Byla 2-1166-545/2016
Dėl įpareigojimo sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį bei 144 Eur žyminio mokesčio, 800 Eur advokato išlaidų priteisimo,-

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

2sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

3dalyvaujant ieškovo Ž. J. atstovui advokatui J. J.

4atsakovo Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ atstovei advokatei R. S.

5teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Ž. J. ieškinį atsakovams UAB „INFORMO“, Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“, valstybės įmonei „Registrų centras“ dėl įpareigojimo sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį bei 144 Eur žyminio mokesčio, 800 Eur advokato išlaidų priteisimo,-

Nustatė

6ieškovas Ž. J. a.k. ( - ) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą galutinai su patikslintu ieškiniu (t. 2 b.l. 35-48), prašydamas teismo:

7-įpareigoti Kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ sudaryti su ieškovu buto, esančio ( - )Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartį sąlygomis, numatytomis 2013-08-27 Preliminariojoje sutartyje, o ieškovą įpareigoti pagal šią sutartį sumokėti 21721,50 eurų;

8-panaikinti valstybės įmonės „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašą, kur nurodyta, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, kurio unikalaus numeris ( - ), nuosavybės teise priklauso Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa";

9-priteisti 144 Eur žyminio mokesčio, 800 Eur advokato atstovavimo išlaidų (t. 1 b.l. 5, 172, t. 2 b.l. 77-78).

10Ieškovas Ž. J. a.k. ( - ) procesiniuose dokumentuose –pradiniame ieškinyje, jo patikslinimuose (t. 1 b.l. 1-4, 119-128, 161-162, 171, 179) bei galutinai patikslintame ieškinyje (t. 2 b.l. 35-48) nurodė, kad 2013-08-27 d. Vilniuje, jis su atsakovu UAB „INFORMO" sudarė buto pirkimo-pardavimo preliminarią sutartį. Pagal šios Preliminarinės sutarties 3 p. atsakovas įsipareigojo už 150000 Lt, kas atitinka 43 757,29 Eurų, pastatyti butą, kurio Nr. 17, (o projektinis Nr. 74), unikalus Nr. ( - ), daugiabučio gyvenamajame name, esančiame Vilniuje, ( - ) (Justiniškių mikrorajonas), ne vėliau kaip iki 2014-03-01 d., kaip ir nurodyta Preliminarinės sutarties 11.3 p. Ieškovas nurodė, kad perkamas butas yra 3 aukšte, buto plotas 42,04 kv. m.

112015-09-08 d. pagal turto perdavimo aktą, statybos projektas, dėl namo, esančio ( - )Vilniuje, statybos, kuriame yra ginčo butas, kartu su kitais butais buvo perduotas atsakovo Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybėn, o atsakovas VĮ „Registrų centras“ pagal šį aktą ginčo butą įteisino atsakovo vardu.

12Ieškovas nurodė, kad sudarant nurodytą preliminarią sutartį buvo padaryti tik požeminiai darbai, preliminarinės sutarties sudarymo metu ginčo butas nebuvo pastatytas.

13LR CK 6.401 str. 5 d. reglamentuoja, jog preliminarioje sutartyje gali būti numatyta, kad pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje nurodytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo.

14Preliminarios sutarties sudarymo metu buvo nustatyta, kad buto, esančio ( - ), Vilniuje, vertė 150 000 Lt. Preliminarinės sutarties sudarymo metu buvo sutarta, kad pagrindinė sutartis bus sudaroma, kai namo baigtumas pasieks atitinkamą baigtumo lygį.

15Ieškovo nuomone, reali minimo buto statybos vertė, esant baigtumui 76 procentams, kaip nurodoma valstybės įmonės „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko 2015-11-18 d. išrašė, sudaro 18 130 Eur arba 62 599,26 Lt. Ieškovas, finansuodamas minimą butą, sumokėjo 75 000 Lt avanso ( 2013-09-01 d.-35000 Lt bei 2013-09-27 d.-40000 Lt), kas patvirtina, kad jo sumokėtų sumų buto statybos eigoje pilnai pakako, t.y. ši suma viršija buto statybos darbams reikalingos pinigų sumos - 62 599,26 Lt, t.y. ieškovas faktiškai sumokėjo visą buto kainą, o esant buto baigtumui 100 proc. buto vertė būtų 22481 Eur, arba 77064,86 Lt. 75000 Lt avansas buvo sumokėtas ginčo buto statybos metu ir sudaro 50 procentų. Ieškovo nuomone, pagal CK 6.401 str. 5 d. nuostatas tai yra buto statybos darbų finansavimas, t.y. 2013-08-27 d. buto pirkimo-pardavimo preliminari sutarties sąlyga –buto statybos finansavimas atitinka nurodyto teisinio reglamentavimo nuostatas.

16Be to, VĮ „Registrų centras“ 2015-111-18 d. duomenimis, 2015-09-08 d. turto perdavimo Akto metu ginčo buto vertė buvo 181300 Eur/62599,26 Lt, t.y. butas perduotas Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybėn ne rinkos kaina, o pagal statybos vertę.

17Tokiu būdu, ieškovas finansavo minimo buto statybą, o UAB „INFORMO" vykdė statybos darbus; ieškovas sumokėjo pusė buto nustatytos vertės, t.y. 50 procentų, kas sudaro 750000 Lt, todėl pirkėjas visišką nuosavybės teisę į butą įgyja nuo visos preliminarioje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo, nes buto kaina buvo 18130 Eur/62599,26 Lt, avanso pakako buto statybai, tačiau pagrindinė sutartis taip ir nebuvo sudaryta.

18Viena iš aplinkybių, kuri rodo, jog ieškovas finansavo buto statybą (CK 6.401 str. 5 d.), yra pirkėjo, t.y. užsakovo įtraukimą į buto statybos darbų procesą. Tai patvirtina ir susirašinėjimas su atsakovo UAB „INFORMO“ atstovais.

19Ieškovas nesutiko su atsakovo Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ teiginiu, kad gyvenamojo namo, esančio ( - )Vilniuje, statybai buvo panaudotos pastarosios skolintos lėšos. Savo teiginius jis grindė tuo, kad ginčo daugiabutis gyvenamasis namas yra 48 butų, plytinis, o po namu yra požeminiai garažai - betoniniai (parkingas).

20Iš butų 22 butai nuosavybės teise priklausė fizinėms asmenims, apie 12 butų priklausė fiziniams - pagal preliminarines sutartis, o likusieji butai priklausė UAB „INFORMO". Ginčo butas, t.y. butas, kurio Nr. 17, ( - ), Vilniuje, ieškinio teismui pateikimo metu – 2015-07-14 d., priklausė UAB „INFORMO". Vykdant Preliminarinę sutartį, ieškovas ją įvykdė, sumokėdamas sutartą avansą-75000 Lt. Ieškovo teigimu, sumokėtas UAB „INFORMO“ 75000 Lt avansas yra buto statybos finansavimo suma. UAB „INFORMO“ savo įsipareigojimus įvykdė - butą pastatė, tačiau atsakovas, nesudarė su ieškovu pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties, prisiimtos prievolės neįvykdė.

21Pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti reikalaudamas prievolės, t.y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį.

22Ieškovas nurodė, kad pagal Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pateiktus įrodymus, ginčo gyvenamojo namo statybai buvo nupirkta statybinių medžiagų už 652409 Lt, suteikta 3000000 Lt paskola, tačiau kredito suma 652409 Lt bei 3000000 Lt paskola pagal paskirtį panaudota nebuvo, 48 butai, garažai pastatyti lėšomis, parduotomis už 22 butus ir garažus nurodytame ginčo bute, Kredito unija „Mėmėlio taupomoji kasa“ prisidėjo prie žalos atsiradimo, kreditų panaudojimo ne pagal paskirtį, nes kredito panaudojimo teisėtumo nekontroliavo.

23Ieškovas pažymėjo, kad kitas atsakovas KU „Memelio taupomoji kasa" nelaukdamas teismo sprendimo, žinodamas, kad ginčo butas teismo nutartimi yra areštuotas, grubiai pažeidžiant LR CK 1.5 str. 1 d. nuostatas, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų Registro įstatymo 2 str. 1 d. nuostatas, neteisėtai ginčo butą užvaldė.

24Valstybės įmonės „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2015-11-18 d. išraše, įteiktam ieškovo atstovui 2015-11-20 d. parengiamajame teismo posėdyje, 4.1. p. rašoma, kad butas ( - ), nuo 2015-09-08 nuosavybės teise priklauso Kredito unijai „Memelio taupomoji kasa". Šio išrašo pagrindas - Turto perdavimo išieškojimo aktas, 2015-09-08 d., Nr. 0033/16/00279.

25Ieškovas pažymėjo, kad Ž. J. ieškinys dėl ginčo buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo teismui buvo paduotas 2015-07-14 d., o tenkinant ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo priimta ir 2015-07-17 d. nutartis, kurioje nutarta tenkinti visiškai ieškovo Ž. J., a.k. ( - ) prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nutarta areštuoti butą, ( - ), (projektinis Nr. 74), Vilnius, kurio unikalus N r. ( - ). Be to, Vilniaus m. apylinkės teismo 2015-07-20 d. nutartyje nutarta nustatyti, kad UAB „INFORMO" yra atsakovas civilinėje byloje Nr. 2-31514-545/2015 ir šiam juridiniams asmeniui priklauso butas, esantis ( - ) (projektinis Nr.74),Vilnius, kurio unikalus Nr. ( - ). Ši papildoma nutartis yra teismo 2015-07-17 nutarties civilinėje byloje N r. 2-31514-545/2015 sudedamoji dalis. Taigi, ginčo butas, esantis ( - ), Vilniuje, buvo areštuotas ir įregistruotas turto aktų registre. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų Registro įstatymo 2 str. 1 d. nurodoma, kad turto areštas - įstatymu nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorinių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą.

26LR CK 1.91 str. 1 d. nurodoma, kad dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi, šiuo atveju, KU „Memelio taupomoji kasa" su asmeniu vykdančiu turto perdavimą, 2015-09-08 d. surašė turto perdavimo išieškotojui aktą. Tokiu būdu, butas, esantis ( - ), Vilniuje, iš UAB „INFORMO" turto balanso buvo perrašytas į KU „Memelio taupomoji kasa" turto balansą.

27Turto perdavimo aktas, sutinkamai su LR CK 1.78 str. 1 d. nuostatomis yra niekinis. Ginčo butas buvo areštuotas, jo teisinė registracija KU „Mėmelio taupomoji kasa“ yra neteisėta, todėl naikintina.

28Ieškovas sutinka išpirkti iš KU „Mėmelio taupomoji kasa" buto dalį, kurią pagal Registrų centro duomenis priklauso KU „Mėmelio taupomoji kasa". Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas sumokėjo 75000 Lt/21721,50 Eur avanso UAB „INFORMO“ už perkamą butą, Preliminari sutartis nėra pripažinta negaliojančia, panaikinta, ieškovas įpareigotinas sumokėti likusią ginčo buto dalį-21721,50 Eur naujam buto savininkui Kredito unijai „Memėlio taupomoji kasa“.

29Atsakovas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ į.k. 300087289, su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas-2400 Eur advokatės išlaidų (t. 1 b.l. 107-110, 165-166, 182-183, t. 2 b.l. 68-73, 79-80). Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente- atsiliepime į Ž. J. ieškinį bei patikslintus ieškinius (t. 1 b.l. 107-110, 165-166, 182-183, t. 2 b.l. 68-73) grindė tuo, kad pagal 2012-05-24 d. Paskolos sutartį Nr. 12-00032 Kredito unija atsakovui UAB „INFORMO“ suteikė 1 700 000 Lt (492 354,03 Eur) paskolą, kuri skirta statyboms ir infrastruktūros tvarkymui ( - ).; 2012-08-20 d. susitarimu Nr. 12/08/20-02 dėl paskolos sutarties pakeitimo paskolos suma buvo padidinta iki 2 200 000 Lt (637 164,04 Eur); 2013-01-31 d. susitarimu Nr. 13/01/31-02 paskolos suma buvo padidinta iki 3000000 Lt (868 860,06 Eur).

30Prievolių, kylančių iš Paskolos sutarties tinkamas vykdymas buvo užtikrintas sudarant 2012-08-20 d. Hipotekos sutartį, notarinio reg. Nr. 5454, kurios pagrindu Kredito unijai buvo įkeista ½ žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) ir jame statomas pastatas (gyvenamasis namas unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), Vilnius).

31Ieškovui apie tai, kad parduodamas butas yra įkeistas Kredito unijai sudarant sutartį buvo žinoma (Preliminariosios sutarties 12.1. ir 48 p.).

32Skolininkui neįvykdžius įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras G. B. išdavė 2015-03-03 d. vykdomąjį įrašą, notarinio reg. Nr. GB-1566, pagal kurį buvo siūloma priverstinai išieškoti nesumokėtos skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis, delspinigiais, nuostoliais iš skolininko UAB „INFORMO“ hipotekos kreditoriaus Kredito unijos naudai pagal Hipotekos sutartį.

33Vykdant Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2015-03-03 d. vykdomąjį įrašą, notarinio reg. Nr. GB-1566, 2015-03-05 d. buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0033/15/00279, antstolė N. Š. pradėjo vykdymo veiksmus. 2015-06-11 d,. turto arešto aktu Nr. GB-1566 buvo areštuotas skolininkui UAB „INFORMO“ priklausantis turtas, įskaitant ginčo butą. Areštas butui įregistruotas 2015-06-12. Iki nurodyto laiko, buvo registruoti kitų antstolių nurodyto turto areštai: antstolio V. Č. -2014-10-03 pranešimas Nr. 2014-051817, antstolio D. T. 2015-05-26 pranešimas Nr. 2015-04625.

342015-06-19 Patvarkymu dėl informacijos pateikimo apie turto pardavimą ir areštuoto turto įvertinimą Nr. GB-1566 buvo nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, jog patvarkyme išvardytas nekilnojamasis turtas yra nebaigtas statyti (baigtumas 76 proc.) daugiabutis namas bei po juo esantis žemės sklypas, neįrengtos vandentiekio komunikacijos, nebaigtos įrengti laiptinės ir laiptų aikštelės, neįrengta elektros instaliacija, nesutvarkyti žemės darbai apie pastatą, kas pareikalaus papildomų investicijų bendro naudojimo patalpų baigtumui pasiekti, vandentiekio komunikacijoms įrengti bei aplinkos – gerbūvio darbams atlikti, todėl nuspręsta areštuotą ir įvertintą nekilnojamąjį turtą parduoti kaip vieną varžytynių objektą.

352015-07-15d. Pranešimu dėl pirmųjų varžytynių Nr. GB-1566 buvo paskelbtos nekilnojamojo turto varžytinės. 2015-08-14 d. buvo išduotas Pasiūlymas Nr. GB-1566 pasiimti neparduotą varžytynėse turtą. 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. 0033/15/00279 Kredito unijai buvo perduotas turtas, įskaitant ginčo butą. LR CPK 754 str. 1 d. numato, kad hipotekos kreditorius ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės, kas reiškia, kad KU „Mėmelio taupomoji kasa“ turi teisę iš gautų iš parduoto turto lėšų patenkinti savo reikalavimą be eilės. Sprendimų vykdymo instrukcijos 12 p. numatyta, kad kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo. Atsakovas nurodė, kad nėra ir LR CPK 626 str. nurodytų privalomosios vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų, todėl antstolė N. Š. pagrįstai paskelbė areštuoto turto varžytines, jų nestabdė, nesant pagrindui. 2015-08-14 antstolės pasiūlymu Nr. GB-1566 KU „Mėmelio taupomoji kasa“ pasinaudojo, todėl 2015-09-08 turto perdavimo išieškotojui aktu atsakovui buvo perduotas turtas, tame skaičiuje, ir ginčo butas.

36Ieškovas nurodo, kad sudarant 2013-08-27 d. preliminariąją buto pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2013-08-27/M17-17 buvo padaryti tik požeminiai darbai, buto dar nebuvo, jis nebuvo pastatytas, tačiau su to atsakovas nesutiko. Atsakovas nurodė, kad į bylą yra pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuriuo 10 p. aptariamas daikto registravimas ir nurodyta, kad suformuotas naujas objektas - ginčo butas Nr. 4400-2548-9109:5329, įrašas galioja nuo 2013-04-17 d. Tokio įrašo negalėtų būti esant atliktiems tik požeminiams darbams. Preliminarioji sutartis buvo sudaryta 2013-08-27 d. Tuo metu ginčo butas jau turėjo unikalų numerį (Preliminariosios sutarties 3.1.1. p.), kas rodo, jog jo baigtumas buvo pakankamas unikaliam numeriui įgyti. Taip pat iš registro išrašo matyti, kad statybos pradžios metai yra 2012 m., statybos pabaigos metai – 2013 m., baigtumas – 76 procentai.

37Atsakovas nurodė, kad Preliminarioji sutartis buvo sudaryta 2013-08-27 d. ieškovas 2013-09-02 d. sumokėjo UAB „INFORMO“ 35000 Lt (10 136,70 Eur), o 2013-09-27 d. - 40 000 Lt (11 584,80 Eur). Dar iki ieškovo minėtų sumų pagal Preliminarią sutartį sumokėjimo, 2012-05-25 d. – 2012-08-02 d. Kredito unija išmokėjo atsakovui 1 700 000 (492 354,03 Eur) paskolą, o 2012 m. rugpjūčio 20-21 d. likusią iki padidintos 2200000 Lt (637 164,04 Eur) paskolos dalį. 2012 m. ir 2013 m. t.y. dar iki Preliminariosios sutarties sudarymo buvo atliekami statybos darbai, naudojant paskolos lėšas.

38Atsakovas pažymėjo, kad sudarant Preliminarią sutartį, ginčo butas jau turėjo unikalų numerį, objektas buvo suformuotas kaip atskiras turtinis vienetas, buvo pasiektas atitinkamas namo baigtumas. Kaip nurodyta registrų centro išraše, Projekto statybos darbai pradėti 2012 m., baigti – 2013 m. Paskolos sutartis projekto finansavimui sudaryta 2012-05-24 d. Iš į bylą pateiktų UAB „INFORMO“ paskolos sąskaitos išrašų matyti, kad dar iki Preliminariosios sutarties sudarymo 2012-05-25 d. – 2012-08-02 d. Kredito unija išmokėjo atsakovui 1700 000 (492 354,03 Eur) paskolą, o 2012 m. rugpjūčio 20-21 d. likusią iki padidintos 2200 000 Lt (637 164,04 Eur) paskolos dalį. Atsakovas pateikė paskolos, suteiktos UAB „INFORMO“, panaudojimo PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir kt. rinkinį (viso 161 lapai), iš kurių matyti, kad nuo 2012 m. 05 mėn. buvo atliekami statybos darbai. Dėl to ieškovo argumentai, kad sudarant Preliminariąją sutartį ginčo buto statybos darbai nebuvo pradėti, o su rangovu buvo aptarta, kad pagrindinės sutarties sudarymo metu baigtumas nesieks 100 proc., dėl to sutartyje nurodyta, kad užsakovas, finansuodamas buto statybą, pradžioje moka 35000 Lt avansą, o po to, statybos eigoje, finansuodamas statybos darbus, sumoka 40000 Lt yra nepagrįsti ir neatitinkantys tikrovės.

39Šalys Preliminariąja sutartimi nesitarė dėl statybos darbų finansavimo, o nustatė, kad pagal šią sutartį pirkėjas nefinansuoja buto statybos, o pardavėjas neatlieka užsakovo funkcijų (Preliminariosios sutarties 66 p.). Preliminariosios sutarties 66 p. šalys susitarė netaikyti LR CK 6.401 str. nuostatų. Preliminariosios sutarties 62 p. pirkėjas patvirtino, kad buvo supažindintas su kiekviena šios sutarties sąlyga; visos šios sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos ir dėl jų pirkėjas derėjosi. Šalys patvirtino, kad perskaitė visą sutartį su priedais ir ją suprato (Preliminariosios sutarties 64 p.).

40Sudarant Preliminariąją sutartį buvo numatyta, kad ginčo buto kaina yra 150000 Lt ir susitarta dėl atsiskaitymo tvarkos ir terminų: pagal Preliminariosios sutarties 10.1. p. ieškovas įsipareigojo iki 2013-09-02 d. sumokėti atsakovui 35000 Lt (10 136,70 Eur) dydžio avansą. Šalys susitarė, kad kainos dalį, lygią 40 000 Lt (11584,80 Eur) pirkėjas sumoka pardavėjui iki 2013-10-01 d. (Preliminariosios sutarties 10.3. p.). Šalys susitarė, kad jeigu už turtą pirkėjas atsiskaito naudodamas banko kreditą, likusią kainos dalį, 75000 Lt įsipareigoja sumokėti pardavėjui po namo pridavimo Valstybinei komisijai (Preliminariosios sutarties 10.4. p.).

41Atsakovo teigimu, Preliminarioji sutartis buvo sudaryta tuomet, kai jau buvo atlikta didžioji dalis statybos darbų, ir akivaizdu, kad sutarties šalys susitarė dėl avanso pagal Preliminarią sutartį mokėjimo dalimis, nustatant konkrečius mokėjimo terminus, o ne dėl buto statybų finansavimo tvarkos.

42Preliminariosios sutarties 10.4. p. buvo numatyta, kad jeigu už turtą pirkėjas atsiskaito naudodamas banko kreditą, likusią kainos dalį, 75000 Lt įsipareigoja sumokėti pardavėjui po namo pridavimo Valstybinei komisijai. Namo pridavimas Valstybinei komisijai gali būti atliktas tik esant 100 proc. namo baigtumui, o tai reiškia, kad likusi dalis pinigų pagal Preliminariosios sutarties šalių susitarimą turėjo būti mokama kai pilnai baigti visi statybos darbai, taigi, ieškovo teiginys apie 30 proc.pelno įskaitomo į 75000 Lt avanso, skirto nebaigtiems statybos darbams atlikti, yra nepagrįstas. Atsakovas nesutiko ir su ieškovo teiginiu, jog pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis ginčo buto statybos vertė yra 18130 Eur, o ieškovas, finansuodamas buto statybą, sumokėjo 75 000 Lt, todėl yra sumokėjęs beveik už visą butą.

43Atsakovas nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ pažymoje nurodoma suma: 2.1. p. (Atkūrimo sąnaudos (statybos) vertė – 18 130 Eur nėra faktinė statybos procese patirtų išlaidų vertė. Išraše yra nurodyta, kad objekto vidutinė rinkos vertė yra nustatyta masinio vertinimo būdu. Pastato vidutinė rinkos vertė atliekant masinį vertinimą nustatoma naudojant patvirtintus ir vertinimo dieną galiojančius masinio vertinimo dokumentus (vertinimo modelius, verčių zonas ir pan.) ir kadastriniu matavimu metu nustatytus kadastro duomenis. Atliekant pastato vertinimo procedūrą, atsižvelgiant į pastato pagrindinę naudojimo paskirtį ir pavadinimą iš Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno atitinkamos lentelės kiekvienai pastato sudėtinei daliai parenkama 1 m3 vidutinė statybos vertė. Minėtos vertinimo taisyklės parodo, kad išraše įrašytos ginčo buto atkūrimo sąnaudos yra sudedamoji dalis/rodiklis, nustatomas naudojant įvairius vertinimo metodus, siekiant apskaičiuoti vidutinę turto rinkos vertę, tačiau šis rodiklis neatspindi objektyviai patirtų buto statybos sąnaudų.

44CK 6.401 str. 5 d. taikymo aspektu buto kainos skirstymas į patirtas sąnaudas, statytojo pelną ir pan. neturi jokios prasmės ir teisinės reikšmės, kadangi pastaroji norma nustato, kad nuosavybės teisę į butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo. Preliminariosios sutarties 4 p. nustatyta, kad buto kaina yra 150 000 Lt, todėl taikant CK 6.401 str. 5 d. turi būti vertinama sutartyje nustatyta kaina (150 000 Lt) ir jos sumokėjimas.

45Atsakovas pažymėjo, kad pardavėjo domėjimasis pirkėjo poreikiais ir pastangos šiuos poreikius patenkinti neįrodo to, kad pirkėjas finansuoja buto statybą sutartyje nustatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas, todėl šios aplinkybės CK 6.401 str. 5 d. taikymo aspektu nėra reikšmingos.

46Ieškovas nurodo, kad finansuodamas ginčo buto statybą sumokėjo pusę buto vertės, t.y. 50 proc. ir todėl įgijo 50 proc. nuosavybės teisės į minimą butą, tačiau su tuo nesutiko atsakovas.

47Pagal CK 6.401 str. 5 d. pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą nuo visos, o ne dalies (50 proc.), kaip nagrinėjamoje byloje, preliminariojoje sutartyje nustatytos statybos kainos sumokėjimo, todėl ši teisės norma netaikytina. Ieškovas neįrodė, jog ginčo butas yra pastatytas jo lėšomis bei tai, kad perkantis būstą, kuriame gyvens, t.y. savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Atsakovo nuomone, nėra teisinių prielaidų reikalavimui prievolę pagal preliminarią sutartį įvykdyti natūra (t. y. įpareigoti pardavėją sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartį). Pagal savo turinį ir šalių prisiimtų teisių ir pareigų apimtį, tarp šalių buvo sudaryta Preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis, kuri pagal savo prasmę atitinka CK 6.165 str. reglamentuotus teisinius santykius, todėl sudariusios preliminariąją sutartį šalys negali reikalauti jos įvykdymo natūra, nes prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia, jeigu šalys jos nesudaro per sutartyje nustatytą terminą (CK 6.165 str. 5 d.).

48Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad UAB „INFORMO“ siekė sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau jam buvo trukdoma tai padaryti, tokią išvadą padarė iš susirašinėjimo su atsakovo UAB „INFORMO“ vadovu. Atsakovo nuomone, Microsoft Word programos formate pateiktas raštas nėra oficialus dokumentas, o dėl galimybės pakeisti dokumento turinį egzistavimo jame esantys duomenys turėtų būti vertinami kritiškai.

49Atsakovas nurodė, kad visi UAB „INFORMO“ pateikti dokumentai liudijo paskolos panaudojimą pagal paskirtį. Kredito uniją ir atsakovą UAB „INFORMO“ siejo paskolos teisiniai santykiai, kylantys iš paskolos sutarties. Prievolių, kylančių iš paskolos sutarties tinkamas vykdymas buvo užtikrintas sudarant Hipotekos sutartį. UAB „INFORMO“ neįvykdžius Paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų buvo išduotas Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2015-03-03 d. vykdomasis įrašas, notarinio reg. Nr. GB-1566, pagal kurį buvo siūloma priverstinai išieškoti nesumokėtos skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis, delspinigiais, nuostoliais iš skolininko UAB „INFORMO“ hipotekos kreditoriaus Kredito unijos naudai pagal Hipotekos sutartį. Šiuo pagrindu pradėta vykdomoji byla Nr. 0033/15/00279, nuspręsta areštuotą nekilnojamąjį turtą parduoti kaip vieną varžytynių objektą. 2015-07-15 d. Pranešimu dėl pirmųjų varžytynių Nr. GB-1566 buvo paskelbtos nekilnojamojo turto varžytinės. Varžytynių pradžia – 2015-07-15. Pradinis ieškovo ieškinys yra datuotas 2015-07-14, taigi, laikinosios apsaugos priemonės ginčo buto atžvilgiu buvo taikytos jau prasidėjus turto varžytinėms.

50Hipotekos kreditorius turi teisę visiškai patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto pirmiau už kitus kreditorius, o turto areštas nestabdo varžytynių. Atsakovo nuomone, nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad ginčo butas buvo perduotas neteisėtai, ignoruojant teismo nutartį, pažeidžiant įstatymus ir panaudojant apgaulę.

51Kredito unijos ir ieškovo nesieja jokios sutartys, šie ginčo subjektai jokių tarpusavio prievolių ginčo buto atžvilgiu neturi. Kredito unija yra sąžiningas įgijėjas, realizavęs prievolių įvykdymo užtikrinimo instrumentu (Hipotekos sutartimi) jam suteiktas teises. Neegzistuoja jokio teisinio pagrindo tenkinti ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimą įpareigoti Kredito uniją ½ ginčo buto parduoti ieškovui, sudarant buto dalies pirkimo – pardavimo sutartį, o ieškovą įpareigoti už buto dalį Kredito unijai 21 721,50 Eur. Toks įpareigojimas pažeistų tiek sutarties laisvės principą, tiek sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus. Taip pat turėtų būti atmestas ieškovo ieškinio reikalavimas panaikinti VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko įrašą, kuriame nurodyta, kad ginčo buto savininkas yra Kredito unija. Teisinės registracijos tikslas yra išviešinti turto savininką, bet ne sukurti nuosavybės teisę. Nuosavybės teisė atsiranda ne teisinės registracijos, bet kitų juridinių faktų, šiuo atveju – 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui akto Nr. 0033/15/00279 - pagrindu. 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui aktas Nr. 0033/15/00279 yra galiojantis bei atitinkantis visus įstatymų keliamus reikalavimus, todėl ieškovo reikalavimas dėl registro įrašo panaikinimo neturėtų būti tenkinamas.

52Ieškovas neįrodė, jog butas yra pastatytas jo lėšomis, kad pirko būstą asmeninių poreikių tenkinimui. Ieškovas yra sumokėjęs ne visą, o 50 proc. buto kainos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nėra CK 6.401 str. taikymo sąlygų, nėra teisinių prielaidų pripažinti nuosavybės teisę į ginčo butą (o taip pat į dalį buto). Pagal savo turinį ir šalių prisiimtų teisių ir pareigų apimtį, tarp ieškovo ir UAB „INFORMO“ buvo sudaryta Preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis, kuri pagal savo prasmę atitinka CK 6.165 str. reglamentuotus teisinius santykius, todėl sudariusios preliminariąją sutartį šalys negali reikalauti jos įvykdymo natūra, nes prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia, jeigu šalys jos nesudaro per sutartyje nustatytą terminą (CK 6.165 str. 5 d.).

53Atsakovas valstybės įmonė „Registrų centras“ į.k. 124110246, pateikė teismui atsiliepimą į Ž. J. patikslintą ieškinį, kuriame nurodė ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimą dėl atsakovo kredito unijos „Memelio taupomoji kasa" nuosavybės teisės į Ginčo butą (teisinės registracijos) panaikinimo atmesti kaip nepagrįstą, o kitą ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimą dėl kurio išsprendimo materialinio teisinio suinteresuotumo valstybė įmonė Registrų centras neturi, prašė spręsti teismo nuožiūra (t. 2 b.l. 60-62).

54Nesutikimą su ieškiniu procesiniame dokumente-atsiliepime į Ž. J. patikslintą ieškinį (t.2 b.l. 60-62) atsakovas grindė tuo, kad Nekilnojamojo turto registro (toliau - NTR), (įrašo Nr. 44/1574887) centrinio duomenų banko duomenimis į butą, esantį ( - ), Vilniuje, nuo 2015-09-10 Ginčo buto NTR įraše įregistruota kredito unijos „Memelio taupomoji kasa" nuosavybės teisė 2015-09-08 turto perdavimo išieškotojui akto Nr. 0033/15/00279 (toliau - Aktas) pagrindu (4.1 p.). Be to, nuo 2016-03-25 ginčo buto NTR įraše Nr. 44/1574887 įregistruotas juridinis faktas apie areštą Turto arešto aktų registro 2016-03-25 pranešimo apie turto arešto įregistravimą Nr. 2016 013625 pagrindu (7.2 p.). Gavus teismo 2016-04-01 pranešimą Nr. 2-1166-545/2016 NTR įraše Nr. 44/1574887 nuo 2016-04-11 įrašytas papildomas juridinis faktas apie iškeltą bylą, susijusią su ginčo butu (7.2 p.).

55Ieškovo nuomonė, kad kredito unija „Memelio taupomoji kasa" į neteisėtą veiklą įtraukė valstybės įmonę Registrų centrą, yra visiškai nepagrįsta jokiomis NTR tvarkytojo veiklą reglamentuojančiomis teisės normomis.

56NTR įstatymo 5 str. 2 d. nustato, kad NTR tvarkytojas atsako tik už tai, kad į viešąjį registrą įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu jie buvo įrašyti. NTR įstatymo 22 str. nurodo daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įregistravimo NTR teisinius pagrindus, o šio straipsnio 10 punktas nukreipia į kitus įstatymų nustatytus dokumentus. CPK 702 str.1 d., kurio pagrindu antstolė N. Š. surašė Aktą, nustato, kad išieškotojui, pareiškusiam norą pasiimti turtą natūra, turtas perduodamas surašant sprendimų vykdymų instrukcijoje nustatytos formos aktą, kuris yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, o nuo neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto pasirašymo momento laikoma, kad yra tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą išieškotojui ir jam pereina nuosavybės teisė (CPK 702 str. 3 d.). NTR įstatymo 29 str. NTR tvarkytojui suteikia teisę atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą tik esant šiame straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, kurių sąrašas yra baigtinis, tačiau ieškovas nenurodo, kuria iš jų remiantis NTR tvarkytojas turėjo atsisakyti įregistruoti atsakovo kredito unijos „Memelio taupomoji kasa" nuosavybės teisę į ginčo butą pateikto galiojančio Akto pagrindu. Darytina išvada, kad ieškovo teiginiai apie neteisėtus NTR tvarkytojo veiksmus ir tariamą žalos padarymą yra deklaratyvūs, nepagrįsti materialinės teisės normomis, todėl atmestini.

57Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais, kad areštuotas ginčo butas antstolio negali būti perduodamas kitam asmeniui, nes areštuoto turto realizavimo tvarką nustato CPK VI dalies XLIX skyrius, o 693 str. numato, kad būtent areštuoto turto realizavimas CPK VI dalyje nustatyta tvarka panaikina visus to turto areštus. Kadangi areštuoto turto realizavimą įstatymų nustatyta tvarka vykdo antstolis, o ne valstybės įmonė „Registrų centras“, nėra tęsinio pagrindo sutikti su ieškovo argumentu, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-17 nutarties pagrindu taikyto ginčo buto areštas NTR tvarkytojui neleido 2015-09-10 įregistruoti atsakovo kredito unijos „Memelio taupomoji kasa" nuosavybės teisės į ginčo butą (NTR įrašo Nr. 44/1574887 4.1 p.), nes šios teisės įregistravimo metu Turto areštų aktų registro 2015-09-09 pranešimo apie turto arešto išregistravimą Nr. 2015-032660 pagrindu juridinis faktas apie Ginčo buto areštą NTR buvo išregistruotas 2015-09-09. Be to, CPK 693 str. numato, kad būtent areštuoto turto realizavimas CPK VI dalyje nustatyta tvarka panaikina visus to turto areštus.

58Ieškovas, sutikdamas, jog nuosavybės teisės įregistravimas NTR atlieka tik šio juridinio fakto paviešinimo funkciją, prieštarauja pats sau teigdamas, kad atsakovo kredito unijos „Memelio taupomoji kasa" nuosavybės teisės į ginčo butą įregistravimas NTR yra ir tokio juridinio fakto įteisinimas, nes tokios funkcijos ir kompetencijos teisės aktai NTR tvarkytojui nesuteikia. Ginčus dėl teisės ir jų pagrindu atsiradusių, bei NTR įregistruotų juridinių faktų nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai.

59Teismų praktikoje (LAT 2000-10-09 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-977/2000; 2001-09-12 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-804/2001; 2007-09-17 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-329/2007 ir kt.) nurodoma, jog teismine tvarka gali būti ginčijama teisinė registracija ir iškeliamas jos neteisėtumas keliais aspektais: ji gali būti ginčijama dėl to, kad atlikta nesant pagrindo arba pažeidžiant nustatytą tvarką; registracija nesant pagrindo yra tada, kai teisinė registracija vykdoma nepateikus dokumentų, kurie yra būtini jai atlikti, arba pateikus tokius dokumentus, kurie aiškiai neatitinka įstatymo reikalavimų ir yra nepakankami teisinei registracijai atlikti. Be to, LAT, aiškindamas NTR tvarkytojo kompetenciją, padarė išvadą jog nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas suponuoja registravimo funkciją vykdančiai institucijai bendro pobūdžio pareigą prieš registruojant nuosavybės teises patikrinti nuosavybės įgijimo ar perėjimo kitam asmeniui pagrindą, o kilus abejonių, atsisakyti atlikti tokį registravimą (LAT 2009-10-13 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-412/2009). LAT konstatavo, jog nekilnojamojo daikto teisinį registravimą vykdanti institucija tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes tai yra teisminio nagrinėjimo dalykas. Tokia teisinį registravimą vykdančios institucijos kompetencija užtikrina įrašytų duomenų patikimumo principą.

60Ieškovui neginčijant atsakovo kredito unijos „Memelio taupomoji kasau nuosavybės teisės į ginčo butą įregistravimo NTR juridinio pagrindo - Akto bei NTR tvarkytojui nepažeidus jokių teisės aktų reikalavimų įregistruojant šias teises, nei faktinio, nei teisinio pagrindo tenkinti jo reikalavimą dėl ginčo buto teisinės registracijos panaikinimo nėra.

61Atsakovas UAB „INFORMO“ į.k. 302534109, atsiliepimo į Ž. J. ieškinį nepateikė.

62Atsakovų UAB „INFORMO“, VĮ „Registrų centras“ atstovai į teismo posėdį neatvyko. Šaukimai įteikti (t. 2 b.l. 53, 57). Pareiškimo atidėti bylos nagrinėjimą arba bylą nagrinėti atsakovo UAB „INFORMO“atstovui nedalyvaujant, negauta. Laikytina, kad atsakovo UAB „INFORMO“ atstovas į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Atsakovas VĮ „Registrų centras“ prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (t. 2 b.l.62), todėl byla nagrinėjama atsakovų atstovams nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

63Ieškinys atmestinas.

64Kaip nustatyta byloje, 2013-08-27 d. UAB „INFORMO“ (pardavėjas) ir Ž. J. (pirkėjas) sudarė Preliminariąją sutartį, pagal kurią joje numatytas sąlygas pardavėjas įsipareigoja pasitelkęs kitus asmenis parduoti, o pirkėjas sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis nupirkti Sutarties 3 p. numatytą nekilnojamąjį turtą, butą su daline apdaila, buto Nr. 17 (projektinis Nr. 74), o unikalus Nr. 4400-2548-9109:5329, gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ) (Justiniškių mikrorajonas) Vilniuje, 3 aukšte, dviejų kambarių, 42,04 kv.m. ploto (Sutarties 1 p., 3-3.1.5. p.p) (t. 1 b.l. 8-22).

65Sutarties šalys įsipareigojo sudaryti Sutarties 3 p. nekilnojamojo turto pagrindinę-pirkimo-pardavimo sutartį (Sutarties 2 p.). Sutarties šalys sulygo buto kainą -150000 Lt ir nustatė atsiskaitymo už butą tvarką ir terminus: pagal Preliminariosios sutarties 10.1. p. ieškovas įsipareigojo iki 2013-09-02 d. sumokėti atsakovui 35000 Lt (10 136,70 Eur) dydžio avansą, kuris sudarant pagrindinę sutartį įskaičiuojamas į sutarties turto kainą (150000 Lt). Be to, šalys susitarė, kad kainos dalį, lygią 40 000 Lt (11584,80 Eur) pirkėjas sumoka pardavėjui iki 2013-10-01 d. (Preliminariosios sutarties 10.3. p.). Jeigu už turtą pirkėjas atsiskaito naudodamas banko kreditą, likusią kainos dalį, 75000 Lt įsipareigoja sumokėti pardavėjui po namo pridavimo Valstybinei komisijai (Preliminariosios sutarties 10.4. p.). Pardavėjas UAB „INFORMO“ įsipareigojo priduoti gyvenamąjį namą, kuriame yra turtas, Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai per 2 mėnesius nuo pranešimo apie paskutinį įrengtą turtinį vienetą, esantį gyvenamajame name, gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2014-03-01 d. (Sutarties 11.3 p.).

66Kaip nustatyta byloje, 2013-09-02 d. Ž. J. sumokėjo UAB „INFORMO“ 35000 Lt (10 136,70 Eur) avanso, o 2013-09-27 d. - 40 000 Lt (11 584,80 Eur) (t. 1 b.l. 23-25), t.y. įvykdė Preliminarios sutarties 10.1., 10.3 p., sumokėdamas už ateityje perkamą ginčo butą 75000 Lt, t.y. 50 procentų šalių sulygtos buto kainos.

67Atsakovas UAB „INFORMO“, pagrindinės ginčo buto pirkimo-pardavimo sutarties iki 2014-03-01 d. su ieškovu Ž. J. nesudarė, o ginčo butas antstolės N. Š. 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui aktu vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/00279 buvo perduotas atsakovo Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ nuosavybėn, vykdant išieškojimą iš skolininko UAB „INFORMO“ ir 2015-09-10 d. įregistruotas Valstybės įmonės „Registrų centras“ Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ vardu (t. 1 b.l. 105).

68Ieškovas teigia, kad jis finansavo ginčo buto statybą, tai įrodo avanso sumokėjimas ir susirašinėjimas su atsakovo UAB „INFORMO“ atstovais, todėl taikomos LR CK 6.401 str. 5 d. numatytos pasekmės.

69Teismas, svarstydamas ieškovo argumentą, atsižvelgia į tai, kad šalys 2013-08-27 d. sudarė preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį, kurios sąvoka išaiškinta LR CK 6.401 str. 1 d. , t.y. tai sutartis, pagal kurią pardavėjas-juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminarioje sutartyje numatytą butą ir po to sudaryti su pirkėju buto pirkimo-pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą. Šio straipsnio 5 d. yra reglamentuojama, kad preliminarioje sutartyje gali būti numatyta, kad pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje nurodytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo.

70Teismas nesutinka su ieškovo motyvu, jog jis, sumokėdamas avansą pagal Preliminariąją sutartį finansavo ginčo buto statybą, t.y. kad ginčui išspręsti turi būti taikomas LR CK 6.401 str. 5 d.

71Kaip matyti iš Preliminarios buto pirkimo-pardavimo 2013-08-27 d. sutarties 66 p. (t. 1 b.l. 15) šalys susitarė netaikyti LR CK 6.401 str. nuostatų, susijusių su būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu ir galiojimu, nustatė, kad pagal šią sutartį pirkėjas nefinansuoja buto statybos, o pardavėjas neatlieka užsakovo funkcijų, t.y. LR CK 6.401 str. 5 d. yra netaikoma.

72Preliminariosios sutarties 62 p. pirkėjas Ž. J. patvirtino, kad buvo supažindintas su kiekviena šios sutarties sąlyga, visos šios sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos ir dėl jų pirkėjas derėjosi. Šalys patvirtino, kad perskaitė visą sutartį su priedais ir ją suprato (Sutarties 64 p.).

73Teismas taip pat pažymi, kad pagal CK 6.401 str. 5 d. pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę į butą nuo visos numatytos sutartyje statybos kainos sumokėjimo. Nagrinėjamoje byloje buvo nustatyta, kad ieškovas sumokėjo tik 50 procentų preliminarioje sutartyje numatytos kainos-75000 Lt, tuo tarpu būsimo buto kaina nurodyta 150000 Lt, todėl LR CK 6.401 str. 5 d. nuostatos nagrinėjamam ginčui nėra taikomos.

74Ieškovas kelia byloje ir kitą klausimą, jog jis visiškai sumokėjo buto statybos kainą, nes valstybės įmonės „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko 2015-11-18 d. išrašė, ginčo buto vertė yra nurodyta 18 130 Eur arba 62 599,26 Lt. Ieškovas, finansuodamas minimą butą, sumokėjo 75 000 Lt avanso, kas patvirtina, kad jo sumokėtų sumų buto statybos eigoje pilnai pakako. Su tuo teismas taip pat nesutinka, nes UAB „INFORMO“ ir Ž. J. susitarė Preliminariojoje sutartyje ne dėl buto finansavimo, buto statybos, o dėl ginčo buto pardavimo už konkrečią -150000 Lt kainą (Sutarties 4 p.).

75Svarstant nurodyto ginčo buto finansavimo klausimą, teismas atsižvelgia į tai, kad kitas byloje nustatytinas ir kitas bylos aspektas.

76Byloje nustatyta, kad 2012-05-25 d. – 2012-08-02 d. atsakovas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ išmokėjo atsakovui UAB „INFORMO“ 1 700 000 (492 354,03 Eur) paskolą, 2012-08-20-21 d.d. padidino paskolą iki 2200000 Lt (637 164,04 Eur), o vėliau 2013-01-31 d. iki 3000000 Lt(868860,06 Eur) (t. 1 b.l. 59, 67-71).

77Užtikrinant prievoles, kilusias iš paskolos sutarties, 2012-08-20 d. buvo sudaryta sutartinės Hipotekos sutartis, notarinio reg. Nr. 5454, pagal kurią Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ buvo įkeista UAB „INFORMO“ priklausančio ½ žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), adresas ( - )) ir jame statomas pastatas (gyvenamasis namas unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), Vilnius (t. 1 b.l.60-63).

78Šios aplinkybės rodo, kad ginčo namo ir buto finansavimas buvo vykdomas ir iš Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ lėšų, nes Preliminarioji buto pirkimo-pardavimo 2013-08-27 d. sutartis, sudaryta tarp Ž. J. ir UAB „INFORMO“ yra sudaryta vėliau, o ieškovui apie tai, kad parduodamas butas yra įkeistas Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ sudarant sutartį buvo žinoma (Sutarties 12.1. ir 48 p.). Be to, ieškovas šioje sutartyje (Sutarties 12.1, 48 p. ) buvo informuotas, kad tik tuo atveju, kai pirkėjas (Ž. J.) visiškai atsiskaitys su pardavėju ( UAB „INFORMO“), įkeitimas, dėl pardavėjo prievolių užtikrinimo, per šalių pagrindinėje sutartyje sutartą laiką bus panaikintas. Tačiau, kaip jau minėta, ieškovas visiškai neatsiskaitė su atsakovu, o tik sumokėjo 50 proc.buto avanso-75000 Lt. Byloje nesurinkta patikimų įrodymų, kad UAB „INFORMO“ panaudojo Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ suteiktą paskolą ne pagal paskirtį (t. 1 b.l. 86-96) (LR CPK 178 str.), t.y. ieškovas šio argumento neįrodė.

79Sutarties laisvas principas, galiojantis ir ikisutartiniuose santykiuose, leidžia šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, tame skaičiuje ir dėl avanso sumokėjimo. Teismo vertinimu, ieškovas ne finansavo ginčo buto statybą, o sumokėjo 75000 Lt avanso už perkamą ateityje butą.

80Byloje taip pat yra nustatyta, kad atsakovas UAB „INFORMO“ nevykdė prievolių Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ dėl 3000000 Lt paskolos grąžinimo, todėl 2015-03-03 d. Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaras G. B. išdavė Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ vykdomąjį įrašą, notarinio reg. Nr. GB-1566, pagal kurį buvo siūloma priverstinai išieškoti iš skolininko UAB „INFORMO“ nesumokėtos skolos dalį su netesybomis pagal Sutartinės Hipotekos 2012-08-20 d. sutartį (t. 1 b.l. 154).

812015-03-05 d. d. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ kreipėsi į antstolę N. Š., kuri užvedė vykdomąją bylą Nr. 0033/15/00279 ir pradėjo vykdymo veiksmus. Kaip matyti iš VĮ „Registrų centras“ centrinio duomenų banko išrašo, esančio byloje, anksčiau registruoti kitų antstolių nurodyto turto areštai: antstolio V. Č. -2014-10-03 pranešimas Nr. 2014-051817, antstolio D. T. 2015-05-26 pranešimas Nr. 2015-04625 (t. 1 b.l. 32, 64-66) .

82Bylos duomenimis, antstolės N. Š. 2015-06-11 d. turto arešto aktu Nr. GB-1566 vykdomojoje byloje Nr. 0033/15/00279 buvo areštuotas atsakovui UAB „INFORMO“ priklausantis ir įkeistas Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ turtas, įskaitant ginčo butą, kuriuo areštas įregistruotas 2015-06-12 (t. 2 b.l. 74-76) .

832015-06-19 Patvarkymu dėl informacijos pateikimo apie turto pardavimą ir areštuoto turto įvertinimą Nr. GB-1566 buvo nurodyta, kad atsižvelgiant į tai, jog patvarkyme išvardytas nekilnojamasis turtas yra nebaigtas statyti (baigtumas 76 proc.) daugiabutis namas bei po juo esantis žemės sklypas, neįrengtos vandentiekio komunikacijos, nebaigtos įrengti laiptinės ir laiptų aikštelės, neįrengta elektros instaliacija, nesutvarkyti žemės darbai apie pastatą, kas pareikalaus papildomų investicijų bendro naudojimo patalpų baigtumui pasiekti, vandentiekio komunikacijoms įrengti bei aplinkos – gerbūvio darbams atlikti, todėl nuspręsta areštuotą ir įvertintą nekilnojamąjį turtą parduoti kaip vieną varžytynių objektą, nustatant, kad bendra parduodamo turto vertė (atsižvelgiant į eksperto nustatytas atskirų turtinių vienetų vertės) yra -1489101 Eur (t. 1 b.l. 155-156),

842015-07-15 d. Pranešimu dėl pirmųjų varžytynių Nr. GB-1566 buvo paskelbtos nekilnojamojo turto varžytinės, 2015-08-14 d. buvo išduotas Pasiūlymas Nr. GB-1566 pasiimti neparduotą varžytynėse turtą, 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. 0033/15/00279 Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ buvo perduotas UAB „INFORMO“ turtas, įskaitant ginčo butą (t. 1 b.l. 155-159).

85LR CPK 702 str. 3 d. numato, kad nuo neparduoto iš varžytinių turto perdavimo išieškotojui akto pasirašymo momento laikoma, kad yra tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą išieškotojui ir jam pereina nuosavybės teise. Taigi, Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui akto Nr. 0033/15/00279 pagrindu 2015-09-10 d. įregistravo VĮ „Registrų centras“ nuosavybės teisę, tame skaičiuje ir į ginčo butą. Ieškovas prašo panaikinti ginčo buto teisinę registraciją atsakovo Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ vardu ir įpareigoti atsakovą Kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ sudaryti su ieškovu buto pirkimo –pardavimo sutartį sąlygomis, nurodytomis 1993-08-27 d. Preliminariojoje buto pirkimo-pardavimo sutartyje, įpareigojant ieškovą sumokėti 21721,50 Eur

86Teismas pažymi, nors ieškovas neginčija 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ akto Nr. 0033/15/00279 teisėtumo, nurodydamas, kad jis yra niekinis ir nebegalioja, tačiau savaime šis sandoris netampa nebegaliojančiu, o jį reikia nuginčyti. Šiuo metu šis sandoris galioja, nes ieškovas jo nuginčijo ieškinio teisenos tvarka. Ieškovas viso 7 kartus keitė ieškinio reikalavimus, ką savo 2016-03-08 nutartyje ir nurodė teismas ( t. 2 b.l. 1-4, bei 8-21, 35-48), yra atstovaujamas profesionalaus advokato, tačiau teismui ir atsakovui Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ minint procesiniuose dokumentuose, neginčijo turto perdavimo išieškotojui akto teisėtumo tuo pagrindu, jog ginčo butui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-17 d., 2015-07-20 d. nutartimis buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė-turto areštas, įregistruota Turto arešto akto registre 2015-07-20 d , turto arešto akto Nr. 2015032660 (t. 1 b.l. 30-1, 33-34).

87Teismas, spręsdamas šią aplinkybę –atsakovų veiksmų teisėtumą galiojant teismo nutartims dėl ginčo buto arešto nagrinėjamoje byloje, atsižvelgia į tai, kad LR CPK 754 str. 1 d. numato, kad hipotekos kreditorius ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės, kas reiškia, kad Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ turi teisę iš gautų iš parduoto turto lėšų patenkinti savo reikalavimą be eilės. Byloje nustatyta, kad atsakovas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ yra hipotekos kreditorius, todėl jo reikalavimai yra patenkinami be eilės. To LR CPK 754 str. 2-4 d. numatyta reikalavimų patenkinimo eilė, tad ieškovo reikalavimai yra patenkinami trečiąja eile, nes jo reikalavimas nėra susijęs nei su išlaikymu, reikalavimu atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, atsiradusią dėl maitintojo netekimo ar iš darbo santykių.

88Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 12 p. numatyta, kad kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo. Turto realizavimas stabdomas vykdomosios bylos stabdymo atvejais. Sprendimų vykdymo instrukcijos 12 str. sieja turto realizavimo sustabdymą su atsiradusiais reikalavimais dėl pirmesnių ar tos pačios reikalavimų, ar jei butų pažeisti LR CPK 664-665 str. nurodyti reikalavimai dėl išieškojimo eiliškumo, tačiau teismas šių aplinkybių nenustatė. Kaip jau minėta, ieškovo reikalavimas patenkinamas trečiąja eile, o Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“, be eilės.

89Atsakovas nurodė, kad nėra LR CPK 626 str. nurodytų privalomosios vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų, todėl antstolė N. Š. pagrįstai paskelbė areštuoto turto varžytines, jų nestabdė, nesant pagrindui. Su tuo teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, sutinka.

902015-08-14 antstolės pasiūlymu Nr. GB-1566 KU „Mėmelio taupomoji kasa“ pasinaudojo, todėl 2015-09-08 turto perdavimo išieškotojui aktu atsakovui buvo perduotas turtas, tame skaičiuje, ir ginčo butas. Pažymėtina, kad teismas nenagrinėja šioje byloje šio akto teisėtumo, nes ieškovas jo nekelia, tačiau nagrinėjant atsakovo VĮ „Registrų centras“ veiksmų teisėtumą, šis bylos aspektas yra aktualus.

91Pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 3 d. turto areštas yra apibrėžiamas kaip įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą. Tuo tarpu turto disponavimo teisės apribojimas suprantamas kaip teisės turtą parduoti, kitaip perleisti, taip pat išnuomoti, įkeisti arba kitokiu būdu keisti jo teisinę būklę priverstinis laikinas apribojimas ( Įstatymo 2 str. 7 d.).

92CPK 690 straipsnyje yra numatyta antstolio pareiga nustatyti nekilnojamojo turto priklausymo skolininkui faktą bei šiam turtui pritaikytus apribojimus. Manytina, kad antstolė N. Š. yra susipažinusi su ginčo turtui taikytinais apribojimais (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-17 d., 2015-07-20 d. nutartimi, t. 1 b.l. 30-31, 33-34), nes jie įregistruoti Turto arešto aktų registre, tačiau priėmė sprendimą, jog nėra LR CPK 626 str. bei Sprendimų vykdymo instrukcijos 12 str. nurodytų pagrindų privalomai stabdyti turto realizavimą ir Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. 0033/15/00279 perdavė atsakovui nuosavybės teisę, tame skaičiuje į ginčo butą, o 2015-09-10 d. atsakovas ją įregistravo VĮ „Registrų centras“. Tokios pozicijos laikymosi ir teismo praktikoje (LAT 2008-10-20 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-417/2008).

93Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 4 p. numato, kad Nekilnojamojo turto registre registruojami šie su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais susiję juridiniai faktai -registruoto nekilnojamojo daikto areštas, o šio įstatymo 15 str. 2. d. 16 p. numato, kad atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše gali būti daromos žymos apie šiuos juridinius faktus -įregistruoto nekilnojamojo daikto, nuosavybės teisės į jį arba atskirų šios teisės sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimo ar disponavimo areštą. NTR įstatymo 16 str. 1 d. numatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė arba pasikeitė daiktinės teisės turėtojas.

94Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pasikeitė ginčo buto savininkas (daiktinės teisės turėtojas), buvo atsakovas UAB „INFORMO“, o po 2015-09-08 turto perdavimo akto- tapo Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ CPK 702 str. 3 d. pagrindu.

95NTR įstatymo 29 str. 2 p. numato, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma nors viena iš šių aplinkybių: dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Teismas pažymi, kad ieškovo teigimu, 2015-09-08 d. turto perdavimo išieškotojui aktas Nr. 0033/15/00279 yra niekinis ir negalioja, be to, negalėjo būti surašytas, nes ginčo turtui teismo nutartimi buvo uždėtas areštas, todėl VĮ „Registrų centras“ negalėjo atlikti ginčo buto teisinės registracijos, nes ieškovo nuomone, pateikti dokumentai aiškiai neatitinka įstatymo reikalavimų, tačiau su tuo teismas nesutinka.

96Kaip teisingai nurodė atsakovas VĮ „Registrų centras“, teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nuosavybės teisės įregistravimo privalomumas suponuoja įregistravimo funkciją vykdančiai institucijai bendro pobūdžio pareigą prieš registruojant nuosavybės teises patikrinti nuosavybės įgijimo ar perėjimo kitam asmeniui pagrindą, ji tiria nuosavybės teisių įgijimo (pasikeitimo, pasibaigimo) teisinį pagrindą, jo įforminimą, tačiau nekonstatuoja vertinamųjų faktų, nes jie yra teisminio nagrinėjimo dalykas (LAT 2009-10-13 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-412/2009). Be to, LR CPK 693 str. numato, kad areštuoto turto realizavimas šio Kodekso VI dalyje nustatyta tvarka panaikina visus to turto areštus. Taigi, atsakovas VĮ „Registrų centras“ atlieka juridinių faktų (pvz.sandorių) paviešinimo funkciją, tačiau ne nuosavybės įteisinimo, atsakovui nesuteikta teisės tikrinti sandorių teisėtumo, tai yra bendrosios kompetencijos teismų prerogatyva. Atsakovas 2015-09-10 d. turto areštą, tame skaičiuje ir ginčo butui, išregistravo.

97Teismų praktikoje buvo išaiškinta, kad vienoje iš civilinės bylos ieškovas reikalavo žalos atlyginimo ir iš atsakovo VĮ „Registrų centras“, kuris, bylos duomenimis nepaisydamas teismų nustatytų apribojimų, įregistravo neteisėtą turto perdavimo išieškotojui aktą ir teisėjų kolegija sutiko su atsakovo argumentais, nurodydama, kad „registro tvarkytojas turi veikti laikydamasis LR nekilnojamojo turto registro įstatymo reikalavimų. Jis turi teisę atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą tik įstatyme numatytais atvejais. Be to, kolegija pastebi, kad ieškovui žala atsirado ne dėl to, kad nuosavybės teisę patvirtintas dokumentas buvo įregistruotas, o dėl to, kad toks dokumentas buvo priimtas antstolio ir teismo patvirtintas. Išieškotojai N. T. nuosavybės teisė atsirado, o A. E. D. pasibaigė ne dėl akto įregistravimo, o dėl jo priėmimo ir patvirtinimo. Atsižvelgdama į tai, kolegija nesutinka su ieškovu, kad atsakovas VĮ Registrų centras atliko veiksmus, dėl kurių atsirado ieškovui žalos ar dėl kurių ta žala padidėjo“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-10 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-197/2013). Nurodytoje byloje nebuvo konstatuota aplinkybių, susijusių su hipotekos kreditoriaus teise patenkinti savo reikalavimus be eilės, o buvo kalbama dėl tos paties eilės kreditorių teisės gauti išieškojimo patenkinimą (skirtumas su nagrinėjama byla) ir buvo pasisakyta dėl VĮ „Registrų centas“ veiksmų, aktualių nagrinėjamai bylai.

98Dėl šių motyvų, išdėstytų teismo sprendime, ieškinys valstybės įmonės Registrų centras“ yra atmestinas.

99Kitas ieškovo reikalavimas-įpareigoti Kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ sudaryti su ieškovu buto, esančio ( - ) Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartį sąlygomis, numatytomis 2013-08-27 Preliminariojoje sutartyje, o ieškovą įpareigoti pagal šią sutartį sumokėti 21721,50 eurų, taip pat atmestinas.

100Kaip matyti iš 2013-08-27 d. UAB „INFORMO" ir Ž. J. buto pirkimo-pardavimo preliminarios sutarties 11.3. p., parduoti ginčo butą atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2014-03-01 d. (t. 1 b.l. 9). Šis terminas pasibaigė, UAB „INFORMO“ preliminarios sutarties prisiimto įsipareigojimo parduoti butą ateityje ieškovui sutartyje nustatytu terminu neįvykdė. LR CK 6.165 str. 4 d. numato, kad tuo atveju, kai preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia arba atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius, o šio straipsnio 5 d. numatyta, kad šiuo atveju prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė. Toks teisinis reglamentavimas suponuoja, kad sudariusios preliminariąją sutartį šalys negali reikalauti jos įvykdymo natūra, nes prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia, jeigu šalys jos nesudaro per sutartyje nustatytą terminą (CK 6.165 str. 5 d.). Tikiu būdu, ieškovas neturi pagrindo prašyti įvykdyti Preliminarią sutartį natūra ne tik su ja sudariusia šalimi UAB „UNFORMO“, bet to labiau ir su nauju ginčo buto savininku –Kredito unija „INFORMO“.

101Atsakovas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ turėjo byloje 2400 Eur advokatės atstovavimo išlaidų (t. 1 b.l. 107-110, 165-166, 182-183, t. 2 b.l. 79-80).

102Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos advokatų Tarybos 2015-03-16 raštu Nr, 141 nutarimu bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), numato maksimalaus dydžio darbo užmokestį advokatams, advokato padėjėjams, tokiu būdu, teismas atsižvelgia į tai, kad pagal šias rekomendacijas maksimalios išlaidos advokatės, advokato padėjėjos pagalbai apmokėti neviršytos, byloje yra surašyti procesiniai dokumentai- atsiliepimai į ieškinį, advokatė dalyvavo visuose posėdžiuose (5), byla susideda iš dviejų tomų, bylos nagrinėjimas vyko pakankamai ilgą laiką, t.y. nuo 2015-07-14 d. , byla sudėtinga, todėl ieškinį atmetus, priteistina suma sudaro 2400 Eur ir priteistina visiškai teisinėms paslaugoms apmokėti atsakovo naudai.

103Ieškinį atmetus, teismo nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės –atsakovų turto areštai naikintini įsiteisėjus sprendimui (t. 1 b.l.30-31, 33-34, t. 2 b.l. 27-30) (LR CPK 150 str.).

104Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 27,40 Eur.

105Ieškinį atmetus, iš ieškovo valstybės naudai priteistinos 27,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d., 3 p., 96 str. 1 d.).

106Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str.,-

Nutarė

107ieškinį atmesti.

108Priteisti iš Ž. J. a.k. ( - ) 2400 Eur (du tūkstančius keturis šimtus) advokatės atstovavimo išlaidų Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa" į.k. 300087289, naudai.

109Priteisti iš Ž. J. a.k. ( - ) 27,40 Eur (dvidešimt septynis Eur 40 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

110Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-17 d., 2015-07-20 d. nutartimis taikytą laikinąją apsaugos priemonę-buto, esančio ( - ) (projektinis Nr. 74), kuriuo unikalus Nr. ( - ), areštą (Turto arešto Nr. 2015032660) (tuo metu butas nuosavybės teise priklausė UAB „INFORMO“ į.k. 302534109) bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-03-24 d. nutartimis taikytą laikinąją apsaugos priemonę-buto, esančio ( - ) (projektinis Nr. 74), kuriuo unikalus Nr. ( - ), areštą, šiuo metu nuosavybės teise priklausantį Kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ į.k. 300087289 (Turto arešto Nr. 2016013625).

111Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 2. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 3. dalyvaujant ieškovo Ž. J. atstovui advokatui J. J.... 4. atsakovo Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ atstovei advokatei R. S.... 5. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą Ž. J. ieškinį atsakovams UAB... 6. ieškovas Ž. J. a.k. ( - ) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą... 7. -įpareigoti Kredito uniją „Mėmelio taupomoji kasa“ sudaryti su ieškovu... 8. -panaikinti valstybės įmonės „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto... 9. -priteisti 144 Eur žyminio mokesčio, 800 Eur advokato atstovavimo išlaidų... 10. Ieškovas Ž. J. a.k. ( - ) procesiniuose dokumentuose –pradiniame... 11. 2015-09-08 d. pagal turto perdavimo aktą, statybos projektas, dėl namo,... 12. Ieškovas nurodė, kad sudarant nurodytą preliminarią sutartį buvo padaryti... 13. LR CK 6.401 str. 5 d. reglamentuoja, jog preliminarioje sutartyje gali būti... 14. Preliminarios sutarties sudarymo metu buvo nustatyta, kad buto, esančio ( - ),... 15. Ieškovo nuomone, reali minimo buto statybos vertė, esant baigtumui 76... 16. Be to, VĮ „Registrų centras“ 2015-111-18 d. duomenimis, 2015-09-08 d.... 17. Tokiu būdu, ieškovas finansavo minimo buto statybą, o UAB „INFORMO" vykdė... 18. Viena iš aplinkybių, kuri rodo, jog ieškovas finansavo buto statybą (CK... 19. Ieškovas nesutiko su atsakovo Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“... 20. Iš butų 22 butai nuosavybės teise priklausė fizinėms asmenims, apie 12... 21. Pirkėjas savo pažeistas teises gali ginti reikalaudamas prievolės, t.y.... 22. Ieškovas nurodė, kad pagal Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“... 23. Ieškovas pažymėjo, kad kitas atsakovas KU „Memelio taupomoji kasa"... 24. Valstybės įmonės „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro... 25. Ieškovas pažymėjo, kad Ž. J. ieškinys dėl ginčo buto pirkimo-pardavimo... 26. LR CK 1.91 str. 1 d. nurodoma, kad dėl vienos šalies atstovo piktavališko... 27. Turto perdavimo aktas, sutinkamai su LR CK 1.78 str. 1 d. nuostatomis yra... 28. Ieškovas sutinka išpirkti iš KU „Mėmelio taupomoji kasa" buto dalį,... 29. Atsakovas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ į.k. 300087289, su... 30. Prievolių, kylančių iš Paskolos sutarties tinkamas vykdymas buvo... 31. Ieškovui apie tai, kad parduodamas butas yra įkeistas Kredito unijai sudarant... 32. Skolininkui neįvykdžius įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties,... 33. Vykdant Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2015-03-03 d. vykdomąjį... 34. 2015-06-19 Patvarkymu dėl informacijos pateikimo apie turto pardavimą ir... 35. 2015-07-15d. Pranešimu dėl pirmųjų varžytynių Nr. GB-1566 buvo paskelbtos... 36. Ieškovas nurodo, kad sudarant 2013-08-27 d. preliminariąją buto pirkimo –... 37. Atsakovas nurodė, kad Preliminarioji sutartis buvo sudaryta 2013-08-27 d.... 38. Atsakovas pažymėjo, kad sudarant Preliminarią sutartį, ginčo butas jau... 39. Šalys Preliminariąja sutartimi nesitarė dėl statybos darbų finansavimo, o... 40. Sudarant Preliminariąją sutartį buvo numatyta, kad ginčo buto kaina yra... 41. Atsakovo teigimu, Preliminarioji sutartis buvo sudaryta tuomet, kai jau buvo... 42. Preliminariosios sutarties 10.4. p. buvo numatyta, kad jeigu už turtą... 43. Atsakovas nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ pažymoje nurodoma suma:... 44. CK 6.401 str. 5 d. taikymo aspektu buto kainos skirstymas į patirtas... 45. Atsakovas pažymėjo, kad pardavėjo domėjimasis pirkėjo poreikiais ir... 46. Ieškovas nurodo, kad finansuodamas ginčo buto statybą sumokėjo pusę buto... 47. Pagal CK 6.401 str. 5 d. pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę į... 48. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad UAB „INFORMO“ siekė... 49. Atsakovas nurodė, kad visi UAB „INFORMO“ pateikti dokumentai liudijo... 50. Hipotekos kreditorius turi teisę visiškai patenkinti savo reikalavimą iš... 51. Kredito unijos ir ieškovo nesieja jokios sutartys, šie ginčo subjektai... 52. Ieškovas neįrodė, jog butas yra pastatytas jo lėšomis, kad pirko būstą... 53. Atsakovas valstybės įmonė „Registrų centras“ į.k. 124110246, pateikė... 54. Nesutikimą su ieškiniu procesiniame dokumente-atsiliepime į Ž. J.... 55. Ieškovo nuomonė, kad kredito unija „Memelio taupomoji kasa" į neteisėtą... 56. NTR įstatymo 5 str. 2 d. nustato, kad NTR tvarkytojas atsako tik už tai, kad... 57. Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais, kad areštuotas ginčo butas... 58. Ieškovas, sutikdamas, jog nuosavybės teisės įregistravimas NTR atlieka tik... 59. Teismų praktikoje (LAT 2000-10-09 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-977/2000;... 60. Ieškovui neginčijant atsakovo kredito unijos „Memelio taupomoji kasau... 61. Atsakovas UAB „INFORMO“ į.k. 302534109, atsiliepimo į Ž. J. ieškinį... 62. Atsakovų UAB „INFORMO“, VĮ „Registrų centras“ atstovai į teismo... 63. Ieškinys atmestinas.... 64. Kaip nustatyta byloje, 2013-08-27 d. UAB „INFORMO“ (pardavėjas) ir Ž. J.... 65. Sutarties šalys įsipareigojo sudaryti Sutarties 3 p. nekilnojamojo turto... 66. Kaip nustatyta byloje, 2013-09-02 d. Ž. J. sumokėjo UAB „INFORMO“ 35000... 67. Atsakovas UAB „INFORMO“, pagrindinės ginčo buto pirkimo-pardavimo... 68. Ieškovas teigia, kad jis finansavo ginčo buto statybą, tai įrodo avanso... 69. Teismas, svarstydamas ieškovo argumentą, atsižvelgia į tai, kad šalys... 70. Teismas nesutinka su ieškovo motyvu, jog jis, sumokėdamas avansą pagal... 71. Kaip matyti iš Preliminarios buto pirkimo-pardavimo 2013-08-27 d. sutarties 66... 72. Preliminariosios sutarties 62 p. pirkėjas Ž. J. patvirtino, kad buvo... 73. Teismas taip pat pažymi, kad pagal CK 6.401 str. 5 d. pirkėjas įgyja... 74. Ieškovas kelia byloje ir kitą klausimą, jog jis visiškai sumokėjo buto... 75. Svarstant nurodyto ginčo buto finansavimo klausimą, teismas atsižvelgia į... 76. Byloje nustatyta, kad 2012-05-25 d. – 2012-08-02 d. atsakovas Kredito unija... 77. Užtikrinant prievoles, kilusias iš paskolos sutarties, 2012-08-20 d. buvo... 78. Šios aplinkybės rodo, kad ginčo namo ir buto finansavimas buvo vykdomas ir... 79. Sutarties laisvas principas, galiojantis ir ikisutartiniuose santykiuose,... 80. Byloje taip pat yra nustatyta, kad atsakovas UAB „INFORMO“ nevykdė... 81. 2015-03-05 d. d. Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ kreipėsi į... 82. Bylos duomenimis, antstolės N. Š. 2015-06-11 d. turto arešto aktu Nr.... 83. 2015-06-19 Patvarkymu dėl informacijos pateikimo apie turto pardavimą ir... 84. 2015-07-15 d. Pranešimu dėl pirmųjų varžytynių Nr. GB-1566 buvo... 85. LR CPK 702 str. 3 d. numato, kad nuo neparduoto iš varžytinių turto... 86. Teismas pažymi, nors ieškovas neginčija 2015-09-08 d. turto perdavimo... 87. Teismas, spręsdamas šią aplinkybę –atsakovų veiksmų teisėtumą... 88. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352... 89. Atsakovas nurodė, kad nėra LR CPK 626 str. nurodytų privalomosios... 90. 2015-08-14 antstolės pasiūlymu Nr. GB-1566 KU „Mėmelio taupomoji kasa“... 91. Pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 2 str. 3 d. turto areštas yra... 92. CPK 690 straipsnyje yra numatyta antstolio pareiga nustatyti nekilnojamojo... 93. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 4 p. numato, kad Nekilnojamojo... 94. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pasikeitė ginčo buto savininkas... 95. NTR įstatymo 29 str. 2 p. numato, kad Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas... 96. Kaip teisingai nurodė atsakovas VĮ „Registrų centras“, teismų... 97. Teismų praktikoje buvo išaiškinta, kad vienoje iš civilinės bylos... 98. Dėl šių motyvų, išdėstytų teismo sprendime, ieškinys valstybės... 99. Kitas ieškovo reikalavimas-įpareigoti Kredito uniją „Mėmelio taupomoji... 100. Kaip matyti iš 2013-08-27 d. UAB „INFORMO" ir Ž. J. buto pirkimo-pardavimo... 101. Atsakovas Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ turėjo byloje 2400 Eur... 102. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar... 103. Ieškinį atmetus, teismo nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės... 104. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 27,40 Eur.... 105. Ieškinį atmetus, iš ieškovo valstybės naudai priteistinos 27,40 Eur... 106. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270... 107. ieškinį atmesti.... 108. Priteisti iš Ž. J. a.k. ( - ) 2400 Eur (du tūkstančius keturis šimtus)... 109. Priteisti iš Ž. J. a.k. ( - ) 27,40 Eur (dvidešimt septynis Eur 40 ct)... 110. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 111. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui,...