Byla 2-577/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės šilumos tinklai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2448-524/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NEST Baltija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės šilumos tinklai“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Enerstena“, uždarajai akcinei bendrovei „Kalvis“, uždarajai akcinei bendrovei „Regedma“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „NEST Baltija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, atsakovui UAB „Tauragės šilumos tinklai“, tretiesiems asmenims UAB „Enerstena“, UAB „Kalvis“, UAB „Regedma“, prašydamas pripažinti negaliojančia 2010 m. rugsėjo 8 d. statybos rangos sutartį Nr. PA-10/39, sudarytą tarp atsakovo UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ir trečiojo asmens UAB „Enerstena“, nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją; panaikinti konkurso rezultatus ir atsakovo sprendimus dėl trečiojo asmens UAB „Enerstena“ kvalifikacijos reikalavimų atitikties 2 MW vandens šildymo katilo ir biokuro pastogės statybos Aerodromo katilinės darbų pirkimo konkurso reikalavimams, pasiūlymų eilės sudarymo, dėl trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo konkurso laimėtoju; pripažinti, kad konkurso dalyvė UAB „Ernestena“ neatitinka 2 MW vandens šildymo katilo ir biokuro pastogės statybos Aerodromo katilinės darbų pirkimo konkurso minimalių kvalifikacijos reikalavimų, numatytų konkurso dokumentų 3.1.2.1 punkte; įpareigoti atsakovą atnaujinti viešojo pirkimo procedūras, iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus ir sudaryti naują pasiūlymų eilę; atnaujinti, jei jis praleistas, ieškinio senaties terminą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti minėtos 2010 m. rugsėjo 8 d. statybos rangos sutarties vykdymą.

4Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi nutarė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atikimo tenkinti; iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo uždrausti atsakovui UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ir trečiajam asmeniui UAB „Enerstena“ vykdyti 2010 m. rugsėjo 8 d. statybos rangos sutartį Nr. PA-10/39.

5Teismas nurodė, kad patikslinto ieškinio turinys patvirtina, kad pareikšti reikalavimai yra susiję su atsakovo vykdyto viešojo pirkimo konkurso teisiniais santykiais, ieškovas ginčija 2010 m. rugsėjo 8 d. statybos rangos sutarties Nr. PA-10/39 teisėtumą ir pagrįstumą, teigdamas, kad ji yra niekinė ir prieštarauja viešuosius pirkimus reglamentuojančioms teisės aktų normoms. Teismo nuomone, neuždraudus vykdyti ginčijamos sutarties, bus tęsiami ir vykdomi 2010 m. rugsėjo 8 d. statybos rangos sutartyje Nr. PA-10/39 numatyti darbai, kurių piniginė vertė yra labai didelė. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidarytų beveik nebeįmanomas, nes minėtų atliktų veiksmų padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų sudėtingas ir susijęs su dideliais nuostoliais, kuriuos galėtų patirti ne tik atsakovas vykdydamas teismo sprendimą, bet ir kiti asmenys, todėl kilus tokiam ginčui būtina išlaikyti esamą padėtį, kol bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas bei priimtas teismo sprendimas. Dėl nurodytų aplinkybių, teismo nuomone, tikslinga taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę – draudimą atsakovams vykdyti sutartį. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog pritaikytos laikinosios apsaugo priemones pažeistų ar galėtų pažeisti viešąjį interesą.

6Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėtinas nepranešus atsakovams, kadangi iš prašyme nurodytų aplinkybių yra pagrindas manyti, jog toks pranešimas gali sutrukdyti realų laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jų taikymą nebeįmanomą.

7Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

81. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, nes dėl viešojo konkurso sustabdymo kiltų reali grėsmė, kad Tauragės miesto gyventojai patirs didesnes išlaidas už šildymą šį sezoną, nei galėtų patirti, kadangi projekto įgyvendinimo data buvo numatyta 2010 m. gruodžio 15 d., o tai pažeistų miesto gyventojų interesus ir lūkesčius dėl apsirūpinimo pigesne šilumos energija.

92. Teismas tinkamai nesivadovavo ekonomiškumo principu ir neįvertino to, kad sustabdžius sutarties vykdymą didelių nuostolių patirs tiek atsakovas, kadangi darbai nebus baigti laiku, teks pirkti brangesnį kurą, tai išaugins atsakovo sąnaudas šildymo sezonui, tiek ir tretysis asmuo UAB „Enerstena“ dėl sąnaudų pradėtiems darbams ir užsakytoms medžiagoms, negautų pajamų ir pelno. Ieškovo galimi nuostoliai būtų daug mažesni nei atsakovo ir UAB „Enerstena“ realiai patiriami nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Teismas tinkamai neįvertino, ar laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams ir ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų.

103. Teismo argumentai dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo yra nepagrįsti ir nemotyvuoti, kadangi, tenkinus ieškinio reikalavimus, ieškovas bet kokiu atveju išsaugos teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo.

114. Tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nesilaikė Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos tokio pobūdžio bylose.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „NEST Baltija“ nurodo, kad su atsakovo UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atskiruoju skundu nesutinka, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

15Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog yra grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ir trečiojo asmens UAB „Enerstena“ sudarytos 2010 m. rugsėjo 8 d. statybos rangos sutarties Nr. PA-10/39 pripažinimo negaliojančia, konkurso rezultatų ir atsakovo sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus. Bylos duomenys patvirtina, kad pareikštiems patikslintiems ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2010 m. rugsėjo 8 d. statybos rangos sutarties Nr. PA-10/39 vykdymą. CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 6 punktas numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į pareikštą byloje reikalavimą dėl rangos sutarties, sudarytos ginčijamo viešojo pirkimo rezultatų pagrindu, pripažinimo negaliojančia, nesustabdžius minėtos sutarties vykdymo, akivaizdu, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nagrinėjamoje byloje jau yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintas iš dalies – nuspręsta pripažinti UAB „Tauragės šilumos tinklai“ 2010 m. liepos 14 d. paskelbto supaprastinto konkurso dėl 2 MW vandens šildymo katilo ir biokuro pastogės statybos aerodromo katilinėje darbų pirkimo rezultatus, pagal kuriuos laimėtoja pripažinta UAB „Enerstena“, negaliojančiais bei nuspręsta pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento 2010 m. rugpjūčio 8 d. statybos rangos sutartį, sudarytą tarp UAB „Tauragės šilumos tinklai“ ir UAB „Enerstena“. Teisėjų kolegijos nuomone, nežiūrint to, kad minėtas teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau žinant preliminarią galimą bylos baigtį, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nagrinėjamu atveju galėtų pažeisti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

16Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad į bylą nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą.

17Dėl atskirojo skundo argumento, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas patirs nuostolių, teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas įstatymo nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „NEST Baltija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi nutarė... 5. Teismas nurodė, kad patikslinto ieškinio turinys patvirtina, kad pareikšti... 6. Teismas nurodė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 7. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Tauragės šilumos tinklai“ prašo... 8. 1. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį... 9. 2. Teismas tinkamai nesivadovavo ekonomiškumo principu ir neįvertino to, kad... 10. 3. Teismo argumentai dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo yra... 11. 4. Tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „NEST Baltija“ nurodo, kad... 13. Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5... 14. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog... 16. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad į bylą nepateikti... 17. Dėl atskirojo skundo argumento, jog taikius laikinąsias apsaugos priemones... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartį palikti...