvejose šalyse ir neturėjo pagrindo abejoti ieškovo darbuotojų suteikta informacija ir nurodymais. Mano, kad tai visiškai nepagrįsti ir nelogiški teiginiai, kad atsisakė susipažinti su Kelių automatų naudojimo tvarka - koks darbuotojas pačią pirmą darbo dieną atsisakys pasirašyti jam teikiamus susipažinti darbdavio vidaus dokumentus, juolab tokius, kurie nėra tik deklaratyvūs, bet tiesiogiai reikalingi ir naudingi atliekant jo darbo pareigas. Be to, V. R. pasirašė, kad susipažinęs su kitais ieškovo vidaus aktais - taisyklėmis, darbo sauga ir t. t., todėl nesuprantama dėl kokių priežasčių turėjo atsisakyti pasirašyti apie susipažinimą su Kelių automatų naudojimo tvarka. Mano, jog nėra vienos iš būtinų materialinės atsakomybės kilimo sąlygų – kaltės ir darbdavys pats kaltas dėl susidariusios situacijos, ir turėtų prisiimti atsakomybę.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais.

6Teismo posėdžio metu atsakovas prašė ieškinio netenkinti atsiliepime nurodytais motyvais, nurodė, kad jis asmeniškai negavo jokios baudos, kad sumokėjo kelių mokestį, ir, kad darbdavys privalėjo jį supažindinti su Kelių automatų naudojimo tvarka.

7Ieškinys netenkintinas.

8Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodymai yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.).

9Byloje kilęs ginčas dėl materialinės atsakomybės darbo teisės kontekste, o būtent, dėl darbuotojo pareigos atlyginti turtinę žalą, padarytą darbdaviui savo pareigų neatlikimu ar netinkamu atlikimu, darbo įstatymų nustatyta tvarka ir dydžiais.

10Darbuotojo materialinė atsakomybė suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą neatlikus ar netinkamai atlikus nustatytas darbo pareigas. Nurodytos atsakomybės tikslas – pasiekti, kad darbuotojas atlygintų darbdaviui padarytus nuostolius darbo teisės normų nustatytu dydžiu ir tvarka. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės normų, reglamentuojančių darbuotojo materialinę atsakomybę, aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindinis šios atsakomybės uždavinys – garantuoti darbdaviui padarytų visų ar dalies nuostolių atlyginimą (DK 245, 253-255 str.). Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos tokios sąlygos: 1) reali žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla (DK 246 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-1444/2002; 2003 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2003; 2004 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2004; 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009). Aiškindamas neteisėtos veikos, kaip materialinės atsakomybės sąlygos pagal Darbo kodeksą, sampratą, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad neteisėta veika darbo teisiniuose santykiuose suprantama kaip darbo pareigų, nustatytų įstatymų, kitų norminių teisės aktų, tarp jų – vidaus, nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Kiekviena darbuotojo kaltės forma (tyčia, neatsargumas) ir rūšis (tiesioginė ar netiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo) yra pakankama materialinei atsakomybei atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis Nr. 3K-3-446/2009), tačiau kaltės forma yra aktuali sprendžiant dėl darbuotojui taikomos atsakomybės apimties.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, teismo metu duotų parodymų nustatyta, kad šalis neabejotinai siejo darbo teisiniai santykiai, atsakovas V. R. pas ieškovą 2015-01-21 - 2015-05-29 dirbo vairuotoju. 2015-03-31 atsakovas ieškovo kortele apmokėjo asmeninę baudą už Austrijos kelių mokesčių nesumokėjimą. Ieškovas reikalavimą grindžia tuo, kad žala padaryta neteisėta atsakovo veika – nesilaikant kelių aparato naudojimo tvarkos. Ieškovas nurodė, kad sudarius darbo sutartį atsakovas buvo pasirašytinai supažindintas su darbo sąlygomis, darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą, taip pat 2015-01-21 instruktuotas, kaip naudotis kelių mokėjimo aparatais, įteikta kelių aparatų naudojimo tvarka, tačiau atsakovas pasirašyti, kad su tvarka yra supažindintas, atsisakė, pateiktas 2015-01-21 atsisakymo susipažinti su dokumentu aktas Nr. 195, kuriame nurodyta, jog vairuotojas V. R. 2015-01-21 buvo instruktuotas kaip naudotis kelių mokėjimo aparatais, tačiau pasirašyti atsisakė. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad V. R., priimtas į darbą pasirašė darbo sutartį, pasirašė visiškos materialinės atsakomybės sutartį, atsakovo bei ieškovo teigimu, pasirašė, jog susipažinęs ir su kitais ieškovo vidaus aktais - taisyklėmis, darbo sauga ir t. t., supažindintas su darbo sąlygomis, darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą, atsakovo teigimu, jam žodžiu paaiškinta, kad vilkiko kabinoje sumontuotas kelių mokesčiams mokėti skirtas aparatas naudojamas Vokietijoje ir Austrijoje, kad anksčiau tik Austrijoje naudojami aparatai jau nėra naudojami. Važiuodamas per Austriją V. R. nemokėjo kelių mokesčių, t. y., aparatas automatiškai Austrijoje nesuveikė, dėl ko buvo pareikalauta sumokėti kelių mokestį už visus kartus, ir pareikalauta suma buvo apmokėta darbdavio duota kreditine kortele. Apie situaciją buvo pranešta apskaitos technikui D. G., ir pastarasis pradėjo sakyti, kad įvažiuojant į Austriją reikėjo nunešti aparatą perprogramuoti. Išvykstant į komandiruotę V. R. tokia informacija nebuvo suteikta, todėl vykdė duotas žodines instrukcijas. Teismas pripažįsta, jog nelogiška, kad atsakovas, pasirašęs darbo sutartį, visiškos materialinės atsakomybės sutartį, supažindintas su darbo sąlygomis, darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą, atsisakytų pasirašyti apie susipažinimą su Kelių automatų naudojimo tvarka.

12Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos sąlygos: reali žala, žala padaryta neteisėta veika, priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys, pažeidėjo kaltė, pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai, žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla. Nagrinėjamu atveju, ieškovas neįrodė atsakovo kaltės, kad buvo padarytas toks teisės pažeidimas, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padarė žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas.

13Pagal Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio nuostatą, teismas įvertina byloje surinktus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto numatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vokietijos bendrovės „Schöpp-Sportboden“ GmbH v. UAB „Regio“, bylos Nr. 3K-3-13/2013; 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B.–W. ir kt. v. A. P., bylos Nr. 3K-3-378/2009; kt.).

14Įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nenustačius visų materialinei atsakomybei taikyti būtinų sąlygų, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovo kaltės, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

15Iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (advokato teisinės paslaugas) (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 6 p., ir 93 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

17ieškinį atmesti.

18Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2015-08-31 sprendimą Nr. DGKS-3532 palikti nepakeistą.

19Priteisti iš ieškovo A. G. autotransporto įmonės, įmonės kodas ( - ), 200,00 Eur bylinėjimo išlaidų atsakovui V. R., asmens kodas ( - )

20Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas Vainius,... 2. Klaipėdos rajono apylinkės teisme 2015-10-06 teisėjo rezoliucija priimtas... 3. Nurodė, jog 2015-08-31 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos... 4. Atsakovas V. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškinio... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas prašė ieškinio netenkinti atsiliepime... 7. Ieškinys netenkintinas.... 8. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 9. Byloje kilęs ginčas dėl materialinės atsakomybės darbo teisės kontekste,... 10. Darbuotojo materialinė atsakomybė suprantama kaip darbuotojo pareiga... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, teismo metu duotų parodymų... 12. Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos sąlygos: reali... 13. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio nuostatą, teismas įvertina... 14. Įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, nenustačius visų... 15. Iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 270 str.... 17. ieškinį atmesti.... 18. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos teritorinio... 19. Priteisti iš ieškovo A. G. autotransporto įmonės, įmonės kodas ( - ),... 20. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...