Byla 2-2448-524/2010
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, sutarties pripažinimo negaliojančia

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovams V. L., N. K., atsakovės atstovams P. G., K. J., D. V. S., adv. R. D., trečiojo asmens UAB ,,Kalvis‘‘ atstovui A. Š., UAB ,,Enerstena‘‘ atstovams M. D., adv. P. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „NEST Baltija“ atsakovei UAB Tauragės šilumos tinklams, tretiesiems asmenims UAB „Enerstena“, UAB ,,Kalvis‘‘, UAB ,,Regedma‘‘ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2010-09-08 statybos rangos sutartį Nr. PA-10/39, sudarytą tarp atsakovės UAB Tauragės šilumos tinklų ir trečiojo asmens UAB „Enerstena“ negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją; panaikinti konkurso rezultatus ir atsakovės sprendimus dėl trečiojo asmens UAB „Enerstena“ kvalifikacijos reikalavimų atitikties 2 MW vandens šildymo katilo ir biokuro pastogės statybos aerodromo katilinės darbų pirkimo konkurso reikalavimams, pasiūlymų eilės sudarymo, dėl trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo konkurso laimėtoju; pripažinti, kad konkurso dalyvė UAB „Ernestena“ neatitinka 2 MW vandens šildymo katilo ir biokuro pastogės statybos aerodromo katilinės darbų pirkimo konkurso minimalių kvalifikacijos reikalavimų, numatytų konkurso dokumentų 3.1.2,1 p.; įpareigoti atsakovę atnaujinti viešojo pirkimo procedūras, iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę; atnaujinti, jei jis praleistas, ieškinio senaties terminą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė 2010-08-09 pateikė pasiūlymą atsakovei UAB Tauragės šilumos tinklai paskelbtame 2 MW vandens šildymo katilo ir biokuro pastogės statybos aerodromo katilinės darbų pirkimo konkursui. Nustatytas pirkimo būdas – skelbiamos supaprastintos derybos. 2010-08-17 UAB „NEST Baltija“ gavo UAB Tauragės šilumos tinklų 2010-08-17 raštą Nr. 106 „Dėl pasiūlymų eilės ir sutarties sudarymo“, kuriuo buvo informuota, kad viešųjų pirkimų komisija įvertino pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijus ir priėmė sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą. Ieškovė nesutiko su šiuo UAB Tauragės šilumos tinklų sprendimu ir 2010-08-23 pareiškė pretenziją, prašydamas UAB Tauragės šilumos tinklų viešųjų pirkimų komisijos sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą (UAB „Enerstena“) pripažinti negaliojančiu dėl tiekėjo UAB „Enerstena“ kvalifikacijos reikalavimų neatitikimo. Atsakovė 2010-08-23 pretenziją atmetė ir nurodė, kad nors UAB „Enerstena“ turi praktikos gaminant tik vertikalios technologijos vandens šildymo katilus (nors konkurso reikalavimas buvo horizontalios), tačiau horizontalios ar vertikalios technologijos taikymas neturi reikšmės kvalifikacijos vertinimui. Ieškovės nuomone, trečiojo asmens pateiktas pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, nes jis atsakovei pateikė biokuru kūrenamų katilinių įvykdytų sutarčių sąrašą, tačiau šiame sąraše nurodyti darbai nepatvirtina atitikties UAB Tauragės šilumos tinklai skelbto viešo konkurso 3.1.2.1 p. nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams: „tiekėjas turi būti pagaminęs bent 3 horizontalius, dūmų vamzdžių, ne mažesnės nei 2 MW galios, vandens šildymo biokuru kūrenamus katilus, ir veikia ne mažiau kaip vienus metus“. Kvalifikacijos vertinimas ir šių procedūrų rezultatai pažeidė racionalumo bei lygiateisiškumo ir skaidrumo principus įtvirtintus LR viešųjų pirkimų įstatyme. Šio konkurso tvarkos bei pirkimo sutarčiai taikomų imperatyvių įstatymo reikalavimų pažeidimai, dėl kurių konkurso sąlygų neatitinkanti sutartis su trečiuoju asmeniu buvo sudaryta, nors jo kandidatūra bei pasiūlymas turėjo būti atmestas, yra esminiai, todėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimai, kuriais patvirtinta pasiūlymų eilė, pirmą vietą skiriant trečiojo asmens pasiūlymui, ir šis tiekėjas pripažintas laimėtoju, yra neteisėti ir naikintini. Panaikinus atsakovės sprendimus dėl pasiūlymų eilės, pirmą vietą skiriant trečiojo asmens pasiūlymui, ir dėl šio tiekėjo pripažinimo laimėtoju, turi būti pripažinta 2010-09-08 statybos rangos sutartis Nr. PA-10/039, sudaryta tarp atsakovės UAB Tauragės šilumos tinklų ir trečiojo asmens UAB „Enerstena", negaliojančia ab initio ir taikyta restitucija. Ieškovės nuomone, ji nepraleido LR viešųjų pirkimų įstatyme numatytų terminų ieškiniui pateikti. Jeigu yra suėjęs ieškinio senaties terminas, prašo jį atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, nes tarp ieškovės ir atsakovės vyko kooperavimas ir bendradarbiavimas, siekiant ne teismo tvarka išspręsti ginčą.

3Atsakovė atsiliepimu prašo pareiškimą palikti nenagrinėtą, nes pareiškimą padavęs asmuo nėra sumokėjęs nustatyto dydžio žyminio mokesčio; civilinę bylą nutraukti, kadangi ieškovė nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti; taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti; spręsti netinkamo ieškovo pakeitimo tinkamu klausimą; nepatenkinus šių prašymų ieškinį atmesti, priteisti atstovavimo išlaidas. Nurodė, kad ieškovės argumentai dėl 2008-09-08 statybos rangos sutarties Nr. PA-10/1039 pripažinimo negaliojančia ab inito nėra pagristi įstatymų numatytais pagrindais ir teismų praktikos suformuluotomis teisės taikymo taisyklėmis. Atsakovės nuomone, nepagrįstai taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Paaiškina, kad ieškovė pažeidė išankstinio ginčo ne eisme tvarką. Ieškovė nebuvo pareiškusi pretenzijos dėl atsakovės 2010-08-10 sprendimo apie sudarytą pasiūlymų eilę, todėl šioje civilinėje byloje nenagrinėtinas klausimas dėl trečiojo asmens atitikties kvalifikaciniams reikalavimams, nes toks nagrinėjimas pažeistų imperatyvią LR viešųjų pirkimų įstatymo 93 str. 2 d. nuostatą. Ieškovė praleido ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti, o prašymas jį atnaujinti neatitinka LR CPK 78 str. nustatytų reikalavimų, nes ieškovė nenurodė, kokios svarbios priežastys lėmė termino praleidimą. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį ir pareiškimą atmesti. Atsakovės manymu, ieškovė piktnaudžiauja procesu ir siekia išvengti mokėtino žyminio mokesčio. Pažymi, kad savarankiško sutarties pripažinimo negaliojančia reikalavimo atveju pats reikalavimas pripažintinas turtiniu, kadangi reikalavimo dydis – 1 494 350 Lt, turėjo sumokėti 18 944 Lt žyminio mokesčio. Esant šioms aplinkybėms teismas turėtų pareiškimą palikti nenagrinėtą. Ieškovė neturi savarankiško materialinio procesinio suinteresuotumo bylos baigtimi, kadangi bet koks teismo sprendimas gali sukelti teisines pasekmes ne ieškovui, kaip savarankiškam subjektui, bet ieškovei su UAB „Kalvis" ir UAB „Regedma" kaip jungtinės veiklos sutartimi suformuotam ūkiniam dariniui.

4Trečiasis asmuo UAB ,,Enerstena‘‘ atsiliepimu prašo pareiškimą palikti nenagrinėtą, nes pareiškimą padavęs asmuo nėra sumokėjęs nustatyto dydžio žyminio mokesčio; civilinę bylą nutraukti, kadangi ieškovė nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti; taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu ieškinį atmesti; spręsti netinkamo ieškovo pakeitimo tinkamu klausimą; nepatenkinus šių prašymų, UAB „NEST Baltija" ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad yra būtina išsaugoti pirkimo sutarties pasekmes, kadangi iki darbų sustabdymo UAB „Enerstena" jau buvo atlikusi projektavimo darbus, buvo pradėti pamatų, grindų, kuro sandėlio bendrastatybiniai darbai, gaminama pakura, sudarytos sutartys dėl kitų darbų atlikimo. Dėl išdėstytų aplinkybių 2008-09-08 statybos rangos sutarties Nr. PA-10/1039 pripažinimas negaliojančia ab inito neatitiktų įstatymų numatyto reguliavimo ir teismų praktikos suformuluotų teisės taikymo taisyklių. Pripažinus sutartį negaliojančia ab inito UAB „Enerstena“ patirtų tiesioginius nuostolius byloje, kurioje ji nėra atsakovė. Pažymi, kad ieškovė nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Praleido terminą pateikti teismui ieškinį, t. y. ieškinio senatį, ieškovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo atnaujinti šį terminą. Trečiojo asmens nuomone, už patikslintą skundą ieškovė privalėjo sumokėti 18 944 Lt žyminio mokesčio, todėl teismas pareiškimą turėtų palikti nenagrinėtą. Ieškovė neturi materialinio procesinio suinteresuotumo bei neturi teisės veikti trečiųjų asmenų - UAB „Kalvis" ir UAB „Regedma" - vardu.

5Atsakovė pateikė prašymą įpareigoti ieškovę per 10 kalendorinių dienų nuo nutarties priėmimo dienos įmokėti į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą 936 230 Lt sumą arba pateikti banko garantiją 936 230 Lt, kaip atsakovės minimalių nuostolių, kurie gali atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimą, o per teismo nustatytą terminą nustatytų reikalavimų neįvykdžius, atsakovei UAB Tauragės šilumos tinklams pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti. Nurodė, kad ieškovės prašymu atsakovei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sąlygoja net 936230 Lt nuostolių atsiradimą. Paaiškina, kad atsakovė įgyvendina numatytus darbus pagal „LIFE+“ programą. Investicinis projektas turi būti baigtas iki 2010-12-31. Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reiškė ne tik sudarytos sutarties sustabdymą, bet paramos gavimo procedūrų pagal paraišką sustabdymą. Kyla reali grėsmė, kad Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas atsisakys skirti subsidiją, todėl atsakovas patirs 574400 Lt nuostolių. Pritaikius ieškinio užtikrinimo priemones bus šildoma pagal senąją metodiką, todėl atsakovė negalės sutaupyti 360830 Lt, ši sumą turėtų būti pripažįstama potencialiais atsakovės nuostoliais.

6Ieškovė atsiliepimu prašo atsakovės UAB Tauragės šilumos tinklų prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo prašymą atmesti. Nurodė, kad atsakovė neįrodė galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. neįrodė, kad subsidijų negaus kitais metais. Vien ta aplinkybė, kad atsakovei yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovė patiria nuostolius, o galimų atsirasti nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, todėl nėra pagrindo taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Dėl ieškovo pretenzijos.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-02-09 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009 yra pažymėjęs, kad viešojo pirkimo apskundimo procedūras reglamentuoja tiek nacionalinė, tiek Europos Bendrijos teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Klaipėdos miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-25/2009; 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Versmės“ leidykla v. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, bylos Nr. 3K-3-35/2009). Europos Tarybos 1989 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo subjektams, suinteresuotiems viešojo pirkimo sutarties sudarymu, nustato minimalųjį apsaugos standartą ir viešojo pirkimo peržiūros procedūrų bendruosius kriterijus, kuriuos turi atitikti nacionalinėse teisės sistemose nustatytos peržiūros procedūros, siekiant užtikrinti Bendrijos teisės reikalavimų sudarant viešojo pirkimo sutartis, laikymąsi (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2003 m. birželio 19 d. sprendimas GAT, C-315/01, Rink. p. I-6351). Be to, šioje nutartyje yra išanalizuota pretenzijų pateikimo tvarka ir sąlygos, t. y. suformuluotos taisyklės dėl ikiteisminio nagrinėjimo šios kategorijos bylose subjektų ir sąlygų. Todėl išanalizavus šias taisykles darytina išvada, kad ieškovė ir atsakovė laikėsi ikiteisminio nagrinėjimo tvarkos, nes tai, kad perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo 2 pretenzijas 2010-07-28 ir 2010-08-23 (t.1, b.l. 41 ir 44), reiškia ir tai, kad antrosios pretenzijos pateikimo terminą perkančioji organizacija atnaujino. Perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimas ir šiuo atveju reiškia įstatymų numatytą kreipimosi į teismą prielaidą. Šioje nutartyje pažymėta, kad vien ta aplinkybė, jog perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo skundą, pateiktą pažeidžiant procedūrinį skundo pateikimo terminą, tačiau iki pirkimo sutarties sudarymo nėra pakankama pripažinti, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra neteisėta ir nesuteikia tiekėjui teisės kreiptis gynybos į teismą. Todėl remiantis paminėtu Viešųjų pirkimų įstatymo aiškinimu darytina išvada, kad atsakovė, išnagrinėjusi antrąją ieškovės pretenziją, prailgino terminą ieškovei ieškiniui pareikšti. Be to, ieškovės 2010-08-23 pretenzija (t.1, b.l. 44-45) buvo pareikšta dėl trečiojo asmens kvalifikacijos, atsakovė ją išnagrinėjo, todėl nelaikytina, kad yra atsakovės įrodinėjamas pretenzijos ir ieškinio pagrindų nesutapimas.

10Dėl termino ieškiniui pareikšti.

11Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį ir įrodinėja, jog ieškovė praleido Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. nustatytus terminus ieškiniui pareikšti. Iš atsakovės pirkimo sąlygų nustatyta, jog pirkimas buvo vykdomas supaprastintų derybų būdu, todėl šiuo atveju taikytinas 94 str. 1d. 2 p. nustatytas 5 darbo dienų terminas terminas ieškiniui pareikšti nuo paskelbimo apie perkančios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Paminėtais įrodymais nustatyta, kad ieškovė šioje byloje buvo pateikusi dvi pretenzijas, į kurias buvo atsakyta, į antrąją pretenziją atsakovė atsakė 2010-08-24(t.1, b.l.46) ir ši diena buvo antradienis. Pagal CK 1.3 str. 2d., 1.118 str. nustatytą CK ir kitų įstatymų taikymo taisyklę darytina išvada, kad aiškinant šio 5 dienų termino skaičiavimą taikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Šis įstatymas nustatė konkretų 5 darbo dienų terminą, todėl skaičiuojant jo pradžią pagal CK 1.118 str. nustatytas skaičiavimo taisykles, penkių darbo dienų terminas baigėsi 2010-08-31. Ieškovė ieškinį pašto įstaigai įteikė 2010-09-01, t. y. praleidusi 1 dienos terminą, tačiau atsižvelgiant į šio ginčo pobūdį, į teismų praktikoje suformuluotas taisykles, jog esant imperatyvių įstatymo normų pažeidimui praleistas vienos dienos terminas nelaikytinas esminiu pažeidimu(CK 1.5 str.), todėl jis atnaujintinas.

12Dėl ieškovo teisės reikšti ieškinį

13Atsakovės motyvas, jog bendraieškiais šioje byloje turėjo būti visi jungtinės veiklos sutarties dalyviai, yra nepagrįstas CK 6.969, 6.972 str. Ieškovė , UAB ,,Kalvis‘‘ ir UAB ,, Regedma‘‘ yra sudariusios jungtinės veiklos sutartį (t.2, b.l. 32).Pagal šios sutarties 7.6 p. ieškovei kiti jungtinės veiklos dalyviai buvo pavedę partnerių vardu tvarkyti bendrus reikalus ir šis punktas atitinka CK 6.972 str. nuostatas. Jungtinės veiklos sutartis yra vienašalis sandoris, nes jo sudarymui nereikalingas jos dalyvių priešpriešinės valios suderinimas, o šios rūšies sutartis yra sudaroma bendram dalyvių tikslui pasiekti. Todėl ieškovė pagal CPK 44 str. 2 d. yra tinkama ieškovė, nes paminėtos sutarties pagrindu bendrus reikalus turi teisę tvarkyti vienas iš partnerių.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3k-3-295/2005) bei Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje (Teismų praktika Nr. 31) nurodė, kad „pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimu. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai“. Atsakovė yra šilumos energijos tiekimo veiklą vykdanti įmonė, todėl ginčo konkurso metu galiojančio Viešųjų pirkimų įstatymo 70-79 str. reglamentavo energetikos srityje veikiančių įmonių konkurso pasiūlymų vertinimą ir šio įstatymo 76 str. įpareigojo perkančiosios organizacijos komisiją, parenkant tiekėją, t. y. tikrinti jo kvalifikaciją, vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 76 str. ir 32-37 str. Trečiojo asmens UAB ,, Enerstena‘‘ pasiūlymas buvo įvertintas mažiausios kainos principu, tačiau bylos medžiaga įrodo, jog buvo pažeisti ieškovės įrodinėjami lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, įtvirtinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. vykdant ginčo pirkimą. Vertinant skelbiamų derybų vykdymą taikytinos ir bendrosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55-62 str. nuostatos, reglamentuojančios skelbiamų derybų vykdymo procesą tiek, kiek nereglamentuoja 70-79 str.

15Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB Tauragės šilumos tinklai 2010-07-14 paskelbė viešai apie supaprastintą pirkimą pagal skelbime nurodytas pirkimo sąlygas ( t.1, b.l. 7-15). Atsakovo pirkimo sąlygose nurodytas pirkimo būdas buvo numatytas – skelbiamos supaprastintos derybos, sąlygų 3.1.2.1 punkte buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai, t.y. tiekėjas turi būti pagaminęs bent 3 (tris) horizontalius, dūmų vamzdžių ne mažesnės nei 2 MW galios vandens šildymo biokuru kūrenamus katilus (t.1, b.l.19), o 10 p. nustatyta, kad pasiūlymai vertinami mažiausios kainos principu, o 9 p. nustatytos pasiūlymų atmetimo priežastys (t.1, b.l.23). Todėl vertinant ginčijamo konkurso teisėtumą vadovaujamasi jo vykdymo metu galiojusio 2010-03-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo tiek 55, 59, 60, 62 str. redakcijomis, reglamentuojančiomis skelbiamų derybų vykdymo tvarką, tiek ir 70-79 str. Šioje byloje pagrindinis ginčas iškeltas dėl pasirinkto tiekėjo - trečiojo asmens UAB ,, Enerstena‘‘- kvalifikacijos, kuri turi būti vertinama pagal paminėto įstatymo 60 str. ir 47 str., t.y. atlikdama pirkimą skelbiamų derybų būdu, perkančioji organizacija turi teisę apriboti kandidatų skaičių vadovaudamasi 47 straipsniu, kurio 4 d. imperatyviai nustato, kad atrinkdama kandidatus perkančioji organizacija turi taikyti tik pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus ir tvarką. Atsakovė veikia energetikos srityje, todėl iš esmės tas pačias paminėtas bendras nuostatas reglamentavo ir 76 str., nustatantis tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo taisykles. Kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš tų kandidatų, kurie atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

16Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 76 str. 4d. nustatyta, kad perkančioji organizacija atrinkdama šiuo atveju derybų dalyvius, visiems tiekėjams privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus ir taisykles, o 5 d. nustato, kad perkančioji organizacija, atrinkdama derybų dalyvius, negali kuriems nors tiekėjams taikyti kitokių administracinių, techninių abipusio pripažinimo sąlygų, kurių ji netaiko kitiems tiekėjams. Šioje byloje akivaizdu, jog trečiajam asmeniui buvo iškirtinai nustatyti kitokie kvalifikaciniai reikalavimai negu kitiems tiekėjams. Atsakovė pirkimą vykdė pagal parengtas pirkimo sąlygas, kurių 3.1.2.1 punkte pati nustatė kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, nurodydamas, jog jie turi būti pagaminę bent 3 horizontalius dūmų vamzdžių ne mažesnės nei 2 MW galios vandens šildymo biokuru kūrenamus katilus. Tai, kad atsakovė pirko būtent horizontalų katilą, įrodo pirkimo dokumentai ( t.1, b.l.32). Paminėto įstatymo 76 str. 4 d. pažeidimą įrodo atsakovės atsakymas į trečiojo asmens užklausimą(t.1, b.l.86-87). Pasiūlymo pateikimo metu trečiasis asmuo UAB ,,Enerstena‘‘ neatitiko atsakovo sąlygų 3.1.2.1 p. reikalavimo, nes nebuvo pagaminusi nurodytos rūšies katilų, todėl nurodė, jog buvo pagaminusi 2 vertikalius 5 MW galios biokuru kūrenamus katilus ( t.1, b.l.86). Tačiau bylos medžiaga įrodo, kad atsakovė tik jai, o ne visiems derybose pakviestiems asmenims nurodė, jog jos pasiūlymas tenkina (t.1, b.l. 87). Todėl ši bylos medžiaga leidžia padaryti išvadą, jog visi kiti 5 tiekėjai buvo vertinami pagal sąlygų 3.1.2.1p., o UAB ,,Enerstena‘‘ buvo nustatyta papildoma kvalifikacinė palengvinanti sąlyga. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad horizontaliųjų katilų gaminimas ir montavimas yra sudėtingesnis negu vertikalių, todėl ieškovė 2010-07-15 sudarė jungtinės veiklos sutartį ( t.2, b.l. 32) su UAB ,,Kalvis‘‘ir UAB ,,Regedma‘‘. Be to, įvertintina tai, jog jeigu atsakovė būtų viešai paskelbusi šį papildomą UAB ,,Enerstena‘‘ pritaikytą kvalifikacinį reikalavimą, tai mažesnės kainos pasiūlymo užtikrinimo principas būtų efektyvesnis. Perkančios organizacijos veiksmų teisėtumo vertinimas atliekamas ne tik dėl konkurse dalyvaujančių dalyvių, bet visų dalyvių, kurie galėtų tokiame konkurse dalyvauti( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/09 , 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/10). Kvalifikacijos reikalavimų neatitiktis yra pagrindas atmesti paraišką ar pasiūlymą, o nevienodų kriterijų atrankos taikymas tiekėjams yra pagrindas pripažinti, jog vykdant viešojo pirkimo procedūrą buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009, 2010 m balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010 ).

17Šioje byloje įvertinama ir derybų vedimo tvarka. Byloje nustatyta, kad su ieškove ir trečiuoju asmeniu buvo vykdomos derybos, kurios buvo protokoluojamos ( t.1, b.l.37-39, 88-90). Atsakovė, atlikdama pirkimą skelbiamų derybų būdu, kai kviečia jose dalyvauti daugiau kaip vieną kandidatą, patikrina, ar kandidatų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, derasi su jais siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus nustato geriausią pasiūlymą. Remiantis VPĮ 58 straipsnio 2 dalimi, perkančioji organizacija atskirai derasi su kiekvienu dalyviu, pateikusiu pasiūlymą, atitinkantį pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus, ir nustato priimtiniausią pasiūlymą pagal VPĮ 39 straipsnio nuostatas. Įvertinus paminėtus derybų protokolus , VPĮ 39 str. bei atsakovo viešojo pirkimo sąlygų 8 p. (t.1, b.l. 22) darytina išvada, kad derantis su trečiuoju asmeniu ir ieškovu nebuvo vykdomas pirkimo sąlygų 8.10.3p., numatantis, kad visiems derybų dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai. Visų pirma derantis su ieškove buvo užpildytas protokolo 9 p., t.y. pareikalauta konkrečiai nurodyti perkamo katilo kainą, o 10 p. buvo išdėstyta ir pagrįsta galutinė pasiūlymo kaina (t.1, b.l.39), tačiau derantis su trečiuoju asmeniu šių punktų nepareikalauta užpildyti, o tik nurodyta galutinė pasiūlymo kaina(t.1, b.l.90). Iš šių protokolų nustatyta, kad su trečiuoju asmeniu buvo deramasi 11 val., o ieškove 13 val., trečiasis asmuo pateikė mažesnę pirkimo kainą negu ieškovė, tačiau pagal sąlygų 8.5 p. reikalavimus atsakovė nepareikalavo jos detalizuoti trečiojo asmens, kai iš ieškovės buvo pareikalauta tai padaryti. Todėl atsakovė vertindama tiekėjų pasiūlymus negalėjo tinkamai vykdyti sąlygų 8.3.7, 8.3.8 punktus (t. 1, b.l. 22).Vienodo požiūrio visiems tiekėjams taikymo principas ir iš jo išplaukiantis skaidrumo principas reikalauja, kad būtų aiškiai apibrėžtas kiekvienas sutarties objektas ir sutarties sudarymo sąlygos.

18Įvertinus paminėtus pažeidimus ir tai, kad šio konkurso pasekmė buvo statybos rangos sutarties su laimėtoju UAB ,,Enerstena‘‘ sudarymas, ši sutartis pripažintina negaliojančia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 -1 str. 1d. 2p., CK 1.80 str. pagrindu nuo jos sudarymo datos (CK 1.95 str. 1 d.). Iš atsakovės paaiškinimo (t.1, b.l. 63-69) nustatyta, kad ieškovė 2010-09-01 pranešė atsakovei apie šio ieškinio pareiškimą, todėl atsakovė 2010-09-08 sudarydama sutartį pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 2 d. draudimą sudaryti sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi ex officio pripažinti sandorį niekiniu ir negaliojančiu ir taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Taigi teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-25/2009). Netiksli trečiojo asmens UAB ,,Enerstena‘‘ procesinė padėtis šioje ieškinio dalyje nepažeidė jos teisių, nes ji, būdama trečiuoju asmeniu atsakovės pusėje, iš esmės naudojosi visomis atsakovės teisėmis ir pareigomis (CPK 42 str., 47 str.) ir tai nėra pagrindas ieškinį atmesti. Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, t.y. į tą viešojo pirkimo stadiją, dėl kurios buvo iškeltas ginčas: tiekėjų atranka pagal kvalifikacinius kriterijus, nustatytus atsakovo pirkimo dokumentuose.

19Dėl žyminio mokesčio paduodant ieškinį.

20Atsakovė nurodo, jog patikslinto ieškinio dalis dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu yra turtinis reikalavimas ir turėjo būti apmokama žyminiu mokesčiu valstybei skaičiuojant nuo sandorio sumos, tačiau ši pozicija nepagrįsta CPK 80 str. Ginčai, kylantys iš viešojo konkurso teisinių santykių, yra neturtiniai ginčai, kuriuose teisines pasekmes sukelia tik vienas pagrindinis reikalavimas- viešojo konkurso komisijos sprendimo ginčijimas, visi kiti reikalavimai yra išvestiniai. Jeigu nustatyti imperatyvių įstatymų normų pažeidimai šios kategorijos bylose ir pažeidus Viešųjų pirkimų įstatyme paminėtiems terminams buvo sudaryti sandoriai, tai pagal kasacinio teismo praktiką tokie sandoriai naikinami, nes jie yra neegzistuojantys. Šios kategorijos bylos pasižymi ta specifika, kad teismas neturi teisės nustatyti laimėtojo, įpareigoti sudaryti sutartį su pralaimėjusiu asmeniu, nes teismas tik patikrina viešojo pirkimo procedūros vykdymą teisėtumo aspektu ir negali priimti sprendimo už juridinį asmenį, vykdžiusį tokį pirkimą, todėl šios kategorijos ginčai yra neturtiniai. Ginčo sutartimi ieškovė neprašė priteisti jai jokio turto, ji ginčijo šią sutartį nebūdama jos šalimi, todėl atsakovės motyvais palikti šią ieškinio dalį nenagrinėtą nėra teisinio pagrindo.

21Ieškinį patenkinus atsakovės prašymas užtikrinti nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesukelia teisinių pasekmių.

22Ieškinio reikalavimai dėl UAB ,, Enerstena‘‘ kvalifikacijos ir įpareigojimo vykdyti konkurso procedūrą iš naujo atmestini, nes jie nepriskirtini teismo kompetencijai.

23Iš atsakovės priteistini ieškovei 133 Lt sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį (CPK 93 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies. Pripažinti UAB Tauragės šilumos tinklų 2010-07-14 paskelbto supaprastinto konkurso dėl 2 MW vandens šildymo katilo ir biokuro pastogės statybos aerodromo katilinėje darbų pirkimo rezultatus, pagal kuriuos laimėtoja pripažinta UAB ,,Enerstena‘‘, negaliojančiais.

26Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo datos 2010-09-08 statybos rangos sutartį, sudarytą tarp UAB Tauragės šilumos tinklų ir UAB ,,Enerstena‘‘.

27Kitas ieškinio dalis atmesti.

28Priteisti UAB ,, NEST Baltija‘‘ iš UAB Tauragės šilumos tinklų 133 Lt sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį.

29Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2010-09-08... 3. Atsakovė atsiliepimu prašo pareiškimą palikti nenagrinėtą, nes... 4. Trečiasis asmuo UAB ,,Enerstena‘‘ atsiliepimu prašo pareiškimą palikti... 5. Atsakovė pateikė prašymą įpareigoti ieškovę per 10 kalendorinių dienų... 6. Ieškovė atsiliepimu prašo atsakovės UAB Tauragės šilumos tinklų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Dėl ieškovo pretenzijos.... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-02-09 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 10. Dėl termino ieškiniui pareikšti.... 11. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį ir įrodinėja, jog ieškovė... 12. Dėl ieškovo teisės reikšti ieškinį... 13. Atsakovės motyvas, jog bendraieškiais šioje byloje turėjo būti visi... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB Tauragės šilumos tinklai 2010-07-14... 16. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 76 str. 4d. nustatyta, kad... 17. Šioje byloje įvertinama ir derybų vedimo tvarka. Byloje nustatyta, kad su... 18. Įvertinus paminėtus pažeidimus ir tai, kad šio konkurso pasekmė buvo... 19. Dėl žyminio mokesčio paduodant ieškinį.... 20. Atsakovė nurodo, jog patikslinto ieškinio dalis dėl sandorio pripažinimo... 21. Ieškinį patenkinus atsakovės prašymas užtikrinti nuostolius dėl... 22. Ieškinio reikalavimai dėl UAB ,, Enerstena‘‘ kvalifikacijos ir... 23. Iš atsakovės priteistini ieškovei 133 Lt sumokėto žyminio mokesčio... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 25. ieškinį patenkinti iš dalies. Pripažinti UAB Tauragės šilumos tinklų... 26. Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo datos 2010-09-08 statybos rangos... 27. Kitas ieškinio dalis atmesti.... 28. Priteisti UAB ,, NEST Baltija‘‘ iš UAB Tauragės šilumos tinklų 133 Lt... 29. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima...